Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Big Pharmu aj médiá vlastnia tí istí podozriví ľudia, čo zosnovali podvodnú pandémiu


Print Friendly, PDF & Email

(GreatReject.org) – Čo majú noviny The New York Times a mnohé ďalšie médiá hlavného prúdu spoločné s Big Pharmou?

Odpoveď: Zväčša ich vlastnia investičné fondy BlackRock a Vanguard Group, dvaja najväčší správcovia aktív na svete. Navyše sa zdá, že tieto dve spoločnosti vytvorili tajný monopol, ktorý tiež vlastní skoro všetko, na čo si len pomyslíte.

Vysvetlené je to v nasledovnom videu v angličtine [1,2]:

„Akcie najväčších spoločností na svete vlastnia tí istí inštitucionálni investori. Navzájom sa poznajú.

To znamená, že ´konkurenčné´ značky, ako Coca-Cola a Pepsi-Cola, v skutočnosti konkurentmi vôbec nie sú, pretože ich akcie vlastnia presne tie isté investičné spoločnosti, investičné fondy, poisťovne, banky a, v niektorých prípadoch, vlády.

Menších investorov vlastnia väčší investori. Tých zasa vlastnia ešte väčší investori. Na viditeľnom vrchole tejto pyramídy sú iba dve spoločnosti, ktorých mená často vídame… Sú to Vanguard a BlackRock.

Moc týchto dvoch spoločností je nepredstaviteľná. Nielenže vlastnia veľký podiel akcií takmer všetkých veľkých korporácií, ale vlastnia aj akcie investorov do tých korporácií. To im poskytuje úplný monopol.

Agentúra Bloomberg hovorí, že do roku 2028 budú mať tieto dve spoločnosti investície spolu za 20 biliónov dolárov. To značí, že budú vlastniť takmer všetko.

Kto je Vanguard?

Slovo „Vanguard“ znamená „predvoj, predné postavenie v armáde alebo flotile, idúcej do vojny“, resp. „vedúce postavenie v nejakom trende či hnutí“.

Oba významy sú príhodnými opismi tohto globálneho monštra, vlastneného globalistami, presadzujúcimi Veľký reset, ktorý je vo svojom jadre presunom bohatstva a vlastníctva z rúk mnohých do rúk veľmi malého počtu ľudí, uvádza stránka Mercola.com.

Zaujímavé je, že k marcu 2021 je Vanguard najväčším akcionárom. (3, 4). Navyše má samotný Vanguard „jedinečnú“ korporátnu štruktúru, vďaka ktorej je ťažšie zistiť jeho skutočné vlastníctvo.

Je vlastnený svojimi rôznymi fondami, ktoré zasa vlastnia akcionári. Okrem týchto akcionárov nemá žiadnych investorov zvonka a nie je verejne obchodovaný. (5) Ako je ukázané vo videu: (6, 7)

„Elite, ktorá Vanguard vlastní, sa očividne nepáči pútať na seba pozornosť, nemôže sa však, pravdaže, ukryť pred tými, ktorí sú ochotní hľadať.

Správy Oxamu a Bloombergu hovoria, že 1% sveta vlastní spoločne viac peňazí, než zvyšných 99%. A, čo je ešte horšie, Oxam hovorí, že tomuto 1% išlo 82% všetkých peňazí, zarobených v roku 2017.

Inými slovami, tieto dve investičné spoločnosti, Vanguard a BlackRock, majú monopol v každom priemysle na svete a tie sú zase vlastnené najbohatšími rodinami sveta, z ktorých niektoré sú členovia kráľovských rodín a boli veľmi bohaté ešte pred priemyselnou revolúciou.“

Hoci podrobné preskúmanie všetkých fondov Vanguardu pre identifikáciu individuálnych akcionárov a tým aj vlastníkov Vanguardu by si vyžadovalo čas, rýchly pohľad naznačuje, že dvomi z tých akcionárov sú Rothschild Investment Corp. (8) a Edmond De Rothschild Holding. (9)

Pri ďalšom čítaní majte na pamäti meno Rothschild, pretože sa znovu objaví neskôr.

Vyššie uvedené video uvádza ako vlastníkov spoločnosti Vanguard aj taliansku rodinu Orsiniovcov, americkú rodinu Bushovcov, britskú kráľovskú rodinu, rodiny Du Pontovcov, Morganovcov, Vanderbiltovcov a Rockefellerovcov.

Big Pharmu vlastnia BlackRock a Vanguard

Podľa Simply Wall Street boli k februáru 2020 BlackRock a Vanguard dvomi najväčšími akcionármi v GlaxoSmithKline, so 7%, resp. 3,5% akcií. (10)

Vo Pfizeri je vzťah vlastníctva obrátený, najväčším investorom je Vanguard a BlackRock druhým najväčším akcionárom. (11)

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť 10 najväčších vlastníkov firmy Pfizer:

Majte na pamäti, že vlastníctvo sa môže kedykoľvek meniť, lebo spoločnosti kupujú a predávajú pravidelne, a tak sa nedržte percent.

Podstatou je, že BlackRock a Vanguard, individuálne a spolu, vlastnia v ktoromkoľvek danom čase dosť akcií na to, aby sa dalo povedať, že poľahky vlastnia Big Pharmu, aj centralizované staré médiá – a oveľa viac.

Prečo je to dôležité?

Dôležité je to preto, lebo farmaceutické spoločnosti riadia reakcie na COVID-19 – z ktorých všetky zatiaľ skôr ohrozovali, než optimalizovali verejné zdravie – a mainstreamové médiá boli ochotnými komplicmi v šírení ich propagandy, lživého oficiálneho naratívu, ktorý viedol, a stále vedie, k poblúdeniu verejnosti, vštepujúc strach na základe lží.

Aby sme mali nejakú šancu túto situáciu napraviť, musíme pochopiť, kto sú protagonisti, odkiaľ prichádzajú škodlivé príkazy a prečo sa vôbec tieto lživé naratívy vytvárajú.

