Reakcia o.z. Lekár pre pacienta na Konferenciu biskupov Slovenska k očkovaniu COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

Reakcia o.z. Lekár pre pacienta na Konferenciu biskupov Slovenska k očkovaniu COVID-19

Pred časom, konkrétne 8.12.2020, vydala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásenie k očkovaniu na COVID-19 (1). Nasledovalo vyjadrenie občianskeho združenia Lekárnici za život dňa 18.12.2020 (2) a následne dňa 5.1.2021 KBS znova reagovala (3).

V tomto článku by sme vám chceli sprostredkovať vyjadrenie občianskeho združenia Lekár pre pacienta k poslednému stanovisku Konferencie biskupov Slovenska.

Otvorený list o.z. Lekár pre pacienta zaslaný KBS

Na základe vyššie uvedených mediálnych informácií, občianske združenie Lekár pre pacienta, reaguje na zverejnené vyjadrenie Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len „Subkomisia“) k stanovisku o.z. Lekárnici za život z 05.01.2021 nasledovne:

1. Subkomisia má právo na základe pápežských encyklík záväzne sa vyjadrovať iba k teologickým a morálnym otázkam, nie k odborným neteologickým veciam.

2. Ako môže Subkomisia doporučovať veriacim očkovanie, keď sama firma, ktorá vyrába očkovacie látky, odmieta za použitie týchto látok niesť právnu zodpovednosť, vrátane odškodného.

Odškodnenie za nežiadúce účinky prebral na seba štát. Otázka, kto zodpovedá a odškodní trvalé následky poškodenia zdravia po očkovaní, nebola doteraz zodpovedaná. Toto je veľmi podstatná námietka, pretože už sú v médiách popisované prípady úmrtia po podaní vakcín proti COVID-19.

3. V príbalových letákoch je uvádzané, že tieto očkovacie látky môžu len ochraňovať pred vznikom ochorenia COVID-19. Výrobca vakcíny nikde netvrdí, že očkovacia látka poskytuje spoľahlivú ochranu pred COVID-19 ochorením.

Odkiaľ berie Subkomisia takúto istotu, keď ani sám výrobca nevie garantovať, že vakcína bude prínosom pre ľudské zdravie?

4. V žiadnej spoľahlivej štúdii alebo karentovanej odbornej publikácii neboli zverejnené dlhodobé účinky vakcinácie na ľudské zdravie. Vakcíny sú len podmienečne pripustené na urgentné použitie.

Záverečná správa má byť firmami predložená do roku 2023. Na základe akých odborných podkladov Subkomisia tvrdí, že pri tomto očkovaní budú prevažovať pozitívne účinky na ľudské zdravie nad negatívnymi?

5. Subkomisia nesmie zneužívať Magistérium Cirkvi na posudzovanie odborných vedeckých neteologických záležitostí.

Magistérium Cirkvi sa nevenuje odbornej vedeckej práci v medicíne. Magistérium Cirkvi je možné používať len v teologických a morálnych otázkach. K teologickým otázkam zase nie sú oprávnení vyjadrovať sa odborníci z medicíny.

6. Podľa nášho názoru Subkomisia sa nemôže záväzne vyjadrovať ani proti očkovaniu, a ani za očkovanie.

7. Stanovisko pápeža Františka k očkovaniu proti COVID-19 bolo publikované ako vyjadrenie súkromnej osoby, nie ako oficiálne stanovisko pápežského úradu.

8. K tejto otázke nemáme žiadne súkromné ani oficiálne vyjadrenie pápeža Benedikta XVI.

9. Veriaci jednoznačne podporujú svojich biskupov a chcú, aby boli kostoly a svätostánky, čo najskôr otvorené pre slúženie bohoslužieb.

Do obchodov a do práce sa môže chodiť. Slušní a pokojní veriaci, ktorí sa správajú zodpovedne, sa nemôžu zúčastniť svätej omše. Pritom neexistuje ani jeden hodnoverný potvrdený prípad prenosu COVID-19 ochorenia medzi veriacimi v kostole.

Ešte nikdy v dejinách Cirkvi sa neudialo, aby sa spoločenstvo veriacich nemohlo spolu (aspoň v malej skupine) modliť v Božom chráme.

Stop Candida

Výnimkou boli koncentračné tábory a totalitárne komunistické režimy, čo sa vždy pokladalo za akty prenasledovania veriacich. Pritom ako Subkomisia viete, že narušenie týchto atribútov vedie k zhoršeniu psychického stavu obyvateľstva.

