Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Umelá inteligencia Pentagonu ukazuje, že sa u očkovaných zrýchľuje ADE syndróm


Print Friendly, PDF & Email

Umelá inteligencia Pentagonu ukazuje, že sa u očkovaných zrýchľuje ADE syndróm

(Mike Adams, Natural News) – Projekt Ministerstva obrany USA (Pentagonu), zvaný „Projekt Salus“, riadený umelou inteligenciou a vedený v spolupráci s centrom JAIC (Joint Artificial Intelligence Center), analyzoval dáta 5,6 milióna poberateľov programu zdravotného poistenia Medicare vo veku 65 rokov a starších.

Dáta zhromažďovala platforma Humetrix, ktorá v reálnom čase analyzuje údaje výsledkov zdravotnej starostlivosti. Nižšie sa v aktuálnom videu nachádza právna analýza Thomasa Renza z Renz-Law.com.

Video (v angličtine) si môžete pozrieť tu:

Alarmujúce zistenia ukazujú, že k prevažnej väčšine hospitalizácií na covid dochádza u plne zaočkovaných jednotlivcov a že výsledky plne zaočkovaných sa každým týždňom zhoršujú.

Poznámka: U nás síce úrady tvrdia opak, že väčšina hospitalizovaných sú neočkovaní, no buď prachsprosto klamú (ako to robili už v minulosti), alebo sa uvedený efekt ešte nestihol prejaviť naplno, čo je však len otázkou času.

Zdá sa, že to súvisí s modelom zvaným „na protilátkach závislé zosilnenie“ (ADE), pri ktorom liečebný zásah (vakcíny mRNA) zdravotné výsledky zhoršuje a vedie k nadmernému počtu hospitalizácií a úmrtí.

Tieto dáta, tu prezentované, narúšajú oficiálny bidenovsko – fauciovský naratív, ktorý lživo tvrdí, že Amerika zažíva „pandémiu neočkovaných“ (poznámka: úrady evidentne klamú aj v USA).

Dáta však ukazujú, že pandémia je aktuálne zrejme urýchľovaná vakcínami proti Covid-19, pričom nezaočkovaní majú ďaleko lepšie výsledky než zaočkovaní.

Navyše, podľa týchto údajov (zobrazených nižšie) je jednoznačne najlepšou stratégiou na vyhnutie sa infekciám a hospitalizáciám po očkovaní prirodzená imunita, odvodená z predošlého nakazenia sa covidom.

Celá analýza má názov „Účinnosť mRNA vakcín na COVID-19 proti variantu delta u 5,6 milióna prijímateľov zdravotnej starostlivosti Medicare vo veku 65 rokov a starších“ a má dátum 28. septembra 2021.

Prezentácia týchto údajov pozostáva zo 17 diapozitívov, ktoré sa dajú nájsť vo forme diapozitívov na webovej stránke Humetric a v PDF verzii boli zverejnené aj na serveroch Natural News.

Z dokumentu JAIC Projekt Salus:

Na grafe môžete vidieť postupný nárast hospitalizácií pri prelomových pacientoch (zaočkovaných, u ktorých sa rozvinula infekcia) zobrazený slabomodrými stĺpikmi. Podiel nezaočkovaných (zobrazený oranžovou čiarou) naopak postupne klesá.

U tejto plne zaočkovanej populácie 65+ došlo v týždni končiacom 7. augustom 2021 odhadom k 60% hospitalizácií na COVID-19. Do 21. augusta 2021 (vrátane) to už bolo 71% „prípadov“.

Tieto dáta prezrádzajú, že s tým, ako variant delta dosiahol mieru infekčnosti 97%, vykazovali každým ďalším týždňom nápadný nárast „prípady“ a hospitalizácie u plne zaočkovaných jednotlivcov.

Hlavné zistenia Projektu Salus

Vo všetkých diapozitívoch znamená skratka „VE“ účinnosť vakcíny. „Breakthrough“, alebo tiež prelom, znamená zlyhanie vakcíny, kedy je covid diagnostikovaný plne zaočkovanej osobe. Mnohí títo ľudia potrebujú hospitalizáciu a liečbu na JIS.

K hlavným zisteniam Projektu Salus patria:

1. Potvrdilo sa, že účinnosť mRNA vakcín časom slabne.

2. Každým ďalším týždňom sa u zaočkovaných mRNA vakcínami ukazuje zvýšené rizikozlyhania vakcíny, resp. covidových infekcií, vyžadujúcich si hospitalizáciu. Z analýzy: „6 mesiacov po vakcinácii stúpa pomer pravdepodobnosti na 2,5.“

3. Prirodzená imunita funguje: prechádzajúce nakazenie sa covidom veľmi znižuje pravdepodonosť toho, že zaočkovaná osoba bude po následnej infekcii potrebovať hospitalizáciu.

