Kanadský lekár napriek zákazu zverejnil následky vakcín od Moderny


Print Friendly, PDF & Email

Kanadský lekár napriek zákazu zverejnil následky vakcín od Moderny

(Brian Shilhavy, Health Impact News) – Dr. Charles Hoffe už 28 rokov pracuje ako lekár v malom vidieckom meste Lytton, v kanadskej provincii Britská Kolumbia.

Keď Dr. Hoffe dostal 900 dávok experimentálnych injekcií od spoločnosti Moderna, prostredníctvom Lyttonského zdravotného centra ich podal tým, ktorí ich chceli. Sám sa však rozhodol nezaočkovať.

Výsledok očkovania 900 ľudí vakcínou od Moderny

Dr. Hoffe udáva, že výsledkom zaočkovania 900 ľudí v komunite domorodých príslušníkov takzvaných First Nations bolo, že dvaja ľudia dostali anafylaktický šok, jedna osoba zomrela a niekoľko ďalších utrpelo zrejme trvalé poškodenie.

Líči, že jedna jeho pacientka má teraz také bolesti, že chce radšej zomrieť.

Naproti tomu, nikto z komunity za minulý rok nezomrel ani nebol trvale poškodený z dôvodu ochorenia COVID-19.

Tieto nežiaduce reakcie Dr. Hoffe nahlásil e-mailom zdravotníckemu personálu vo svojej komunite, ktorý má na starosti očkovanie Modernou a tvoria ho lekárnici, zdravotné sestry a lekári v jeho oblasti, celkovo asi 18 ľudí.

Vo svojom e-maile vyjadril vážne obavy z vedľajších účinkov, ktorých bol svedkom a pýtal sa, či by snáď očkovania nemali načas prerušiť.

Uvádza, že do 48 hodín dostal od svojich nadriadených zo zdravotného úradu veľmi prísne pokarhanie, pričom ho obvinili z vyvolávania „očkovacej váhavosti“ a že ho nahlásia Kolégiu lekárov a chirurgov Britskej Kolumbie.

Vydaním výslovného zákazu mu zakázali hovoriť o očkovaní Modernou čokoľvek negatívne.

Úrady zastrašujú lekárov, aby o následkoch očkovania mlčali

Dr. Hoffe vysvetľuje, že ide o metódu zastrašovania, používanú proti ostatným lekárom, ktorí sa začali priveľmi báť ozvať sa, lebo Kolégium lekárov a chirurgov má veľkú moc ukončiť lekárom kariéry alebo im dať vysoké pokuty.

Keďže aj nasledujúci týždeň bol svedkom ďalších poškodení, vydaný zákaz ho veľmi nahneval.

Oznámli mu, že keby mal ohľadom očkovaní akékoľvek obavy, má kontaktovať zdravotníckeho pracovníka, ktorý má na starosti očkovania Modernou.

Urobil to, no keď nedostal žiadnu odpoveď, rozhodol sa napísať otvorený list priamo Dr. Bonnie Henryovej, hlavnej hygieničke provincie Bristská Kolumbia, čím priamo porušil zákaz zverejňovania informácií.

Kópia listu Dr. Hoffa hlavnej hygieničke

Dr. Charles D. Hoffe, BSc, MB, BCh, LMCC
Lyttonská zdravotná klinika
Lytton BC V0K 1Z0

5. apríla 2021

Dr. Bonnie Henryová
hlavná hygienička provincie Britská Kolumbia
Ministestrvo zdravotníctva
1515 Blanchard Street
Victoria, BC, V8W 3C9

Vážená Dr. Henryová,

Momentálne bola niektorým mojim pacientom z komunity v meste Lytton v Britskej Kolumbii podaná prvá dávka vakcíny od spoločnosti Moderna. Očkovať sa začali v polovici januára 2021 príslušníci First Nations z našej komunity. Doteraz bolo podaných 900 dávok.

Bol som dosť znepokojený veľkou mierou závažných vedľajších účinkov po tomto novom lieku. Z tohto relatívne malého počtu dosiaľ zaočkovaných ľudí sme mali:

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

1. Početné alergické reakcie, s dvoma prípadmi anafylaktického šoku.

2. Jedno (zrejme) vakcínou spôsobené úmrtie (u 72-ročného pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Tento pacient sa po podaní vakcíny sťažoval na čoraz horšie dýchanie a na 24. deň po očkovaní veľmi náhle a neočakávane zomrel. Nikdy predtým nemal žiadne kardiovaskulárne ochorenie).

