Vyliečte sa z chrípky rýchlejšie pomocou homeopatie


Print Friendly, PDF & Email

Vyliečte sa z chrípky rýchlejšie pomocou homeopatie

V tomto ročnom období nás médiá bombardujú hrozivými správami o tohtoročnej „chrípkovej epidémii“. Šíria medzi ľuďmi paniku a strach a zdá sa, že kto sa nedá zaočkovať, ten neprežije.

Pritom sa potvrdilo, že drvivá väčšina úmrtí, ktoré sú spájané s chrípkou, je v skutočnosti zapríčinená zápalom pľúc.

Dalo by sa povedať, že ide len o podporu predaja liekov a vakcín. Skutočnosť, že minuloročná vakcinácia mala účinnosť len 42% a v roku 2014 až 2015 to bolo len 23%, ostáva úplne prehliadaná.

Problém pri chrípkovom ochorení nespočíva v samotnej chorobe, ale v jej nesprávnej liečbe, či už je na príčine lekár alebo samotný pacient. Ľudia pri chrípke často nesprávne užívajú aspirín alebo paralen na zrazenie horúčky, pritom je to tá najväčšia chyba, ktorej sa môžu dopustiť.

Takáto liečba je vhodná pri horúčkach od 39,4 (čo až na novorodencov býva veľmi zriedkavé).

Všeobecne platí, že lekári a patológovia považujú horúčku za jednu z dôležitých obranných funkcií tela. Horúčka je jednou z metód, ktoré vaše telo využíva na boj s vírusovou infekciou.

Počas horúčky telo vylučuje zvýšené množstvo interferónu, antivírusovej chemikálie. Ak človek užíva lieky na zníženie teploty (antipyretiká), telo túto chemikáliu neprodukuje v dostatočnom množstve, a preto sa nedokáže vírusu brániť.

Vyzerá to tak, akoby lekári nerešpektovali „múdrosť tela“. Namiesto odporúčania užívania liekov na zníženie teploty by sa mal dobrý lekár alebo liečiteľ usilovať zvýšiť prirodzenú obranyschopnosť tela človeka, a tak mu napomôcť v boji s infekciou.

Skutočným dôvodom, prečo chrípková epidémia v rokoch 1918 až 1919 zabila toľko ľudí, bolo práve užívanie relatívne nového lieku aspirínu vo veľkom množstve, nie samotné vírusové ochorenie.

Múdrosť, logickosť a vedecké dôkazy za homeopatiu pri chrípke

Je všeobecne známe, že živé organizmy, vrátane ľudského tela, dokážu prejsť na mimoriadne opatrenia, aby prežili. Popri tom vytvárajú príznaky ako obrana a adaptačné opatrenia, aby dokázali bojovať s infekciou či stresom.

Ak príde ľudské telo do kontaktu s chrípkovým vírusom, reaguje naň horúčkou. Je to spôsob obrany a boja s infekciou. Počas horúčky telo zvyšuje počet T-lymfocytov a B-lymfocytov, ktoré pomáhajú bojovať proti vírusovým ochoreniam.

Múdrosť a logika homeopatických liekov spočíva v tom, že namiesto potlačenia príznakov liekmi na zníženie teploty sa nano-dávka lieku, ktorá by skutočne mohla spôsobiť horúčku alebo chrípkový stav, použije na posilnenie imunitného a obranného systému človeka.

Preto niet divu, že prvým vedcom, ktorý získal Nobelovu cenu za medicínu, bol doktor Emil Adolf von Behring. Behring objavil vakcíny proti tetanu a záškrtu.

Po tom, čo získal Nobelovu cenu, priznal, že jeho objav inšpirovala homeopatia.

Aj keď sa považovalo za nemožné či nepravdepodobné, že by tak extrémne malé dávky nano-veľkosti mohli mať nejaké biologické účinky, novovzniknutá oblasť nanomedicíny a nanofarmakológie overuje práve zjavnú silu nano-dávok liekov.

Správa z roku 2015 hovorí, že odhadovaný predaj v oblasti nanomedicíny dosahuje viac ako 130 miliárd dolárov. Je len otázkou času, kým si lekári, vedci a široká verejnosť uvedomia, že homeopatia je vlastne  „pôvodná nanomedicína“.

Podstatné je, že hormóny nášho tela a bunkové signalizátory dokážu fungovať na nano-dávkach. Seriózny výskum, publikovaný v American Chemical Society, jednom z najuznávanejších vedeckých časopisov na svete, potvrdil, že homeopatické dávky – dokonca aj tie v extrémnych riedeniach – majú významné množstvo nano-dávok, čo potvrdili tri rôzne typy spektroskopie.

Homeopatia ako forma homeo-imunoterapie

Vo všeobecnosti sa homeopatiká nepredpisujú na špecifické ochorenia, ale na špecifické syndrómy jednotlivých chorôb.

