Špičkoví klimatológovia priznali, že dostali príkaz utajiť, že teploty na Zemi sa už 15 rokov nezvýšili


Print Friendly, PDF & Email

Špičkoví klimatológovia priznali, že dostali príkaz utajiť, že teploty na Zemi sa už 15 rokov nezvýšili

(Ethan Huff, Natural News) Za posledných šesť rokov Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) usilovne zostavoval autoritatívnu správu o plnom rozsahu globálneho otepľovania spôsobeného človekom.

Podľa úniku informácií sa však globálne teploty za posledných 15 rokov očividne vôbec nezvýšili.

Stovky vážených vedcov, ktorí pracovali na správe, potvrdili, že rok 1998 je stále najteplejším rokom v histórii. Odvtedy teploty buď vo všeobecnosti zostali rovnaké, alebo klesali. Tento fakt spôsobil veľké trhliny v oficiálnom vládnom príbehu o globálnom otepľovaní.

Politici, ktorí získali uniknutú kópiu správy, sa teraz snažia zakryť skutočnosť, že na základe jej zistení je klimatická zmena spôsobená človekom jednoducho podvod. A keď sa pravda dostane na povrch, potom bude tiež jasné, že všetky „zelené“ opatrenia vlád sú tiež podvod a slúžia len ako prostriedok na totálne uchopenie moci.

(Súvisiace: Niektoré školy sa uchyľujú k terorizovaniu študentov strachom, aby ich naverbovali do klimatického kultu.)

Politici požadujú vymazanie všetkých zmienok o „spomalení“ otepľovania

Agentúra Associated Press (AP) získala o tejto záležitosti uniknuté dokumenty, ktoré dokazujú, že politický establišment v celom západnom svete je zo zistení správy vydesený.

Niektorí dokonca žiadajú, aby boli časti správy zredigované alebo vymazané a aby pravda zostala skrytá. Ak by svet totiž zistil, že globálne otepľovanie a klimatické zmeny sú podvod, mohlo by to viesť k masívnej vzbure proti vládam za to, že klamú o stave planéty.

Nemeckí lídri požadujú, aby sa protichodné údaje zo správy jednoducho vymazali.

Maďarskí lídri sa zasa obávajú, že zverejnenie informácií poskytne muníciu pre „popieračov klimatickej zmeny“, ktorí teraz začnú ostatným tvrdiť že „vidíte, my sme vám to hovorili od samého začiatku“.

Belgickí lídri namietajú proti použitiu roku 1998 ako východiskového roku pre štatistiky, pretože ide o najteplejší rok v histórii. Aby údaje vyzerali pre nich lepšie, belgickí lídri chcú, aby sa za počiatok bral rok 1999 alebo 2000, keď boli teploty nižšie.

Vedúci predstavitelia v Spojených štátoch amerických sa rozhodli naliehať na autorov správy, aby ju vysvetlili pomocou „hlavnej hypotézy“ medzi klimatickými vedcami, a to, že zemeguľa sa stále otepľuje, no všetko prebytočné teplo absorbujú oceány.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Naposledy IPCC zverejnil „hodnotiacu správu“ v roku 2007, keď organizácia nepravdivo tvrdila, že Himaláje sa roztopia do roku 2035.

Kontroverzia okolo tohto tvrdenia by sa dala nazvať „Climategate“, keďže sa neskôr ukázalo, že vedci v uvedenej správe manipulovali s údajmi, aby to celé znelo presvedčivejšie.

Prvý návrh novej správy bol poskytnutý vládam v júni 2023, čo vyvolalo stovky námietok. Všetky zúčastnené vlády sa čoskoro stretnú vo švédskom Štokholme, aby prediskutovali akékoľvek zmeny, ktoré chcú urobiť.

Bez ohľadu na to, ako sa to pokúsia prekrútiť, správa pravdepodobne ukáže, že rýchlosť otepľovania medzi rokmi 1998 a 2012 bola len asi polovičná v porovnaní s priemernou rýchlosťou od roku 1952.

