Desať vecí, ktoré by ste nikdy nemali spláchnuť do odtoku


Print Friendly, PDF & Email

Desať vecí, ktoré by ste nikdy nemali spláchnuť do odtoku

Kuchynský drez je stále považovaný za jedno z najšpinavších miest vašej domácnosti. Podľa NSF International, organizácie pre verejné zdravie a bezpečnosť, vaša utierka a kuchynský drez sú na vrchných priečkach zoznamu tých miest v domácnosti, kde sa nachádza väčšina baktérií.

Umývadlo je z hľadiska výskytu baktérií oveľa horšie než kúpeľňa alebo sedadlo na toalete. Je ideálnym miestom, kde môžu prosperovať mikróby spôsobujúce ochorenia.

Kuchynský drez môže byť zdrojom vašej frustrácie aj vtedy, keď sa upchá. Môže byť aj tým miestom, cez ktoré neúmyselne znečisťujete životné prostredie.

Odtokový systém domácnosti môže pôsobiť ako veľká záhada a dôvodom môže byť to, že tento systém sa skrýva v zamurovaných stenách a pod drezom.

Vtedy, keď pochopíte, ako vo vašej domácnosti funguje odtokový systém a čo sa s ním deje, keď opustí vašu domácnosť alebo dom, zlepší sa vaša schopnosť toho, ako máte udržiavať svoj odtokový systém a jeho potrubné vedenia.

Tým zároveň znížite aj negatívny vplyv prevádzky vašej domácnosti na kvalitu životného prostredia.

Ako funguje odtokový systém

Odtokový systém v dome sa trochu podobá na sústavu tepien a žíl, ktoré prenášajú živiny a kyslík po ľudskom tele.

Pojem odtokový systém (kanalizačný systém) sa v skutočnosti používa na opis každého systému, ktorým sa pohybujú kvapaliny z jedného miesta na druhé miesto.

Odtokový systém sa dá použiť na odvedenie tekutých odpadov, splaškov, odpadovej vody, ako súčasť kanalizačného systému (kanalizácie).

Okrem toho, v podstate na tom istom princípe funguje aj vykurovanie, chladenie, zásobovanie vodou. Použitie tohto systému sa však neobmedzuje len na tieto funkcie.

V domácnosti sa väčšina inštalovaného potrubia nachádza pod umývadlami alebo v stenách, pretože nimi sa prepravuje odpadová voda z domu, z bytu von a takýmto systémom sa dodáva pitná voda do domu.

Iste nemusíme pripomínať, že to neprebieha v jednom identickom potrubí. Jedným potrubím sa kvapalný odpad vyvádza z domu von a druhým potrubím sa dopravuje do domu pitná voda.

Kvapalina sa prepravuje pomocou systému potrubí, armatúr a nádrží, z ktorých každá časť sa môže zablokovať, upchať kúskami čohokoľvek, čo prejde dole cez odtok.

Inštalácia sa riadi gravitačnými zákonmi a pozostáva z dvoch subsystémov, ktoré sa nepretínajú. Jeden z nich dodáva čistú vodu a druhý odvádza odpadovú vodu.

Keď voda vstupuje do domu, je pod tlakom. Pri odvádzaní znečistenej, použitej vody, sa voda vypúšťa potrubím, ktoré je naklonené tak, aby smerovalo nadol.

Keď sa potrubie zanesie masťou, kúskami potravín alebo inými predmetmi, dochádza k zabráneniu odtoku vody z domu.

Toto sa stalo aj v meste Madison v štáte Mississippi, kde úradníci Komunálnych služieb kantónu (CMU) tvrdia, že pekárenská spoločnosť DeBeukelaer vypustila nadmerné množstvo pekárenského cesta na pečenie do kanalizácie počas procesu čistenia svojej prevádzky.

Kenny Jones, generálny riaditeľ spoločnosti CMU, povedal, že spoločnosť poprela, že problém vznikol jej pričinením.

Povedal však aj to, že často chodili do továrne riešiť poruchy s kanalizáciou, čo bolo spôsobené tým, že dno vodovodných potrubí bolo zanesené pekárenským cestom. CMU o tom malo k dispozícii fotodokumentáciu.

