Prečo je zdravotníctvo v troskách: Finálne odhalenie!


Print Friendly, PDF & Email

Prečo je zdravotníctvo v troskách: Finálne odhalenie!

O dôvodoch neutešeného stavu v zdravotníctve počuť hovoriť často. Skutočnú príčinu však podľa môjho názoru zatiaľ nikto nepredstavil.

Jedni poukazujú na nedostatok financií, iní na zlé systémové kroky vlády, ďalší na rôzne tunelovanie či neefektívne vynakladanie zdrojov. A mnohé iné dôvody.

Žiadny z nich však nezachycuje pravú podstatu vecí. Vinník sa hľadá komplikovane všade možne, len nie tam, kde by mal. Nečudo, veď ako sa aj vraví v prísloví: „Pod lampou býva najväčšia tma“.

Položme si ale zásadnú otázku: „Kto primárne tvorí zdravotný systém? Bez koho by zdravotníctvo nebolo zdravotníctvom?“

Už zrejme tušíte kam mierim… Áno, presne tam! K lekárom… Čítajte článok až dokonca, je tam osobná perlička „Profil typického lekára“.

Na úvod trocha histórie našej stránky

Táto stránka už funguje pomerne dlho. Presnejšie od roku 2007. Často sa dotýkame pomerne kontroverzných tém.

Zažili sme rôzne reakcie na naše aktivity. Od veľmi pozitívnych, kedy nám ľudia ďakujú za pomoc pri vyriešení ich zdravotných problémov až po tie negatívne, keď sme obviňovaní z neodbornosti a šarlatánstva.

Väčšinou však tie negatívne odozvy tak ako prišli, tak aj odišli. Nedávno sa však situácia zmenila. Naša stránka sa ocitla pod koordinovaným útokom istej sociopatickej skupinky.

Kedy to začalo?

Tí z našich čitateľov, ktorí nás pravidelne čítavate ste určite zaregistrovali, že pred nedávnom sme tu viedli takú menšiu kampaň proti Dňu narcisov.

A zdá sa, že kampaň to bola celkom úspešná. Liga proti rakovine toho roku počas Dňa narcisov vyzbierala o približne 15 % percent menej ako vlani.

Samozrejme, podľa Ligy príčinou bolo zlé počasie a iné organizácie, ktoré sa na Dni narcisov „priživovali“. Mali to robiť organizovaním zbierok v ten istý deň a uvádzať tým ľudí do omylu, že prispievajú Lige.

Dokonca to vyburcovalo Ligu proti rakovine tak, že ide žiadať o zmenu zákona o zbierkach.

Je to dosť komické. Koľko naozaj mohlo vyzbierať zopár príživníkov? 15% z milióna Eur? Tomu snáď neverí ani sama Liga. Oni mali v uliciach 16000 dobrovoľníkov. Koľko by museli mať tie ostatné organizácie – 2400? To už znie na organizovanú revolúciu! 🙂

Netvrdíme, že my sme na tom výsledku mali podstatnú zásluhu. Dôvodom poklesu výťažku zbierky bolo podľa nás precitnutie ľudí a uvedomenie si faktu, že činnosť tejto organizácie je pre spoločnosť kontraproduktívna.

Ale poďme späť k veci

Približne po Dni narcisov, kedy už bolo zrejmé, že tohtoročný výťažok bude podstatne nižší ako minulý rok, sa začali diať veci.

Najprv sa na Facebooku objavila skupinka asi desiatich indivíduí. Časť z nich sa tvárila ako inteligenti, ktorí chcú vecne diskutovať, no všetky ich komentáre sa snažili všetky naše informácie vyvracať. Trolovia…

Druhá časť tej skupinky sa o vecnú diskusiu ani príliš nesnažili a priamo útočili, nadávali a zosmiešňovali nás aj ostatných riadnych diskutérov. Hateri…

Veľmi rýchlo začalo byť zrejmé, že sa jedná o koordinovanú skupinu. A hádajte kto boli jej predstavitelia? Nie už hotoví lekári, ale študenti medicíny! Presnejšie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Keď som sa jedného z nich spýtal, že čože sa tak zrazu pustili do misie, či ich Alma Mater alias Liga proti rakovine proti nám vyslala, tak samozrejme to poprel.

