Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Viaceré populárne smartfóny emitujú nedovolené hladiny žiarenia


Print Friendly, PDF & Email

Nedovolené hladiny žiarenia emitované populárnymi mobilnými telefónmi

V návode na používanie vášho mobilného telefónu sa skrýva málo známe varovanie, ktoré vám radí držať si toto zariadenie v istej vzdialenosti od tela – obvykle 5 až 15 milimetrov. To preto, aby sa zabezpečilo, že neprekračujete stanovený bezpečnostný limit pre vystavenie rádiovej frekvencii (RF).

V reálnom svete však väčšina ľudí nosí svoje telefóny blízko pri tele, zvyčajne vo vrecku. Mnoho žien si dokonca vkladá telefón priamo do podprsenky, čo je pre ženu možno to najhoršie miesto, kam ho môže vložiť.

V takom prípade si totiž môže zvyšovať nielen riziko problémov so srdcom, ale aj nádorov prsníka, čo sú u žien dve hlavné príčiny úmrtia.

Testovanie mobilných elefónov, vykonané denníkom Chicago Tribune ukazuje, že niekoľko obľúbených smartfónov emituje ďaleko vyššie hladiny RF žiarenia, než je legálne dovolené, čo viedlo k podaniu najmenej jednej skupinovej žaloby.

Ako sa stanovujú bezpečnostné limity

Bezpečná vzdialenosť (uvádzaná v návode na používanie vášho telefónu) vychádza zo špecifickej miery absorpcie (SAR) vášho telefónu.

SAR udáva, koľko RF energie absorbuje vaše telo zo zariadenia, držaného v určitej vzdialenosti od tela. Obvykle je to, v závislosti od výrobcu, od 5 do 15 mm.

Povedané inak, ide o údaj stupňa, na ktorý vaše zariadenie zohreje telesné tkanivo, čo, ako teraz vieme, nie je hlavný spôsob, akým mobilné telefóny škodia vášmu telu.

Lenže hoci teplo, vytvárané vaším telefónom, vášmu telu v skutočnosti neškodí, SAR by mohla byť dobrým zástupným markerom pre skutočné vystavenie mikrovlnnej rádiofrekvencii, ktorá naozaj spôsobuje poškodenie buniek, lebo to, čo zohrieva vaše tkanivo, sú mikrovlny.

A tak obvykle platí, že čím nižšia miera SAR, tým je váš telefón bezpečnejší, no nie z dôvodov, o ktorých vám hovoria.

Limit SAR, stanovený americkou Federálnou komisiou pre telekomunikácie (FCC), je v súčasnosti jedinou normou, stanovenou na ochranu zdravia verejnosti. Preto je skutočnosť, že sa prekračujú ešte aj tieto mierne požiadavky, znepokojujúca.

Limit SAR pre mobilné zariadenia, používané verejnosťou, je v USA a Kanade 1,6 W/kg na 1 gram hlavového tkaniva. V Európskej únii je to dokonca ešte viac – 2,0 W/kg.

Pre pochopenie toho, ako a prečo SAR podceňuje absorpciu žiarenia a zdravotné riziká, si prečítajte článok „Expozičné limity: „Podceňovanie absorbovaného žiarenia z mobilného telefónu, najmä u detí“, uverejnený v roku 2012 v časopise Electromagnetic Biology and Medicine.

Obľúbené mobilné telefóny emitujú nedovolené hladiny RF

Ako už bolo spomenuté, nedávne nezávislé testovanie SAR, platené denníkom Chicago Tribune ukazuje, že niekoľko obľúbených mobilných telefónov emituje ďaleko vyššie hladiny RF žiarenia, než dovoľuje zákon.

Jeden z donedávna najpredávanejších telefónov, iPhone 7, emitoval žiarenie viac ako dvakrát prekračujúce zákonný limit SAR. Ako uviedol denník Chocago Tribune:

„Federálna komisia pre telekomunikácie, ktorá zodpovedá za reguláciu telefónov, na svojej webovej stránke uvádza, že ak bol mobilný telefón schválený do predaja, zariadenie ´nikdy neprekročí´ maximálny prípustný expozičný limit.

Tento telefón však pri nezávislej laboratórnej kontrole presne toto urobil.“

Chicago Tribune testovali celkom 11 mobilných telefónov od štyroch výrobcov. Kvôli prekvapujúco vysokej hladine žiarenia, zistenej u prvého testovaného iPhone 7, boli testované štyri ďalšie telefóny iPhone 7, s použitím štandardného testu a upraveného testu na základe spätnej väzby výrobcu.

