Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Totálny úder pre vakcinačný priemysel. Všetko je to iba o peniazoch


Print Friendly, PDF & Email

Biológ preukázal, že osýpky nie sú vírus a vyhral najvyšší súd proti lekárovi

V nedávnom rozhodnutí sa sudcovia nemeckého Spolkového súdneho dvora (BHG) uzniesli na tom, že vírus osýpok neexistuje.

Na svete neexistuje ani jediná štúdia, ktorá by dokazovala existenciu vírusu osýpok v akejkoľvek vedeckej literatúre.

Preto je namieste položiť si otázku, čo vlastne dostávajú do tela milióny ľudí pri očkovaní za posledné desaťročia.

Ani jeden vedec, imunológ, odborník na infekčné ochorenia či lekár nedokázal stanoviť vedecké podklady nielen pre očkovanie proti osýpkam, ale ani pre žiadne očkovanie dojčiat, tehotných žien, starších ľudí či dokonca veľkého počtu podskupín dospelých ľudí. 

Skutočnosť, že mnohé očkovacie látky sú neúčinné, čoraz viac udiera do očí.

Spoločnosť Merck dostala zaucho hneď 2x, keď boli na nich podané dve samostatné súdne žaloby spočívajúce v tom, že klamali o účinnosti očkovacej látky proti mumpsu v ich kombinovanej vakcíne MMR a vymýšľali falošné štúdie o jej účinnosti, aby za posledné dve dekády vytvorili ilúziu o vysokej ochrane vakcíny.

Štúdie podobné tej, ktorá vyšla v Human and Experimental Toxicology Journal, zistili priamu štatistickú závislosť medzi vyššími dávkami očkovacích látok a mierou dojčenskej úmrtnosti.

Gary S. Goldman a Neil Z. Miller, ktorí skúmajú nebezpečenstvá vakcín už 25 rokov, vypracovali štúdiu s názvom Miera dojčenskej úmrtnosti sa znížila s počtom bežných dávok očkovacích látok: Súvisí to s biochemickou alebo synergickou toxicitou?

Vakcína MMR

V USA bývajú deti očkované proti mumpsu v rámci MMR vakcíny (osýpky, mumps, ružienka). Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča, aby boli deti prvý raz zaočkované MMR vakcínou vo veku 12 až 18 mesiacov a druhý raz vo veku 4 až 6 rokov.

V lekárskej literatúre sa uvádza, že očkované osoby môžu dostať osýpky, pretože buď na očkovaciu látku nemusia reagovať, alebo účinok vakcíny časom zoslabne a zaočkované matky svojim dojčatám nedodajú dôležité materské protilátky, ktoré by ich ochránili počas prvých mesiacov života.

Vlastná štatistická reanalýza Briana Hookera je komplexná analýza vlastných údajov CDC z roku 2003, ktorá odhaľuje o 340% zvýšené riziko vzniku autizmu po vakcinácii u afro-amerických detí.

Výskum Briana Hookera v Translational Neurodegeneration Journal poskytuje najnovšie epidemiologické dôkazy o tom, že Afroameričania (chlapci), ktorí boli zaočkovaní pred dovŕšením veku 24 alebo 36 mesiacov, majú väčšiu pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaný autizmus.

Informátor Dr. William Thompson potvrdil, že „CDC vedelo o súvislosti medzi vekom, v ktorom sa podáva prvá MMR vakcína, a výskytom autizmu u afroamerických chlapcov už v roku 2003, ale  rozhodli sa túto skutočnosť zastrieť“.

„Zameškali sme 10 rokov výskumu, lebo CDC je paralyzované všetkým, čo sa spája s autizmom. Nerobia to, čo by mali, pretože majú strach hľadať súvislosti,“ poznamenal.

Potvrdzuje kriminálne počínanie svojich nadriadených a svoju účasť a zaangažovanosť v utajovaní informácií pre CDC hlboko oľutoval.

Vírus osýpok neexistuje

Nemecký biológ Dr. Stefan Lanka na svojich stránkach vyhlásil, že ak mu niekto poskytne vedecký dôkaz o existencii vírusu osýpok, dá mu 100 000 eur.

