Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Prečo je všetko, čo ste sa o vírusoch učili, NESPRÁVNE


Print Friendly, PDF & Email

Prelomový výskum naznačuje, že väčšina toho, čomu sa verí o údajne smrtiacich vlastnostiach vírusov ako chrípka, sa v skutočnosti nezakladá na dôkazoch, ale je to mýtus…

Teória o choroboplodných zárodkoch je na tejto planéte nesmierne mocná sila, ovplyvňujúca každodenné interakcie od podania ruky až po celonárodné vakcinačné agendy a globálne kampane na ich vyhubenie.

Čo ale ak základný výskum toho, čo presne tieto ´patogény´ sú a ako nás infikujú, ešte ani nebol vykonaný?

Čo keby veľa z toho, čo sa o nebezpečenstve mikróbov, najmä vírusov, predpokladá a čomu sa verí, bolo vo svetle nových radikálnych objavov v mikrobiológii úplne spochybnené?

Niektorí naši čitatelia už vedia, že sa vo svojich predošlých článkoch zaoberáme tým, prečo relatívne nedávny objav mikrobiómu zničil náš koncept, že „choroboplodné zárodky sú naši nepriatelia“.

Pre bližšie pochopenie tejto témy si prečítajte článok (v angličtine): „How The Microbiome Destroyed the Ego, Vaccine Policy, and Patriarchy.“ (Ako mikrobióm zničil ego, vakcinačnú politiku a patriarchát.)

Pre hlbšie pochopenie toho, že vírusy sú v skutočnosti pre zdravie cicavcov prospešné, si môžete tiež prečítať článok (v angličtine): Profound Implications of the Virome for Human Health and Autoimmunity. (Významé implikácie virómu pre ľudské zdravie a autoimunitu.)

V tomto článku zvolíme menej filozofický prístup a zameriame sa na chrípku, no platí to aj o ostatných vírusoch, vrátane v súčasnosti populárneho koronavírusu.

Vírus chrípky sme zvolili ako konkrétnejší príklad posunu paradigmy koperníkovskej úrovne v biomedicíne a biologických vedách, do ktorého sme v súčasnosti plne pohrúžení, hoci ho zdravotnícky establišment ešte nepriznal.

Smrtiace vírusy chrípky: očkovať alebo zomrieť?

Podľa zveličujúceho spôsobu, akým dnes o chrípkovom víruse (či COVID-19) hovoria tvorcovia zdravotnej politiky a vedátori mainstreamových médií, je tento neúprosne smrtiacou zbraňou.

Pozor, vírusy sú, prinajhoršom, obligatórne parazity, ktoré nemajú žiadnu vnútornú motiváciu „aktívne“ infikovať iných, proti ktorej všetci občania vo veku 6 mesiacov a starší potrebujú každoročné očkovanie proti chrípke. Inak im (vraj) hrozia smrtiace dôsledky.

Ešte horšie je, že tí, ktorí majú výhrady z náboženských alebo filozofických dôvodov, alebo inak vedome namietajú proti vakcinácii, sú vykresľovaní ako poškodzovatelia iných tým, že im odopierajú skupinovú (kolektívnu) imunitu.

Ide však o predstavu, ktorá bola úplne zbavená pozlátka dôkladným preskúmaním dôkazov, resp. ich nedostatku. V nižšie uvedenom rozhovore, napríklad, Bill Gates hovorí Sanjayovi Guptovi, že antivaxeri podľa neho „zabíjajú deti“.

Čo keby som vám však povedal, že nič také ako „chrípkový vírus“ ani neexistuje, v zmysle monolitického prenášača (vektora) ochorenia, existujúceho mimo nás, predstavovaného si ako vzťah predátora ku koristi?

Najprv sa zamyslime sa nad tým, že veľmi rešpektovaná stránka Cochrane collaboration priznáva, že je veľa rôznych chrípkových vírusov, ktoré vlastne nie sú chrípkou typu A, proti ktorej sú určené chrípkové vakcíny.