V dlhodobom horizonte to vedie k rozvratu Cirkvi. Ani najdokonalejšie virtuálne prenosy liturgie nemôžu nahradiť osobné stretnutia veriacich.

10. Pochybnosti veriacich odborníkov, aj bežných ľudí na celom svete, sú v prípade testovania a očkovania proti COVID-19 plne opodstatnené. Mnoho otázok, hlavne k očkovaniu, doteraz nebolo verejnosti zodpovedaných.

Nahrádzať odpoveď na tieto opodstatnené odborné otázky odvolávaním sa na Magistérium Cirkvi je „neprípustné“. Veriaci majú plné právo na to, aby im bolo odborníkmi na tieto otázky odpovedané.

Pokiaľ tomu tak nie je, môže si každá veriaca osoba v plnom rozsahu voči tomuto testovaniu a očkovaniu uplatňovať výhradu(slobodu) vo svedomí, podľa najdôležitejšieho slovenského vnútroštátneho právneho predpisu zakotvujúcom základné ľudské práva, ktorým je Ústava Slovenskej republiky (4).

Podľa ustanovenia čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery.

11. Vždy je na slobodnom rozhodnutí každej ľudskej bytosti, ako sa rozhodne. Nikto nesmie ľudskej bytosti brániť v slobodnom rozhodovaní.

12. Dúfame, že naše stanovisko je jasne formulované a týka sa predovšetkým obhajoby slobodného rozhodovania sa vo veci testovania a očkovania.

Zároveň chceme prehlásiť ako občianske združenie „Lekár pre pacienta“, že sme za ochranu ľudského života od chvíle počatia až do prirodzenej smrti rovnako ako sak tomu hlási občianske združenie „Lekárnici za život“.

Ctená Subkomisia musí veľmi starostlivo zvažovať, koho zaradí medzi tých, ktorí ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva.

13. To, čo reálne ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva, je absolútne katastrofálny manažment odberových miest na COVID-19 zo strany prevádzkovateľov. Na týchto miestach dochádza vinou nedodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu k nekontrolovanému prenosu infekcie.

S ľútosťou musíme konštatovať, že doteraz nie je dostupná spoľahlivá, účinná a morálne prijateľná očkovacia látka, ktorá by bez poškodenia zdravia poskytovala účinnú ochranu pred ochorením a bránila prenosu infekcie.

Modlíme sa za to, aby sme na základe poznania pravdy, dokázali vyriešiť terajšie morálne, zdravotné a spoločenské výzvy.

Tento otvorený list nie je konečným posledným slovom. Je len súčasťou širokej celospoločenskej diskusie na aktuálne pálčivé otázky.

V Bratislave, dňa 14.1.2021

MUDr. Miroslav Šnapko, predseda o.z. Lekár pre pacienta
MUDr. Igor Hurta, v.r.
Ing. Miroslav Sagan, v.r.

Na vedomie:

Generálny sekretariát KBS
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda
bratislavský arcibiskup metropolita
email: [email protected]

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: lekarprepacienta.sk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. „Hurá! Kovid najtýn žije!“

  Otázka – ako niekto chce diskutovať s atamanmi „okresných“ atrjádov vojenskej organizácie cirkvi s vrchným velením vo Vatikáne? A opäť – sstarosť o to, kto prevezme zodpovednosť. Hitler aspoň prevzal zodpovednosť.

  Ad „12. Dúfame, že naše stanovisko je jasne formulované a týka sa predovšetkým obhajoby slobodného rozhodovania sa vo veci testovania a očkovania.“ – analógia potratovej „slobody“?! Doprdele – odkedy sa lekári delia na veriacich a neveriacich? Keď každý somár vie, že pápež podporuje vakcináciu – o čom chcete diskutovať tu a prečo nie s ním? Jáj – zabudol som – vy ste poslušní príslušníci vojenskej organizácie cirkvi a svoje pripomienky adresujete podľa „Řádu“.

  „7. Stanovisko pápeža Františka k očkovaniu proti COVID-19 bolo publikované ako vyjadrenie súkromnej osoby, nie ako oficiálne stanovisko pápežského úradu.“ – odkedy je pápež súkromná osoba?! Ani keď sedí na záchode nie je súkromná osoba! Inak by mu nikto nekontroloval jeho „stolicu“.