Vraj jeden z nich objavil našu stránku a keď zistili aké „bludy“ tu píšeme, tak sa rozhodli konať. Pre blaho ľudstva sa podujali na misiu ukázať všetkým, ako strašne sa tu mýlime.

Pozoruhodný však bol spôsob, akým to robili. To množstvo nadávok a nevychovanosti som už dávno nevidel. Po pár dňoch, keď svoje úsilie čoraz viac stupňovali a bolo zrejmé, že im nejde o vecnú diskusiu, sme ich na Facebooku zablokovali.

Impérium vracia úder

Samozrejme, nie je možné dokázať na čí podnet sa zrazu objavili. Možno sa naozaj jednalo o zopár nezrelých adolescentov, ktorí po prvej skúške na vysokej dostali pocit, že pojedli všetku múdrosť sveta.

Avšak časový súvis s našou predošlou kampaňou proti Lige proti rakovine je viac ako pozoruhodná.  Žeby sa rozhodli o odplatu?

To nevieme a nikdy vedieť nebudeme. Môžeme len špekulovať. Tak poďme na to, zašpekulujme si trošku.

Aktivovanie spiacich agentov

Ako tí z nás, čo sú viac v obraze vieme, Liga proti rakovine nie je charitatívna organizácia tvorená samaritánmi, ktorí sa podujali zachrániť svet pred rakovinou.

Táto organizácia je v drvivej väčšine tvorená lekármi – onkológmi. Z výťažku Dňa narcisov putuje každý rok viac ako polovica všetkých financií nemocniciam, onkologickým ústavom, výskumným ústavom a rôznym liečebňám.

Kto sú predstavitelia týchto inštitúcii? Lekári onkológovia.

Kto tvorí prevažne Ligu proti rakovine? Lekári onkológovia.

Začínate už aj vy vidieť súvislosti? V roku 2012 bol čistý výnos Dňa narcisov približne 975 000 Eur. Z toho Liga proti rakovine odviedla svojim súkmeňovcom sumu 295 500 + 395 500 = 691 000 Eur.

Závratných vyše 70 % čistého výťažku zo Dňa narcisov šlo organizáciám, ktoré sú tvorené a kontrolované rovnakým typom ľudí ako sú tí, čo sedia v Lige proti rakovine.

Čo z toho vyplýva?

V prípade, že toho roku Liga vyzbierala o 15% menej ako minulý rok, o to menej peňazí sa bude deliť. Buď dostanú všetci menej rovnakým dielom. Ak by totiž ich súkmeňovci dostali nadelené rovnako ako minule, potom by ostalo menej pre choré detičky na letné tábory.

Liga vie, že je v poslednej dobe pod drobnohľadom a obratie detičiek by sa hneď rozkríklo. Takto sa teraz budú musieť uskromniť všetci, vrátane ich súkmeňovcov.

Ach, bože chráň! Potrestajte vinníka!

Oficiálne sa ide tlačiť na zmenu zákona o zbierkach, aby pár bezdomovcov sa na tom nemohlo nabudúce „priživiť“.

Avšak za oponou sa možno ide po skutočnom vinníkovi. Tej trúfalej stránke Bádateľ.sk, ktorá si dovolila narušiť vesmírnu pohodu a dvadsať ročnú nedotknuteľnosť Jej svätosti najsvätejšej, Lige z vôle božej, hlavy pomazanej. 🙂

Ako sme už uviedli, Liga nie je osamotený ostrov v charitatívnom mori. Sú napojení na celý medicínsko-farmaceutický komplex.

Aká je najlepšia obrana? Útok!

Aký nástroj je účinný a hlavne lacný? Presne tak, študenti medicíny, ktorých sa po prvej skúške dotkla božská velikosť. Sú mladí, plní energie a elánu, i dostatočne hlúpi na to, aby sa nechali zmanipulovať svojimi pánmi.

Aktivujú teda svoje kontakty a hor sa na hriešnikov!

Jedna naša čitateľka nám dala do pozornosti existenciu novodobého fenoménu, tzv. platených diskutérov. Sú to prevažne mladí ľudia, ktorí za pár drobných sa zúčastňujú diskusií vo verejných fórach a snažia sa nakloniť verejnú mienku v prospech agendy svojho zadávateľa.

