Pravda a lož mliekarenského priemyslu.


Print Friendly, PDF & Email

Špinavosti mliekarenského priemyslu

O tom, že medzi surovým mliekom od pasených kráv z voľného chovu a mliekom od kráv z intenzívneho chovu v stiesnených podmienkach je veľký rozdiel, sa toho už napísalo pomerne dosť.

Zatiaľ to, čo prvé sa ukazuje byť prospešné po viacerých stránkach, druhé je pre ľudské zdravie hrozbou.

Navzdory populárnemu názoru, že pasterizované mlieko od kráv z intenzívneho chovu je pre nás bezpečnejšie, je pravdou opak.

Mlieko od kráv z organického chovu sa spája s oveľa nižším počtom ochorení ako pasterizované mlieko od kráv z intenzívneho chovu.

Môže za to nezdravá a neprirodzená strava, ktorou sú živené kravy vo veľkovýkrmniach. Prirodzenou potravou kráv je tráva, nie kukurica (takmer vždy geneticky modifikovaná – GMO) a ostatné obilniny, ktorými je dobytok v intenzívnom chove kŕmený.

Ak krava prijíma hlavne obilniny, mení sa stavba jej tela a zároveň aj kvalita mlieka. Takéto mlieko stráca svoju výživovú hodnotu. Proces pasterizácie zničí veľa dôležitých látok – najmä tých, ktoré blahodarne vplývajú na vaše trávenie a posilňujú imunitný systém.

Zaujímavé je, že ak strava pozostáva predovšetkým z obilnín, kravy (podobne ako ľudia) umierajú predčasne. Predpokladaná dĺžka života takto chovaných kráv býva často o polovicu kratšia.

Zväčša to však nie je problém, pretože kravy prinášajú svoju obeť oveľa skôr.

Vyššie riziko ochorení z pasterizovaného mlieka z intenzívneho chovu

Americké CDC často uvádza, že najčastejšou potravinou, ktorá spôsobuje ochorenia a úmrtia, je práve surové mlieko.

Podľa aktuálnych údajov sa však v USA už dlhšiu dobu nevyskytli žiadne úmrtia, ktoré by malo na svedomí surové mlieko. Rovnako v Spojenom kráľovstve nezaznamenali od roku 2002 ani jeden prípad úmrtia, ktorý by sa spájal s konzumáciou surového mlieka.

Na druhej strane, zmrzlinou od Blue Bell Creamery (3. najväčší výrobca zmrzliny v USA) sa len nedávno nakazilo 10 ľudí. Dôvodom ochorenia bola listéria. Traja ľudia na následky ochorenia zomreli.

Blue Bell Creamery obišli veľmi dobre – len s pokutou $175 000.

Mnohí farmári, ktorí predávajú surové mlieko, strácajú prácu už len pri obyčajnom podozrení, že by mlieko mohlo byť kontaminované. Predajcovia surového mlieka a jeho spotrebitelia prichádzajú do problémov aj bez toho, aby bola podaná akákoľvek sťažnosť.

Takto to bolo aj v prípade Harrisa Countyho z Texasu. Aliancia za slobodu fariem a rančov a konzumenti surového mlieka tvrdia, že úrady verejného zdravotníctva sa im neustále vyhrážajú, hoci nerobia nič nelegálne.

Na YourHoustonNews.com sa píše:

„Na výdajných miestach surového mlieka sa konali razie, ktoré zabraňovali spotrebiteľom v nákupe čerstvého mlieka. Spotrebitelia aj farmári sa obávajú, že obchody so surovým mliekom budú zatvorené a miestne úrady budú predaj a kúpu pokutovať.

‚Ak považuje Ministerstvo zdravotníctva nejaký druh podnikania za problematický, zvyčajne sa obe strany stretnú na rokovaní, kde sa jednotlivé problematické body prejednávajú.

Namiesto toho robia šerifovi zástupcovia vo výdajni mlieka Katy razie a vo výdajni Austin sa objavila i polícia,‘ povedala Judith McGeary, výkonná riaditeľka pre Alianciu za slobodu fariem a rančov. ‚Určite to nie je bežný postup vykonávania potravinových inšpekcií.’“

Očividne nejde o to, aby ochránili ľudí pred „hrozbami“ surového mlieka. Takéto útoky majú cieľ získať kontrolu nad celým mliekarenským priemyslom!

