Najlepšie liečebné protokoly dokazujú, že COVID-19 nespôsobuje koronavírus


Print Friendly, PDF & Email

Najlepšie liečebné protokoly dokazujú, že COVID-19 nespôsobuje koronavírus

V našom dnešnom článku prinášame ďalší z alternatívnych pohľadov na ochorenie COVID-19 a súčasnú pandémiu „nového coronavírusu“, vrátane toho, ako táto pandémia vznikla a kto alebo čo za ňou stojí.

Podľa niektorých zdravotníckych expertov mali páchatelia tejto VEĽKEJ PODVODNEJ PANDÉMIE za príčinu ochorenia COVID-19 označiť koronavírus (konkrétne nový koronavírus SARS-CoV-2), aby zámerne oklamali medzinárodné komunity lekárskeho a vedeckého výskumu.

Ďalším dôvodom tohto podvodu malo byť to, aby sa neúčinne liečilo ziskovejšími protokolmi, ospravedlňujúc tým povinnú vakcínu na COVID-19 a certifikát o teste na imunitu.

Podľa štúdie dokáže liek proti parazitom zabiť bunkovú kultúru COVID-19 do 48 hodín

„Ako konzultant integratívnej medicíny a odborník na koronavírus som včas videl, že COVID-19 nie je koronavírus. Môj prvý pacient s COVID-om začal prejavovať klasické symptómy ochorenia COVID v priebehu prvého decembrového týždňa roku 2019.

Na základe toho ako vzdoroval prakticky každej nami predpísanej liečbe sme vedeli, že to NIE JE len koronavírus.

S každým ďalším záchvatom sa sada symptómov buď zvýšila čo do intenzity a počtu, alebo zmenila na priebeh zdanlivo iného ochorenia.

Vtedy sme pochopili, že v skutočnosti máme do činenia s vysoko sofistikovanou biologickou zbraňou veľmi podobnej metódou bioinžinierstva upravenej lymskej borelióze, ktorá bola okolo roku 1975 vypustená z laboratória na Plum Islande.

Vtedy sme tiež pochopili, že to, čo sme zámerne pomenovali „covidový syndróm“, v skutočnosti nie je spôsobené koronavírusom (ak je koronavírus vôbec prítomný).

Pôvodne sme usudzovali, že moderná biologická zbraň COVID-19 je dosť pravdepodobne balená ako skupina patogénnych mikroorganizmov.

Hlavným pôvodcom infekcie bol nepochybne nejaký parazit, čo je dôvod, prečo sú také účinné protiparazitné lieky ako hydroxychlorochín (HCQ) a ivermektín, či už sa užívajú ako lieky na prejavujúci sa covidový syndróm alebo preventívne ako profylaxia.

Každý vie, že hydroxychlorocín je striebornou guľkou na úspešnú liečbu malárie, moskytmi prenášanej parazitárnej infekcie. Podobne aj ivermektín je širokospektrálny antiparazitný liek schválený agentúrou FDA, bežne používaný na liečbu infekcií spôsobených škrkavkami, hlístami a ďalšími parazitmi.

Tak ivermektín ako aj hydroxychlorochín sú účinné antiparazitné prostriedky, čo priamo ukazuje na to, že primárnym patogénnym mikroorganizmom ochorenia COVID-19 je parazit.

Lenže z našich viac ako rok trvajúcich klinických pozorovaní sa tiež dokázalo, že covidový syndróm je rozsiahly multiinfekčný syndróm, ktorý niekedy prejavuje aj bakteriálne, plesňové a vírusové symptómy.

U niektorých pacientov sa dokonca prejavujú symptómy mykoplazmálnych infekcií podobných tým, ktoré mali príslušníci armády USA so syndrómom vojny v Zálive (GWS) po prijatí koktailu veľmi toxických a mikróby obsahujúcich vakcín.

Záverom tu je, že COVID-19 sa celkom podobá iným syndrómom multiinfekcií ako sú GWS a LS, najmä v spôsobe, akými boli obe metódou bioinžinierstva nastavené k zmutovaniu in vivo. To je dôvod, prečo má každý prípad COVID-u svoju vlastnú jedinečnú sadu príznakov.

Keďže konzultujeme prípady COVID-u vo všetkých 24 časových pásmach, začalo byť tiež jasné, že v tých veľkých mestách, ktoré zažili celosvetovo najväčší zhluk explózií koronavírusu, boli vypustené výrazne odlišné varianty biologickej zbrane COVID-19.

Povedané inak, biologická zbraň COVID-19 odpálená vo Wu-chane, sa značne líši od tej, ktorá bola vypustená v Miláne, Teheráne, New York City a v ekvádorskom Guayaquile.

Týmto spôsobom boli bioteroristi schopní spustiť biologické útoky s využitím rôznych verzií COVID-19, ktoré navždy unikajú skutočne presnej diagnóze a preto je účinný plán liečby, prinášajúci trvalé vyliečenie, vždy nedosiahnuteľný.“

Predchádzajúce škandalózne odhalenie COVID-Gate už rádioaktívnejšie ani byť nemôže.

Každé jedno slovo sa odvtedy potvrdzovalo ako holá pravda, čoho dôkazom je niekoľko veľkých covidových pokrokov v lekárskej aréne a v komunite vedeckého výskumu.

Teraz je jasné, prečo bol v auguste 2019, tesne pred úvodným spustením biologickej zbrane COVID-19 v čínskom Wu-chane, úkladne zavraždený biochemik Dr. Kary Mullis, PhD.

