Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Čo vidí šaman v psychiatrickej liečebni


Print Friendly, PDF & Email

Čo vidí šaman v psychiatrickej liečebni

V šamanskom ponímaní duševná choroba signalizuje „zrod liečiteľa“, vysvetľuje doktor Malidoma Patrice Somé.

Z tohto dôvodu sú mentálne ochorenia určitou duševnou pohotovosťou či krízou ducha a preto by sa k nim tak aj malo, pri zrode liečiteľa, pristupovať.

To, čo západná medicína vníma ako psychiatrickú diagnózu, ľudia z kmeňa Dagara považujú za „dobrú správu z iného sveta“.

Človek, ktorý prechádza krízou, bol vybraný ako médium pre zaslanie odkazu komunite zo sveta duchov.

Dr. Somé vysvetľuje:

„Duševné ochorenia a poruchy správania všetkého druhu signalizujú, že dve nekompatibilné energie sa spojili do toho istého poľa“.

Tieto poruchy sú výsledkom toho, že sa danej osobe nedostane pomoci popasovať sa s prítomnosťou energie pochádzajúcej z iného sveta.

Ako k duševným odchýlkam pristupuje západná medicína

Jednu z prvých vecí, ktoré si Dr. Somé všimol, keď po prvý krát prišiel do USA na vysokoškolské štúdia bol spôsob, akým táto krajina pristupovala k duševných ochoreniam. Keď jeden z jeho spolužiakov bol poslaný na psychiatriu kvôli jeho „nervovej depresii“, Dr. Somé ho išiel navštíviť.

„Bol som neskutočne šokovaný“, hovorí.

„Po prvý krát v živote som na vlastné oči videl, čo tuto robia ľuďom, ktorí vykazujú tie isté symptómy, ako niektorí ľudia v mojej rodnej dedine“.

Čo prekvapilo Dr. Somé bolo, že pozornosť venovaná príznakom ochorenia bola založená predovšetkým na patológii, teda na myšlienke, že príznaky ochorenia sú niečo, čo musí byť potlačené.

Išlo o absolútny protiklad k postoju jeho kultúry v podobných situáciách. Ako sa obzeral po pacientoch na psychiatrickom oddelení, niektorí v kazajkách, iní nadopovaní liekmi, ďalší vrieskajúci, povedal si sám pre seba:

„Takže takto sa zaobchádza v tejto kultúre s liečiteľmi, ktorí sa práve chystajú narodiť?! Akáže je to škoda! Aká škoda, že sa takto plytvá s človekom, ktorý sa konečne napojil na sily z iného sveta!“

Inými slovami, teda takými, ktoré sú pre ľudí na západe zrozumiteľnejšie – táto spoločnosť sa neučí ako zaobchádzať a dokonca ani myslieť na akceptáciu existencie psychických fenoménov či sveta duchov.

Dokonca, psychické schopnosti sú tu ohovárané.

Keď sa energie zo spirituálneho sveta objavia u človeka na západe, tento človek je absolútne nepripravený zakomponovať ich do svojho života a dokonca čo i len priznať ich existenciu.

Výsledok je potom hrozný… Bez správneho kontextu a asistencie, ako naložiť s prevratnou udalosťou týkajúcej sa inej úrovne reality, je pre praktické účely človek považovaný za šialeného.

Silné psychofarmaká problém len zabetónujú a zabránia integrácii, ktorá by mohla viesť u daného človeka k rozvoju jeho duše a osobnosti.

Na psychiatrickom oddelení v nemocnici videl Dr. Somé veľa „bytostí“ v okolí pacientov. Išlo o „entity“, ktoré sú pre väčšnu ľudí neviditeľné, no šamani a senzibili sú schopní ich vidieť. „Oni spôsobovali u týchto ľudí krízu“, hovorí.

Zdalo sa mu, že tieto bytosti sa snažili dostať lieky a ich účinky von z tiel ľudí, s ktorými sa snažili spojiť. Avšak počas tohto procesu sa u pacientov zvyšovali bolesti.

„Bytosti konali takmer ako nejaký bager v energetickom poli pacientov. Boli vskutku divoké. Ľudia, ktorým to robili, len kričali a vrieskali“, uvádza Dr. Somé. Nedokázal zotrvať v takom prostredí a preto musel odtiaľ odísť.

