Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Podporte statočného sudcu Miľana, ktorý sa vzoprel korona-teroru a štátna moc ho za to kruto potrestala


Print Friendly, PDF & Email

Podporte statočného sudcu Miľana, ktorý sa vzoprel korona-teroru a štátna moc ho za to kruto potrestala

(AKW.sk) Týmto Vás chceme požiadať o finančnú pomoc formou zbierky pre rodinu sudcu Mgr. Dalibora Miľana, doteraz prenasledovaného štátnou mocou.

Jeho vina podľa štátnych úradníkov spočívala v tom, že počas trvania nátlaku štátnych úradov na obyvateľstvo v súvislosti s tzv. pandémiou COVID-19, sa prijatým opatreniam vzoprel a rozhodol sa pojednávať bez respirátora, za čo bol viacnásobne podrobený nátlaku zo strany predsedníčky súdu.

Keďže dochádzalo k protiprávnemu zasahovaniu do priebehu pojednávania, udelil v súlade s platnými právnymi predpismi (teda oprávnene) poriadkovú pokutu predsedníčke súdu a privolaným príslušníkom PZ SR po opätovnom neuposlúchnutí jeho výzvy.

Svoj postoj riadne právne zdôvodnil. Za toto vzoprenie sa štátnej moci a všeobecne pretláčanému obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd pomocou vyhlášok, ktoré na Slovensku na rozdiel od iných štátov nepodliehali v rozpore s článkom 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd súdnemu prieskumu, je sudca Miľan trestaný štátnou mocou finančným spôsobom.

Od 18.6 2021 do 30.11 2021 mal znížený základný plat o 20% a od 1.12 2021 až do uplynutia 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu (ktoré je stále neprávoplatné) má znížený základný plat o 60%, čo je pre neho a jeho rodinu mimoriadne citlivá záťaž.

Štátna moc sa pre odradenie akéhokoľvek odporu zo strany sudcov z tejto kauzy snaží urobiť exemplárny príklad – ide minimálne o 26 mesiacov, kedy nebude sudca Miľan dostávať zásadnú časť svojho platu.

Lebo ako sudca sa snažil riadne a svedomito napĺňať svoj sľub a poslanie sudcu, a v rámci toho nielen poukázať na to, že spornými vyhláškami dochádza k neprimeranému obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd, ale aj na to, že štátna moc v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami účelovo zabránila súdnemu prieskumu týchto opatrení (na rozdiel od iných krajín EÚ).

Pripomíname, že v Českej republike Najvyšší správny súd konštatoval v desiatkach prípadov nezákonnosť opatrení ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré považoval za vedecky nedostatočne zdôvodnené, neprimerané či diskriminačné, a to aj tých, ktoré sa týkali používania respirátorov.

Sudca Miľan doteraz nepodľahol nátlaku štátnej moci a ďalej bojuje za svoje (a aj Vaše) práva, k tomu však potrebuje aj našu pomoc. Veríme, že spravodlivosť zvíťazí a nakoniec dôjde k uznaniu porušenia jeho práv zo strany štátnej moci.

Následne bude tento súdny spor slúžiť ako precedens na dovolanie sa práva na spravodlivosť aj pre ostatných (bežných) ľudí, ktorí sa vzopreli závažnému porušovaniu princípov právneho štátu, ku ktorým dochádzalo napriek našim opakovaným upozorneniam, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci, a že právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa naďalej uplatňujú počas núdzového stavu a mimoriadnych situácií.

V tomto ohľade boli úplne ignorované stanoviská Benátskej komisie.

Liečba osteoporózy

Verejná zbierka pre sudcu Miľana

Verejná zbierka „Podpora rodiny sudcu Dalibora Miľana“ bola zaregistrovaná a povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registrovým číslom 000-2023-019335 ako verejná zbierka na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Občianske združenie Za zdravú a spravodlivú spoločnosť (združenie), IČO: 54161428, so sídlom Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, sa vzhľadom k neustálemu potláčaniu zmysluplnej diskusie, prenasledovaniu nositeľov iných názorov, postupu verejných orgánov a neopodstatnenému sankcionovaniu s vládnym naratívom nesúhlasiacich odborníkov, rozhodlo v súvislosti s kauzou sudcu Mgr. Dalibora Miľana uskutočniť na základe § 5 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z. verejnú zbierku, ktorá bude trvať tri mesiace do 1. mája 2023.

Vaša pomoc pre rodinu sudcu Miľana má aj svoju symbolickú hodnotu, hodnotu toho že sa vieme spojiť a spoločne za niečo dôležité postaviť, preto je vítaná akákoľvek suma, či už to bude 1 Euro alebo 100 Eur, ktorú poprosíme uhradiť na:

– transparentný účet IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683

– s variabilným symbolom zbierky: 49315166

Po ukončení čistý výnos zbierky zašleme priamo na účet manželky Mgr. Dalibora Miľana.

Ak sa ukáže, že je na Slovensku dosť ľudí, ktorým záleží nielen na svojom osude, ale sú ochotní podporiť pre spoločnú vec aj iných, zvážime vytvorenie fondu, z ktorého by bolo možné v budúcnosti čerpať prostriedky na humanitárnu pomoc a podporu práve tých osobností, ktoré sú kvôli svojmu postoju, názorom a aktivite v prospech spoločnosti a na ochranu základných ľudských práv a slobôd akýmkoľvek spôsobom prenasledovaní.

JEDEN ZA VŠETKÝCH A VŠETCI ZA JEDNÉHO.

Ďakujeme,

JUDr. Erik Schmidt, predseda združenia

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroje: akw.sk, bon-sens.sk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Adam Rowland měl slibně rozjetou kariéru, pracoval s profesionálními sportovci na PGA Tour a v Premiership Rugby a svůj čas dělil mezi USA a Velkou Británii. Nejlépe se v životě cítil na začátku roku 2021, kdy dostal dvě dávky primární série vakcíny AstraZeneca COVID-19.
  Dnes 48letý Rowland nemůže pracovat, nemůže ležet a trpí řadou potíží, které ovlivňují vše od zdraví jeho srdce až po zrak, včetně zánětu osrdečníku, plicní embolie, těžké trombotické vaskulitidy a cévní neuropatie.
  https://zvedavec.news/komentare/2023/02/9550-od-spickove-kondice-k-touze-zemrit-jak-vakcina-covid-znicila-zivot-jednoho-muze.htm

 2. ja mám 10 pokút za nenosenie rúška.
  Stále bojujem, podávam odpory, chcem ísť na súd a dokázať neprávoplatnosť a nezákonnosť pokút.
  Za nenosenie rúška ma chceli vyhodiť z budovy, odmietol som, policajti ma posadili do CPZ.
  Všetci okolo na mňa serú, bojujem sám.
  Policajná mafia podporuje svojich policajtov

  • moju podporu máš.. ako sa ti dá pomôcť..?

   • stále podávam Odpor proti pokute, potrebujem dostať od ÚVZ konečné rozhodnutie, kde napíšu, že už sa nedá odvolať a dá sa to preskúmať súdom.
    Mám dobrého známeho advokáta, ktorý dal predbežný súhlas, že pôjde so mnou na súd, samozrejme bez toho, aby som mu platil. Lebo toto nie je môj problém, toto je náš spoločný problém, dokázať nezákonnosť celého toho jednania, kde nejaký ÚVZ vydáva rozhodnutia, ktoré nie sú záväzné pre občanov, ale polícia ich silou vynucuje.
    Ak na súde dokážem nezákonnosť pokút na základe neexistencie zákonnosti uznesení UVZ, tak to bude totál skvelé.
    Ak máš advokáta/advokátov, ktorí sa budú chcieť zúčastniť tohto boja proti nezákonnosti bez toho, aby odo mňa žiadali platby, porozprávaj sa s nimi.
    Ja zabezpečím podklady pre takýto súd.

    dám si do obľúbených túto diskusiu, ak sa niekto ozve, budem ju kontrolovať

    rastislav, z rodu horváth

    • Ak taktika vašej obhajoby nie je tajná, ktorú cestu žaloby volí váš právnik?

