Hnutie ZeroCovid: Šíri sa nám tu nebezpečný kult prezlečený za vedu


Print Friendly, PDF & Email

Hnutie ZeroCovid: Šíri sa nám tu nebezpečný kult prezlečený za vedu

(Jenin Younes, aier.org) – Uplynulý rok umožnil nástup niektorých čudných nových metód zabraňovania šíreniu infekčného ochorenia, ako sú lockdowny a povinné nosenie rúšok. Nie je prekvapujúce, že prirodzeným ďalším krokom v tomto postupe bol vznik hnutia známeho ako „ZeroCovid“ (nulový kovid).

Jeho rastúci vplyv je zrejme predvídateľný, keďže sme takmer rok zaplavovaní názormi takzvaných expertov, usilujúcich sa legitimizovať svoj krátkozraký svetonázor, že o zdraví verejnosti sa rozhoduje výhradne prevenciou ochorenia Covid-19.

Namiesto toho, aby unavenej verejnosti priznali, že ich prístup bol chybou, v ňom pokračujú a snažia sa zachrániť svoju reputáciu tvrdením, že problém nie je v tom, že nefungujú lockdowny, ale v tom, že ešte nezašli dosť ďaleko.

O čo ide hnutiu ZeroCovid

V dave hnutia ZeroCovid sú očividne isté názorové rozdiely na to, či sa má tento pojem prekladať doslovne, ako tvrdia niektorí jeho najvášnivejší a najhlasnejší zástancovia, alebo či jednoducho znamená len extrémnejšiu verziu ideológie, dominujúcej spoločnostiam na celom svete za uplynulý rok.

Ide o presvedčenie, že potlačenie koronavírusu je výnimočne dôležitým cieľom, ktorý nahrádza všetky ostatné a za ktorým treba ísť bez rozmyslu, alebo len s malým zamýšľaním sa nad dôsledkami takého počínania.

Zdá sa, že podporovatelia hnutia ZeroCovid súhlasia s tým, že sú potrebné prísnejšie kontroly na hraniciach, lockdowny a povinné nosenie rúšok, čiže opatrenia, aké dnes existujú vo väčšine štátov.

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hnutia ZeroCovid Sam Bowman napríklad tvrdí, že jediným spôsobom boja s koronavírusom sú „lockdowny, zatváranie škôl, masové testovanie, trasovanie kontaktov a nosenie rúšok.“

Podobne tomu aj think-tank niekdajšieho premiéra Spojeného kráľovstva Tonyho Blaira uviedol, že jediným spôsobom, ako sa vyhnúť ďalšiemu lockdownu, je dostať na nulu počet prípadov koronavírusu.

Zástancovia hnutia ZeroCovid zobrazujú ako úspech Čínu, Austráliu a Nový Zéland a dokazujú, že predošlé utrpenie (počas tvrdých lockdownov) teraz prináša prísľub eventuálnej slobody. Hoci sa stúpenci hnutia ZeroCovid vyhlasujú za teoretických odporcov lockdownov, v skutočnosti sa snažia o zavedenie totalitného typu štátu a my máme veriť tomu, že bude existovať len dočasne.

Napríklad, Devi Sridharová, jedna z verejnosti najznámejších tvárí hnutia v Spojenom kráľovstve vyhlásila, že jedinou cesta k vymaneniu sa z nekonečného lockdownu je teraz „brutálny, drsný, katastrofický lockdown“, ako prvá fáza.

Keďže tretia fáza Sridharovej plánu obsahuje „východoázijský a pacifický model eliminácie“, zakazujúci cestovať do zahraničia, môžem si len predstavovať, s akým druhom totalitnej nočnej mory Sridharová presne počíta počas prvej fázy.

ZeroCovid a porušovanie ľudských práv

Tí, ktorí sa riadia touto filozofiou, zabúdajú uznať do očí bijúcu pravdu, že taktika potláčania neuspela, lebo ide proti ľudskej povahe (ako aj proti základnej bunkovej biológii) a spája sa s ňou kruté zbavovanie ľudských práv a slobôd.

Neuznávajú ani fakt, že ak sa Komunistickej strane Číny podarilo koronavírus eliminovať (čo je vzhľadom na chabý vzťah tejto strany k pravde sporný predpoklad), urobila tak s použitím taktiky, ktorej podstatou je podľa všetkého porušovanie ľudských práv.

Ešte aj Austrália a Nový Zéland, ktoré sa do roku 2020 považovali za majáky liberálnej demokracie, boli nedávno podrobené vyšetrovaniu či otázkam organizácií Human Rights Watch a Amnesty International.