Zlyhanie vakcíny sa 5-6 mesiacov po zaočkovaní dramaticky zhoršuje

Jeden diapozitív z analýzy prezrádza, že takzvané „prelomové“ infekcie – zlyhania vakcín – časom narastajú, ukazujúc takmer zdvojnásobenie prelomových infekcií u zaočkovaných pred 5-6 mesiacmi oproti tým, ktorí boli zaočkovaní len pred 3-4 mesiacmi.

Tieto dáta končia 21. augusta 2021, no nezdá sa, že by sa trend splošťoval. Keďže do tejto analýzy sú každý týždeň pridávané ďalšie dáta, zdá sa byť takmer isté, že miery prelomových infekcií budú u zaočkovaných jednotlivcov časom rásť.

Liečba osteoporózy

Nevieme zatiaľ, čo sa bude diať 9 mesiacov po vakcinácii, no tieto dáta ukazujú dôvod na vážnu obavu.

Rovnaký model zhoršujúcoch sa mier „premolových“ infekcií ukazujú tak vakcíny Pfizer, ako aj Moderna. Obe mRNA vakcíny vytvárajú u plne zaočkovaných rovnaký nárast infekcií.

Po presadení sa variantu delta dochádzalo k 71% „prelomových“ prípadov u plne zaočkovaných

Ako potvrdila analýza, 71% „prípadov“ ochorenia COVID-19 predstavovali prelomové prípady (zlyhania vakcíny), keď variant delta dosiahol 90% rozšírenie u zaočkovaných.

Vedzte, že autori tohto dokumentu uvádzajú, že tí, ktorým bola podaná vakcína, sú považovaní za „zaočkovaných“ až dva týdne podaní očkovaní, čo znamená, že infekcie, hospitalizácie a úmrtia, ku ktorým došlo v období 0 – 14 dní, sa v tomto súbore dát ignorujú.

To vlastne znamená, že percento „plne zaočkovaných“ ľudí, zodpovedných za prelomové infekcie, hospitalizácie a úmrtia je podstatne vyššie, než ukazujú tieto dáta.

Keď tvrdia 71%, v skutočnosti to môže byť 80% alebo dokonca 90%, no nevieme to naisto, pretože v prvých dvoch týždňoch po podaní vakcín všetky negatívne výsledky taja (tvrdením, že tí ľudia sú „nezaočkovaní“, čo je zámerný podvod, využívaný na utajenie škodlivých účinkov vakcín).

Najsilnejšie postihuje etnické skupiny: pôvodných Američanov, Hispáncov a černochov

A nakoniec, jeden desivý diapozitív v súbore dát prezrádza, že k najrizikovejším faktorom pre hospitalizáciu po zaočkovaní je jednoducho byť potomkom pôvodných obyvateľov Ameriky.

Podľa dát majú pôvodní Američania v porovnaní s iným etnickými skupinami, napríklad belochmi, asi o 50% vyššiu šancu hospitalizácie po zaočkovaní.

Hispánci čelia o trochu nižšiemu riziku, kedy je šanca vyššia asi o 40% . U černochov je vyššia asi o 25%.

Prečo je to tak?

Vlastnosti získania funkcie, naprogramované do biologickej zbrane SARS-CoV-2 prostredníctvom Fauciho, Daszaka a NIH (Národného inštitútu zdravia) sa zacieľujú na receptory ACE2, ktoré sa vo vyšších hustotách vyskytujú v cieľových orgánových systémoch mnohých minoritných skupín, ako sú pôvodní Američania, Hispánci a Černosi.

To viedlo mnohých pozorovateľov k záveru, že hrotový proteín covidu – vytvárajúci sa v telách zaočkovaných mRNA vakcínami – je rasovo špecifická biologická zbraň, určená na dosiahnutie depopulácie menšinových skupín.

V mnohých snahách upriamiť na toto pozornosť svojich stúpencov sa angažoval napríklad Louis Farrakhan, vodca Islamského národa. Tieto údaje, dodané dokumentom projektu Salus, zrejme pravdepodobnosť takých teórií potvrdzujú.

Ďalšími faktormi, zvyšujúcimi šancu človeka na hospitalizáciu po očkovaní, sú zlyhanie obličiek (ESRD), chorobná obezita, chronické ochorenie pečene alebo podávanie chemoterapie.

Prirodzená imunita ponúka zdokumentovanú ochranu pred budúcou hospitalizáciou

Napokon, dáta prezentované v tomto dokumente ukazujú, že prirodzená imunita – uvádzaná ako „pred Covid-19“, podstatne znižujeriziko hospitalizácie po podaní vakcín na Covid-19.

To znamená, že najlepšou cestou na zaistenie najbezpečenejšieho výsledku vakcíny na covid je prekonať covidovú infekciu pred očkovanám. Dramaticky to znižuje vaše riziko negatívnych zdravotných následkov.