Hoci sa výsledky u jednotlivých zariadení líšili, všetky štyri prekročili limity FCC.

Bolo zistené, že pri vzdialenosti 5 mm od vášho tela (túto vzdialenosť používa Apple) emituje iPhone 7 žiarenie v rozmedzí 2,5 až 3,46 W/kg, čo je 1,6 až 2,2-násobok povoleného limitu.

Pri vzdialenosti 2 mm od tela – napodobňujúcej nosenie telefónu vo vrecku – sa výsledky pohybovali od 3,5 W/kg až do 4,69 W/kg, čo je 2,2 až 2,9-krát viac, než je povolený limit.

Všetky tri testované smartfóny Samsung Galaxy (Galaxy S9, S8 a J3) pri vzdialenosti 10 až 15 mm od tela (vzdialenosť, ktorú používa Samsung) povolené limity spĺňali, pri vzdialenosti 2 mm od tela však hladiny RF žiarenia prudko stúpli, čo vyvoláva vážne pochybnosti nad bezpečnosťou nosenie telefónu Galaxy vo vrecku.

Galaxy S9 dosiahlo pri vzdialenosti 2 mm od tela úroveň žiarenia 3,8 W/kg, zatiaľ čo S8 zaznamenalo ohromujúcich  8,22 W/kg (viac než päťkrát prekračujúcich zákonom povolený limit) a J3 zaznamenalo 6,55 W/kg.

Chicago Tribune uvádza, že na základe výsledku týchto testov sa FCC zaprisahala, že v blízkej budúcnosti vykoná svoje vlastné testy. Hovorca FCC pre Tribune povedal:

„Všetky tvrdenia o nesúlade s normami vystavenia RF (rádiovej frekvencii) berieme vážne a predmetné telefóny si zaobstaráme a otestujeme, či vyhovujú pravidlám FCC.“

Bezpečnostné normy ponechávajú veľa manévrovacieho priestoru

Ako mohli tieto telefóny tak výrazne prekročiť zákonný limit?

Časť problému spočíva v tom, vysvetľuje Tribune, že výrobcovia potrebujú splniť kritétiá len pri jednom telefóne, aby ich mohli uviesť na trh milióny. Môžu si tiež vybrať vlastné testovacie laboratórium, čo môže vytvárať nezrovnalosti.

Ako uviedol denník Tribune, spoločnosť Apple výsledky spochybnila, vyjadriac sa, že Tribune „netestovali telefóny rovnakým spôsobom ako oni“, nekonkretizovala však, v čom je problém.

Výsledky obdržané pre svoj Moto ePlay spochybnila aj Motorola, vyjadriac sa, že test denníka Tribune nemusel u ich telefónu spustiť senzory blízkosti – senzory, ktoré majú rozpoznať, keď je zariadenie v tesnej blízkosti vášho tela a následne znížiť výstupný výkon telefónu. Noviny Tribune píšu:

„Motorola… neodopovedá na otázky ohľadom svojich senzorov výkonu. Vo vyhlásení spoločnosti bolo uvedené ´Naše techniky riadenia výkonu a skúsenosti zabezpečujú Motorole na trhu konkurenčnú výhodu a preto sú prísne dôverné.´

´Nezávislé laboratórium denníka The Chicago Tribune nebolo oboznámené s príslušnými technikami Motoroly, potrebnými na získanie správnych výsledkov´ …Keď Tribune požiadali Motorolu o vysvetlenie, ako testujú svoje telefóny, spoločnosť to odmietla. Neposkytla ani výsledky svojich laboratórnych testov.“

Laboratórium denníka Tribune síce vykonalo testy podľa noriem FCC, no reakcia Motoroly viedla Tribune k opätovnému testovaniu telefónov spoločností Apple a Motorola, s použitím upraveného testu „zameraného na aktiváciu senzorov, ktoré znižujú výkon“.