Ako duševné príhody rieši kmeň Dagara

Podľa tradícií kmeňa Dagara, komunita pomáha postihnutej osobe sa vyrovnať s energiami oboch svetov – sveta duchov, s ktorými je spojený a sveta komunity, či osady.

Táto osoba vlastne slúži ako most medzi oboma svetmi a živým ľudom pomáha s informáciami od duchov a tiež s liečením, ak ho potrebujú. Preto duševná kríza končí narodením nového liečiteľa.

Doktor Somé vysvetľuje:

„Vzťah iného sveta s naším svetom je vlastne určité sponzorstvo. Vo väčšine prípadov vedomosti a zručnosti, ktoré vyplynú z takéhoto vzťahu, sú vedomosťami a zručnosťami poskytovanými priamo iným svetom“.

Bytosti, ktoré zvyšovali bolesti u pacientov na psychiatrickom oddelení, sa s nimi v podstate len snažili spojiť a odovzdať cez nich odkaz nášmu svetu. Ľudom, ktorých si vybrali pre spojenie, sa nedostávalo žiadnej pomoci v tom, ako sa naučiť vytvoriť most medzi dvoma svetmi. Všetky snahy bytostí o nadviazanie spojenia sa zmarili.

Výsledkom bolo pretrvávanie počiatočných príznakov nerovnováhy energií a zabránenie narodenia liečiteľa.

„Západná kultúra konzistentne ignoruje zrod liečiteľov. Následkom je potom snaha druhého sveta pokúšať sa o to znova a znova u takého množstva ľudí, ako je to len možné, aby získali niečiu pozornosť.

A pokúšajú sa o to stále silnejšie.

Duchovia sa zameriavajú na ľudí, ktorých zmysly neboli otupené. Senzitivita sa v podstate dá chápať ako pozvánka pre pokus o spojenie.“

Tí, u ktorých sa rozvinú takzvané duševné choroby sú tí, ktorí sú senzitívni, čo sa v západnom svete vníma ako precitlivenosť.

Prírodné kultúry to nevidia týmto spôsobom. Výsledkom potom je, že senzitívni ľudia nepovažujú samých seba za precitlivených.

Na západe ide o preťaženie z druhu kultúry, v akej sa tu ľudia nachádzajú. Tá na ľudí dolieha, spozoroval Dr. Somé. Rýchly životný štýl, bombardovanie zmyslov a násilné energie, ktoré sú typické pre západné krajiny, preťažujú vnímavých ľudí.

Schizofrénia a cudzia energia

Pri schizofrénii ide o špeciálnu citlivosť na tok obrazov a informácii, ktoré nemôžu byť kontrolované, uvádza Dr. Somé.

Keď sa objaví tento typ zhonu v čase, ktorý si človek sám nezvolí a zvlášť, keď ide o výjavy, ktoré sú hrozivé a navzájom si odporujúce, človek sa dostáva do amoku.

To, čo je v takomto prípade potrebné, je najprv oddeliť energiu danej osoby od cudzej energie použitím šamanskej praktiky známej pod názvom „zametanie“ a pomocou nej vyčistiť auru od cudzej energie.

Vyčistením aury človek už potom neprijíma tok informácii a nemá už viac dôvod byť vystrašený alebo rozrušený“, vysvetľuje Dr. Somé. „Potom je možné pomôcť danému človeku zosúladiť ho s energiou duchovnej bytosti, ktorá sa pokúša prejsť z iného sveta do toho nášho, aby umožnila narodenie liečiteľa.“

Blokovanie tohto aktu je to, čo spôsobuje problémy.

Dr. Samé tiež spozoroval, že…

„Energia liečiteľa je energia s vysokým napätím. Ak je zablokovaná, tak človeka spáli. Je to ako skrat v elektrickom obvode. Poistky sa prepaľujú.

To je dôvodom, prečo to môže byť naozaj hrozivé a ja rozumiem, prečo táto kultúra uprednostňuje izoláciu podobných ľudí. Veď predsa revú a kričia a preto sú zviazaní do kazajky. Je to smutný pohľad.“

Opäť, šamanský prístup je o zosúladení energií, aby neexistovala blokáda. Poistky nevyhoria a daný človek sa môže stať tým, čo mu je osudom dané, teda liečiteľom.

