Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Nikaragua – krajina, ktorá úspešne poráža Covid aj bez obmedzení


Print Friendly, PDF & Email

Nikaragua – krajina, ktorá úspešne poráža Covid aj bez obmedzení

Žiadne zákazy vychádzania, žiadne lockdowny, žiadne „zostaňte doma“, žiadna psychóza, žiadne Covidové kalamity.

Veľa sa hovorí o stratégii Švédska, zatiaľ je však oveľa úspešnejšia stratégia Nikaraguy, ktorá má ďaleko menej úmrtí, žiadnu „ekonomickú záchranu“ pre veľké banky a len obmedzené škody pre malé a stredne veľké podniky.

Uprostred celosvetového ekonomického debaklu, spôsobeného covidovou hystériou, potravinovo sebestačná, na malých podnikoch postavená, chudobná Nikaragua zaznamenala za posledných 8 mesiacov rast svojho exportu o viac než 10%, lebo nezavrela svoju ekonomiku.

Práve preto, že si udržala svoju ekonomiku, nemusela si brať veľké pôžičky na zvládanie naliehavej situácie.

A tak úroveň jej zahraničných dlhov zostáva v ľahko zvládnuteľnom rozpätí pod 50% HDP. (Naopak, ekonomiky susedných krajín, ako sú Kostarika, Salvador, Honduras a Guatemala silne trpia prudko rastúcimi úrovňami dlhov.)

Slovenský dlh narastie kvôli obrovským pôžičkám z predošlých 48% HDP na vyše 70% HDP.

Ako dnes vyzerá život v Nikaragui

V nedeľu popoludní som si vyšiel do španielskej štvrte v Manague, v ktorej žijem. Bary plné ľudí, ešte aj malé rodinné reštaurácie plné hostí. Žiadne rúška. Miestne obchody, ktorým na dverách stále visí oznam, že vstup je povolený len zákazníkom s ochrannými rúškami, už neodmietajú pustiť dnu ľudí bez rúšok.

Žiadne oficiálne nariadenie o nosení rúšok v Nikarague neexistuje, iba odporúčanie, že masky by mali nosiť len pacienti s respiračnými stavmi alebo personál, ktorý sa o nich stará.

Na druhej strane od nosenia chirurgických rukavíc dôrazne odrádzajú pacientov, pretože predstavujú vážne riziko nakazenia sa tak koronavírusom, ako aj inými respiračnými ochoreniami.

V nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti väčšina ľudí rúška nosí, či už z opatrnosti alebo čisto z ohľaduplnosti. Inak sú v úradoch a obchodoch prakticky všade ľahko dostupné prostriedky na umytie a dezinfekciu rúk.

Neboli zavedené žiadne obmedzenia pre stretávanie sa na verejnosti a bez problémov sa konajú športové súťaže, ako napríklad populárna miestna baseballová liga a tiež celý rad miestnych trhov a iných tradičných aktivít, ktoré sa konajú každý týždeň.

Niekoľko masových aktivít bolo kvôli Covidu zrušených, najmä procesie katolíckej cirkvi, predovšetkým 10-dňové oslavy svätého Dominika v Manague, na ktoré sa každý rok schádzajú tisícky ľudí. Inak sa ľudia zväčša voľne pohybujú, chodia von alebo mieria na pláž ako zvyčajne.

Za posledné 3 týždne navštívilo podľa úradov prístav Salvadora Allendeho a jeho promenádu na brehu jazera – veľký a obľúbený voľnočasový komplex pre verejnosť v Manague – rekordných vyše 83-tisíc ľudí.

Nie sú zavreté školy, čo je veľmi dobré pre školákov krajiny, pretože tie poskytujú jedno výživné jedlo denne 1,2 miliónu detí, čo je opatrenie potravinovej bezpečnosti, nesmierne prispievajúce k zlepšenému verejnému zdraviu rodín v celej Nikarague.

Celkovo potvrdené úmrtia na COVID-19 na milión ľudí

Napriek absencii obmedzení je Nikaragua s len 2-3 úmrtiami na Covid-19 týždenne za posledných niekoľko týždňov (k 22. septembru celkom 147) zďaleka najmenej postihnutou krajinou Strednej Ameriky.

Belize má zatiaľ len 19 úmrtí, no počet jeho obyvateľov predstavuje iba zlomok populácie Nikaraguy.

Tuto si môžete pozrieť graf, ktorý porovnáva počet úmrtí na COVID-19 na milión obyvateľov podľa jednotlivých krajín Latinskej Ameriky:

Tak ako v Nemecku a iných krajinách, Ministerstvo zdravotníctva Nikaraguy rozlišuje medzi úmrtiami pacientov „s Covidom“ a „na Covid“.

To znamená, že človek môže mať Covid-19, ale v konečnom dôsledku zomiera na infarkt, zatiaľ čo niekto iný, kto má Covid-19 tiež, môže zomrieť „na Covid-19“ z dôvodu stavu hornej časti pľúc, typického pre vírusy, spôsobujúceho závažný akútny respiračný syndróm (SARS), ako je napríklad SARS-CoV-2.

Také je oficiálne vysvetlenie podané úradmi o verejnom zdraví Nikaraguy v reakcii na pandémiu, vydané ešte v máji.

Žiadny kolaps nemocníc

Hoci bola zaznamenaná zvýšená úmrtnosť z dôvodu zápalu pľúc (nedávno bolo hlásených o 26% menej prípadov pneumónie, ale s nárastom 8% úmrtí – súvisiacich, ale nie priamo spôsobených Covidom), situácia v nemocniciach, centrách zdravotnej starostlivosti, pohrebných ústavoch a na cintorínoch je úplne normálna. Nikde žiadny kolaps.

Koncom apríla a začiatkom mája, kedy bola udávaná väčšina úmrtí na Covid, stratilo veľa ľudí svojich známych, príbuzných s komorbiditami, ale ani vtedy situácia nedospela k takým druhom scén, aké sa odohrávali v iných krajinách.

Zdravotný systém sa nikdy ani len nepriblížil k bodu svojho nasýtenia.

V západnej tlači je Nikaragua vykresľovaná ako krajina, ktorá „nespravila nič“ pre odvrátenie pandémie, čo je úplne lživé.

Aká je stratégia Nikaragui

Nikaragua už veľmi zavčasu, 21. januára, keď bohaté krajiny Severnej Ameriky a Európy ešte otáľali, vyhlásila celonárodnú epidemiologickú pohotovosť. Bolo to v deň, kedy čínske úrady ohlásili tretie úmrtie na Covid-19 vo svojej krajine.

O niekoľko týždňov neskôr vypracoval národný nikaraguyský výbor pre reakciu na Covid podrobný protokol, založený na posilnení verejného zdravotného systému a masovom informovaní obyvateľstva.

Stratégia, ktorou sa riadila nikaragujská vláda, bola založená na informovaní obyvateľstva, starostlivosti o starých a zraniteľných a posilnení verejného zdravotného systému, najmä prostredníctvom zvýšenej kontroly mnohých ochorení, ktoré už populáciu ohrozovali, ako sú vírus zika, horúčka dengue, malária a vírus chikungunya.

Vôbec nezastavila bežné zdravotné kampane, s dezinfekciou oblastí s vysokým výskytom komárov a ani rutinné každoročné očkovacie programy pre deti a starších.

Obyvateľstvu odporučili zintenzívniť obvyklé hygienické postupy a ľuďom z vysokorizikových skupín odporučili vyhýbať sa davom. Každá inštitúcia si vytvorila plány a protokoly na riešenie núdzového stavu v súvislosti s Covidom.