To je spôsobené prirodzenými variáciami, ako sú oceánske cykly El Niño a La Niña, ako aj ochladzujúci efekt sopiek (sopečného popola v atmosfére odrážajúcom slnečné lúče).

V snahe vysvetliť, čo údaje naozaj ukazujú, nemecký klimatický vedec Stefan Rahmstorf povedal, že je možné, že autori správy boli pod tlakom vysvetliť spomalenie globálneho otepľovania a „verejnú diskusiu“, ktorá tento problém obklopuje.

„Toto je vyvrcholenie štvorročnej práce stoviek vedcov, kde vlády dostanú šancu zabezpečiť, aby zhrnutie správy bolo pre politikov jasné a výstižné v ich dialógu s vedcami, ktorí správu napísali. Budú mať možnosť nastoliť akékoľvek témy, o ktorých si myslia, že by mali byť zdôraznené,“ povedal Jonathan Lynn, hovorca IPCC.

Záver

Klimatické zmeny spôsobené človekom sú podvod.

Viac informácií o tejto téme sa dozviete na stránke Climate.news.

Liečba osteoporózy

Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  • O skutočnom *stave* vedy začínajú potichúčky hovoriť v úzkom okruhu páni profesori, ktorí už majú len chvíľu do konca…

   • Stav vedy ovládajú illumináti od roku 1775 – to znamená celú akademickú pôdu! SAV. Preto aj zomrela Kušnírová!

    • Dnes je na protiproud clanok o Frantovi. Mne to tak vyzera, ze pokracuje v skaze, vsak uz menoval cca 70% novych, a to najma liberalnych kardinalov, kt budu volit po nom noveho papeza! Quo vadis Vatican? A nieco ku jeho predchodcom:
     https://christianitas.sk/nove-pamati-poodhaluju-pozadie-posobenia-slobodomurarov-vo-vatikane/ !!!

     • hľadač pravdy

      Satanská dialektika (*) ,,pokroku” prebieha aj v satanskej proticirkvi – to znamená v slobodomurárstve.

      Boj o nadvládu nad svetom vedú proti sebe dve protichodné frakcie najvyšších slobodomurárskych superlóží.
      Prvá frakcia je ,,demokratická”, ,,slobodomyselná”, ,,progresívna” a ,,radikálna”.
      Druhá frakcia je ,,antidemokratická”, ,,oligarchistická”, ,,elitárska”, ,,neoaristokratická”, ,konzervatívna” a ,,slobode nepriateľská”.
      =================================================
      ,,Progresívno-demokratická” frakcia vsádza hlavne na plíživé zničenie kresťanskej viery, postupnou skazou mravou, na mediálne propagovanie stále silnejšieho zavádzania multikultúry aj na mediálne vytváranie paniky kvôli údajným, ,,prežitie celého ľudstva ohrozujúcim” a ,,iba globálne riešiteľným” problémom (napr. ,,nedostatku pitnej vody”, ,,ozónovej diere”, ,,neúnosnému rybolovu vo svetových moriach”, ,,ľuďmi spôsobenej zmene klímy” a mnohé ďalšie).

      Dlhodobejšie pebiehajúca PSY-OP ,,globálne otepľovanie spôsobené človekom” je teda práca ,,progresívno-demokratickej” frakcie. PSY-OP posledných rokov ,,Covid-19” je zase práca ,,oligarchicko-antidemokratickej” frakcie (Rothschild, Schwab, Gates, Putin, Xi Jinping, atď.) slúžiaca na urýchlenie procesov vo svete vedúce ku konečným cieľom najvyšších slobodomurárov a skrytej vrchnosti.

      Cieľom všetkých najvyšších slobodomurárov, ktorí sa spolčujú v nadnárodných pra-lóžach je ,,Jeden svet”, čiže jedna svetová vládu, jedna svetová mena elektronická a jedno spoločné satanistické náboženstvo New Age. Rozdielne sú ich predstavy iba v dvoch bodoch:
      1. Kto má nakoniec jednému svetovému štátu vládnuť?
      2. Akou cestou má byť svetový štát zavedený?

