Opaľovacie krémy horšie než fajčenie: Ako inak sa chrániť pred rakovinu kože?


Print Friendly, PDF & Email

Opaľovacie krémy horšie než fajčenie: Ako inak sa chrániť pred rakovinu kože?

Povedomie o potenciálnych nebezpečenstvách opaľovacích krémov budujeme už od roku 2007, čiže vyše 12 rokov.

Keď sme začínali, tak aj napriek predkladaniu dôveryhodných odborných vedeckých vyjadrení a rozhovorom s lekármi a vedcami si mnohí mysleli, že to jednoducho nie je pravda.

Predstava, že sa naše úrady na ochranu zdravia naozaj starajú o naše zdravie a predstava, že týmto úradom, ako aj produktom, ktoré schvaľujú, môžeme bezvýhradne dôverovať, už neplatí.

Za uplynulé desaťročie bolo odhalené obrovské množstvo korupcie, čo ukazuje, že sa musíme naozaj spoliehať len sami na seba, využívať svoje kritické myslenie a robiť si vlastný výskum a nedovoliť štátnym orgánom, aby to robili za nás.

Opaľovací krém, a vlastne celý kozmetický priemysel, sú skvelým príkladom nedostatku dohľadu pri schvaľovaní týchto produktov.

Ako vôbec boli schválené a mohli byť predávané ako bezpečné?

Nová štúdia, publikovaná v odbornom lekárskom časopise JAMA, zistila, že niektoré aktívne ingrediencie v rozličných opaľovacích krémoch sa dostávajú do krvného riečiska v hladinách, ktoré ďaleko prevyšujú oficiálne odporúčaný prah, a to bez akejkoľvek kontroly štátu.

Štúdia použila 4 bežne dostupné opaľovacie prípravky a všetky viedli k plazmovým koncentráciám (v krvi), presahujúcim bezpečné hladiny.

Spochybnené by však mali byť aj samotné bezpečné hladiny, pretože v skutočnosti v tele nie je bezpečné žiadne množstvo toxických chemikálií, a to ani v stopových množstvách.

Štúdia tiež poukazuje na podozrivosť toho, že odbili zistenia ako „nejaké neklinické toxikologické štúdie o opaľovacích prostriedkoch“. Očividne ich treba viac.

Štúdia uzavrela, že „systémová absorpcia ingrediencií opaľovacích krémov vytvára potrebu ďalších štúdií pre určenie klinickej významnosti týchto zistení“. Zvláštne tiež je, že sa zmieňuje o výsledkoch, ktoré „nenaznačujú, že by sa jednotlivci mali používaniu opaľovacieho krému vyvarovať“.

Je čudné, že to autori uviedli. Možno tak urobili preto, že štúdiu vykonala FDA. Povedali by ste si, že „plazmové koncentrácie presahujúce bezpečné hladiny“ povedú autorov k apelovaniu na ľudí k hľadaniu nejakých menej škodlivých opaľovacích produktov, dostupné v mnohých obchodoch so zdravím z prírody.

Veľkým ponaučením tu je, že to, čo vám ide na kožu, ide aj do nej a že to netrvá dlho. Štúdia sa zmienila o pozorovanom prenikaní chemických látok z opaľovacieho krému do krvného riečiska už za 24 hodín.

Ďalej je zaujímavé, ako táto konkrétna štúdia upútala pozornosť mainstreamu, keď to isté ukázali aj početné iné štúdie.

Napríklad štúdia, vedená vedcami z Kalifornskej univerzity Berkeley a Clinica de Saludad del Valle Salinas, demonštrovala, ako už krátka prestávka v užívaní rozličnej kozmetiky, šampónov a ďalších výrobkov osobnej hygieny môže viesť k podstatnému poklesu hladín chemických látok narúšajúcich hormóny.

Pokus s dievčatami

Už po trojdňovom pokuse s dievčatami, ktoré používali iba produkty s nízkym obsahom chemikálií, vykazovali u nich vzorky moču výrazný pokles chemických látok v tele.

Metyl- a propyl- parabény, v kozmetike bežne využívané ako konzervačné látky, poklesli o 44, resp. 45 % a metabolity dietylftalátu, často používaného vo voňavkách, klesli  o 27 %. Triclosan a benzofenón-3 klesli oba o 36 %.