Liečba osteoporózy

Netvrdím, že toto nastalo aj v našom prípade. Špekulujem.

Arogancia a hrubosť novej generácie lekárov

Na celej záležitosti ma najviac prekvapila hrubosť, nevychovanosť, arogancia a božské ego tých študentov medicíny.

Toto má byť nová generácia lekárov? Bože chráň sa im dostať pod ruky. Z ich príspevkov bolo cítiť nevraživosť a zákernosť. Títo, ak sa im znepáčite alebo nedáte úplatok, by vám neváhali počas operácie podrezať žilu.

A nikto by im nič nedokázal, jeden kryje druhého, ako svorka divých vlkov.

Takže takto…

A to nebol len jeden alebo dvaja. Išlo o skupinu asi desiatich budúcich lekárov. Ak toto je reprezentačná vzorka lekárov, základných stavebných kameňov medicíny (česť výnimkám), potom nečudo, že je dnes zdravotníctvo tam, kde je. A bude horšie.

No a na záver mám pre vás sľúbenú perličku:

Profil typického lekára

Dnes sa s vami podelím o jednu osobnú skúsenosť, ktorou sa pokúsim popísať typický profil lekára.

Opäť sa ale vráťme trošku do histórie, konkrétne do čias môjho štúdia na gymnáziu…

Svojich spolužiakov by som rozdelil do dvoch základných skupín a dvoch podskupín podľa ctižiadostivosti a inteligencie.

Tí menej ctižiadostiví (inteligentní aj menej inteligentní) si väčšinou vyberali pre svoje budúce štúdium vysoké školy ako pedagogická, filozofická či prírodné vedy. Touto skupinou sa však dnes nebudem zaoberať.

Tá druhá skupina ctižiadostivých je zaujímavejšia. Tá sa však ďalej delí na tých inteligentnejších a tých rozumom menej obdarených.

Tí inteligentní ctižiadostiví sa väčšinou zameriavali na odbory ako technika, informatika, ekonómia či právo.

Postupne sa dostávame k pointe. Ako už iste opäť tušíte, podskupina tých ctižiadostivých, no intelektom príliš neobdarených spolužiakov sa zameriavala na budúce štúdium čoho? Áno, medicíny!

Vysvetlenie

Nie, nechápte ma tak, že títo „medici“ boli úplne blbí. Úplne nie. Boli to často takzvaní čistí jedničkári, ktorí sa vedeli veci nabiflovať. V predmetoch ako biológia väčšinou excelovali, lebo tam sa stačilo nabiflovať 30 druhov lišajníkov, 50 podtried kôrovcov a podobne. To zvládali.

Avšak v oblastiach, kde bolo potrebné zapojiť analytické a logické myslenie, nachádzať vzťahy medzi faktami, syntetizovať čiastkové poznatky a vyvodzovať zmysluplné závery, tak tam táto skupina spolužiakov totálne pohárala.

Keďže boli ctižiadostiví, často až s prehnane napumpovaným egom a jediná oblasť, kde sa mohli so svojimi obmedzenými intelektovými schopnosťami dostať, bola medicína, tak tam aj väčšina z nich skončila.

Tam totiž nepotrebujú myslieť.

Tam sa stačí nabifľovať 2000 strán anatómie a to stačí. Analytické myslenie sa tam príliš nevyžaduje.

Priam naopak, analytické myslenie je v modernej medicíne nežiaduce! Bez neho sa farmaceutickým firmám ľahšie rozširujú letáčiky o ich úžasných liekoch.

Ako sa na „medikov“ dívajú ich nemedickí spolužiaci

My sme boli pomerne úspešná trieda na úspešnom gymnáziu. Na vysokú školu sa nás dostalo a aj ju úspešne ukončilo vyše 90% z nás. Lekárov je päť – tiež pomerne vysoké percento.

Prezradím vám jedno tajomstvo…

Keď mávame po rokoch stretnutia z gymnázia, my „nemedici“ si z „medikov“ poza ich chrbát vždy uťahujeme.

Od mojich bývalých spolužiakov často počúvam poznámky typu:

„Kebyže ma má XY liečiť, tak to radšej by som rovno umrel. Však oni boli tak blbí, že je nemožné, aby pochopili fungovanie ľudského organizmu a už tobôž ho vedeli liečiť“ 🙂

A nie, to nie sú moje výroky. To sú výroky väčšiny ostatných spolužiakov.

