Britská očkovacia správa: Vývinové poruchy plodu, paralýza, mŕtvica či slepota


Print Friendly, PDF & Email

Britská očkovacia správa: Vývinové poruchy plodu, paralýza, mŕtvica či slepota

(Daily Expose) – Vláda Veľkej Británie, resp. Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (MHRA) zverejnila svoju už 24. aktualizáciu nežiaducich účinkov vakcín na Covid-19, ktoré boli nahlásené do systému Žltá karta.

Tento týždeň sme sa do správy začítali pozornejšie, než kedykoľvek predtým a zistili sme nesmierne znepokojujúcu skupinu účinkov, ktoré boli dlho prehliadané – vrodené vývinové poruchy plodu.

Čo vieme po vyše polroku očkovania proti covidu

Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (MHRA) udelila mRNA vakcíne Pfizer / BioNTech súhlas na núdzové použitie 8. decembra 2020.

Od tohto dátumu bol verejnosti, lekárom a zdravotným sestrám sprístupnený systém MHRA Žltá karta, umožňujúci im hlásiť všetky nežiaduce účinky, ku ktorým mohlo dôjsť z dôvodu ktorejkoľvek vakcíny na Covid-19.

Prvá správa, zverejnená vládou Spojeného kráľovstva, resp. MHRA začiatkom februára, sa týkala nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené do 24. januára 2021. Táto správa obsahovala účinky ako sú slepota, mŕtvica, potrat, náhla smrť a mnohé ďalšie fatality.

Bohužiaľ však v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch boli druhy a počty nežiaducich účinkov z týždňa na týždeň znepokojujúcejšie a závažnejšie.

Dvadsiataštvrtá správa, zverejnená vládou Spojeného kráľovstva, resp. MHRA, 16. júla 2021 sa venuje nežiaducim reakciám na vakcíny Pfizer, AstraZeneca a Moderna, nahláseným do 7. júla 2021.

Obsahuje aj hlásenia, v ktorých nebol druh vakcíny na Covid-19 špecifikovaný.

Negatívne účinky vakcín podľa druhu

Nasledujúca tabuľka ukazuje druhy a množstvá všetkých porúch, nahlásených ako nežiaduce reakcie na každú jednotlivú vakcínu na Covid-19, ako aj celkové súčty.

Boli prevzaté z analýzy uverejnenej MHRA pre každú vakcínu.

Ako môžete vidieť hore v tabuľke, vírusová vektorová vakcína AstraZeneca spôsobila o státisíce nežiaducich účinkov viac, než ktorákoľvek iná vakcína. To však neznamená, že tie ostatné sú bezpečné.

Celkovo 245 394 nežiaducich účinkov a 456 úmrtí spôsobených vakcínou Pfizer desaťnásobne prevyšuje množstvo, ktoré by stačilo k nepokračovaniu v očkovaní ktoroukoľvek inou vakcínou.

A zdá sa, že podobným smerom začína smerovať vakcína spoločnosti Moderna.

Riziká vakcíny Moderna

Prvé dávky mRNA vakcíny Moderna boli ľuďom v Spojenom kráľovstve podané 7. apríla 2021. MHRA uvádza, že odvtedy bolo do 7. júla 2021 podaných 1,1 milióna dávok.

K rovnakému dátumu bolo do systému MHRA Žltá karta nahlásených 25 627 nežiaducich účinkov, čo znamená, že k nežiaducemu účinku došlo na každých 42 podaných dávok.

K tým nežiaducim účinkom došlo preto, lebo vakcína od Moderny to nie sú len boľavé paže či únava.

Patria sem veci ako je trombocytopénia – stav, pri ktorom nemáte v krvi dostatok krvných doštičiek. Pri ťažkej forme môžete spontánne krvácať do očí, ďasien či mechúra, alebo príliš krvácať pri poranení.

Pri vakcíne Moderna bolo zatiaľ 6 hlásení trombocytopénie a 2 hlásenia imunitnej trombocytopénie.

Patria sem aj veci ako sú zástava srdca, nahlásená dvakrát a myokarditída a perikarditída – stavy, ktorých bolo pri vakcíne Moderna hlásených po 9 prípadov. Tieto dva stavy MHRA v tichosti pridala na varovanie k vakcínam Moderna a Pfizer.