Takže znova:

Keď už niekto covid mal, načo mu vôbec bude vakcína? Ak nič iné, tak tieto dáta ukazujú, že všetci, ktorí sa rozhodnú prijať vakcíny na Covid-19, aby sa vyhli infekciám, hospitalizáciam alebo úmrtiam, sa rozhodujú zle.

Opäť sa ukázalo, že prirodzená imunita je najúčinnejším stavom, ktorý redukuje nepriaznivé následky.

Záver

Záverom, tieto údaje Ministerstva obrany, resp. JAIC, absolútne rozbíjajú lživý naratív Bidena, Fauciho, Walenskyovej a ďalších „autorít“, vrátane kolaborantov u nás, ktorí sa stále pokúšajú zmanipulovať ľudí k tomu, aby si mysleli, že nemocnice sú plné nezaočkovaných ľudí.

V skutočnosti, podľa 5,6 milióna ľudí, skúmaných v tomto konkrétnom súbore dát (Medicare), k prevažnej väčšine hospitalizácií a úmrtí dochádza u tých, ktorí boli plne zaočkovaní.

Dôležité je, že poočkovacie zdravotné následky sa časom zhoršujú, čo znamená, že vakcíny zrejme počas nasledujúcich mesiacov postupne zhoršujú imunitný systém, čím sa zaočkovaní jednotlivci stávajú ďaleko zraniteľnejší následnými infekciami.

No a presne toto je definícia ADE (na protilátkach závislého zosilnenia), pred ktorým varovalo veľa analytikov, napríklad Dr. Sherry Tenpennyová.

Teraz sa zdá, že ADE syndróm už nie je len teória, ale skôr potvrdený jav, odrážajúci sa v oficiálnych dátach amerického systému zdravotného poistenia Medicare.

Právnik Thomas Renz dnes pre Natural News povedal, že tieto dáta by mali okamžite viesť nielen k zrušeniu statusu núdzového použitia a schválenia mRNA vakcíny.

Okrem uvedeného by mali byť FDA, Fauci a vrcholní predstavitelia Big Pharmy žalovaní za porušenia zákona o vydieračských a podvodných organizáciách (RICO Act), pre vydieranie a organizovaný zločin.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Autor: Mike Adams, Zdroj: NaturalNews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.infowars.com/posts/its-more-a-gut-feeling-rather-than-based-on-really-truly-serious-data-fda-panelist-on-approving-moderna-boosters/
  “It’s More A Gut Feeling Rather Than Based On Really Truly Serious Data”: FDA Panelist On Approving Moderna Boosters
  „Je to skôr pocit z čreva, než na základe skutočne skutočne serióznych údajov“: Panelista FDA (člen panelovej diskusie) o schválení Moderna Boosters (posilňovacích vakcínach)

  The FDA approved the rollout of Moderna mRNA booster shots based off “a gut feeling” rather than any “really truly serious data,” according to a member of the FDA’s vaccine-advisory panel who voted in favor of the plan.
  Podľa člena poradného panelu FDA pre vakcíny, ktorý hlasoval za plán, FDA schválilo zavedenie posilňovacích injekcií Moderna mRNA na základe „črevného pocitu“, a nie na základe „naozaj skutočných vážnych údajov“.

 2. SLOVENSKO: V sobotňajších diskusiách sprevádzal Matoviča jeho mediálny poradca, ktorý sa chváli tým, že je plne zaočkovaný. Deň na to mu vyšiel pozitívny test na koronavírus. Ohrozil tým štáb televízie TA3, RTVS i spoludiskutujúcich, medzi ktorými je i Ladislav Kamenický. Ten sa v nedeľu kvôli tomu nemôže zúčastniť protivládneho protestu v Rimavskej Sobote.
  https://cz24.news/l-blaha-matovicov-plne-zaockovany-poradca-liberalik-ma-covid-kamenicky-je-kvoli-nemu-v-karantene/
  *****
  SLOVENSKO: Každoročná chrípková sezóna sa začína v októbri a končí sa až koncom apríla nasledujúceho roka, pričom najsilnejšia vlna epidémie chrípky sa začína od januára a trvá do konca februára.
  https://cz24.news/hrozi-mix-korony-a-chripky-nevieme-ich-rozoznat-protichripkova-imunita-sa-vytratila/

 3. Veľmi zaujímavé čítanie.

 4. https://www.naturalnews.com/2021-10-17-are-covid-vaccines-giving-people-aids.html
  Are covid “vaccines” giving people AIDS? Immune system functions are dropping around 5% EACH WEEK in those who were vaccinated
  Poskytujú covid „vakcíny“ ľuďom AIDS? Funkcie imunitného systému klesajú o 5% KAŽDÝ TÝŽDEŇ u tých, ktorí boli očkovaní