Súd mu nariadil vyplatiť túto sumu doktorovi Davidovi Bardensovi, ktorý si nárokoval na odmenu. Poskytol totiž biológovi štúdiu, ktorá bola publikovaná v lekárskom časopise a existenciu vírusu osýpok potvrdzovala.

Vtedy sudca krajinského súdu v Ravensburgu (južné Nemecko) rozhodol kontroverzne v prospech doktora Bardensa, pretože považoval kritéria dokazovania za splnené. Lanka sa proti rozhodnutiu súdu odvolal.

Prvý občiansky senát Spolkového súdneho dvora potvrdil rozhodnutie vyššieho krajinského súdu v Stuttgarte (OLG) z februára 2016.

Suma 100 000 eur, ktorá bola ponúknutá ako odmena za vedecké dôkazy o existencii vírusu osýpok, nemusela byť vyplatená žalobcovi. Ten mal tiež zaplatiť všetky trovy súdneho konania.

Do prípadu sa zapojilo 5 odborníkov, ktorým boli odprezentované výsledky vedeckých štúdií.

Prírodná liečba osteoartritídy

Všetkých 5 expertov, vrátane Prof. Dr. Dr. Andreasa Podbielskeho, ktorý bol vymenovaný OLG v Stuttgarte za hlavného súdneho znalca súdneho pojednávania, zistilo, že ani jedna zo šiestich odprezentovaných publikácií neobsahuje vedecký dôkaz o existencii údajného vírusu osýpok.

V súdnom procese boli predložené tzv. genetické odtlačky údajného vírusu osýpok. Dve uznávané  laboratóriá, vrátane najväčšieho a vedúceho genetického inštitútu na svete, poskytli nezávisle úplne zhodné výsledky.

Tieto výsledky dokazujú, že autori šiestich publikácií sa v prípade vírusu osýpok zmýlili, čoho priamym dôsledkom je skutočnosť, že sa stále rovnako mýlia aj všetci súčasní virológovia, ktorí skúmajú osýpky: nesprávne vysvetlili bežné bunkové štruktúry ako súčasť údajného vírusu osýpok.

Z tohto dôvodu sa normálne bunkové štruktúry nesprávne „zhromažďovali“ do modelu vírusu osýpok počas budovania konsenzu po celé desaťročia.

Až do dnešného dňa nebola nájdená skutočná štruktúra zodpovedajúca tomuto modelu u žiadneho človeka ani u zvieraťa. Výsledkami genetických testov boli všetky tézy o existencii vírusu osýpok vedecky vyvrátené.

Autori šiestich publikácií a všetci ďalší zúčastnení si neuvedomili túto chybu, pretože zanedbali základnú vedeckú povinnosť pracovať „lege artis“ (podľa „pravidiel umenia“), to znamená dodržiavať medzinárodne definované pravidlá a osvedčené postupy vedy a vykonávať vedecký výskum na základe najnovšieho stavu výskumu.

Neuskutočnili žiadne kontrolné pokusy. Kontrolné pokusy by ochránili autorov a ľudstvo pred touto závažnou chybou.

Táto chyba sa stala základom presvedčenia o existencii choroboplodných vírusov.

Vymenovaný znalec, prof. Dr. Dr. Podbielski, ktorý musel odpovedať na príslušnú otázku sudcu, výslovne potvrdil, ako sa uvádza na 7. strane protokolu, že autori nevykonali žiadne kontrolné pokusy.

Vyšší krajinský súd OLG v Stuttgarte 16. februára 2016 zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a žalobu zamietol. Okrem iného odkázal na hlavnú správu prof. Podbielskeho týkajúcu sa šiestich publikácií.

Žalobca podal proti rozsudku OLG odvolanie na Spolkový súdny dvor. Ako dôvod uviedol svoje subjektívne, no faktami nepodložené vnímanie pochybenia súdnych postupov v Stuttgarte a tvrdenie, že vymenované fakty o osýpkach predstavujú hrozbu pre verejné zdravie.

Odvolanie žalobcu Spolkový súdny dvor rázne zamietol a potvrdil rozsudok vyššieho krajinského súdu OLG v Stuttgarte zo 16. februára 2016.

Šesť publikácií predložených v rámci tohto procesu je považovaných za hlavné relevantné publikácie týkajúce sa „vírusu osýpok“.