Ako bolo v decembri 2020 uvedené v Global Justice Now v správe 12 „Desivá história Big Pharmy“, my jednoducho nemôžeme dovoliť farmaceutickým spoločnostiam – „ktoré majú dlhú históriu uprednostňovania spoločných ziskov pred zdravím ľudí“ – pokračovať v diktovaní reakcie na COVID-19.

V správe hovoria o hanebnej histórii siedmich najväčších farmaceutických spoločností sveta, ktoré teraz vyvíjajú a vyrábajú lieky a na génoch založené „vakcíny“ proti COVID-19, zatiaľ čo mainstreamové médiá pomáhali potláčať informácie o ľahko dostupných starších liekoch, u ktorých bolo dokázané, že majú proti infekcii vysoký stupeň účinnosti.

Prírodná liečba osteoartritídy

BlackRock a Vanguard vlastnia médiá

Čo sa týka The New York Times, k máju 2021 je BlackRock druhým najväčším akcionárom, s podielom 7,43% celkových akcií, tesne za skupinou Vanguard, ktorá vlastní najväčší podiel (8,11%). (13, 14)

Okrem The New York Times sú Vanguard a BlackRock tiež najväčšími vlastníkmi spoločností Time Warner, Comcast, Disney a News Corp, štyroch zo šiestich mediálnych spoločností, ktoré kontrolujú viac ako 90% mediálnej krajiny v USA. (15,16)

Pochopiteľne, keď vlastníte toľko spravodajských zdrojov, môžete prostredníctvom starostlivo dirigovanej a organizovanej propagandy, prezlečenej za žurnalistiku, ovládať celé národy.

Na tomto obrázku si môžete pozrieť vlastnícku štrukútu najvýznamnejších médií:

Ak sa vám už krúti hlava, nie ste jediní. Je ťažké lineárnym spôsobom opísať kruhové a úzko prepletené vzťahy. Svet spoločného vlastníctva je spletitý a zdá sa, že každý v ňom do istej miery vlastní každého.

Hlavným posolstvom však je, že dve spoločnosti o hlavu vyčnievajú nad všetkými ostatnými a sú nimi BlackRock a Vanguard. Spoločne tvoria skrytý monopol globálneho vlastníctva akcií a cez svoj vplyv na naše centralizované médiá majú moc manipulovať a riadiť väčšinu svetovej ekonomiky a udalostí a to, ako to celé svet vidí.

Keďže BlackRock v roku 2018 oznámil, že od spoločností, do ktorých investuje, má „spoločenské očakávania“, (17) nie je možné prehliadnuť jeho potenciálnu rolu ústredného centra Veľkého resetu a plánu „vybudujme znova lepšie“.

Pridajte k tomu informácie, že „vlastníctvom akcií v konkurujúcich si spoločnostiach ničia konkurenciu“ a „úzkou spoluprácou s regulátormi stierajú hranice medzi súkromným kapitálom a vládnymi záležitosťami“.

Teraz už nebude ťažké vidieť, ako by BlackRock/Vanguard a ich globalistickí vlastníci mohli byť schopní dopomôcť k Veľkému resetu a takzvanej „zelenej“ revolúcii, oboch tvoriacich súčasť toho istého úkladného plánu na krádež akcií.

BlackRock a Vanguard vlastnia svet

Toto tvrdenie sa stáva ešte jasnejším, keď si uvedomíte, že vplyv tejto dvojice sa neobmedzuje len na Big Pharmu a médiá.

Dôležité je, že BlackRock tiež úzko spolupracuje s centrálnymi bankami na celom svete, vrátane Federálneho rezervného systému USA, ktorý je privátnou, nie federálnou entitou. (18, 19) BlackRock požičiava peniaze centrálnej banke, koná ako poradca a vyvíja jej softvér. (20)

BlackRock a Vanguard tiež vlastnia dlhý zoznam ďalších spoločností, ako sú Microsoft, Apple, Amazon, Facebook a Alphabet Inc. (vlastník Google). (21)

Ako vidieť z nižšie uvedeného grafu vlastníckej siete BlackRocku a Vanguardu, (22), ktorý sa dá nájsť v článku z roku 2017 v The Conversation nazvanom „Tieto tri firmy vlastnia korporátnu Ameriku“, vymenovať ich všetky by bolo takmer nemožné.

Celkovo vlastnia BlackRock a Vanguard okolo 1600 amerických spoločností, ktoré mali v roku 2015 celkové tržby 9,1 bilióna dolárov. Keď k nim pridáte State Street, tretieho najväčšieho vlastníka na svete, ich vlastníctvo dovedna obsahuje takmer 90% všetkých spoločností indexu S&P 500. (23)

Pre zmapovanie presahujúceho vplyvu BlackRocku a Vanguardu na globálny trh si určite pozrite 45-minútové video v úvode tohto článku. Poskytuje široký prehľad o skrytej sieti monopolu spoločností Vanguard a BlackRock a ich role vo Veľkom resete.

Druhé, oveľa kratšie video nižšie, ponúka bližší pohľad na tieto informácie:

Ako môžeme spájať BlackRock, resp. Vanguard – a globalistické rodiny, ktoré ich vlastnia – s Veľkým resetom?

Pri zamedzení verejného prístupu sa musíme prizrieť vzťahom medzi týmito kolosálnymi globalistickými korporáciami a vplyvu, ktorý cez tieto vzťahy dokážu uplatňovať.

Ako uviedol Lew Rockwell: (24)

„Ak Lynn Foresterová de Rothschildová chce, aby sa Spojené štáty stali štátom jednej strany(podobne ako Čína) a nechce, aby boli v USA schválené zákony o hlasovacích právach, aby mohli byť pre dosiahnutie toho cieľa páchané ďalšie volebné podvody, čo urobí?

Usporiada konferenciu s účasťou 100 najvýznamnejších generálnych riaditeľov sveta a povie im, aby verejne odsúdili prijatie protikorupčného zákona, známeho ako zákon „Jima Crowa“, štátom Georgia.