Ak teraz toto čítate niekto z mojich „medických“ spolužiakov, tak sa na mňa prosím nehnevajte. Je to bohužiaľ tak, ako píšem. Niekto vám to raz musel povedať.

Vaši rodičia vám to nepovedia, tí sa všade chvália, že majú v rodine „doktora“. Vaši súkmeňovci lekári vám to tiež nepovedia, keďže sú rovnakí ako vy a jedine sa navzájom potľapkávate po pleciach, aké sú z vás „kapacity“.

Kto iný je viac kvalifikovaný vám konečne raz o vás povedať pravdu, ako vaši rovesníci zo strednej školy, ktorí vás poznajú a nie sú zaťažení rovnakým remeslom ako vy?

Ja viem pravda bolí. Je však lepšie ju vedieť ako žiť v ilúzii o vlastnej božskosti. Tí, čo vás nepoznajú, vás možno obdivujú. Tí, čo vás poznajú, sa vám za chrbtom smejú a aj trošku ľutujú.

Keď vám už príroda nenadelila rozumu, snažte sa aspoň o trocha viac ľudskosti k svojim pacientom. Držte sa pri zemi a buďte trocha viac skromní. Urobíte tým službu sebe aj ostatným.

Posledný odkaz medikom-agentom

Bolo naozaj komické sledovať vaše snaženie a húževnatosť. Dám vám však jednu radu, lebo po vyše mesiaci vám veci stále nedochádzajú. Boli ste zablokovaní na Facebooku. Vy ale v rámci hesla „Keď ťa vyhodia dverami, vráť sa oknom“ ste sa snažili dostať späť zapojením ďalších.

Keď ani to nezafungovalo, presunuli ste sa sem na stránku a snažíte sa pod inými menami znovu a znovu prepašovať vaše nenávistné komentáre, nechcem povedať spamy.

Pokiaľ sme už u spamoch. Viete, naša stránka každodenne zaznamenáva stovky, v niektoré dni tisíce pokusov o spamovanie diskusií od ľudí i robotov. Na stránke používame najmodernejšie antispamové systémy.

Myslíte si, že keď dokážeme odchytiť stovky spamu, že nedokážeme odchytiť pár intelektovo hendikepovaných pubertálnych adolescentov?

Vám to stále ale nedochádza…

Ale veď napokon to som od medikov ani veľmi nečakal. Dúfal som ale, že po vyše mesiaci to dôjde aj vám… Nedošlo. Nevadí, poviem to teda inak:

„Ak nás chcete poraziť, môžete to dokázať vonku na ihrisku, nie v našej obývačke“.

Inými slovami – založte si vlastnú stránku a tam kľudne aj do úplného vyčerpania vyvracajte naše „nezmysly a šarlatánstvo“. Nesnažte sa znova a znova preniknúť s prakmi cez 10 metrovú kamennú hradbu. Ste všetkým iba na smiech…

Záverečné slová ostatným čitateľom

Tí z vás, ktorí píšete komentáre k článkom, ste si možno všimli, že občas sa komentár nepublikuje okamžite, ale je odoslaný na moderáciu.

Kvôli tým medickým trolom sme totiž museli o jeden stupeň zvýšiť antispamovú ochranu. Žiadny systém nie je dokonalý a niekedy sa im podarilo prepašovať sem svoje nenávistné reči.

Väčšina príspevkov by sa ale aj naďalej mala zobrazovať okamžite bez moderácie.

Som trocha smutný. Moji spolužiaci medici boli ctižiadostiví (hoc nie inteligentní), no neboli zákerní ani arogantní tak, ako táto nová generácia medikov.

Ak tieto indivídua s napumpovaným egom a vypumpovanou hlavou (zákon entropie: každý systém smeruje k vyváženému stavu) majú byť vzorkou budúcich lekárov, tak nás nečakajú dobré časy. Zrejme to ale ide s dobou.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Týmto nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. Samozrejme existujú aj výnimky. No tých pár svetlých výnimiek sú zrejme tie povestné, ktoré potvrdzujú pravidlo. Dúfam, že sa mýlim. Obávam sa však, že nie.