  • doporučujem veriacim vypočuť si názor Patrika Sojku na infovojne z 15.1.2021

  • Tá „súkromná osoba“ prekvapila aj mňa… Čo všetko sa v týchto pohnutých časoch ešte všetko nedozvieme? Pozoruhodné je, že práve TOTO očkovanie „zamestnáva“ – okrem ozbrojených síl – ešte aj pápeža…
   Tí, ktorí sme sa narodili po 2. svetovej vojne a boli sme už od narodenia x-krát pravidelne povinne očkovaní, sme priamymi svedkami toho, aký neblahý dopad majú tieto neprirodzené zásahy na zdravie nás i našich detí. Nie je to len ADHD a ten priam trestuhodný autizmus, ktorý zasiahol tvrdo do života rodín aj celej spoločnosti. Je to celý rad ďalších rozličných spustených diagnóz, ktoré po rokoch devastovania našich orgánov (aj mysle) vyúsťujú do predčasného a často neradostného konca. A teraz narážam predovšetkým na tie psychické poruchy, ktoré divá fauna nemá…
   Čo môžeme očakávať od modifikovanej mRNA vakcíny, o ktorej už teraz vieme, že svojím negatívnym dopadom vysoko prekonáva všetky jej očkovacie predchodkyne?
   V zmútenej bibli, v ktorej spomedzi kopy marasu pretŕčajú aj zrnká svetlej pravdy, sa dočítame, že na konci tohto starého systému sa ľudia budú nenávidieť, že povstane syn proti otcovi a otec proti synovi… lenže to sa deje už teraz.
   Čo bude po hromadnom naočkovaní bohviečoho všetkého za pomoci tej špeciálne vyhotovenej injekčnej zbrane? Nemá práve ona za cieľ doklepnúť katastrofický scenár neľútostného „slova božieho“? Kam po jej prijatí sa postupne posunie naša myseľ? Až tam, že nakoniec „živí budú závidieť mŕtvym“? Nemá tento biblický psycho-záver spôsobiť práve ona, avizovaná, na všeobecnú (možno) mieru šitá, obávaná mRNA vakcína? Alebo tento megakoniec dejín obyvateľov Zeme spustí až čipovanie, biblickou rečou – znamenie šelmy 666? Nechajme sa prekvapiť.
   …a chceme sa nechať prekvapiť?

 2. čo tvrdí výrobca o svojej vakcíne netuším, čo je ale dôležitejšie, na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečív SK sa k vakcíne do Pfizer dočítate:

  „Trvanie ochrany vyvolanej očkovacou látkou nie je známe, keďže sa ešte stále stanovuje v prebiehajúcich klinických skúšaniach.

  Obmedzenia účinnosti očkovacej látky
  Tak ako každá očkovacia látka, ani očkovanie očkovacou látkou Comirnaty nemusí chrániť každého, kto ju dostane. Jednotlivci nemusia byť chránení, kým neuplynie minimálne 7 dní po podaní druhej dávky očkovacej látky.“

  ..tak nech skúšajú, na tých čo sa už nevedia dočkať 🙂

  • Nwemusi zabit kazdeho ,len zmrzacit,je spravna odpoved

   • A stačí jeden zmrzačený v rodine a rodina je v prdeli, lebo jeden zranený vojak zamestná troch. Preto amíci prešli na vojenský kaliber 5,6 mm, ktorý znižuje smrtnosť zranených na bojisku. Aj Rusi prispôsobili takto kalašnikov na 5,6 mm. V obchode so zbraňami však stále rastie potreba tzv. techniku zastavujúcich a smrtiacich kalibrov, pretože väčšina ľudí, ktorá kupuje zbrane chce predovšetkým tých druhých zabiť. Čo sa týka tých nežiadúcich účinkov liekov a vakcín – to je predsa základ biznisu zdravotných a farma mafií.

    Takže – predstavte si rodinu, v ktorej sa stará mama stará o deti, aby jej dcéra mohla pracovať. Keď to svinstvo odpáli starú mamu – jej dcéra je v prdeli! Čiže – nežiadúce účinky vakcín sú žiadúce – nie pre štát – pre mafiu, ktorá ovláda štát. Oni si najprv vyrobia „zákazníkov“. Potom ich rodiny si budú priať smrť takto postihnutých príbuzných. Ono je to v podstate forma lockdown – zablokovať niekoho starostlivosťou o iného. V roku 2025 má mať polovica narodených detí autizmus = polovica takýchto rodín bude mať polovičný príjem, lebo polovica rodičov sa bude musieť starať doma. Toto berú idioti ako lotériu, že „hádam im sa to nestane“. Lenže toto nie je lotéria, ale systém. Toto je vojna!