3. Troch ľudí s pokračujúcimi a invalidizujúcimi neurologickými deficitmi, s pridruženou chronickou bolesťou, pretrvávajúcou viac ako 10 týždňov po ich prvom očkovaní. Týmito neurologickými deficitmi sú: stále a hendikepujúce závraty, všeobecná či lokalizovaná neuromuskulárna slabosť, so senzorickou stratou alebobez nej. Chronická bolesť u týchto pacietov je buď nediferencovaná alebo miestna, s bolesťami hlavy či bez nich.

Takže, v skratke, v našej malej komunite mesta Lytton v Britskej Kolumbii, máme po ich prvej vakcíny Moderna jednu osobu mŕtvu a troch ľudí, ktorí budú zrejme trvale hendikepovaní. Vek postihnutých sa pohybuje v rozmedzí 38 až 82 rokov.

A tak mám niekoľko otázok a poznámok:

1. Považujú sa tieto dlhodobé vedľajšie účinky génovo modifikačnej terapie za normálne a akceptovateľné? Súdiac podľa lekárskych správ z celého sveta, naša skúsenosť v Lyttone nie je nezvyčajná.

2. Máte nejakú predstavu, aké chorobné procesy mohli byť vyvolané, že vytvorili tieto pokračujúce neurologické symptómy?

3. Máte nejaké návrhy, ako by som mal u týchto ľudí liečiť túto vakcínou vyvolanú neurologickú slabosť, závraty, senzorickú stratu a syndrómy chronickej bolesti? Alebo by som mali všetkých jednoducho odporučiť k neurológovi? Očakávam, že budú nasledovať ďalší, lebo vakcína sa ďalej podáva. Toto bola len prvá fáza a prvá dávka.

4. V príkrom kontraste so zhubnými účinkami tejto vakcíny v našej komunite, zatiaľ sme neposkytli akúkoľvek zdravotnú starostlivosť nikomu s ochorením Covid-19. Takže, podľa našich obmedzených skúseností, je táto vakcína celkom jasne nebezpečnejšia než Covid-19.

5. Uvedomujem si, že každá liečebná terapia má svoj pomer rizík a prínosov a že závažné ochorenie si vyžaduje skutočný liek. Teraz však vieme, že miera vyliečenosti z ochorenia Covid-19 je podobná ako u sezónnej chrípky, a to v každej vekovej kategórii. Naviac je známe, že vedľajšie účinky sú po druhom očkovaní výrazne horšie než po prvom. Takže to najhoršie ešte len príde.

6. Treba zdôrazniť, že títo ľudia neboli chorí, neboli liečení na nejaké ťažké ochorenie. Títo ľudia boli predtým zdraví a bola im poskytnutá experimentálna liečba s neznámymi dlhodobými vedľajšími účinkami, aby ich ochránila pred ochorením, ktoré má rovnakú mieru smrtnosti ako chrípka. Smutné je, že majú teraz zničené životy.

7. Za základný princíp lekárskej etiky sa bežne považuje zastaviť klinický test, ak sa pri skúmanej liečbe ukáže závažné poškodenie.

8. A tak moja posledná otázka je: Je medicínsky etické pokračovať v tomto očkovaní, vzhľadom k závažnosti týchto život meniacich vedľajších účinkov už po prvej dávke? V meste Lytton sme u tejto experimentálnej liečby génovou modifikáciou mali výskyt závažných vedľajších účinkov, meniacich život, v jednom z 225 prípadov.

Tiež som si všimol, že vedľajšie účinky, vyvolané týmito vakcínami, osoby zodpovedné za realizáciu očkovania takmer vôbec nehlásia.

Som si vedomý, že toto je často problém s vakcínami ako takými, a že oneskorené vedľajšie účinky po očkovaní sa niekedy označujú ako „náhodné“, keďže kauzalitu je často ťažké dokázať. Lenže, vzhľadom k skutočnosti, že ide o experimentálnu liečbu, s chýbajúcimi údajmi o dlhodobej bezpečnosti, sa nazdávam, že by bolo potrebné zamerať sa aj na tento problém.

Okrem toho som si všimol, že provinčný formulár hlásenia poškodenia po očkovaní, ktorý bol očividne navrhnutý pre bežné vakcíny, nemá dokonca ani žiadne miesto na hlásenie poškodení takej povahy a závažnosti, aké vídame u tejto novej mRNA terapie.