Listéria sa potvrdila aj v zmrzline Jeni’s Splendid Ice Cream

V roku 2013 bol grécky jogurt Chobani stiahnutý z predaja, pretože sa preukázalo, že spôsobuje ochorenia tráviaceho traktu. Tento pasterizovaný jogurt bol kontaminovaný hubou, ktorá sa nazýva Murcor circinelloides.

Listéria sa potvrdila aj v zmrzlinových predajniach Jeni’s Splendid Ice Creams‘ v hlavnom meste štátu Ohio (Columbus). Americká Správa potravín a liečiv na to zareagovala listom s upozornením.

Rovnaký kmeň listérie sa objavil aj vo vzorkách z apríla 2015. Potvrdilo sa, že produkty tejto spoločnosti sú stále kontaminované listériou.

Je takmer pravidlom, že baktérie spôsobujúce ochorenia sa vyskytujú najmä v produktoch od hospodárskych zvierat z intenzívneho chovu, či už ide o mlieko, syr, jogurt alebo zmrzlinu.

Pri pasterizácii by sa mali tieto baktérie zničiť. Realita ale preukázala, že to tak nemusí byť. Problém spočíva najma v celkovom objeme spracovaných potravín.

Stačí, aby sa kontaminovala jedna časť spracovateľského závodu. Výsledkom bude kontaminácia obrovského množstva potravín. Je úplne jedno, či pôjde o pasterizované alebo nepasterizované potraviny.

V prípade zmrzlinární Jeni’s Splendid Ice Cream bola zdrojom kontaminácie v roku 2015 výlevka jedného zo strojov.

Následkom intenzívneho chovu vo veľkovýkrmniach vzniklo ochorenie, ktoré je rezistentné na antibiotiká. Každý rok zapríčiní smrť 23 000 Američanov.

Toto ochorenie je výsledkom rutinnej praxe veľkovýkrmní, kde sa do potravy zvierat pridávajú antibiotiká. Majú za úlohu ochrániť chované zvieratá, aby v nehygienických a stiesnených podmienkach veľkochovu neochoreli.

Ešte je tu jeden výrazný rozdiel medzi mliekom od kráv chovaných trávou a mliekom z intenzívneho chovu. Dobytok vo svojej strave prijíma obrovské množstvo pesticíd, ktoré ničia životné prostredie.

Okrem toho v strave prijímajú aj rezíduá herbicídov, ktoré sa potom dostávajú aj do konečných produktov. Tieto chemické látky majú negatívny vplyv na naše zdravie.

Nadmerné používanie poľnohospodárskych chemických látok

Giganti na výrobu pesticídov (napríklad spoločnosti Monsanto, Dow alebo Syngenta) sľubovali, že pestovanie ich geneticky modifikovaných plodín si nebude vyžadovať toľko toxických chemikálií.

To malo následne viesť k ekologickejšiemu poľnohospodárstvu, ktoré by bolo priateľskejšie voči životnému prostrediu.

Od začiatku bolo veľmi podozrivé, že spoločnosti na výrobu chemikálií neváhajú ísť samy proti sebe a pripraviť sa o zisky. Ich záujem znížiť používanie chemikálií v poľnohospodárstve predajom GMO plodín bol očividne podvod a mnohí ľudia tomuto klamstvu uverili.

Dnes to už máme čierne na bielom a výsledky jasne hovoria, že GMO obilniny prinášajú do nášho života ešte viac toxických chemikálií, ako to bolo doteraz.

Toxíny zaplavili našu stravu, pôdu aj vodu. To má vážne dôsledky nielen na zdravie ľudí, ale všetkých živých organizmov na tejto planéte.

Podľa nedávnej správy advokačnej skupiny Regeneration Vermont, ktorá je zástancom organického poľnohospodárstva, sa používanie herbicídov a syntetických hnojív na mliekarenských farmách vo Vermonte od roku 2002 do roku 2012 takmer zdvojnásobilo.