    • Čím som chcel povedať toľko, že tak, ako si darcovia orgánov kupujú motorky, tak sa idioti chcú vakcinovať takýmto svinstvom! „He – však sa o nás niekto postará!“ Hej – postará sa o teba tvoja zruinovaná rodina!

     • Do kameňa vytesať. To sa nedá zhrnúť lepšie. Vďaka Maroš.

 3. Veľmi zaujímavé video – kto vymyslel lockdown:
  https://www.infovojna.sk/article/video-vedecka-historie-lockdown-odkud-se-vzaly

 4. Ďakujeme tímu Bádateľa za ďalší dôležitý článok, za ďalšie otváranie našich očí.

 5. https://www.naturalnews.com/2021-01-19-portuguese-dies-two-days-after-receiving-pfizer-vaccine.html#
  Portuguese health worker passes away two days after receiving Pfizer coronavirus vaccine
  Portugalská pracovníčka umrela dva dni po prijatí Pfizer korona vakcíny.
  Acevedo’s death is just one of many serious health risks reported from Pfizer’s coronavirus jab
  Úmrtie pani Acevedo je len jedna z mnohých vážnych rizík hlásených po zaočkovaní Pfizer vakcínou.
  Išlo o 48 ročnú ženu, matku dvoch detí.

 6. Vatikán sa chová ako politická strana . Napokon- je to najbohatší záujmový spolok.
  Ale článok oceňujem, pravdivo povedané .

 7. svatoslav butora

  Nie je treba sa diviť deštrukcii na všetkých úrovniach riadenia. Veď Svet Vatikánu uzavrel dohodu so Svetom Mohameda a so Svetom Kapitálu a s OSN (včítane OSN-WHO) o spojenectve v spolku NWO v mene globálneho ovládnutia Sveta Ľudí. V ceste im stojí iba Rusko (RF) a Východ Zeme. Zotročovatelia Sveta Ľudí sa spojili a Svet Vatikánu nechce prísť o svoj podiel na svetovláde. Ľudia bdite !!! Naše vlády sú úkolované od týchto svetovládnych lumpov. Je na našich vládach, aby sa vzopreli.

 8. Ja len že, keďže sa hlavne nafukuje počet kovidových úmrtí – existuje údaj, že vďaka izolácii ľudí pred zdravotnou starostlivosťou, čo je strašiak „opozície“, že ľudia hromadne zomierajú pre také neliečené choroby, ako je napr. rakovina – existuje údaj, že teda naopak – poklesol počet úmrtí práve takýchto pacientov, nenápadne zomierajúcich na zlú zdravotnú starostlivosť. Zachytil som to pri nejakom rozhovore na infovojne, teraz neviem, ale na ilustráciu

  „Straty sa ale „nevyhli“ ani druhej strane. Krátko pred Rothschildom zomrel 87-ročný miliardár Sheldon Adelson považovaný za Trumpovho pokladníka. Zomrel na lekárskej klinike „na komplikácie spôsobené liečbou lymfómu“. Teda nie na samotnú chorobou, ale jej liečbu. A 15. augusta 2020, len 11 dní pred 72. narodeninami, zomrel pre mnohopočetné vnútorné krvácanie mladší brat Donalda Trumpa Robert.“
  https://www.infovojna.sk/article/nahla-smrt-hlavy-klanu-rothschildovcov-zasiahla-americky-deep-state

 9. Veľmi zaujímavý článok:
  https://zemavek.sk/mudr-mario-jurovcik-mam-vela-otazok-ohladom-covid-19/
  MUDr. Mário Jurovčík: Mám veľa otázok ohľadom COVID-19

  Niečo som prekopírovala z tohto článku:
  Sme predsa lekári, prirodzení vedci. Je to vírus? Biologická zbraň? Je to vírus, baktéria, parazit? Čo vidíme je pravda či nastavený softvér?

 10. https://zemavek.sk/budu-nam-chciet-raz-implementovat-vojensky-biosenzor-s-cipom-v-hydrogeli/
  Budú nám chcieť raz implementovať vojenský biosenzor s čipom v hydrogéli?