Dosť šialené, že?

Ale vráťme sa k opaľovaciemu krému. Už štúdia z roku 2004, realizovaná Katedrou farmácie na kanadskej University of Manitoba, sa pokúšala vytvoriť metódu na kvantifikáciu obvyklých chemických prostriedkov v opaľovacích krémoch.

Výsledky ukázali významné prenikanie chemických prostriedkov do kože u všetkých opaľovacích krémov, čo znamená, že všetky tieto chemikálie vstupujú do početných tkanív tela.

O akom druhu chemických látok hovoríme? V mnohých obľúbených opaľovacích krémoch je, napríklad, prítomný oxybenzón.

Na nebezpečenstvá tejto chemikálie poukázal celý rad štúdií, lebo sa spája s niekoľkými ochoreniami. Napríklad štúdia z Inštitútu farmakológie a toxikológie univerzity v Zürichu zistila, že oxybenzón môže v tele napodobňovať účinky estrogénu a napomáhať rastu rakovinových buniek.

Viacerými štúdiami sa inšpirovala štúdia Laboratórií Queenslandského rakovinového fondu na Queenslandskom inštitúte lekárskeho výskumu v Austrálii, ktorá zisťovala významnosť systémovej absorpcie opaľovacích prostriedkov.

Vedci zistili, že oxybenzón potláča rast buniek a syntézu DNA a spomaľuje cyklus rastu v prvej zo štyroch fáz bunkového cyklu. Zistili, že opaľovací krém vyvoláva u určitých bunkových línií mitochondriálny stres a zmeny v absorpcii liečiva.

To je len niekoľko z mnohých príkladov a len pre jednu chemickú látku z mnohých hormóny narušujúcich, škodlivých chemikálií, nachádzajúcich sa v opaľovacom kréme.

Okrem toho, rôzne štúdie ukázali, že zložky opaľovacích krémov ako oxybenzón v skutočnosti zvyšujú aj absorpciu ďalších škodlivých chemikálií, napríklad herbicídov, ktorým sme tiež neustále vystavovaní.

Pre zníženie rizika rakoviny kože, súvisiacej s ultrafialovými lúčmi, nabádajú používať ochranný opaľovací krém pracovníkov v poľnohospodárstve.

Predchádzajúce štúdie dokázali, že určité bežne predávané opaľovacie krémy prenikanie herbicídov zosilňujú. Cieľom projektu bolo in vitro určiť, či aktívne ingrediencie v zloženiach opaľovacích krémov (t. j. zložky absorbujúce ultrafialové lúče a repelenty proti hmyzu u kombinácií opaľovacieho krému s repelentmi), fungujú aj ako zosilňovače prenikania kožou pre herbicídy.

Ďalšie štúdie demonštrovali, že k zintenzívneniu prenikania, pozorovanému u bezsrstej myši, dochádzalo aj na ľudskej koži. A tak aktívne zložky v zloženiach opaľovacích krémov zosilňujú prenikanie mierne lipofilného herbicídu 2,4-D.

Aj tu platí, že to, čo si dáte na telo, vám ide aj do tela. Ak si nanášate opaľovací krém alebo mejkap a čítate všetky ingrediencie, tak všetky tie zložky vstupujú aj do vášho krvného riečiska.

Aké je teda riešenie?

Naozaj sa máme vyhýbať slnku? Nepôsobí to veľmi prirodzene, lebo nás zásobuje nesmiernym množstvom výživy. A nie iba nás, ale celý život na Zemi.

Bol strach zo slnka jednoducho len využitý ako marketingová taktika, ako sa mu vyhnúť a predávať všetky tie produkty?

Iste, spáleniny od slnka sú zlé a môžu spôsobiť rakovinu, no obyčajné vystavenie sa slnku pre vás zlé nie je.

Stop Candida

Spálime sa preto, lebo naša koža nie je na také množstvo slnka zvyknutá, lebo teraz vedieme neprirodzené životy bez neho. Keď náhle strávime viac času vonku, naša koža nemá čas sa prispôsobiť, a tak sa spáli.

Keď chcete používať opaľovací krém, odpoveď je jednoduchá: hľadajte opaľovacie výrobky bez škodlivých chemikálií.