Myokarditída je zápal srdcového svalu a objavuje sa pravidelne u mladých mužov po tom, ako dostali svoju druhú dávku vacíny Pfizer alebo Moderna.

Nepomerne vyšší podiel negatívnych účinkov u Moderny

Je tu však aj iná štatistika, ktorá dokazuje, že vakcína Moderna je niečo, kvôli čomu sa treba znepokojovať.

Vo svojej 24. aktualizácii MHRA uvádza, že k 7. júlu 2021 bolo podaných približne 79,4 milióna dávok.

Z nich predstavovala vakcína Moderna len 1,3%, s 1,1 miliónom podaných dávok. Táto vakcína však spôsobila 25 627 z 1 059 307 nežiaducich účinkov u všetkých vakcín. To sa rovná 2,4% zo všetkých nahlásených účinkov.

Nemalo by to byť bližšie k 1,3%, ak máme veriť tomu, že MHRA nevidí nijaký dôvod na obavy u žiadnej z vakcín, keď porovnáme štatistiky s tým, čo by sa podľa očakávaní malo objavovať u bežnej nezaočkovanej populácie?

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Znepokojenia okolo vakcíny Astra Zeneca

Porovnanie podielu na nežiaducich účinkoch medzi vakcínami Pfizer a AstraZeneca ukazuje, že s vakcínou AstraZeneca to začína byť extrémne znepokojujúce.

K 7. júlu bolo podaných približne 31,3 miliónov dávok vakcíny Pfizer. To predstavuje 39,4% zo 79,4 milióna doteraz podaných vakcín na Covid-19. Lenže 245 395 nežiaducich reakcií na vakcínu Pfizer predstavuje iba 23,16% z 1 059 307 nežiaducich účinkov, nahlásených pre všetky vakcíny na Covid-19.

Nie je to však preto, že by vakcína Pfizer bola bezpečná. Druh nahlasovaných reakcií dokazuje, že má od toho ďaleko. Je to preto, lebo v krátkodobom meradle je vakcína AstraZeneca očividne oveľa nebezpečnejšia.

K 7. júlu bolo podaných približne 47 miliónov dávok vakcíny AstraZeneca. To predstavuje 59% zo 79,4 milióna doteraz podaných vakcín proti Covid-19 vo Veľkej Británii. Lenže 785 519 nežiaducich reakcií na vakcínu AstraZeneca predstavuje šokujúcich 74,15% z tých 1,05 milióna nežiaducich účinkov, hlásených pre všetky vakcíny na Covid-19.

Práve tak, ako u vakcíny Moderna, nejde len o reakcie, ako sú bolesť paže alebo hlavy. Vakcína Pfizer spôsobila 80 zástav srdca, vedúcich k 30 úmrtiam, kým vakcína AstraZeneca spôsobila 152 zástav srdca, ktoré mali za následok 33 úmrtí.

Proti vakcíne Pfizer bolo podaných 148 hlásení za spôsobenie hluchoty. U vakcíny AstraZeneca bolo takých hlásení podaných 327.

Kvôli vakcíne Pfizer osleplo 72 ľudí, zatiaľ čo kvôli vakcíne AstraZeneca ich osleplo 260 – ide však len o nahlásené počty, číslo môže byť podstatne vyššie.

Z dôvodu očkovania vakcínou Pfizer bolo hlásených 368 prípadov záchvatu, 76 prípadov paralýzy a 282 prípadov „cerebrovaskulárnych príhod“, vedúcich k 12 úmrtiam.

U vakcíny AstraZeneca však bolo 1 194 hlásení záchvatu, 280 hlásení paralýzy a 1 053 hlásení „cerebrovaskulárnych príhod“, vedúcich k 39 úmrtiam. Cerebrovaskulárna príhoda je druh mŕtvice.

Vrodené poruchy plodov po očkovaní

No zrejme najznepokojujúcejšou poruchou, ku ktorej dochádza z dôvodu vakcín na Covid-19, je tá, ktorá nám uplynulých 23 týždňov od zverejnenia prvej správy unikala – kongenitálne poruchy.

Kongenitálna porucha je zdravotný stav, ktorý je prítomný pri narodení alebo ešte pred ním. Tieto stavy, označované aj ako vrodené vývinové poruchy plodu, sa dajú získať počas fetálnej etapy vývoja alebo z genotypu rodičov.