Zároveň nariadi svojim verným generálnym riaditeľom štát Georgia bojkotovať, ako sme videli u Coca-Coly a bejzbalovej Major League, ba dokonca aj u hollywoodskej hviezdy Willa Smitha.

Na tejto konferenčnej skúške vidíme tiene Veľkého resetu, Agendy 2030, Nového svetového poriadku, OSN, takých ako Klaus Schwab [zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra], chcejúcich zabezpečiť, aby do roku 2030 už Zem nesužovali chudoba, hlad, znečistenie ovzdušia, choroby.

Pre dosiahnutie toho OSN chce, aby sa dane západných krajín distribuovali elitnými megakorporáciami, pre vytvorenie úplne novej spoločnosti. OSN je presvedčená, že pre tento projekt potrebujeme svetovú vládu – menovite samotnú OSN.“

Záver

Ako som opísal v mnohých prechádzajúcich článkoch, zdá sa byť celkom jasné, že pandémia COVID-19 bola zinscenovaná kvôli nastoleniu tohto Nového svetového poriadku – Veľkého resetu – a 45-minútové video na začiatku článku dobre vysvetľuje, ako to bolo vykonané.

A v jadre toho všetkého, v „jadre“, kam prúdi všetko bohatstvo sveta, nachádzame spoočnosti BlackRock a Vanguard.

Zdroje a odkazy:

Článok bol prevzatý zo stánky: greatreject.org

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za ďalší článok. Toto isté už napísal aj MUDr. Mercola – nečudo že teraz „idú po ňom“.
  A ešte chcú odstrániť hotovosť – potom už budú mať prehľad o tom kde idú naše peniaze, budú schopní zlikvidovať konkurenciu v biznise…

  • Preto treba prejsť na používanie kryptomien – napríklad bitcoin, ethereum, litecoin, monero, pirate chain (posledné dve sú privátne, nedosledovateľné)

   • Ad “ (posledné dve sú privátne, nedosledovateľné)“ – čiže – keď si za ne kúpim rožky v COOP Jednota, tak čo? Akože som nezaplatil?

    To mienite pokračovať v paralelnom svete hlbokého internetu?
    „Big Pharmu aj médiá vlastnia tí istí ANIMÁTORI, ktorí zosnovali podvodnú pandémiu“ – lebo svet už je rozdelený na animátorov a odmietačov tohto ich programu.

    Richard A Rothschild Applies For Patent On COVID-19 Test …
    https://static-3.bitchute.com/live/cover_images/NYZMjDr6JOG3/9J5Eb6llbmS75gSX7S6ItVdr_640x360.jpg
    http://1.bp.blogspot.com/-m6JxAOe_nyM/VYA2r_UCqnI/AAAAAAAAAjo/WZAWTD_KD4M/s1600/Mr%2BBurns.jpg
    http://2.bp.blogspot.com/-R_dDRVHo52Q/U_fopGK6ObI/AAAAAAAAX08/AK4xrgYCUtM/s1600/500%2BTrillion%2Bdollars%2BJacob%2BRothschild.jpg

    Jedna z foriem, ako Rotschieldovci podporili svojho bratranca a synovca Hitlera bolo, že si nechali zhabať banku!
    https://pbs.twimg.com/media/CGXUAlOXEAEvpeV.jpg:large
    http://3.bp.blogspot.com/-Zj1N-s-_1vE/VZ2irYYwkdI/AAAAAAAAG0M/P7PABXRKVMM/s640/attack-on-rothschilds.jpg
    ROTHSCHILDS ZIONIST MAFIA = OWNS REUTERS + ASSOCIATED …
    https://concisepolitics.files.wordpress.com/2015/08/hitler-arrested-baron-louis-de-rothschild.jpg?w=821&h=517
    https://static-3.bitchute.com/live/cover_images/Ond3usJcmo8O/8DGdUMFw5Ru4_640x360.jpg

    • Nie. Keď si za ne kúpite rožky, nikto nebude vedieť, že ste si ich kúpili. Ani obchod nebude vedieť od koho tie peniaze dostal. A ani žiadny daňový úrad nebude vedieť, že tie kryptomeny máte, ak by vás chcel náhodou zdaniť.

     Sám tento systém neporazíte. Tak aspoň dovtedy, kým sa ho podarí poraziť, môžete žiť mimo neho a nepodporovať ho. Niečo podobné ako za socíku, kde bola oficiálna ekonomika a potom šedá ekonomika (podpultový tovar, barter medzi obyvateľmi, fušky a podobne), ktorá bola možno väčšia ako tá oficiálna.

     • Ander Kixa

      Kde beriete istotu, že nemajú pod kontrolou aj kryptomeny?

     • Pozerajúc film Trestanec mi utkvelo toto – podotýkam, že väčšinu väzníc v USA prevádzkujú súkromné spoločnosti – preto je v USA najviac väzňov na počet obyvateľstva a zároveň je to aj asi najväčšia pokusná králikáreň! CDC Prisoner!

      Tento prvý obrázok porovnajte s tými 2 článkami dole! Detencia?
      https://static.politico.com/dims4/default/037ff6c/2147483647/resize/1160x%3E/quality/90/?url=http:%2F%2Fs3-origin-images.politico.com%2F2014%2F02%2F28%2F140228_owen_prisons_ap.jpg
      Health-care plans for jobless man: Rob $1. Get caught …
      https://images.csmonitor.com/csmarchives/2011/11/RTR2BRED.jpg?alias=standard_900x600nc
      https://i.ytimg.com/vi/ca-qpkwSMKw/maxresdefault.jpg
      ————————————
      Väzni v USA všeobecne nosia oranžovú ako šaolinskí mnísi – CDC Prisoner používa svetlo modrú – čo je farba sanácie – používaná v zdravotníctve! No a žltý nápis, lebo žltá je s modrou najkompatibilnejšia a zároveň je to symbolicky farba židovstva na altantickej platforme. Náhoda?