V roku 2002 vermontskí farmári minuli 0,7 kg herbicídu na 1 aker (cca 4000 m2). Do roku  2012 sa množstvo herbicídu zvýšilo na približne 1,4 kg na 1 aker.

Na mliekarenských farmách vo Vermonte kraľuje atrazín

Na vermontských mliekarenských farmách sa na ničenie buriny najčastejšie používa Lumax od Syngenty. Hlavnými aktívnymi zložkami tejto chemikálie sú atrazín a metolachlór.

Podľa výskumu je atrazín hlavnou zložkou až 80% herbicídov, ktoré sa využívajú vo Vermonte. Atrazín predstavuje pre ľudské zdravie viacero rizík:

 • Nadmernú produkciu estrogénu: následkom je zženšťovanie mužov a reprodukčné problémy. Vyvoláva vznik druhu rakoviny, ktorýbýva stimulovaný estrogénom (rakovina prsníka)
 • Môže spôsobovať rakovinu vaječníkov, non-Hodgkinov lymfóm, leukémiu vlasových buniek, rakovinu štítnej žľazy
 • Vrodené chyby, vrátane abdominálnych defektov ako gastroschíza (vrodená chyba brušnej steny, pri ktorej voľne vyčnieva obsah brušnej dutiny dieťaťa)

Atrazín spôsobuje vážne poškodenie reprodukčného systému obojživelníkov, rýb, vtákov a cicavcov.

Preukázalo sa, že potláča správne fungovanie imunitného systému u voľne žijúcich živočíchov a laboratórnych hlodavcov.

Herbicídy ohrozujú naše deti

Atrazín je najčastejším kontaminantom vody v USA. Existujú však aj ďalšie prípravky na ničenie buriny, ktoré majú podobné účinky na životné prostredie a ľudské zdravie.

VTdigger.org uvádza:

„S výskytom vrodených chýb,vývojových chýb a kontaminovanou pitnou vodousa spájasedem aktívnych zložiek — atrazín, simazín, acetachlór, alachlór, metolachlór, pendimetalín a glyfosát. Päť z týchto chemikálií bolo v Európskej únii zakázaných.“

Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) vydala 6. júna 2016 nové hodnotenia zdravotných rizík atrazínu. Podľa výsledkov tento herbicíd nie je bezpečný ani pri nízkej koncentrácii.

Momentálne je hodnotenie sprístupnené verejnosti na pripomienkovanie. Výsledky pravdepodobne povedú k obmedzeniam v používaní atrazínu, prípadne k jeho úplnému zákazu. Závisí to od ohlasov a obáv verejnosti.

V správe „Dedičstvo vermontských GMO plodín: pesticídy, znečistená voda a zničené ovzdušie“ sa píše, že používanie dusíkatých hnojív vo Vermonte sa tiež takmer zdvojnásobilo.

Ich množstvo stúplo zo 4 miliónov kg v roku 2002 na 7,5 miliónov kg v roku 2012 (na cca 372 km2 poľnohospodárskej pôdy).

Dopad kŕmenia kráv geneticky modifikovanými plodinami

Akoby nestačili stiesnené podmienky intenzívneho chovu veľkovýkrmní, situáciu ešte  zhoršuje kŕmenie zvierat geneticky modifikovanou stravou.

Jeden zo zakladateľov Regeneration Vermont, Will Allen, dodal: „Neexistuje žiadny dôvod, prečo by mali kravy dostávať GMO kukuricu.“ Mliekarenské farmy mohli na kŕmenie pokojne použiť obyčajnú kukuricu, prípadne ešte lepšie – organickú.

To by však kravy neochránilo pred množstvom zdravotných problémov, pretože kukurica nie je ich prirodzenou potravou.

Na druhej strane by sa však zredukovalo (v prípade organickej kukurice dokonca eliminovalo) množstvo toxických herbicídov, ktoré znečisťujú naše životné prostredie a končia v mlieku.

Allen poukazuje na to, že nadmerné používanie herbicídov v kombinácii s pestovaním GMO plodín ošetrovaných pesticídmi proti škodcom, ktorí v skutočnosti nie sú nijakou hrozbou, je veľmi nezodpovedné.