Napriek tomu však môžu prispievať k identickým symptómom ako sú tie, pripisované chrípke typu A:

„Chrípku a chrípke podobné ochorenie s rovnakými príznakmi (horúčka, bolesť hlavy, bolesti, kašeľ a nádchu) vyvoláva viac než 200 vírusov. Bez laboratórnych testov lekári tieto dve ochorenia nevedia odlíšiť.

Oba trvajú niekoľko dní a len zriedka vedú k smrti či vážnemu ochoreniu.

Vakcíny môžu byť účinné prinajlepšom len proti chrípkam typu A a B, predstavujúcich asi 10 % zo všetkých kolujúcich vírusov.“ (Zdroj: Cochrane Summaries).“

To vytvára obraz komplikovanosti, účinne podkopávajúci zdravotné postupy postulujúce, že očkovanie rovná sa bona fide imunita a v dôsledku toho nutne vedie ku kolektívnej účasti na rituáli kampaní masového očkovania ako spoločensky nevyhnutnej záležitosti života alebo smrti.

Už samo použitie slova „imunizácia“ na opísanie očkovania je veľmi zavádzajúce.

Vo chvíli, keď to slovo použijete, sa už vopred predpokladá účinnosť, preto sa javí, akoby antivaxeri boli proti imunite, na rozdiel od toho, za čo skutočne sú: za imunitu (prostredníctvom čistého vzduchu, jedla, vody a slnečného svitu), no neochotní podrobiť seba či svoje zdravé deti „nevyhnutne nebezpečným“ zdravotným postupom s iba teoretickými benefitmi.

Prečo neexistuje chrípkový vírus (taký, ako nám hovorili)

Ešte zaujímavejšou sa však téma stáva, keď vezmeme do úvahy zistenia štúdie z toku 2015 s názvom „Zakonzervované a hostiteľsky špecifické vlastnosti stavby chrípkových viriónov“.

Bola to vôbec prvá štúdia, ktorá do molekulárnych hĺbok presondovala, z čoho vlastne chrípkový vírus pozostáva. Pri dlhej histórii používania a propagovania vakcíny je prekvapujúce, že dovtedy nikdy nebola vykonaná plná charakteristika toho, aké bielkoviny obsahuje a z čoho sú odvodené.

Je ťažké pochopiť, že každoročne investujeme miliardy eur do vakcín proti chrípke a vytvorili sme globálnu kampaň na zastavenie virálneho nepriateľa, ktorého základné stavebné kamene sme spoznali len pred niekoľkými rokmi. Napriek tomu je to pravda.

Abstrakt štúdie začína týmto veľmi provokatívnym textom:

„Na svoje šírenie medzi hostiteľmi využívajú vírusy virióny a preto je hlavným determinantom infekčnosti a imunogenicity vírusu zloženie viriónu.

Virióny sú známe aj ako „vírusové častice“ a sú prostriedkom, prostredníctvom ktorého sú vírusové nukleové kyseliny schopné pohybovať sa a ´infikovať´ živé organizmy.

Bez vírusovej častice (taxíka), ktorá by odviezla vírusovú DNA (pasažiera) by boli neškodné. V skutočnosti sa vírusy práve z tohto dôvodu často opisujú ako niečo, čo existuje medzi živými a neživými objektmi – nevytvárajú vlastnú energiu a nie sú ani prenosné bez živého hostiteľa.

A tak v tomto úvodnom texte autori objasňujú, že zloženie viriónu je tiež hlavným determinantom toho, ako a či je vírus infekčný (či sa prenáša) a aké účinky bude mať na imunitný systém infikovaného hostiteľa.

Vírusové častice chrípky

Toto rozlíšenie je dôležité, pretože vírusy si často predstavujeme len ako patogénne reťazce DNA či RNA.

Iróniou, pravda, je, že samotné tie veci, ktorým prisudzujeme takú smrtonosnosť – nukleové kyseliny vírusov – ani nie sú živé a organizmus nemôžu infikovať bez toho, aby sa na procese nezúčastnili aj všetky tie ostatné zložky (bielkoviny, tuky, ďalšie nukleové kyseliny vírusov).

Tie svojím pôvodom, po technickej stránke, vírusové nie sú. Preto, keď sú na spôsobenie škody nevyhnutné zložky, ktoré vírusové nie sú, ako môžeme ďalej tvrdiť, že stojíme proti monolitnej entite choroby „kdesi tam vonku“, ktorá infikuje nás, „pasívnu obeť“?