      Tzv. ,,progresívne” a ,,demokratické” pra-lóže chcú svetový štát ovládať pomerne miernou rukou, do istej miery ,,slobodne”, prostredníctvom tzv. ,,demokracie” zahrnujúcej celý glóbus, pričom vláda môže byť ,,volená”, ale iba z malej skupiny kandidátov, ktoré predvolia pra-lóže z prísne slobodomurárskeho hľadiska.

      Naopak najvyšší slobodomurári z ,,antidemokratickej”, ,,oligarchickej”, ,,neoaristokratickej” frakcie nechcú svetovému obyvateľstvu ponechať vôbec ani len zdanie voľby v prísne danom a veľmi úzkom rámci! V ,,oligarchickej” frakcii je početná skupina talmudistov, pred ktorými sa v duchu vznáša menej predstava panstva malej skupiny (=oligarchie) alebo novej šlachtickej elity (=neoaristokracia), ako panovanie jedinej osoby (=monarchia) nad celým svetom: vláda údajného ,,mesiáša” !!

      Rímsko-katolícku Cirkev postupne infiltrovali slobodomurári a zasvätenci Satanovej synagogy na najvyšších miestach. Táto infiltrácia započala už koncom 19. storočia a bola zavŕšená na prekliatom II. vatikánskom koncile v roku 1965. Dňa 7. decembra 1965 (deň ukončenia koncilu) sa z najväčšej časti pravej rímsko-katolíckej Cirkvi stala ,,cirkev pokoncilná”, teda čisto ľudská organizácia, ktorá už hlása iné evanjelium!
      ,,Cirkev II. vatikánskeho koncilu” je perfektne slobodomurárstvom vlastnenou protikresťanskou konštrukciou, a s Bohočlovekom Ježišom Kristom založenou nadprirodzenou inštitúciou spásy, rímsko-katolíckou Cirkvou, nemá spoločné vôbec nič, ako len isté klamné zdanie! Preto od oficiálnych cirkevných predstavených nijaké varovania neprichádzajú, pretože ,,smilnia s králmi zeme” (Zj 17,2), to znamená kolaborujú, spolupracujú s vládcami zeme a pomáhajú im zotročiť ľudstvo.
      Božie slovo tých, ktorí sú z pravdy vyzýva, aby sa oddelili od apostatickej štruktúry ,,RKC” – veľkej neviestky, od odpadlíkov a zradcov, ktorí nevarujú Boží ľud, ale naopak vedú ľudí do zatratenia: ,,Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán” (Zj 18,4).

      O postupnej infiltrácii rímsko-katolíckej Cirkvi slobodomurármi pojednáva rozsahom malá štúdia pravoverného katolíka, magistra teológie Johannesa Rothkranza – bezpochyby jedného z najväčších súčasných znalcov židovsko-slobodomurárskeho spiknutia proti Cirkvi: Dialektický sled papežů posledních 100 let, PRO FIDE CATHOLICA (=ZA KATOLÍCKU VIERU), Verlag Anton A. Schmid, Durach 2013, český preklad Jaroslav Voříšek 2013.
      https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Dialekticky_sled_papezu_poslednich_100_let.pdf

      Toto by malo byť v dnešnej dobe povinné čítanie pre každého katolíka!

      Na internete koluje napríklad aj tento zoznam slobodomurárov z ,,katolíckeho” duchovenstva sedemdesiatich rokov. Na začiatku je uvedené meno, nasleduje funkcia, dátum zasvätenia, kód a prezývka, ak je známa:
      http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2973&mode=nested&order=0&thold=0

      P.S.: pred pár dňami bola pravovernému katolíckemu teológovi Johannesovi Rothkranzovi publikovaná brožúra, kde na 128. stranách je uvedený kompletný zoznam najvyšších slobodomurárov, ako ho zverejnil najvyššie zasvätený nadnárodný pra-lóžový slobodomurár Magaldi. O nejaký čas by táto publikácia mala byť zverejnená aj k voľnému stiahnutiu….