Komisári CMU poverili Jonesa a advokáta vyriešením veci tak, aby došlo k rozpusteniu zbytkov pekárenského cesta spôsobom, ktorý nebude mať negatívny dopad na kanalizačné potrubie.

Pekárenská spoločnosť vylievala usadzujúci sa odpad do potrubia a pred večernou odstávkou potom vyčistila svoje zariadenia.

To isté sa môže stať aj u vás doma, keď si po večeri umyjete riad alebo keď si umyjete svoje náradie, ktoré ste použili pri domácich prácach alebo po remeselnej činnosti. Cez odtok sú splachované zbytky potravín, masti, chemikálií a rôznych iných zlúčenín.

Nesplachujte tieto položky do kanalizácie

Keďže to, čo spláchnete do kanalizácie cez odtok, má vplyv na odtokový systém, vrátane potrubia ako vo vašom dome, tak aj na životné prostredie.

Dôležité je pochopiť, ako tento odtokový, kanalizačný systém funguje a ako eliminovať škody, ktoré tak vzniknú v nehnuteľnosti a životnom prostredí.

Môžete to dosiahnuť tým, že do odtoku nikdy nespláchnete položky, ktoré teraz popíšeme. Zároveň tým znížite riziká finančných strát, lebo inštalatérske opravy sú dosť drahé.

1. Tuky

Tuky sa zachytia vo vnútornej časti vášho odtokového a kanalizačného potrubia ako v dome, tak v potrubí mimo neho (pod cestou, pod chodníkom a podobne).

Časom môžu zablokovať celé potrubie. Namiesto toho, aby ste tuk spláchli, radšej ho vyhoďte do odpadu.

Upchatie odtokových potrubí spôsobujú všetky druhy olejov.

Spomeňme napríklad majonézy, šalátové dresingy, maslo, oleje a tuky na varenie, tuky, ktoré sa uvoľňujú z varenia hovädzieho a bravčového mäsa, zo slaniny.

Motorový olej a prevodový olej by nemali stiecť do odtoku, ani do WC.

2. Vaječné škrupiny

Vaječné škrupiny sa skladajú z tvrdého vonkajšieho plášťa a tenkej membránovej vnútornej vrstvy. Škrupiny sú ako britvy a keď sa dostanú do potrubia, poškodzujú ho a znižujú jeho celkovú životnosť.

Tenká membránová vrstva sa môže nalepiť na tuhé zvyšky potravín a vytvárať zhluky, ktoré môžu spomaliť odvádzanie splaškovej vody. Takisto to môže viesť k zaneseniu a upchatiu odtokového potrubia.

3. Kávová usadenina

Konzistencia tohoto materiálu nemá vplyv na rozklad odpadu, dokonca môže absorbovať pachy vznikajúce pri rozklade odpadov.

Môže sa akumulovať v odtokových potrubiach, a tým zvyšovať riziko toho, že odtokové potrubie sa upchá. Kávová usadenina sa dá použiť ako prísada do kompostu na záhrade.

4. Potraviny, ktoré zväčšujú svoj objem

Potraviny, ako sú cestoviny či ryža, aj po uvarení zväčšujú svoj objem, pretože nasávajú zvyšnú vodu, ktorá sa udrží v odpadových potrubiach.

Cestoviny sú často vyrábané z múky alebo krupice, ktorá sa pri styku s vlhkosťou stáva lepkavou a vo vnútri potrubia pôsobí ako lepidlo.

5. Múka

Už ste niekedy zmiešali múku s vodou? Týmto spôsobom získate lepidlo, a to sa potom nalepí na vnútornú stranu odtokového potrubia a zachytí všetky malé kúsky odpadu, ktorý prechádza týmto potrubím.

Vlastne tak vzniká ten istý problém, aký sa vyskytol v pekárenskej prevádzke v okrese Madison.

6. Samolepky

Určite nebude vaším vedomým zámerom používať umývadlo na likvidáciu zoznamu potravín, ktorý so sebou nesiete do obchodu, aby ste na niečo nezabudli.