Tuto však je nutné poznamenať, že nie všetky duchovné bytosti, ktoré vstúpia do energetického poľa človeka sú tam z dôvodu, aby podporovali liečenie. Existujú aj negatívne energie, ktorých prítomnosť v aure nie je želateľná.

V týchto prípadoch, šamanským prístupom je ich vyňatie z aury, namiesto snahy o zosúladenie nekompatibilných energií.

Alex: Šialený v USA, liečiteľ v Afrike

Na otestovanie svojej teórie, čo je šamanský pohľad na duševné ochorenie a čo je pohľad západného sveta, vzal Dr. Somé jedného psychiatrického pacienta späť do Afriky.

Dr. Somé k tomu dodáva:

„Viedla ma vlastná zvedavosť, či je možné mentálne ochorenie spájať so zosúlaďovaním energií s bytosťou z iného sveta.“

Alex bol 18 ročný Američan, ktorý prekonal psychické zrútenie keď mal iba 14 rokov. Mal halucinácie, samovražedné sklony a prechádzal obdobiami nebezpečne silnej depresie.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Nachádzal sa v psychiatrickej liečebni a bral množstvo liekov, no nič nepomáhalo. Rodičia sa pokúšali o všeličo, no neúspešne. Už nevedeli, čo viac by mohli urobiť.

S dovolením vzal Dr. Somé ich syna do Afriky. Svoj pobyt popisuje takto:

„Po 8 mesiacoch tam, sa stal Alex celkom normálny. Bol dokonca aj schopný participovať s ostatnými liečiteľmi pri ich práci. Sedel s nimi celý deň a pomáhal im, asistoval s tým čo robili so svojimi klientmi… Nakoniec strávil v mojej dedine celé 4 roky.“

Fakt, že zosúladenie energie fungovalo u Alexa, demonštrovalo Dr. Somému, že spojitosť medzi inými bytosťami a duševným ochorením je naozaj univerzálna.

Po absolvovaní rituálu začal Alex zdieľať správy, ktoré mali duchovné bytosti pre tento svet. Bohužiaľ, ľudia, s ktorými sa rozprával nevedeli po anglicky (v tom čase bol Dr. Somé preč).

Celá táto skúsenosť napokon viedla k tomu, že sa Alex podujal študovať psychológiu na vysokej škole. Do USA sa vrátil po štyroch rokoch pretože „objavil, že všetky veci, ktoré v Afrike potreboval urobiť, už urobil a mohol sa tak posunúť ďalej vo svojom živote“.

Posledné, čo Dr. Somé o Alexovi počul bolo, že bol na fakulte psychológie na Harvarde. Nikto by si predtým ani len nepomyslel, že bude schopný dokončiť vysokú školu a už vôbec nie, že získa pokročilý diplom.

Dr. Somé zosumarizoval, o čom bolo Alexové ochorenie:

„On sa dožadoval sveta o pomoc. Bolo to krízové volanie. Jeho práca a jeho poslanie bolo byť liečiteľom. Hovoril, že nikto si toho nevšímal.“

Po tom, čo videl, ako dobre šamanský prístup fungoval u Alexa, dospel Dr. Somé k záveru, že duchovné bytosti sú rovnako vážnym problémom na západe, ako v jeho komunite v Afrike.

Otázka však ostáva. Odpoveď na tento problém musí byť nájdený tu, namiesto nutnosti cestovať do zámoria, aby sme ju našli tam.

Musí existovať spôsob, ktorým by sa na problém nazeralo viac, než len ako na púhu patológiu. Musí byť možné nájsť ten správny rituál, ktorý ľuďom v podobnej situácii pomôže.

Túžba po spirituálnom spojení

Spoločným znakom pri „psychických“ poruchách na západe, ktoré Dr. Somé objavil je „veľmi starobylá dedičná energia, ktorá bola zakonzervovaná a ktorá sa konečne dostáva z človeka“.

Jeho úlohou je ísť späť v čase po jej stope, by objavil, čo je to za ducha. Vo väčšine prípadov je duch spojený s prírodou, zvlášť s horami alebo veľkými riekami.