     1) Taktika obštrukcie. Ide o to, že pri vyhláškach sa neuplatňuje fikcia znalosti práva. To znamená, že ak o vyhláške neviete, nemôžete byť za jej nedodržanie pokutovaná. Stačilo by vyhlásiť, že ste o povinnosti nosiť rúško nevedeli (opak by vám musel ÚVZ dokázať). Táto taktika je možno ľahšia na zbavenie sa pokuty, ale nerieši zásadnú otázku zákonnosti alebo nezákonnosti vyhlášok ÚVZ, pretože ste nespochybnili povinnosť nosiť rúško, len ste sa vyhovorili, že ste o tej povinnosti nevedeli.

     2) Taktika spochybnenia platnosti vyhlášok. Táto stratégia je ťažká, pretože platí zásada, že vyhlášky sú platné, dokiaľ ich nezruší súd. No a súd tie vyhlášky priamo nezrušil. Ústavný súd síce v jednom z rozhodnutí uviedol, že podzákonnými právnymi predpismi (teda aj vyhláškami) nemožno obmedzovať základné práva a slobody, ale explicitne vyhlášky nezrušil. Bolo by nutné dokázať, že nosenie rúška je obmedzovanie vašich práv a slobôd a potom sa odvolať na ten nález Ústavného súdu. Ale ako uvádzame, táto taktika je síce čistejšia, no omnoho ťažšia.

     • vyhlášky sú platné, dokiaľ ich nezruší súd

      chyba.
      Ak niekto, kto zo zákona nemá absolútne Žiadne právomoci vydávať vyhlášky, ktoré sú povinné plniť občania, tak takáto vyhláška nemusí byť zrušená súdom, lebo to nie je Vyhláška, ale len nejaký názor nejakého Úradu verejného zdravotníctva.
      Ani Uznesenia Vlády SR nie sú pre občanov povinné, lebo Uznesenia zo zákona sa občanov netýkajú, sú to vnútorné dokumenty vlády voči svojim podriadeným inštanciám.
      Súd nebude rušiť Vyhlášku Ferka Mrkvičku z Hornej dolnej, lebo to nie je nič iné, ako čiesi vyjadrenie názoru.
      V právnej rovine Vyhlášky ÚVZ, ak aj sú uverejnené vo Vestníku Vlády, nie sú zákonné, lebo vláda nemá právomoci delegovať svoju moc na nejaký orgán, ktorý to nemá priamo v zákone.
      Ak by vláda chcela uzákoniť tieto Vyhlášky ÚVZ, tak by musela prebrať text a vydať ho ako Vyhlášku vlády.
      UVZ nemalo, nemá, a nebude mať právomoc vydať žiadne Vyhlášky voči občanom. Ani vláda nemá právomoc „dať právmoc“ pre ÚVZ.
      V zákone neexistuje žiadna takáto možnosť, takže Vyhlášky ÚVZ nie sú a nebudú nikdy nič iné, ako nezáväzné doporučenia nejakého úradu.
      Toto je na súde úplne jasné, lebo sudca, ak by odmietol moju žalobu, tak by vyletel z miesta, lebo by vytvoril totálne nezákonné, bez akejkoľvek opory v zákone rozhodnutie.
      Takto sformulovanú žalobu nemôže pdmietnuť.
      Práve preto už som sa xy krát odvolal voči pokutám z ÚVZ, žiadal som ich nech mi dajú konečné rozhodnutie, ale tie svine sa boja, stále len „Voči tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať“

  • Mal si smolu ja som tu sračku nenosil ale zato som dostal pokutu že som vylomil dvere. Taký je život nepredvídateľný. Držím palce 👍

  • Je mi 76let a při kokovid teroru jsem chodil bez roušky a nejsem očkovaný,testovaný. V pražské tramvaji jsem byl napaden Městapo..Městskou policii,která žádala deset tisíc pokuty. Odmítl jsem s tím,že budu jednat s PČR, nebot ON nemá dostatečné pravomoce. Na zastávce mě uchopil chvatem kolem krku a rval ven z tramvaje. Cestující,všichni s tlamokrytem ho obklopili a zapsali si jeho služební číslo. Ven jsem vyšel bez pohromy a bez pokuty. Byl to Babiš a jeho fašistický teror. Udělal tehdy dluh skoro dva biliony korun.

  • Aj moju

  • Verme, že tie špiny budú po zásluhe odmenení…… zato, že nám zbor primitívnych bezmozgovcov čo „vybojoval“ v novembri r 1989 súčasnú deformatickú slobodu …
   .. a treba veriť, že
   božie mlyny už čoskoro začnú mlieť…
   a bude múky opäť plný svet…. už bez tých , čo si mýlia RADAR s BUDAJOM Amen.

   • Koleso Big Resetu sa neúprosne točí ďalej vďaka slovanským vlastizradcom sa Gatesovi Sorošovi Rockefeller Rotschild a ostatným miliardárskym vrahom darí

  • Aj mam dvakrat pokutu za nenosenie ruska na demonstracii v Rakusku,kde zijem. Uz rok a pol sa odvolavam. Urady to neakceptuju,chcu iba peniaze…

 3. Pride mi to zvlastne pytat od ludi peniaze, ktori trpia viac ako tento pan! Urcite ma moju uctu, lenze pytat peniaze od ludi, ktori za cias covidoveho fasizmu prusli o pracu, podnikanie, zivobytie! Cim maju zaplatit? Niektori zaplatili vlastnym zivotom, pripadne znicenym zdravym dozivotne! Tu je treba zodpovednych brat na zodpovednost! A jedine coho sa panstvo bude bat je ich zivot! Ked by sa mali robit zbierky za vsetkych a nie za niektorych, vyvolenych!
  Sudca ano rozhoduje v jeho veciach ale v com je lepsi ako pekar? Bez pekara si chlieb nekupi! A podobne je to aj s dalsimi odvetviami! Zato bez docastnych politickych fasistov sa da zaobist, kedze ich niekto dalsi nahradi! S tym rozdielom, ze skodit budu co najkratsie ako je to mozne!

  • Všetci sú samozrejme rovnako „dobrí“, nikto nie je lepší alebo horší. Problém, prečo počas pandémie sa diali tie nezákonnosti, je hlavne ten, že právnici, advokáti, sudcovia a prokurátori mlčali. Sudca Miľan je jeden z mála svetlých výnimiek. Podporiť ho treba preto, aby aj ostatní z jeho brandže videli, že keď sa postavia za hájenie práva, tak ich ľudia a spoločnosť podrží. Ale keď radšej sa chcete hašteriť, že „aj ja som trpel a mne nikto nerobí zbierku“, tak takýmto štýlom ďaleko ako spoločnosť nezájdeme. Je mi ľúto vášho komentára, ktorý vypovedá o typickej slovenskej vlastnosti, že „keď mne zdochla koza, nech susedovi zdochnú dve“.

   Inak v článku sa píše, že ak bude táto akcia úspešná, možno založiť nejaký fond, z ktorého sa bude prispievať všetkým poškodeným, možno aj vám. Teda ale len vtedy, ak vám stromy nezabránia vidieť les.

   • Zdravia vám. Pošlem vám aj moje číslo účtu? Už dva roky som doma, keďže ma v januári 21 nevpustili na pracovisko bez testu a potom moju pozíciu obsadili iným. Takže som prišiel o prácu a nemám ani podporu, ani dôchodok, ani nič z tohoto zločineckého režimu.

    • Nie, doma ste preto, lebo si neviete nájsť druhú prácu. Nie preto, že vás pred 2 rokmi vyhodili. Prijmite zodpovednosť za svoj život.