  Getting a “booster” shot will only speed up the death process
  Prijatie „posilňovacej“ dávky iba urýchli smrť

 5. https://www.banned.video/watch?id=616ce69d8653fa4dd627ed45
  CONFIRMED: Covid-19 Vaccine Is A Depopulation Bioweapon
  POTVRDENÉ: Vakcína proti Covid-19 je depopulačná biologická zbraň

 6. https://zemavek.sk/covid-vakciny-pravdepodobne-zabijaju-1-z-kazdych-12-940-ockovanych-skutocna-efektivita-je-okolo-1/
  Covid vakcíny pravdepodobne zabíjajú 1 z každých 12 940 očkovaných. Skutočná efektivita je okolo 1%

 7. https://www.hlavnespravy.sk/v-piatok-bolo-taliansko-od-severu-na-juh-zablokovane-proti-korona-politike-demonstrovali-uz-aj-takmer-vsetky-pristavy/2718520
  V piatok bolo Taliansko od severu na juh zablokované – proti korona politike demonštrovali už aj takmer všetky prístavy

  • Helena Tichá

   hurá, konečně se to už uvádí nahlas a bez obav, že budou lidé za pravdu zavření a nebo násilně zaočkováni, doufejme, že tato katastrofa co nevidět skončí, ale já jsem měla podezření na Asijské státy, no, už se nám i budoucím lidem bude dýchat a žít lépe po takové zlé zkušenosti, ale jsem za všechny zde na naší planetě štˇastná, že se ještě najdou tací, kteří se nebojí křičet pravdu do celého světa nahlas a bojují i za cenu svého drahého života, děkuji všem dobrým lidem a nemocným přeji brzké uzdravení

 8. Prosím vás, žádný kovid, o kterém se pořád mluví, neexistuje, nemá jej k dispozici izolovaný ani americká CDC, ani český SÚKL. Takže si opravte tu vaši terminologii, jedná se v převážné většině případů o různé typy chřipek.

  • Podvodník Čekan to vysvetlil : počítač nasimuloval zloženie covidu .Že je to normálne 🤣. ..Je to podvodník s testami

   • Otázka – kto môže za to, že ten vyjebanec Matovič ešte nie je očkovaný tým svinstvom určeným pre nás – vyjebanec Lengvarský?! Mor ho!

    • Ovca zaockovana

     Maros ako galakticka federacia vcera vecer, mas nejake info?

     • My máme, ale nepovieme. Teda, povieme len toľko, že to pre vás ovce zaočkované nevyzerá príliš pozitívne 🙂

     • Kto má čas a koho zaujíma, ako dopadol Event na planéte 17.10 – sledujte dnes o 21,00 „ŽIVÉ TV“ – J.Chvátal – Absolutně neuvěřitelné
      https://www.svobodny-vysilac.cz/

      Ešte to samozrejme záleží na tom, ako to zmrví Pavel Hlávka svojím „moderovaním“ a svojími „prioritami“.
      Ách jo!

      Kto nestihne – tak z archvu SVCS – možno už zajtra.

     • ALCYON PLÉIADES 121: POLICIERS-MILITAIRES, AVOCATS, MÉDECINS, POLITIQUES CONTRE VACCINS OBLIGATOIRES

      Face à la course folle des gouvernements pour tenter d’inoculer à la population des vaccins de rappel, qui contiennent davantage de protéines spike pour accélérer la mort massive des citoyens, les gens ont commencé à se réveiller et à se rendre com…
      https://www.bitchute.com/video/rlLm3NXTjtV1/

    • ved jhe zaockovany Sputnikom

     • To si ho pletieš so staviteľom 250 tisíc bytov – Boriskom Kollárom, ktorý ani nevedel, či so Sputnikom, Astra Sputnikom, Zeneca Sputnikom, ale hlavné, že „je“! Štartér vakcinácie…

 9. Dobré ráno přeji redakcí a prosím o opětovné zasílání nových materiálů na mou adresu.
  Nevím, kde je problém. Podobně jsem řešil stejnou situaci před časem, nastala náprava a nyní se situace opakuje.
  Děkuji
  Jan

 10. http://www.nwoo.org/2021/10/17/rothschildova-dynastie-zkousi-provest-kalergiho-plan-na-depopulaci-evropy-cast-3/
  Rothschildova dynastie zkouší provést Kalergiho plán na depopulaci Evropy, část 3.

  • Aspoň čtyři miliardy zbytečných jedlíků budou eliminovány do r. 2050 s pomocí válek, organizovaných epidemií, rychle postupujících smrtelných nemocí a hladomoru.