Prívrženci hnutia ZeroCovid sa nezameriavajú na skutočnosť, že Čína, Austrália a Nový Zéland museli v reakcii na nové prípady, ktoré rástli aj po ohlásení víťazstva nad vírusom, sústavne zavádzať lockdownové opatrenia.

Okrem toho, dve posledne menované krajiny sú ostrovné štáty, schopné vykonávať hraničné kontroly spôsobom, ktorý nemôžu použiť krajiny, geograficky susediace s inými a v ktorých sa už vírus stal endemickým.

Konferencia Covid Community Action Summit, konaná koncom januára, ktorú viedlo a zúčastnilo sa na nej mnoho hlavných hráčov hnutia ZeroCovid – treba povedať, že prostredníctvom aplikácie Zoom – ponúka krátky náhľad do zvráteného svetonázoru, ktorým je táto ideológia presiaknutá.

Tvorcom hnutia ZeroCovid a prvým rečníkom na samite bol Yaneer Bar-Yam, americký vedec, špecializujúci sa na komplexné systémy a kvantitatívne analýzy pandémií a zakladateľ ústavu New England Complex Systems Institute (NECSI).

Účastníci boli z rôznych prostredí: okrem lekárov a vedcov sa ho zúčastnili aj politickí poradcovia a odborníci na komunikáciu. Mnohí prednášajúci mali obchodné záujmy v oblasti liekov a diagnostík a tí z USA boli zväčša v spojení s politikou a kampaňami Demokratickej strany.

Jednu z najznepokojujúcejších prednášok mal Blake Elias, výskumník z NECSI, ktorý pracuje priamo pod Bar-Yamom. Vzhľadom na Eliasovo postavenie je fér predpokladať, že jeho názory, vyslovené na samite, odrážajú názory, ktoré zastáva jeho organizátor.

Tak ako ďalší zástancovia „ZeroCovidu“ je aj Elias presvedčený, že zaradenie problému do rámca „život alebo ekonomika“ je nesprávne.

Pozoruhodné je, že to za nesprávny spôsob nazerania na tento problém považujú aj mnohí odporcovia lockdownu, ale z odlišných dôvodov. Menovite tých, že ekonomika a životy ľudí sú vzájomne komplikovane prepletené a že metódy lockdownu neberú do úvahy také závažné veci, ako sú duševné zdravie a občianske slobody.

Oceniac každý život – trochu svojvoľne a bez ohľadu na očakávanú dobu dožitia – na sumu 10 miliónov dolárov, zadal Elias do kalkulačky niekoľko čísel a voilà!, prišiel s nezvratným dôkazom, že tvrdý a rýchly lockdown vyjde ďaleko lacnejšie, než keď sa taký nezavedie.

Stop Candida

Elias vážne vyhlásil, že jeho dokonalá rovnica demonštruje, že keď ste proti eliminácii patogénu (ZeroCovid), tak jediným predstaviteľným dôvodom by mohlo byť, že spochybňujete jeden z jeho predpokladov a preto veríte jednému z nasledovného:

 • náklady infekcií sú nižšie, než sú
 • náklady lockdownov sú vyššie
 • vyššia je kapacita nemocníc
 • vyššia je miera importu
 • alebo sa úplná zaočkovanosť dá dosiahnuť v kratšom čase

Vôbec sa nezmienil o psychológii, ľudských právach či občianskych slobodách. Ak Elias čo len trochu rozumel týmto pojmom, podarilo sa mu to výnimočne dobre utajiť.

Je problém Covidu jedine v nedostatku disciplíny?

Podobne ako Elias, aj Michelle Lukezicová a Eric Nixon mali prednášku podobnú tomu, ako si predstavujem sledovanie diskusie mimozemšťanov o ľudskej psychológii a správaní.

Zrejme ako pár založili Lukezicová s Nixonom spoločnosť s názvom MakeGoodTogether a sú presvedčení, že problém koronavírusu sa scvrkáva na nedostatok individuálnej disciplíny a zodpovednosti.

Uznali, že extrémne dodržiavanie sociálneho odstupu, ktoré ponúkali ako odpoveď útrapy sveta, sú v rozpore s našou povahou, no trvali na tom, že sa jednoducho musíme viac snažiť.

Vážne nás inštruovali, že by sme koronavírus dokázali vyhladiť, keď budeme trvať na odmietaní spoločenských pozvaní a naznačili, aby ľudia za tým účelom uverejňovali vyhlásenia na sociálnych sieťach.