A hoci upravené testy naozaj umožnili niektorým modelom telefónov obstáť – čo naznačuje, že senzory blízkosti u niektorých telefónov možno za istých podmienok nefungujú správne – iPhone 7 normy FCC stále nespĺňal. Denník Tribune píše:

„Po informáciách o nových výsledkoch predstavitelia Applu odmietli poskytnúť rozhovor a denník Tribune požiadali, aby im svoje otázky dodali písomne. Noviny tak urobili, bolo ich skoro štyridsať, no spoločnosť Apple ani na jednu neodpovedala.“

Bezpečnostné normy nezodpovedajú skutočnej expozícii

Ďalším problémom je, že spoločnostiam testujúcim SAR je dovolené umiestňovať mobilný telefón 25 mm od tela, aby splnili normu FCC. Niektorí ľudia dnes sústavne držia svoj telefón 6 až 25 milimetrov od tela, čo znamená, že nadmerná expozícia je chronická.

V roku 2012 agentúra GAO (vládny Úrad pre zodpovednosť) vyhlásila, že z dôvodu nemerania žiarenia mobilných telefónov v podmienkach reálneho používania, teda pri tele, by mala FCC prehodnotiť svoje limity a požiadavky na testovanie.

V auguste 2019 FCC nakoniec oznámila, že „existujúca norma chráni verejnosť dostatočne a mala by zostať v platnosti“, píšu noviny Tribune.

Nezávislé testovanie denníka Tribune očividne svedčí o opaku. Ako poukazujú Tribune, 68% tínedžerov si so sebou berie mobilný telefón do postele a 29 % s ním spí, často ho majúc vedľa seba alebo pod vankúšom.

RF žiareniu sú vystavované aj deti, a to už v maternici. Nikdy doteraz nebola celá generácia vystavovaná takémuto množstvu RF od kolísky až po hrob.

Chicago Tribune píšu:

„Keď sa v osemdesiatych rokoch dostali na trh mobilné telefóny, zodpovedné úrady sa zamerali na stanovenie expozičného limitu, riešiaceho len riziká prehrievania mobilných telefónov.

Vedci zistili nepriaznivé účinky u zvierat, ktorým pri vystavení dostatočnému množstvu rádiofrekvenčného žiarenia stúpla telesná teplota o 1 stupeň Celzia.

Toto zistenie použili úrady na výpočet bezpečnostného limitu pre ľudí, zapracujúc 50-násobný faktor bezpečnosti.

Konečné pravidlo, prijaté FCC v roku 1996, uvádzalo, že používatelia mobilného telefónu nemôžu potenciálne absorbovať v priemere viac ako 1,6 Wattov na kilogram tkaniva.”

Aby demonštrovali splnenie tejto podmienky, požadovali od výrobcov telefónov vykonanie dvoch testov: so zariadeniami držanými pri hlave a potom držanými 2,5 centimetra od tela.

Tieto testovacie metódy však neberú do úvahy anatómiu detí a ďalšiu zraniteľnú populáciu, ktorou sú napríklad tehotné ženy, povedal odborník na mobilné telefóny z University of California v Berkeley Joel Moskowitz.

´Boli stanovené univerzálne pre všetkých.´ Okrem toho povedal, ´Nemyslím si, že niekto predvídal príchod smartfónov a akou neoddeliteľnou súčasťou našich životov sa stanú.´“

Prírodná liečba osteoartritídy

Toto by mohol byť Černobyľ priemyslu mobilných telefónov

Po správe denníka Tribune oznámila právnická firma Fegan Scott, zaoberajúca sa hromadnými žalobami, že zaháji vyšetrovanie.

V tlačovej správe agentúry BusinessWire riadiaca partnerka firmy Beth Feganová vyhlásila:

Pri všetkom tom zatajovaní a podobne, by toto mohol byť Černobyľ priemyslu mobilných telefónov. Keby sme zistili, že  tovar, predávaný v potravinách, obsahuje dvojnásobné množstvá pesticídov, než dovoľuje zákon, búrili by sme sa a požadovali stiahnutie výrobkov z regálov – a toto je úplne rovnaké.

V tomto prípade vieme, že žiarenie mobilného telefónu je nebezpečné. Desivé na tom však je, že nevieme, nakoľko nebezpečné, najmä pre vývoj detského mozgu.

Skutočnosť, že denník Chicago Tribune dokáže dať dokopy skupinu expertov a prísť s takými presvedčivými dôkazmi ukazuje, že výrobcovia telefónov možno zámerne taja, čo vedia o výstupnom žiarení.“

Podľa webovej stránky MacRumors spoločnosti Apple neposkytla firma Fegan Scott žiadne ďalšie informácie o svojom vyšetrovaní, ani o tom, aké právne kroky by mohla poskytnúť.