   • Toto je plán, jak si ho představují Rothschildové, pokud ho veřejnost přijme. O století později jsou světu předloženy krypto-měny, vakcinační pasy, společenský kredit, technologie na sledování, smrtelné pandemie, „udržitelná, chytrá“ města, nucené očkování, vázané na společenský život, uměle vytvořené a korporačně podněcované rasové války a společenské nepokoje, deindustrializace společnosti, snaha odstranit automobily, nucená závislost na státu, zničení dodávkových řetězců a soukromých sedláků, zabíjení starých a slabých a vykrádání velkých korporaci rychle se blížícího korporačního fašistického státu. Rothschildem podporované neziskovky zaplavují bílé země uprchlíky.

 11. Oľga Gregušová

  Treba si vziať do ruky Sväté Písmo a pozorne prečítať Zjavenie svätého Jána, ktoré
  je známe ako Apokalypsa. Už teraz žijeme dobu, kde prestávajú žarty a musíme sa
  pripraviť, V mene Ducha Svätého, Svätej Trojice a nášho Pána Ježiša Krista !

 12. https://tadesco.org/nemocnice-doslova-dusi-pacienty-igelitovymi-sacky-letecka-nakladni-doprava-bude-letos-v-zime-zastavena/
  Nemocnice doslova dusí pacienty igelitovými sáčky. Letecká nákladní doprava bude letos v zimě zastavena

  V rámci barbarských praktik covidového „léčení“ se dnešní nemocnice a zdravotnická střediska staly továrnami na vraždy, které systematicky vraždí desetitisíce Američanů pomocí ventilátorů.

 13. https://tadesco.org/dr-zalewski-nasel-ve-vakcine-pfizer-formu-zivota-z-hliniku-parazita-s-chapadly/
  Dr. Zalewski našel ve „vakcíně“ Pfizer „formu života z hliníku“ – parazita s chapadly

 14. MAP 1011 EU Bruselské machinace s cenami elektřiny odhaleny! Čína zdražila o 3% EU zdražuje o 300%!
  http://cztube.eu/video/3507/map-1011-eu-bruselske-machinace-s-cenami-elektriny-odhaleny-cina-zdrazila-o-3-eu-zdrazuje-o-300
  http://michalapetr.cz/doku.php

 15. Kým neboli ľudia očkovaní proti covidu, nezomrelo na covid na Slovensku ani 0,5% populácie… teraz po očkovaní sa to rozbehlo, ALE !
  To ALE však znamená, že tu máme úmrtia na následky očkovania (!), ktoré sa najmä na Slovensku rafinovane tutlajú, najprv tak, že sa falšujú štatistiky a šíri sa informácia, že ľudia zomierajú najmä neočkovaní, po druhé, že ak očkovaní aj zomrú, tak hlavne na iné diagnózy čo nemá súvis s očkovaním a nakoniec sa už pomaly verejnosť pripravuje na to (presne ako v Nemecku), že nadchádzajúce veľké úmrtia (najmä očkovaných) budú súvisieť s chrípkou, ktorá pred rokom zomrela. Týmto chcú vyvolať v spoločnosť dojem, že tie úmrtia nijako nebudú súvisieť s očkovacími látkami, že najmä „s ne-solidaritou a nezodpovednosťou“ ľudí, ktorí sa odmietli dať zaočkovať ! Nuž a aby sa v spoločnosti vyvolal väčší strach a rozdelenie, Mátlovič plánuje ďalšie celoslovenské „dobrovoľné“ testovanie, aby sa šírenie covidu ako inak zvalilo na neočkovaných… Vládni poskokovia farmako mafie majú toho hojne ešte pripraveného, ale treba vydržať, však im to nakoniec všetci spočítame ! Dúfam, že ten Norimberg II sa aj uskutoční !!! A veľký pozor na Pellegrinyho, lebo ten je záložným plánom farmakomafie, ak by to súčasní vládni poskokovia nedotiahli dokonca !

  • Milý XXL, tu je na to odpoveď:
   https://www.naturalnews.com/2021-10-17-are-covid-vaccines-giving-people-aids.html
   Are covid “vaccines” giving people AIDS? Immune system functions are dropping around 5% EACH WEEK in those who were vaccinated
   Poskytujú covid „vakcíny“ ľuďom AIDS? Funkcie imunitného systému klesajú o 5% KAŽDÝ TÝŽDEŇ u tých, ktorí boli očkovaní

  • Okrem sorosovského masóna Pellého je v zálohe aj SMER! Všimnite si, ako sa „umne“ vyhýbajú téme vakcinácia – to aby si ich počas volieb s týmto vôbec, ale vôbec ľudia nespájali! V copywritingu je to princíp nespájať produkt-službu s háveďou – hmyzom, s hlodavcami, hadmi, pretože ľudia to podvedome odmierajú. Tí iní – kotlebovci akože protivakceri jednak stroskotajú na tomto podvedomom princípe „Kotleba = vakcína – nechcem!“, jednak nedodržia slovo!!!