Len čo sa páchatelia OPERÁCIE COVID-19 rozhodli použiť vysoko chybový PCR test na diagnostikovanie nesprávne označeného nového koronavírusu – SARS-CoV-2, vedeli, že musia rýchlo eliminovať najväčšieho odporcu používania PCR testu týmto chybným spôsobom – jeho geniálneho tvorcu Karyho Mullisa.

Liečba osteoporózy

A tak to urobili… 7. augusta 2019, len pár mesiacov predtým, ako bol v dňoch 18. až 27.októbra 2019 uskutočnený covidový biologický útok vo Wu-chane.

 „COVID-19“ NIE JE koronavírus!

Napriek predchádzajúcemu nadpisu a úvodnému titulku existuje možnosť, že SARS-CoV-2 zohráva v procese ochorenia známeho akocovidový syndrómmalú rolu.

Do akej miery to však platí, je stále neznáme. Doposiaľ sa nevyskytol ani jediný prípad, pri ktorom by bol u symptomatického pacienta s ochorením COVID-19 izolovaný koronavírus SARS-CoV-2, ktorý by bol potom vedecky dokázaný ako vyvolávajúca príčina.

Tento nevyvrátiteľný fakt je dosť výrečný.

Vzhľadom na to, aký mediálny ošiaľ bol zámerne upriamovaný na toľko obávaný koronavírus kvôli pôvodnej akcii psychologickej vojny, v ktorej počas epidémie v Ázii v rokoch 2002 až 2004 vystupoval v hlavnej roli vírus SARS-CoV-1, je teraz evidentné, že falošná stopa koronavírusu bola roky pripravovaným projektom Nového svetového poriadku.

Čo je rozhodujúci bod?

Primárnym pôvodcom infekcie u všetkých pacientov s ochorením COVID-19 je pravdepodobne parazit, nie koronavírus.

Povedzme si to otvorene: Je OBROVSKÝ rozdiel medzi parazitom a vírusom. A bioninžinieri to vedeli, čo je dôvod, prečo tak pedantne zostrojili covidovú biologickú zbraň ako extrémne nebezpečnú a neviditeľnú.

Čo je tiež dôvod, prečo páchatelia Operácie Covid spravili všetko, čo bolo v ich moci, aby zakázali používanie hydroxychlorochínu, keďže ho ako prvý propagovali mnohí skúsení a dobre informovaní lekári, najmä keď ho predpisovali spolu so zinkom a Azitromycínom.

Keby sa ten konkrétny protokol použil univerzálne, túto vyfabrikovanú pandémiu by veľmi rýchlo ukončil.

Zdravotné úrady však namiesto toho pri každej príležitosti hydroxychlorochín neúnavne očierňovali, práve tak, ako sa to snažili robiť s ďalším účinným antiparazitárnym liekom ivermektínom.

Prečo bola India, „krajina parazitárnych ochorení“, jedným z prvých štátov, ktorý schválil ivermektín na ochorenie COVID-19?

Celkovým záverom tejto analýzy je, že koviďáci oklamali celý svet s vysokou mierou chladnokrvnej kalkulácie a bezpríkladnej vierolomnosti.

Tento vopred premyslený plán má presne stanovený konečný cieľ: vnútiť nesmierne nebezpečnú povinnú vakcínu celému ľudstvu, čo môže byť úspešné len vtedy, keď sa systematicky uvedú do činnosti dva hroty mnohohrotovej stratégie Nového svetového poriadku:

 • Prvý hrot, páchatelia KORONA-podvodu potrebovali o prípade COVID-19 použiť presvedčivú lož. To, že ho na samom začiatku klamne označili za „koronavírus“ a neprítomnosť akéhokoľvek vedeckého testovania, sú jasným dôkazom covidového podvodu.
 • Druhý hrot, páchatelia KORONA-podvodu potrebovali sústavne odporúčať protokoly, ktoré nebudú fungovať, alebo, ak by fungovali, ktoré budú účinné len dočasne alebo sporadicky, prípadne budú prinášať iba obmedzené výsledky.

Zhrnutie

Každý, kto pochybuje o tejto kritickej analýze, by si mal pozorne pozrieť nasledovnú videoprezentáciu Dr. Lawrencea Palevskeho: Covid-19 Gain in Function “parasite infection” (Covid-19 a získanie funkcie parazitickej infekcie)

Dokonca aj Dr. Fauci hovoril o fakte, že nelegálna práca na biologických zbraniach sa už viac nemôže vykonávať v USA. Čo je dôvod, prečo zadali prísne tajný covidový projekt „získania funkčnosti“ stráženému biologickému laboratóriu vo wu-chanskom Virologickom inštitúte.

Tá nevyhnutná technológia „získania funkcie“ sa očividne využila na pridanie parazita do covidovej mikrobiálnej zmesi… a spolu s ním ďalších oslabujúcich a nepolapiteľných patogénov.

Otázkou teraz zostáva: Ktoré ďalšie patogénne mikroorganizmy konkrétne boli metódou bioinžinierstva pridané do ochorenia COVID-19?

A pridávajú sa do každej novej generácie covidovej biologickej zbrane noví pôvodcovia infekcie? A tiež, vkladajú sa nejaké patogény vytvorené metódou bionžinierstva, ktoré sú zamerané na určité pokrvné línie či rasy, národy, geografické oblasti, atď.?

Naozaj sa zdá, že každá úspešná chrípková sezóna sa bude odteraz využívať na udržanie takzvanej koronavírusovej pandémie na obrazovke radaru po zvyšok našich životov. Pretože len takto sa môže táto plánovaná pandémia využiť na uvalenie Veľkého Resetu na celú civilizáciu planéty s relatívne malým nesúhlasom ľudí.