V priemyselných komplexoch, ako napríklad v zónach voľného obchodu, si medzi zamestnávateľmi a odbormi pracujúcich dohodli plány pre zaistenie toho, že žiadne prípadné prerušenia výroby nenechajú rodiny pracujúcich bez príjmu (našťastie sa ukázalo, že väčšina výroby nebola závažne postihnutá pandémiou).

Ministerstvo zdravotníctva od samého začiatku poskytovalo epidemiologický dohľad pre ľudí postihnutých epidemickými ochoreniami, typickými pre dané ročné obdobie: horúčkou dengue, maláriou (tak vivax,ako aj falciparum), vírusom chikungunya, zika, zápalom pľúc, tuberkulózou, H1-N1, leptospirózou, Chagasovou chorobou.

Prírodná liečba osteoartritídy

Tiež zabezpečovalo starostlivosť pre chronické ochorenia, napríklad liečbu rakoviny, renálnu dialýzu či kardiologické stavy.

Cielená starostlivosť o ľudí s respiračnými problémami

Zvláštna pozornosť a sledovanie sa venuje ľuďom s respiračnými problémami, kašľom a chrípkou, aby sa zistilo, či potrebujú ďalšie monitorovanie, v závislosti od ich príslušného chronického stavu: cukrovka, chronické ochorenie obličiek, mŕtvica, hypertenzia, chronická obštrukčná choroba pľúc, zápal pľúc a ďalšie ochorenia.

Veľmi úspešnou práve zavádzanou iniciatívou je program „Moja nemocnica Moja komunita“.

Ide o program, ktorým všetky verejné nemocnice mobilizujú svoje špecializované jednotky zdravotnej starostlivosti ísť von do ich príslušných komunít, aby aktívne vyhľadávali ľudí s rôznymi chronickými stavmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problém ísť do svojej miestnej nemocnice. Medzi nimi sú aj ľudia, ktorí sa do nemocnice boja ísť preto, že by mohli dostať Covid-19.

Ako už bolo zmienené, školy a univerzity zostali otvorené, pretože online dištančné vyučovanie nie je riešením pre ľudí s nízkymi príjmami.

Pretože sa však niektorí rodičia zdráhali poslať svoje deti do školy, boli vyrobené špeciálne navrhnuté seriály televíznej výučby zo všetkých predmetov a vysielané tak na kanáloch verejnej televízie, ako aj v rádiu, aby si deti mohli dobehnúť všetky predmety, ktoré možno zmeškali.

Krajiny ako Nikaragua, čeliace opakujúcim sa erupciám sopiek, zemetraseniam, hurikánom ako aj rôznym druhom tropických chorôb, si veľmi potrebujú vyvinúť rutinný systém včasného varovania a zvládania núdzových stavov jednoducho preto, lebo tie udalosti sú súčasťou našej každodennej reality.

Filozofia integrovanej civilnej obrany

Nikaragua patrí medzi krajiny najviac ohrozené globálnym otepľovaním a Covidu bola pripravená čeliť jednoducho a pohotovo preto, lebo od roku 2007 rozvíjala filozofiu integrovanej civilnej obrany a verejného zdravia.

Táto filozofia je založená na všeobecne obľúbenej participácii, vysoko funkčnom verejnom sektore a systéme školenom a pripravovanom súdržne spájať všetky dostupné zdroje.

Za roky čelenia prírodným katastrofám či celonárodným výzvam verejného zdravia si Nikaragua vybudovala unikátnu organizačnú infraštruktúru, rýchlo mobilizujúcu tisíce dobrovoľných aktivistov a zamestnancov verejného sektora.

A tak Covid nenašiel krajinu nepripravenú.

Za posledných 13 rokov zažila Nikaragua dramatické pokroky. V roku 2006, predtým, ako sa k moci vrátili sandinisti, bola celková chudoba 48%. Dnes je to 24,6%.

54% ľudí nemalo vôbec elektriku. Dnes ju má 98,5%. 70% nemalo tečúcu vodu. Dnes ju má 93%. Novorodenecká úmrtnosť bola 29 úmrtí na 1000 narodených detí. Dnes klesla na 12 z 1000 – čo je pokles o vyše 60%.

Takmer 9 z 10 pôrodov sa teraz realizuje v zdravotných centrách, zatiaľ čo predtým sa väčšina detí rodila doma.

V roku 2006 mala krajina 2044 kilometrov ciest (iba 30% v dobrom stave). V roku 2019 merala sieť spevnených ciest 4590 km (všetky v dobrom stave). Hospodárstvo v tomto období vzrástlo zo 6,7 miliárd na 12,5 miliárd amerických dolárov.

Pokrok napriek západnej ideológii neoliberalizmu

Uprostred tohto vývoja v regióne postihnutom neoliberalizmom hralo verejné zdravie v politike sandinistov ústrednú rolu. Hneď na začiatku bola zastavená privatizácia zdravotnej starostlivosti a vrátená späť.

Bol vytvorený nový model preventívnej zdravotnej starostlivosti, založený na komunite a rodine, využívajúci sektorové teritoriálne zdravotné oblasti. Tie zoskupujú komunity pozostávajúce zo 600 až 1000 rodín, čo predstavuje 3000 až 5000 obyvateľov, v závislosti od toho, ide o sektor vidiecky alebo mestský.

Každé z týchto teritórií, nazývaných „priestory pre rodinu, komunitu a život“, bolo organizované začlenením spoločensky angažovaných členov spoločenstva.

Títo ľudia účinne monitorujú miestnu zdravotnú situáciu. Sú schopní zameriavať sa nielen na hygienické a medicínske problémy, ale aj na obzvlášť dôležité sociálne aspekty verejného zdravia.

Napríklad program „Todos con Voz! („Každý s hlasom“) posudzuje celkovú situáciu každej hendikepovanej osoby v domácnosti a pomáha nielen s invalidnými vozíkmi a terapiami, ale aj s ekonomickou podporou a školením pre zlepšenie ekonomickej činnosti, dostupnej pre celú domácnosť.

Program „Amor para los más chiquitos“ („Láska pre tých najmenších“) prispieva k lepšej rodinnej starostlivosti pre tie najmenšie deti. Iné programy sú zamerané na pomoc chudobným rodinám s deťmi v školskom veku, aby nemuseli posielať deti do práce a podobne.

Investície do verejného zdravia

Dramatický nárast z 32 na 70 amerických dolárov na obyvateľa (2018) zaznamenali aj investície do verejného zdravia.

Celkové výdaje na zdravotnú starostlivosť stúpli zo 111,9 milióna amerických dolárov na 468,6 miliónov v roku 2020. V roku 2006 pracovalo v zdravotníctve 22 083 pracovníkov, dnes ich je 36 649, vrátane lekárov, zdravotných sestier a technikov. Mnohí študovali na Kube či v iných krajinách.

Sandinistická vláda postavila 18 nových nemocníc a plánuje postaviť 15 ďalších, z ktorých 6 sa už stavia.

Celková zdravotná infraštruktúra krajiny pozostáva zo 143 zdravotných centier, 1 333 lekárskych staníc, 178 pôrodníc a 66 mobilných kliník – čo je ďaleko viac na počet obyvateľov, než u jej stredoamerických susedov.

Všetky tieto investície majú silnú technologickú zložku, ktorá skracuje doby hospitalizácie, v mnohých prípadoch je oveľa bezpečnejšia a umožňuje racionálnejšie využitie dostupného zdravotného personálu.