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. To bude zasa povyk… :):)

  • No veru. Keby sa na internete dalo hodiť kameňom, tak by sme s tou hromadou na nás nahádzanou už možno prekonali aj Mont Everest 🙂

 2. Tiež mám takých spolužiakov, môžem dať aj menovite. Okrem doktorov je tu ešte aj banda právnikov. O ich analytickom fungovaní mozgu niet pochýb. Súdnictvo kolabuje, ale právnik je kráľ. A potom sú tu ešte tí, ktorým sa nechcelo ani robiť ani učiť. Naše gumy v armáde a na polícii. A najvačšia škodná sú naši dôchodcovia. Tí volia za pero a čokoládu. A je to! Slovakistan ako vyšitý.
  Najhoršie je, keď dobrí /dodám aj múdri/ ľudia mlčia. Zabudla som autora, ale citát platí.

  • Master Yoda

   Môžem Vás poprosiť, aby ste uviedli mená tých spolužiakov? Človek nikdy nevie, ku komu sa dostane a dnes sa na náhodu už nedá spoľahnúť. Jedine na nehodu.

 3. Excelentnéééé. Vyjadrili ste to nielen presne, ale este aj s davkou humoru. Mame znamych, ktori maju dcery lekarky, sodoma gomora s nimi komunikovat (myslim s tymi lekarkami). Neda sa o nicom a co je najvacsia „sranda“, dokolecka budu mudrovat o chorobach a ich naucenych sposoboch liecby, ale ich vlastne deti su permantne chore (rovnako ako obuvnikove bose), ale ked vidia, ze nase vnucata su zdrave ako rybicky a vysvetujem im, ze to preto, lebo papkaju Omega 3 olejcek, na rozne afty ci candidy, ktore si prinesu v ustockach zo skolky pouzivame koloidne striebro s okamzitym efektom, dostavaju pravidelne vitamin C, travia vela casu na slnku aby prijali co najviac vitaminu D, minimalizujeme im davat hlupe sladkosti ci tie odporne sladke malinovky, ale ucime ich pit cistu vodu… Eliminujeme ich vysedavanie pred TV, radsej su vonku (nastastie maju kde, kedze zijeme na vidieku), a ked toto povieme paniam doktorkam, obrnia sa slepotou a hluchotou a pokojne na druhy den nasadia svojmu ustavicne liecenemu ale nikdy nie vyliecenemu dietatu dalsiu davku antibiotik. O com sa s takymi ludmi da potom rozpravat? Takze plne suhlasim nielen s tymto, ale so vsetkymi vasimi clankami, ktore si vzdy rada precitam. Som rada, ze patrim k tym „osvietenym“, bodaj by nas bolo stale viac a viac, verim, ze naozaj pribudame, a to aj vdaka ludom a strankam, ako ste vy a ta vasa.

 4. Master Yoda

  Je dosť smutné, čo som sa tu dočítal. Aj obsah aj forma.
  Nechodím tu často, takže netuším, čo sa stalo, aká vojna bola.

  Môj názor na tento článok sa dá vyjadriť vetami samotného autora:
  1. „Na celej záležitosti ma najviac prekvapila hrubosť, nevychovanosť, arogancia a božské ego tých študentov medicíny.“
  2a. „Som trocha smutný. Moji spolužiaci medici boli ctižiadostiví (hoc nie inteligentní)“
  2b. „Ak tieto indivídua s napumpovaným egom a vypumpovanou hlavou“
  2c. „pár intelektovo hendikepovaných pubertálnych adolescentov?“
  2d. „Keď mávame po rokoch stretnutia z gymnázia, my „nemedici“ si z „medikov“ poza ich chrbát vždy uťahujeme.“

  Keďže v článku bol taký malý odkaz na Star Wars. Ukončím môj príspevok slovami múdreho Mastera Yodu: „Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering“ alebo aj „Strach vedie k zlosti, zlosť vedia k nenávisti, nenávisť vedie k utrpeniu“. https://www.youtube.com/watch?v=kFnFr-DOPf8