Napríklad súbor symptómov, ktorý môže mať jedna osoba s chrípkou (horúčka, bolesti tela a čelné bolesti hlavy zhoršené všetkými typmi pohybu, zvýšený smäd po studených tekutinách a podráždenosť s túžbou byť sám), bude vyžadovať iný typ homeopatického lieku ako súbor iných symptómov u druhého človeka (horúčka, veľká únava, bolesť v zadnej časti hlavy a žiadny smäd).

V skutočnosti je z homeopatického hľadiska zvláštne, ak sa ľudia domnievajú, že je rozumné používať ten istý liek na liečbu každého, aj keď ľudia s rovnakou chorobou môžu mať úplne odlišné syndrómy príznakov.

Avšak za určitých podmienok sa v homeopatii používajú špecifické homeopatické lieky, ktoré môžu byť účinné pre väčšie skupiny ľudí i napriek rozdielom v symptómoch.

Homeopatikum Oscillococcinum je príkladom lieku, ktorý môže byť účinný pre mnoho ľudí s chrípkou, aj keď klinické skúsenosti naznačujú, že je najefektívnejší, ak sa užije do 48 hodín od spozorovania príznakov chrípky.

Pretože väčšina homeopatických liekov sa vyrába z rastlín alebo minerálov, nezvyčajnosť lieku Oscillococcinum spočíva v tom, že je vyrobený zo srdca a pečene kačice.

Hoci sa to spočiatku môže zdať čudné, každému, komu je známe, akým spôsobom sa chrípka vo svete šíri, to napokon dá zmysel. Epidemiológovia zistili, že rôzne druhy vtákov, vrátane kačiek, prenášajú chrípkové vírusy v tráviacom trakte.

Väčšina dnešných ľudí už počula o „vtáčej chrípke“ a táto skutočnosť odkazuje na spoločný zdroj ochorenia.

Homeopati používali Oscillococcinum už od roku 1925, čo znamená, že táto presná a špičková medicínska informácia im je už takmer storočie známa. Je to výrazne viac, ako je známa v modernej medicíne.

Môžeme povedať, že ľudia, ktorí užívajú tento homeopatický liek, s ním prijímajú aj extrémne malé dávky rôznych chrípkových vírusov, čo vlastne robí Oscillococcinum typom homeo-imunoterapie.

Zbohom vysoký krvný tlak

Vedecké dôkazy, že homeopatia na chrípku naozaj zaberá

Existuje niekoľko vedeckých štúdií uverejnených v odborných lekárskych časopisoch, ktoré potvrdili účinnosť lieku Oscillococcinum. Jedna veľká štúdia s 487 pacientmi zistila, že takmer dvakrát toľko pacientov, ktorým bolo podané Oscillococcinum, sa zotavilo z chrípky do 48 hodín, oproti tým, ktorí dostávali placebo (17% verzus 10%).

Mimoriadne pozoruhodná bola krátka správa o tejto štúdii, ktorá vyšla v časopise Lancet.

Nadpis bol „Štvorito-zaslepená štúdia”. Nakoľko väčšina lekárov a vzdelaných spotrebiteľov pozná „dvojito-zaslepené“ štúdie, len veľmi málo ľudí nevie, čo sa myslí pod štvoritým zaslepením.

Lancet sa v článku pýta: Čo by sa stalo, keby bol čitateľ slepý k výsledkom? Za tým nasleduje opis štúdie bez uvedenia toho, o akú liečbu ide, a ďalej sú rozpísané významné výsledky, ktoré potvrdzujú pozitívne výsledky liečby.

Lancet potom položil provokatívnu otázku: Tak ako sa dívate na výsledky štúdie teraz, keď sa dozvedáte, že liečba bola homeopatická? Autor článku v Lancete sa zmienil aj o tom, že „uvedený 7%-ný rozdiel v účinnosti by bol úctyhodný podiel vo väčšine štúdií s liekmi“.

Homeopatická liečba skrátila dĺžku trvania ochorenia

Cochrane Collaboration je medzinárodne uznávaná skupina výskumníkov, ktorí hodnotia vedecké štúdie. V roku 2004 prehodnotili 7 štúdií, ktoré používali Oscillococcinum na liečbu alebo prevenciu chrípky.

Vyhodnotili 4 liečebné štúdie (počet pacientov n = 1 194) a 3 preventívne štúdie (počet pacientov n = 2 265).

Iba dve štúdie mali dostatočné informácie na úplné dokončenie extrakcie údajov a obe tieto štúdie hodnotili len použitie tohto lieku na liečbu chrípky alebo chrípke podobných stavov (obe vyššie uvedené štúdie boli vyhodnotené).

Liečba homeopatiou Oscillococcinum znížila dĺžku ochorenia chrípky o 0,28 dňa (95%-ný interval spoľahlivosti 0,50 až 0,06). Oscillococcinum tiež zvýšil šancu, že pacient bude považovať liečbu za úspešnú (relatívne riziko 1,08; 95%-ný interval spoľahlivosti 1,17 až 1).

Toto preskúmanie tiež dospelo k záveru, že počet dní potrebných na návrat do práce bol výrazne znížený o 0,49 dňa (95%-ný IS 0,89-0,08) v porovnaní s kontrolnou skupinou (v priemere 4,1 dňa).