Taký ohavný plán na implementáciu nekončiacej sa globálnej pandémie tiež uľahčil kradmé zavedenie dlho očakávanej injekcie FunVax. A nič horšie ako to už byť nemôže.

Záver

Záverom, je dôležité, aby ľudia pochopili, že VEĽKÁ PODVODNÁ PANDÉMIA ROKU 2020 SA RÚCA… rýchlejšie než Dvojičky 11. septembra 2001.

To preto, lebo veľmi odvážni hrdinovia ako bol Kary Mullis poskytli pravdivé interview, ako je napríklad toto s názvom:

„PCR Test Creator Reveals Raw Truth About Its Testing Deficiency and Dr. Fauci’s Corruption at NIAID“ (Tvorca PCR testu odhaľuje pravdu o jeho nedostatkoch a korupcia hlavného hygienika USA Fauciho)

Liečba osteoporózy

Zdroj: stateofthenation.co, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Daniela Frycová

  děkuji, je to úžasná zpráva, nicméně jen malá část lidstva, neznalého mediciny a politiky to pochopí.
  Daniela Frycová

 2. Ďakujeme za ďalší dôležitý článok. Prečítala som aj články vložené – no comment, žijeme hroznú dobu.

 3. https://www.naturalnews.com/2021-01-04-moderna-vaccine-designed-to-program-humans.html
  Moderna’s mRNA injections are an “operating system” designed to program humans and hack their biological functions
  MRNA injekcie od Moderna sú „operačný systém“ určený na programovanie ľudí a hacknúť (skomoliť) ich biologické funkcie
  The new mRNA vaccines are dependency programs, designed to manipulate and enslave human biological functions
  Voľný preklad – neviem to ani presne preložiť:
  Nové mRNA vakcíny sú závislé programy, určené aby manipulovali a zotročili ľudské biologické funkcie

 4. Definitiva

  Ďakujem redakcii za prelomový článok. Pravda sa utajiť nedá, je len otázka času, kedy sa zjaví. Covid koktejl obsahuje HIV, SARS CoV1, môže obsahovať ebolu, Lymskú boreliózu, parazity.
  Teraz je dôležité nasmerovať pozornosť davu na to, kto zadal výrobu biologickej zbrane, kto ju vyrobil, kto ju vypustil na slobodu, čo je cieľom tzv. pandémie, kto chce mať z toho osoh.

  Je dokázané, že sa to začalo v USA, Fort Detrick. V USA parlament zakázal vývoj týchto biologických zbraní. Preto Dr. Fauci spreneveril verejné zdroje a zafinancoval laboratórium vo Wuchane. To sú fakty.
  USA majú desiatky vojenských biologických laboratórií mimo USA, najviac na Ukrajine, Gruzínsku a koncentrujú ich okolo ruských hraníc.
  USA majú program odberu ľudských tkanív pre výskum DNA, zvlášť je známy záujem USA o tkanivá Rusov, Slovanov, akcia je verejná. Súvisí to s odvekou genocídou Slovanov a Rusov, nákazy špecifické len pre nich.

  Lenže USA nie sú vinníkom, nemajú zmysly, nevidia, nepočujú, nemajú rozum, svedomie… USA sú len inštitúciou a tú splodili ľudia. USA sú štát, ktorý je skonštruovaný chazarskou a sionistickou mocou. Vznikom FEDu v 1913 ovládli USA, neskôr cez petrodolár celý svet. Rothschild je otcom svetových centrálnych bánk, začal v Nemecku, Londýne, Paríži, Taliansku…pár storočí stačilo klanu na ovládnutie sveta nesplatiteľným dlhom.
  Mozgovým trustom sú CFR, v Londýne, Trilaterálna komisia, Rímsky klub. Octagon má sídlo vo Švajčiarsku.
  Svetové ekonomické fórum /SEF/ je výkonná organizácia, ona nemyslí, ona vydáva rozkazy politickým sluhom v štátoch. /Rozkazy, nedostatok rozumu a zákaz diskusie sú pre Západ typické./ SEF bude zasadať v máji v Singapúre, dovtedy musí byť odstránený Trump od moci a zavakcinová Euro Americká populácia, aby sa mohlo prikročiť k ďalším úlohám NWO, vakcináciou nič neskončí. Vrchol agresivity vakcinačnej loby nastane v najbližších mesiacoch, vid. aj Nitru.
  Z Nitry nie sú žiadne dôkazy, video z nemocnice, vyjadrenia lekárov odborníkov, úmrtia sú v norme, mŕtvoly sú zvážané z okolia, výsledky pitvy nepoznáme, príčina úmrtí je len Covid a žiadna iná, nemocnice dostávajú príplatky za Covid diagnózy, všetci pacienti sú vyšetrení falošnými testami s cieľom Covid pozitívny. Príplatky za Covid sú legálnou štátnou korupciu lekárskeho stavu a legálnym rozkrádaním verejných zdrojov zo zdravotnej poisťovne, trestný čin v priamom prenose, mlčí prokurátor aj súdy.
  Katastrofa Covid je iba v Nitre, kde sú vo funkciách neoliberálne komunistické kádre. Riaditeľ nemocnice má besný výraz tváre, zlo sa v nej dá čítať. Inde na Slovensku je kľud, akosi záhadne sa pandémie z Nitry nešíri do okolia a takto sa epidémia NESPRÁVA. Ak by bola Nitra pravdou, tak potom nie lokdaun, ale je nutné uzavrieť nepriedušne všetky cesty aj vzdušné, vytvoriť okolo Nitry karanténu, uzávera vojskom. A samozrejme by kompetentní okamžite mali začať liečebné protokoly, ivermektín HCQ… Ale nič také nie je na programe, iba lokdaun, t.j. maximálne vystrašiť ľudí, aby sa hromadne nechali vakcinovať, čo ladí s úlohou a termínom SEF.
  Za Trilaterárnou komisiou, CFR, Rímskym klubom, sú konkrétne mená, rodinné klany, ktoré vládnu svetu už 5000 rokov, monarchie, finančná oligarchia a spolupracujúca mafia.
  Rothschild ovláda svetové financie, tzv. finančná pomoc, pôžička, na reštart ekonomiky nie je nič iné, ako podlé a nikdy nesplatiteľné zadĺženie štátov, firiem a občanov. Ťarcha pôžičky bude na štáte a ten bude nástrojom parazitov na zvyšovanie daní a poplatkov, ľudia budú zbavení majetku a budú platiť nekonečný nájom…
  Rockefeller má účasť vo všetkom, čo smrdí ropou, teda aj v celom farmaceutickom biznise. Gates a Soros sú iba ponížený sluhovia.
  Vatikán chránený jezuitami koná v zhode s so svetovládou, vid. migrácia, LGBTI,
  likvidácia cirkvi a tradičnej rodiny, Vatikán je ovládnutý sektou Opus Dei, jej cieľom je nové svetové náboženstvo New Age a NWO.
  NWO zastrešuje všetkých a ukazuje na všetkých vinníkov, v našom prípade Covid podvodnej pandémie.
  V Afrike Covid pandémia neexistuje, opatrenia žiadne, život beží a doteraz to u Boha bolo vždy tak, že choroby bielych boli prenosné aj na iné rasy a naopak.
  Podobne bez Covidový stav je aj v Ázii. Afrika, Ázia a Rusko sú na programe Trilaterálnej komisie až po zvládnutí Euro Ameriky.
  V opozícii s NWO sú východoázijské rodiny, Čína, Japonsko, plánujú finančný reset, oddĺženie sveta a mierový vývoj. Čínsky prezident a jeho komunisti spolupracujú s mafiou USA, demokrati, Biden. Putin je geniálny, je chránencom Svetového židovského kongresu, posilňuje suverenitu Ruska, ovplyňuje svetové procesy a skokom zlepšuje život v štáte. EÚ? Prepáčte, tento prívesok USA mafie nie je na programe dňa. Slovensko? Buď ľudia povstanú, alebo národ a štát zaniknú vo svetoobčianstve.