Na základe týchto zistení je to úplný nezmysel. Zároveň to tiež jasne spochybňuje neustále, na strachu založené reči zástancov provakcinačného postoja, určené k prinúteniu más na podstúpenie do veľkej miery na viere založeného obradu očkovania.

Zahĺbme sa podrobnejšie do zistení štúdie

Nasledujúci text abstraktu sa zameriava na fakt, ktorým sme tento článok začínali: konkrétne, že na úrovni nesmiernej variability zloženia viriónu existuje veľká komplikovanosť:

Zbohom vysoký krvný tlak

 „Lenže virióny mnohých vírusov sú zložité a pleomorfné, preto je ťažké ich podrobne analyzovať.“

Lenže práve tento problém nesmiernej variability viriónového zloženia chrípky je dôvodom, prečo sa štúdia robila.

Vysvetľujú: „Tu sa na to zameriavame tým, že identifikujeme a kvantifikujeme vírusové bielkoviny hromadnou spektrometriou, vytvárajúc úplný a kvantifikovateľný model stoviek vírusových a hostiteľom zakódovaných bielkovín, ktoré tvoria pleomorfné virióny chrípkového vírusu.

Dokazujeme, že zachované zloženie chrípkového viriónu, obsahujúce značné množstvá bielkovín hostiteľa, ako aj vírusovej bielkoviny NSI, sa šíri s množstvom od hostiteľa závislých vlastností.

V dôsledku toho majú chrípkové virióny, vytvárané cicavcami a vtákmi ako hostiteľmi, rozdielne bielkovinové skladby.“

Povedané inak, zistili, že chrípkový vírus sa skladá rovnako tak z biologického materiálu hostiteľa, ktorého vírus ´infikuje´, ako aj z genetického materiálu samotného vírusu. Čiže neexistuje samostatný vírus chrípky, ale vždy len spolu s časťami toho, koho nakazil.

Ako potom odlišujeme vírus chrípky ako úplne „iný“ organizmus od nás? Vzhľadom k tomu, že by nemohol existovať bez bielkovín nášho „ja“, alebo iných hostiteľských zvierat, ako sú vtáky či hmyz, bolo by nemožné urobiť tak bez toho, aby sme nejako neporušili rozumovú poctivosť.

Veľký problém predstavuje aj výroba vakcíny proti chrípke

V súčasnosti sa očkovací antigén proti ľudskej chrípke vyrába prostredníctvom hmyzu a slepačích vajec.

To znamená, že vírusové častice získané od týchto hostiteľov môžu obsahovať cudzie bielkoviny a vytvárať teda u ľudí iné, resp. nepredvídateľné imunologické reakcie, než aké by sa očakávali od vírusových častíc ľudskej chrípky.

Jednou z možností je, že desiatky cudzích bielkovín, nachádzajúcich sa vo vtáčej chrípke, by mohli u ľudí teoreticky vytvoriť protilátky, ktoré krížovo reagujú s ich vlastnými štruktúrami, vedúcimi k imunite.

Avšak testy na bezpečnosť v súčasnosti tieto krížové reakcie netestujú.

Uvedený objav očividne otvára Pandorinu skrinku potenciálnych problémov, ktoré nikdy neboli dostatočne analyzované, pretože až doteraz nikto nechápal, že „chrípka“ vo je svojej nákazlivosti a imunogenicite tak absolútne závislá na hostiteľovi.

Sú chrípkové vírusy v skutočnosti „unesené“ exozómy?

Nakoniec štúdia identifikovala niečo ešte udivujúcejšie:

 „Nakoniec si všímame, že chrípkové virióny majú s exozómami spoločnú základnú bielkovinovú stavbu, čo naznačuje, že chrípkové virióny sa vytvárajú narušovaním tvorby mikrovezikúl.“

To, o čom títo výskumníci hovoria, je objav, že viriónové častice zdieľajú ohromujúce podobnosti s prirodzene sa vyskytujúcimi, vírusom podobnými, časticami zvanými exozómy, ktoré vytvárajú všetky živé bunky.