      Pozrite ten prvý obrázok hore – CDCR a CDC a porovnajte s článkami!
      CDCR Public Inmate Locator Disclaimer
      [Prehľadávať doménu inmatelocator.cdcr.ca.gov] https://inmatelocator.cdcr.ca.gov
      The California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) is committed to continually improving the Public Inmate Locator System web experience to locate inmates. If you need assistance accessing or viewing any material on the Public Inmate Locator website, please contact CDCR’s Identification Unit at (916) 445-6713, Monday through …
      CDCR Public Inmate Locator Disclaimer
      [Prehľadávať doménu inmatelocator.cdcr.ca.gov] https://inmatelocator.cdcr.ca.gov
      The California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) is committed to continually improving the Public Inmate Locator System web experience to locate inmates. If you need assistance accessing or viewing any material on the Public Inmate Locator website, please contact CDCR’s Identification Unit at (916) 445-6713, Monday through …
      ———————————–
      Redakcia – váš omyl s kryptomenami spočíva v tom, že IT prostredie, v ktorom existujú kryptomeny založili globalisti! MUCHOLAPKA! Momentálne si nespomínam názov toho formátu a protokolu, ale je to tak! Králici sú vaši, ale králikáreň je moja! Takže hádajme, ako tie králiky dopadnú!
      Asi tak!

     • Oprava – ten druhý článok /sa mi skopčil ten prvý 2 x/
      Correctional and Detention Facilities | CDC
      [Prehľadávať doménu cdc.gov] https://www.cdc.gov › coronavirus › 2019-ncov › community › correction-detention › index.html
      Links with this icon indicate that you are leaving the CDC website.. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cannot attest to the accuracy of a non-federal website. Linking to a non-federal website does not constitute an endorsement by CDC or any of its employees of the sponsors or the information and products presented on the website.

     • Hovorím o globálnej platforme IDEX!
      A ďalšia vec!
      [Správy] Bitcoin za 100 000 najskôr v roku 2021 – Apple …
      [Prehľadávať doménu kryptomagazin.sk] https://kryptomagazin.sk › spravy-bitcoin-za-100-000-najskor-v-roku-2021-apple-chvali-kryptomeny-nsa-tvori-vlastne-kryptomeny-nestle-dal-blockchain-poriadne-zabrat
      NSA vyvíja vlastnú kryptomenu. NSA (National Security Agency) je známou bezpečnostnou inštitúciou americkej vlády. Tá sa teraz snaží podľa mnohých indícií vytvoriť vlastnú, kvantovo rezistentnú kryptomenu. Kvantovo rezistentná znamená, že bude odolná voči prelomeniu kryptografie zo strany kvantových počítačov, ktoré sú na to perfektne dizajnované (IOTA by napr …

     • Ako reálnu kryptomenu vidím výmenu domácich vajíčok za domáce jabĺčka medzi 01 a 05 hod. mimo zákazu vychádzania, prípadne sex for gas detto.

      Brexit = ako sa zbaviť gastarbeiterov.

      Briti panikária. Pred benzínkami sa tvoria kolóny …
      [Prehľadávať doménu tvnoviny.sk] https://www.tvnoviny.sk › zahranicne › 2039724_briti-panikaria-pred-benzinkami-sa-tvoria-kolony-dochadza-im-benzin
      Panika, stres a kolóny na čerpacích staniciach po celej Veľkej Británii. Benzínky hlásia nedostatok paliva, pretože ho nemá kto prevážať. Vodičov kamiónov je veľký nedostatok. Túto prácu väčšinou robili ľudia z východnej Európy a po brexite a pandémii mnohí odišli, píše The Mirror. Benzínky BP, Esso a Tesco dokonca …
      ———————————-
      Tu mnohým nedochádza, že pri akejkoľvek mene musíte mať druhú stranu, ktorá to ako platidlo akceptuje. Teda – papierové peniaze – zmenky – boli jednak vecou politickej dohody a jednak museli mať krytie /záruka kráľovnej napr. – ako dlhopis/. Marketing peňazí – dopyt po nich – peniaze ako tovar – spôsobil, že sa upustilo od ich krytia, pretože ich obeh – otáčky – sa zrýchlili tak, že sa nikto nepotreboval zaoberať krytím – daj sem rýchlo a tu máš rýchlo. Viď rýchle digitálne úvery. Je to v podstate 1/ Ponciho /Rotschieldova/ schéma – komu ostane v ruke Čierny Peter, 2/ Owertonovo okno – salámová metóda postupnej akceptácie aj tej najväčšej zhovadilosti!

      Fenomén peňazí je fenomén baživosti a očakávania – „čo za to všetko môžem dostať – a hneď“! Minimálne bitcoin je na tom postavený rovnako – na očakávaní zisku! = Ponciho schéma! Bitcoin má teda len špekulatívnu cenu – v očakávaní jeho „zhodnotenia“ = zisku! Inak sú to len grafické zobrazenia lesklých plieškov a čísla! Totálna ilúzia! A podľa mňa najväčší zádrhel je, že bitcoin nefunguje dostatočne ako obeživo, ale ako hromadivo! A na rozdiel od zbierania umeleckých predmetov – toto je určené len pre úplne bezduchých chamtivcov a špekulantov – čo je cieľová skupina, ktorá sa už po tisícročia dá najlepšie ošklbať! Ako?
      1/ Na spadnutí pyramídy Ponciho schémy a 2/ na vydieraní!

      Koho vydieraní?! No – na vydieraní neplatičov daní! Daní zo zisku pri špekuláciách s bitcoinom! Ak si niekto myslí, že svet bitcoinu je iný paralelný svet, tak je idiot! Aj keď akože na transakciách akože zarobil milióny eur a podľa toho sa cíti mentálne top! Pretože celú platformu bitcoinu a kryptomien vymysleli desaťročia predtým tí kreatívni zločinci, „ktorí postavili a kontrolujú kasíno – nie hráči v kasíne“!