  Pre zopakovanie:
  https://www.protiproud.cz/politika/5535-trilateralni-komise-hlavnim-cilem-operace-covid19-je-urychleni-procesu-zmeny-lidstva-ohniska-odporu-musi-byt-eliminovana-bude-v-roce-2021-spustena-operace-moskva-jake-procesy-by-mela-urychlit-antihmota.htm

  Je to politika, tá bola vždy tou najväčšou špinou ľudstva, ale keď chceme pochopiť Covid, musíme najskôr pochopiť politiku. Nič sa nedeje náhodou, ani vojny a revolúcie. Už ste sa niekedy zamysleli, že prečo sa ľudstvo nevyvíja v mieri a spolupráci, ale stále bojuje a ničí to čo vytvorilo v minulosti /Stredovek/?
  Dejiny ľudstva sú resetové dejiny, vyvolanie hladu, chudoby a strachu, vtedy je ľudstvo poslušné a upaľuje svojich vizionárov-bosorákov na hranici. A svetová moc sa pritom vždy len upevnila.

 5. https://www.hlavnespravy.sk/lekarka-nahle-zomrela-po-ockovani-vakcinou-pfizer/2396776
  Lekárka náhle zomrela po očkovaní vakcínou Pfizer

 6. Pokud se jedná o nemoc vyvolanou parazitem, je nejjednodušší cesta infekce ke spotřebiteli prostřednictvím potravy. Nejjednoduší je potom cesta pomocí vody z čistírny nebo velkovýrobce potravin . A ten, kdo by měl zájem takto lidi infikovat , by měl eminentní zájem na uzavření restaurací a všech podobných zařízení, kde se jídlo dělá z čerstvých surovin. Je to čistá konspirace , ale v tomto divným do záhuby spějícím světě je možné vše.
  Bylo by možná zajímavé porovnat promořenost míst s lokálními zdroji vody proti
  místům centrálním zásobování vodou.

  • Definitiva

   Krvné parazity šírené komármi, jednobunkové, genetickou manipulácia použitá časť DNA parazita, konšpirácia. To, že veci sa zdajú neuveriteľné a im nerozumiem, ešte neznamená, že to nemôže byť pravda. Ľudstvo je klamané a podvádzané už 5000 rokov zo strany elít a dnešné elity ovládajú masmédiá.
   Zásada predbežnej opatrnosti hovorí neveriť ani mäkké F. Lieky proti parazitom pôsobia proti vírusom, to v minulosti nebolo, dnes je to fakt, zase konšpirácia?

 7. Možná, že se jedná ,pokud se jedná o infikaci parazitem přenosem potravin,
  pomocí vody z čistíren, možná producentem velkovýroby potravin. Vše je možné,
  pokud někomu vadí aplikace osvědčeného ,ale nepatentovatelného léku na nemoc, která je nespecifikovatelná a kde vakcinace evidentně způsobí příjemci nulový efekt s pravděpodobnými problémy pro organismus je v pozadí něco víc než jen peníze.
  Někdo hraje vabank proti národům. Cesta z područí je jen jedna – jeden stát, jedna
  státní banka a jedna tiskárna státních cenin s vlastní matricí peněz.