      (*) POZNÁMKA: Dialektika, znamená – postupovať vpred pomocou ustavičných nových protikladov medzi ,,spolubratmi” a ich stále novým prekonávaním. Dva kroky dopredu, jeden späť. Ide to síce pomaly a obtiažne, vylučuje sa tým však každý SKUTOČNÝ ,,krok späť”, teda sa takto garantuje ,,nezvratnosť” zdanlivého ,,pokroku”.

     • Výborný komentár – len 99% nevie o čom hovoríš!

      „Dva kroky dopredu, jeden späť. Ide to síce pomaly a obtiažne, vylučuje sa tým však každý SKUTOČNÝ ,,krok späť”, teda sa takto garantuje ,,nezvratnosť” zdanlivého ,,pokroku”.“ – no a teraz pôjdeme krok späť s Ficovcami – aby sa ten PO-KROK stabilizoval.

      O tom je satanistická pesnička – „Nohami šúchajúci Egypťan“ – Wallk like an Egyptian
      The Bangles nakrútili popovú verziu.
      Ale existuje aj satanistická verzia.

      https://www.satanicsf.com › walk-like-an-egyptian
      Walk Like An Egyptian – Satanic San Francisco
      Walk Like An Egyptian. … Jesus and Mohammed than has ever been committed in the name of Satan. Many people don’t like that statement, but few can argue with it.“ ― Carl Sagan, „The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark“ 18+ Only.

 1. Na tom ako sa v období podvodu c19 pani Peková objavila na scéne mi niečo veľmi nesedí. Celé to okolo nej mi pripadá ako nejaký projekt. Tu nehodnotím jej osobu – človek môže byť do hocičoho vtiahnutý a časom sa nemusí alebo môže prebrať, že ho zneužívajú.

  • Aj ja som postupne pozoroval, že to už nie je len o kovide, ale plynule prešla do politiky. A v nedávnom videu vychvaľovala knihy Allatra, aké sú super. Takže asi je jedna z nich…

   • Sama peková sdělila v několika rozhovorech, že při „hledání“ jí pomohlo až hnutí Allatra…

   • Zbranislav,presne tak,udrzala neexistujuci „virus“ nazive az do teraz

    • Od samého začiatku PSY OP! Patentovaný vírus z jaskynky – to je jej výraz! Podobne ako Drosden – od samého začiatku zarába na PCR testoch – na čo musí mať patentovú zluvu s CDC! Ešte to dokomentujem, ale teraz nemám čas – idem do hajan.

   • Precitajte si
    mindreport.newsmax.com
    Otevreta hello/ social

    Je to o mediich a nebezpeci pro deti
    Deti chrante reflexnimi okulary pred skodlivem zareni z monitors

  • Achnaton,Ano mas dobry nosje to uzasne podla osoba,ked uz vychadzalo najavo ze takzvany :Covid; je podvod a nebol dokazany ani Koch Postulates,etc. Tiez ta verzia s Netopiermi,bola prilis cudna.Pre Elitu bolo dolezite aby Ludia verili v „covid“,inac by nemohli robit tvrde zakroky-Lock downy a hlavne napichat Ludi s operacnymi systemamy,cize vaccinamy a tak zacat masivnu depopulaciu celeho sveta. Tak odrazu z neba spadla Pekova,ze ten neekzistujuci virus,bol umelo vytvoreny a tak sa zacala debata,co vlatne nebola nejak ani cenzurovana,ti co verili v netopiere a ti co podporovali teoriu Pekovej a „covid virus“ zostal NAZIVE,az doteraz