Nezabudnite však na drobné nálepky, ktorými sa značkujú ovocia, napríklad banány alebo pomaranče. Tie sa pri umývaní ovocia často samé odlepia a zostanú v umývadle.

Tieto samolepky sú často vyrábané z materiálov, ktoré obsahujú kúsky z plastov a sú potiahnuté lepidlom. Ani jedna z týchto látok nie je rozpustná vo vode.

Na nich sa môžu zachytiť mastnoty, ktorými sú zvnútra pokryté odtokové potrubia. Nasleduje to, že s veľkou pravdepodobnosťou uviaznu v čerpadlách a hadiciach.

Zablokujú sitá a filtre, ktoré sú dôležitou technologickou súčasťou čistiarní odpadových vôd.

7. Výrobky z papiera

Toaletný papier je vyvinutý tak, aby sa vedel vo vode rozpadnúť. Ostatné výrobky z papiera sa ale po spláchnutí toalety nerozkladajú. Nerozkladajú sa ani vtedy, keď ich spláchnete do odtoku v kuchynskom umývadle.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Výrobky typu papierových utierok, výrobky ženskej hygieny a vatové tampóny nepatria do umývadiel, ani do toaliet. Ich konečnou stanicou v domácnosti je smetný kôš.

Každá z uvedených položiek je charakteristická svojou vysokou mierou absorpcie, čo je tou najideálnejšou voľbou na to, ako zapchať potrubia.

8. Biologicky odbúrateľné alebo „splachovacie“ výrobky

Mnohé z tovarov, ktoré sú propagované s prívlastkom „splachovacie“ alebo „biologicky odbúrateľné“ síce môžu spĺňať špecifické štandardy stanovené pre získanie tohto označenia, ale pravda je často taká, že predstavujú len ďalšie riziko upchatia odtokových potrubí.

Ako príklad si vezmime splachovateľné podstielky pre mačky. Tie predsa absorbujú vodu a vlhkosť aj vtedy, keď sa dostanú do odtokového potrubia.

Mačacie výkaly môžu obsahovať parazity, ktoré spôsobujú toxoplazmózu. Tá sa čistením vody určite nezničí a na konci kolobehu sa aj tak dostane do morí, kde ohrozí morské živočíchy.

Osobitnou, ale o to populárnejšou kategóriou sú vlhčené utierky. Tie sú však pre odtokové potrubia a kanalizáciu vážnym problémom. Nerozkladajú sa správnym spôsobom.

Okrem toho sa často mechanicky spájajú s inými produktmi a spoločne vytvoria jeden veľký uzol, ktorý sa vie priečne zakliesniť v ktorejkoľvek časti kanalizačného potrubia.

Magistrát mesta New York City minul za päť rokov viac ako 18 miliónov dolárov na opravu porúch kanalizačných zariadení, ktoré boli spôsobené „splachovacími utierkami“.

9. Výrobky na maľovanie a čistenie

Tieto výrobky sú tekuté a zvyšujú riziko toho, že dôjde k upchatiu odtokového potrubia. Zároveň znečisťujú životné prostredie.

Mestské samosprávy zvyknú mať prijaté usmernenia a regulatívy, ktoré stanovujú rámec toho, aké výrobky sa môžu používať a v rámci týchto regulatívov zvyknú byť stanovené aj hraničné hodnoty znečistenia a toxicity, ktoré sa pri používaní rôznych materiálov nesmú prekročiť.

To isté sa týka aj používania latexových a olejových farieb. Tieto informácie je potrebné vyžiadať od samosprávy.

Bežné čistiace prostriedky často obsahujú fosfáty, antibakteriálne činidlá a iné zlúčeniny, ktoré sa v čistiarňach odpadových vôd často neodstraňujú.

Preto namiesto agresívnych čistiacich prostriedkov použite radšej doma vyrobené čistiace prostriedky použitím octu, ktorý je z ekologického hľadiska bezpečný a k tomu pridajte sódu bikarbónu a esenciálne oleje.

10. Lieky

Mohlo by sa zdať logické, že lieky, ktoré neboli spotrebované alebo sú po záruke, vysypete do toalety. Niektorí ich rozdrvia a vysypú do odpadu.