      A hráč, ktorý o.ebáva mašinériu štátu, ktorý je v rukách majiteľov kasína – musí platiť výpalné! Lebo neplatenie daní je neplatenie výpalného pre tých, ktorí kontrolujú zdroje verejných prostriedkov! Top zločinci! A na tých žiaden blbeček, ktorý sníva, že zarobí na hromadení bitcoinu, ktorého sa zbaví včas pred padnutím schémy – nemá! Pretože úlohou blbečka je na konkrétnom mieste finančného systému zhromaždiť svoj DOČASNÝ zisk, ktorí mu obratom ruky zoberú tí, ktorí túto pavučinu vymysleli. A ešte iný aspekt – kasíno ryžuje vtedy, keď má dostatok hráčov – na čo potrebuje dohadzovačov a propagátorov, a keď kasíno dokáže udržať hráča /výhrami/ dostatočne dlho v hre, aby ho nakoniec obralo o všetko!

      Ešte raz! Zarobil si na bitcoinoch? Priznal si dane? Lebo v každom prípade sú všetky tvoje transakcie v databáze hlbokého internetu a nie že nie!

      Ešte raz druhý raz – isteže sa na podvode dá zarobiť! Isteže! Ale podvodníček – malá ryba tým len nahromadí zisk pre väčšie ryby!

      Detto úloha oligarchie! Nahromadiť, skoncentrovať kapitál ožobráčením malých a strednej triedy, aby sa to nakoniec „legálne“ prelialo do rúk tých nadnárodných zločincov, ktorí oligarchu za týmto účelom stvorili a nechali ho vyrásť! A ktorí ho v prípade jeho neposlušnosti, alebo zámerného babráctva nechajú zlikvidovať!

      Tie dve čiary v pozadí bitcoinu sú podobne ako na USD a eure – symbolické 2 Herculove stĺpy Gibraltaru – symbol globálneho mocenského systému. Ale kto sa pozerá a nevidí, lebo chce vidieť iné – jeho problém!
      https://i.pinimg.com/736x/65/a2/9f/65a29f1343080453a2ead15a1784991b.jpg
      https://lh6.googleusercontent.com/6U6OwKgdMAng0G4IZzjJK73xiwX06Ay6qtqJZzIb68N0fGf6ojNf58ibp72FHMjOcchVSoOdzaNPL1YOWU7lxSABR6e-wnlVu5Nx8CLxqXiFO3IG84eQ8-N7Bf8g4Dog0HtaK3Af
      https://duckduckgo.com/?q=bitcoin+grafic&atb=v284-3&iax=images&ia=images

    • Ander Kixa

     Prečo by Rothschild podporoval Hitlera?

     • WW2 by si Hitler vycucal z prsta?
      Nacionálny socializmus versus internacionálny socializmus!
      Chazari – sionizmus a talmud vs. Chasidi – ortodoxia a tóra!
      Vždy 2 koncepty proti sebe!

      Al-Jazeera | AE News – aeronet.cz
      [Prehľadávať doménu aeronet.cz] https://aeronet.cz › news › tag › al-jazeera
      Al-Jazeera VIDEO: Televizní stanice Al-Jazeera odvysílala výbušné informace o pozadí Holokaustu a smlouvě Domu Sion s nacistickým Německem! Dva redaktoři okamžitě dostali vyhazov, média zběsile video mažou ze sociálních sítí, v krátké reportáži zaznívají šokující informace o německých reparacích pro Židy, které …

     • Ander Kixa

      Aeronet som prestal sledovať dávno. Mucholapka.

     • Pretoze: Lionel Nathan Rotschild,, Alois Hitler= syn,,Adolf Hitler= Grandson,, Evelyn De Rothschild- Great Grandson

     • Ander Kixa

      Túto smiešnu teóriu o Hitlerovi a Rothschildovcoch som už niekoľkokrát argumentačne rozmietol ako sračky po poli. Síce nie tu ale už sa nebudem opakovať. Je to kolosálna somarina, ďalší zo spôsobov ako dezorientovať úbohých gojimov.

     • Prvy dôvod je,že židia mali peniaze a zlato ,ktore im takmer vsetko v ramci holocaustu zhabali chazarski Rothschildovski potkani,dalši dôvod na zaklade zvelicenia počtu zidovskych obeti holocaustu,ktory riadili Rothschildovci si po vojne prijali zakon o antisemitizme,ktory im umožnil byt nedotknutelnymi a nekritizovatelnymi niečo ako dnes pozitivna diskriminacia čiernych v USA a na zaklade toho sa mohli dostavat v ramci celeho sveta do vrcholovych ekonomicko politickych štruktur a sustredovat svoju čoraz vačšiu moc do svojich ruk.Vysledok je dnes vidiet.Takmer 75% celosvetoveho bohatstva vlastni chazarska židosionistickoiluminatska satanisticka mafia ROTHSCHILD a spol.Dnes je podla mna situacia taka,že tu už nepomôže žiadny odpor na urovni jednotlivych občanov,ani ziadne par tisicove štrajkx.Jedine čo by to mohlo zvratit je ozbrojeny prevrat armady a policie,ktora by sa pridala na stranu občanov a krvavou cestou zvrhla tychto diktatorov.Mozno,že boh naplanoval tento amagedon nakoniec tak,že dovoli a necha txchto satanistickych chazarov vyvraždit cele ludstvo a nakoniec tu zostanu žit,iba oni samy a pri ich genetickej vybave,ktorou je nenasytnost po moci a bohatsve sa začnu potom vraždit sami medzi sebou.Boh ma niekedy zvlaštne plany ,ktorym mi ludia svojim racionalnym rozumom často nemôžeme porozumieť.