   Takto prebehli voľby v Čechách – mainstreamové strany na čas vypli komunikáciu o vakcíne a „riešili sociálne problémy“ a šup! – ovčania si opäť zvolili vakcinačnú mafiu a teror! Na tomto došiel Voľný blok do prdele! Lebo šiel „proti“;;;;;;; a nie ZA! Lebo Ľubomír Voľný išiel za slobodu vo vakcinácii – nie za slobodu v zdraví. Voľný = vakcína = háveď – nechcem!

   Potom, keď sa bude zvolebnievať aj na Slovensku, si všimnite, ako Badatel záhadne vypustí tému vakcína a SMER – ktorý mlčí, lebo v pláme GMS je presadzovanie vakcinácie a Total Control liberálov vystriedanými boľševikmi a masónmi! Pravica – Ľavica na striedačku – to už je prekonané. Všetko sú to neomarxisti a ahenda NWO!

   Ficov troll Blaha
   „Otvorene sa hlási k myšlienkam marxizmu,[5] neomarxizmu,[6] demokratického socializmu,[7] antiglobalizmu a komunitarizmu.[8]“ = chobotina!

   Neomarxista je proti globalizmu?!
   https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubo%C5%A1_Blaha

   • No zasa taký Blaha proti očkovaniu dosť vyhranene vystupuje. Nielen že „sloboda výberu“, ale dosť búši aj do nežiaducich následkov.

    My inak nie sme afiliovaný so žiadnou politickou stranou.

    • Ja viem – len s niektorými straníkmi – Slovensko je dedina.

    • holistický prístup

     Milá redakcia,

     nie je dôležité, čo honelník a strážny pes SS-sion-systému (pod dohľadom svojho vodcu v sutane) hlása, ale AKO hlasuje … podľa ovocia poznáte ICH …

    • Ľuboš Blaha môže búšiť koľko len chce, lebo Smer SD je v opozícii. Pokiaľ je SR členom EÚ, Slovensko z covidového expresu nevyskočí, bude poslušne plniť New Green Deal, posielať svoje vojská na „mierové“ misie NATO, atď.

  • Bratmmmm.. týmto príspevkom si teda trafil klinec po hlavičke ako sa hovorí 🤭🤣🤣👌👌👌

  • preto koho voliť???Je vôbec koho? Mne najlepššoe s celej ponuky vychádza Republika, či…_

 16. ČESKO: Každý očkovaný proti covidu-19 může být jednou covid pozitivní, říká epidemiolog a vakcinolog, profesor Jiří Beran. Sdělil, že dle jeho názoru lidé, kteří řídí epidemii, nechtějí, aby někdy skončila. Úmrtí lze minimalizovat, aniž bychom každého testovali, dodává a o třetí dávce vakcíny má jasno: Jen pro vybrané. „Certifikáty a kontroly zdravých lidí by měly skončit,“ uvedl důrazně Beran.
  https://cz24.news/oni-nechteji-aby-to-skoncilo-profesor-beran-a-tecka-za-covidem/
  *****
  ČESKO: Naše redakce byla upozorněna na neuvěřitelný skandál, který byl zamaskován minulý víkend díky probíhajícím parlamentním volbám v ČR, když celý národ seděl u televizních obrazovek a čekal na vyhlášení výsledků voleb. Byla sobota 9. října 2021 a zatímco lidé ještě plnili volební místnosti a hlasovali, tak v tuto dobu se v Praze od 9:00 hodin v Domě lékařů na Praze 9 konalo zasedání představenstva České lékařské komory a měli v plánu řešení své běžné agendy.
  https://cz24.news/skandal-zkorumpovana-ceska-lekarska-komora-v-tichosti-odhlasovala-sokujici-pozadavek-na-povinna-ockovani-vsech-lekaru-zdravotniku-a-spolu-s-nimi-i-vsech-zamestnancu-v-socialnich-sluzbach-sokovan/

 17. svatoslav butora

  Je potrebné si položiť otázku: Čo dobrého a užitočného pre nás za posledných 30 rokov priniesla i nám i Svetu Ľudí činnosť tzv.EU a činnosť tzv.OSN? A prečo naše vlády slepo poslúchajú ich nebezpečné smrtonosné idiotské „pokyny“ a ich nevedecké idiotské zastrašovanie nimi vygenerovaným kovidným ohrozením, nimi vygenerovaným tvrdením o globálnom oteplení alias „klimatickej zmene a ich idiotskou koncepciou tzv. Zeleného Údelu a energetického šialenstva a ich idiotskou a nim vyvolanou migračnou politikou? Takmer všetko za posledných 30 rokov je Svetovládnymi Idiotmi koncepčne riadená degradácia všetkého a všetkých! Je to všadeprítomná rakovina celého tzv.Západného Sveta mŕtveho Kapitálu!!