 8. Neviem si spomenúť, že kde som to vlani čítal, že: pitva tých čo zomreli na Covid-19 je zakázaná, ale nemeckí patológovia v snahe zistiť čo sa v takom tele deje, predsa takú mŕtvolu načierno pitvali. Zistili, že v tele sú početné zrazeniny, a že tie spôsobujú podobné baktérie ako chrípku. Vírus vylúčili. Možno práve preto, že ide o tento podvod, následne zakázali liečbu liekmi proti chrípke. Viem, že to čo som napísal má malú výpovednú hodnotu, ale koho by to zaujímalo, môže si to skúsiť vygoogliť.

  • Nás učili, že chrípka je vírusové ochorenie. Inak súhlas s ostatným.

  • Ján, nemyslím si, že Váš komentár má iba malú výpovednú hodnotu. Naopak.
   Predpokladám, že u spomenutých patológov prevážil záujem spoznať pravdu – nad účelovým nariadením vrchnosti – a tak pitvali. O realite sa potrebovali presvedčiť overením si skutočnosti. Správny prístup. Klobúk dolu pred týmito zodpovednými odvážlivcami.

   Klara, áno, podľa súčasného názoru odborníkov je chrípka vírusové ochorenie.
   …teda, ak nás opäť nezavádzajú, čo sa „mocným“ tohto preklamaného sveta už podarilo veľakrát: Raz človeka stvoril svätý duch, potom sme sa postupne vyvíjali z opice… aká ďalšia absurdnosť je práve v kurze, to netuším; viem len, že oba spomenuté nezmysly boli postavené „na piesku“, podobne ako veľa iných filozofických aj lekárskych rezultátov… nehovoriac už o tom, o akej globalistickej pomätenosti sa nás snažia od jari 2019 presvedčiť…

  • Marie Machálková

   Zhruba před půl rokem jsem někde na internetu četla konspiraci, že onen „virus“ vznikl snad v USA a hlavně, že vakcína příjde z USA a to proto, že je na tom finančně špatně a potřebuje se díky této vakcíně fin. vzpamatovat. A ono to tak vážně je. Jak již tehdy mohli vědět, že tu vakcínu vyprodukuje USA? Že by ji už tehdy měli?

   • No to máte tak: Najskôr niečo predpoviem, a potom, s rafinovane dostatočným časovým odstupom, z ničoho nič sa moja predpoveď zrazu napĺňa…
    (Však, svätá biblia? …žeby bol autor tejto kontradiktorickej knihy „jedol zo stromu života“? No iba ak tak.
    …preto napr. nedôverujem ani tejto spomenutej knihe ako celku, hoci zopár % – a VEĽKEJ !! – pravdy by sa v nej našlo. Ibaže aj to málo cenného je prekryté kvantom poprekrúcaných faktov a donebavolajúcich lží…)

    USA je široký pojem. Prezident Spojených štátov Donald Trump by s vyprodukovaním nejakej ničivej vakcíny (a to sú hádam všetky) zaručene nesúhlasil – vyplýva to už z jeho dávnejšieho varovania pred inou nebezpečnou vakcínou: „Očkovanie proti chrípke je najväčší podvod v dejinách medicíny“.
    Trumpov protivník – autor novej zhubnej vakcíny proti vymyslenému covidu doktor Fauci – rovnako ako Trump prebýva v Bielom dome; aj on „je USA“. A obaja majú vysoké postavenie. Prirovnám to: Slovensko je Matovič? On sa od jeho zvolenia zrejme tak cíti, keďže Slovensko proti vôli ľudu obdaril covid netestujúcimi testami a iba vydieraním Slovensko prinútil, aby sa celé otestovalo; však takú účasť, akú dosiahol počas dvoch dní (teda po druhom dni z večera do rána) na 1. celoplošnom testovaní, mu nezhltnú ani žiaci 1. stupňa ZŠ – teda ak opakovane neprepadli z matiky.
    Od 6. januára zorientovaná časť sveta stŕpa, či spravodlivo zopakované podvedené americké voľby znova „vyhrá“ američan Biden, alebo Američan Trump (pôvodom Nemec, no je to Američan s veľkým A). Ak opakovane v Amerike vyhrá podvod, a teda Biden, potom globalvakcinátor Fauci naďalej zostane v Bielom dome, aby postupne, do poslednej bodky na ľudstve naplnil biblické Zjavenie Jána – šelmou 666. Ak vyhrá Trump, dá sa predpokladať, že na 4 roky bude mať aspoň tá racionálnejšia časť sveta od modifikovanej vakcíny a nasledujúceho čipovania možno pokoj…
    Nie je podstatné, Marie, či tú vakcínu „už vtedy mali“ (však oklamať všetky národy sa dá aj zo dňa na deň). Ide o to, že kvôli tomu, aby vakcínu pretlačili, potrebujú odstaviť Trumpa. V novembrových voľbách sa im to – vďaka múdrosťou obdareného Donalda – nepodarilo. Výsledok nových, opakovaných volieb bude svedčiť o tom, či tentoraz vyhrá pravda, alebo opäť dlhoprstá, už pridlhoveká lož…

    Marie, „někde na internetu“ – ako vidieť – sa naozaj dočítate čokoľvek…
    Čítajte iba spoľahlivé, overené, často googlom blokované, či dokonca neopodstatnene trestne stíhané médiá. Produkciu jedného z mála takých máte práve pred očami. Objektívnu a kompetentnú odpoveď na obe Vaše otázky a ešte oveľa viac získate napr. po dôslednom prečítaní si práve tohto Bádateľovho článku zo 04/01/2021, plus 4. komentára k nemu od čitateľa so značkou Definitiva.

 9. https://blog.hlavnespravy.sk/25147/stvoritel-satan-osud-moj-duch-korona-a-vakcina/
  Stvoriteľ, Satan, Osud, môj Duch, koróna a vakcína.