Keďže okrem týchto šiestich publikácií neexistujú žiadne ďalšie publikácie, ktoré by sa pokúšali preukázať existenciu vírusu osýpok vedeckými metódami, rozsudok Spolkového súdneho dvora v súdnom procese „vírusu osýpok“ a súvisiace výsledky genetických testov majú za následok: národné a medzinárodné vyhlásenia týkajúce sa údajného vírusu osýpok, nákazlivosti osýpkami, užitočnosti a bezpečnosti očkovania proti osýpkam už odteraz nie sú vedeckej povahy, a preto sú zbavené svojho právneho základu.

Po vyšetrovaní, ktoré vyvolala kampaň vírusu osýpok, pripustila riaditeľka Národného referenčného ústavu pre osýpky vo Výskumnom ústave Roberta Kocha (RKI), prof. Dr. Annette Mankertzová, dôležitú skutočnosť, ktorá by mohla vysvetľovať zvýšený počet defektov spôsobených očkovaním, konkrétne vakcináciou proti osýpkam, a dôvody, prečo a ako práve tento druh vakcíny vyvoláva autizmus.

Prof. Dr. Mankertzová pripúšťa, že „vírus osýpok“ obsahuje typické prirodzené bunkové štruktúry (ribozómy, bielkovinové „továrne“ bunky).

Pretože očkovanie proti osýpkam obsahuje „celý vírus osýpok“, vakcína obsahuje vlastné bunkové štruktúry. To vysvetľuje, prečo očkovanie proti osýpkam spôsobuje časté a závažnejšie alergie a autoimunitné reakcie ako iné typy očkovaní.

Súdny znalec profesor Podbielski pri viacerých príležitostiach uviedol, že potvrdenie Výskumného ústavu Roberta Kocha týkajúce sa ribozómov vo víruse osýpok jeho skutočnú existenciu vyvrátilo.

Počas súdneho procesu sa zaprotokolovalo, že Výskumný ústav Roberta Kocha, ktorý je v Nemecku považovaný za najvyššiu vedeckú autoritu v oblasti epidemiológie, napriek svojim kompetenciám podľa § 4 Zákona o ochrane pred prenosnými chorobami (IfSG) údajný vírus osýpok neotestoval a výsledky testovania nezverejnil.

RKI tvrdí, že vykonal interný výskum (existencie) vírusu osýpok. Odmieta však tieto výsledky vydať alebo zverejniť.

Zdroje: lrbw.juris.deanonhq.comwissenschafftplus.de

Ďalšie zdroje na predmetné štúdie a rozsudky sú uvedené priamo v texte článku.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. No pekné

 2. Je k dispozícii zdroj? Sú uvedené výroky overiteľné? Napr. spomínaný rozsudok…?

 3. Toto je velmi závažný članok, ale bez uvedených zdrojov stráca na autenticite.
  Prosim uveďte zdroje na všetko čo v článku tvrdíte.
  Odkiaľ ste čerpali informácie?
  Ak sa to dá podložít, tak je to jeden z najlepšie vypracovaných článkov.

 4. Oto Hodermarský

  Dobrý deň. Už dlho odoberám Váš Newsletter ohľadom rôznych liečiv či informácii o účinnosti č i neúčinnosti liečiv a liečebných postupov. Ak je to tak ako uvádzate, a všetci o tom vedia, prečo sa tieto lieky, postupy či chemoterapie naďalej využívajú a aj verejne v televízii sa hovorí o ich vysokej účinnosti. Prečo neboli neboli konkrétne farmaceutické firmy zrušené a nahradené inými…“poctivými“??? Má význam a zmysel to čo robíte, alebo je to tiež len skrytá reklama???

 5. Podobne je to aj s vírusom HIV. Viac na duesberg.com a theperthgroup.com

 6. Vážená redakcia, ako malé dieťa som prekonal všetky detské choroby, vrátane kiahní, osýpok a mumpsu. Vtedy sa proti týmto chorobám vôbec neočkovalo. I keď je to veľmi dávno – 1972, veľmi dobre si pamätám na osýpky, dobre si pamätám na mumps, menej si pamätám na kiahne.
  Takže, čo sa týka osýpok, čo som to vlastne prekonal?

Pridajte komentár

*