Ako nežiaduce účinky vakcíny Pfizer bolo hlásených 41 vrodených vývinových porúch plodu, u vakcíny AstraZeneca ich bolo 75 a u vakcíny Moderna 2.

Medzi vrodené vývinové poruchy plodu patria:

 • choroba srdca
 • mozgová obrna
 • malformácia plodu
 • kongenitálna cystická adenomatózna malformácia pľúc
 • porucha extrémnej bolesti
 • redukčný defekt končatiny
 • cystická fibróza
 • Youngov syndróm

Porovnanie celkových čísel so Slovenskom

Je všeobecným tajomstvom, že na Slovensku sa utajujú údaje o poškodeniach z očkovania (respektíve nehlásia sa alebo sa nepripúšťa súvislosť medzi očkovaním a vedľajším účinkom).

Poďme sa teda pokúsiť odhadnúť mieru toho utajovania a zapierania.

Predpoklady:

Veľká Británia má 66,7 milióna obyvateľov. Slovensko má 5,45 milióna. Veľká Británia je teda približne 12-krát väčšia.

Veľká Británia mala ku koncu júla 70,2% začkovanosť aspoň jednou dávkou, Slovensko zhruba 41,5%. Veľká Británia má teda približne 1,7-krát vyššiu zaočkovanosť.

Británia má hlásených 1 059 307 vedľajších účinkov. Vydeľme to 12 a potom ešte 1,7. To je zhruba 52 000. Čiže Slovensko by malo mať asi toľko všetkých hlásení vedľajších účinkov. Ku koncu júla 2021 ich ŠÚKL evidoval len 7 752.

Výsledok: Na Slovensku sú hlásené nežiaduce účinky očkovania proti COVID-19 v asi 6,7-krát menšej miere než vo Veľkej Británii!

Ak by sme rovnaký prepočet urobili pre úmrtia (2766 ÷ 12 ÷ 1,7), dostaneme sa na číslo 136 úmrtí. Toľko by ich teoreticky malo byť u nás. Doteraz ich však bolo oficiálne uznaných len 4.

Výsledok: Úmrtia po očkovaní na COVID-19 vykazuje Slovensko v 34-krát menšej miere ako Veľká Británia!

Názor na to si môžete urobiť každý sám.

Záver

Čísla vravia jasne. A ak vám budú nejakí tupci vrámci vládnej alebo mediálnej propagandy nabudúce tvrdiť, že vakcíny proti COVID-19 sú účinné a bezpečné, ukážte im tieto údaje.

Kedysi v roku 1976 počas „prasacej chrípky“ sa očkovanie zastavilo po pár desiatkach úmrtí v USA. Dnes máme v USA a Európe už desiatky tisíc úmrtí a očkovanie veselo beží ďalej, dokonca pod nátlakom a vyhrážkami.

Toto už nie je starostlivosť o „verejné zdravie“. Toto je zločin, masová vražda a genocída!

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: dailyexpose.co.uk, Úvodný obrázok: ilustračný, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.naturalnews.com/2021-08-23-protests-canada-against-mandatory-vaccine-passports-media-blackout.html
  Large-scale protests take place in Canada against mandatory vaccine passports but the media blacks it out
  V Kanade prebiehajú rozsiahle protesty proti povinným očkovacím pasom, ale médiá to zatemňujú (zatajujú)

 2. https://www.naturalnews.com/2021-08-23-covid-vaccines-development-deadlier-variants-nobel-winner.html
  COVID-19 vaccines ENABLE the development of deadlier coronavirus variants, warns Nobel Prize winner
  Držiteľ Nobelovej ceny varuje, za vakcíny proti COVID-19 umožňujú vznik smrteľnejších variantov koronavírusu

  Emergence of new post-vaccine variants prove Montagnier’s theory correct
  Vznik nových variantov po očkovaní dokazuje, že Montagnierova teória je správna

 3. Ako povedal jeden lekár, po vektorových vakcínach prídu nežiaduce príznaky skôr…kým pri mRNA si počkáte.

 4. „Nasledujúce tabuľky ukazujú druhy a množstvá všetkých porúch, nahlásených ako nežiaduce reakcie na každú jednotlivú vakcínu na Covid-19, ako aj celkové súčty.“ – presnejšie
  „nahlásených ako nežiaduce reakcie na každú jednotlivú vakcínu na Covid-19“ – má byť čo?