 18. https://otevrisvoumysl.cz/senator-rand-paul-konfrontuje-ministra-zdravotnictvi-prirozena-imunita-je-lepsi-nez-ockovani/
  Senátor Rand Paul konfrontuje ministra zdravotnictví: „Přirozená imunita je lepší než očkování”
  18 října, 2021

  Americký senátor Rand Paul konfrontuje ministra zdravotnictví Becerru ohledně izraelské studie, co prokazuje silnou přirozenou imunitu po prodělání covidu.

 19. Rúška sú len pre nás, pre ovečky:
  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/biden-s-manzelkou-byl-natocen-bez-ochranne-rousky/
  Biden s manželkou byl natočen bez ochranné roušky

  Prezident Biden a první dáma Jill Bidenová jsou zachyceni na videu bez roušek během večeře v luxusní restauraci Fiola Mare ve Washingtonu, DC., což je v rozporu s okresním nařízením o používání masek v interiéru.

 20. https://www.infovojna.sk/article/kym-tisice-slovakov-protestovali-proti-chudobe-chaosu-a-zmareniu-referenda-madam-caputova-isla-okukovat-garderoby-na-modnu-prehliadku
  VIDEO: Kým tisíce Slovákov protestovali proti chudobe, chaosu a zmareniu referenda, madam Čaputová išla okukovať garderóby na módnu prehliadku

 21. https://www.youtube.com/watch?v=WzC6uLF1hXQ
  Prosystémový lekár Sabaka baží po peniazoch. Od Uhríka a Mazureka pýta desaťtisíce eur

 22. ČESKO: Soudci smetli už desítky vládních nařízení, hlavní hygienička Pavla Svrčinová teď zřejmě avizovala další takové „do sbírky“. Podle ní by totiž při značném zhoršení situace mohla nastat možnost, kdy úplně přestanou platit negativní testy jako průkaz bezinfekčnosti a služby či akce tak zůstanou dostupné pouze pro očkované či lidi po prodělání nemoci. To je však podle zástupců služeb i odborníků zřejmě opět v rozporu se zákonem.
  https://cz24.news/hlavni-hygienicka-svrcinova-predjima-dalsi-nezakonne-opatreni/
  *****
  RAKOUSKO: Jak jste si mohli přečíst tak Rakušané aktuálně pod rouškou noci rozváží celé autobusy s ilegály od hranic do největšího azylového přijímacího centra Traiskirchen. Zřejmě se tak řeší tristní situace v maďarsko-rakouském pohraničí, kde se již mnozí lidé ze zoufalství vyzbrojují.
  https://cz24.news/po-celem-rakousku-pod-rouskou-noci-rozvazi-ilegaly-nejen-autobusy-ale-take-taxiky/

 23. Bývalý ministr zahraničí USA Powell zemřel ve věku 84 let na komplikace způsobené koronavirem
  https://cz.sputniknews.com/20211018/byvaly-ministr-zahranici-usa-powell-zemrel-ve-veku-84-let-na-komplikace-zpusobene-koronavirem-16211474.html
  Ve funkci ministra zahraničí byl v době, kdy prezident George W. Bush v reakci na teroristické útoky 11. září 2001 zahájil dvě války. Colin Powell se významně podílel na událostech, které vedly ke vstupu USA do Iráku v roce 2003. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN 5. února Powell uvedl, že obdržel informace z první ruky o údajném vlastnictví technologie biologických zbraní iráckým vůdcem Saddámem Husajnem.

 24. https://www.infowars.com/posts/198-methods-of-nonviolent-action/
  198 METHODS OF NONVIOLENT ACTION
  198 spôsobov nenásilných krokov

 25. https://www.infowars.com/posts/40-of-california-state-workers-are-unvaccinated-despite-newsoms-order/
  40% Of California State Workers Are Unvaccinated Despite Newsom’s Order
  Napriek Newsomovmu príkazu je 40% kalifornských štátnych zamestnancov neočkovaných

 26. https://www.infowars.com/posts/video-fauci-says-people-who-dont-like-me-are-conspiracy-theorists-deny-reality/
  Video: Fauci Says ‘People Who Don’t Like Me Are Conspiracy Theorists, Deny Reality’
  Video: Fauci hovorí: „Ľudia, ktorí ma nemajú radi, sú konšpiračnými teoretikmi, popierajú realitu“

 27. Jedna z materských škôl vo fínskom meste Lahti sa zúčastnila experimentu, v rámci ktorého boli deti požiadané, aby vykonávali záhradné práce päťkrát týždenne po dobu jedného mesiaca. Ukázalo sa, že kontakt s pôdou zlepšuje mikroflóru pokožky detí. Dokonca aj v zložení krvi boli zaznamenané pozitívne zmeny.
  https://www.biosferaklub.info/kontakt-s-podou-ma-silny-pozitivny-vplyv-na-imunitu-deti-a-dokonca-aj-na-zlozenie-ich-krvi/

  Co bude dělat EU s jejich green dealem? Zakážou finsku školní zahrady?