 10. http://www.zvedavec.org/vezkratce/17461/
  WHO: Očkovaní lidé se mohou nakazit Covidem a mohou přenést nákazu na ostatní

 11. http://www.zvedavec.org/vezkratce/17460/
  Nejméně pět smrtí po vakcíně Pfizer/BioNTech

 12. http://www.zvedavec.org/vezkratce/17459/
  UK: Prudký nárůst infekcí Covid-19 začal po očkování. Náhoda?

 13. https://zemavek.sk/wef-vyzyva-aby-vsetci-pomohli-pri-ockovani-sveta/
  WEF vyzýva, aby všetci pomohli pri „očkovaní sveta“
  Svetové ekonomické fórum (WEF) chce, aby vlády, centrálne banky a veľké firmy pomáhali pri presviedčaní ľudí o správnosti a bezpečnosti očkovania. Je totiž presvedčené, že tento elitný „triumvirát“ môže svojim vplyvom (a peniazmi) zohrať rolu pri globálnom očkovaní.

 14. Priatelia, našiel by sa niekto, kto by z angličtiny preložil článok pod linkom FunVax? Ja som si to s mojou kuchynskou angličtinou prečítala a myslím si, že by o tom malo vedieť čo najviac ľudí. Ak si len teoreticky pripustím možnosť, že to môže byť pravda, Pán Boh nás ochraňuj.
  vanity

 15. A je to! Vymaľované. A kompletne!
  Vďaka, Bádateľ, skvelá práca! Obrovská bodka za rozkúskovanou, nepochopiteľnou, takmer rok nás bičujúcou plan-démiou – stupídnosťou, aká nemá v histórii ľudstva obdoby. Sila a súhra Vašich dôkazov – zacielených na celistvé pochopenie súčasného vyšinutého svetového megapodvodu – dnes zažiarila naplno: potenciou, aká zaručene musí pokoriť chabé argumenty covidpropagátorov, poskokov zanietených pre Deep State.
  Aj komentátori zabodovali, a excelentne.
  Redakcia! Neposuniete tento Váš finálny, prestížny produkt predstavenstvu našej covidvlády? Nech konečne roztvorí brány nášho domáceho väzenia – skôr, ako sa polovica našich občanov ocitne na pľúcnej ventilácii, a celá slovenská ekonomika v háji.

  • Skôr ako ich obesíme! Aj tak ich obesíme! Doteraz nikto nevyjebal s naším národom tak, ako s ním vyjebala táto sionistická fašistická satanistická vláda!!!

 16. https://banned.video/watch?id=5ff367a135d67a2a75b90443
  CDC Death Numbers Expose Covid Hoax
  131,334 views
  CDC počty úmrtí odhaľujú Covid podvod
  Americké CDC odhaľuje, že v roku 2020 nezomrelo viac ľudí ako predošlé roky.

 17. No – hoci mi to vtedy ešte na jar nikto oficiálne nepotvrdil, ale odkedy mi bolo jasné, že PCR testy sú súčasťou celého podvodu a Kary Mullis zomrel pomerne mladý /74/ v nemocnici na pneumóniu – a teda bol určite intubovaný a teda mu pomohli na druhý svet, aby mohli spustiť PSY OP Covid 19 – som rád, že sa moja intuícia potvrdila, a určite sa prevalia aj ďalšie veci, pretože – zopár ľudí automaticky neodíde do Ježišovej náruče, ale ostávajú pri nás, aby dali veci do poriadku! To mám v pláne aj ja – po smrti v tomto živote zostať tu ako anjel pomsty!

 18. Warfarin Co vám lékaři neřeknou Celý článek
  Mamografy Způsobují rakovinu Celý článek
  Toxiny v domácnosti Co dýcháte doma? Celý článek
  Co mít v lékárničce Nejúčinější přírodní antibiotikum Celý článek ;
  Průlom v léčbě cukrovky Jak si pomoci za 8 týdnů Celý článek
  Tlusté střevo Vstupní brána ke zdraví Celý článek
  Varování!!! Co hrozí při kolonoskopii Celý článek
  Chlór ve vodě je problém Jak ho odstranit? Celý článek
  Pomoc při dně Jak odstranit krystalky z kloubů Celý článek
  Pomoc při hubnutí 2 lžíce kokosového oleje denně Celý článek
  Kurkuma Co by měli vědět všichni diabetici Celýčlánek
  Vakcíny jsou podvod Co odhalují tajné vládní dokumenty Celý článek
  500 hektarů shořelo Proč Maďaři zapálili geneticky modifikovanou kukuřicí Celý článek
  Symboly na plastových lahvích Jsou tyto lahve bezpečné? Celý článek
  Wi-Fi síť Může pomalu zabíjet? Celý článek
  Ekzém a fleky na tváři Co s nimi udělá jablečný ocet? Celý článek
  Rtuť Jak ji dostat z těla pryč Celý článek
  Patrick Swayze Mohl být zachráněn? Celý článek
  Mýtus chemoterapie Jedovaté léky způsobují další rakovinu Celý článek
  Jak zastavit migrénu V jednoduchosti je síla Celý článek
  Soda bicarbona Noční můra farmaceutického průmyslu Celý článek
  Energetické léčení Příběh žokeje Váni Celý článek
  Opary Typy oparů Celý článek
  Léky pro nemoc zvanou život Celý článek
  GMO – proč nenajdete označení na obalech Celý článek
  PSA test nebezpečná mystifikace Celý článek
  Super lék ZELÍ Celý článek
  Homeopatičtí skeptici se stávají jejími zastánci Celý článek
  Jak se zdravě stravovat Základní rady Celý článek
  Zabijáci – glutaman a aspartam Celý článek
  Poznejte z obličeje co Vás ničí Celý článek
  Vakcína na chřipku se rtutí Celý článek
  Lék na rakovinu plic za dolar Celý článek
  Esenciální oleje, nová antibiotika? Celý článek
  Vakcinace z pohledu chemika Celý článek
  Komplikace po očkování u dětí Celý článek
  Unikátní extrakt z Rdesna mnohokvětého Celý článek
  Úžasná himalájská sůl Celý článek
  Náhrada za kortikoidy Celý článek