  • TREBA ICH VYVÁĽAŤ HOLÝCH V SKLENENEJ VATE!!!
   “ a je to flexibilní vlákno o délce asi 5 mm a šířce půl milimetru, které se skládá z porézní struktury, která způsobuje růst kapilár a buněk z okolní tkáně“
   ——————————————————————————————
   Dosť obsiahly článok o mykotoxínoc v potravinách, o špecifických účinkoch ovocia, zeleminy, byliniek, zmienka o inhalácii slepačieho vývaru – uvoľňuje NAC…

   Ananás vás očistí – HAFICI.NET
   [Prehľadávať doménu hafici.net/soubory/141.doc] https://hafici.net/soubory/141.doc
   Podľa lekárov sa ľudský organizmus nedokáže s jedovatými plesňami vyrovnať, toxíny sa v tele hromadia, zasahujú pečeň, obličky, pľúca, môžu spôsobiť rakovinu. Pediatri upozorňujú mamičky, aby takéto ovocie nedávali najmä deťom, avšak ani starí ľudia, ktorí si kupujú zlacnené banány, marhule či rajčiny …

 11. Niečo som prekopírovala z nwoo.org:
  Na evropské struktury byl vykonáván tlak v otázce potvrzení vakcíny Pfizer, ačkoli s ní byly problémy, píše Le Monde. Kvalita preparátu byla zpochybněna i Evropskou lékovou agenturou.

  • Ďalej niečo prekopírujem:
   Dva straší Estonci zemřeli v domově důchodců po aplikaci vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer. Na vedlejší účinky bylo v Estonsku podáno 87 stížností.

 12. https://banned.video/watch?id=60075c2f8c03b74ce0e204f3
  Covid Death Count Rises as Vaccine Recipients Die After Injection
  Voľný preklad:
  Viac a viac ľudí umiera po prijatí Covid vakcíny

 13. Výsledky testovania v Nitrianskom okrese z 11.1.2021
  Otestovaných: 95 558
  Pozitívnych : 2 329 čo je 2.44 %
  Teda zdraví: 93 229 čo je 97,56 %
  Hrôzostrašné údaje z tohoto kraja sa šírili a šíria a velikánska väčšina sú zdraví ľudia.Pre mňa ťažko pochopiteľné čísla, že sa hovorí o PANDÉMII.
  A pre toto musí byť TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE TESTOVANIE ?
  a LOCKDOWN LOCKDOWN LOCKDOWN LOCKDOWN LOCKDOWN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 14. NOVINKA !!! covid-19 už nie je nebezpečná nákazlivá ľudská choroba ako sa doteraz uvádzalo, ale už je to od 19.1.2021 len OCHORENIE covid-19….a to
  podľa Zákona č. 9/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-9

  za celý ten čas „pandémie“ sa ten covid nechcel objaviť vo vyhláške č. 105/1987 Zb. ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona.

  • Ametyst – som si to celé prečítal 3 x, ale toto znenie „covid-19 už nie je nebezpečná nákazlivá ľudská choroba ako sa doteraz uvádzalo, ale už je to od 19.1.2021 len OCHORENIE covid-19….a to
   podľa Zákona č. 9/2021 Z. z.“ – som tam nenašiel!

   Aj syfilis je ochorenie – a? Pojem ochorenie nevylučuje pojem „nebezpečná nákazlivá ľudská choroba“ – takže treba sa stále opierať o znenie vyhlášky – a vyhláška vždy doplňuje zákon, takže ak to nie je vo vyhláške, tak platí, že Covid 19 nie je „nebezpečnᡠnákaza v zmysle trestnosti jej vedomého šírenia a nebude vo vyhláške č.105/1987 preto, pretože by do basy išli na dvojnásobný trest z titulu núdzového stavu poslanci aj členovia vlády – vrátane „Popola“, ktorý porušil karanténu po 5 dňoch.

   Ak som to predsa prehliadol – skopíruj sem prosím ťa pre orientáciu z toho zákona celý odstavec. Ďakujem.

   • jasné, že tam nie je napísané, že UŽ to nie je nákazlivá ľudská choroba .)
    Ale v znení (nadpise) cit. Zákona sa už píše o covide-19 ako o ochorení.

    Pozri ako znie napr. tento zákon účinný od 18.6.2020: Zákon č. 69/2020 Z. z.Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

   • Môže znieť jeden zákon ako nákazlivá ľudská choroba covid-19 a druhý ako ochorenie covid-19 ?
    A hlavne ak tá nákazlivá ľudská choroba nie je v zozname chorôb vo Vyhláške k Trestnému zákonu ?