   • Pekovú nevidím ako človeka so zlým úmyslom ale ako človeka, ktorý je zatiaľ pod kontrolou.
    V nedávnom videu V V.Pjakin hovoril o tom že na začiatku tú biologickú zbraň c19 doviezli do Číny američania aby im to hodili na krk, že u nich to začalo. Pred cca 2 rokmi hovoril, že Čína ich s tým vtedy po čase vyprevadila a odtiahli robiť škody hlavne do Ruska a Európy (V.V.Pjakin to ešte delí tak, že ten c19 bol používaný elitou USA inak ako bolo pôvodne plánované Globalistami i keď sa ciele USA a Globalistov v mnohom kryjú. Globalisti v Číne sa prostredníctvom c19 zbavili časti vplyvu USA – teda ich podpindosníkov lebo pôvodný plán bol, že c19 USA spustia až na „príkaz“ Globalistov a nie predčasne ako to USA urobili čisto pre svoje vlastné záujmy).
    Každopádne neviem čo skutočne doviezli do Číny američania z ich laboratórií a čo potom do Európy. Do Európy potom možno nič biologické, len médiami živený „vírus“ c19. Každopádne dosť ľudí okolo mňa malo divné chrípky s bolesťami a teraz neviem či tu niečo bolo dovezené alebo to bolo vyvolané len na základe ich preťaženej psychiky – zníženej imunity, keďže denne zažívali stres, strach, vydieranie, neistota, represie, fašizmus na každom kroku atď.

    • Pjakin někde říkal,že v Číně použili plicní antrax .

     • Aha, tak to o tom antraxe mi uniklo alebo som na to už zabudol – teda pokiaľ to bolo v otázkach a odpovediach. Pjakinove otázky sledujem od začiatku a na mnohé informácie som iste úplne zabudol keďže si z nich nerobím poznámky alebo nevypichujem si podstatné/zaujímavé informácie.

      Zaujalo ma aj video:

      https://ulozto.sk/file/ATwwJEp5jUOr/vladimir-kvackov-koronavirus-je-satanisticky-plan-na-snizeni-populace-lidstva-mp4#!ZJZkLwR2AwZjZwuvAJMwBQN2ZzH3MaWCIJcnLH80ZxcsswVjLt==

      Vladimír Kvačkov (*5.8.1948) je bývalý plukovník SPETSNAZ a vysoký dôstojník ruskej vojenskej rozviedky GRU. V 90-tych rokoch viedol Oddelenie špeciálnych operácií GRU. Vyhlásil, že Rusko okupuje židovská slobodomurárska mafia.

      „Dokiaľ sa nezbavíme vnútorných parazitov, ktorí nás ovládajú, nebudeme schopní sa zbaviť tých vonkajších.“ Vladimír Kvačkov.

      Kvačkov teda týmto tvrdí to čo tvrdím aj ja a to, že to čo z vnútra likviduje Rusko mu (Rusku) nieje vlastné a ani to k životu nepotrebuje ale a musí sa toho zbaviť. Teda Rusko sa zvnútra obnovuje na inom princípe než na parazitickom „židobolševizme“ ako to mnohí tvrdia v úmysle zakryť pravú tvár Ruska. Rusko sa obnovuje na boľševizme. Tí židáci sa do terajších štruktúr v Rusku zažrali ale neboli to boľševici – vlastenci. Stalin ich však
      časom za svojej vlády dokázal prinútiť pracovať pre Rusko proti ich vôli…a tak sa s ním za „odmenu“ aj vysporiadali..
      Propaganda – krivenie pravého obrazu Ruska však pokračovala ďalej, no a po 89 tom sa vo svete vytváral obraz Ruska ako krajiny zaostalcov, ožralov, primitívov, násilníkov, korupčníkov, mafiánov a akejsi necivilizovanej tlupy až to vyzerá, že ak by sa to čo som hore napísal z Ruska vytratilo tak nezostane existovať žiadne Rusko lebo Rusko nieje o ničom inom.

      Aha, tak to o tom antraxe mi uniklo alebo som na to už zabudol – teda pokiaľ to bolo v otázkach a odpovediach. Pjakinove otázky sledujem od začiatku a na mnohé informácie som iste úplne zabudol keďže si z nich nerobím poznámky alebo nevypichujem si podstatné/zaujímavé informácie.

