Melanóm je choroba kancelárskych pracovníkov. Ako sa mu vyhýbať?


Print Friendly, PDF & Email

Melanóm je choroba kancelárskych pracovníkov. Ako sa mu vyhýbať?

Už nebohý Dr. Robertom Heaneyom, profesor medicíny na Creightonovej univerzite a uznávaný vedec v odbore kostnej biológie a vitamínu D, často poukazoval na mnohé neznalosti ľudí v oblasti výživy.

Odporúčané množsté vitamínov sa zvyčajne určujú ako dávky potrebné, aby ste sa vyhli sa prepuknutiu nejakého ochorenia. Je to však zlý prístup, ktorý má na svedomí, že optimálnu dávku na podporu biologických funkcií v podstate nikdy nedosiahnete.

Ako rozšírený je nedostatok vitamínu D

Vitamín D je steroidný hormón, ktorý vaše telo vytvára za pomoci cholesterolu, keď sa vystavujete slnku. Táto veľmi dôležitá živina vzájomne reaguje s celým radom rozličných systémov vo vašom tele a je dôležitá pre expresiu bunkovej DNA.

Jeden z najlepších spôsobov optimalizácie jeho hladiny vo vašej krvi je rozumná dĺžka pobytu na slnku, pričom si treba dávať veľký pozor, aby ste sa nikdy nespálili.

Hoci je nedostatok vitamínu D veľmi bežný nielen u nás, ale i na celom svete, mnohí sú presvedčení, že práve oni nie sú ohrození jednoducho preto, lebo konzumujú potraviny obohatené o vitamín D.

Pri napredujúcej technológii a výskume však začalo byť jasné, že nedostatok vitamínu D je veľmi rozšírený a významne prispieva k vzniku niekoľkých ťažkých zdravotných stavov a chronických ochorení.

Výskum odhaduje, že v skutočnosti až 85 % detí v priemyselných mestách a vyše polovica dospelých a starých ľudí trpí jeho nedostatkom.

Nedostatočný pobyt na slnku je zrejme dôsledkom strachu zo vzniku rakoviny kože. V skutočnosti však melanóm vzniká vo väčšej miere u pracovníkov v kanceláriách, než u tých, ktorí trávia viac času vonku.

Práca v kancelárii môže zvyšovať riziko malígneho melanómu

Lekárska komunita nám celé desaťročia odkazovala, aby sme sa vyhýbali priamemu slnku a pri trávení akéhokoľvek času vonku používali ochranné krémy.

Dlhodobá kampaň na zníženie miery výskytu rakoviny kože viedla k tomu, že napríklad dnes má 31% dospelých Austrálčanov nedostatok vitamínu D, čo zasa súvisí s celým radom smrteľných stavov, vrátane rakoviny.

Použitie krému s ochranným faktorom 30 dokáže znížiť tvorbu vitamínu D o 97%, čiže takmer úplne. No aj keď je dôležité znižovať svoje riziko spálenia, už od sedemdesiatych rokov je známe, že vyššie riziko malígneho melanómu majú pracovníci v kanceláriách, než tí, ktorí pracujú vonku.

Zaujímavé tiež je, že melanóm sa objavuje na tých častiach tela, ktoré zvyčajne veľa slnka nevidia, no zvyčajne sa príležitostne rýchlo spália – ako sú trup u mužov či zadná časť stehien u žien.

V jednej prípadovej kontrolovanej štúdii zameranej na bežnú populáciu zistili vedci model výrazne zvýšeného rizika melanómu u zranení na trupe jednotlivcov, ktorí udávali používanie ochranného krému, aby mohli tráviť viac času opaľovaním.

Keď ste vonku, ste vystavení celému spektru ultrafialových (UV) lúčov, vrátane UVA a UVB. UVB svetlo je pre vaše telo nevyhnutné, aby mohlo vytvárať vitamín D a často pôsobí len na najvrchnejšie vrstvy vašej kože.

Na rozdiel od neho, UVA lúče preniknú hlboko do kože a môžu viesť k jej predčasnému starnutiu a potláčaniu vášho imunitného systému.

Rozdiel medzi UVA a UVB svetlom je v ich vlnových dĺžkach svetelného spektra. Jeden z dôvodov, prečo majú kancelárski pracovníci vyššie riziko vzniku malígneho melanómu, je ich vystavenie vlnovým dĺžkam len UVA svetla, filtrovaného cez okná kancelárií.

Okná totiž bránia prestupu UVB svetla, nie však UVA. Za sklom sa síce nespálite, no škody môžu byť stále napáchané.