Zo zdravotnej evidencie z celého sveta je teraz celkom zrejmé, že profily vedľajších účinkov rôznych génovo modifikačných terapií proti ochoreniu Covid-19 boli ich výrobcami, v snahe dokázať ich bezpečnosť, nesmierne podhodnotené.

Ďakujem vám, že ste venovali pozornosť tejto kriticky naliehavej záležitosti verejného zdravia.

S pozdravom,

Dr. Charles Hoffe

Liečba osteoporózy

Autor: Brian Shilhavy, Zdroj: Health Impact News, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za preloženie dôležitého článku.
  Aj Mike Adams toto rozoberá v dnešnom videu a ďakuje Bohu, že ešte je tu, že ho nikto ešte „nezlikvidoval“:
  https://www.brighteon.com/abfb98c0-717b-4988-b21a-13dee505ce60
  Situation Update, June 2nd, 2021 – HORRIFYING STUDY reveals mRNA vaccine nanoparticles are circulated throughout the entire body: Brain, heart, liver, ovaries, testes and more
  Hrôzostrašná štúdia odhaľuje, že nanočastice mRNA vakcíny cirkulujú cez celé telo: Mozog, srdce, pečeň, vaječníky, semenníky a viac

 2. https://www.banned.video/watch?id=60b81c247b24b9636ca5b563
  Bombshell! Source Of Magnetic COVID-19 Vaccines Discovered

  Alex Jones and Rob Dew discuss the current sci-fi world we are entering with magnetic engineered proteins in vaccines.

  Genetically engineered „Magneto“ protein remotely controls brain and behaviour
  Geneticky modifikované „Magneto“ proteín kontroluje na diaľku mozog a chovanie

  Kto vie angl. nech istotne vypočuje toto video, čo obsahuje táto vakcínočka, crystal protein (kryštálový proteín) ako budeme na diaľku ovládaní. Niečo podobné už bolo odskúšané v Rwande.
  Okrem toho v tomto videu je doporučené nejesť gmo sóju a vyhýbať sa fluóru.

 3. https://www.banned.video/watch?id=60b7a8796fe22761e477d6e9
  VAX GENOCIDE: Covid Vaccine Proven POISONOUS
  Vakcinačná genocída: Je dokázané, že Covid vakcíny sú JEDOVATÉ

 4. Moderna – Mode RNA
  táto firma to má vo svojom názve, čo robia jej vakcíny a nikto si to nevšimol?!

 5. http://www.nwoo.org/2021/06/02/co-vsecko-zpusobuji-soucasne-vakciny-a-proc-a-casove-zhodnoceni/
  Co všecko způsobují současné vakcíny a proč, a časové zhodnocení

  Ti, kteří tyto injekce dostanou se stanou roboty, neboli polo-lidmi. Bude jim ublíženo i po spirituální stránce, kdy může dojít k jejich naprostému zatracení, když bude zničena jejich nesmrtelná duše.

  Dnes i CDC přiznává, že 80% všech těch, kteří onemocní jsou věrní nositelé roušek.

  Israel, který má asi 90% obyvatel očkovaných Pfizerovou mRNA vakcínou bude s největší pravděpodobností naprosto zničen do září 2024. Už za pár dalších měsíců se z očkovaných stanou dementi a i když pak budou mnozí ještě pár let vegetovat, nebudou k ničemu. To bude obrovská zátěž pro stát a jeho zdravotní péči.

  • Plny suhlas Vazena Pani Jean,aj „deagle report“ uverejnil,ze 4 milliony „IsraHellcov“ zahynu do 2025 a to bolo este pred Aprilovym update a potom stranku od Rockefeller Foundation dali dole, takysto bolo 400 tisic Slovakov,1 Million Cechov,2.6 Milliona Rakusanov,53 Millionov Nemcov,5M Poliakov,12M ukrajincov,asi 2% Rusov,85% Anglicko,28M Francuzsko,22M Taliansko,atd.

 6. Vypočujte si tieto videá a podporme statočné dámy!

  – VAKCINAČNÍ APARTHEID – riziko onemocnění a riziko očkování – MUDr. Andrea Málková (19. 5. 2021) – https://vimeo.com/557118154?fbclid=IwAR0AThY20uCWNtdwHMAzmJjy5DCs_yj8qk-cFs6e9GjG9EIUwhbABml7eVs

  – DOPIS LÉKAŘEK A MATEK: Smyčka se utahuje (19. 5. 2021) – https://vimeo.com/556825915?fbclid=IwAR090-A5oSpoQOSlXxCN-pHeX48NROCcAGi_jwQ1dbiSwW1GrgikvKFEnwQ

 7. svatoslav butora

  Prajem pekný deň v nepekne usporiadanom svete. Na celú vakcinačnú akciu, ktorú sprevádzajú „vakcíny“ vyprodukované v zariadeniach „Veľkej Štvorky“ je možné dívať sa takto: Diabol si urobil doktorát a teraz doliečuje zdravých akoby boli nemocní. Celé vedenie OSN-WHO potvrdzuje, že Dr. Diabol zvládol doktorantské skúšky v mi-moriadne krátkom čase a má predpoklady pre vakcináciu celého sveta.