 5. Celý článok som si prečítala, nič som nevynechala. A predsa som v ňom nenašla nič, čo by svedčilo o tom, že ste tak empatický k ľuďom ako to kážete medikom, pretože ste všetkých hodili do jedného vreca. Dotklo sa ma to, som medička a som ctižiadostivá a som inteligentná (vedecky overené) a preto sa mi zdá tento článok napísaný príliš „narýchlo“ a možno bez rozmyslenia, keď ste si dovolili takto nás všetkých zhodiť. Niektorí z medikov o ktorých píšete sú mojimi spolužiakmi a sú ctižiadostiví a na vašu smolu aj inteligentí (opäť vedecky overené) a neviem ako to všetko vzniklo, ale bez vetra sa lístok nepohne. K nám ostatným medikom, čo nemáme potrebu naprávať svet vo veľkom štýle chcem len povedať, aby ste skúsili navštíviť viacero lekárov/ medikov (robia množstvo verejnoprospešných činností sami od seba) a možno sa s nimi aj porozprávať, alebo len nejakých spoznať, myslím ale iných ako tých 5 spolužiakov zo strednej. Trochu sebareflexie a objektivity by vám pri písaní ďalšieho článku, alebo pri neschválení môjho komentáru mohlo v budúcnosti iba pomôcť.

  • Komenský už v 16.st. tvrdil, že deti a mládež po absolvovaní škôl majú cestovať, aby videli, zažili a učili sa. Kde ste / a tým myslím všetkých mladých/ našli tú drzosť tvrdiť, že ste v 20. rokoch inteligentnejší, dokonca to máte potvrdené vedecky / že by nad IQ 130?/ a že viete viac ako človek, ktorý sa tu plahočí za všetkých tých hlúpych režimov už viac ako 50 rokov a vychoval svoje deti a pochoval svojich rodičov a na vlastnej koži zažil ako ne/funguje zdravotníctvo a tí študovaní v bielych plášťoch sú len namyslení arogantní údržbári? Jeden lepší, druhý horší inštalatér. Nič viac.

   • Master Yoda

    Helena, Slávka nikde nenapísala, že je inteligentnejšia, ani že vie viac ako plahočiaci človek starší ako 50 rokov.

   • Nechcem veľmi komentovať to, k čomu sa už vyjadrili ostatní moji kolegovia, len mi nedá nereagovať na poznámku o našom IQ. Áno, pani Helena, veľa, podľa jasných výsledkov medzi mojimi spolužiakmi, sa nebojím povedať väčšina medikov má IQ blízke alebo vyššie ako 130. Ale ja, na rozdiel od niektorých,nie som zaslepená, rešpektujem ostatných a neposudzujem ich podľa IQ ani podľa počtu titulov a vážim si každého, za kým zostáva dobre odvedená práca, či je to lekár, sestra, upratovačka, kvetinárka, poštárka, učiteľ, úradník alebo zametač ulice. A neviem síce, aké povolanie vykonávate, ale nechcite mi tvrdiť, že vo Vašom odbore sú všetci úžasní, poctiví, neomylní, nezištní, milí a vľúdni,obľúbení, proste 100% dokonalí… a že Vás podľa jedného možno súdiť všetkých. Lebo aj medzi nami sa nájdu čierne ovce, ale to je vec povahy a výchovy a keby robili niečo iné, aj tomu povolaniu by robili hanbu. Ale pred tým je lepšie zavrieť oči a ďalej urážať.

   • vraj instalater 🙂 .. haha .,. my sme mali takeho na strednej skole…ked som sa necitil najlepsie, zasiel som k nemu a jeho otazka hned bola .co ti dam ? .. tak som si povedal, ak si dobre pamatam akysi chinin+kofein .. on mi to dal a poslal ma na 2 dni domov 😀 ..ziadne vysetrovanie, naco.,..ved udrzbar :-))

  • Paci sa mi, ze „vedecky overene“ :-)) …Kolko zalezitosti na tejto planete uz bolo „vedecky overenych“ a napriek tomu sa mohlo stat, ze islo o koniny, zjavne podfuky , zavadzanie, ci chybnu metodiku.. Nie, nechcem Vas urazat, len som sa pobavil na tom slovnom spojeni. A mimovolne mi vyplaval pred ocami taky bonmot o jednookom kralovi medzi slepymi :-))