K hi-tech investíciám patria dva lineárne urýchľovače na liečbu rakoviny (jeden je už nainštalovaný, druhý na inštaláciu čaká) a rozšírené používanie laparoskopických operácií a ďalších moderných technológií.

Nedávno bola slávnostne zahájená činnosť laboratória molekulárnej biológie, schopného analyzovať dôkazy niekoľkých ochorení, vrátane ochorenia COVID-19. Toto laboratórium je druhé najmodernejšie v regióne a WHO mu priznalo 3. stupeň biologickej bezpečnosti.

Slávnostne bola uvedená do prevádzky aj ruská továreň Mechnikov na výrobu liečiv, ktorá dokáže ročne vyrobiť 12 miliónov vakcín proti chrípke. Očakáva sa, že toto laboratórium bude vyrábať aj kubánsky liek Interferon Alpha-2B (úspešne používaný na liečbu pacientov s COVID-19) a tiež ruskú vakcínu proti Covidu.

Spolupráca konvenčnej a alternatívnej medicíny

Všetky tieto investície do najnovších technológií nevylučujú rozšírené používanie tradičnej či prírodnej liečby.

Pre liečbu akupunktúrou bol vybudovaný sektor verejného zdravotníctva „Klinika liečby bolesti“, pre poskytovanie akupunktúry a mnohých iných tradičných terapií a v mnohých zariadeniach zdravotnej starostlivosti po celej krajine sú k dispozícii špecialisti na tieto liečby.

Nikaragua je krajina, v ktorej má 80% vlastníkov poľnohospodárskej pôdy menej ako 354 hektárov a pracujú na nej malí a stredne veľkí pestovatelia.

Je to krajina, kde ekonomiku poháňajú malé rodinné podniky, kontrolujúce viac než 60% disponibilného príjmu, zamestnávajúce okolo 80% všetkých zamestnancov krajiny a produkujúce 90% všetkých potravín, ktoré konzumuje.

A tak, hoci si jednoducho nemôže dovoliť „zavrieť“ ani „zostať doma“, nepotrebovala, naopak, ani zaviesť „výnimočné opatrenia“ pre čelenie núdzovému stavu Covidu, pretože už mala navrhnutý a v permanentnej pohotovosti zavedený nesmierne pružný systém, čeliaci akémukoľvek druhu núdzovej situácie.

Pre Nikaraguu by bola povestná „modrá tabletka“ lockdownu či nariadenie „zostať doma“ čistým kyanidom.

No a keďže jej lídri už dávno užili „červenú tabletku“, boli schopní rozpoznať skutočné záujmy za falošnými pandemickými kázaniami bohatých krajín a ich skrytú agendu „Veľkého resetu“ (o ktorej sme podrobne písali v tomto článku).

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: off-guardian.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. tomu hovorím POKROK !! ..zrejme tam zabudli politici rozkrádať krajinu

  a čo sa týka covidu … nechcú naše „úspešné“ testy? ..darujeme!!
  „Dochádza k nejakým nezmyslom. Dnes som absolvoval štyrikrát test na covid. (Výsledky) dvoch testov prišli negatívne a dvoch pozitívne. To isté zariadenie, ten istý test, tá istá sestra. Expres test na antigény (spoločnosti) BD (Becton, Dickinson and Company), „napísal Musk na Twitteri.

  K Muskovmu statusu sa na sociálnej sieti vyjadril poslanec Richard Raši (Hlas-SD)
  „Ešte jedna poznámka k antigénovým testom, ktoré vláda veľmi pochybne nakúpila na plošné testovanie. Dnes sa nimi testoval aj vizionár a podnikateľ Elon Musk. A čuduj sa svete, urobil si štyri rovnaké testy – dva mu vyšli pozitívne a dva negatívne. Dobre čítate, toto je tá Matovičova atómová zbraň na koronavírus. Testy, ktoré sú absolútne nevhodné na plošné testovanie,“ uviedol v statuse.
  https://www.hlavnespravy.sk/dochadza-k-nejakym-nezmyslom-elon-musk-pocas-jedneho-dna-absolvoval-testy-na-covid-19-a-ziskal-podivne-vysledky/2348832

 2. iDNES.cz dnes uviedol článok
  “ Soud žádá upřesnit nařízení o nošení roušek venku, jinak přestane platit“
  Opatření nařizovalo povinné nošení roušek všude venku, kde se potkávají více než dva lidé na vzdálenost menší než dva metry.
  Opatření ze dne 19. října postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-opatreni-rousky-zruseni-ministerstvo-zdravotnictvi.A201113_104110_domaci_rapc

  Aspoň že u nich funguje súdnictvo s hlavou na krku.

 3. od začiatku som tvrdil, že je to bububu, že časť testov je infikovaná. Matovič by mal okamžite odstúpiť! Nakoniec referendum mu ukáže jeho mizerný kredit…A čo naša pani prezidentka, má to na háku?

 4. Na Slovensku sa od 15.11.2020 chystajú masové protesty proti Igorovi Matovičovi a jeho Covid-totalitnej vláde.
  Asi najväčším bude ten plánovaný na 17.11.2020, ktorý Matovič sľubuje „vyčistiť od podlahy“, ako sa vyhrážal na sociálnych sieťach. To sa mu už ale nepodarí. Má proti sebe skoro celý národ a už aj časť silových zložiek toho má naozaj dosť.
  Situácia je ale mimoriadne vážna. Americký „Deep State“ je cez Matoviča a médiá rozhodnutý rozpútať na Slovensku teror. Útok je naozaj masívny. Slovákom je dnes už doslova na vracanie, keď počujú tie kvantá lží na mainstreamových médiách. Mnohí to už dokonca odmietajú počúvať. Informujú sa navzjom či cez alternatívu.
  Aj preto bude účasť masívna. Samozrejme niektoré strany sa teraz účelovo pridávajú k výzvam k manifestácii.
  Pozoruhodné je však, že teraz mimoriadne polulárny bývalý premiér Peter Pellegrini (po opustení Smeru – SD a založení svojej novej strany Hlas sociálna demokracia) vyzýva slovákov aby 17. nikam nechodili, ale namiesto toho zapálili sviečky!!!
  Symbolika tohoto odporúčaného gesta ale nemusí byť každému ihneď jasná. Je treba si uvedomiť, že ľudia ktorí sú jeho pánmi sú posadnutí symbolikou. Sviečky sa zapaľujú mŕtvym (pripomínam, že slováci tak nemohli urobiť na Sviatok pamiatky zosnulých) takže teraz majú zapáliť sviečku… Slobode, Ústave a Demokracii!
  Treba si rýchlo uvedomiť, že Pellegrini má úplne rovnakú agendu ako Matovič a aj navlas rovnakú zahraničnú podporu, no on nie je šialenec ale pragmatik… VEĽMI sa obávam toho, že tento človek dovŕši po Matovičovi definitívnu skazu Slovenska. Stačí sa pozrieť na ľudí, ktorými sa obklopil a dobre si vypočuť hlavne to čo nikdy NEHOVORÍ.
  Nanešťastie na Slovensku momentálne nexistuje ani jedna silná reálna alternatíva, ktorá by sa postavila proti tzv. štandardným stranám, ktoré môžu byť jednoducho chápané ako jedna strana s viacerými príchuťami. Kotlebové ĽSNS nie je pre obrovskú časť slovákov prijateľnou stranou. Navyše všetko naznačuje tomu, že celé ĽSNS je akýmsi účelovým protipólom (a v skutočnosti partnerom) štandarných strán. Harabínova Vlasť to je Harabín sám. Navyše je to bývalý Mečiarovec. Je rovnako neprijateľný pre veľkú časť Slovákov.
  Nie je tu nikto kto by momentálne zjednotil národ.
  Vychádza mi, že v danej situácii môže Slovensko zachrániť už len zázrak.
  Ale zázraky sa stávajú… a preto treba 17.11. zabudnúť na to čo nás rozdeľuje a spoločne ísť vyhnať psychopata aj s jeho bandou a pokúsiť sa zachrániť Slovensko.
  Ak to TERAZ neurobíme už NIKDY nebudeme mať druhú šancu.