  • provokater

   to je len pokračovanie debility, zasiatej bohvie kedy a boh vie kým. Debilita je súčasť šialenstva a šialenci sú burina.
   Genocída je šírená znásilnovačmi vier, či iných gangov.Otázka znie odsudzovať, či ľutovať. Ja sa prikláňam k ľutovaniu, pretože ani nevedia čo činia. Amen.

   • Plánovači – zvlášť tí organizovaní, teda s kolektívnym rozumom a spoločnými záujmami, vždy vedia čo činia! Toto nie je jednotlivcoch či o sume neorganizovaných idiotov – toto je globálna zločinecká skupina! Takže BEZ ZĽUTOVANIA! Toto je vojna! Tak tu neprovokuj a nepas nás s nejakým žido-biblickým odpúšťaním a citátmi z biblie!

    MOR HO!

   • ……………ak je pravda len časť o spike-proteíne – môžeme sa tešiť na „Zjavenie Jána – posledný súd“ – keď živí budú závidieť mŕtvym, ktorí zomreli ,krátko a hlavne rýchlo a bez utrpenia, následne krátko po očkovaní.
    Za prijatie znaku šelmy na ruku sa dá v tomto prípade jasne považovať – vpich do ruky po očkovaní.
    Po čase s-proteín pravdepodobne spôsobí napadnutie vnútorných orgánov a mozgu, z ktorého vyrobí deravý ementál. Očkovaní budú trpieť nevysvetliteľnými ochoreniami, neskôr zošalejú (choroba šialených kráv) a po ťažkom utrpení budú umierať – živí budú závidieť mŕtvym. Takýto je asi plán DR. dIABOLA

 8. https://aeronet.cz/news/vakciny-astrazeneca-jsou-kontaminovany-lidskymi-heat-shock-proteiny-hsp-zodpovednymi-za-zpusobovani-autoimunitnich-reakci-a-tezkych-zanetu-protoze-prudce-zesiluji-imunitni-odezvu-organismu/
  Vakcíny AstraZeneca jsou kontaminovány lidskými Heat Shock proteiny (HSP) zodpovědnými za způsobování autoimunitních reakcí a těžkých zánětů, protože prudce zesilují imunitní odezvu organismu! Němečtí výzkumníci z univerzity v Ulmu zjistili vysokou kontaminaci lidskými proteiny HSP hned u několika šarží vakcíny AstraZeneca! A to se dozvídáme teprve teď, když už zemřeli tisíce seniorů po aplikaci této vakcíny! Takže už nejenom špejle na antigenní testování jsou kontaminovány přímo z výroby černými vlákny, dokonce i vakcíny obsahují biologický kontaminant a dokonce lidského původu!

  Vakcíny AstraZeneca jsou kontaminovány lidskými Heat Shock proteiny (HSP) zodpovědnými za způsobování autoimunitních reakcí a těžkých zánětů, protože prudce zesilují imunitní odezvu organismu! Němečtí výzkumníci z univerzity v Ulmu zjistili vysokou kontaminaci lidskými proteiny HSP hned u několika šarží vakcíny AstraZeneca! A to se dozvídáme teprve teď, když už zemřeli tisíce seniorů po aplikaci této vakcíny! Takže už nejenom špejle na antigenní testování jsou kontaminovány přímo z výroby černými vlákny, dokonce i vakcíny obsahují biologický kontaminant a dokonce lidského původu!

  Ruce pryč od vakcín, nepřibližovat se k nim ani na krok!

 9. https://otevrisvoumysl.cz/pisen-muzu-v-metru-pro-rouskare-a-za-svobodu-dychani/
  Píseň mužů v metru pro rouškaře a za svobodu dýchání

  Ve zkratce…
  Dne 2.6. 2021 jsme se setkali před Hlavním nádražím v Praze a šli do metra zpívat píseň pro rouškaře a za svobodu dýchání!