     • Máš problémy?

      presne tak, cymbal, ja mám 7
      rokov a ešte pracujem. Roboty je osť, len netreba valať gule…

   • Zaujimava odpoved! Stale je to uhol pohladu! Chcete, aby ludia prispeli. Moja otazka je z coho maju prispiet, ked nemaju z coho? Ako Vam odpovedal pan Juraj. Ked niekto pride o zivobytie, bude predsa sa snazit prezit. Za peniaze si kupi jedlo ako obzivu. Samozrejme ak ma niekto, problemy, vyrastal som na slovensku, kde ludia ochotne poskytli potraviny- jedlo! Nieco na priklad charity.
    Ja sa pytam. Ako ma clovek pomoct ked sam nema?
    Priklad: ludia bez domova by aj pomohli, ale ako ma taky clovek pomoct ked nema bankovy ucet, peniaze a taketo vymozenosti?! Takyto clovek je schopny si aj z rohlika odlomit polovicu a podelit sa!
    A v tom je to, z MOJHO pohladu.
    Aj mne luto vasej reakcie, kde si vysvetlujete veci po svojom a nepriamo sa snazite urazit cloveka, ktory vyjadril slobodny nazor!
    Na zamyslenie: na svete je cez 7 miliard ludi, na slovensku vyse 5 milionov! A kazdy zije inym zivotom! Inaksie sa zije v meste, inym sposobom sa zije na dedine. Rozne zvyky su na vychode, strede, zapade, severe ci juhu Slovenska! A tu je ten rozdiel, povedat nazor ci sa paci, alebo nie. Uprimne a vecne, bez urazania. Bohuzial clovek ked pise, ci cita nedokaze odhadnut ako to druha strana myslela! Hlasovy prejav je dost podstatny.

 4. „Po ukončení čistý výnos zbierky zašleme“ – ???
  Otázka – koľko dokáže Miľanova rodina do mája hladovať – 3 mesiace? Akože dovtedy budú hybernovať v chladničke – z ktorej vylieza Čaputová? Ak to má teda pomôcť – mali by dostávať peniaze priebežne – či? Čo znamená očistený výnos zbierky – očistený o „spotrebu“ O.Z.?
  „Drukos výnos“?

  Je tu kopec nezrovnalostí – pán sudca nepracuje ako sudca? Lebo jedna vec je byť suspendovaný a druhá vec je byť krátený na mzde. Spôsobil pán sudca nejakú materiálnu škodu, alebo škodu rozhodnutím – a teraz ju má zosobnene splácať? Lebo nevidím dôvod na takéto strhávanie peňazí takú dlhú dobu – aj náhrada škody má svoj mzdový limit! Ak vyhrá súd – peniaze aj nepeňažnú ujmu navyše získa späť. Takto medializovaný – aby si ho ľudia pamätali pred voľbami? Druhý Radačovský?
  Mám kamaráta bývalého sudcu, ktorý odišiel v 90-tych rokoch zo súdnictva kvôli mafii a založil si advokátsku poradňu!

  Otázka – na Slovensku kopa ľudí dostala vyhadzov z rovnakých dôvodov – a nevieme o nich. Teda – kto iný, ako sudca – by sa oproti týmto jednoduchým ľuďom mal vedieť účinne brániť?! Manželka nepracuje? Deti čo? Rodina čo, kamaráti čo?

  Otvorene mi to pripomína výrobu prenasledovaných Chartistov za komunistickej totality – aby im „prenasledovaným“ havloidom po plánovanom prevrate 1989 ľudia verili! Emócie a ochranársky pud. ???

  • Súhlasím. Prečo nemožno posielať peniaze na jeho osobný účet? Prečo to musí posvetiť ministerstvo vnútra? Pripomína mi to všelijaké zbierky…

   • Nevieme presne, aká je v tomto legislatíva, ale je dosť možné, že ak by to šlo priamo na jeho účet, musel by to zdaňovať a odvádzať odvody ako z klasického príjmu, a tak by mu z vyzbieranej sumy zostalo cca 55% a zvyšných 45% by na tom ešte zarobil ten štát, ktorý mu spôsobil núdzu.

 5. Súhlasím s “Naco meno”, pán Miľan robí správnu vec, má moju morálnu podporu (a verím že nielen moju), ovšem väčšina z nás zarába možno toľko, ako je súčasných 40% jeho platu… neviem plat sudcu. Každý z nás, ktorí sme sa nepodvolili štátnemu teroru istým spôsobom trpel a trpí. Navrhujem pánovi Miľanovi aby postupoval ako ujo Harabín, a vysúdil od štátu na nejakom medzinárodnom súde pre ľudské práva zopár miliónov Eur. Nebudem mu ich závidieť. Verím, že si ich zaslúži.
  Verím, že pán Miľan, tak ako my všetci, robil správnu vec s vedomím, že riskuje. Každý kto bojuje proti zlu bojuje s vedomím že riskuje. Ak naše víťazstvo nebude mať CENU, nebude cenné. Ak sudca Miľan, ak ja alebo Načo meno neobetuje niečo pre zlepšenie nášho života, nebude si to vážiť. Slobodu od komunizmu sme si nevybojovali my, ale nám ju “zabezpečili zo Západu”… nepreliali sme krv – našu slobodu sme si preto nevážili (nemala zaplatenú žiadnu cenu), preto je tu tak, ako je.
  Ešte raz – pán Miľan má moju úctu, ale rovnako ju majú všetci ktorí boli šikanovaní, boli prepustení z práce, museli zavrieť prevádzky… a musia sa s tým vyrovnať a žiť ďalej.

 6. Ja som prišiel za kovidu 2x o prácu kvôli nedodržiavaní opatrení a vnutropodnikovému šparaniu v mozgu, ktoré som odmietol. Na odchode mi v jednom prípade jedna úradníčka na osobnom povedala :
  prečo ste sa tak zaťal, má to nejakú cenu? Prídete o prácu, ešte máte šancu sa vrátiť späť ale musíte ísť na test. A ja, že som sa nezaťal ale toto čo tu vykonávate v podniku je svinstvo a ešte nezákonné svinstvo za ktoré raz zaplatíte. A ona – a to ma šokovalo – že: …no to je možné, ale vy sa toho už nedožijete!
  Tak po tomto som koukal jak puk. Odkiaľ vzala hneď takú odpoveď? A cítil som, že ťá jej bleskurýchla odpoveď je „od srdca“. Tá anglická firma čo na Slovensku „podniká“ je doslova prešpikovaná hadmi v oblekoch – oni sú úplne iní ako papaláši v iných firmách kde som pracoval – ako keby im nešlo v prvom rade o tie prachy ale o niečo úplne iné – ako keby to bola nejaká sekta a po fajronte sa niekde oddávali nejakým praktikám či rituálom – doslova som z nich cítil také niečo.
  Poznám keď sa stane „zo sedliaka ku.va pán“ a hrabe a hrabe až do nemoty.
  Tam to bolo úplne iné a žiadne informácie sa k nám z vrchu na pracovisko nedostávali – všetko si len doniesol z kanclu majster na papieri a o ničom sa nediskutovalo – všetko bolo akési neuchopitelné, zahmlené, dystopické a na tom kovidovaní si tí papaláši dávali teda extra záležať.
  A okrajincov – robotníkov – keď „vyhral“ Matovič naberali vo veľkom medzi prvými.
  A čuduj sa svete medzi tými okrajincami boli aj ľudia, ktorí boli predtým než prišli na Slovensko zamestnaní v armáde okrajiny. Mali rôzne vojenské hodnosti.

 7. kvakcína je sloboda

  žijem z minimálneho dôchodku, prispejte mi tiež!!!
  takže tak!
  ako písal Maroš – je to celé akési podivné a prirovnanie k radačovskému sedí ako riť na šerbli!!!!

  • Sudca Dalibor Miľan neuspel so svojou sťažnosťou na Európskom súde pre ľudské práva
   09.02.2023 · AUTOR: Diana Dvorská

   „Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie (TU), ktorým zamietol sťažnosť sudcu Dalibora Miľana, podanú proti Slovenskej republike v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Súd v Štrasburgu jeho sťažnosť zamietol bez toho, aby sa k nej vyjadrilo Slovensko.