  Martin

  • Prevzatý koment…
   citujem z aeronet.cz:
   „Kukla, světlice, kabelka a placka spolku HON na bundě… tak určitě obyčejný demonstrant…“

   „Všichni tři měli přes rameno typickou pánskou kabelku, poznávací znamení policejních provokatérů. V kabelce mají služební zbraň, vysílačku, pouta, doklady a další drobnosti. Nikdo z Hooligans nechodí do rvaček s kabelkou přes rameno, protože ta během rvaček překáží, nepřítel vás za ní může chytit a roztočit kolem dokola. Je to stupidní poznávací znamení provokatérů, případně lidí, kteří vůbec nemají s Hooligans a Rowdies nic společného. Do rvaček se nechodí s kabelkou!“
   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/StaromakDemoFire.jpg

   Treba si uvedomiť, že „násilie je očakávané – ba priam žiadúce“ – na vyhlásenie VÝNIMOČNÉHO STAVU! A teraz – útok na úrad vlády – na budovu vo vlastníctve Slovenskej republiky je úplne iná kategória násilia, ako fyzická eliminácia a identifikácia policajných provokatérov!

   Treba mať na pamäti, že počas Majdanu na Ukrajine boli najatí aj ostreľovači. O čom točím – že ak niekedy už raz prebehla realizácia nejakej zvrátenej idee – tento model už existuje v informačnom poli, v noosfére. A teda – môže sa kedykoľvek zopakovať! Pol Pot, napoleónske delá nabité kartáčmi počas Parížskej Komúny. Viete, prečo sú v Paríži také široké bulváry? Preto, aby sa v uličkách nedali postaviť barikády a dali použiť strelecké šíky!!

   Byť na Hodžovom námestí = byť na odstrel! Otázka – prečo protest nie je organizovaný pred Matovičovým domom – aby cítila ten tlak aj jeho rodina?! Jáj – treba dodržiavať „odstupy“? Vážne – predstavte si možný masaker na otvorenom priestranstve!. Osobne by som tam nešiel so svojimi deťmi či manželkou – akože spoliehať sa na „humánne“ spôsoby tyranskej fašistickej vlády?

   Tento protest organizujú politici, ktorí sa mienia opäť zviditeľniť, prihriať si polievočku pre prípad vystriedania vládnej moci. IQ davu je IQ baranidla. Teraz inak – otázka – existuje nejaká vízia – model novej konceptuálnej vlády na Slovensku – „kto nahradí Matoviča?“ – alebo to skončí ako „sedláci u Chlumce“ – vzbura pre vzburu?!

   Opakujem – tento zmrdaný systém nemá žiadne alternatívne kádre – Hydre nedorastajú nové hlavy! Stačí potichu eliminovať súčasné „hlavy“ – a Hydra skape! Spoločnosť tak získa čas na novú reštauráciu.

   Ešte raz – kto – qui bono – organizuje tento protest? Kto ho ohlasoval? Ak nikto – tak bude protest riadený tými, ktorí preberú iniciatívu – provokatérmi, poriadkovými silami. Otázka – chcete na protest pricestovať skupinovo v autách? Chcete na protest pricestovať hromadnou dopravou? Viete vyriešiť návrat domov v zdraví – po zásahu vodným delom? Po 16. hodine už je riadna kosa! Prečo nie je protest organizovaný o 10,00?
   Viete, čo všetko po 16,00 nebudete schopní riadne rozoznávať, nakrúcať, dosvedčovať?

   No – treba si zodpovedať zopár otázok, zvlášť, ak podľa Pjakina – tieto protesty sú riadené a organizované GP-GE, pretože Deep State mal tzv. ejaculatio praecox – a v spoločnom pláne – NWO – predčasne vyvolal s Covid 19 predčasnú reakciu postupne zorientovanej verejnosti – na celej planéte. Všimnite si, ako sa Pellegrini vyfarbuje do pozície Matoviča – „Ja som vám to hovoril, aby ste tam nechodili“ – pretože vie presne, čo bude nasledovať. Výnimočný stav sú tie klince do rakvy akéhokoľvek ďalšieho odporu! Obmedzenie médií, internetu – obmedzenie organizácie!

   Toto celé by mala vyriešiť malá skupina odhodlaných zomknutých ľudí. Zo silových zložiek – nie mafia – tá pracuje pre vládu – lebo je to jedna banda!

   Ešte raz – zásadná otázka – čo robia provokatéri na protestoch? To, aby sa protesty vystupňovali! Qui bono?

   Spomeňte si – ak ste vtedy neťahali za sebou dreveného koníka – ako boli silou potlačené prvé sociálne protesty na východe Slovenska v roku 2004 – ktoré začali „neprispôsobiví“?

   „Vo februári pred deviatimi rokmi Slovenskom otriasali protesty ľudí bez práce, často hlavne Rómov. Ľudia si dnes pamätajú iba rabovanie obchodov, o ktorých média hromadne informovali, avšak samotné protesty mali rôznorodý charakter – protestné odmietnutie poslať deti do školy, petície, listy vláde, mítingy, stretnutia a zasadnutia radových ľudí a lídrov atď.

   Ako na vox populi, vox Dei reagovala neoliberálna, aj ku kresťanstvu hlásiaca sa, pravica? Na svojich voličov poslala maskovaných policajtov, helikoptéry a vôbec po prvýkrát v novodobom Slovensku aj armádu s ťažkou technikou. Výsledok? Desiatky ranených, zatknutých a jeden mŕtvy. Aj keď protesty boli krátke a spontánne, neboli bezúspešné a prinútili vládu k ústupkom.

   Pripomíname si rôzne výročia ako napr. Krompašská vzbura, ale na udalosti podobného charakteru z nedávnej minulosti akosi zabúdame. Ako upozornenie na tieto dni publikujeme sériu starších článkov. Priblížime si nimi udalosti a postoje, vrátime sa k minianalýze „nezávislosti” novín hrdo pýšiacich sa titulom „mienkotvorné”, pozrieme sa na tvrdosť reakcie tých tzv. „slušných” ľudí, ktorí pokrytecky verejne prehlasujú „menej štátu”, ale prakticky štát tvrdo využívajú, ďalej na vybraných udalostiach poukážeme na ich množstvo a rozmanitosť, a slovami rómskych novín celé udalosti zhodnotíme.