 10. Odkud máte takovou informaci, že je Sputnik nejsmrtelnější? Mě to zajímá, protože já kdybych se musela dát vakcinovat, tak jedině Sputnikem.

 11. Len v skratke zli budu odstránení zo zemského povrchu ako to bolo Bohom Jah uz uskutočnené v minulosti nebojím sa pred kým sa mam báť? Ja sa nebojím vôbec mam to v krvi sa nebáť len bazén pre stvoritelom ludia čím viac nás bude na odpor tým lepšie či už zo Slovenska alebo z Čiech alebo ostatné krajiny plus policajti plus zásahove jednotky keď viete čo sa deje povstante a príde na tu správnu Božiu cestu či už vidli alebo Krompač budem chrániť seba svoju rodinu svoj majetok svoju slobodu amen

 12. Potrebujem bojovníkov lud ktorý sa postavy a nie nejaké babovky ktoré vedia len písať a skutek útek potrebujeme konať policia a zásahive jednotky sú na našej strane takže ľudia povstanme a ukazme raz a navždy ze nám nikto nezoberie našu slobodu

 13. Nielen reči ale aj skutky veľa zdrhne do ukritov keď príde na lámanie chleba mi potrebujeme silných ľudí ktorý stoja pevne na nohách a vedia čo chcú tých ktorý povstanu aj za cenu vlastného života je tu niekto taky ?

  • Nemusíš ani povstať – stačí klásť odpor mafii a ide ti o život! Ja som s týmito „ľuďmi“ aj kvôli smrti otca nezmieriteľný, ale keďže som zvyknutý riešiť si problémy po svojom – do žiadnej organizácie – už dopredu infiltrovanej – ma nikto nedostane! Tak tu nerobte z každého „neorganizovaného povstalca“ užitočným idiotom v nejakej novej „povstaleckej histórii“! Každý nech si zabije toho „svojho“ a po svojom. Inak skončíte pekne spolu vo vreci ako mačky – v Dunaji! Asi tak.
   Problém je už organizovať odboj v dvojiciach – pretože dvaja už potrebujú komunikovať a komunikácia už je problém! Však redakcia!

   Zavrite sa na pol dňa do hajzlu so zhasnutým svetlom a potom rozmýšľajte o odboji! Nehovorím nerozmýšľajte.

   • Ešte ostáva telepatia. Kvantovú komunikáciu nedokážu odpočúvať. Akýkoľvek pokus o napojenie sa na kvantovú vlnu by znamenalo jej kolaps a tým pádom prerušenú komunikáciu. 🙂

    • Tiež som na to myslel, ale druhá strana – tí na vyšších stupňoch moci zamestnávajú v rámci tajných služieb telepatov – „odpočúvačov“, ktorí cielene zachytávajú k niečomu – niekomu smerujúce myšlienky. Niektorých telepatov zamestnávali-jú aj na špinavú prácu, ktorá je v nesúlade s princípmi Jednoty – privodiť inému smrť týmito schopnosťami, takže takýto jednotlivci rýchlo postrácali svoje schopnosti a ich „majitelia“ ich nechali-jú zlikvidovať, resp. sa im „zhora“ niečo prihodí-lo.

     Takže telepaticky si organizovať prevrat spojený s násilím nevidím reálne.

     Na najvyššej úrovni – mimo mimoňov sú ich degenerovaní kríženci – skupina Globálny Prediktor, ktorí tieto schopnosti majú tiež, avšak možno by dokázali ako jednotlivci čeliť útoku jednotlivcov-telepatov-telekinetov, ale podľa mňa už nie útoku kolektívneho vedomia milónov ľudí – pokiaľ by boli identifikovateľní, a teda kvantové ovplyvnenie reality vizualizáciou v ich neprospech by bolo realizovateľné! A preto prežívajú len ako úplne neidentifikovateľní, ich riadenie pomerov na Zemi je zásadne neštrukturované, t. j. určite nie na základe priamych príkazov systémom padajúceho hovna. Ich židovská periféria moci rovnako preberá len akési nápady a považuje ich za svoje, t. j. ani títo nedokážu tých skutočných pánov identifikovať, pretože pri židovskom komplexe moci by už dávno bolo po moci GP, a preto ich GP – tých, ktorí sa vymykajú kontrole – likvidujú. Ako nebezpečných psov túžiacich po alfa vodcovstve v svorke.