V prípade hôr, na vysvetlenie tohto fenoménu „sa jedná o ducha hôr, ktorý kráča bok po boku s danou osobu. Výsledkom je vytvorenie časopriestorovej poruchy, ktorá ovplyvňuje osobu v nej chytenú“.

To, čo je potrebné, je zosúladenie dvoch energií tak, „aby daná osoba a duch hôr sa stali jedným“. Opäť tu šaman vykonáva špecifický rituál, aby dosiahol toto zosúladenie.

Dr. Somé sa domnieva, že podobný úkaz sa v USA vyskytuje tak často preto, lebo „väčšina územia tejto krajiny je tvorená energiou strojov, následkom čoho sa pretrhali väzby na minulosť. Môžete utekať pred minulosťou, no nemôžete sa pred ňou ukryť“.

Duch predkov z prírody prichádza na návštevu…

Nejde ani tak o to, čo duch chce, ako o to, čo chce daná osoba. Duch nás vidí ako voláme po niečom zásadnom, niečom, čo spraví život zmysluplným. Preto duch na túto žiadosť odpovedá.“

Toto volanie, o ktorom si ani neuvedomujeme, že ho robíme, vyjadruje „silnú túžbu po hlbokom spojení, čiže spojení, ktoré presahuje materiálnosť a vlastníctvo vecí a prenáša sa do hmatateľnej kozmickej dimenzie. Väčšina túžob je podvedomá, avšak pre duchov vedomie a podvedomie nepredstavuje žiaden rozdiel.

Oni odpovedajú na oboje.

Ako súčasť rituálu pre spojenie energie hôr a ľudskej energie sa tí, čo získavajú energiu hory, posielajú do miesta s pohoriami podľa vlastného výberu. Tam si nájdu kameň, ktorý sa k nim prihovára.

Tento kameň si prinesú späť so sebou pre zbytok rituálu a potom s nimi aj zostáva ako ich spoločník. Niektorí ľudia ho dokonca nosia stále so sebou.

Dr. Somé vysvetľuje:

„Prítomnosť kameňa robí veľa pre naladenie prijímacej schopnosti človeka.

Príjme veľké množstvo užitočných informácii. Je to ako keby získal hmatateľného sprievodcu z iného sveta, ktorý ich vedie životom v našom svete.“

Ak sa jedná o energiu rieky, potom tí, ktorí sú povolávaní, sa odoberú na určitý čas k rieke. Po rozhovore s duchom rieky si nájdu vodný kameň a prinesú si ho späť pre ten istý účel, ako to bolo aj u ducha hôr.

Posvätný rituálny prístup pre liečbu duševných ochorení

Jeden z darov, ktorý môže priniesť šaman západnému svetu, je pomoc znovuobjaviť rituál, ktorý tu tak veľmi chýba.

Vo svojej knihe Rituál: Sila, liečenie a komunita doktor Somé píše:

„Opustenie rituálu môže byť zničujúce. Z duchovného hľadiska, rituál je nevyhnutný a potrebný, ak chce človek žiť plnohodnotne.

Povedať, že rituál je v industriálnom svete potrebný, je ešte slabý výraz. Videli sme u mojich vlastných ľudí, že je zrejme nemožné žiť normálny život bez neho.“

Dr. Somé cítil, že nie je možné jednoducho preniesť rituály používané v jeho rodnej dedine do západných krajín. Preto počas rokov svojej šamanskej práce vypracoval rituály, ktoré napĺňajú odlišné potreby tunajšej kultúry.

Aj keď sa rituály menia v závislosti od jednotlivca či skupiny, zistil, že existuje aj potreba istých všeobecných rituálov.

Jednou z ich úloh je pomôcť ľuďom objaviť príčinu ich trápenia, ktorá vyviera z faktu, že „sú volaní bytosťami z druhého sveta, aby s nimi kooperovali pri liečení“. Rituály im pomáhajú odstrániť tieseň a akceptovať toto volanie.

Ďalšia potreba rituálu sa vzťahuje na takzvané uvedenie.

V pôvodných kultúrach po celom svete sú mladí ľudia po dosiahnutí určitého veku uvádzaní do dospelosti. Neexistencia takéhoto rituálu na západe je jednou z príčin krízy, v ktorej sa tuto ľudia nachádzajú“, vysvetľuje Dr. Somé.