  Governer New York State – Cuomo JAK SE PROSLYCHA vyhrozuje a chce udelat ze vsech co odmitnou se podrobit ockovanim kriminalniky. Snad je presunou jiz od 1995 pripravenych Koncentracnich taboru, kde jsou take spalovny mertvol jak ti velice zli jazykove tvrdi… tak zadne iluze, pry Viceprezident USA Pence je pod podplacenim, vcyhruzkama, – a dalsich svinstev. Typu Jeffrtu Epstain??? Uvedomte si Joe Biden hlasoval na 8 valecnychy konflkiktru od …, Jugoslavie az po Lybia, Syria… Ho voli ti hlavni kdo nas DEPOPULIZUJI a zotrocuji Satanistre, a mysli si zer vecnost v Heity bude p;ro ne pekna?
  Buh nas zachran prosim, modleme se, ze zitra nejvetsi podvod v historii Volby v USA neprojde. Jen Bozi sila jestli jeste najdeme milost … ocista Kristovou kKRCWarfarin Co vám lékaři neřeknou Celý článek
  Mamografy Způsobují rakovinu Celý článek
  Toxiny v domácnosti Co dýcháte doma? Celý článek
  Co mít v lékárničce Nejúčinější přírodní antibiotikum Celý článek ;
  Průlom v léčbě cukrovky Jak si pomoci za 8 týdnů Celý článek
  Tlusté střevo Vstupní brána ke zdraví Celý článek
  Varování!!! Co hrozí při kolonoskopii Celý článek
  Chlór ve vodě je problém Jak ho odstranit? Celý článek
  Pomoc při dně Jak odstranit krystalky z kloubů Celý článek
  Pomoc při hubnutí 2 lžíce kokosového oleje denně Celý článek
  Kurkuma Co by měli vědět všichni diabetici Celýčlánek
  Vakcíny jsou podvod Co odhalují tajné vládní dokumenty Celý článek
  500 hektarů shořelo Proč Maďaři zapálili geneticky modifikovanou kukuřicí Celý článek
  Symboly na plastových lahvích Jsou tyto lahve bezpečné? Celý článek
  Wi-Fi síť Může pomalu zabíjet? Celý článek
  Ekzém a fleky na tváři Co s nimi udělá jablečný ocet? Celý článek
  Rtuť Jak ji dostat z těla pryč Celý článek
  Patrick Swayze Mohl být zachráněn? Celý článek
  Mýtus chemoterapie Jedovaté léky způsobují další rakovinu Celý článek
  Jak zastavit migrénu V jednoduchosti je síla Celý článek
  Soda bicarbona Noční můra farmaceutického průmyslu Celý článek
  Energetické léčení Příběh žokeje Váni Celý článek
  Opary Typy oparů Celý článek
  Léky pro nemoc zvanou život Celý článek
  GMO – proč nenajdete označení na obalech Celý článek
  PSA test nebezpečná mystifikace Celý článek
  Super lék ZELÍ Celý článek
  Homeopatičtí skeptici se stávají jejími zastánci Celý článek
  Jak se zdravě stravovat Základní rady Celý článek
  Zabijáci – glutaman a aspartam Celý článek
  Poznejte z obličeje co Vás ničí Celý článek
  Vakcína na chřipku se rtutí Celý článek
  Lék na rakovinu plic za dolar Celý článek
  Esenciální oleje, nová antibiotika? Celý článek
  Vakcinace z pohledu chemika Celý článek
  Komplikace po očkování u dětí Celý článek
  Unikátní extrakt z Rdesna mnohokvětého Celý článek
  Úžasná himalájská sůl Celý článek
  Náhrada za kortikoidy Celý článek

  Krev Jerzise Krista nas smyva nase VESKERE HRICHY A PROKLETI, zasti sil temna KTERE ZASILEJME ZPET NA PUVODCE, VE JMENU NASERHO SPASITELE … Kerve Svate primo z Golgody, Kalvary …. Nejsilnejsi sila proti proti Satanistu muze …
  Velice tezke casy nas mohou jeste cekat take dle Proroka Daniela, Ezechiase, … az Proroctvi Sv. Jana, z Revelation Videni… Ano MARK OF THE BEAST… 4 kone Souzeni…
  Vakcina, muze to byt ta neboli znacka bestie 666 a NAOCKUJI VAS = nano … a Hz specialni – freguence 5G, GMO a KRALOVSTVI NEBEZKE JE PRO VAS JIZ navzdy NEPRISTUPNE, tak to naplanovali, neb vedi, ze jejich cas se velice krati a tak chteji co nejvice skod pro nas vsechny a Zatrsceni na veky pro co nejvice…
  Nektere politiky, herce, jako pry take Bohdanku, uplatily, dalsi jsou mozna a pry pod vyhruzkama, nekteri, zblbnuti jen moroni, dalsi jen cast Satanismu, okultizmu presvedceni o silenych teoriich Psycho… depopulace… kolapsu civilizace, monotonni Reset pricmouhle rasy, vse robvotama a par otroku, a pod…
  A STALE SE BAVIME O NICEM, JAKO LECENI SYMPTOMU, NE CHOROB !!!