     O tom je filmová replika – „Keby som ti to povedal – musel by som ťa zabiť!“ – čo je prevzaté zo štruktúry moci v Chazarskom kaganáte, kde existoval oficiálny – viditeľný kagan, avšak všetko – aj toho z úzadia riadil ten neviditeľný kagan – a tieto štruktúry moci modelovo prevzali všetky vlády sveta ovplyvnené kvázi Deep State, resp. chazarsko-židovským modelom moci, kde tým neviditeľným kaganom musí byť za každých okolností žid. „Preto máme každý svojho rabína“ – stačí nazrieť do prezidentského paláca.

     Zhrniem – telepaticky môžete akurát tak niekomu prikázať, aby si zlomil nohu, alebo aby vám z krčmy priniesol cigarety a pivo. Ak majú veci fungovať v zmysle lovec a obeť – musí to prebiehať absolútne bez emócií aj bez asociácií – lovci tomuto stavu hovoria „sústredenie sa na nesústredenie“ – takže obeť do posledného okamihu nesmie tušiť, že jej ide o život, a v praktickom živote – lovci v buši, ktorí toto duchovné majstrovstvo ovládajú, sa dokážu úplne bez vzrušenia priblížiť tak blízko k obeti – aj bez zakrádania – a práve takto otvore – že stačí už len vrhnúť oštep na pár metrov. Lov ako „v supermarkete“ – naložíš do košíka a ideš.

     Kdežto pri otvorenej primitívnej vzbure plnej nenávisti – obeť-vláda vie koľká bije – a preto zmrdi teraz vypustili paru z papiňáku. Lenže líška ostáva líškou a po primárnej nasratosti kvôli zadrhnutej hydine ju je treba zlikvidovať v absolútnom kľude! Inak sa to zopakuje!

     • Myslíte, že aj tí slovenskí psychopati, mafiáni, bábkoherečky, bacharky, pozemkoví podvodníci a plagiátori zamestnávajú takýchto telepatov? Veď tí namiesto napĺňania inštrukcií zhora, že čo majú robiť v súvislosti s genocídnou pandémiou, teraz požierajú sami seba. Takých telepatov zamestnávajú skôr ich bábkovodiči. Byť na mieste GP a mať takýchto hlupákov pod sebou, tak prepadám zúfalstvu.

      Inak počuli sme taký príbeh, že v súčasnosti existuje niekoľko tisícok mníchov roztrúsených po celom svete, ktorí cielenými meditáciami sa snažia odvrátiť záhubu ľudstva. Niekto im vraj na to povedal, že keď sa tak obzrieme okolo seba, tak ich snaha je zrejme márna. Na to jeden z mníchov odpovedal, že či si vie ten niekto predstaviť, ako by teraz na Zemi vyzeralo, ak by tie meditácie nerobili.

 14. https://zemavek.sk/mudr-slivka-ja-som-sa-ockovat-nedal/
  MUDr. Slivka: Ja som sa očkovať nedal

  „Ja som sa zaočkovať nedal. Ani sa očkovať na Covid nedám. Očkovanie nepokladám za výhru. Iba ak tak farmakologických firiem. Verte mi, celé roky sa snažia, nás, lekárov, korumpovať.

  Ponúkajú všelijaké výhody za predpis ich liekov – kúpime vám stoličku, knihu, posteľné prádlo (chápete?), pôjdete na tri dni na dovolenku bezplatnú do Nízkych Tatier, ak predpíšete 30 balení nášho produktu… nuž čo dodať?

  Počas posledných troch mesiacov mi viacerí zaočkovaní pacienti s hrôzou vyjadrovali svoje nepríjemné skúsenosti, ktoré zakúsili po očkovaní…

  • to je nič… niektoré farmafirmy aj dovolenku pri mori za predpisovanie liekov

   • Psychiatri za predpisovanie svojich dobrôt chodia na výlety kde si môžu brať aj rodinných príslušníkov.
    Dobrá vakcínka, dobrý psychiatrický liečik a poletíme jednosmerkou do nebíčka.

 15. https://otevrisvoumysl.cz/dr-byram-bridle-nebezpeci-spike-proteinu-v-covid-injekcich-nova-studie/
  Dr. Byram Bridle – Nebezpečí spike proteinu v covid injekcích (nová studie)

  Ve zkratce…
  Dr. Bridle hovoří o nové studii a informacích z Japonska prokazující, že spike protein, který tělo produkuje po covid injekcích, je jako takový toxický, dostává se do krevního oběhu a akumuluje se v některých orgánech, a nejvíce ve vaječnících u žen. Více ve videu.