      Zaujalo ma aj video:

      https://ulozto.sk/file/ATwwJEp5jUOr/vladimir-kvackov-koronavirus-je-satanisticky-plan-na-snizeni-populace-lidstva-mp4#!ZJZkLwR2AwZjZwuvAJMwBQN2ZzH3MaWCIJcnLH80ZxcsswVjLt==

      Vladimír Kvačkov (*5.8.1948) je bývalý plukovník SPETSNAZ a vysoký dôstojník ruskej vojenskej rozviedky GRU. V 90-tych rokoch viedol Oddelenie špeciálnych operácií GRU. Vyhlásil, že Rusko okupuje židovská slobodomurárska mafia.

      „Dokiaľ sa nezbavíme vnútorných parazitov, ktorí nás ovládajú, nebudeme schopní sa zbaviť tých vonkajších.“ Vladimír Kvačkov.

      Kvačkov teda týmto tvrdí to čo tvrdím aj ja a to, že to čo z vnútra likviduje Rusko mu (Rusku) nieje vlastné a ani to k životu nepotrebuje ale a musí sa toho zbaviť. Teda Rusko sa zvnútra obnovuje na inom princípe než na parazitickom „židobolševizme“ ako to mnohí tvrdia v úmysle zakryť pravú tvár Ruska. Rusko sa obnovuje na boľševizme. Tí židáci sa do terajších štruktúr v Rusku zažrali ale neboli to boľševici – vlastenci. Stalin ich však
      časom za svojej vlády dokázal prinútiť pracovať pre Rusko proti ich vôli…a tak sa s ním aj vysporiadali..
      Propaganda – krivenie pravého obrazu Ruska však pokračoval ďalej, no a po 89 tom sa vo svete vytváral obraz Ruska ako krajiny zaostalcov, ožralov, primitívov, korupčníkov, mafiánov a akejsi necivilizovanej tlupy až to vyzerá, že ak by sa to čo som hore napísal z Ruska vytratilo tak nezostane existovať žiadne Rusko lebo Rusko nieje o ničom inom.

   • Sileni ukrajinci opet znicili cast mostu k znovuziskanem Krymu 1954 N Chruscevem podvodem

    Ucitel nam rekl ten kdo prezil WW2 ZZ chape aka je zberba vetsina ukrajincov nacku kteri na strane macks pres 300 000
    Vrazdoli vlastni marody
    Ne Rusove
    STALIN GRUZINEC
    BREZNEV UKRAJINEC CHOCHOLOVE

 2. A co za druhohor teplo nikde na zemi zadny snih
  Je hodne vesmirnych faktorum nekterym jeste nerozumime

 3. Jednoduchá

  …vďaka za inf.,,,každému posielam veľa lásky, nech sa nám darí čo najlepšie…..

 4. Dalsia konspiracia pravdou a green deal podvodom!
  https://necenzurovanapravda.cz/2023/07/nositel-nobelovy-ceny-za-vedu-svet-neohrozuje-zadna-klimaticka-krize/
  Oveckam vsak nevysvetlite, one ani nechcu ine ako to co je v TV !

  • a v TV to musí říct na jejich oblíbeném kanále…a na netu na jejich oblíbené stránce, videostreamu,…

 5. V čase dinosaurov bolo na Zemi chladnejšie?

 6. Nieco na temu, kedy konecne zdvihne vacsina ludi rite a povstane proti vlastizradnym vladam… Nuz nie len v ČR je to velmi zlozite… ale v SR mame aspon predcasne volby, kt dufam mysliaci aj racionalne vyuziju.
  https://pravyprostor.net/?p=163208

  • problém je dominion, americký volební systém, který je na slovensku i v česku, takže stačí zadat patřičný algoritmus, aby potřebný vítěz ve volbách vyhrál…u Vás to řídí ESET u nás přiletí USA softarová firma HP…
   *****
   Evropská komise schválila podmínky pro předávání osobních údajů do USA

   Zřejmě nejvýznamnější právní událostí s vazbou na kybernetickou bezpečnost, k níž došlo v průběhu uplynulého týdne, bylo schválení tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Evropské komise.

   Zmíněné rozhodnutí umožňuje za specificky daných podmínek předávat osobní údaje fyzických osob z EU do USA, resp. americkým společnostem, což bylo do současnosti přinejmenším problematické.