„Allen kritizuje aj pokrytecký postoj štátu k označeniu GMO,“ píše sa na VTdigger.org. „Zatiač čo sa politici snažia všemožne ochrániť zákon o GMO potravinách pred napadnutím … urobili len veľmi málo pre to, aby mliekarenské farmy začali využívať ekologické metódy…

Vermontský zákon o označení GMO vytvoril falošný dojem, že problém pestovania GMO plodín v štáte je vyriešený. ‚Je to úplný nezmysel,‘ píše Allen.

‚Nútime spoločnosti ako Cheetos a Spaghettios, aby svoje produkty označovali ako GMO. No štát úplne zabúda, že kravy, ktoré sú zdrojom mlieka pre spoločnosti ako Agri-Mark a Ben&Jerry’s, dostávajú geneticky modifikovanú kukuricu.

Stop Candida

Spotrebitelia majú právo vedieť, ktoré výrobky sú z GMO plodín. Zároveň netreba podceňovať vplyv GMO na životné prostredie a na monopolizáciu potravinového priemyslu.“

Reklamy na mliečne produkty a realita

Nedávno Allen a jeho spoluzakladatelia advokačnej skupiny Regeneration Vermont, Michael Colby a Kate Duesterberg, reagovali na falošný obraz, ktorý sa snaží verejnosti predostrieť mliekarenský priemysel spracúvajúci mlieko od dobytka z intenzívneho veľkochovu:

„Obrovský rozdiel medzi obrazom, ktorý nám ponúka marketing vermontských mliekarenských fariem, a toxickou realitou, sa už viac nedá ignorovať.

Ukazujú nám zdravé kravy spásajúce krásne zelené pastviny. Tie kravy však v skutočnosti žijú na betóne a dostávajú GMO kukuricu a s ňou toxické rezíduá zo státisícov kilogramov herbicídov, ktoré sa ročne vystriekajú na kukuričné a obilné polia…

Regeneration Vermont sa snaží prebudiť spotrebiteľov, dodávateľov mlieka a regulačné úrady a ukázať im, že tieto toxíny sú obsiahnuté v mlieku, zmrzline, syroch, masle i jogurtoch, ktoré denne konzumujeme.

Nachádzajú sa aj v našej pitnej vode. Domnievame sa, že je nevyhnutné čo najrýchlejšie prejsť na organickú mliečnu výrobu.“

Viac ako 200 (približne 20%) mliekarenských fariem vo Vermonte už prešlo na organické farmárčenie. Je to dobrý začiatok, ale musia ich nasledovať ešte stovky ďalších.

Tieto problémy sa netýkajú len Vermontu. Naše životné prostredie a zdravie ohrozujú a devastujú mliečne farmy po celej Amerike.

Organické farmy sa vyplatia

Na území USA sa nachádza 2 200 organických mliečnych fariem. Väčšina z nich má menej ako 200 kráv. Novodobý trend veľkochovov vytláča malé farmy z podnikania.

Ich počet sa v USA za posledné dve desaťročia zredukoval o 60%. Aj napriek poklesu sa však produkcia mlieka zvýšila o jednu tretinu. K tomuto nárastu prispel predovšetkým intenzívny chov.

Takýto typ chovu bežne obsiahne 15 000 kusov dobytka. Nadštandardne vysokú produkciu mlieka si zabezpečia používaním chemických liekov.

Pri toľkých kusoch dobytka nie je možné, aby bol chov organický a aby boli kravy  kŕmené výlučne trávou. Rodinné mliečne farmy, ktoré sa rozhodli pre ekologický typ chovu, zvyčajne bývajú ziskové. Epoch Times píše:

„Ceny organického mlieka sa od cien bežne dostupného mlieka v obchodných reťazcoch líšia… Ceny za organické mlieko sú oveľa stabilnejšie…

Najväčším predajcom organického mlieka v USA je Organic Valley. Jeho členmi je 1800 rodinných fariem. Ukazuje sa, že farmári z Organic Valley celkom slušne zarábajú…

Rodina Buckovcov z Minnesoty začínala ako tradičná farma, no prešla na organickú formu farmárčenia, aby sa vyhla používaniu chemických látok … [Ruth Buck] prezradila, že farma má na svoju rozlohu (0,4 km2) ten správny počet kráv (120).