Navštívte obchod s prírodnými, zdravými výrobkami, robte si vlastný výskum, hľadajte na internete, vyhľadávajte prírodné alternatívne produkty a možno začnite pomaly tráviť viac času vonku, aby si vaša koža zvykla a stala sa menej náchylnou k spáleniu.

Naozaj by sme mali tráviť viac času na slnku? Podľa štúdie, uverejnenej v časopise Journal of Internal Medicine, sa očakávaná dĺžka života u ľudí, ktorí sa slnku vyhýbali, znížila približne o 2 roky v porovnaní s tými, ktorí sa opaľovali pravidelne.

Opaľujúci sa fajčiari verzus neopaľujúci sa nefajčiari

Štúdia dokonca upozornila, že podobnú očakávanú dĺžku života ako nefajčiari, ktorí sa slnku vyhýbali, mali fajčiari s najvyššou mierou vystavenia sa slnku.

V štúdii porovnávali vedci údaje od 29 518 švédskych žien. Na začiatku štúdie mali ženy vek od 25 do 64 rokov.

Štúdia bola pôvodne určená na posúdenie miery melanómu, druhu rakoviny kože, takže doba pobytu na slnku bola jednou z posudzovaných premenných.

Výsledky ukázali, že ženy, ktoré sa opaľovali pravidelne, žili v porovnaní s tými, ktoré sa slnku vyhýbali, dlhšie, lebo mali nižšiu mieru úmrtnosti, kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí, nespôsobených rakovinou ani kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Tieto ženy však mali vyššiu mieru úmrtí z dôvodu rakoviny, čo bolo sčasti dané tým, že žili dlhšie.

Keďže nefajčiari vyhýbajúci sa slnku mali podobnú očakávanú dĺžku života ako fajčiari s najvyššou mierou vystavovania sa slnku, vedci dospeli k záveru, že vyhýbanie sa slnku je podobne silným rizikovým faktorom ako fajčenie.

Úloha vitamínu D na naše zdravie

Zistenia nie sú veľkým prekvapením, lebo Slnko nám dodáva vitamín D, ktorý hrá obrovskú úlohu v našom celkovom zdraví, najmä čo sa týka sily nášho kardiovaskulárneho systému, činnosti orgánov, krvného tlaku, kostného zdravia a nášho imunitného systému.

Slnečné lúče potrebujeme a keď na seba v dôsledku propagandy strachu nanášame opaľovací krém zakaždým, keď sme na slnku, potom sa nám všetkých tých zdravotných prínosov nedostáva.

Pochopte, prosím, že tento zoznam dôležitých prínosov predstavuje len zlomok mnohých spôsobov, akým vám vitamín D pomáha optimalizovať zdravie.

A hoci vitamín D môžete získavať z prírodných potravinových zdrojov, odborníci sa zhodujú na jednom: najlepším spôsobom získania vitamínu D je pre vás slnečné svetlo.

Takzvaní experti, ktorí vám radia vyhýbať sa slnku úplne a svedomito sa natierať ochranným krémom, vás v skutočnosti nabádajú vaše riziko rakoviny kože zvyšovať, a nie znižovať.

Obrovské a čoraz väčšie množstvo výskumu už dokázalo, že vyhýbanie sa slnku vytvorilo epidemický nedostatok vitamínu D. Súčasné odhady hovoria, že najmenej 50% celkovej populácie a 80% malých detí chýba vitamín D.

Dnes je známe, že nízke hladiny vitamínu D3 hrajú hlavnú úlohu pri vzniku mnohých chronických degeneratívnych ochorení.

Nedostatok vitamínu D je vlastne možno najbežnejším zdravotným stavom na svete a užívanie výživového doplnku vitamínu D je z pohľadu nákladov možno najúčinnejšou stratégiou pre zlepšenie zdravia, zníženie chorobnosti a dlhší život.

Ľudia s nedostatkom vitamínu D majú dvakrát vyššiu mieru úmrtnosti a dvojnásobné riziko mnohých ochorení, ako sú rakovina, kardiovaskulárne choroby, cukrovka, astma a autoimunitné ochorenia, napríklad skleróza multiplex. – Dr. Michael Murray.