Druhým  dôvodom môže byť fakt, že tí, ktorí pracujú v kanceláriách, trávia viac času vonku počas dovoleniek a víkendov, čo vedie k nárazovému spáleniu a vytvoreniu základu pre rakovinu kože.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza:

„Vystavovanie sa slnečným lúčom v detstve sa považuje za dôležitejšie, než vystavovanie sa slnku v neskoršom veku. Vznik nádoru môže mať spojitosť s občasným vystavením sa krátkym časovým obdobiam intenzívneho slnečného žiarenia, ako sú víkendy či dovolenky.

Tento názor podporuje vyšší výskyt malígneho melanómu u pracovníkov pracujúcich vnútri, v porovnaní s tými, ktorí pracujú vonku.“

Úplné slnečné spektrum je zdraviu prospešné

Vedci ešte len začínajú chápať mnohé spôsoby, akými je slnko dôležité pre ľudské zdravie. V interview s Alexandrom Wunschom, PhD., svetovo uznávaným odborníkom na fotobiológiu, vysvetľuje:

„Slnečné svetlo vyvoláva koordinované účinky endokrinnej adaptácie. Ovplyvňuje sympatetickú a parasympatetickú aktivitu a je hlavným cirkadiánnym a sezónnym stimulom pre telové hodiny…

Náš systém, prostredníctvom očí a kože, rozlišuje farby svetla v prostredí, aby mohol  adaptovať hormonálny systém konkrétnym potrebám času a miesta.

Je rozdiel, či sedíme na priamom slnku na púšti, pod strechou z listov, alebo pod stromom niekde v lesoch. Farby okolo nás, prostredníctvom oka, hovoria nášmu mozgu, strednému mozgu [a] hormonálnym riadiacim centrám, čo sa okolo nás deje a čo treba robiť pre zvládnutie tejto konkrétnej situácie.“

Vzhľadom k mnohým prínosom pobytu na slnku je podľa Wunscha zaradenie slnečného svetla medzi karcinogény (a odporúčanie vyhýbať sa slnku) organizáciou WHO podobné vyjadreniu, že kyslík môže spôsobovať rakovinu, lebo je prekurzorovou molekulou pre voľné radikály, a preto by sme mali všetci prestať dýchať.

Začína byť teda jasné, že pravidelné vystavovanie sa celému svetelnému spektru je nevyhnutné a pre väčšinu ľudí prospešné, a že zdraviu verejnosti by lepšie poslúžilo, keby sa ľuďom radšej pomohlo pochopiť, čo je potrebná optimálna „dávka“, než hovoriť im, aby sa slnku vyhýbali úplne.

Aj keď vám nadmerné vystavovanie sa UVA poškodzuje kožu, jeho rozumné dávky zasa pomáhajú hlboko v tele vytvárať oxid dusnatý, ktorý uvoľňuje váš arteriálny systém a normalizuje váš krvný tlak.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) sa zasa spája s ochorením koronárnej artérie, aneuryzmou, zlyhaním srdca, mŕtvicou a demenciou.

Dôležitosť vitamínu D pre vaše celkové zdravie

V minulosti bol vitamín D uznávaný ako liek na rachitídu, a neskôr na osteomaláciu (mäknutie kostí).

Dnes sa veľká časť pozornosti na prínosy vitamínu D zameriava na jeho využitie ako prevencie pred prechladnutím a chorobami. Vitamín D je však mikronutrient, dôležitý pre fungovanie každej bunky.

Ako opisuje Heaney, keď nemáte dostatok nejakého mikronutrientu, ovplyvňuje to optimálne fungovanie každej bunky.

Za posledných desať rokov vedci pochopili, akú životne dôležitú úlohu zohráva aktívna forma vitamínu D v sprístupnení DNA bunke, aby mohla vytvárať bielkoviny a enzýmy, potrebné pre fungovanie.

Zbohom vysoký krvný tlak

Keď vám klesnú hladiny vitamínu D, ovplyvňuje to fungovanie buniek. Bezprostrednejšie môžete zakúšať pokles imunitnej schopnosti, rovnováhy či pevnosti kostí.

Dlhodobo je však vitamín D zodpovedný za celý rad životne dôležitých funkcií, vrátane regulácie vstrebávania vápnika a fosforu z potravy. Tieto nutrienty sú zásadne dôležité pre zdravé kosti a nervovo-svalovú aktivitu.