 28. https://www.hlavnespravy.sk/datovi-analytici-upozornuju-ze-epidemiolog-pavelka-si-pri-predikciach-ohyba-data-ako-sa-mu-to-momentalne-hodi/2718998
  Dátoví analytici upozorňujú, že epidemiológ Pavelka si pri predikciách ohýba dáta, ako sa mu to momentálne hodí

 29. Pozor blíží se halloween – 31.10.2021, dávejte pozor na své děti!
  *****
  Po zmizení 11leté dívky v Bavorsku mají úřady indicie směřující k tomu, že se dítě nachází v prostředí kontroverzní sekty Dvanáct kmenů. Ta přitom kvůli postupu německých úřadů vůči ní přesídlila v minulých letech do České republiky. O případu v pondělí informovala agentura DPA. Česká policie informace prověřuje.
  zdroj – seznam.cz
  poslední dobou se v německu ztrácí děti!
  https://qanon.sk/spravy-16-10-2021/

 30. https://www.naturalnews.com/2021-10-18-healthy-teenagers-suffer-die-from-covid-vaccines.html
  Healthy teenagers suffer and die from coronavirus vaccines – does the CDC even care?
  Zdraví tínedžeri sú zranení a zomierajú kvôli corona vírusovým vakcínam – zaujíma to vôbec CDC?

  Law firm exposes corruption at CDC
  Advokátska kancelária odhaľuje korupciu v CDC

  The vaccination industry generates $30 billion in profit each year.
  Očkovací priemysel každoročne generuje zisk 30 miliárd dolárov.

 31. Zdravým, ale neočkovaným, bude odpírán přístup do restaurací, kin, divadel, bazénů, kadeřnictví, posiloven, na koncerty, do většiny obchodů (kromě nákupu základních potravin), do veřejné dopravy, a velmi pravděpodobně také do zaměstnání. Neočkovaní nebudou moci do lázní, nebudou operováni, nebudou moci do hotelů…
  https://cz24.news/a-je-to-tady-novodoba-zvule-vladnouci-tridy-povysena-nad-zakon-zdravym-ale-neockovanym-bude-vsude-odpiran-pristup-musime-zarazit-tuto-hruzu-vyzyva-znama-pravnicka/
  *****
  Zatímco některé státy částečně spějí ke konci covidového šílenství a jejich vlády rozhodly, že se s onemocněním bude žít normálně jako s chřipkou, jiné nadále připravují represe svých obyvatel a vytváří prostředí, ve kterém se nedá žít. Stále více přitvrzují v opatřeních a nejsou ochotny připustit, že se staly součástí největšího podvodu v moderních dějinách lidstva.
  https://cz24.news/nevzepreme-li-se-falesne-pandemii-vcas-jsme-urceni-k-vymazu-pulce-naroda-to-porad-nedochazi/
  *****
  Podľa odborníkov sa nachádzame v tretej vlne pandémie koronavírusu, očkovanie proti covidu na Slovensku zrejme dosiahlo svoj vrchol a viazne, o prevencii či liečbe pacientov s covidom už v ambulanciách takmer nepočuť. A zrazu v tejto situácii všetky mienkotvorné médiá nekriticky preberajú bombastickú správu BBC o údajne zmanipulovaných štúdiách účinnosti ivermektínu na Covid-19. A nie je to po prvý raz…

  Zvláštne, lebo o ivermektine sa už dlhšie nehovorí a témou dňa aj vo svete je očkovanie, pred časom prezentované ako údajne jediná cesta k zdraviu a slobode. Pomaly však prenikajú na verejnosť opatrné tvrdenia vládnych odborníkov o tom, že s tou účinnosťou používaných experimentálnych vakcín pri stále sa meniacich mutáciách a najmä pri starších ľuďoch to nie je až také optimistické, ako sa predpokladalo.
  https://cz24.news/preco-tie-utoky-na-ivermektin-ked-stat-stale-zabuda-na-prevenciu-a-liecbu-covidu-lekari-ivermektin-perfektne-funguje-videa/

 32. …ten Vetom bol dobrá voľba, milá tá pani, čo ho predala…
  …v poriadku, tak aj z archívu si to môžeme vypočuť….

 33. …milá Jean, vďaka za kopec informácii ….a na Smerákov si určite treba viac ,,posvietiť“…

 34. …p.s. vďaka za kontakt na moju ,,spolužiačku“ p.Máriu …

 35. …Vladko chrípka určite nedovolenkuje, sama som sa presvedčila…áno všetky náboženstvá sú prešpekulov.politikou,,,a Mária je aj ako ,,učiteľka“ ozaj super …..

Pridajte komentár

*