  Mám to chápať tak, že každého, koho opichajú, neskôr navštívia nejakí ujovia a tety, aby sa ho spýtali, či – „hypoteticky“ – nemal nejaké negatívne účinky – KEĎŽE VŠETCI VAKCINOVANÍ SA ZÚČASTŇUJÚ EXPERIMENTU?
  Teda – Slováci sa nezúčastňujú experimentu a preto u nich na nežiadúcich účinkoch nezáleží?

  • „na každú“ sa myslí „na každý druh“, keďže ich používali 3 druhy (Pfizer, Moderna a AstraZeneca). Nemyslí sa tým na každú aplikovanú dávku.

   • Dobre – teraz inak – o každom vakcinovanom existuje veľmi podrobný záznam jeho osobných údajov a tí, ktorí vykonávajú „výskum“ – nechávajú voľný priebeh evidencii vedľajších účinkov na „hlásenie toho, kto to chce ohlásiť“ – teda nevykonávajú cielený zber dát?!

    Tak to potom nie je výskum ale aplikácia niečoho „a potom sa uvidí“!

    Teda sa pýtam – čo je to to čo sa má uvidieť? Smrtnosť?!

    • Najpravdepodobnejšie. Zdá sa, že oni nemajú záujem skúmať účinky tých vakcín. Oni už o tých účinkoch dávno vedia.

     • Ide o to, že smrtnosť sa dá pohodlne sledovať štatisticky! A je úplne jedno, „na čo“ kto zhebne – ak vylúčime úrazy a nehody. Vláda to bude pripisovať Covid 19 – tým viac vakcín budú chcieť do ľudí napichať – a máme začarovaný kruh genocídy.

      Poznáme z histórie takýto model medicínskeho „omylu“? Keď ľudia na „niečo“ umierali a až po dlhej dobe – po 100 rokoch sa zistilo, na čo v skutočnosti? Nič? Španielska „chrípka“ = vakcinačná pneumónia – nič? Prečo by vymýšľali nové modus operandi?

     • Lenže zatiaľ stále sledujú úmrtia na Covid-19 priebežne v nemocniciach. Ak by im to na konci roka nesedelo, tak nemôžu povedať, že umreli na covid. Napríklad, ak priebežne udajú 1 000 úmrtí, nemôžu budúci rok povedať, že na covid zomrelo 20 000 ľudí. To by im ľudia nezožrali.

      To by museli buď 1) Ukončiť priebežné sledovanie úmrtí na Covid, alebo 2) Falošne priraďovať úmrtia po vakcíne covidu (predpokladáme, že začnú to druhé).

      David Icke napríklad hovorí, že „Neexistuje delta variant. Vakcína je delta variant“. Inými slovami, že následky očkovania úrady označujú ako delta variant. A teda – čím viac sa bude očkovať, tým viac bude „prípadov delty“.

     • No dobrá správa je, že už to začínajú ľudia prekukávať. Aj v takom najzaočkovanejšom Izraeli sa už ľudia búria, že nechcú 3. dávku, pretože už odmietajú byť pokusnými králikmi Pfizeru.

    • aco ine Marosko?

 5. Aby som nezabudol – dnes na Infovojne padli vážne narážky na hnutie Archa – že nie je to to, ako to vyzerá a prvé stretnutie nedopadlo dobre – avizované osobnosti neprišli na stretnutie Už som o tom nedávno povedal svoje.

  • Bolo divné, že ešte nič neexistovalo, žiadne štruktúry a už chceli 50 Eur. Mali to skôr rozbehnúť ako pilotný projekt pre úvodných účastníkoch zdarma a keď už by bol projekt životaschopný, tak až potom naberať ďalších platiacich členov.

 6. Včera som počula v bežných médiach šokujúcu správu. Už nie je vakcína Pfaizer doporučená len na núdzové použitie. Dostala už riadne schválenie na bežné očkovanie, na základe ktorého nás môžu tlačiť k očkovaniu.