   Tieto články majú upútať pozornosť ľudí na udalosti výnimočné pre novodobé Slovensko, ukázať že vôbec nešlo o rabovanie, ale že svojou formou „charakteristickou pre revolučné obdobia dejín” môžu slúžiť pre výskum samoorganizovania sa ľudí v súčasnosti.“
   https://nezavisli.blogspot.com/2013/02/socialna-revolta-slovensko-februar-2004.html

   • REPLAY 2004 – “ Na svojich voličov poslala maskovaných policajtov, helikoptéry a vôbec po prvýkrát v novodobom Slovensku aj armádu s ťažkou technikou. Výsledok? Desiatky ranených, zatknutých a jeden mŕtvy.“ = cvičenie na zvládnutie mimoriadneho stavu prebehlo! Stačí ho vyprovokovať! Toto ulica nevyrieši! Akurát vymení psychopatického „odhodlanca“ Matoviča sofistikovaným „odhodlancom“ Pellegrínim. Opakujem – nútené práce pre nezamestnaných schválili smeráci! Keď sa spojí frakcia Pellegriniho s Ficovou frakciou – bude tu opäť väčšinová neomarxistická vláda tak ako teraz. A tá smeruje programovo do NWO – akurát pomalšie. Ale isto!

  • Ani sa nečudujem, že ĽSNS je pre veľkú časť Slovákov neprijateľná. Pre nich by bol neprijateľný aj Kristus, ak by im ho neodobrili sračkomety.

  • Obávam sa, Martin, že vo Vašej výpovedi je veľmi veľa pravdy…smutnej pravdy. Viacero triezvych postrehov týkajúcich sa súčasného zúboženého stavu našej spoločnosti však vniesol aj Maroš.
   …no, to je tak, keď vo voľbách z obálky na nás zízajú aj tri desiatky rôznorodých politických strán… a tam, kde jednota neraz chýba už vo vnútri vlastnej strany, ako ju potom docieliť v celej spoločnosti?
   Sme národ silno polarizovaný a možno čo nevidieť roztrieštený, ak sa hneď teraz nezomkneme voči tej valiacej sa, dávno avizovanej šelme, ktorá sa zúrivo snaží schmatnúť nás do svojich pazúrov a vyrobiť z nás zombi-divadlo, morbídny kultúrny zážitok pre hŕstku „vyvolených“.
   Súčasná dilema momentálne vyvstala práve v zásadnej otázke – ísť, alebo nejsť 17. novembra do ulíc? Na úspešnú demonštráciu by sme potrebovali mať zorganizovaný, súrodý postup počas celej akcie, aby sa ukázalo, že náš národ je zjednotený, odhodlaný a nezlomiteľný. Zo záhadného, ako na povel zničohonič zjaviaceho sa celosvetového vírusu (ktorý nás zbavil, zdá sa, hádam všetkých doterajších chorôb) strach nemám. Skôr sa obávam toho, že práve nevedomí vakcínochtiví (a je ich dosť!), no najmä vakcínotlačiaci môžu zaútočiť. Možno aj samotným pseudovírusom. A potom zvalia na nás, že je to naša chyba, ak sme ochoreli, lebo sme boli nahusto a bez náhubkov. A vzápätí sprísnia opatrenia. Za trest. Aby sme si na niečo podobné nabudúce už netrúfli. Navyše, teraz budú mať ideálnu šancu zistiť, kto každý je naštartovaný proti ich jedinečnej, život zachraňujúcej vakcíne!
   Na druhej strane – ak sa nezúčastníme, môžu zvýšiť ostražitosť, či niečo na nich nechystáme; veď poznáme to zlovestné „ticho pred búrkou“.
   Záver – podobne ako Maroš si myslím, že či prídeme alebo neprídeme, výsledok bude rovnaký: Nič nevyriešime. Dej postupuje presne podľa neľútostného sionistického „božieho“ plánu, a to bez ohľadu na to, ktorá garnitúra je pri moci. Bodaj by som sa mýlila!

   • To, čo chystajú, sa volá prieskum bojom! Ja skutočne neviem, prečo by sa ozaj hustý protest mal SYMBOLICKY organizovať práve 17. novembra! Lebo bude „VOĽNO“? Ale veď voľno bude v každý deň Generálneho štrajku! Tak ako „vianoce“ – satanistický sviatok obžerstva a konzumu – s „vianočným“ stromčekom – babylonskou vežou – si môžem urobiť kedy „budem mať chuť“! Do riti!

    • Absolútny súhlas, Maroš, vnímam to rovnako. Ja som „vianoce“ (vrátane ich symbolu – stromčeka) nepoznala ani ako dieťa – môj rozhľadený otec tento falošný „sviatok“ zrušil a vystúpil z cirkvi ešte pred mojím príchodom na tento preklamaný svet, z toho istého dôvodu, ako píšeš.
     Prečo výzva do ulíc práve na 17. nov.? Tento deň bol zvolený možno preto, aby sa vyjadril nesúhlas so sebou samými, že sa naletelo ďalším podvodníkom. Vlastne tým istým, len v „novom“, možno aj viackrát prepranom rúchu.
     S „novým rúchom“ mi napadli slová Pravého Ježiša (teda toho Ježiša, ktorý nebol a nemohol byť Máriiným synom, lebo žil dávno pred ňou, a ktorému za šírenie pravdy o svojom Otcovi NAVŽDY zavreli ústa); však jeho múdre rady platia aj dnes. Jednou z nich je, aby sme nenalievali nové víno do starých kožíc, lebo nové víno svojou silou môže roztrhať staré kožice a prídeme o kožice aj o víno. Poučíme sa z toho?
     Ježiš bol človek a hovoril, že je Synom Človeka, a nie ducha. Čo všetko ešte nahovoril náhradník Pravého Ježiša – kristus – ma nezaujíma. Stačí mi, že mal matku (Židovku Máriu) a že „obrátil vodu na vínu“ – teda pravdu na opiát. Náuka o duchoch je výmyslom farárov, a s pravdou ani realitou nemá nič spoločné. Tá súčasná „pravda“ je istá hádam iba v tom, že od zavraždenia Ježiša (resp. pribitia Pravdy na kríž) sme po celý čas až dodnes neustále ponorení do hlbokej tmy a lži.

 5. Ako vidím v Nicarague sú múdrejší ako my. Lenže z toto čo som včera vypočula v jednom maďarskom videu, že v Kanade sa už prijal zákon, že ak človek neprijme depopulačnú vakcínu bude daný do koncentračného tábora – nemám k tomu slov. Znovu dávam sem to maďarské video, kde traja maďarskí lekári preberajú všetky nebezpečenstvá vakcíny proti Covidu. Kto vie maďarsky nech to vypočuje:
  https://www.youtube.com/watch?v=pYfl83XUgoA

 6. Definitiva

  Nikaragua, tzv rozvojový štát, sa na Slovákov musí pozerať ako na trpákov a dementov. Všimnite si, že všetky tzv. rozvojové štáty, ktoré odmietli „pomoc“USA, MMF, SB…, a masívne investovali do sociálneho programu, zaznamenali prudký všeobecný rozvoj.

  O účinnosti Covid opatrení politikov vypovedá aj situácia vo Švédsku a Bielorusku, v Rusku čiastočné opatrenia prijali, lebo Putin preventívne urobil kroky na možné použitie biologickej vírusovej zbrane proti Rusku, naviac má proti sebe všetkých oligarchov, ale tí sú už na čiernej listne. V Rusku je testovanie a vakcinácia dobrovoľná a život ide normálne ďalej.

  Na Slovensku aj opozícia proti Vantajmovi hlása, že „druhá vlna pandémie“… Uvedomte si, že celá korona pandémia je podvod. Akonáhle bol vylúčený korona vírus ako biologická zbraň s možnými katastrofickými náísledkami, tak tým pádom tu máme bežnú jesennú chorobnosť, chrípka, nachladenie, nádcha, aj KORONA VIRÓZA, KTORá VšAK NIJAKO NEVYBOčUJE Z RáMCA BEžNýCH SEZÓNNYCH OCHORTENí.
  Nemocnice prikazujú lekárom, aké kódy choroby majú používať, aby vymlátili z poisťovní čím viac peňazí. Všetci ryžujú mna Covide, iba občan prudko stráca.