   Historicky požadavky na ochranu předávaných osobních dat stanovil regulatorní mechanismus nazvaný EU-US Privacy Shield, ten byl však v roce 2020 na základě žaloby rakouského právníka a aktivisty Maxmiliana Schremse zrušen Evropským soudem, neb neobsahoval dostatečné ochranné mechanismy pro data evropských občanů. Stejný osud postihnul na základě Schremsovy žaloby o pět let dříve i předchozí rámec, zkráceně označovaný jako Safe Harbor, který předávání dat umožňoval.

   Přestože by se mohlo zdát, že na základě rozhodnutí Evropské komise bude transfer osobních údajů mezi EU a USA do budoucna jednodušší, skupina European Center for Digital Rights, kterou Schrems vede, již publikovala vyjádření, v němž označuje požadavky na ochranu osobních údajů stanovené novým rámcem za stále nedostatečné a zmiňuje že počátkem příštího roku bude pravděpodobně (zřejmě opět na základě žaloby podané Schremsem/výše zmíněnou skupinou) nově stanovená pravidla opět zkoumat Evropský soud. Zůstává tak otázkou, zda se situace z dlouhodobého hlediska skutečně zjednoduší a zda bude mít nově přijatý rámec delší životnost, než jeho předchůdci.
   https://www.root.cz/clanky/postrehy-z-bezpecnosti-e-mailove-schranky-americkych-federalnich-organizaci-kompromitovany/

   • Ľudia by nemali uznať voľby sčítané essetom. To boli aj predchádzajúce voľby.

   • Čo tak zorganizovať vlastné voľby, so obecnou kontrolou?

    • Musíš zmeniť 3 veci – 1/ volebný zákon, 2/ vplyv médií – opakujem – nech si strany musia nájsť iný spôsob, ako sa dostať k voličovi – ako svedkovia Jehovovi – to mi je u riti, 3/ a nemať v pi.i na lehátku!

     Okamžitý zákaz vystupovať stranám v médiách – a sú v pi.i! No lebo výsledky! Na druhej strane – menežovanie vyžaduje mediálny nástroj. Čiže – keď sa dostanú k moci – budú menežovať! A vieme, ako menežovali covid! To je stále v polohe – dobrý sluha – zlý pán! Tu nefunguje svedomie – tu funguje len zlý úmysel!

    • Martin Pallai

     Priama demokracia – Švajčiarsko!

 7. 🎲 Komisári EU sú o otázke klímy alebo neinformovaní, teda nekompetentní, potom musia z funkcie a doštudovať. Alebo sú informovaní, zainteresovaní, teda skorumpovaní a potom musia z funkcie a do väzenia. Ak nás zámerne a zákerne ohrozujú na živote, väzba je povinná. Je taktiež viac ako potrebné preveriť každého jedného poslanca, ktorý za takéto ohrozujúce opatrenia hlasuje proti obyvateľom a občanom Európy. Iba málo jedincov si uvedomuje, že „humánne“ zrušenie trestu smrti v Európe poslúžilo iba globalistickým elitám. Slušní ľudia to nepotrebovali a uvítali to iba pedofili a vrahovia. Ako ešte ďalej majú v pláne degradovať moju Európu? 🌿

 8. Martin Pallai

  Teplota sa nezvyšuje?
  Samozrejme, veď prichádza malá diva ľadová! O tom že existuje aj cyklus malej doby ľadovej s oteplením písali nefua pred cca 2 rokmi! Potom sa všetko odmlčalo ako mi hnutím čarovným orutikkm! Ak sa dobre pamätám, celý cyklus he cca 140 rokov a teple obdobie už malo skončiť skôr! Samozrejme cyklus nieje absolútne presný ale „malá doba ľadová“ evidentne nastupuje! A ideologivua nás budú presviedčať, že je to len anomália, ktorá na otepľovaní planéty nič nemení! Prečo? Lebo je to globálna téma a teda vyhovuje globalizácii!

Pridajte komentár

*