 7. TOTÁLNY PREPADÁK? Príchod pápeža hlási vážnu komplikáciu! Nečakaná RANA pre pápeža Františka…

  Príchod Pápeža sa mal stať masívnym podujatím veriacich s celého Slovenska. Zdá sa, že príchod pápeža bude paradoxne obrovským prepadákom. Na podujatie s pápežom Františkom. Sa zatiaľ registrovalo približne 25 tisíc ľudí. Kapacity sú pritom omnoho vyššie, až pre takmer pol milióna záujemcov. Vláda však nateraz nemieni ustúpiť a trvá na tom, že s hlavou katolíckej cirkvi sa budú môcť stretnúť iba zaočkovaní.

  Motivácia k očkovaniu sa výrazne nezvýšila

  Jednodávkovou vakcínou (aby mohli vidieť pápeža) sa zaočkovalo 4600 ľudí.

  Zdá sa, že masívna akcia bude obrovský prepadák bez veriacich. Je na takúto možnosť a “zbabrané podujatie” pripravený aj Pápež František? Ako takúto nízku účasť vysvetlí prezidentka Čaputová? Zmenia alebo sa prehodnotia podmienky? Všetko je momentálne vo hviezdach hoci príchod je blízko.

  Presne o tomto sa už písalo,len aby sa v Maďarsku neotočil a Slovensko odignoroval.
  Aj keby sa pripustilo, ako KDH žiada, aby sa zúčastnili aj neočkovaní, aj tak by sme neišli. Prečo aj, veď ako sa k nám správa naša vláda, nech sa František dozvie a nech to má recipročnú odozvu. Nech zistia aký je výsledok ich vládnutia.

  • a) nenapadá ma náboženská udalosť v histórii, ktorá by sa stala prepadákom v účasti. Náboženský fanatizmus je ťažko poraziteľný, to predsa uznáte. A v Mekke sa ľudia ušliapali a nikomu to nevadilo.
   b) pápežovi je, s prepáčením, celkom u prdele, akú vládu tu, či inde vo svete, majú veriaci. Majú veriť v Boha, nie vo vládu.

   • Prídu veriaci z iných krajín a ľudia neorganizovaní cez sociálne siete-internet, ale organizovaní konfesne vo farnostiach. V roku 2003 s J.P.II. to tiež nebolo inak organizované. Mnohí prídu fyzicky pripravení tak, že absolvujú niekoľkodňový pôst, takže nebudú potrebovať ani srať – čo je dosť dôležité, ako o tam v mase ustáť. Si to mnohí pletiete s fanúšikmi nejakej hudobnej skupiny.

  • no a kto si praje navstevu masoveho vraha u Vas na Slovensku??

 8. https://www.naturalnews.com/2021-08-23-israel-warns-possible-lockdown-vaccination-rate-increase.html
  PRISON STATE: Israel warns of more lockdowns if vaccination rates don’t increase
  Väzenský štát: Izrael varuje pred ďalšími lockdownami, ak sa miera očkovania nezvýši

  Israeli government still pushing for vaccinations
  Izraelská vláda stále tlačí na očkovanie

 9. Mezitím ohavná ředitelka CDC Walenskyová používá silnou taktiku strachu, aby prosadila TŘETÍ injekci. Řekla, že dříve očkovaným nyní hrozí „vážné onemocnění“. Kolik lží bude ještě potřeba, aby se lidé probudili?

  https://techstartups.com/2021/08/19/cdc-director-walensky-says-increased-risk-severe-disease-among-vaccinated-early/

  • podľa mňa sa neprebudia, pretože by museli uznať svoje zlyhanie. A to ľudia nemajú radi. Ani nacistickí zločinci súdení v Norimbergu nepriznali svoju vinu ani nijakú ľútosť – ľudský tvor si takú potupu neprizná ani so slučkou na krku. Takí sme a takí budeme (teda nie „my“, čo tu diskutujeme, ale „oni“ tí druhí). História sa stále opakuje.

   • Takí pôjdu cestou hľadania iných vinníkov – ono ľudstvo sa delí aj v tomto na dve skupiny – jedna hľadá chybu v sebe a pácha samovraždy – druhá hľadá chybu v iných a pácha vraždy.

   • velky suhlas Milo

 10. Francouzi umí protestovat – BOJUJÍ za svá práva a inspirují tím zbytek světa.

  https://summit.news/2021/08/19/video-shows-angry-french-shoppers-being-blocked-from-entering-supermarket-because-they-dont-have-covid-passports/

  Video z Francie ukazuje rozzuřené nakupující, kterým policie brání ve vstupu do supermarketu, protože nemají COVID pas.