‚Všetkého je tak akurát a kravy majú dostatok priestoru,‘ povedala.“

Darin Von Ruden, farmár z organickej mliečnej farmy a prezident Zväzu farmárov štátu Winsconsin, uvádza, že farmári z organických mliečnych fariem majú na začiatku podnikania maržu približne vo výške 5 až 10%.

Po úspešnom rozbehu podnikania sa ich profit môže pohybovať niekde medzi 15 – 20%. V porovnaní s tradičnými mliečnymi farmami je to výrazný rozdiel.

Tradiční farmári majú maržu 1 až 2%. Ak je rok výnimočne priaznivý, marža môže stúpnuť na 7 až 8%. Intenzívny chov veľkovýkrmní je stále ziskový, pretože sa zameriava na produkovanie veľkých objemov.

To znižuje náklady na 1l mlieka. Ako už však bolo spomenuté, takéto lacné mlieko si pýta „vysokú daň“.

Fúzia dodávateľov organického mlieka

Mnohé známe organické značky v skutočnosti patria medzinárodným dodávateľom nekvalitných potravín. Veľa z nich lobovalo za to, aby GMO potraviny neboli označované, no na druhej strane bojovali za čistejší a bezpečnejší potravinový systém.

Len nedávno francúzska spoločnosť Danone oznámila, že má záujem kúpiť spoločnosť WhiteWave Foods za približne $10 miliárd.

Ak im tento krok vyjde, Stonyfield, ktorý patrí spoločnosti Danone, sa zlúči so značkou Wallaby yogurt. Danone bude kontrolovať aj Horizon, ktorá je na trhu USA najväčšou značkou predávajúcou organické mlieko.

Cornucopia Institute sa vyjadril, že takéto zlučovanie vedie k vytvoreniu obrovského koncernu. Preto Cornucopia vyzýva Ministerstvo spravodlivosti a Federálnu obchodnú komisiu, aby tomuto zlúčeniu zabránila.

Konkurencia na trhu s organickým mliekom je nízka. Zlúčenie Danone s WhiteWave Foods by mohlo znamenať zmenu cien a iné problémy spojené s monopolizáciou. Cornucopia píše:

„Horizon už získava veľké percento mlieka z priemyselných mliekarní. Každá z nich chová aspoň tisíc kráv. Stonyfield vždy závisel od rodinných fariem. Dôsledkom zlúčenia by sa to však mohlo zmeniť.

Ministerstvo spravodlivosti a Federálna obchodná komisia musia zlúčenie Danone-WhiteWave podrobne preskúmať, aby sa vylúčilo nesúťažné správanie na trhu s organickými mliečnymi výrobkami a aby ochránili spotrebiteľov, nezávislých podnikateľov a farmárov od monopolnej kontroly trhu.“

Dá sa konzumáciou surového mlieka predchádzať vzniku astmy?

Vďaka prirodzenej strave a dobrým podmienkam chovu (vonku, na dennom svetle, len tak sa voľne pohybujúc bez obmedzení a pod.) je surové kravské mlieko vysoko kvalitné a na rozdiel od pasterizovaného mlieka je pre ľudské zdravie prospešné po viacerých stránkach.

Mlieko od kráv z takéhoto chovu obsahuje:

 • baktérie, ktoré sú prospešné pre tráviaci trakt
 • viac ako 60 tráviacich enzýmov, látky podporujúce rast a imunoglobulíny (protilátky)
 • konjugovanú kyselinu linolovú
 • zdravé surové tuky, aminokyseliny, proteíny v biodostupnej forme, všetky 100%-ne stráviteľné
 • vitamíny A, B, C, D, E a K vo vysoko biodostupnej forme, vyvážené množstvo minerálov (vápnik, horčík, fosfor, železo), ktoré sú ľahko vstrebateľné vďaka živým laktobacilom

Výsledky výskumu preukázali, že ak dieťa v ranom veku pije zdravé kravské mlieko, zvyšuje sa uňho počet regulačných T-lymfocytov (imunosupresívne bunky, ktoré pomáhajú budovať imunitný systém).