   Zvolenský sudca sa na ESĽP sťažoval na to, že mu súdna rada dočasne pozastavila výkon funkcie z dôvodu, že počas pojednávaní odmietol nosiť respirátor. Podľa informácií zverejnených ministerstvom spravodlivosti sa sťažoval na porušenie viacerých ustanovení Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

   ESĽP vyhlásil jeho sťažnosť za neprijateľnú. Ak sa sťažoval na porušenie svojho práva na prácu, tak súd skonštatoval, že toto právo ako také nie je zaručené dohovorom. Okrem toho sa sťažoval na porušenie práva na pokojné užívanie majetku, do ktorého bolo zasiahnuté znížením jeho platu počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie. V tomto prípade mu ESĽP pripomenul, že nevyčerpal vnútroštátne prostriedky nápravy.“

   REPLAY 1 – „Ak sa sťažoval na porušenie svojho práva na prácu, tak súd skonštatoval, že toto právo ako také nie je zaručené dohovorom.“ – to je jedna vec – Euróṕsky súd pre ľudské práva nie je odborová organizácia.
   A pokiaľ viem – správny súd rozhodol o jeho ponechaní vo funkcii sudcu – takže vôbec /praecox/ irelevantné!

   REPLAY 2 – „V tomto prípade mu ESĽP pripomenul, že nevyčerpal vnútroštátne prostriedky nápravy“ – a to ako sudca NEVIE?! Harabín – víťaz – mu neporadil? Pretože ide o hierarchiu neochartistov /riadených lóžou B’Nay B’Rith – ktorí majú úplne nahradiť súčasných politikov, ale nosaté riadenie ostáva/, či konkurenciu? Lebo youtuber Harabín stvorený youtuberom Martinom Daňom má byť ON TOP? Takže Miľan vyrába sám zo seba – alebo skôr vyrábajú z neho – obeť – aby ho tak budúci stupídny elektorát vnímal ako „ublíženého“?
   Aj Mečiarovi „ubližovali“, a dav ho potom mohutne zvolil! Aj TV Markíze „ubližovali“ – a „Neberte nám Markízu!“
   https://zemavek.sk/sudca-dalibor-milan-neuspel-so-svojou-staznostou-na-europskom-sude-pre-ludske-prava/

   • JE MARTIN DAŇO TAKÝ CHYTRÝ ALEBO SÚ SLOVÁCI NAOZAJ TAKÍ BLBÍ?
    “ Názornou ukážkou nehoráznej drzosti a pokrytectva je „ multipodnikateľ“, likvidátor, štatutár, spoločník, člen B’nai B’rith International, všetko v jednej osobe, Martin Daňo. Pri podrobnejšom pohľade na siahodlhý zoznam spoločností a firiem kde figuruje jeho meno a daňovým dlhom, musí byť aj tomu čo žerie seno jasné, že tento človek je súčasťou súčasného zločineckého systému. Takých ako je Daňo sú na Slovensku tisíce, ale je vrcholom cynizmu ak sa tento „cap“, ktorý má sám poriadne „maslo na hlave“, pasoval do úlohy „záhradníka“ a začal ochraňovať verejné záujmy a bojovať proti korupcii. Bolo by to isté ako keby Heinrich Himmler založil spolok Nemecko-Židovského priateľstva a požiadal Židov, aby mu na činnosť prispievali darmi a 2% z odvedených daní. Presne tak to totiž robí Martin Daňo, ktorý si urobil nielen srandu z tohto národa ale aj zárobkový podnik. Od roku 2013 mu ako potvrdzuje jeho webová stránka, na tzv. „činnosť,“ poslali dôverčiví Slováci vyše 25 000 eur. K tomu treba zarátať príjmy z reklám na Youtube na videách, ktorými ohlupuje a manipuluje Slovákov.

    Skutočne si neviem predstaviť ako môže bojovať proti tomuto skorumpovanému a prehnitému systému, keď sám na ňom parazitoval a likvidoval spoločnosti ako špinavé padlo.
    Stačí si dať námahu pozrieť zopár webových stránok a každý súdny človek zistí kto sa skrýva za maskou Martina Daňa.

    Ak má byť Martin Daňo, pendlujúci z Francúzka na Slovensko za peniaze dôverčivých Slovákov, zakladateľom projektu verejnej kontroly a politickej strany Ginn priama demokracia, tak ostáva už len povedať, nech nás Pán Boh ochraňuje,

    Kam až klesol tento človek a jeho komplici mali možnosť presvedčiť sa Slováci po odvysielaní 18. časti relácie o mafii „Bez cenzúry“ na „Slobodnom vysielači“ dňa 10. 5. 2015. (Paradoxne sa jej existencia neuvádza ani v programe, ani v zozname relácii a ani v archíve Slobodného vysielača) Zakrátko potom, čo diskutujúca pani Bobeková uviedla, že Martin Daňo bol súčasťou konkurznej mafie sa na internete spustila hysterická a nechutná špinavá kampaň v ktorej ju označili ako milenku Vladimíra Pavlíka, jej dcéru nazvali prostitútkou, vnuka pankhartom a z dôchodcu Vladimíra Pavlíka urobili transvestitu a sexuálneho devianta.

    Kladiem si otázku, prečo akákoľvek zmienka o konkurznej mafii a osobách s ňou prepojenými vyvoláva záchvaty zúrivosti v radoch nielen politikov ale aj tých čo sa pasovali na novodobých „mesiášov“ a falošných prorokov typu Martina Daňa? Na otázku, prečo tému mafie v politike zbabelo a ustrašene obchádzajú všetci opoziční poslanci, vrátane už spomínaných „mesiášov“ odpoveď už dávno poznám. Je len na občanoch Slovenska aké hodnoty si vyberú, či im je bližšia teatrálna komédia v štýle Martin Daňo & Co., s permanentným drankaním peňazí alebo poctivý úmysel prinášať zakázané a pre politických zločincov nežiaduce informácie na necenzurovaných stránkach, ktoré za 12 rokov od svojho vzniku nikdy neklesli k týmto praktikám. Ľudia ako Martin Daňo sú herci, ktorí budú hrať svoje role vždy kým budú mať vhodné publikum. Či tlieskajúce publikum budú mať aj ďalej, záleží len na každom z Vás.

    Indiáni a staré národy vždy prejavovali patričnú úctu k starším, podľa toho sa totiž posudzuje kultúra národa. Ak sa súčasná generácia vo veku Martina Daňa ocitla na samom dne tej najšpinavšej žumpy a ľudskej stoky, je to aj skutočný obraz o stave spoločnosti.“

    „Politická strana GINN priama demokracia“ – založ si straničku a môžeš kandidovať za prezidenta!

    A keď kandidoval „právnik“ Martin Daňo /“advokátka“ Zuzana Čaputová – ktorej práve Daňo mohol v kampani BEZTRESTNE nadávať do žúmp a pobehlíc/ – prečo by nekandidoval „supersudca“ JEŠIŤÁK „Viktor“ Harabín! A Kotleba bol vtedy v prdeli hneď! Teraz už ho majú /Kotlebu/ zrejme kúpeného – lebo rodina je bližšia košieľka.
    https://www.necenzurovane.net/15/dano.html

    https://cz24.news › caputova-je-zumpa-a-pobehlica-zopakujem-to-aj-pred-sudom-padlo-v-oficialnom-vysielacom-case-fun-radia-moderatora-sajfu-a-vraj-to-hovori-cele-slovensko-videa-sk
    ČAPUTOVÁ JE ŽUMPA A POBEHLICA! ZOPAKUJEM TO AJ PRED SÚDOM! – Padlo v …
    8. 7. 2022SLOVENSKO: Náhly skrat vo vysielaní: Sajfa sa skoro nervovo zrútil: Čaputová je žumpa a pobehlica! Zopakujem to aj pred súdom! FUN RÁDIO a moderátor Sajfa zažil vo vysielaní skutočnú nočnú moru. Do priameho prenosu si pozval hosťa, ktorý šokoval celé Slovensko. Mala to byť debata, ktorú by Sajfa odmoderoval v pokoji.