     • Redy – Zmija požiera vlastný chvost. Grigorij Klimov to pekne rozobral ako zdedenú psychopatiu, ktorá vznikla – ako vnútrodruhová konkurencia počas 2-generačnej izolácie na púšti.
      Grigorij Klimov – o Komplexe Hitlera – židovský pôvod.mp4
      https://ulozto.net/file/AVbWQ0lG4KJR/grigorij-klimov-o-komplexe-hitlera-zidovsky-povod-mp4#!ZGywMGR1LJLlL2EvZQR4BTDmZ2EwHxcYATSWMUufLJSOZQSw
      Grigorij Klimov – o degenerátoch.mp4
      https://ulozto.net/file/zx6BgM1q3Xz7/grigorij-klimov-o-degeneratoch-mp4#!ZGAvLGR2ZwAzLGpjZ2Z4ZJH1AGp4Mwq6JQAzZ1ABn3EgImD5MD==
      Grigorij Klimov – o vyhnanstve židov.mp4
      https://ulozto.net/file/yAvaEjF5AugW/grigorij-klimov-o-vyhnanstve-zidov-mp4#!ZGV0ZwR2Z2RkMwD2ATIzZwAyMQplZyqaqHSYFTq+JKE4YzIxAj==

     • Poznámka – kto nevie po rusky – komplex „vlasti“ = komplex moci.

      Redakcia – pripravte sa. Na cz24.news podľa všetkého zaútočili tak, že im zahltili a prepísali úložisko na serveri – čo je bežná blokáda aj mail boxu – tisícami správ, ktoré generuje stroj.

     • „Túto smiešnu teóriu o Hitlerovi a Rothschildovcoch som už niekoľkokrát argumentačne rozmietol ako sračky po poli. “

      Si v podstate jednoduchý človek a máš povrchné jednovrstvové videnie a tým aj predpojatosť – ako človek nedotknutý poznaním. Hnoj treba nechať dozrieť a uležať a nie rozmetávať svoje sračky po poli!

      2021-09-15 – 2/3 Utajení démoni Nacismu: Americká pomoc Hitlerově válečné mašinérii. Ropa, kaučuk, vozidla motory | Svobodný vysílač CS
      https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-15-2-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-pomoc-hitlerove-valecne-masinerii-ropa-kaucuk-vozidla-motory/
      https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-15-2-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-pomoc-hitlerove-valecne-masinerii-ropa-kaucuk-vozidla-motory/

     • Ander Kixa

      nie. Vec sa má tak, že keď po všetkých peripetiách nakoniec dôjdeš ku koreňu veci a rozsvieti sa, tak.sa všetko javí akože jednoduché. Ty si ešte v tejto téme niekde tam kde som bol ja jednoduchý pred 5-6 rokmi. V inom sa možno vyznáš viac, ale v tomto nie. Niekto toho môže prečítať 10 krát viac, ale ku koreňu sa nedostane. Možno nikdy, možno.áno za pomoci niekoho
      … Neexistuje človek s bunkami a talentom na všetko. Drvivá väčšina kníh a filmov o tejto téme sofistikovane klame – povie 98 právd a zakomponuje do nich 2 lži, ktoré čitateľa odvedú tam kam chcú oni. Ale nie každého.

   • ale napr. Čínska centrálna banka označila všetky transakcie bitcoinom a ďalšími virtuálnymi menami za nelegálne, čím zintenzívnila kampaň zameranú na zablokovanie používania digitálnych mien. Čínske banky majú zakázané používať kryptomeny už od roku 2013.

 2. https://www.brighteon.com/8a55ef37-deb6-44d5-b78d-abe676e68255
  Dr. Judy Mikovits warns Fauci may release MORE deadly bioweapons on the world
  Doktorka Judy Mikovitsová varuje, že Fauci môže vypustiť na svet VIAC smrteľných biologických zbraní

 3. https://cz24.news/proc-investovala-evropska-unie-1-miliardu-euro-do-projektu-zvaneho-grafenova-hlavni-lod-graphene-flagship-souvislosti-brainwashingu-grafenu-a-elektromagnetickych-frekvenci/
  PROČ INVESTOVALA EVROPSKÁ UNIE 1 MILIARDU EURO DO PROJEKTU, ZVANÉHO GRAFENOVÁ HLAVNÍ LOĎ – GRAPHENE FLAGSHIP. SOUVISLOSTI BRAINWASHINGU, GRAFENU A ELEKTROMAGNETICKÝCH FREKVENCÍ

 4. https://www.naturalnews.com/2021-09-26-israel-fourth-booster-vaccine-covid-green-pass.html
  IT NEVER ENDS: Israel says FOURTH “booster” vaccine will be required to keep covid “green pass” active
  TO NIKDY NESKONČÍ: Izrael tvrdí, že na udržanie platného „kovidového pasu“ bude potrebná ŠTVRTÁ „posilňovacia“ vakcína

  • Israel wants everyone to get jabbed again and again, forever
   Izrael chce, aby boli všetci znova a znova zaočkovaní, neustále

  • Ano jean,pokial sa populacia neznizi,na cisla,ktore si Elita praje,tiez sa jedna o absolutne otroctvo,pre tych,co zostanu

 5. https://www.naturalnews.com/2021-09-26-hospitals-deliberately-murdering-patients-denying-access-ivermectin.html
  Hospitals are deliberately MURDERING patients by denying them access to ivermectin
  Nemocnice úmyselne VRAŽDIA pacientov tým, že im odopierajú prístup k ivermektínu

 6. https://www.naturalnews.com/2021-09-26-insidious-pandemic-medical-methods-sickening-killing-people.html

  PS Tento článok je o tom ako sa zámerne vraždia ľudia v spojitosti s covidom len aby bol odbyt vakcín

 7. https://zemavek.sk/youtube-kanal-dr-bukovskeho-vymazali/
  Youtube kanál Dr. Bukovského vymazali

  VITAJTE V COVIDIZME!“

 8. https://www.protiproud.cz/politika/6044-odstartovano-volebni-podvod-v-nemecku-opet-hitler-tentokrat-s-lidskou-tvari-co-nasi-svazaci-nevedi-vpred-do-chudoby-rizena-vzpoura-davu-mame-zkusenost-odpor-odboj-obeti-nic-nekonci-jedeme-dal.htm
  Odstartováno: Volební podvod v Německu. Opět Hitler, tentokrát s „lidskou tváří“? Co naši svazáci nevědí. Vpřed do chudoby! Řízená Vzpoura davů? Máme zkušenost: odpor, odboj, oběti. Nic nekončí, jedeme dál!