Tých, ktorí sa o vyšetrovaní chcú dozvedieť viac a chcú dostávať aktuálne informácie, sa môžu obrátiť na e-mailovú adresu [email protected].

Napriek uvedenému však minimálne jedna hromadná žaloba podaná bola.

13. augusta 2019 podal asi tucet ľudí hromadnú sťažnosť na spoločnosti Apple Inc. a Samsung Electronics America Inc. s tým, že ich nadmerné RF žiarenie vystavilo zvýšenému riziku rakoviny, bunového stresu, genetického poškodenia, výpadkom pamäte a neurologických porúch.

Ako uviedol Tech Wellness, súdny spor poukazuje na to, že hoci priemysel mobilných telefónov zvykol pred držaním telefónu pred telom varovať, dnes sa ľuďom odporúča nosiť ho skôr vo vrecku než v batohu.

Tech Wellnes tiež uvádza, že, „reklamy Samsungu a Applu zobrazujú ľudí, ležiacich s telefónmi v posteli a Samsung ukazuje tehotnú ženu, držiacu telefón na bruchu“ , čo predstavuje falošné vnímanie bezpečnosti týchto zariadení aj vtedy, keď sú v priamom kontakte s telom.

Vládny výskum potvrdzuje obavy o bezpečnosť

Existuje vlastne množstvo vedeckých dôkazov o tom, že je dôvod na obavy a obozretnosť. Medzi tie usvedčujúcejšie štúdie patrie dve vládou financované štúdie na zvieratách, prezrádzajúce karcinogénny potenciál GSM a CDMA žiarenia.

Záverečná správa z týchto dvoch štúdií – vypracovaná Národným toxikologickým programom (NTP), medziagentúrnym výskumným programom pod záštitou Národného inštitútu environmentálneho zdravia – bola zverejnená 1. novembra 2018.

Zatiaľ čo priebežná správa, zverejnená vo februári 2018, zistenia značne bagatelizovala, následná odborná správa zistené riziko zvýšila. NTP hodnotí riziko rakoviny na základe štyroch kategórií dôkazov:

 1. „jasný dôkaz“ (najvyššia)
 2. „určitý dôkaz“
 3. „nejednoznačný dôkaz“
 4. „žiadny dôkaz“ (najnižšia).

Podľa záverečnej správy NTP, dve štúdie vykonané na myšiach a potkanoch oboch pohlaví, zistila:

 • Jasný dôkaz nádorov srdca (malígny schwannóm) u potkaních samcov. Tento druh nádorov sa začína vyvíjať okolo 70.týždňa a je veľmi podobný neurómom, vyskytujúcich sa u ľudí, benígnemu druhu nádoru, ktorý dali do súvisu s používaním mobilného telefónu predošlé štúdie.
 • Určitý dôkaz mozgových nádorov (malígnych gliómov) u potkaních samcov. Okolo 58. týždňa sa začínala objavovať gliálna bunková hyperplázia – svedčiaca o prekanceróznych léziách.
 • Určitý dôkaz nádorov nadobličiek u potkaních samcov, tak benígnych, ako aj malígnych nádorov, prípadne aj komplexného kombinovaného feochromocytóm.
 • Nejednoznačný alebo nejasný dôkaz nádorov u potkaních samíc a myší oboch pohlaví.

Aj keď NTP tvrdí, že expozícia – deväť hodín denne po dobu dvoch rokov, predstavujúcich u hlodavca celý život – je oveľa intenzívnejšia, než u častých používateľov mobilného telefónu, ja by som s tým nesúhlasil, lebo vidím, koľko ich má telefón neustále zapnutý a v blízkosti svojho tela.

Ako už bolo zmienené, mnoho tíndžerov s telefónom pod vankúšom doslova spáva.

Zistenia NTP reprodukované pri hladinách energie pod limitmi FCC

Podporné dôkazy len mesiac po vydaní priebežnej správy NTP vo februári 2018 uverejnil aj Ramazziniho inštitút.

Štúdia Ramazziniho inštitútu reprodukuje a jasne potvdzuje zistenia NTP, dokazujúc jasnú súvislosť medzi žiarením mobilného telefónu a nádormi Schwannovými buniek (schwannómov) – no pri oveľa nižších hladinách energie, než aké použila NTP.