  Celá Korona „pandémia“ existuje len v mysli politikov a bez dôkazov v bludy hlboko veriacich oviec. Covid existuje len v pozícii pozitívnych, nespoľahlivých testov, ktorých nákup je len Vantajmovou podnikateľskou aktivitou typu Vantajm súkromný zisk za verejné zdroje, zlodejina, podvod.

  Dodnes nebol vo svete ani jeden prípad izolovania vírusu Covid ochorenia z chorých pacientov, SARS CoV 2!

  Vy zmätenci, pomätenci, prestaňte už rozprávať o akýchkoľvek opatreniach proti Covidu, nie sú potrebné, sú uzničujúce. Naopak, každá viróza vyvoláva imunitnú reakciu v organizme, posilnenie imunity, preto je kontakt ľudí potrebný! Výnimkou sú silné virózy, napr. chrípka s rýchlym nástupom a veľmi vysokou chorobnosťou, vyskytuje sa raz za x rokov, nie každý rok, ale aj tá postihuje len časť populácie, žiakov, preto stačí robiť opatrenia len v konkrétnej časti populácie a nie plošne.

  Žiadny vírus nezabije svojho hostiteľa, lebo vírus sa množí len vnútri buniek, mimo nich zaniká. A príroda to tak vymyslela, aby žili vedľa seba aj vírus aj človek. Treba študovať prírodné vedy, rozumieť prírode, človeku, aj vírusu. Štúdium plagiátorského Mgr. odboru v Trnave nie je kvalifikáciou, ale pohromou pre Slovensko.

  O rúškach opakovane aj Harabin:
  Minimálne od začiatku júna tohto roka tvrdím, že občania Slovenska nemajú ani len právnu povinnosť nosiť rúška, lebo je to evidentne mučenie v zmysle čl. 3 Štrasburského dohovoru o základných ľudských právach a slobodách.

  Túto povinnosť na Slovensku uložil iba Mikas, nie minister zdravotníctva.

  V Česku, s ktorým máme vzhľadom na spoločnú štátnosť aj skoro identickú právnu úpravu v tomto smere, to uložilo dokonca ministerstvo zdravotníctvo a súd ju zrušil ako nezákonnú.

  Nemám k tomu ďalší komentár. Žiaľ zase som mal pravdu. Na umocnenie mojej pravdy pripájam i nemecké rozhodnutie.

  Netreba zabúdať, že Slovensko, Česko, ale i Nemecko sme v EÚ, kde platí pre všetkých spoločne CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE.

  https://www.fulsoft.cz/33/rozsudek-mestskeho-soudu-v-praze-ke-zruseni-mimoradnych-opatreni-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQui_PGlt5PmYxAg_rzFJ8D5c/?ns=1605271604

  https://www.infovojna.sk/article/nemecky-architekt-podal-zalobu-proti-ruskam-a-vyhral-moze-ist-o-prelomovy-rozsudok

  A prečítajte si aj veľmi ťažkého psychopata, Vantajm Matoviča, lebo jeho vyjadrenia sú hotovou diagnózou, veľmi ťažkou diagnózou. V politike slušní ľudia nie sú, ak boli, tak vycúvali, ale Matovič sa prihodiť nemal. Matovič je fantasta, vymýšľa fantastické deje ako na bežiacom páse a vždy sú v jeho prospech a nikdy neberie na nikoho ohľad, trochu ešte na Sulíka, ale na občana nikdy! Ako spisovateľ fantastických psychedelických románov by uspel, veď blbov je vždy prebytok.
  Matovič: „Plán som nazval…“ Já, já, já, jenom já, spieva Olympic.

  https://www.hlavnespravy.sk/matovic-pise-o-sulikovej-pasci-toto-iste-robil-riso-radicovej-a-vsetci-vieme-ako-to-dopadlo/2348710

 7. 2020-11-13 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události.
  https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-11-13-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

  Poznámka pre sektu z Tadesco – guru T.M. vám pokiaľ viem pána VK – s vašou mohutnou podporou – zakázal!

 8. Ja len prosím nech už nám prestanú podsúvať informácie ohľadom korony. Sú závažnejšie typy chorôb a žiadna senzácia sa z toho nerobí. Tých po testovaní bezpríznakových zatvorili doma aj s rodinnými príslušníkmi a po 10-tich dňoch pustili von bez liekov a bez následne nakazených rodinných príslušníkov. Takto sa zavrelo stovky ľudí i bez vážnych dôsledkov na zdravie. „Veľmi nákazlivá choroba, však?“ Vie mi to pandemická komisia nejako vysvetliť?
  .Nepodceňujem vírus, ale vždy sa podpíše len na jedincoch s inými už jestvujúcimi závažnejšími chorobami a slabšou imunitou, tak načo ten humbuk. Keď sa pozeráme na vek, veď to sú väčšinou staručkí ľudia a ani nehovorím, že majú byť odsúdení na zomieranie,ale taký je zákon života zdravotne slabších a na druhej
  strane silných jedincov,ktorí prekonajú choroby. Pri testovaní sa nadnášali niekde počty nakazených a testovaných ako napr. v okr. Myjava. Prečo sa neudajú záznamy podľa obcí a miest tak ako je to pri voľbách ako testovanie prebehlo,aby sa dalo veriť v správnosť čísiel. Vláda, poslanci, pandemická komisia, TB prebiehajú s ľudmi pokope a bez odstupov a čo? No zarazila ma odpoveď p. Mikasa ohľadom karantény p. Matoviča, vraj politici majú výnimku, no to je výsmech,alebo to sú nadprirodzené osoby?
  A už nehovorím o testovaní ako všetky média nastŕkajú pohľady do nosov a krkov s tyčinkami, no zakrývam si oči, veď to je odporné. A nie je to náhodou aj trestné neúnavne a dennodene ľudí stresovať informáciami o jednom a tom istom. Veď sú podstanejšie témy len ako korona.

  • Vážená pani Mia, politici budú mať aj výnimku pri prijatí dobrovoľno-povinnej depopulačnej vakcíne proti Covidu-19 s hydrogélom, gmo, čo nám bude stále meniť dna, stále vytvárať nové a nové autoimunitné choroby, rakovinu, čo bude prepojené s 5 G, so satelitmi Elona Musk…
   Stačí čítať a počúvať MUDr. Mercolu.
   Len to je zúfalé, že strašne veľa ľudí nie je informovaných a keď im to povieme tak sme len konšpirátori.

 9. Definitiva

  Prof. Raoult, korona nezabíja a je miernejšia, ako iné choroby dýchacieho aparátu, HCQ je účinný,

  Viete, americká FDA napísala: My schválime očkovaciu látku len v tom prípade, ak neexistuje účinná liečba. Tak. Toto vysvetľuje aj vojnu proti hydroxychlorokínu.

  https://www.hlavnespravy.sk/komora-lekarov-zaluje-profesora-raoulta-za-sarlatanstvo-a-dezinformovanie-verejnosti/2349210

  Ku protestom, 17.nov., Maroš má pravdu, všetky protesty sa dajú a aj budú zneužité tajnými službami

  Politici sú populisti a podliaci, plat im ide a všetci vedia, že protesty nie sú riešením, ibaže by sa Pomätovič psychicky zrútil aj s vládou. Rovnako nič nerieši ani referendum a blbé ankety, je to beh na dlhén trate, Ústavný súd a parlament to všetko môžu stopnúť a ľudia ostanú s dlhým nosom.