Tak ako mnohé vírusy (t.j. obalené vírusy), sú exozómy obalené v membráne a ich rozmer sa pohybuje v rozmedzí 50 – 100 nanometrov (u vírusov je to 20 – 400 nm).

Obsahujú tiež biologicky aktívne molekuly, ako sú bielkoviny a lipidy a tiež také, ktoré nesú informácie, ako napr. RNA – presne rovnaké, alebo veľmi podobné druhu obsahov, nachádzajúcich sa vo vírusových časticiach.

Pre získanie základnej predstavy si pozrite toto video (v angličtine):

Keď sa na vírusy začneme pozerať optikou ich spoločných vlastností s exozómami, ktoré ako nosiče RNA sú neodmysliteľné pre reguláciu expresie prevažnej väčšiny ľudského genómu, začneme chápať, že ich činnosť ako „nosičov informácií“ by mohla byť považovaná za neutrálnu, ak nie prospešnú.

Tak exozómy, ako aj vírusy by mohli byť v skutočnosti zodpovedné za medzidruhovú či „medziríšovú“ komunikáciu a reguláciu v rámci biosféry, keď sa vezme do úvahy, že dokážu uľahčovať a sprostredkovávať horizontálny prenos informácií medzi organizmami.

Ešte aj zjedenie kusu ovocia môže v našom tele pozmeniť expresiu životne dôležitých génov.

Exozómy

Vo svetle tejto po-mikróbovej teórie by sa dali vírusy opísať ako kusy informácií, hľadajúce chromozómy.

Nie ako vyslovene „zlé“, ale v skutočnosti nevyhnutné pre sprostredkovanie vzťahu genotyp / fenotyp v organizmoch, ktoré sa k tomu, aby prežili, musia v reálnom čase adaptovať na stále sa meniace podmienky prostredia.

Čiže niečo, čo nevie robiť glaciálne tempo genetických zmien v primárnych nukleotidových sekvenciách našej DNA (napríklad, zmena bielkovinou kódovanej génovej sekvencie môže trvať približne 100 000 rokov oproti sekundám , potrebným na zmenu bielkovinou kódovanej génovej expresie prostredníctvom modulácie vírusových alebo exozomálnych RNA).

Neznamená to ani, že sú „všetky dobré“. Niekedy, vzhľadom k mnohým stavom, ktoré nemajú pod kontrolou, môžu ich správy znamenať výzvy alebo chybné informácie pre bunky, ktorým sú odovzdávané, čo by mohlo viesť k „symptómu ochorenia“.

Tieto symptómy ochorenia sú často, ak nie vždy, pokusmi tela o samoreguláciu a nakoniec o svoju nápravu a liečenie.

Povedané inak, zdá sa, že viriónová stavba vírusov je vedľajším produktom výroby a výmeny normálneho exozómu bunky (známeho tiež ako mikrovezikula), hoci ovplyvňovaná DNA chrípky.

A podobne ako exozómy, môžu byť vírusy, namiesto iba patologickej entity ochorenia, prostriedkami mimobunkovej komunikácie medzi bunkami.

To by mohlo vysvetľovať, prečo čoraz väčšie množstvo výskumu o role virómu v ľudskom zdraví naznačuje, že takzvaní infekční agenti, vrátane vírusov ako sú osýpky, prinášajú významné zdravotné benefity.

Pozri:

K podobným objavom o vzťahu medzi exozómami a vírusmi dospeli aj iní výskumníci, nazývajúci niekedy zabratie exozómových dráh vírusom hypotézou „Trójskeho koňa“. Takým príkladom môže byť HIV.

Záverečné poznámky

Pozoruhodne nový objav na hostiteľovi závislej povahy viriónovej skladby vírusu chrípky je v skutočnosti len špičkou ľadovca, ktorý sa ešte len musí plne vynoriť na denné svetlo, no už „potápa“ lode; lepšie povedané, lode paradigiem.

Jednou takou paradigmou je, že choroboplodné zárodky sú nepriateľskí bojovníci a že vírusy neslúžia v našom zdraví žiadnemu dôležitému poslaniu a mali by byť, pokiaľ sa dá, vyhubené zo zemského povrchu liekmi a vakcínami.