 16. Přátelé, jsem teď tak smutná, jako naposledy při úmrtí tatínka.
  Můj syn, který se bál, že po operaci chytí covid, se dal bez mého vědomí očkovat.
  Nevěří mi vůbec nic. Nemám To číst.
  Jak je možné, že my, lidé tady, víme, co se děje? Já nejsem nějak obzvláště chytrá a přesto ani za nic bych se nenechala očkovat.
  Měla jsem syna učit , že je něco víc, než tělo. Jenže sama jsem tomu nevěřila
  Zdravím Vás všechny. Jste jako moje druhá rodina

 17. https://www.naturalnews.com/2021-06-02-covid19-vaccines-creating-more-virulent-variants.html
  SHOCKER: The Covid-19 vaccine itself is creating more VIRULENT variants that may decimate the vaccinated sheeple
  Šokujúce: Kovid-19 vakcína sama vytvára viac virulentných variantov, ktoré môže zdecimovať (zničiť) zaočkované ovce

  Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier predicts genocidal wave of deaths from vaccines and blood clots
  Držiteľ Nobelovej ceny a popredný francúzsky virológ Luc Montagnier predpovedá genocídnu vlnu úmrtí z vakcín a krvné zrazeniny

 18. https://www.naturalnews.com/2021-06-02-indian-doctor-succumbs-coronavirus-fully-vaccinated.html
  Beloved doctor in India succumbs to coronavirus despite being fully vaccinated
  Milovaný lekár v Indii podľahol korona vírusu napriek tomu, že bol plne zaočkovaný

  Fully vaccinated doctors in India still passing away from coronavirus
  Plne zaočkovaní lekári v Indii stále umierajú z korona vírusu

 19. https://www.infovojna.sk/article/pokusy-na-cloveku-zakazal-medzinarodny-pakt-o-obcianskych-a-politickych-pravach-reaguje-na-sucasnu-vlnu-experimentovania-s-vakcinami-proti-covidu-byvaly-sudca-ustavneho-sudu-drgonec
  Pokusy na človeku zakázal Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, reaguje na súčasnú vlnu experimentovania s vakcínami proti covidu bývalý sudca Ústavného súdu Drgonec

  Článok 6 Norimberského kódexu vyžaduje, aby miera škody vzniknutej pokusom bola úmerná prínosu poznatku získaného pokusom pre ľudstvo, pripomína Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

  • Teraz sa karta obracia. Môžu za to súdy. Zvlášť Medzinárodný trestný tribunál, keď začal konanie proti Dánsku a Nórsku. Rozsievači strachu začínajú žiť v strachu. Nie v strachu z ochorenia. V strachu, či ich neodsúdia za zločiny páchané v mene presadenia očkovania proti Covid-19 organizovanému v rozpore s podmienkami pokusu na človeku. Očkovania, ktoré je neľudské, lebo sa pri ňom s ľuďmi experimentuje, hoci pokusným osobám hrozí vyššia štatistická pravdepodobnosť úmrtia na očkovanie, ako úmrtia na ochorenie, proti ktorému sa očkuje.

   • dnes UVZ komentovalo správu o chybných dátach Slovenska s tým, že za to vraj môže úradníčka, ktorá maily posielala … n.c.

    vraj už urobili personálne zmeny, ale p. Mikas za to nemôže

    • No iste – tie ku.vy mafiánske majú od začiatku automatický systém obetných baránkov. Systém obetných baránkov je aj pre sčítanie obyvateľstva 2021 a plánovaný únik osobných údajov. Čo robilo to spotené prasa Mikas – obetné prasa – s informáciami v období, keď sa prevalilo už na začiatku, že počty nesedia – keď protestovali obce kvôli zaraďovaniu do lockdown zón?! Vyrábali si čísla podľa potreby! Bude záležať na tom, či tá úradníčka mala toľko židovského chochmesu, aby si správy zálohovala.

     p. Mikas chápem ako prasa Mikas. Áno?

     • Tvoje chápanie v nálepkovaní ľudí nezdieľam. Možno trpí nejakou chorobou a ty nemáš právo ho v tomto súdiť ako vyzerá.