    • Ad beztrestné urážanie Daňa Čaputovú – každý politik vie, že treba navzájom útočiť – útočenie udržuje pozornosť verejnosti na politikov /“O 5 minút 12″/. V predvolebnej kampani účelovo sprostý Daňo tak Čaputovej nahnal ohromné množstvo hlasov „ochrancov“ žien a žien! – lebo nosaté procesy riadenia a izraelská volebná agentúra. Takže preto beztrestne! Ad pobehlica – mužovi bola neverná s neskorším priateľom, po voľbách skončila s týmto priateľom a oficiálne vyšla so skládkovým milencom Rízmanom – s ktorým predtým podvádzala toho priateľa predtým. Takže čo od nej chcieť. Emancipovaným promiskuitným „porno“ liberálnym feministkám to samozrejme nevadí. Tie jej dali hlasy!

 8. mariankosmac

  Slováci sú lakomí tak by som od toho moc nečakal. Toto neni pľuvanec Slovákom, možno to tak aj má byť, byť trochu lakomý – keby každý rozdával, tak by každý len pýtal. To je ako so zmrdmi čo žobrú cigarety, keď im ľudia budú dávať, budú stále žobrať, najrozumnejšie je keď im nikto nič nedá, odnaučia sa žobrať a možno aj fajčiť.

 9. Prispievam, lebo takýchto ľudí si vážim. Mal tu odvahu vzoprieť sa fašizmu! Kiež by takých bolo viac a nie posrate vystrašene ovce, ktoré vedeli nadávať len doma pri televízore. Mrzí ma jeho situácia a som rada, že sa mu dá pomôcť aspoň takýmto spôsobom.

  • Súhlasím s Vami Lucia!
   Ja mu však nemôžem prispieť, hoci veľmi oceňujem jeho statočnosť! Z tej žobračenky, ktorú ako penzista poberám, sa veľmo vyskakovať nedá.
   A to ešte aj deti stále načahujú ruku, mama daj: Viem, že mladí to majú ťažké a ešte sú aj rozožratí a nezávidím im, čo za budúcnosť ich čaká. Je mi z toho smutno, ale musíme to zvládnúť. V ťažkostiach sme nútení používať rozum a vyvíjať sa.

 10. kvakcína je sloboda

  článok z roku 2019:
  https://www.peniaze.sk/ekonomika/5370-plat-ako-prezident-pozrite-sa-kolko-zarabaju-slovenski-sudcovia
  a sprosté ovce sa mu budú skladať na jeho luxusný život!!!
  chrapúnstvo redakcie, že toto uverejnila, chrapúnstvo miľana, lebo s touto akciou určite musel súhlasiť!!!
  som zvedavá na akej kandidátke bude v nasledujúcich voľbách!!!
  redakcia!!! už dlhšie premýšľam, že zruším odbery od vás!!!
  aj tak sem chodím viac-menej kvôli komentárom niektorých prispievateľov – tých, ktorých sa oplatí čítať spočítam na prstoch jednej ruky, ostatné nestoja za žiadne písmenka!!!

  • 4.000 mínus 60% = 1600 eur btto = mzda roboša v montovni Volkswagen po opichaní – po lockdowne a strate objednávok VW znížená o 60% = 640 /teraz min. 700/

   Takže navrhujem pre Miľana začať zbierať vrchnáky z PET fliaš – ako pre rodiny, ktorým zdravotné poisťovne nechcú preplatiť drahú liečbu ich detí.

   Som na 99% presvedčený, že z Miľana vyrábajú „disidenta“ pre alternatívu, že voľby vyhrá opozícia – Harabín ON TOP – prezident, Miľan – minister spravodlivosti /viď „prenasledovaný disident“ Čarnogurský/. Zrážka z platu je dobrá PR investícia pre niekoho, kto nemá vlastnú volebnú agentúru – ale v pozadí ho profiluje Veľká nosatá volebná komisia – jedno či potom vedome spolupracujúceho, alebo len užitočného idiota – aj toho ON TOP.

   To, že niečo nevidíte – neznamená, že to neexistuje!

   Bežne nechávam tringelty kuriérom, bežne zaplatím v krčme – nielen chlast, aj deckám, keď nasucho čakajú na autobus, kamarátom v núdzi dám na víno – aj keď sú otravní. a radšej takto, ako posielať 20 eur mesačne nejakej africkej mafii na pomomoc deťom tak. Veľkorysosť je daná – je to kombinácia svedomia, súcitu aj rituál spolupatričnosti, zdieľania. Čiže – je to vec, ktorá sa ako archetipálna dá zneužiť na manipuláciu!

   Naposledy sa mi stalo, že po hlavnom, ale výnimočne ľahkom /pre nosič bicykla/ nákupe som sa ešte stavil v zelovoci pre zemiaky – 5 kg – že to práve teraz bez problémov odveziem. Kupoval som za posledné a prehliadol som, že nemám 2+1 euro plus centy – reálne som mal 1+1 euro plus centy. K 3,50 e mi chýbalo 25 centov – myslíte, že mi tie zemiaky baba predala s tým, že -„dáte nabudúce“? Nie nepredala! Biznis je biznis – almužna a dary sem nepatria. Viem, čo mám od tejto konkrétnej osoby očakávať – a ďalej si idem svoje.

 11. Sudca Miľan nie je jediný kto utrpel. Kde sú a boli jeho kolegovia ked ide o precedens? Kde sú Harabin, Drgonec, Lassakova, Géci a ďalší? Prečo sa nespojil aby mu pomohli?
  Kde bol niekto z opozície, aj Fico je právnik. Všetci sa naňho vybodli, tak aký precedens, iba ukážka moci, že musíš tak tancovať ako mi pískame.
  Ako k tomu prídu tí čo ich vyhodili z práce a nikto pre nich zbierky nerobí.

  • Môžete pre ostatných zorganizovať zbierku napríklad vy. Prečo ste to ešte neurobili?

   • Redakcia – viem toho dosť o občianskych združeniach a nadáciách – profesionálne. Podstata – každá nadácia na pomoc ľuďom v nejakom probléme, je súkromnou aktivitou pre pomoc sebe, resp. blízkym. Pomoc deťom postihnutých nejakou chorobou, je pomoc MÔJMU DIEŤAŤU S TOUTO CHOROBOU! Nie je to pyramída – je to „včela“ – za socíku verejná šporkasa, ktorú potom vybral-rozkradol niekto konkrétny. V prípade Miľana by mohlo ísť aj o fond na ďalšiu jeho propagáciu. Teraz inak.

    Keď V.V.Pjakinovi pred rokmi tragicky zahynula manželka pri havárii autobusu, a ostal s 3 deťmi – sám verejne požiadal o pomoc – sám! Vtedy som cez kamaráta a ďalšieho diskutéra, ktorý mi ponúkol svoj Pay Pal poslal 20 eur – hoci som bol v invalidnom. Celkovo ma to stálo 25 – lebo kamarátovi som dal + 5 za prevod jeho penazí. Toto nie je dôležité! Dôležité je to, že Pjakin v priebehu 2 dní zastavil túto zbierku – lebo stačilo! To je jedna vec – zároveň to bol test sledovanosti jeho formátu a celkovo Koncepcie sociálnej bezpečnosti! O čom točím?

    V časovom menežmente je postulát – „Máš právo byť ten slabý, máš právo požiadať o pomoc!“

    Ale tu niekto – právnici, sudcovia – teda tí, ktorí majú podiel na moci aj mocenský komplex – o tomto postuláte jednak vedia hovno – jednak by si ho nikdy nepriznali – LEBO BY STRATILI „TVÁR“, LEBO MOC JE HLAVNE O PÓZE – MOC MÁ OSTATNÝCH HYPNOTIZOVAŤ!

    Čiže aj tí nosatí, ktorí menežujú Miľanovi túto zbierku – sú si „seberovní“, a nedovolia mu klesnúť na úroveň človeka v núdzi – ktorý by to sám priznal, ktorý by mal priznať, že je MOMENTÁLNE slabý, a potrebuje a žiada o pomoc – pretože ho do budúcna potrebujú V ICH MOCENSKÝCH ŠTRUKTÚRACH SOBOHA! Odbočím!