  Harabin: Jediné právne čisté a rýchle riešenie je vzdanie sa mandátu všetkých opozičných poslancov a zablokovanie náhradníkov. Parlament je nefunkčný a idú nové voľby. Toto ale nikto z opozície nechce, všetci mlčia, všetci podporovali protizákonné Matovičove korona opatrenia a všetci sa tvárili, že zachraňujú min. milión slovenských životov. IDIOTI.
  Nikto neurobil prieskum, nemenoval expertnú komisiu pre nákazy, všetci priblble podpoprovali psychopata. Veľa sk lekárov sa vyjadrilo o korona podvode, aj ten najpovolanejší, hlavný patológ Slovenska. Nikto nepočúva odborníkov, psychopati sa obklopili ľuďmi, ktorí súhlasia so všetkým, čo podpriemer Vajtman prikáže, ľuďmi ešte hlúpejšími a podlejšími, ako je Matovič.

  Slovenská politika nemá alternatívu, svetovláda plánuje desiatky rokov dopredu a my po 31 rokoch môžeme len konštatovať, že Sorosove mimovládky pracujú na výbornú, proti národu!

 10. Rozhovor zverejnený 27.10.2020; okrem povinnej provládnej jazdy, v tejto časti akoby Kollár trocha vybočil, ale fakticky len niečo povedal; nikto z potentátov za tým ostatné týždne absolútne nestojí, neháji, nechráni, naopak – rozkladá.

  https://snn.sk/news/boris-kollar-matica-patri-k-pilierom-nasho-narodneho-bytia/

  „Mnohí Slováci stále považujú kresťanský a národný princíp ako jeden z hlavných symbolov našej štátnosti. Plánujete aj v tomto smere istú kontinuitu? Čo pre vás znamená vzťah k slovenskému národu? Ako by ste hodnotili vlastenectvo a nacionalizmus?“

  B.K: “ – Princípy, na ktorých je založená Slovenská republika, sú dané v našej ústave ako celku a, samozrejme, koncentrované v jej preambule. Na tom netreba nič meniť. Áno, Slovenská republika je demokratickým štátom bez prívlastkov; nepotrebovali sme ľudovú demokraciu ani socialistickú demokraciu a som presvedčený, že nepotrebujeme ani liberálnu demokraciu. Potrebujeme úplne bezprívlastkovú demokraciu, ktorá si bude vážiť každého človeka, každý názor, každé náboženstvo, ak títo ľudia, tieto názory a tieto náboženstvá rešpektujú ústavu, zákony a morálne princípy, na ktorých je po stáročia založené naše ľudské a národné bytie.“

  + Strašenie z každej strany, aj to reálne každodenné masívne od diktátora, konštantne prikladanými núteno – trestnými testovaniami, výhľadovými očkovaniami,…
  (Keď sa teda situácia nezlepšuje podľa tejto vlády pod jej vedením, napriek jej neuvážene tvrdým pokusom na ľuďoch – počnúc od zamaskovania od prvého vykročenia z domova aj na prázdnu ulicu- , nech teda okamžite odstúpi!).

  Čo s tým? Nebáť sa (vraj), kto však v krátkom čase zastaví tie sily zla, ktoré sa zamerali a koordinovane spustili na náš národ cez domácich zradcov?
  https://patrickherbert.org/2020/08/29/electromagnetic-parasites/

  • Keď už chceš porovnávať povojnové marxistické „demo“ kratické /demo – ako demo verzia „demokracie“/ ústavy…

   Sociálnejšia než komunistická – stavovská ústava Slovenskej republiky /Nie Slovenského „štátu“!/

   185.
   Ústavný zákon
   zo dňa 21. júla 1939
   o ústave Slovenskej republiky.
   https://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

   Len si to pekne prejdite!

  • Str. dôchodcov

   Zabudli ste , kto tu môže ešte urobiť poriadok. Jedine dôchodcovia !Vidím už tie posmešné úškrny.Zabudli ste že dôchodcov je 1.330 000.Stačí keď pôjde k predčasným voľbám polovica. A bude tu tak, ako povedia dôchodcovia !!! Nie do obchodu len od 9:00 do 11:00 hod. Bez testu ani na krok.Novú reformu pre dôchodky, zase výdžub . Zapamätajte si- vláda dostala HDP, financie, len do správy, a to od dôchodcov ,celý život na to pracovali a ešte sa musia báť,či vôbec vyžiju. Obrazne, ako do banky, vlády musía pracovať, aby splácala splátky. Keď nestačí a nevie, nech ide preč. Kto bude po tejto, fickovci, pele. a spol, chcete bugárovcou a ďalší odpad.
   Chcete úradnícku vládu ? Dohoda kto, sa len tak nevyrieši. Toto bude tak, dôchodcovia sa dajú
   dokopy, aj tak sme už na okraji spoločnosti, čo je najlacnejšie to pre nás stačí a žobráckých 20 eur. majú prispievať naše deti k dôchodku, to zaznelo včera od vedeckých kapacit SAV. Nie 20 eur. ale v štátnom rozpočte na 1.mieste bude výška dôchodkového zabezpečenia pre dôchodcov a až potom ďalšie položky. Či to bude 10 miliárd alebo viac! Ešte ostáva dosť v rôzných
   položiek rozpočtu pre nespokojných. Počítame s tým, že čoro- moro nebude. Nebojte sa, starí nebudú vo vláde sedieť, nájdu sa šikovný mladí ľudia čo tomu rozumejú. Voličská sila dôchodcov to zariadi. Doteraz sa strany spoliehali , že dôchodcovia im pomôžu, rozdať milión, zatancovať tanček pred obec. úradom a všetko je naše, to platí aj pre ďalších. Bolo dosť ! Pozerať sa na to ,tak ako sa baby na trhu jednajú, tak to je z dôchodkami pre novú reformu ?
   Platí to v každom čase a chvíle, nespokojný dôchodcovia prichádzajú každý deň, poriadok si dokážu urobiť.

   • Str. dôchodcov – „televízorom“ dezorientovaní a „televízorom“ dezorientovaným okolím dezorientovaní dôchodcovia NEUROBIA NIČ!!! Ani ako babky mečiarovky! Tie už mnohé nežijú.

    He – a podľa Matovičovej epi-demio-logickej „metodiky“ sa jeden nakazený nad 65 rokov počíta v tom jeho jebnutom „mediáne“ za ŠTYROCH – čo si každý debil vysvetlí tak, že dotyčný je 4 krát nebezpečnejší pre svoje okolie – a preto treba dôchodcov vyzabíjať ako prvých!

    Strana dôchodcov je pre mňa strana eštébáckych dôchodkov – mali ste za komančov vstúpiť do ŠTB – dnes by ste sa mali s tisíc-eurovými dôchodkami ako prasce v žite – a mohli by ste si dovoliť aj služobnú.

    • Strana dôchodcov.