 11. Naši australští přátelé žijí v policejním státě, kterému se nechce věřit. Očividná radost tohoto agenta DS ze zneužívání moci je nechutná. Bojovník v publiku volá po „Norimberku 2.0“.

  https://gab.com/eyesonq/posts/106784534080423939

 12. https://zemavek.sk/britsky-majitel-pohrebnictva-umrtia-prudko-stupli-az-po-zacati-ockovania/
  Britský majiteľ pohrebníctva: „Úmrtia prudko stúpli až po začatí očkovania“

 13. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/klaus-schwab-lide-jsou-nejvetsi-hrozbou-pro-planetu/
  Klaus Schwab: Lidé jsou „největší hrozbou“ pro planetu

  Ekoideologie, finanční socialismus a ničení svobody: Klaus Schwab obnovuje své úsilí prostřednictvím Světového ekonomického fóra o implementaci „velkého resetu“.

 14. https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/sef-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-uvedl-kdo-bude-potrebovat-treti-davku-ockovani/
  Šéf České vakcinologické společnosti uvedl, kdo bude potřebovat třetí dávku očkování

  Ve vysílání Radiožurnálu promluvil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek o tom, kdo bude potřebovat třetí dávku očkování. Zmínil také to, kdy by k tomu podle něj mělo dojít.

 15. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/pribyvaji-dukazy-ze-plne-ockovani-lide-mohou-snadno-sirit-covid-19/
  Přibývají důkazy, že plně očkovaní lidé mohou snadno šířit Covid-19

 16. A je to tu. Ak nemáte doma záhradku, pripravte si zásoby..
  Francúzsko: Supermarkety s potravinami už tiež vyžadujú covid-pas!

  Paríž, 21.8.2021 (LifeSiteNews) – Niektoré supermarkety s potravinami už tiež vyžadujú od zákazníkov pri vchode „zelený pas“!
  Na videu na Twitteri sa objavili zábery s políciou brániacou skupine ľudí vstúpiť do supermarketu. V minulých týždňov sa začal vyžadovať „zelený pas“ vo všetkých prevádzkach ako bary, kaviarne, reštaurácie, kiná, vlaky, štadióny a fitness centrá. Teraz k tomu pribudli aj supermarkety! Tento týždeň niektoré reťazce oznámili, že vyžadujú od zákazníkov platný „zelený pas“ pred vstupom do obchodov s rozlohou vyše 20 000 m2 v oblastiach, kde je incidencia vyššia ako 200 na 100 000 obyvateľov. Oznamy o novej úprave vyvesili na vchode mnohých supermarketov. Carrefour napríklad vyvesil oznam:
  „Vitajte! Od pondelka 16. augusta majte pripravený covid pas na pokojn ý zážitok pri nakupovaní.“ …
  Pokuta do 750 eur hrozí ľuďom, ktorý sa preukážu falošným pasom. Tá sa zvýši na 1500 eur pri druhom takom priestupku a na 3750 eur pri treťom! …
  Nové opatrenie sa nestretlo s pochopením. Tvrdí sa, že to nemá právny podklad v dekréte zo 7. augusta – novom francúzskom zákone o riadení krízy s covidom-19. Táto legislatívy špecifikuje, že rozšírenie vyžadovania pasu s musí diať „za podmienok zaručujúcim prístup k základným tovarom a službám vrátane v niektorých prípadoch aj verejnej dopravy“. Teda mnohí považujú zákaz vstupu do supermarketov bez pasu za nezákonný.

  Francúzi nie sú tí, ktorým môžu kakať na hlavu, hrozí občianska vojna.

 17. https://otevrisvoumysl.cz/australie-vlada-vyhlasila-nejstriktnejsi-lockdown-doposud-kvuli-jednomu-pripadu-covidu/
  AUSTRÁLIE: Vláda vyhlásila nejstriktnější lockdown doposud kvůli jednomu případu covidu

  Ve zkratce…
  V Austrálii a na Novém Zélandu v posledním týdnu vyhlásili nejstriktnější lockdown doposud kvůli jedinému případu covidu. Policie varuje lidi, že když se „opováží” chodit ven navzdory nařízení, tak je budou pokutovat a zatýkat. Více ve videu.