To má za následok nižšie riziko vzniku astmy a alergií. Autori výskumu uviedli:

„Pitie mlieka z mliečnych fariem zvýšilo u 4,5-ročných detí počet regulačných T-lymfocytov, čo by mohlo v ranom štádiu života prispieť k vzniku regulačného fenotypu. Ten by mohol mať ochranný vplyv a brániť u detí vzniku alergických ochorení.“

Ďalšia štúdia, ktorá vyšla len nedávno, skúmala prvý rok zo života takmer 1000 dojčiat žijúcich na dedinách v Rakúsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku.

Všetky druhy mlieka, ktoré deti pili, boli analyzované a skúmané v súvislosti s frekvenciou výskytu bežných respiračných ochorení.

U detí, ktoré pili surové mlieko, bolo riziko infekcií dýchacích ciesta výskytu horúčky o 30% nižšie (v porovnaní s deťmi, ktoré surové mlieko nepili).

Ochranný účinok mlieka, ktoré bolo na farmách prevarené, sa podstatne znížil. Mlieko, ktoré bolo vysoko pasterizované (UHT – zohriate na približne 135° C na niekoľko sekúnd), nevykazovalo žiadne ochranné účinky, pretože jeho ochranné zložky boli pri takom vysokom ohreve zničené alebo poškodené.

U detí, ktoré pili čerstvé surové mlieko, dochádzalo podstatne zriedkavejšie  k prechladnutiam a zápalom stredného ucha.

Podľa výskumníkov by mohla mať konzumácia minimálne spracovaného surového mlieka „mimoriadne priaznivé účinky“ na verejné zdravie, najmä ak vezmeme do úvahy „vysoký počet infekcií dýchacích ciest v prvom roku života a s tým priamo i nepriamo spojené finančné výdavky“.

Kde hľadať surové mlieko a zdravé jogurty

Najlepšie by bolo nakupovať surové mlieko od miestnych fariem, ktoré sú zamerané na organický chov. Podobne je to aj s jogurtmi. Jogurty z bežných potravinových reťazcov vám môžu viac uškodiť ako prospieť.

Bolo by dobré, aby boli aj tieto mliečne produkty vyrobené z vysoko kvalitného surového mlieka. Testy potvrdili, že mnohé z produktov, ktoré sa predávajú ako jogurty, by sa mali nazývať úplne inak. S jogurtom totižto nemajú vôbec nič spoločné!

Najkvalitnejšie jogurty sú zvyčajne tie, ktoré boli pasterizované pri pomerne nízkej teplote a boli vyrobené zo surového, nie pasterizovaného mlieka.

Aj keď nedosahujú kvalitu jogurtu, ktorý by ste si pripravili doma z kvalitného surového mlieka, určite v kvalite „tromfnú“ každý bežný „komerčný“ jogurt.

Vždy by ste si mali vyberať organický  jogurt vyrobený z mlieka od kráv, ktoré sú výlučne pasené. A mlieko by v žiadnom prípade nemalo byť nízkotučné či úplne odtučnené!

Biotechnologické spoločnosti naberajú na sile cez kontakty vo vláde

Monsanto a ostatné biotechnologické spoločnosti sa určite len tak ľahko nevzdajú svojej nadvlády, ktorú získali nad potravinovým priemyslom. Musíme sa snažiť obmedziť ich po každej stránke.

Niet pochýb o tom, že GMO a chemické poľnohospodárstvo predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie a naše zdravie.

Napriek tomu vládne agentúry nielen zatvárajú oči pred škodami, ktoré tieto spoločnosti na planéte páchajú, ale aj aktívne posilňujú záujmy biotechnologických gigantov.

Nie je to však nič prekvapivé. Všetkým je dobre známe, že regulačné úrady a súkromné spoločnosti úzko spolupracujú.

To umožňuje firmám ako Monsanto manipulovať s vedou, porušovať predpisy a dokonca kontrolovať slobodnú tlač, a to všetko priamo z vládnych miest.

Len sa zamyslite nad tým, že USA má najprísnejšie bezpečnostné predpisy ohľadom zavádzania potravinových prídavných látok.

Aj napriek tomu plodiny GMO a príslušné pesticídy ako Roundup od firmy Monsanto tieto zákony opakovane obchádzajú.