 6. Milá pani Helena, našu „vedecky overenú“ inteligenciu som spomenula len preto, že pán „Bádateľ“ nás, ktorí sme sa rozhodli ísť študovať medicínu označil za ctižiadostivých, ale bohužiaľ s tým nižším intelektom, s ktorým sa samozrejme (podľa Bádateľa) pochopenie fungovania ľudského tela jednoznačne pochopiť nedá. Len toľko k tej inteligencii. Nikdy by som si nedovolila niekoho bez jeho bližšieho poznania odsúdiť za to, že nemá vysokú školu, pretože to možno len nepokladal za naplnenie svojho života, rozumiete mi? Ja neodsudzujem nikoho bez rozdielu pohlavia a veku je mi to vlastne jedno, hlavne aby bol každý spokojný sám so sebou. A ja so svojím životom spokojná som, ale to čo je v článku uráža celú moju snahu a moju bytosť, preto som to napísala ako som to napísala a napísala som to konkrétne k tomuto článku a nie konkrétne k osobe (akejkoľvek osobe). Takže v záujme udržania spoločenských mravov tu ja nikoho neodsudzujem ani neurážam, ani nikoho nemenujem, pretože to píšem ako svojprávna osoba SAMA ZA SEBA a na svoju obranu a obranu mne podobných ľudí. (aby sme neboli všetci v jednom vreci)

  • bla bla to je ako keby si chcela presvedcit uchyla aby neznasilnoval starych ludi

   jedna aj druha strana sa bude vzdy rozkrikovat, raz lekari inokedy alternativa, pritom jedni nebudu pocuvat argumenty tych druhych
   pravda je vsak taka ze o ludskom tele zatial este stale vieme pramalo, este stale sa len hadame aky to vlastne ma strava vplyv na zdravie cloveka

   zoberme si napriklad pijavice, v minulostui boli dost pouzivane neskor sa to povazovalo za sarlatanstvo a dnes sa zase zacinaju pouzivat

   alebo ked vedci zacali skumat DNA tvrdili ze 90% DNA je nedolezita a nenachadza sa v nej ziadna informacia a dnes zacinaju otacat

   takychto prikladov ked lekari nieco tvrdili a zrazu to nebola pravda su stovky a to iste plati aj pre alternativu

   este mozem spomenut nasytene tuky na ktore pluli ako lekari tak aj alternativa no vypada to tak ze telo s nimi nema nejaky velky problem

   problem alternativy je v tom ze uveria kazdej blbosti co je na internete a na druhej strane problemom lekarov je zas v tom ze neveria vobec nicomu
   na alternative sa mi este nelubi to ze sa snazi najst lieky na vsetko no je jasne ze na niektore choroby nebudeme mat liek este stovky rokov a niektore nebudeme vediet liecit nikdy

  • Slávka, nie som milá pani Helena, Vôbec nie som milá. Toto oslovenie svedčí o vašej blahosklonnej zhovievavosti k plebsu, ktorý nikdy nebude mať titul MuDr. Nemám potrebu sa na nikoho rozkrikovať, ale pár lekárov som doslova držala za krk a jeden z nich vyfasoval od môjho manžela. Tieto kydy si nechajte. Ak pôjde o život vám, vášmu dieťaťu alebo matke, alebo o funkčnosť orgánov ako to bolo v mojej rodine, potom si spomeňte na tú odpornú pani Helenu, ktorá tvrdí, že lekári sú údržbári. Jeden lepší, druhý horší. To, že nevedia, ako funguje telo je smutné, ale hlavne, veľmi nebezpečné. Pretože keď idem za lekárom predpokladám, že to vie. A ak to nevie nech neprekáža. nemám na neho čas. Venujte sa radšej verejnoprospešným prácam, síce nechápem, ale asi zametáte chodníky. Tam nič nepokazíte ani nikoho nezabijete.