 18. https://www.banned.video/watch?id=61240c2dad78c1675941805e
  Human Sacrifice: Exposing Klaus Schwab’s Engineered Failed State Collapse
  Ľudská obeta: Odhalenie skonštruovaného padnutého štátu Klausa Schwaba

  Alex Jones breaks down the engineered collapse of society and how Klaus Schwab has been telling the public his plans for The Great Reset and how it will usher in the Post-Human Era.
  Alex Jones rozoberá skonštruovaný (vopred naplánovaný) kolaps spoločnosti a to ako Klaus Schwab hovoril verejnosti o svojich plánoch na Veľký reset a o tom ako to bude vyzerať v post-ľudskej ére.

 19. Takže čoskoro povinné očkovanie látkami, ktoré na covid nezaberajú, lebo majú úplne iný cieľ ! Pěkně ! Ak už ani toto niekomu neotvorí oči: https://cz24.news/americka-fda-prave-plne-schvalila-mrna-vakcinu-pfizer-biontech-ziskala-tak-zakonny-prostor-pro-povinna-ockovani-armady-a-vsech-statnich-zamestnancu-evropska-ema-bude-nasledovat/ tak úplný primitív alebo nemysliace teľa !
  Inými slovami, to najhoršie je len pred nami …

  • Hrozné, hrozné, hrozné. Ak sa ľudia nevzbúria, prichádza ku koncu existencie ľudského života na zemi. Hlavne bielych, nemyslím teraz Afgancov, ktorí nás majú nahradiť.

 20. https://www.hlavnespravy.sk/juraj-mesik-media-strasia-ludi-ockovacou-propagandou-schyluje-sa-k-ockovaniu-stvrtou-davkou-mrna-vakcin/2651230
  Juraj Mesík: Médiá strašia ľudí očkovacou propagandou. Schyľuje sa k očkovaniu štvrtou dávkou mRNA vakcín?

  Štáty majú na skladoch milióny dávok vakcín proti covidu a ochota ľudí nechať sa zaočkovať stagnuje. Je potrebné rýchlo niečo vymyslieť. Najjednoduchší spôsob je trošku postrašiť ľudí. Na túto úlohu sa radi podujmú štátom a farmaceutickými firmami podporované médiá. Na dva prípady takéhoto zavádzania verejnosti upozornil lekár Juraj Mesík

 21. https://www.hlavnespravy.sk/velka-zmena-1-septembra-sa-uskutocnia-hned-tri-protesty-jeden-v-bratislave-a-dva-v-jednom-v-kosiciach/2650812
  Veľká zmena: 1. septembra sa uskutočnia hneď tri protesty. Jeden v Bratislave a dva v jednom v Košiciach

 22. http://svobodnenoviny.eu/belorusko-bez-lockdownu-nizna-umrtnost-podobna-sousednim-zemim-ktere-zavedly-drakonicka-opatreni/
  Bělorusko bez lockdownů: Nízná úmrtnost podobná sousedním zemím, které zavedly drakonická opatření

 23. Jednoduchá

  …ľudia na základe inform.z rôzn.krajín by mali povedať rázne NIE očkovaniu…mnohí očkovaní ochorejú, iní zomrú a majú v tom stále pokračovať?…aj Izraelčania už na to prišli…pre nás je iná cesta a to nevzdávať sa, treba odporovať a brániť tak seba, svoje zdravie, svoj život….keď sa pápež v Maďarsku otočí, bude to jeho ,,problém“ a tiež problém našej vlády…práve nimi nastavené super podmienky vytvárajú takúto reakciu, no ako som už za seba kedysi tu spomenula – jeho ,,uvítanie“ beriem ako ,,skúšku od veriacich“ nie Bohu ale cirkvi a toto ja už ozaj ,,nemusím…..milá Agata, tlačiť do očkovania nás iní môžu, no my budeme tí, kt.ju ODMIETNEME… pretože všetci tí uvedomelejší dobre vieme, ako nám chcú nimi ,,pomáhať“- podlomí sa zdravie, hlavne u starš., chron.chorých a slabších a skôr sa tak ,,preriedia “ ľudia na tejto Zemi…toto je ten pravý cieľ globalistov, nie naše zdravie a jednoduché životy, ale ich zdravie a ich náročné životy sú pre nich na 1.mieste…takže milí Slováci a milé Slovenky, ignorujte experimenty na sebe, je to presne tak, nikde sa nezhromažďujú tie pravé dáta a vy nikdy neviete, čo taký experiment s vami po roku či 2 urobí…no my to nevzdáme, verím, že vydržíme….možno sa niekedy budeme od znechutenia rôzne ,,maľovať“ ako niekoho značky v tomto príspevku, no my to zvládneme….verím tomu, určite….inak, aj tam vonku, na záhradách, lúkach, či lesoch sa nám začínajú farbiť stromy rôzn.farbami, všimli ste si? …to p.Jeseň nám už ,,klope“ na dvere, tá príroda bude teraz skutočne prekrásna ! :-)…….