  Vitejte v Kralovstvi Temna vy vsichnu poblouzneni a ztraceni… Pani a Damy, uvedomte si, vse kteri vse cinbite … za COVID-19, vite co Vas asi vse ceka, na veky, neb nemate snad Dusi Lidskou? – Reptilians, Kchazars??? – coz je dalsi otazkou ale …
  Nasledky budou prisouzeni vam VSEM a to na veky veku v necem horsim, co nam vy nyni cinite nam vsem, s NAHUBKY- ROUSKAMA GOJIMU ……

  • Pán Jaroslav, prepáčte ja som nepochopila – píšete celý článok. Môžete my vysvetliť kde sú tie celé články? Vopred ďakujem.
   Ináč veľmi zaujímavý blog.

 19. Hal Turner Radio Show – Massive explosion at a pharmaceutical company in North Taiwan – Makes Hydroxychloroquine!

  NEBO TERRORI8STICKY UTOK?
  Požár fabriky na Viagru v USA ASI ODVETA? PAK TAKE SNAD NA VAKCINY? Cakaji nas strasne mesice preziti???

 20. O tom víš? Zeman zachránil Slovensko a celou EU tím, že podpořil VETO Maďarska a Polska na rozpočet EU. Pan Danko má tentokrát mimořádně pravdu. Paní komisařka Jourová a s ní celá Evropská komise musela ustoupit a dohodnout se na „tzv. kompromisu“ . Dnes se Matovič chválil, že vyjednal v Bruselu balík peněz pro Slovensko. Vyjednal …….. !Nebýt Zemana, tak bychom ( taky Česko, Maďarsko i Polsko) dostali peníze jen pod podmínkou, že přijmeme migranty a všechna ta nová nesmyslná „Genderová“ pohlaví, atd. Slovenská „reprezentace“ jen potichu čekala, jak to dopadne.
  Zajímavé je, že se o tom v česku nikde oficiálně nemluví a nepíše. ani v TV a p. Nora Fridrichová, jindy ukecaná, která všechno ví teď mlčí!! U nás o tom měl tiskovku už včera i Robert Fico. Poláci a Maďaři vyhráli s podporou Miloše Zemana!

  https://www.youtube.com/watch?v=vwlsf2FT6Co

 21. Jedine co mi do tejto mozajky nezapada, su vyjadrenia Dr.Pekovej, ktora tvrdi ze virus „izolovala“ zo vzorkov a na zaklade jeho rozboru teda tvrdi ze je umelo vytvoreny. Viete sa k tomuto bodu nejako fundovane vyjadrit?

  • Podľa dokumentu Plandemic 2 – prioritne /zo začiatku – potom už to nebolo potrebné/ mohli vykonávať PCR testy na kovid len tie laboratória, ktoré boli zazmluvnené PATENTOVO s organizáciou Fauci, Gates a spol. Teda – Peková je súčasťou Plandemic plánu a boli jej ako medzi prvými poskytnuté sekvencie údajne patentovaného Covid 19, teda ich mohla DNA inžiniersky preskúmať. Som presvedčený, že Peková je súčasťou uvádzania podvodu s Covid 19 v ČR – aj keď „na svoju obhajobu“ poskytuje verejnosti „korektívne“ vysvetlenia. Treba si naštudovať dokumenty s Pekovou – je na nich propagácia PCR labu, ktorý používa vo svojej firme, pričom ako DNA inžinierka musí poznať argumentáciu Karyho Mullisa o irelevantnosti PCR testov! Na Pekovú bol – kvôli je dôveryhodnosti – spáchaný „atentát“ v podobe zákazu činnosti – verejnosť sa postavila na jej obranu a prevzala jej tézy – vtedy to bolo obdobie, v ktorom sa budovala „existencia“ Covid 19 aj v grafickej podobe – tie už obligátne „morské ježovky“. Peková je sofistikovanou podnikateľskou súčasťou kovid podvodu! Alebo potom nemá pravdu dokument Plandemic 2!

   • Zaujimava odpved, logicky aj sedi… Akurat pokial si pamatam spominala ze vzorky mala aj od pacientov „preto bola zdiskreditovana ze nemala opravnenie na pracu s ludksymi vzorkami“, preto predpokladam ze vzorky nemala zo zahranicia a teda ze vyskum bol robeny z domacich vzoriek „aj ked sa mi nieco mari ze spominala ze tieto vzorky boli brzne dostupne na poziadanie“… Bolo viacero videi s nou a miesali sa tam rozne informacie…. Ale dik za odpoved ktora vceku osvetluje tuto cast hlavolamu…

  • Nikdo nikdy žádný čistý virus neizozoval, prostě to není možné, zrovna tak není možné virus vyrobit. Sekvenci viru prý dokáže počítačem vytvořit student medicíny. Tak se to stalo v Číně a všichni hlupáci to okopírovali.

 22. žeby príčina vírusiku ?? : https://satellitemap.space/

 23. Toto su tí paraziti :
  file:///C:/Users/Acer/Downloads/Spolecensky_parazitismus_v_zivote_narodu.pdf

  • Odkazy môžete dávať na dokumenty nachádzajúce sa na internete, nie na vašom osobnom počítači. Nikto okrem vás k vášmu počítaču nemá prístup. Teda až na možných hackerov. To by ste však zrejme nechceli.

 24. Nejhorší je, když ještě dnes někdo věří na Covid-19. Nikdy neexistoval, proto nemohl bát izolován, vyfotografovín, validován, atd. atd…..šlo jen o vakcinační byznys, s katastrofálními dúsledky..

Pridajte komentár

*