    Pokiaľ sa uchádzate o miesto manažéra na vyššej úrovni, resp. manažéra vôbec – v živote nedostanete túto pozíciu, ak máte v životopise, že ste boli nezamestnaní, a v núdzi ste prijali miesto robotníka za pásom! Vy toto obdobie musíte preklenúť – aj 10 rokov! – a pri uchádzaní sa o miesto top manažéra jednoducho poviete, že ste využili tento čas na vzdelávanie, venovali ste sa výchove detí, chodili ste na dovolenky, turistiku, maľovali obrazy, posilovali! Ale nikdy nepracovali ako roboš za pásom!

    Preto Miľan „v núdzi“ nežiada verejnosť o pomoc sám – a preto to robia – jeho mocensky seberovní – za neho! Preto pre mńa Miľan v núdzi nie je – on len nie je momentálne v luxuse! A preto dám kamarátovi v núdzi – aj keď somre – a somre, lebo je ochotný priznať, že je na tom zle – tie peniaze na to jeho víno! Keď som ja bol v núdzi – tiež mi kamarát zaplatil nie raz to víno – aj jedlo! A poštárke vnútim tringelt, lebo viem, že má deti a zarába 650!

    Miľanovi nedám ani cent! Nie je v núdzi a sám nežiada o pomoc! A všetko je inak! Howgh!

    • Takže ešte nie howgh! ???
     „Verejná zbierka „Podpora rodiny sudcu Dalibora Miľana“ bola zaregistrovaná a povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registrovým číslom 000-2023-019335 ako verejná zbierka na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

     Občianske združenie Za zdravú a spravodlivú spoločnosť (združenie), IČO: 54161428, so sídlom Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, sa vzhľadom k neustálemu potláčaniu zmysluplnej diskusie, prenasledovaniu nositeľov iných názorov, postupu verejných orgánov a neopodstatnenému sankcionovaniu s vládnym naratívom nesúhlasiacich odborníkov, rozhodlo v súvislosti s kauzou sudcu Mgr. Dalibora Miľana uskutočniť na základe § 5 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z. verejnú zbierku, ktorá bude trvať tri mesiace do 1. mája 2023.“
     ———————————-
     1/ Pokiaľ by sudca Miľan takúto zbierku napomoc svojej rodine zoranizoval sám – dopustil by sa podvodu!
     2/ Keďže takúto zbierku zorganizovala TRETIA OSOBA – min. vnútra, ani min. práce a sociálnych vecí NEMUSÍ SKÚMAŤ SKUTOČNÉ POMERY Miľana, a teda ani účel a pravdivosť situácie vyžadujúcej tiešiť takto hmotnú núdzu občana! A ak aj je rodina Miľana v hmotnej núdzi – nech sa páči úrad práce – tak ako tretina národa žijúceho v chudobe!

     TOTO CELÉ JE PRÁVNICKÁ ŽIDOVINA zaregistrovaná a povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registrovým číslom 000-2023-019335 ako verejná zbierka na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci – teda ani nie ako pomoc konkrétnej, či viacerým osobém postihnutým zvôľou štátnych úradníkov, a keď tam vidím „spoluprácu a humanizmus“ – vidím za tým nosatých slobodomurárov! A ich nadácia si určite cucne z týchto peňazí „na chod organizácie“ – pretože títo dobrovoľne pre verjnosť zadarmo pracovať nikdy nebudú!

     Teraz howgh!

   • Mnou navrhovaná zbierka TU!!! na pár R.R.Rifeho prístrojov od Spooky2 – také ticho som tu ešte v živote „nepočul“ na „najobľúbenejšej stránke o zdraví“! Keď Vaši príbuzní-blízki /alebo Vy sama/ dostanú rakovinu – potom precitnete a založíte svoju nadáciu – všakže!

    • Peniaze rakovinu nevyliečia.

     • Ja hovorím o peniazoch na prístroje! Potrebuješ nasierať?! Si po pôrode?! Udrelo ti mlieko do hlavy?!

    • Dajme tomu, že ten Rifeho prístroj funguje na 100%. Nádor s ním odstránite, ale keď neodstránite príčinu, prečo vznikol, tak sa vám čochvíľa vráti. To neznamená, že sme proti Rifeho prístrojom. Problém je, že sú drahé a väčšina ľudí si ich nemôže dovoliť. Ak by sme ho kúpili napríklad my a otvorili kliniku, za týždeň by nás došli zatknúť a kliniku zavrieť.

     Na rakovinu existujú aj lacnejšie spôsoby. Kto ale má dosť peńazí, kľudne si môže kúpiť ten Rifeho prístroj. A nehovorte, že sme o ňom ticho. Máme na tú tému viacero článkov, napríklad tieto:

     https://www.badatel.net/vedci-demonstruju-ako-sa-rezonancnymi-frekvenciami-odstranuju-rakovinove-bunky/

     https://www.badatel.net/studie-dokazuju-ze-vieme-liecit-zvukom-frekvenciou-a-vibraciou/

     Alebo tento, ktorý ste nám poslali vy:

     https://www.badatel.net/existencne-eliminacne-frekvencie-a-dna-biorezonancne-frekvencne-zbrane/

     • Príčina nádoru ako možná recidíva – to beriem, ale odstránený nádor inak ako invázivne chirurgicky či chemoterapiou, ožarovaním – rozhodne človeka zresetuje a dodá mu chuť do života. Dnešná alopatia vymyla pacošom mozgy, takže veria len prístrojom – a teda. Chodiť na fyzioterapiu v 4.štádiu a palio nikomu zakázať nemôžu. Stačí „konvertovať“ na židovstvo a nikto vám nič nezavrie – zvlášť ak budete liečiť aj tých zo synagogy. Môžete to deklarovať ako eutanáziu – aja jaj – a nie a nie zomrieť – to by bol prúser!

      Ja som presvedčený, že tie prístroje už u nás sú – na tajnáša pre bohaté rodiny! Tí majú iné informácie – nie z Nového Času!

 12. kvakcína je sloboda

  redakcia!!!
  akú podporu dostávajú tí prostí ľudia, ktorí rovnako odmietali podvoliť sa tomu teroru a prišli o prácu, o živnosť a mnohí pod ťarchou okolností si siahli na život?! toto neriešite?!
  nasrali ste ma večer pred spaním a seriete ma zas!!!
  venujte sa tomu, čo je dôležité a užitočné pre celú spoločnosť!!!

  • Nedá sa venovať všetkým naraz. My sa v tomto článku venujeme sudcovi Miľanovi. Vy sa kľudne môžete venovať ďalším. Alebo to máme všetko robiť my sami? Úkolujete nás, no sami ruku k dielu nepriložíte?

   • kvakcína je sloboda

    že nie?! keď mám zaujímavé informácie, tak ich sem zverejním!!!
    a mimochodom – tento spôsob in-formovať ste si zvolili vy dobrovoľne, alebo sa mýlim?!
    ak vám odídu všetci aktívni komentátori – v podstate tiež bádatelia – tak ste kde?! aj s vašim portálom?! V RITI!!!
    tak nasierajte ľudí ďalej aj takýmito útokmi!!!

 13. Typický obraz našej „civilizácie“ ,teda správne debilizácie, idiot vymyslí debilinu , vraj v právnom štáte a všetci to potom čiastočne rešpektujú ,alebo nerešpektujú a vôbec ,že debilina sa rieši ! Čo malo byť vyriešené zdravým rozumom za sekundu,to sa pretriasa celou spoločnosťou ako „závažný“ problém, akoby iné vážnejšie neboli.
  Bolo potrebné debila izolovať a umiestniť v tábore pre priateľov civi-debo chorôb ,alebo ho zneškodniť ako sa hovorí v tzv. modernom slovníku, teda po normálnom, zavraždiť, čo nie je môj názor ,debil má ísť k debilom a normálny k normálnym , to je môje riešenie

 14. kvakcína je sloboda

  niečo z iného súdka, ale určite viac zaujímavé – je to v ruštine, ale fungujú automatické titulky:
  https://www.youtube.com/watch?v=sW3YaqM7atw

  • Turecko chcelo prestať platiť výpalné.
   Mesto Adana má
   – milión obyvateľov
   – budovy na tenkých stĺpoch
   – US vojenskú základňu s jadrovými zbraňami
   – hlboké podzemné priestory pod mestom
   Keby si bol prezident sveta, aký príkaz by si vydal?