Urguje komunity, aby dali dokopy „šťavy kreativity ľudí, ktorí mali tento typ zážitku v snahe prísť s nejakým alternatívnym rituálom, ktorý by aspoň sčasti nahlodal súčasnú krízu“.

Ďalší rituál, ktorý sa javí ako potrebný pre ľudí čo ho vyhľadávajú kvôli pomoci, je založenie ohňa z kostí, do ktorého sa potom vkladajú „predmety, ktoré majú symbolický význam pre vnútro človeka…Môže sa jednať o problémy s hnevom, frustráciou s predkami, ktorí zanechali dedičstvo vraždy a otroctva, prípade hocičo, s čím musia potomkovia žiť“, vysvetľuje Dr. Somé.

Ak sa k nim pristúpi ako k veciam, ktoré blokujú ľudskú predstavivosť, zmysel života človeka či dokonca jeho pohľad na života ako na niečo, čo sa dá zlepšiť, potom dáva zmysel rozmýšľať nad tým, ako premeniť uvedenú blokádu na cestu, ktorá môže viesť k niečomu viac kreatívnemu a viac zmysluplnému.“

Príklady rituálov zameraných na riešenie vplyvu predkov, ktoré vytvoril Dr. Somé pre disfunkcie západnej spoločnosti, spúšťajú u účastníkov takzvané osvietenie či precitnutie.

Tieto rituály vychádzajú z toho, že západ vo veľkom štýle sa obracia chrbtom ku svojim predkom.

Časť z duchov, ktorí sa snažia sem preniknúť, ako už bolo skôr spomenuté, môžu byť „predkami, ktorí sa snažia splynúť so svojim potomkom, aby vyliečili to, čo neboli za svojho života vo fyzickom tele sami schopní.“

Pokiaľ nie je vzťah medzi živým a mŕtvym v rovnováhe, bude panovať chaos“, hovorí Dr. Somé.

Ľudia kmeňa Dagara veria, že ak existuje takáto nerovnováha, je povinnosťou živých vyliečiť svojich predkov. Ak ich predkovia nebudú vyliečení, ich chorá energia bude naháňať duše a psyché tých, ktorí sú zodpovední pomôcť im“.

Rituály sa zameriavajú na liečbu vzťahov s našimi predkami a zahŕňajú tak špecifické záležitosti predka, ako aj širšie kultúrne okolnosti z našej minulosti. Dr. Somé bol svedkom neuveriteľných vyliečení počas týchto rituálov.

Použiť pre duševné ochorenie prístup posvätného rituálu, namiesto považovania človeka za patologického, dáva postihnutému človeku, ale aj širšej komunite veľkú výhodu.

Ide o možnosť začať na daný problém nazerať ako na príležitosť, ktorá ponúka ohromné množstvo prínosov pre všetkých zúčastnených.

Knihy, ktoré napísal Dr. Somé

Dr. Somé je autorom dvoch kníh. Prvou je Rituál: Sila, Liečenie a Komunita, spomenutá aj v tomto článku o niečo vyššie.

Druhá má názov Z vody a ducha: Rituál mágie a zasvätenia v živote afrického šamana.

Táto kniha bola preložená do češtiny a je ju možné zohnať aj na Slovensku.

Poznámka redakcie

Obsah tohto článku je vskutku zaujímavý, no nie nutne sa s ním musíme úplne stotožňovať.

Ako už ale vyplýva aj z názvu našej stránky, snažíme sa „bádať“. Preto sme otvorení rôznym, aj takýmto trošku ezoterickejším témam, ku ktorým nemusí vždy existovať striktné vedecké zdôvodnenie.

Myslíme si však, že aj terapia, ktorá má preukázaný hoci len empirický úspech, je hodná vašej pozornosti.