Výskum ukazuje, že veľký počet týchto liekov sa nezneškodní v miestnej čistiarni odpadových vôd a následne vstupuje do prírodného prostredia.

Dokonca aj voda z vodovodu pravdepodobne obsahuje určité malé množstvá rezíduií chemických látok pôvodom z liekov.

Túto vodu pijete každý deň, keďže ani čistenie komunálnych odpadových vôd, ani mechanické čistenie odpadových vôd, ktoré mu predchádza, nedokáže odstrániť alebo neutralizovať chemikálie, obsiahnuté v týchto liekoch.

Svoje odpady likvidujte efektívne

Takmer všetky vyššie uvedené položky, respektíve zložky odpadov, majú potenciál poškodiť vaše zariadenie na likvidáciu domáceho komunálneho odpadu.

Zároveň majú aj schopnosť, hlavne, keď dôjde k ich premiešaniu poškodiť odtokový systém. Životnosť uložených odpadov je možné predĺžiť aj bez toho, aby došlo k zvýšenej miere jeho biologického rozpadu sprevádzaného nepríjemným zápachom.

Aj malé množstvá zbytkov odpadov, ktoré zostanú v potrubí, môžu spôsobiť unikanie nepríjemného zápachu z výleviek, kuchynských drezov a ostatnej sanity, ktorá sa nachádza v domácnosti.

1. Udržujte čistotu. Keď budete dbať na to, čo urobíte so svojím bežným odpadom v domácnosti, znížite zápach v dome. Obmedzíte tým rozmnožovanie baktérií v umývadle a predlžíte životnosť vášho zariadenia.

Po umytí riadu nalejte nejaký neškodný saponát stanovený na umývanie riadu do sifónu a nechajte na to tiecť studenú vodu po dobu jednej až dvoch minút.

Dôsledné používanie výrobku, ktorý odstraňuje mastnotu, pomôže rozpustiť a odstrániť upchatie.

2. Zabráňte tomu, aby sa vám drvička alebo odtok upchal odpadom. Ak máte v dreze drvičku, zo zbytkov jedla odrežte väčšie kusy, spusťte likvidáciu odpadu a nenaplňte celú drvičku odpadom pred jej spustením.

Dodržiavanie predpísaných krokov zabezpečí, že zariadenie bude fungovať plynulo a účinne.

3. Používajte studenú vodu. Prevádzkovanie drvičky za pomoci studenej vody udržuje motor v chlade a zahusťuje mastnotu, ktorá tak môže pokračovať do potrubia.

Pomôže to mastnote a tukom stuhnúť a následne ich rozbiť na drobné časti, ktoré bez problémov stečú potrubím.

Po ukončení drvenia odpadu, v ktorom boli časti potravy, nechajte asi na jednu minútu tiecť studenú vodu, čím dosiahnete to, že celý váš odpad sa dostane do verejnej kanalizácie.

4. Zariadenie používajte pravidelne. Pravidelné drvenie odpadu zabraňuje vytváraniu hrdze a korózie na jednotlivých častiach zariadenia a likvidácia vášho odpadu bude úspešná.

Čo sa stane potom, ako odpadová voda opustí váš domov?

Životné prostredie má úžasnú schopnosť rozkladať malé množstvá odpadov, ktoré sú vo vode. Napriek tomu, odpadové vody, ktoré sú produktom ľudskej spotreby, sa musia pred vypustením do životného prostredia upravovať.

Dôvodom je to, že samoregulačná a samočistiaca schopnosť prírodného prostredia nie je schopná zvládnuť tento proces v prípade, kedy by bola konfrontovaná s takými množstvami odpadovej vody, aké by sa doň vypustili bez predchádzajúceho prečistenia.

Ak nie je odpadová voda správne a primerane čistená, mohla by prenášať baktérie, poškodzovať zdravie a rast rýb, rastlín a morského života.

Proces čistenia odpadovej vody pozostáva z troch krokov. Prvým krokom je mechanické čistenie, pri ktorom sa odstránia tuhé časti odpadov, ktoré sa v odpadovej vode nachádzajú.