Zatiaľ čo NTP použila hladiny RF porovnateľné s tými, aké emitujú telefóny 2G a 3G (vystavenie blízkemu poľu), Ramazziniho inštitút simuloval vystavenie stožiarom mobilných telefónov (vystavenie vzdialenému poľu).

Potkany Ramazziniho inštitútu boli vystavené GSM žiareniu 1,8 GHz v elektrickom poli o sile 5, 25 a 50 Voltov na meter po 19 hodín denne od svojho narodenia, až dokým neuhynuli následkom veku či choroby.

Aby to bolo možné porovnať, prepočítali výskumníci svoje merania na waty na kilogram telesnej hmotnosti (W/kg), ktoré použil aj NTP.

Dávka žiarenia prijatá v štúdii Ramazziniho inštitútu bola celkovo až 1000-krát nižšia, než v štúdii NTP – a pod limitmi USA, stanovenými FCC – no výsledky sú nápadne podobné.

Tak, ako v štúdiách NTP, sa u žiareniu vystavených potkaních samcov vyvinula vyššia miera srdcových schwannómov než potkanov, ktoré žiareniu vystavené neboli.

Boli nájdené aj dôkazy, hoci menej presvedčivé, že expozícia RF zvýšila mieru gliálnych tumorov v mozgoch potkaních samíc.

Žiarenie mobilného telefónu môže byť veľmi škodlivé

Podľa môjho názoru je fakt, že obľúbené mobilné telefóny prekračujú povolený limit RF, dôvodom na vážne obavy o zdravie, lebo hlavným rizikom žiarenia mobilného telefónu nie je rakovina mozgu, ale systematické poškodzovanie buniek a mitochondrií, čo môže prispievať k celému radu zdravotných problémov a chronických ochorení.

Dokázané tiež bolo, že žiarenie mobilného telefónu má významný vplyv na neurologické a mentálne zdravie, že prispieva napr. k úzkosti, depresii a demencii, resp. ich zhoršuje a všetky tieto stavy sú veľmi rozšírené a čoraz častejšie.

Výskum tiež naznačuje, že nadmerné vystavovanie sa elektromagnetickým poliam prispieva k reprodukčným problémom.

Výskumníci napríklad zistili, že prenatálna expozícia silovým frekvenčným poliam môže u tehotnej ženy takmer strojnásobovať riziko potratu. Štúdie tiež dokázali, že žiarenie mobilných telefónov môže znižovať pohyblivosť a životaschopnosť spermií.

Je naozaj dôležité uvedomiť si, že poškodenia žiarením mobilného telefónu nesúvisia len s prehrievaním tkaniva.

Spôsobujú skôr vodopád molekulárnych udalostí, končiaci vyvolaním ťažkého oxidačného poškodenia. Týmto mechanizmom poškodzovania sa podrobnejšie zaoberám nižšie vo svojom interview s profesorom Martinom Pallom.

5G bude vaše zdravotné riziká zvyšovať exponenciálne

Plánované zavedenie technológie 5G má zdravotné riziká, spájajúce sa s mobilnými telefónmi a ďalšími bezdrôtovými zariadeniami ešte viac zvýšiť.

V septembri 2017 vydalo výzvu na moratórium 5G technológie viac ako 180 vedcov a lekárov z 35 krajín, „kým nebudú vedcami nezávislými na tomto priemysle úplne preskúmané riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie“.

Moratórium poukazuje na to, že „bola dokázaná škodlivosť rádiofrekvenčného – elektromagnetického poľa pre ľudí a životné prostredie“, a že „5G, na dôvažok k už používaným telekomunikačným technológiám 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, atď., podstatne zvýši vystavenie rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF-EMF).

Napriek tomu, a napriek výzve na ochranu pred vystavením neionizujúcim EMF od viac ako 230 vedcov z celého sveta, adresovanej OSN v roku 2015, USA a mnohé ďalšie krajiny stále pokračujú bez akýchkoľvek štúdií dopadu na zdravie a životné prostredie.

6. februára 2019 pri vypočutí obchodným senátom FCC priznala, že ona ani telekomunikačný priemysel nevykonali ani nefinancovali žiadne štúdie bezpečnosti 5G, a že žiadne ani nie sú v plánované.

Ďalšou obavou, ktorú vyvoláva technológia 5G, je pridanie milimetrovej vlny (MMW). Toto vlnové pásmo, siahajúce od 30 gigahertzov (GHz) do 300 GHz, je známe tým, že preniká až 2 milimetre do ľudskej kože a vyvoláva pocit pálenia.