Existuje veľa ďalších štúdií, podporujúcich informácie uvedené v tomto článku. Jedna štúdia zistila, že pacienti s melanómom a vyššou mierou vystavovania sa slnku mali menšiu pravdepodobnosť úmrtia než iní pacienti s melanómom.

A pacienti, ktorí už melanóm mali a mali veľa slnka, mali sklon k menej agresívnemu typu nádoru.

Je možné, že existujú nejaké závažnejšie príčiny rakoviny kože, než je slnko?

Talianska štúdia, publikovaná v júni 2008 v časopise European Journal of Cancer, tiež potvrdzuje a podporuje predošlé štúdie, dokazujúc zlepšené miery prežitia u pacientov s melanómom, ktorí boli v čase pred diagnostikovaním svojho melanómu častejšie vystavovaní slnku.

To naznačuje, že slnečné svetlo v skutočnosti pri rakovine kože pomáha.

Aby sme si to vyjasnili, zdravý pobyt na slnku rakovinu kože spôsobiť nemusí, no spálenie a nezdravé vystavovanie sa slnečným lúčom môže.

Potrebujeme tieň, ale tráviť deň na slnku môže byť prirodzené a nie také nebezpečné, ako sa tvrdí. Môžete sa tiež chrániť odevom, čo je účinnejšie než opaľovací krém, lebo neblokuje 100 % slnečných lúčov.

Ukázalo sa tiež, že ochranné účinky proti slnku má aj veľa prírodných olejov. Ak vás to teda zaujalo, mohli by ste preskúmať aj tie.

Dolu je video Dr. Elizabeth Plourdovej, odbornej klinickej laborantky, ktorá má aj tituly z biológie a psychológie.

Dr. Plourdeová vyštudovala integratívne odbory na California State university, Pepperdine University a San Diego University.

V súčasnosti využíva svoje skúsenosti v odboroch svojho štúdia, a tiež pracuje v zdravotníckych laboratóriách, kde, okrem iného, zameriava pozornosť na nebezpečenstvá opaľovacích krémov.

Ponaučenie

Do populácie bolo zasiate množstvo strachu, až do tej miery, že sa ľudia boja vyjsť na slnko bez toho, aby sa zakaždým natreli ochranným krémom.

Dôsledky takého počínania z pohľadu dlhodobého zdravia začíname chápať až teraz a môže byť jednou z mnohých environmentálnych príčin, prispievajúcich k niekoľkým s vekom súvisiacim ochoreniam.

Nebuďte príliš vyľakaní – po jednom použití bežného opaľovacieho krému nedostanete rakovinu, ani ochorenie poruchy tvorby hormónov. Na to je potrebné dlhodobé vystavenie sa týmto chemickým látkam, čo je sčasti dôvod, prečo je mnohým ľuďom jedno, čo si natierajú na telá.

Keď vezmeme všetko do úvahy, sú aj iné veci, ktoré môžete robiť. Stačí však vedieť, že slnečného svetla sa v skutočnosti netreba báť.

V primeraných dávkach je veľmi zdravé a vzhľadom na to, koľko času trávime vnútri, čím viac času budeme tráviť na slnku (postupne), tým lepšie.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Takže ak používame opaľovací krém iba raz ročne, keď ideme k moru a chceme si to užiť, tak nemusím byť vystrašená. Či? Zvyšok roka beháme po slniečku v rozumnej miere, aby sme sa nespálili, bez krému. Lebo za tie prírodné pýtajú neskutočné peniaze. Všetko je neskutočný biznis.

    • Skôr to „či“… Vypili by ste Okenu len párkrát do roka a dúfali, že snáď z tých pár hltov neoslepnete? Jedy do tela (na telo) by si nikto nemal dávať ani príležitostne.

      A že za prírodné krémy pýtajú neskutočné peniaze? Verte nám, náklady na chorobu sú oveľa vyššie.

  2. Na opaľovanie je možné použiť akýkoľvek jedlý za studena lisovaný olej (aby sme zabránili vysušovaniu pokožky), no lepšie sú tie, ktoré nezohrievajú – napr. kokosový. Filtre si naše telo vytvorí zo správne zvolených konzumovaných potravín – je ich veľa (pozri MUDr. Bukovský). Pred pobytom na slnku sa treba rozhodne vyhnúť alkoholu.

Pridajte komentár

*