Na odstránenie pevných predmetov sa využíva triediace zariadenie. Potom sa voda nechá usadiť a odstránia sa sedimenty.

Hoci sa tento proces označuje ako mechanické odstránenie, často sa počas tohto procesu do odpadovej vody pridávajú chemikálie, ktoré celý proces urýchľujú.

Druhým krokom je biologické čistenie a jeho cieľom je odstránenie organických látok rozpustených vo vode, ktoré nebolo možné odstrániť v priebehu mechanického čistenia.

Nasleduje prechod vody sedimentačnou nádržou. Tretí krok je podobný druhému kroku. Pokiaľ sa voda nevypustí do prírodného prostredia, nastupuje dezinfekcia chlórom.

Chlór sa používa na zlikvidovanie organickej hmoty a ako prevencia proti šíreniu ochorení. To však takisto nie je bezrizikové.

Keď sa chlór dostane do kontaktu s predmetmi, ktorých základom je organický uhlík (taký je napríklad rastlinný materiál), chlór vyprodukuje vedľajšie produkty dezinfekcie, ktoré predstavujú stokrát väčšie nebezpečenstvo pre zdravie, než má pôvodný chlór.

Potrubia je potrebné udržiavať v čistom stave

Udržiavanie potrubí, ktoré sú inštalované v domácnosti, v čistote, je jednoduchšie a menej nákladné než následné riešenie problémov.

Odstránenie odpadov, ktoré sa zasekli v potrubí a oprava zariadení pod umývadlom alebo drezom by malo byť povinne zvládnutou zručnosťou každého dospelého člena domácnosti.

Dnes sú už k dispozícii aj rôzne výukové programy, ktoré vás to naučia veľmi rýchlo. Pokiaľ budete dodržiavať postupy, ktoré sme uviedli v tomto článku, nemali by ste mať žiadne problémy s odtokovým systémom.

Okrem toho, čo sme tu dnes uviedli, existuje aj niekoľko ďalších vecí, ktoré môžete urobiť v záujme toho, aby ste si vyčistili potrubie bez chemikálií, čím znížite riziko nazhromaždenia problémov v budúcnosti.

Umývadlá v kúpeľniach sú už notoricky pomalé, voda v nich netečie dosť rýchlo, netečie pod dosť veľkým tlakom a zvyčajne pomaly odteká.

Dôvodom zvykne byť to, že odpad po holení sa zmieša s penou alebo gélom na holenie a ďalšími prípravkami, napríklad na ošetrenie pokožky po škrabancoch a ranách.

Aj kuchynské drezy si takisto zaslúžia určitú preventívnu údržbu.

Raz za týždeň nalejte zmes octu a teplej vody do kuchynského drezu, a tým udržíte čistotu v dreze a potrubí, ktoré je naňho pripojené. Umývadlo naplňte vodou a zmesou octu, a potom uvoľnite zátku.

Kombinácia octu a tlaku z plného umývadla pomôže vypláchnuť všetky potrubia. Ak to nestačí, do drezu nasypte niekoľko polievkových lyžíc sódy bikarbóny, a potom pridajte biely ocot.

Nechajte to odstáť asi hodinu alebo ešte aj dlhšie, a potom naplňte umývadlo horúcou vodou. Následne vytiahnite zátku, aby to celé stieklo.

Odstráňte nahromadený vodný kameň z rýchlovarnej kanvice a tiež zo sprchovej hlavice. Odmontujte sprchovú hlavicu a namočte ju do octu. Toto robte raz za polrok.

Môže sa tým zlepšiť aj tlak vody. Vyčistenie rýchlovarnej kanvice opakujte každých šesť mesiacov. Zvýšite tým životnosť spotrebiča a znížite množstvo sedimentu, ktorý by stekal cez umývadlo do potrubia.

Liečba osteoporózy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Jozef Hančulák

    Výborný edukačný článok; Mohol by sa preberat na ZS ako prvý dôležitý prvok výchovy o prevencii umývaním rúk a čistení chrupu …..

Pridajte komentár

*