Očividne venovali málo času úvahám nad situáciou nezastupiteľných pracovníkov, ktorým zamestnanie neumožňuje luxus dodržiavania sociálneho odstupu, odhliadnuc od komického opisu psychickej nepohody, ktorú zažívali, keď remeselníkovi v ich dome skĺzlo z tváre rúško.

Lukezicová bola veľmi hrdá na Nixona, keď mužovi pri odchode odmietol podať ruku.

Link na dvojicu som si musela niekoľkokrát overiť, aby som mala istotu, že som nechtiac nenarazila na epizódu z televízneho programu Saturday Night Live.

Zneužívanie vedy a upínanie sa na jeden problém na úkor ostatných

Ďalším pozoruhodným prispievateľom do programu samitu hnutia ZeroCovid bol Michael Baker, tvorca novozélandskej stratégie boja s koronavírusom. Baker trval na tom, k stratégii ZeroCovid nepopierateľne vedie „riadenie sa vedou“, ako keby postup formovala len veda.

Spravil niekoľko šokujúcich doznaní, okrem iných tie, že obmedzenie pohybu by malo byť stratégiou aj pri chrípke a že pandémia koronavírusu nám dala príležitosť resetu k zameraniu sa na nerovnosti v spoločnosti a hrozby predstavované klimatickou zmenou.

Povedané inak, Baker nepredvída návrat k normálnemu životu.

Ako demonštrovali prednášajúci na samite, ZeroCovid je nešťastný konečný výsledok nevysvetliteľného presvedčenia mnohých ľudí, že dáva zmysel upnúť sa na jeden problém na úkor všetkých ostatných.

Nikto na samite, ba ani v žiadnom inom kontexte, čo sa toho týka, nepredniesol presvedčivý dôvod pre povýšenie pandémie koronavírusu nad všetky ostatné zretele. Má to svoj dôvod: všetky fakty a logika ukazujú opačným smerom.

Mohlo by sa namietnuť, že vírus či iná hrozba zamýšľaná k vyhladeniu ľudstva či jeho značnej časti, naprieč všetkými vekovými skupinami, oprávňuje na výlučné zameranie sa na tú hrozbu kvôli dobe jej trvania.

No ako som ja i ďalší napísali už predtým, koronavírus jednoducho také nebezpečenstvo nepredstavuje.

Máme teraz údaje za celý rok, z ktorých bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že vystavenie sa vírusu predstavuje významné riziko –  okrem tých, ktoré sme zvyknutí  podstupovať v každodennom živote – len pre veľmi starých ľudí. Drvivá väčšina infikovaných vírusom netrpí vôbec, alebo iba veľmi málo a zotaví sa v priebehu dní alebo týždňov.

To neznamená, že by sa problém mal ignorovať, ale že by sa mu malo venovať s použitím rovnakej metodiky, s akou pristupujeme ku všetkým záležitostiam verejného zdravotníctva: zvažovaním toho, aké účinky budú mať voči nim nariadené opatrenia.

Stúpenci hnutia ZeroCovid sa kvalitatívne nelíšia od epidemiológov a politikov na celom svete, obhajujúcich a zavádzajúcich lockdowny a povinné nosenie rúšok.

Všetci sú presvedčení, že dokážu na neurčitý čas prinútiť miliardy ľudí správať sa v rozpore s našou prirodzenosťou a škodiť svojmu zdraviu. Na prevzatí kontroly nad všetkými stránkami našich životov nevidia nič zlé.

Maniacky sa zameriavajú na teórie a modely a nezaujíma ich, či fungujú v praxi. Nemajú predstavu o ľudskej slobode ani dôstojnosti.

Namiesto toho, aby uznali, že lockdowny, nútená izolácia ľudí a rúška sú pri potláčaní šírenia koronavírusu neúčinné a predstavujú enormné náklady, z ktorých nemálo významným je aj likvidácia liberálnej demokracie, najzanietenejší stúpenci tejto ideológie veria, že odpoveďou je viac a tvrdšie lockdowny.

To znamená zbavovať nás našich práv a slobôd a upierať nám základné ľudské potreby, dokým nevyhladíme koronavírus zo zemegule. Ak bude po ich, môže do trvať aj naveky.

Za pomoc pri výskume pre potreby tohto článku a jeho písaní veľmi ďakujem svojim kolegom Philovi Magnessovi a Kiley Hollidayovej.

Zbohom vysoký krvný tlak

Autor: Jenin Younes, Zdroj: aier.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Jednoduchá

  …ajajáj akí sme my ľudia ! …hnutie zerocovid = zerorozum !…..obávam sa, že v ich prípade je už nadobro vymytý :-(…….stále verím, že bude pribúdať viac uvedomelých a nie takýchto doslova ,,stratených ovečiek“…………………………………

 2. ďalšia sekta? ďalšie náboženstvo? myslím, že by sme mali byť v strehu!!! aj NSDAP a hitlerovi sa najskôr všetci smiali; aj matoviča mnohí volili štýlom „nech je sranda“!!!