GMO potraviny sa v USA stále vyskytujú v predaji legálne vďaka chabému argumentu americkej vládnej agentúry FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv), že tieto potraviny sú pre zdravie bezpečné.

Toto tvrdenie je preukázateľne nepravdivé. Pri súdnom spore proti FDA sa zistilo, že vedci pracujúci pre túto vládnu agentúru informovali svojich nadriadených o škodlivých účinkoch geneticky modifikovaných potravín.

Tí sa však tvária akoby o tomto vážnom varovaní nikdy nepočuli.

Nedajte sa oklamať priemyselnými trikmi!

Vo svojej snahe oklamať verejnosť vydala spoločnosť Monsanto spolu s vedcami, akademikmi a žurnalistami, ktorých si „chová“, niekoľko nevierohodných štúdií. Ich úlohou bolo zobraziť spoločnosť v čo najlepšom svetle.

Podplácaním „nestranných odborníkov“ dokážu biotechnologické spoločnosti prezentovať pochybné informácie ako nezávislé a spoľahlivé.

Rozmach zažívajú aj „krycie“ priemyselné organizácie a skupiny. Projekt na podporu genetickej gramotnosti a Americká rada pre vedu a zdravie sú financované spoločnosťou Monsanto.

Dokonca aj WebMD, webová stránka prezentovaná ako spoľahlivý zdroj „nezávislých a objektívnych“ informácií o zdraví, je závislá od marketingových peňazí.

Nie náhodou podporujú spoločensky zaznávané stratégie a produkty z oblasti zdravého životného štýlu.

Práve teraz je ten najlepší čas na zmenu

Biotechnologickí giganti majú obrovské zisky, silný politický vplyv a bojujú všetkými zbraňami, aby si zabezpečili vedúcu pozíciu. Spoločne musíme oslobodiť poľnohospodársky sektor z pazúrov firmy Monsanto.

Akonáhle sa GMO dostanú do životného prostredia, už nie je možnosť zvrátiť to. Treba konať ihneď. Chcete aj naďalej podporovať skorumpovaný, toxický potravinový systém, ktorý sa Monsanto snaží so svojimi spojencami silou – mocou ochrániť a udržať?

Čoraz viac ľudí na túto otázku odpovedá jednoznačným nie. Spotrebitelia odmietajú kupovať potraviny, ktoré sú geneticky modifikované a plné pesticídov.

Narastá počet organických fariem a voľného chovu pasených hospodárskych zvierat. Toto všetko svedčí o tom, že ak sa budeme vytrvalo usilovať o rovnaký cieľ, môžeme veci zmeniť.

Najlepšie urobíte, ak budete nakupovať potraviny u miestnych farmárov podporujúcich regeneratívne poľnohospodárstvo. Bude to správnou investíciou nielen do vášho zdravia, ale aj do miestneho obchodu a ekonomiky.

Monsanto a jeho spojenci sa snažia vzbudzovať dojem, že majú všetko vo svojich rukách. S tým je však koniec. Vaša budúcnosť je len vo vašich rukách – ste informovaní a silní.

Zbúrajme domček z kariet, ktorý vystavali biotechnologické spoločnosti. Nezabúdajte na to, že potraviny musíte nakupovať s rozumom a tak, aby ste pre vás a vašu rodinu zabezpečili to najlepšie.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. terezkaterka

  Americké najprísnejšie zákony, čo sa potravín týka ? Ak je to pavda, čo z toho, keď sa vôbec nedodržujú. Je to, ako ich najlepšia demokracia ktorú vyvážajú do celého sveta v podobe smrti nevinných ľudí.

 2. Vazeni,
  prosim, napiste o nasom slovenskom/ceskm mlieku. Mna zaujima ako je to u nas na Slovensku. Kravy su tiez chovane bohviecim a su zatvorene v mastaliach. Videli ste niekde v SR (okrem reklamy) slovenske kravy past sa na pastvine? Asi nie.
  Prosim, piste o nasom mlieku, o nasej strave a nie o americkej strave.

 3. Biznis o mlieku, poucne video ako nam mlieko skodi a je nepotrebne.
  https://www.youtube.com/watch?v=vN0ape6tGNE

Pridajte komentár

*