 15. kvakcína je sloboda
  • Táto vojna odzbrojuje neveriacich, a vyzbrojuje veriacich.

  • A prečo začali WAGNERovcom hádzať polená pod nohy a odstrihli ich od zásobovania! Raz tak Ukrajincom – raz tak Rusom! Prebieha genocída a výmena obyvateľstva – špinavá hra medzi Chazarmi a Chassidmi o východoeurópske územie – Mahrál, a ruské zdroje! Táto vojna musí byť dlhá! A čím bude dlhšia – tým viac životov Rusov, Ukrajincov a životov Slovákov to bude stáť, a tým viac biedy!

   Čaputová tlačí na skorší termín volieb preto, aby tu konečne vznikla „nová“ a „legitímne“ zmanipulovaná vláda, ktorá jej KONEČNE predloží návrh na vyhlásenie vojnového stavu a ona vyhlási mobilizáciu. Osobne to beriem ako EVENT na spustenie SNP2 – občianskej vojny proti vláde, lebo iná cesta, ak chce národ prežiť – neexistuje! A slovenský národ neprežije zničený proxy vojnou na Ukrajine!

   • kvakcína je sloboda

    v tom videu hovorí Igor Berkut, že Ukrajine stačí, aby mala 5 miliónov obyvateľov, ostatných treba zničiť – preto je tá zdržovacia vojna a ešte Margaret Tatcherová v dobe svojho premierovania v 80-tych rokoch povedala, že na tú rozlohu, akú má Rusko, stačí 15 miliónov obyvateľov

 16. Když mám něco navíc /co je málokdy 🙁 / investuji to do zásob trvanlivých potravin ,nářadí a všeho co by se mohlo hodit v časech kdy se ti co se dnes dělají utlačenými chudáky dostanou k vládě a začnou řádit, řídit stát . Když můžu pomoct tak spíš nějakou službou dobré kamarádce která mi pak za to pošikuje domácí vajíčka například.

  • Ktoré potraviny sú trvanlivé?

   • https://www.ctidoma.cz/zdravi/nejtrvanlivejsi-potraviny-diky-kterym-prezijete-i-konec-sveta-nektere-suroviny-vydrzi-i
    Ja osobně mám ráda na horší čas rýži,jáhly, pohanku ,čočku všech barev,hrách, sušené mléko ,kakao, sůl je důležitá pro fungování těla atd. Průběžně konzumuji a doplňuji hlavně podle cen .Hned po Vánocích byl hrách za 12 korun a čočka za 20 kč 500g například. Taky fazole ale ta je nešikovná kvůli dlouhé přípravě takže ji všechnu uvařím do pomazánky a zasterilizuji.

    • Konzervuješ mäso? V pivnici alebo chladničke vydrží niekoľko mesiacov. Výborná náhrada salámov, možno rýchlo variť mäsové jedlá.
     Cukor, soľ, sušené huby a zelenina, korenie, pracie prášky, mydlo…?
     Pri príprave jedla treba kombinovať viac potravín. Až dokopy dávajú kvalitné jedlo, navzájom sa vykompenzujú. Napríklad strukoviny bránia vstrebávaniu živín, treba ich dávať do jedla len trochu.

    • kvakcína je sloboda

     kondenzované mlieko je tiež dobré, zriediš vodou a máš normálne mlieko

 17. Toto je hrozne citat, ja som myslela že sú tu normálni ľudia, čo sú ochotní pomôcť keď treba…ešte idete urážať redakciu. Ja som taká rada, že pan čo uverejňuje každý deň články, čo teda aspoň mne pomáhali v tom najhoršom obdobi, keď všade okolo bola hystéria okolo kovidu a potom okolo UA, vďaka bádateľ.net som sa necítila úplne sama v tom všetkom svinstve a hlavne medzi chorými (ale na hlavu).
  Kto chce, nech prispeje a kto nechce, nech drží hubu a nepíše sem svoje debilne názory. Kto sám nemá, to chápem, no takí by najskôr dali. Slovák sa vie pohádať a útočiť na každom možnom mieste, kde sa dá vyjadrovať. Majte trochu úroveň, empatiu a pochopenie aj pre ostatných.

  • Väčšina ľudí, ktorí to tu čítajú, nekomentuje. Preto malá komentujúca menšina môže niekedy navodiť mylný dojem, že sú so svojím názorom väčšina. Ale nie sú. Kto chce prispeje, kto nechce, neprispeje. Je úplne zbytočné rozoberať, či je to správne alebo nie.

   Uvedieme ešte jeden príklad. Keď dokázali slniečkari, rúškari, očkovanci a iní covidioti vyzbierať doktorovi Sabakovi peniaze na to, aby sa súdil a zažaloval svojich kritikov (Mazureka a Uhríka), prečo by sa normálni ľudia nemohli vyzbierať normálnemu človekovi, hoc aj predtým dobre situovanému, na pomoc so živobitím pre to, že sa za nich počas korona-teroru postavil?

  • „Medzi slepými jednooký kráľom!“

  • „Majte trochu úroveň, empatiu a pochopenie aj pre ostatných.“ – to má okrem psychiatra, psychológa a trénovaného človeka – každý podvodník! Profesia copywriter = psychológ – psychiater zákazníkov – cieľovej skupiny. Ja mám veľké pochopenie a empatiu k židovskej sekte – takpovediac „im už vidím do hláv“ – ale práve toto im vadí!

   Po lese sa nebehá – po lese sa kráča – LuciaW! Kto behá po lese-v lese – nemôže preciťovať všetko to živé! V lese sa behá len v prípade úteku pred útokom, alebo v prípade útoku na!

   Trepeš – máš z toho behávania vydrncaný mozog! Nič iné nevnímaš, len tú svoju slniečkársku mrkvu pred nosom! a sprchu potom! Kto kráča /aj metafora/ – má široké periférne videnie a vidí viac! Kto behá /aj metafora/ – má veľmi zúžené videnie! Skús tak bežať pred svorkou psov, pumou, vlkom, medveďom – alebo v noci cez dedinu!

 18. „že sa za nich /za seba!/ počas korona-teroru postavil“ – do tejto pózy sa postavila JUDr.Krajníková. Kde sú – v akom stupni riešenia- tie „tisíce žalôb proti štátu“? Ale hlavná je POUŽITEĽNÁ databáza osobných údajov tých tisícov!

  Trepete a zavádzate! A seriem na neaktívnu väčšinu a jej názor! Tento web funguje len preto, aby štát poznal názory a nálady menšinových radikálov. Lebo tí vykonávajú aktívny pohyb v spoločnosti – nie ovce!

  • Neexistujú len hluční radikáli meniaci spoločnosť, ale aj tichí vlci, ktorí pozorujú, sledujú, číhajú a napokon zaútočia. Tých sa režim bojí ešte viac ako hlučných radikálov 🙂

   • Možné to je že sú takí borci ale aj tak systém má dosť prostriedkov na to aby ich mohol detekovať keď prejdú z režimu nehlučnosti do režimu hlučnosti. Takže byť „dobrým“ spáčom asi nieje efektívne.
    Systém ma stihol zdetekoval (a to podľa mňa niesom efektívny radikál ako iní) – keď som v práci pár ľuďom, ktorí mali záujem o alternatívu dal odkazy aj na Pjakina, Petrova, Zaznobina. Ešte som v tomto týždni niečo stačil vysvetliť jednému slusnočlovekovi o majdane 2014 a za chvilu sa začali diať veci. Skôr začalo byť okolo mňa akosi menej „hlučno“ – také hlučné ticho ako keď niekto pichne hlavu medzi dva stohy na paletách naukladaných kartónov alebo molitanov. Prestali sa okolo mňa diať niektoré veci, ktoré sa v práci vždy okolo diali – reku niečo sa deje! A naviac som v tej dobe urobil nejakú väčšiu chybu – niečo som „vyviedol“ z nepozornosti – a čakal som, že bude zle. Ale nič sa nedialo a zavolali si len majstra a tomu to akosi len diplomaticky vysvetlili, že mi má vysvetliť, že je to prúser – čo som vyviedol ale nič viac. A to som už vytušil, že niečo nie je v poriadku – keď ich už nezaujíma taký kiks a že to asi bude súvisieť z niečím iným. A veru že áno. Za chvíľu – za mesiac a pol som „letel“. A ten mesiac a pol do výpovede boli už na mňa takí „hodní“ – už ich moc u mňa netrápili výkony, normy.
    A ja som to už vedel, že mňa detekovali – identifikovali ako škodnú a tak som to už čakal kedy to príde – a prišlo – jedného dňa na fajront mi povedali aby som už na druhý deň nechodil. A bolo to uprostred mesiaca a tuším vo stredu – v úplne nečakanú chvíľu. Dovtedy keď som držal hubu som bol „jeden z nich“.
    Niekto ma natrel – a dnes už viem aj kto.