 3. svatoslav butora

  Celý tzv.Západný svet a Sluhovia Smrtihlava už majú novú ideológiu: Šamanizmus a Šarlatánstvo. Ľudia už začínajú chápať že šialená vakcinácia je riadený rozvrat zdravia a zdravotníctva. Ľudia už chápu, že lockdowny majú jediný cieľ: jeden nikdy nekončiaci lockdown. Ľudia už vedia, že vládnuci systém tzv.Západu je v moci satana.
  Satanizmus sa začal masívne prejavovať najprv v USA a spol. od čias usmievavého parchanta Obamu a spol., ktorý ten africko-mohamedánsky šamanizmus a šarla-tánstvo po roku 2015 prostredníctvom OSN a OSN-WHO a tiež aj prostredníctvom darebáckej tzv.EU vniesol aj do medzinárodných vzťahov aj do ekonomiky tzv. Západu. Dnes v tom „riadení sveta“ pokračuje darebák Tony Blair a spol. a ostatní otrokári, ktorí tomu Bafometovi (Satanovi) a Smrtihlavovi slúžia ako kedysi križiaci (templári).
  Čo máme my spoločné s týmto Zvráteným Západným svetom Sluhov Smrtihlava?
  Na konaní našich vlád v SR aj v ČR to spoločné dielo rozvratu Zeme a Života to vidíme. Treba podporiť naše vlády, aby sa nezdráhali z objatia a zo zovretia tzv.EU ktorá je podriadená Sluhom Smrtihlava vystúpiť. Je evidentné, že celá zahraničná politika i diplomacia i kovidné besnenie i kovidné zadlžovanie slúži nášmu zániku. Tak prečo v tomto Západnom Kovidnom Besnení pokračovať ?

  • jehuda mahralu

   treba podporit naše vlady ? ty si šialenec naše vlady boli a budu vladami baksterskej mafie . pachaju budu pachat apachali vždy genocidu slovanov dokazy su 2 setove vojny kde likvidovali bielu rasu aj terauz je tolikvidacia bielych ludi v euroazii. kto to robi? no rotschield mafia cez vlady banky korporacie cez svetove vjny krizy revolucie teraz už neskryto cez bologicku vojnu.

  • Tie vlady su uz castou toho Satana,takze uz je pozde,mily Drozde

 4. Depopulácia dôchodcov:
  1. dobrá zdravá vakcínočka
  2. dobrá daň na náš rozpadávajúci sa byť (1000 EUR)
  https://zemavek.sk/danova-reforma/
  PS
  Staráme sa o Vás, záleží nám na Vás. Jediná cesta: dajte sa zaočkovať a staňte sa bezdomovcami. Pravda predtým poctivo odpracujete 40 rokov, poctivo odvádzajte dane.
  Nech žije demokracia!

  • toto , a nie len toto treba zastaviť !!!

  • CHAZARSKÉ VÝPALNÉ!!!
   Problém je v tom, že judaizovaní turkistickí Chazari /talmud/ nie sú naši nepríjemní „susedia“ /Chazarský výpalnícky kaganát/ – ale Chazari sú súčasťou našej spoločnosti odkedy ich sem – ešte pred rozprášením Chazarského kaganátu /medzi Kaspickým a Čiernym morom/ Rusmi /Svjatoslav/ – dovliekli sem e-migrujúci Maďari – Arpádovci, a s nimi sem prišli aj bohatí chazarskí veľmoži, ktorí v rámci prehratého mocenského boja emigrovali z kaganátu s nimi. No a tí priniesli so sebou svoju výpalnícku kultúru. Moja maďarská svokra TO nazývala „židó banda“.