Toto presvedčenie je však neudržateľné.

Objavom nenahraditeľnej roly mikrobiómu a subpopulácie vírusov v ňom – virómu – sme vstúpili do celkom nového, ekologicky založeného pohľadu na telo a jeho prostredia, ktoré sú zásadne neoddeliteľné.

Iróniou je, že to jediné, čo môže byť chrípka schopná zabiť, je sama teória choroboplodných zárodkov.

Bližšie sa touto témou môžete oboznámiť, keď si pozriete hore priloženú prednášku o viróme (v angličtine). Sľubujem vám, že keď tak urobíte, teóriu choroboplodných zárodkov už viac nedokážete pokladať za monolitnú pravdu.

Možno dokonca začnete chápať, že by sme niektoré vírusy mohli považovať za „našich priateľov“ a že vírusy možno potrebujeme viac my, než ony nás.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: GreenMedInfo.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Karel IV.

  Nějak jsem neměl trpělivost dočíst článek až do konce a tak mi nejspíš ledacos moudrého uniklo. V závěru jsem se ale dočetl, že máme niektoré vírusy považovať za „našich priateľov“. Hádam tím nemělo být naznačeno, že jde i o virus Covid-19, protože tem mi právě moc „přátelský“ nepřipadá a proto můj zájem se soustřeďuje na to jak se mu co největším obloukem vyhnout – to tu ale řečeno nebylo. Ty ostatní „přátelské“ viry mně jaksi moc nezajímají. Obdobné je to i s bakteriemi kterých rovněž existuje nespočetně druhů nejen „přátelských“ ale i patogenních a užitečných. Pro praktický život mě ale nemusí zajímat ty „přátelské“, kterých je naštěstí naprostá převaha, ale především ty patogenní, kterým se bráním, a pak ty užitečné, kterých se snažím využít.

  • Ale áno covid 19 je priateľský virus a akékoľvek očkovanie voči čomukoľvek je hlavne nepriateľské voči ľudstvu resp. voči človeku.

 2. Tlamka Jozef

  Môj názor 80-r. vizionára je taký,že stále chodíme okolo horúcej kaše….článok čiastočne odkrýva tajomstvo vírusových chorôb…ale neanalyzuje základnú príčinu
  porúch zdravia človeka na báze egyptskej chrámovej medicíny a ich súčasnej kvantovej funkčnej intervenčnej
  s y s t é m o v e j podstaty…..niečo o tom viem, ale informatívne len stručne:
  – vrátiť sa do embryonálneho vývoja človeka a primárnej metamorfózy tvorby ľudských orgánov po počatí…..
  – je tam kvantová synchronicita vesmírno-biologicko-prírodná…….atď.
  – základ je optimálna funkčnosť epifýzy a jej permanentný proces „znovuzrodzovania“ pri jej starnutí po narodení človeka…..
  – je tam nutnosť na optimálne mozgové homeostázne prostredie
  /acidobazická rovnováha/ mozgovomiešného moku….atď.
  Základný preventívny aj terapeutický proces spočíva
  v interaktívnom genómu človeka a včely a kódov života, zdravia a smrti človeka A.Einsteina, N.Teslu,
  J.Šimútha a najnovšie saturnového gravitačného
  axiálneho kódu …….
  Ale už dosť, som pripravený na systémovú diskusiu
  o tomto probléme…Jozef

  • Aj cirkvi to budú robiť. Predtým som čítala, že farmaceutické firmy v USA podplácajú vodcov cirkví aby svoje ovečky naviedli na psychiatrické lieky. No comment