 19. kdo muže p soudci pomoci at pomuže jsem proti vakcínám i rouškám

 20. No jako čistá hra to s tým sudcom Miľanom určite nieje – a to nemusím byť znalý a rozhľadený ako „Maroš“ – to už smrdelo od začiatku akýmsi naštandardne v peknom „obale“ zabaleným mediálnym zviditelnovaním – veď keď sa rúbe les tak lietajú triesky – ale v tomto prípade žiadne triesky nelietali a drevo sa už nakladá na auto – už s ním – sudcom „pracujú“. „Maros“ to tam dobre rozobral – rozpitval a pomenoval. Ja to síce ani zďaleka tak neviem ako on ale rozumel som tomu čo napísal. Nie som naivný a viem, že mnoho záležitostí na prvý pohľad jasných – ako pôsobenie niektorých „národných“ hnutí či vlastencov a kauzy niektorých protikovidových hrdinov majú hodne ale fakt hodne divné pozadie.
  Niektorí napr. chvália aj Čarnogurského za jeho názory odlišné od dnešnej „vlády – nevlády“ – ale môže sa taký protislovenský had, ktorý keď bol vo vlade likvidoval sebestačnosť Slovenskej republiky ako len mohol zmeniť v dobráka a vlastenca? To ani náhodou! Akurát, že je od iných hadov chytrejší a znalejší ako napr. kissinger voči brezinskemu.
  Celé je to dianie okolo sudcu Miľana divné – ešte som nikdy v médiách – či v alternatívne alebo v mainstreame nevidel že by niekto skutočne bojoval nezištne za nejakú bezvyznamnú obeť nezakonností.
  Všetci sa zaujímajú len o tých do ktorých sa im oplatí investovať. Po obyčajnom človeku ani pes neštekne.
  A nemyslím, že by sudca Miľan žil – či bol ohrozený biedou – veď z platov sudcu mal možnosť si nasporiť nejakú rezervu narozdiel od mnohých rodín ktoré nemajú nasporené nič a prežívajú od výplaty do výplatyba sú zadlžené až po uši. Ak pozerám pracovné ponuky tak mzda niektorých robotických profesií je 600€ v hrubom! A to niesu kopáči kanálov ale remeslá, ktoré kedysi boli vážené a zaplatené. Často počuť ako politici používajú argument, že obdivujú ako môže človek vyžiť z 800 eurového platu.
  800 eúr v čistom – to je pre mnohých nepredstaviteľný luxus – čistý nedosiahnuťelný sen.

 21. A keby jemu znížili plat o 60 percent tak moja rodina to čo mu ostane na to nedosiahne

 22. Můj názor je že těm kteří si žijí dobře a mohli by se rozhazovat sem nechodí, situace ve státě je nezajímá a soudci by nepřispěli ,jsme pro ně konspirátoři on taky . Jsou zapíchnutí, spokojený hledí si svého nákupního koše a kašlou na všechno ,když jim přikážou tečku půjdou na další. Myslím že pan soudce má svůj vlastní barák, auto ,možná chatu ,mněl z čeho a je tím pádem zabezpečený .Nežije v drahém podnájmu z mizerného platu jako mnoho lidí a nebojí se o svou budoucnost. Chce to jen uskromnit se tak jak to dělá většina z nás.

 23. Zdá sa, že – satanisti slučku – stále viac a viac – uťahujú! A človiečik na to len pozerá a nemá žiadne páky, aby tejto pripravovanej fatálnej katastrofe – akýmkoľvek spôsobom – zabránil.

  Takže – čerstvá správa z momentálne – konajúcej sa – Mníchovskej vojenskej konferencie r. 2023, na ktorej sa – Generálny tajomník NATO – Jens Stoltenberg otvorene – z tribúny a do mikrofónu (to znamená – nie niekde na chodbe medzi jedálňou a WC) – vyjadril, že:

  „Lepšia tretia svetová vojna ako Putinovo víťazstvo na Ukrajine!
  Víťazstvo Ruska na Ukrajine je nebezpečnejšie ako eskalácia ozbrojeného konfliktu v Európe! Niektorí sa obávajú, že naša podpora Ukrajine môže predstavovať riziko eskalácie. Poviem to jasne: Bez rizika neexistujú žiadne možnosti, ale najväčšie riziko je, ak vyhrá Putin. Vďaka tomu bude svet nebezpečnejší a my zraniteľnejší. Preto je podpora Ukrajiny v našich spoločných bezpečnostných záujmoch,” povedal šéf NATO o bilancii rizík.

  V Mníchove je snaha o veľmi silnú jednotu myšlienok a názorov tzv. kolektívneho Západu, rastúci a otvorený pocit, že vojna sa stáva čoraz viac existenčnou nielen pre Ukrajinu a Rusko, ale aj pre ostatnú Európu (Pozn.: a kde v tom zostalo USA?!)

  A pre Zelenského odpoveď od Jensa St.: „Zabudnite na to, že nadchádzajúca ofenzíva ozbrojených síl Ukrajiny dá všetko na svoje miesto a Zelenskij čoskoro získa späť Krym a Donbas. Ukrajina sa nestane členom NATO, kým sa nestane nezávislým suverénnym štátom,“ vysvetlil situáciu v tejto oblasti.
  Anglickým jazykom sa tu snažia povedať, že riziko víťazstva Putina – je veľké. A toto je – pre nich to – hlavné riziko.

  P.S. Všetko je v ponímaní človeka – relatívne. Finančná zbierka pre sudcu, aby – existenčne – „prežil“, sa môže o krátky Čas – v zmysle vyššie napísaného komentu – javiť, ako absolútne – irelevantná..
  Napriek tomu si stále myslím, že treba urobiť maximum pre Život, nie – pre smrť! A dátum – 3.3.2023 – BA, by to mohol – potvrdiť!

  https://www.kp.ru/daily/27467/4723112/

 24. PerfectWorld

  Navrhujem zorganizovat zbierku pre vsetkych, ktori hodnoverne preukazu, ze boli prepusteni z prace, alebo nemohli chodit do prace a prisli o prijem len preto, ze sa odmietli testovat alebo ockovat. Potom to prerozdelit podla stavu nudze, dokladovat svoj stav na ucte napriklad za poslednych 12-24 mesiacov, reku ake ma dana osoba/rodina vydavky a na co, ako hospodari. Kto vskutku potrebuje pomoc, nema s tym problem, kto potrebuje iba financovat svoj zivotny styl, na ktory je navyknuty, s tym problem mat bude. Neprispievam ludom, ktori maju problem konkretne specifikovat a preukazat, preco tu pomoc potrebuju. Taktiez neprispievam organizaciam, ktore maju problem same od seba preukazovat, kolko sa vyzbieralo a na co konkretne sa vyzbierana suma pouziva.
  Obycajne plati, ze by sa mala odmietat pomoc aj od ludi, ktori maju nizsi prijem ako osoba, ktora ziada o ich financie cez zbierku. Je to totiz nemoralne a malo by to byt v zbierke uvedene.

Pridajte komentár

*