Štúdia vedená Arashom Hosseinom-Nezhadom, PhD., profesorom endokrinológie na Bostonskej univerzite, zistila, že dospelí, ktorí počas zimných mesiacov zvýšili svoj príjem vitamínu D, zlepšili fungovanie takmer 300 génov a cirkuláciu imunitných buniek, ktoré riadia viac ako 800 biologických procesov a pomáhajú opravovať DNA.

Tieto funkcie tiež dopomáhajú  k smrti prekanceróznym bunkám a zlepšujú fungovanie imunity. Keď je hladina vitamínu D nižšia než optimálna, zvyšuje sa riziko cukrovky 1. a 2. typu, reumatoidnej artritídy, mŕtvice, depresie, schizofrénie a tuberkulózy.

Jeho nedostatok sa zvykne objavovať skôr vo vyšších zemepisných šírkach a počas zimných mesiacov, kedy slnko dopadá na Zem pod príliš šikmým uhlom.

Toxicita vitamínu D je pomerne zriedkavá

Štúdia, na ktorej spolupracovali Dukeova univerzita a Národná univerzita v Singapure, zistila, že nízke hladiny vitamínu D zvyšujú aj riziko poklesu kognitívnych schopností a riziko duševného úpadku.

Hoci však existuje toľko prínosov optimálnych hladín vitamínu D, na severnej pologuli je takmer nemožné získať po celý rok dostatok slnečného svetla, aby pokrylo všetky vaše potreby.

V podobnej situácii sú obyvatelia Britských ostrovov, kde je slnko pomerne vzácnou komoditou. Časopis Public Health England nedávno uverejnil správu, odporúčajúcu občanom užívanie výživového doplnku vitamínu D, zatiaľ čo predtým toto odporúčanie dávali iba ohrozeným jednotlivcom a deťom vo veku do 5 rokov.

Keďže každý človek absorbuje a aktivuje vitamín D inak, je nemožné odporúčať počas zimných mesiacov jednu doplnkovú dávku na dosiahnutie optimálnej krvnej hladiny 60 až 90 ng/ml každému.

Jediným spôsobom posúdenia vašej ideálnej dávky je monitorovať koncentrácie vášho sérového vitamínu D. Dá sa to urobiť ľahko jednoduchým krvným testom.

Hoci užívať ho je dosť dôležité, je nepravdepodobné, že by ste ho užili priveľa, pokiaľ ho neužívate viac než 30 000 medzinárodných jednotiek (IU) denne. Klasické doplnky obsahujú v jednej dávke len 400 až 1000 IU, takže na predávkovanie by ste museli toho užiť skutočne veľa.

Nadmerný vitamín D nepriaznivo ovplyvňuje vaše sérové hladiny vápnika, a práve takto Inštitút medicíny definuje toxicitu vitamínu D.

Podľa Heaneyho je však pre bezpečnosť dostatočný priestor. Napríklad, pri meraní krvných hladín 25-hydroxivitamínu D nie sú zaznamenané žiadne problémy pri hladinách rovných a menších než 200 ng/ml.

Na dosiahnutie tejto sérovej hladiny musíte užiť denne viac než 30 000 medzinárodných jednotiek (IU).

Hoci dosiahnuť toxicitu vitamínu D je ťažké, negatívnymi účinkami môžete trpieť vtedy, keď neudržiavate aj zdravú rovnováhu ostatných živín.

Pri užívaní vysokých dávok vitamínu D3 nezabudnite zvýšiť aj svoj príjem vitamínu K2 a vápnika, prostredníctvom stravy a/alebo výživových doplnkov a dať si urobiť test hladiny vitamínu D, aby ste mali istotu, že sa nachádzate v bezpečnom terapeutickom rozpätí.

Ďalším dôležitým nutrientom pre optimalizáciu vitamínu D je horčík. Viac sa o tomto môžete dozvedieť v článku od Dr. Mercolu (v angličtine) Užívanie výživového doplnku s vitamínom D môže bez horčíka zlyhávať.

Ako neóny, žiarivky a LED osvetlenie v kancelárii nepriaznivo vplýva na vaše zdravie

Mnoho úradov v snahe znížiť výdaje na energiu prechádza na úsporné žiarivky. Nízke hladiny emitovanej energie a elektromagnetických polí (EMF) však môžu škodiť vášmu zdraviu.

Štúdia z univerzity Stony Brook zistila, že UV žiarenie, unikajúce zo žiariviek, môže poškodzovať kožné bunky. Podnetom k výskumu bolo pre vedúceho štúdie prečítanie si článku v izraelských novinách na tému nárastu výskytu rakoviny kože na miestnej farme po tom, čo obyvatelia prešli na úsporné žiarivky.