 24. https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinated-healthcare-workers-threat-unvaccinated-patients-co-workers/?itm_term=home
  Study: Fully Vaccinated Healthcare Workers Carry 251 Times Viral Load, Pose Threat to Unvaccinated Patients, Co-Workers
  Štúdia: Plne zaočkovaní pracovníci v zdravotníctve nesú 251-násobok vírusovej záťaže, predstavujú hrozbu pre neočkovaných pacientov, pre spolupracovníkov

  A preprint paper by the prestigious Oxford University Clinical Research Group, published Aug. 10 in The Lancet, found vaccinated individuals carry 251 times the load of COVID-19 viruses in their nostrils compared to the unvaccinated.
  Príspevok prestížnej klinickej výskumnej skupiny Oxfordskej univerzity, zverejnený 10. augusta v časopise The Lancet, zistil, že očkovaní jedinci nesú v nosných dierkach 251-násobok záťaže vírusom COVID-19 v porovnaní s neočkovanými.

  Peter A. McCullough, M.D., MPH
  Peter A.McCullough, MUDr. MPH (Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve)

 25. https://www.naturalnews.com/2021-08-24-vaccine-failure-israel-post-injection-infections-skyrocket.html
  New York Times admits the Pfizer vaccine is FAILING in Israel as post-injection infections skyrocket
  New York Times priznáva, že očkovacia látka Pfizer v Izraeli ZLYHÁVA, pretože infekcie po vakcíne raketovo rastú

  The “fourth wave” of covid sickness is a direct result of mass vaccination
  „Štvrtá vlna“ choroby covid je priamym dôsledkom masového očkovania

 26. http://www.zvedavec.org/komentare/2021/08/8824-nejnovejsi-cesta-merkelove-a-prosla-vakcina-pro-ukrajince.htm
  Nejnovější cesta Merkelové a prošlá vakcína pro Ukrajince

  Nyní se na tento seznam „cesty zrady“ přidal další velký úspěch. Ukrajina se mění v region pro likvidaci prošlých zásob léků.

 27. https://www.infovojna.sk/article/lengvarsky-pripravuje-slovakov-na-moznost-coskoreho-prijatia-tretej-davky-experimentalnej-tekutiny
  Lengvarský pripravuje Slovákov na možnosť čoskorého prijatia tretej dávky experimentálnej tekutiny

 28. https://tadesco.org/viac-ako-23-000-nemeckych-lekarov-uz-neockuje-mrna-vakciny/
  Viac ako 23 000 nemeckých lekárov už neočkuje mRNA vakcíny

  OBJEDNÁVKY OČKOVACÍCH LÁTOK VÝRAZNE KLESAJÚ

  11 ZO 16 OČKOVACÍCH STREDÍSK BUDE ZATVORENÝCH

 29. Jednoduchá

  …milá Jean, tak to je výborná správa, 2/3 očkov.centier by malo byť zatvorených, to o niečom hovorí….

 30. In vero veritas

  Ako na záver :
  Už od začiatku ako dali pokuty za nenosenie rúšok, ktorými sme si mali vraj chrániť naše zdravie, bolo jasné že je to len vec ekonomiky
  Lookdown lockdown
  Celé fraška na úkor čo naleteli a nebránili sa
  Kovidiotizmus

 31. Tým prefackaním som myslela Rybníčka, ktorí sa všetkým vyhráža, je v ďalšom videu.

 32. MuDr-lant

  Podvodník – Vodník – Rybníček loví koho môže, kto naletí aby si na vlastnú zodpovednosť ublížil ? ? ?

  Je úplne všetko jedno, len aby boli TUČNÉ prémie násobkom platu !

Pridajte komentár

*