Relatívne riziko liečby bolo 0,60 (IS 0,37 až 0,98), čo znamená, že podiel pacientov liečených Oscillococcinom, ktorí považovali liečbu za zbytočnú, bol 0,6 v porovnaní s hodnotou 1,0 pre placebo (významný rozdiel 40%).

Autori hodnotenia tohto výskumu považovali tieto výsledky za „sľubné“, nie však dostatočné na to, aby odôvodňovali všeobecné odporúčanie pre užívanie lieku Oscillococcinum na liečbu „prvej línie“ chrípky alebo chrípke podobných syndrómov.

Čo sa týka užívania homeopatika Oscillococcinum ako prevencie proti chrípke, výskumníci dospeli k záveru, že je neúčinné. Treba však zdôrazniť, že spoločnosť vyrábajúca Oscillococcinum neponúka tento liek na prevenciu, ale na liečbu chrípky (a „chrípke podobných“ príznakov).

V roku 2012 zrealizovali Cochrane Collaboration novú analýzu výskumu lieku Oscilococcinum na liečbu chrípky a ich záver bol konzervatívnejší ako ich predchádzajúce analýzy.

Analýza z roku 2012 dospela k takémuto záveru: „Hoci výsledky zo štyroch ďalších klinických štúdií (celkovo 1196 účastníkov) naznačili, že Oscillococcinum zmiernil symptómy chrípky v priebehu 48 hodín, mohli byť skreslené v dôsledku použitých postupov v štúdii.“

Inými slovami, aj keď dve z týchto štúdií boli dvojito zaslepené, randomizované a placebom kontrolované, nedosiahli vyššie kvalitatívne štandardy výskumu, čo umožnilo skreslenie výsledkov.

Treba poznamenať, že približne o 99% dnešných klinických štúdií uverejnených v partnersky (odborne) posudzovaných lekárskych časopisoch by sa tiež dalo povedať, že u nich existuje určitá pravdepodobnosť skreslenia výsledkov.

Ďalšie homeopatiká na liečbu chrípky

1. Gelsemium (jazmínovec vždyzelený): Ak človeka premáha únava a celkový silný pocit slabosti, ktorý môže viesť až k triaške jednotlivých častí tela a má ťažké, padajúce očné viečka, môže mu pomôcť práve gelsemium. Títo ľudia bývajú smädní len veľmi málo alebo vôbec, po chrbte im beháva mráz a mávajú bolesti v zadnej časti hlavy.

2. Bryonia (posed biely): Ľudia, u ktorých sa počas chrípky prejavili výrazné bolesti zhoršujúce sa akýmkoľvek druhom pohybu, si môžu pomôcť týmto homeopatikom.

Všeobecne sa u týchto ľudí objavujú bolesti v prednej časti hlavy, ktoré sa tiež s pohybom stupňujú. Mávajú suché až popraskané pery, suchý kašeľ a veľký smäd po chladnej vode.

Nemajú radi teplé miestnosti. Pri chrípke tento liek pomôže ľuďom, ktorí sú veľmi podráždení a chcú byť sami.

3. Eupatorium perfoliatum (sadec prerastený): Ľudia, ktorí pri chrípke pociťujú bolesti svalov, kostí a očí, si môžu zmierniť príznaky týmto liekom. Eupatorium môže pomôcť aj ľuďom, ktorí mávajú ráno zimnicu, najmä medzi 7. a 9. hodinou.

Mávajú chuť na chladné nápoje aj počas zimnice, aj napriek skutočnosti, že si ju tak môžu vyvolať. Cítia sa lepšie, ak ležia na tej časti tela, ktorá ich bolí.

4. Rhus toxicodendron (sumach jedovatý): Liečivo je užitočné pre ľudí trpiacich bolesťou svalov, ktorá sa zhoršuje začínajúcim pohybom a zmierňuje pokračujúcim pomalým pohybom.

Títo ľudia bývajú často nepokojní, najmä v noci v posteli, bolieva ich hrdlo a sú veľmi smädní, ale vodu len „chlipkajú“. Ak sa vám spraví počas chrípky herpes, užívanie tohto lieku stojí za zváženie.

5. Arsenicum album (kysličník arzenitý): Tento liek s vysokým riedením je dôležitý pre ľudí s črevnou chrípkou, ktorí vracajú, majú horúčku a pocit nevoľnosti. Títo ľudia sú citliví na chlad a ich stav sa vystavením chladu zhoršuje.

Majú veľký smäd, ale vodu pijú len po dúškoch. Pociťujú nepokoj a úzkosť a zvyčajne sa obávajú, že ich stav je horší ako v skutočnosti. Preto sa často dožadujú názoru viacerých odborníkov.

Cítia sa lepšie, ak majú pri sebe spoločnosť a najhoršie im býva okolo polnoci. Pozor: Nepokúšajte sa nariediť si tento liek sami. Aby bol bezpečný a účinný, musí byť pripravený poriadne a odborne.

Vyššie spomenuté homeopatické lieky sa zvyčajne užívajú v potenciách 6X, 6C, 12X, 12C alebo 30X a 30C.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*