Dúfame, že sa vám tento článok páčil. Nemusíte po jeho prečítaní hneď cestovať do Afriky na šamanský kurz, no minimálne sa nad ním môžete trošku zamyslieť.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: What a Shaman Sees in A Mental Hospital

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Pekny clanok, vidim, ze sa zacinate uz zaoberat aj duchovnom, to je dobre, len tak dalej…:)

 2. No ano, duchovny canok, ale zial o „bludoch“…

 3. je to zaujímavý článok ale pozor aby sme si nemysleli, že všetky duševné poruchy sú liečiteľské. ono totiž máme okolo seba veľa entít , či už im veríme, vysmievame sa alebo neveríme. a áno ak niekto nazve bludom duchovno, tak to znamená len toľko, že preletel na povrchu a nepochopil veci okolo seba 🙂 Už Hamlet povedal, že je veľa vecí medzi nebom a zemou Horátio 🙂
  ale k podstate, každý sme nejaký tam v tom svojom vnútri, niekedy dokonca úplne iný ako si to okolitý svet myslí, alebo my sami myslíme a tak sa môže stať, že entitu nepochopíme /viď psychopati 🙁 / alebo si pritiahneme entitu, ktorá potlačí pozitívne v nás ….takže pozor nepadnime na druhú stranu koňa ,lebo to veľmi bolí 🙁

 4. Sila, neuveriteľná. Ja mám 14 rokov schizofrénia, niečo takéto som nečítal, toto stojí na mojej strane, čo je vzácne. Neskutočne to sedí. Splýva to s mojimi skúsenosťami. Dostal som sa po 13 rokoch pekla do rozpoloženia, že cítim veľkú šancu aj motiváciu. Vyvíja sa to.

 5. Je to ťažke. Ale nič hodnotnejšie na tomto Svete nie je ľahke.

  • Ahoj Calothrick. Pan Jezis Kristus prisiel , aby nas ludi zachranil, oslobodil zajatych, uzdravil chorych… duchovny svet existuje a Boh nas varuje aby sme sa nezahravali s okultnymi demonskymi vecami o akych sa pise v clanku. Obrat sa k Jezisovi Kristovi, On jediny ti da slobodu a pokoj. Nemyslim tym k soche a kostolnemu nabozenstvu. Boh je naozaj zivy a zachranuje aj dnes, tak ako to bolo aj za cias prvych apostolov, kym neboli kostoli a Boh nebol ponizeny na nejaku sochu ktora ani nevidi ani nepocuje. Velmi ti prajem najst pokoj. Skus hladat Boha. Mozno ti pomoze v tom aj tato stranka . Boh ta zehnaj .
   http://www.preco.estranky.sk

   • V nyc Presbyterian a elmhurst nemocnicich nasilne zavirani nevinne zdrave snad nepohodlne jednotlivce do Psycho muciren.
    Tam je zinjektuji zdroguji do stavu zombie business kazdou hodinu coz se nesmelo ani v koncentracich odmitnou jakoukoliv hygiene I dentalni 1. Poor zraneni policajty bez diagnosy nechaji j terroru boldest vcetne tezkych zraneni mozku patere zlomenin a za Tim korupcni pravnici canaries… a hypnosis kolem a dalsi Mengele experiment

 6. V nyc Presbyterian a elmhurst nemocnicich nasilne zavirani nevinne zdrave snad nepohodlne jednotlivce do Psycho muciren.
  Tam je zinjektuji zdroguji do stavu zombie business kazdou hodinu coz se nesmelo ani v koncentracich odmitnou jakoukoliv hygiene I dentalni 1. Poor zraneni policajty bez diagnosy nechaji j terroru boldest vcetne tezkych zraneni mozku patere zlomenin a za Tim korupcni pravnici canaries… a hypnosis kolem a dalsi Mengele experiment

  • V nyc Presbyterian a elmhurst nemocnicich nasilne zavirani nevinne zdrave snad nepohodlne jednotlivce do Psycho muciren.
   Tam je zinjektuji zdroguji do stavu zombie business kazdou hodinu coz se nesmelo ani v koncentracich odmitnou jakoukoliv hygiene I dentalni 1. Poor zraneni policajty bez diagnosy nechaji j terroru boldest vcetne tezkych zraneni mozku patere zlomenin a za Tim korupcni pravnici canaries… a hypnosis kolem a dalsi Mengele experiment
   Po 3. Kazdou hoping vzbuzeni take nasilnemu jsme jiz obscene nespali terror nepohodli revu prechlazeni vyhruzek lzivych reportu diagnos a mankpulaci tod Joe Biden USA dnes

Pridajte komentár

*