Výskum ukázal, že potné kanáliky v ľudskej koži fungujú pre 5G žiarenie ako receptory či antény, vťahujúce žiarenie do vášho tela, čím spôsobujú zvýšenie teploty. Práve to sčasti vysvetľuje bolestivý účinok.

Ako uviedla Dr. Yael Steinová – ktorá skúmala 5G MMW technológiu a jej interakciu s ľudským telom – v liste, adresovanom v roku 2016 Federálnej komisii pre telekomunikácie:

„Keď sa 5G Wi-Fi rozšíri so verejného sektora, môžeme potenciálne očakávať ďalšie zdravotné následky, aké v súčasnosti vidíme u RF/mikrovlnných frekvencií, medzi ktoré patria mnohé prípady hypersenzitivity (EHS), ak aj mnohé nové ponosy na fyzickú bolesť a zatiaľ neznámy celý rad neurologických porúch.

Bude sa dať dokázať príčinná súvislosť medzi technológiou 5G a týmito konkrétnymi zdravotnými následkami. Postihnutí jednotlivci môžu požadovať kompenzáciu.“

Okrem bolesti sa MMW spája aj s poškodením oka, zvýšením stresu prostredníctvom jeho vplyvu na variabilitu srdcovej frekvencie, arytmiami, potlačenou činnosťou imunity a zvýšenou rezistenciou baktérií na antibiotiká.

Ak má Steinová pravdu, že je schopná dokázať príčinnú súvislosť medzi 5G a určitými zdravotnými následkami, potom bude hromadná žaloba proti spoločnostiam Apple a Samsung len začiatkom záplavy súdnych sporov.

Okrem svojich zdravotných dôsledkov ohrozí celosvetová sieť 5G aj našu schopnosť predpovedať počasie, čo bude znamenať riziko pre civilov a ohrozí vojenské námorníctvo.

Podľa nedávnej štúde v časopise Nature bude celosvetové pokrytie 5G brániť satelitom stanovovať zmeny vo vyparovaní vody, podľa ktorých meteorológovia  predpovedajú zmeny počasia a búrky. Čas ukáže, či pôjde o ďalšiu cestu pre podniknutie právnych krokov.

Spravte bezpečnostné opatrenia, kým nebude neskoro

Samozrejme, tým hlavným odkazom testovania denníka Tribune je, že by ste svoj mobil nikdy nemali nosiť vo vrecku, ak nie je prepnutý do režimu „v lietadle“.

Jeho nosenie na tele, keď je zapnutý, je istou cestou k zabezpečeniu si nadmernej expozície a toto, zdá sa, platí pre mnohé rozličné modely.

Žiarenie sa môže dokonca líšiť aj u jednotlivých telefónov rovnakého modelu, takže aj keď váš telefón v tomto konkrétnom teste na vzdialenosť 2 mm náhodou dobre obstál, nezaručuje to ešte, že vás tento váš telefón nebude vystavovať nadmernej expozícii.

O nebezpečenstvách elektromagnegtických polí píšem momentálne knihu s názvom „Ovplyvňovaní EMF“, ktorá bude vyčerpávajúcim zdrojom informácií o súčasných technológiách a mala by vyjsť vo februári 2020.

Ak sa dovtedy chcete o 5G dozvedieť viac a pomôcť poučiť iných, môžete si zo stránky Environmental Health Trust stiahnuť dvojstranový súhrn faktov o 5G.

Na ich webovej stránke sa tiež môžete dostať k dlhému zoznamu uverejnených vedeckých štúdií, dokazujúcich dôvod pre obavy.

Ak chcete znížiť svoje vystavenie EMF, prečítajte si dôkladne odporúčanie, uvedené v článku “A Film About the Impending 5G Apocalypse.”

Nájdete v ňom dobre aj spracovaný dokumentárny film, podrobne sa zaoberajúci mnohými obavami, spájanými s touto technológiou ďalšej generácie.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Tlamka Jozef

  Biorezonančná resp. pyramidálno-rezonančná terapia
  bola súčasťou egyptskej chrámovej medicíny už
  v starom Egypte v kombinácii s prírodným produktami, najmä medovej zmesi s prípadnými acidobazickými impulzami……….Jozef

Pridajte komentár

*