   • ale je pravda, že aj Vyhláška č. 20 z 9.11.202 UVZ píše o covide ako ochorení

    • ametyst, jasné, že z významového hľadiska to nemôže byť to isté…ale z formálneho??
     Žeby aj vo vyhláškach vládol bordel a chaos ako v biblii? Je to možné, má to toho istého boha.

 15. https://www.naturalnews.com/2021-01-20-spending-250-million-to-manipulate-you.html
  When a ‘Democratic’ government spends $250 million to manipulate you…
  Keď „Demokratická“ vláda minie 250 miliónov dolárov aby Vás zmanipulovala…

  Pfizer expects to make $19 billion in pure profit off of its mRNA COVID vaccine alone in 2021
  Pfizer očakáva, že dosiahne 19 miliárd dolárov čistého zisku len zo svojej mRNA COVID vakcíny v roku 2021

 16. Miriam Dušková

  ZÁKONNÁ LEGISLATIVA, KTERÁ MÁ ZAJIŠŤOVAT BEZPEČNOST GENETICKY MODIFIK. ORGAN., SE VYPNULA DO DOBY SKONČENÍ PANDEMIE.
  „V červenci 2020 pozastavil Evropský parlament a Rada EU platnost GMO legislativy (geneticky modifikované organismy) týkající se vývoje a výroby léčiv proti onemocnění koronavirem. Extrémně se tak zkrátilo několikaleté prověřování dlouhodobých vedlejších účinků nových druhů vakcín a těm, kteří se chystají nechat očkovat v prvních vlnách, nezbývá než doufat v jejich bezpečnost.“ – Což znamená, že vzhledem k rozsahu nákazy (tedy označením za pandemii) se UMOŽNILA DISTRIBUCE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH VAKCÍN, KTERÉ BY JINAK JEŠTĚ NEBYLY DISTRIBUOVATELNÉ. Takže se v podstatě zkouší na lidech a doufá se, že jim to neuškodí. To je zřejmě důvod nebrání záruky.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1043&from=DE

 17. Tá „súkromná osoba“ prekvapila aj mňa… Čo všetko sa v týchto pohnutých časoch ešte všetko nedozvieme? Pozoruhodné je, že práve TOTO očkovanie „zamestnáva“ – okrem ozbrojených síl – ešte aj pápeža…
  Tí, ktorí sme sa narodili po 2. svetovej vojne a boli sme už od narodenia x-krát pravidelne povinne očkovaní, sme priamymi svedkami toho, aký neblahý dopad majú tieto neprirodzené zásahy na zdravie nás i našich detí. Nie je to len ADHD a ten priam trestuhodný autizmus, ktorý zasiahol tvrdo do života rodín aj celej spoločnosti. Je to celý rad ďalších rozličných spustených diagnóz, ktoré po rokoch devastovania našich orgánov (aj mysle) vyúsťujú do predčasného a často neradostného konca. A teraz narážam predovšetkým na tie psychické poruchy, ktoré divá fauna nemá…
  Čo môžeme očakávať od modifikovanej mRNA vakcíny, o ktorej už teraz vieme, že svojím negatívnym dopadom vysoko prekonáva všetky jej očkovacie predchodkyne?
  V zmútenej bibli, v ktorej spomedzi kopy marasu pretŕčajú aj zrnká svetlej pravdy, sa dočítame, že na konci tohto starého systému sa ľudia budú nenávidieť, že povstane syn proti otcovi a otec proti synovi… lenže to sa deje už teraz.
  Čo bude po hromadnom naočkovaní bohviečoho všetkého za pomoci tej špeciálne vyhotovenej injekčnej zbrane? Nemá práve ona za cieľ doklepnúť katastrofický scenár neľútostného „slova božieho“? Kam po jej prijatí sa postupne posunie naša myseľ? Až tam, že nakoniec „živí budú závidieť mŕtvym“? Nemá tento biblický psycho-záver spôsobiť práve ona, avizovaná, na všeobecnú (možno) mieru šitá, obávaná mRNA vakcína? Alebo tento megakoniec dejín obyvateľov Zeme spustí až čipovanie, biblickou rečou – znamenie šelmy 666? Nechajme sa prekvapiť.
  …a chceme sa nechať prekvapiť?

  • Redakcia,
   tento text o 22:28 sa asi mimovoľným ťuknutím ocitol tu po druhý raz – túto kópiu vymažte, prosím Vás. Ďakujem.

Pridajte komentár

*