 20. dnes v autobuse sa nedalo nepočuť: „moja dcéra volala svojej lekárke, či si môže dať sršňa keď kojí…a ona jej povedala, že môže!“
  ..to tú mamičku nenapadlo, že čo s dieťaťom ak sa jej niečo po sršňovi stane?

  a ktosi sa tu nedávno pýtal, čo naša Adela V -B. ? …tak tá darovala krv prvý raz, celá happy… ďalší darca s mRNA

  • ametyst, nedávno bol zverejnený prípad, že po zaočkovaní mladej matky zomrelo jej dieťa – kojenec.
   Nemá to kto chrstnúť priamo do ksichtu tým našim tupým, bezcitným „lekárom“?? Páni Bukovský, Lipták… hor sa do boja s ľudskou obmedzenosťou či nenažratosťou, a kričte, prosím, ešte hlasnejšie, aby to konečne vzala na vedomie aj tá opačne nasmerovaná skupina…ani neviem, ako ich nazvať…odľudov v bielych plášťoch!

   • Dnes som toho moc kvôli nočnému „kinu“ nenaspal, a jedno z premietaní bolo – prečo sa detičky tak boja práve lekárov, keď detičky sú také podarené zvedavé – často vykukujú poza nôh dospelákov – však to poznáte. Vidím to takto. Kde a odkedy dostane dieťa prvú bitku? V pôrodnici – teda v lekárskom prostredí a dieťa neasociuje len vizuálne ale aj pachy! O tom je ten Jakobsonov orgán, v ktorom sa teraz niekto potrebuje špachtlovať.

    Keď žena a hocijaká samica rodí v prírode – aj s ohľadom na veľké šelmy – dieťa-mláďa ani nehlesne! Trošku zamrnká, ale je ticho. Po prerušení pupočnej šnúry zastavený prívod krvi a tým kyslíka naštartuje dýchací reflex. Bez ohľadu na hlieny – ktoré nie sú infekčné hlieny, ale všetko súčasť pôvodného sterilného organizmu – takže aj to ich vdýchnutie nie je problém. Ale lekár pôrodník nečaká na tento hypokyslíkový reflex – a „musí“ ho vyvolať nejakým vonkajším podnetom, a pre dieťa je to prvé stretnutie s nebezpečenstvom. Ešte raz – keď vám dochádza kyslík – potrebujeťe čo? Zúfalo sa rozplakať?
    Keďže viete, kam mierim – tak inak. Fikcia.

    Som akože mladý otec a idem so svojím maličkým, už chodiacim dieťaťom prvý krát k lekárovi. Otvoria sa dvere – dieťa nasaje pach, uvidí prostredie, navyše sa na neho sústredí všetka pozornosť neznámych – a toto robia dravce – že upäto pozorujú korisť – a dieťa sa prirodzene od strachu rozplače. A teraz – čo musím a čo nemusím.

    Pán doktor – prečo sa vás moje dieťa bojí?! Myslíte si, že kvôli nejakej nariadenej vakcinácii ja teraz sklamem jeho dôveru – a pridržím vám ho ako teliatko na značkovanie?!

    A ďalej nemám chuť pokračovať!

   • Milá Emily, voľakedy platila Hippokratova prísaha (neuškodiť). Dnes platia len peniaze, provízie od farmaceutických firiem…
    Je dokázané, že 50 percent liekov čo lekári predpisujú na určitú chorobu vôbec nepomôže – len biznis.

 21. Jednoduchá

  …stále platí, že máme používať zdravý sedl.rozum, to je nechcem sa očkovať, tak sa nebudem a bodka. …..mám osobne 3 známe, kt.sa dali zaočkovať, a teraz každá z nich niečo ,,rieši“……….a pritom pred tým som sa ešte s 1 rozprávala, že tá vakcína môže ohroziť jej život, ona na to, že veľa ľudí si to dáva….no comment……..dobrá správa je to pre nás všetk. milá Jean- áno už sa tí ,,hore“ začínajú báť, za to, čo urobili……………………..každý má s tým počítať…………….. čo človek zaseješ, to budeš žať……………………..

 22. Jednoduchá

  ….nech by takých smelých lekárov ako je p.Lipták bolo čo najviac………………..

 23. mne sa po ockovani modernou zvacsili lymfaticke uzliny, co cloveka dost vystrasi, ale pomaly to mizne

 24. Jednoduchá

  ….Maroš úplne presne si to napísal, nielen že nechcem dať dieťaťu nariad.vakcínu, nechcem tiež sklamať dôveru svojho dieťaťa, a to je tiež skutočne veľmi dôležité……..pri stratenej dôvere nefunguje už žiaden vzťah, a je to úplne jedno, či je to vzťah medzi partn. či manž.,alebo je to vzťah medzi rodičmi a deťmi či navzájom medzi súrodencami………….stratená dôvera je už stratená a bodka.

Pridajte komentár

*