     My už budeme žiť v inom živote a ty a tebe podobný sa budú ešte trápiť na
     tomto svete. Taký múdry ako ty, v príspevkoch to ukazuješ, už bolo veľmi veľa a skončia pri pive a pálenke v poslednej krčme. Doma ťa čaká rodina,
     deti a žena plače, ale tebe to nič nehovorí. ŠTB existujú aj teraz,len majú iné
     názvy. Tebe tá Corona lezie do hlavy, ale nenašla žiadne mozgove závity. Šesť príspevkov za 24 hod. Úspešný mladý muž. Mám na Teba a podobným
     do kameňolomu, malé kladivo do rúk, veľké skaly a porozbíjať na piesok. Čo
     zarobia nech si zaplatia stravu. To Vám odkazujú dôchodcovia. To ti nejako
     ušlo, prečo si ficko na poslednú chvíĺu chcel prikloniť dôchodcov ? Ale už sa to nebude dať zneužívať. Vyskúšaj si ty mudrlant, žiť z, 470 eur. po 46 ročnej práce, základne voda,elektro, plyn, dane poplatiť a potom vyskakuj
     ty eštebák. Tvoje Q asi nemáš ani tak, ako oni. Jedná rada-pracuj poctivo,
     miluj manželku, staraj sa o deti, aby Ťa všetci milovali. Veľa mudruješ a málo si doma prospešný a to nehovorým, čo si prospešný pre štát ?
     Ďakujem Ti za pozornosť a prajem všetko najlepšie aj rodine .

     • „Mám na Teba a podobným
      do kameňolomu, malé kladivo do rúk, veľké skaly a porozbíjať na piesok. Čo
      zarobia nech si zaplatia stravu. To Vám odkazujú dôchodcovia.“ – Načo potrebujete toľko piesku? Si Arab? V 50. rokoch MUKLi rozbíjali v lágroch veľké šutre na podsypový materiál pod železnice – čo sa mi zdá zmysluplnejšie. Chápem ťa, že si „mimo“. Otázka – ako sa frustrovaný postkomunistický dôchodca – vývojovo zabrzdený na 4.priorite – peniazoch – dostal na tieto stránky? Cez nejakú zľavovú akciu?

      He! „Tebe tá Corona lezie do hlavy, ale nenašla žiadne mozgove závity. Šesť príspevkov za 24 hod. Úspešný mladý muž.“ He! Vitaj v „klube eštébackých DÔCHODKOV poslanca Marčeka“! Peniaze, peniaze, peniaze! Celý život ste žili len pre peniaze a cez peniaze a inak ani neviete!

      Ak dovolíš ty Komanč – ja milujem Boha a svoju Vlasť! To je moja Rodina!

 11. Prekopírovala som jeden zaujímavý blog:
  Vírusy, tak ako sa o nich učíme, neexistujú!!!!
  Ľudské bunky, keď sú napadnuté toxínom, vylučujú látky, ktorým sa hovorí EXOZÓMY.
  Pod mikroskopom vyzerajú exozómy rovnako ako vírusy. Exozómy a vírusy sú jedno a to isté.
  Zásadný rozdiel medzi vírusmi a exozómami je ten, že exozómy sa nešíria z človeka na človeka!!!!!!!!!!!
  Z uvedeného vyplýva, že VŠETKY proticovidové opatrenia sú zbytočné a nezmyselné.
  Z uvedeného vyplýva, že VŠETKO, čo sa deje za posledný rok je absolútny nonsens.

 12. „Experimentálne“ dôvody bombardovania civilného obyvateľstva – psychologické postuláty. „Keď nemáš kam zaliezť“. Jedine bojový duch odplaty dokáže čeliť stresu a strachu! Nenávisť k nepriateľovi ako pozitívna konštruktívna emócia počas vojny. To na margo tých, ktorí chcú šíriť strach – že raz nebudú mať kam zaliezť!
  https://www.freefilm.to/film/svet-pod-bombami–od-guernicy-po-hirosimu-1-cast
  https://www.freefilm.to/film/historie-bombardovani-od-guernicy-k-hirosime-2-cast

  • Prekopírovala som jeden blog pod týmto článkom:
   Preto vakcínu chcú experimentálne dať najprv dôchodcom,
   lebo ešte nikdy v histórii medicíny,
   nebolo očkovanie na RNA genetickej manipulácii v praxi vyskúšané na ľudskej populácii.
   Preto experimentálne nasadenie takej očkovacej metódy, vidím ako experiment na úrovni fašizmu.
   Merkel a Matovičom sľúbené štepenie národa, západnou vakcínou s opičím vírusom je ohrozené
   Lebo všetko nasvedčuje tomu, že západná vakcína nebude,
   nakoľko Putin od FSB tajnej služby 12.11.2020 dostal hlásenie,
   o kolosálnom podvode na západe na akciovom trhu,
   ktorý spáchali akcionári a manageri firmy Pfizer a BioNTech
   ktorí najprv rozšírili správu o úspešnosti vakcíny
   a hneď nato predali svoje akcie firiem Pfizer a BioNTech.
   Čo nasvedčuje tomu,
   že ide iba o manipuláciu s akciovým trhom,
   pred krachom ich rozprávky o tom, že majú dobrú vakcínu proti corone.
   Preto pripravte sa nato, že corona tu bude podstatne dlhšie, ako tvrdili pesimisti.

 13. Jednoduchá

  Pre p.jean – presne tak, aj ja som dala najavo tento ,,konšpiračný názor“ pred rodinou a už som tá, kt.šíri hoaxy :-(……no keď poviem, že tieto testov.sú predzvesťou ďalš.takz.konšp.opatrení, neveria :-(….možno pochopia neskôr, ak už aj nebude neskoro :-(((….no neva, nie je to v moj.,,moci“ zmeniť myslenie iným, myslela som to dobre / aj pri znám.,/ a úplne inak ma pochopili…… a začnú práve dôchod.v domov.? ÚBOHÉ!však nech začnú OD SEBA ! Všetci by sme videli, ako im to skvele ,,POMÁHA“ !!!…..samozrejme možno nie hneď, no s odst.času určite áno! celá ELITA chce nás obyč.zachraňovať a keď príde na ,,lámanie chleba“, tak oni poslední!…AK VOBEC !!!!však mnohí starš.ľudia, teda hlavne v ozaj vyšš.veku s rôzn.chorobami sa nevedia brániť, tak pri nich to bude ozaj jednoduché, možno aj bez ich súhlasu ! OTRASNÉ !…..a presne tak p.Maroš, jedine bojový duch dokáže čeliť strachu a stresu…i musíme udržiavať urč.nadhľad, inak nás strach ovládne a bude si s nami krútiť, ako v cirkuse na kolotoči:-(….a tomuto predsa musíme zabrániť, nech sa nám v tom darí :-)……
  Pre p.Definitívu- výbor.názor, …Vďaka…Nikaragua pomoc odmietne a funguje a my Slováci na čele s odborn.p,,.I:M.“my tú ,,pomoc“ prijmeme :-(……a tiež si myslím, ako aj p.Maroš, že toto protest.v uliciach toto neporieši, ba naopak obráti sa to proti nám, respekt.to ,,poslúži“ na úplne iné účely :-(…….
  Ďakujem za Vaše príspevky, želám všet.slob.zmýšľ.pekný večer :-)……….

 14. Neviem,či ste zachytili správu(okamžite napadnutú všetkými možnými zdravotníckymi inštitúciami)a ihneď zmazanú z FB,ale veľa ľudí si vyliečilo Covid za 3dni s preparátom od Jima Hunbla-kvapky MMS.Tento spôsob liečenia sa šíri raketovým spôsobom v celej južnej Amerike a dosť ľudí ho používa aj v ČR a na Slovensku.Skúste info na link http://www.mms.sk(alebo cz.)

Pridajte komentár

*