 9. https://www.infovojna.sk/article/privrzenec-apartheidu-a-segregator-lengvarsky-nezaockovani-ludia-ohrozuju-tych-zaockovanych-aj-fungovanie-nemocnic
  Prívrženec apartheidu a segregátor Lengvarský: Nezaočkovaní ľudia ohrozujú tých zaočkovaných aj fungovanie nemocníc

  Minister zdravotníctva Lengvarský bez hanby priznal, že očkovaciu stratégiu vlády slepo podriaďuje želaniu farmaceutických firiem

  Slovensko je spolu s ďalšími vládami po celom svete priamo zaangažované v globálnej iniciatíve COVAX na distribúciu a propagáciu experimentálnych tekutín vydávaných za vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Túto celosvetovú iniciatívu riadi nadácia GAVI (Aliancia pre vakcíny) založená americkým miliardárom a vakcinátorom Billom Gatesom, Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

  Vakcinácia proti koronavírusu a porušenie Hippokratovej prísahy

 10. https://www.naturalnews.com/2021-09-27-canadian-nurse-whistleblowers-fully-vaccinated-dying.html
  Canadian nurse whistleblowers say many people are dying after getting vaccines while hospitals are filled with the fully vaccinated
  Informátori kanadských zdravotných sestier tvrdia, že mnoho ľudí zomiera po očkovaní, zatiaľ čo nemocnice sú plné očkovaných

 11. https://www.infovojna.sk/article/nechajte-sa-zaockovat-aj-do-zadku-odkazal-fico-moderatorovi-rtvs-servilne-naladenemu-na-biznis-agendu-farmaceutickych-firiem
  „Nechajte sa zaočkovať aj do zadku!,“ odkázal Fico moderátorovi RTVS servilne naladenému na biznis agendu farmaceutických firiem

  Očkujte sa aj do zadku, odkázal Fico
  Na záver relácie sa opätovne strhla roztržka medzi Ficom a moderátorom. Ten totiž naznačoval, že práve rétorika expremiéra môže dopomáhať k negatívnemu postoju spoločnosti k očkovaniu. „Veď dajte sa očkovať aj trikrát, do ľavého, do pravého pleca a aj do zadku,” povedal ostro Fico.

  • Keby bol Fico pri moci, tak nás budú očkovať aj trikrát, do ľavého, do pravého pleca a aj do zadku! Keby nebolo Fica – nebolo by Matoviča! Keby nebolo Matoviča – nebolo by Fica! FUCK! „Fico povedal“.

 12. Už zablokovali aj MUDr. Bukovského na Youtube, ani stránka 24cz news slovensko nejde otvoriť.
  A kedy koho zablokovali ak tu vládla opozícia. Kedy bol bloknutý napr. Matovič.
  Tak toto je tá zmena? My môžme všetko a druhým treba zablokovať zdravé úsudky? Či pravda pochádza iba z vládneho kabinetu?

  Napr. na RTVS ma pobúrila otázka od Makaru Ficovi, či je zaočkovaný.
  No ten nech rieši politické, ekonomické, sociálne problémy a nie zdravotnú situáciu Fica. Čo ho je vôbec po tom. Aj jeho keby sa spýtali či bol už na takom či onom vyšetrení /aj keď by sa mu hodilo/ čo by si pomyslel. Bol úplne vtieravý.

  Príchodom tejto vlády zmizla sloboda a nastolila sa diktatúra.Toto nie je očista, toto je už pomsta.
  Ľudia sú zúfalí a to ich zrejme uspokojuje, takto si predstavujú novodobí naši páni demokraciu,.

 13. Ani táto web stránke http://www.cz24.news/ dnes nefunguje – príliš odhaľovala.

 14. https://www.infovojna.sk/article/video-skandal-sars-cov-2-vede-k-americke-armade-a-k-vojenskemu-vyzkumu-biologickych-zbrani-odhalily-nove-dokumenty
  VIDEO: Skandál SARS-Cov-2 vede k americké armádě a k vojenskému výzkumu biologických zbraní, odhalily nové dokumenty!

  Vakcíny logicky nemohou poskytovat imunitu proti biologickým zbraním, to je zásadní poznatek. Kdyby proti bojovým virům šlo očkovat a imunizovat, neměly by takové bojové viry žádný význam

 15. Čekan ŠOKUJE: Do konca roka sa covidom nakazí každý! 5 VECÍ rozhodne, či skončíte v nemocnici………..

  Podľa jeho slov je isté, že do konca roka sa takmer každý na Slovensku s delta variantom stretne………………
  Miera plnej zaočkovanosti u Španielov a Portugalcov je okolo 80 %, teda dvojnásobok tej našej. Aj preto máme jeden z najrýchlejších rastov prípadov COVID-19 vo svete, čo sa týka počtu infikovaných (dnes už nad 1 000) a hospitalizovaných (čoskoro nad 500 a skoro nad 1 000),“ vysvetlil Čekan.

  Už vyliezol z ulity po problémoch, ale vidieť ho iba na starých fotkách.
  Jasné malá zaočkovanosť, tak veľká chorobnosť, ako inak budú informovať.
  Strašiť a strašiť, ale pravda je ukrytá. Neverím mu ani slovo. Ešte mi tam chýba štátom ocenený Sabaka a čísla budú rásť a rásť.