 3. Prestaňme už konečne s prírodou bojovať – snažiť sa vyhubiť všetko čo sa nám nepáči, vrátane vírusov a baktérií. Tie tu boli pred nami a prežijú, aj keď už nebudeme existovať. Každú takúto snahu nám príroda vráti naspäť. A možno sa tak stane aj po nasadení novej vakcíny na COVID-19. Všetci sa predbiehajú vo vývoji a čo naskoršom nasadení tejto vakcíny. Zaručí niekto, že po takom krátkom čase vývoja a testovania bude bezpečná? Koľkokrát už museli byť stiahnuté z obehu lieky, so závažnými, ba až smrteľnými následkami? Bezpečnosť vakcíny sa môže preukázať po niekoľkých rokoch, niektorí uvádzajú až 20 rokov. Jedna lekárka, ktorá sa touto problematikou dlhodobo a seriózne zaoberá mi povedala k očkovaniu proti COVID-19, že keď chcem byť pokusný králik, nech si poslúžim. Nič lepšie neexistovalo a ani nebude existovať proti chorobam, ako dobre fungujúci imunitný systém, ktorý práve vakcínami oslabujeme. Aby sme sa vyhli chorobám a nie s nimi bojovali (aj komunisti chceli vybojovať svetový mier, aj keby neostal kameň na kameni), musí byť imunita „dobre živená, vyvinutá a trénovaná.“

 4. Nejde o vírus, nejde o očkovanie, ale pomocou umelo vyrobeného vírusu, niekto potrebuje spôsobiť, čo najväčší strach ľudstvu a cez očkovanie. niekto chce začipovať ľudí. Ten kto vírus vyrobil a spustil, ten bude predávať tabletku s čipom proti nemu. Už len to je zaujímavé, že za tisíce rokov, čo zem existuje, bolo veľa rôznych vírusov, ktoré ľudstvo prekonalo. A zrazu sa objaví nejaký nový vírus a dá sa vidieť, že nie je úplne nový, iba prerobený, alebo upravený chrípkový, pomocou ktorého niekto manipuluje aj s verejnou mienkou na dosiahnutie zníženia svetovej populácie. Na obelisku vo Washingtone hore vysoko je napísané, že svet sa populáciou má znížiť na 550 miliónov obyvateľov planéty zem. Je to asi predpovedané, že má nastať apokalypsa. V starom zákone je napísané, že bude vybraných len 144 000 duší, zo všetkých kmeňov a rás, ktorí vojdu do kráľovstva nebeského, pre ostatných je povedané, že veľa povolaných a málo vyvolených. Poslední budú prvými a prví budú poslednými pri Božom poslednom súde, pretože tí poslední sú najhriešnejší. Pozrime na to: vraždy, znásilnenia, teror, potraty, bezbožnosť.

  • Áno, všetko to zlo bolo predpovedané…to znamená, že ten, kto ho predpovedal, vopred vedel, čo tie povinne podávané toxické látky s naším telom, a hlavne s naším mozgom narobia:
   „Budem ťa trestať chorobami za neposlušnosť do ŠTVRTÉHO pokolenia…“ – fakt spravodlivé! Zaujímalo by ma, kto sú to tí „boží vyvolení“, teda vyvolení toho hroznými chorobami nás trestajúceho pozemského boha, a to len a len za to, že človek si dovolil „jesť zo zakázaného stromu poznania“, aby nebol ovca. A teda za to, že radšej poslúchol nebeského Ježiša, ktorý zostúpil zo svojej planéty na tú našu, aby nám poradil pravý opak: „Hľadajte pravdu, a pravda Vás vyslobodí.“ (Samozrejme, Ježiš za neuposlúchnutie jeho rady nikoho nepotrestal. Na rozdiel od večne trestajúceho „boha“…)

 5. Tony Morava

  Děkuji autorovi, že paušálně nezavrhl existenci virů, jejichž existenci dokazují např epidemie neštovic. Co na pLandemii covídka bylo od začátku mimo mísu, že se neuvažovalo s přirozenou imunitou.
  Apropo chřipka, Když si koupím homeopatikum na chřipku a chřipkové příznaky, neřeším konkrétního vira, to bych musel, a i proto to odmítám, při vakcinaci, kde farmaceut nahlíží do křišťálové koule, aby namíchal vakcínu přesně na takového vira, co na podzim dorazí.
  A covid očkování na bázi protilátek na hrot.protein bylo od začátku cypovina, tam nebyla ve hře ani ta křišťálová koule jen blábol a podvod. Kdyby se dělala vakcína z celého viru, mohla nabídnout doživotní imunitu vůči všem verzím. Takže buď se nechtělo nebo vir nebyl.

Pridajte komentár

*