Znepokojujúce dôkazy sa objavili aj v literatúre Európskej únie, naznačujúce, že úsporné žiarivky môžu mať u ľudí na svedomí fotodermatitídu a rakovinu kože.

Úsporné žiarivky a neóny fungujú na základe využitia elektriny k vyvolaniu vyparovania ortuti, pričom sa emituje UV svetlo, ktoré sa absorbuje fosforovým povlakom žiariviek, meniacim energiu na viditeľné svetlo.

V porovnaní so štandardnými žiarivkami, kompaktné žiarivky vytvárajú viac miest, kade môže pri odlúpnutí fosforového povlaku unikať UV svetlo. Vedci skúmali keratínocyty z najvrchnejšej vrstvy kože a kožné fibroblasty, tvoriace spojivové tkanivo. Hoci určité emisie mali všetky testované žiarivky, niektoré boli horšie než iné.

V laboratórnych podmienkach prestali bunky na koži rásť a zmenili tvar. Biológ Andrew Galsworthy, PhD., z londýnskej Imperial College píše:

„Symptómy vystavenia žiareniu kompaktných žiariviek sú nápadne podobné symptómom, zmieňovaným elektrosenzitívnymi jednotlivcami pri vystavení pulzujúcim elektromagnetickým poliam.

Lampy síce viditeľne neblikajú (frekvencia je pomerne vysoká), no zdá sa byť pravdepodobné, že sú priamym následkom pulzného žiarenia na mozog a nervový systém.

Nebezpečnejšia je magnetická zložka žiarenia, lebo dokáže prenikať hlboko do ľudského tela, kde vytvára elektrické napätie úmerné rýchlosti jeho zmeny.

Rýchle striedanie týchto magnetických pulzov môže preto tak v živých bunkách, ako aj v ich membránach, vytvárať pomerne vysoké a potenciálne škodlivé napäťové špičky.“

Elektromagnetické pole vychádza z množstva monitorov, mobilných a bezšnúrových telefónov, Wi-Fi routerov, inteligentných meračov a ďalších bezdrôtových zariadení a spôsobuje závažnú mitochondriálnu dysfunkciu z dôvodu voľných radikálov.

Rozhovor o tom, ako elektromagnetické polia nepriaznivo vplývajú na vaše bunky a zdravie, si môžete prečítať v mojom predchádzajúcom článku Čo všetko vám hrozí z vystavovania sa elektrosmogu

Ste citliví na žiarivkové svetlo?

Faktory prostredia môžu vyvolávať stresové reakcie, poruchu regulácie nervového systému či fyzickú senzitivitu, a patrí k nim aj vplyv úsporných žiariviek, neónov a LED žiaroviek. Tieto svetlá sa stávajú čoraz rozšírenejšie, lebo ich zástancovia tvrdia, že šetria energiu.

Ak ale tieto energeticky účinné zdroje svetla zvyšujú záťaž duševného a fyzického ochorenia, môže kolektívna cena ďaleko prevyšovať akékoľvek úspory.

Aj keď stresové reakcie na úsporné svietidlá sú pravdepodobne vyvolávané niekoľkými faktormi, jedným z problémov je emitované modré svetlo, stimulujúce nevizuálne cesty z oka a nepriaznivo vplývajúce na vaše cirkadiánne rytmy, úroveň vzrušenia a napätie svalov.

V porovnaní so žiarovkovým osvetlením, úsporné osvetlenie demonštruje schopnosť zvyšovať stresové markery, krvný tlak a redukovať pokles teploty počas spánku, čo významne a nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu vášho spánku.

Je tiež celý rad štúdií, naznačujúcich nárast opakovaných správaní u detí, trpiacich autizmom alebo hypeaktivitou, keď sú vystavené takémuto osvetleniu v porovnaní s klasickým žiarovkovým.

Dôležité je poznamenať, že vedci zisťovali okamžité účinky a neposudzovali dlhodobé, kumulatívne vplyvy, ku ktorým by dochádzalo pri dlhšie trvajúcej stimulácii.

Pre všetky tieto dôvody odporúčam vo vašej kancelárii a obytných priestoroch používať klasické žiarovky. Úsporné žiarivky a LED žiarovky vyhraďte pre oblasti, v ktorých netrávite veľa času, ako sú chodby, garáž či veranda.

A majte tiež na pamäti, že rozumný pobyt na slnku (prípadne tiež výživový doplnok vitamínu D3, keď pobyt na slnku neprichádza do úvahy), môže skutočne znížiť vaše riziko niekoľkých druhov rakoviny, vrátane jej najsmrtiacejšej formy, rakoviny kože.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*