 16. https://www.infowars.com/posts/videos-israelis-rise-up-against-vaccine-passports-after-being-told-more-shots-needed-to-be-considered-fully-vaccinated/
  Videos: Israelis Rise Up Against Vaccine Passports After Being Told MORE Shots Needed To Be Considered ‘Fully Vaccinated’
  Videá: Izraelčania povstali proti očkovacím pasom po tom, čo im bolo povedané VIAC vakcín je potrebných aby ste boli považovaní za „Úplne Zaočkovaných“

  Israeli health minister Nitzan Horowitz was caught on a hot mic admitting that vaccine passports were primarily about coercing skeptical people to get the vaccine and not for medical reasons.
  Izraelského ministra zdravotníctva Nitzana Horowitza zachytil skrytý mikrofón, keď priznal, že očkovacie pasy boli predovšetkým o donútení skeptických ľudí, aby sa dali zaočkovať a nie zo zdravotných dôvodov.

 17. Už ani táto web stránka nefunguje https://www.banned.video/

 18. https://www.hlavnespravy.sk/mame-dalsieho-vinnika-pandemie-ludskopravne-organizacie-podla-krcmeryho-by-nemali-v-case-pandemie-poucat-ludi-o-ich-pravach/2692762
  Máme ďalšieho vinníka. Ľudskoprávne organizácie. Podľa Krčméryho by nemali v čase pandémie poúčať ľudí o ich právach

  Zdôrazňuje pri tom, že korona tak skoro nevymizne. Budeme s ňou musieť žiť ešte približne 4-5 rokov a za ten čas sa podľa neho bude potrebné nechať opakovane očkovať. A to až do času, kedy sa nevyvinie unikátna vakcína, ktorá bude účinná na mnoho variantov naraz, dodal na záver doktor Krčméry.

  • PS Ako sú Krčméry a jeho syn napojení na farma biznis vie snáď každý.
   Ak chudák ukradne rožok tak ho zavrú lebo je zlodej. Ak niekomu tečú milióny za gaunerstvá je hrdina. Bohužiaľ takto je to nastavené.

 19. https://otevrisvoumysl.cz/nemecka-konference-alarmujici-zjisteni-obsahu-covid-injekci-celosvetova-vyzva-k-zastaveni-ockovani/

  Německá konference: Alarmující zjištění obsahu covid injekcí & Celosvětová výzva k zastavení očkování

  Ve zkratce…
  Před pár dny proběhla v Německu mezinárodní konference lékařů v Institutu patologie, kde lékaři a vědci se světem sdíleli zjištění o obsahu covid injekcí, a jaký vliv mají covid injekce na lidské tělo. V tomto videu uvidíme několik snímků z těchto zjištění. To, co objevili v lahvičkách Pfizeru, Moderny a AstraZenecy, je alarmující. Tito lékaři vyzývají k okamžitému zastavení covid očkování po celém světě. Více ve videu.

 20. https://www.infovojna.sk/article/video-profesor-luc-montagnier-vakciny-vytvaraju-nove-varianty-virusu
  VIDEO: Profesor Luc Montagnier: Vakcíny vytvárajú nové varianty vírusu

 21. Chyba lávky, lebo aj spoločnosti Vanguard a Blackrock niekto vlastní (je majoritným akcionárom). Kto, to sa z článku nedozvieme. Tých 20 biliónov dolárov je na prvý pohľad astronomická suma (na úrovni US dlhu), ale podľa niektorých „konšpiračných“ údajov je majetok rodiného klanu Rothshild päťnásobne vyšší, t.j. 100 biliónov dolárov.

 22. Fanatická zástankyňa očkovania zomrela po tretej dávke vakcíny Pfizer
  Karen Croakeová Heislerová, uznávaná profesorka na Univerzite Notre Dame neďaleko Chicaga v americkom štáte Illinois, sa dostala do povedomia ako jedna z najvášnivejších a najfanatickejších zástankýň protikoronových opatrení a kampane za očkovanie. Dokonca sa neštítila verejne „zatracovať“ neočkovaných. Táto fanatická propagátorka očkovania teraz zomrela. 12 dní po tom, čo dostala tretiu „posilňovaciu“ dávku vakcíny od konzorcia Biontech/Pfizer. Mala 67 rokov, informuje report24.news……………………….

  Ozajstná fanatička rovnajúca sa niektorým naším mini odborníkom. Neprajem nikomu nič zlé,ale pravda o vakcinách sa na nej potvrdila. Tri dávky si odnesie kde do neba či do pekla?

  • Zhypnotizovaným kovidovým ovciam úplne uniká, že tí, ktorí do nich tlačia vakcíny horom spodom – sa vakcinovať rozhodne nemienia!

   Ty blbá kovidová ovca! Kto môže za to, že Matovič a Lengvarský ešte nie sú očkovaní?! Rozumieš otázke?!

 23. Jednoduchá

  …Jean mne zatiaľ tie videá na cz.news a wwwbanned.video teraz išli,
  na tej prvej je veľmi jasne poukázané, ako veľmi málo si ľudia uvedomujú skutočnú situáciu, čo sa vlastne deje…všetko má ísť ,,raket.cenami“ hore…a pri tých bazénoch, kt.teraz možno niekt.budú likvidovať mi napadla 1 vec- niekedy majú ľudia toho toľko doma, že sa im doslova stráca ,,každodenn.život tešiaci sa z maličkostí“…teraz nebudú už upriamení na veľké veci, možno sa paradoxne začnú tešiť aj z maličkostí…ale iné som ešte chcela povedať, je veľmi smutné, až životu nebezpečné, čo sa deje, aj to, že mnohí, aj keď im o tom človek niečo povie, neveria…veria viac Krčmérymu, Matovičovi, Čap. a im podobným :-(….mali by sme všetci ignorovať tieto nariadenia, no práve aj títo ,,nevedomí“a ,,neprebudení“ tým viac prebudeným ,,pokopávajú nohy“, no aj tak stále verím, že sa tá situácia bude meniť k lepšiemu, pre nás všetkých….

 24. Jednoduchá

  …tak to je dobre milá Jean…

Pridajte komentár

*