 5. Na blogu advokátskej kancelárie Weis and Partners je vyhlásená súťaž
  – ide o IZOLOVANIE vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19
  https://akw.sk/covid-19/medzinarodna-sutaz-v-izolacii-virusu-stale-pokracuje/

 6. https://www.hlavnespravy.sk/po-ockovani-vakcinou-astrazeneca-30-rocna-belgicka-zdravotna-sestra-oslepla-na-prave-oko-ministerstvo-zdravotnictva-odmieta-priamu-suvislost/2471156
  Po očkovaní vakcínou AstraZeneca 30-ročná belgická zdravotná sestra oslepla na pravé oko. Ministerstvo zdravotníctva odmieta priamu súvislosť

  Ďalšie problémy pre AstraZeneca. Po nahromadených správach o zdravotných problémoch v rôznych krajinách EÚ sa ochorenia v súčasnosti objavujú aj v Belgicku. Obeťou je 30-ročná zdravotná sestra

 7. https://blog.hlavnespravy.sk/26176/gatesova-simulacia-2019-pandemia-ako-kontrolovana-demolacia-ekonomickeho-systemu-so-zavedenim-cenzury-a-nasledne-digitalnej-meny/
  Gatesova simulácia 2019: Pandémia ako kontrolovaná demolácia ekonomického systému so zavedením cenzúry a následne digitálnej meny?

 8. https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-vaccines-phenomenal-profit-makers/?itm_term=home
  Bill Gates: Vaccines Are ‘Phenomenal’ Profit Makers
  Bill Gates: Vakcíny sú „Fenomenálnymi (mimoriadnymi)“ tvorcami zisku

 9. https://www.vaccinedeaths.com/2021-03-17-utah-woman-dies-four-days-coronavirus-jab.html
  Utah woman dies four days after second dose of Moderna coronavirus jab
  Žena z Utahu zomiera štyri dni po druhej dávky korona vakcíny od Moderny

 10. https://www.vaccinedeaths.com/2021-03-16-aussie-health-minister-hospitalized-after-astrazeneca-jab.html
  Aussie Health Minister Greg Hunt hospitalized after getting the AstraZeneca coronavirus jab
  Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt bol hospitalizovaný po prijatí corona vírusovej vakcíny od AstraZeneca

 11. Môj názor nemusí byť správny ale článok je ďaleko od reality, v podstate sa snaží posúdiť problém v závere som očakával východiská nie sú tam.

  • Vychodiska su jednoduche,Hlavnych sudruhov tohto“hnutia“ upalit na hranici,poskokov ako premierov,atd obesit a zvysok zavriet do permanentneho Blaznivca a tym sa vytvori ZERO Covid,na dlhe casy

 12. https://www.youtube.com/watch?v=Quzx90PBL3w
  Respirátor FFP2 je symbol NEZMYSLU a psychického násilia
  Dr. Igor Bukovský

 13. https://www.naturalnews.com/2021-03-17-inventor-calls-fauci-a-liar.html
  Inventor of COVID test calls Fauci a liar, says it ‘doesn’t tell you that you’re sick’
  Voľný preklad:
  Objaviteľ COVID testu nazýva Fauciho klamárom, hovorí že test nepovie (neukáže) že ste chorý

 14. https://childrenshealthdefense.org/defender/regulators-major-concerns-pfizers-mrna-vaccine/?itm_term=home
  Data Leak Shows Regulators Had Major Concerns About Pfizer’s mRNA Vaccine
  Voľný preklad:
  Uniknuté dáta ukazujú, že regulačné orgány mali veľké obavy ohľadne mRNA Pfizer vakcíny

 15. Kto vie angl. nech vypočuje toto video, aká fajnovučká je Covid vakcína.
  https://www.banned.video/watch?id=6050fd58ce21bf47bd7bd110

 16. https://www.protiproud.cz/politika/5689-ockovaci-otroctvi-vse-bylo-planovane-jiz-pred-covidem-plan-z-roku-2018-sledovani-nalady-a-boj-proto-odpurcum-smart-pracka-na-penize-zavod-ve-vyrobe-digitalnich-okovu-leccos-se-jeste-dozvime-bude-vsak-mozna-pozde.htm
  Očkovací otroctví: Vše bylo plánované již před covidem. Plán z roku 2018. Sledování nálady a boj proto odpůrcům. Smart pračka na peníze. Závod ve výrobě digitálních okovů? Leccos se ještě dozvíme. Bude však možná pozdě

  • A plán je až do roku 2028

   • ohladom podvodu Covid-19,,21,22,23,24, do Marca 31,2025,potom nasadia SPARS PANDEMIC,do roku 2028,vypracovane uz 2017 John Hopkins University, ma 89 stranok a vaccina V-2 Max,kedze depopiilacia bude skoncena pre vacsinu krajin do roku 2025,ten zbytok krajin ako India Indonesia,Filipiny,atd,bude depopulovana s touto vaccinou,aby zostalo na zemi asi 500 millionov ludi a potom bude nastoleny Lucifer,ako boh

 17. treba vyrobiť vlastné vakcíny a vakcinovať tú spupnú zberbu

 18. Vladimír Jurišta

  No konecne rozumna rec

Pridajte komentár

*