   • Väčšinou pomáha byť milý pri kontakte s ľudmi, ale vy ste si to vysvetlili po svojom. Je mi ľúto, že ste mali niekoho blízkeho v ohrození života, ale nie ste jediná, to by ste si mali uvedomiť. Ja som som stála aj na opačnej strane „barikády“, pracovala som pred výškou ako zdravotná asistentka a viem, čo je to rozzúrený príbuzný a strach, čo sa s vami stane keď na vás vyletí, čo sa mi tiež stalo a nie mojou vinou. Želám vám, aby ste si vedeli predstaviť ten strach keď prídete do kontaktu s niekým kto vám chce očividne ublížiť, tak ako vy sa skoro až chválite vo svojom príspevku. Možno potom by ste prišli na to, prečo som vás oslovila „milá“. Učili ma, že keď sa ja budem správať slušne, tak druhí ľudia nemajú dôvod byť na mňa zlí, ale zaútočili ste ako besný pes. Ale štekáte na zlú stranu, ja som nikomu neublížila a učím sa preto, aby sa to nikdy nestalo, to čo budem robiť nebude len pre ľudí, ale preto, že je to moja vášeň a to čo je mojou vášňou chcem robiť najlepšie ako sa dá. Vôbec ma nepoznáte, ani ja vás, tak sa tu pre vaše dobro dobrovoľne nezhadzujte takými komentármi, pretože sa to dá považovať za osobný útok a ten svedčí o vašej povahe…a okrem toho sa to vymyká pravidlám diskusie.

    • Ahoj Slavka, vy ste lekarka, alebo budete? Pisete „ja som nikomu neublížila a učím sa preto, aby sa to nikdy nestalo“ Ako teda vy osobne vo svojom vnutri vyriesite taku vec ako podavanie a predpisovanie liekov, ockovacich latok…? Predpokladam, ze ste inteligentna osoba a kedze sa nachadzate aj na tejto stranke, musite si byt vedoma toho, na co su lieky, aky maju skutocny vyznam a kto z nich ma najvacsi osoh. Ako predidete tomu, aby ste v praxi neublizovali ludom? Co sa bude odohravat vo vasej mysli, ked budete drzat ihlu v ruke a pred vami bude lezat placuce trojmesacne dieta? Mozno sa mylim a s liecivami do styku ani nepridete…
     Iba chcem poznat nazor lekara, lekara ktory, ako si o vas myslim, vidi za hranice, ktore su vam diktovane vo vasich kruhoch.

 7. Ja som tiež medička. Uznávam, že je veľa medikov takých, ako ste napísali v článku. Ale ja osobne sa stotožňujem s alternatívnou medicínou, o ktorej na Bádateľovi píšete a mám aj veľa spolužiakov, ktorým ide hlavne o zdravie ľudí. Dokonca aj u nás na fakulte v MT sa nájdu docenti, s ktorými sa môžem porozprávať o alternatívnej liečbe a ochotne nám poradia a robia aj ohľadom toho výskumy. Verím, že predsa len sa aj v budúcnosti nájdu poctiví a inteligentní doktori, ktorým nejde o zisk.

  • Evka, Váš názor mi je sympatický, pretože patrí do kategórie Budhovej „zlatej strednej cesty“. V praxi sú aj takí lekári, o akých píšete – i keď ich je, žiaľ, ako šafránu. Ja som mala šťastie na internistku, ktorá odporúča aj alternatívne spôsoby liečby, zmenu stravovania ap. Rozhodnutie však necháva na svojom pacientovi. Vďaka tomu som na zvýšený cholesterol nikdy neužívala lieky, čomu som teraz veľmi rada, pretože s odstupom času sa zistili ich nepriaznivé vedľajšie účinky. Želám Vám úspešné štúdium a do budúcnosti veľa spokojných pacientov.

 8. Hildegarda

  Klobúk dolu pred lekármi, ktorí chcú a majú záujem liečiť a nie iba rozdávať recepty na lieky. Žiaľ z celého ansábla lekárov, s ktorými som prišla do styku, či sa to týkalo mňa alebo niekoho z mojej rodiny, sa iba dvaja a s prižmúrením jedného oka traja, snažia o niečo viac, ako iba napumpovať nás liekmi, za ktoré poberajú „bonusy“.
  A po ľudskej stránke-škoda hovoriť. Mám susedu lekárku. A ten „vyberaný slovník“ fakt stojí za to. Voľakedy sa hovorilo, že sa najviac hreší v krčme. No tak to určite nepočuli lekárov… :(((( A žiaľ, od toho sa odvíja aj ich úcta k človeku… Je to veľmi smutné!
  PS: mám známu, ktorá je lekárka-a dobrá lekárka. Kým musela robiť v nemocnici, tak bola primárom nútená konať tak ako konala…. lebo chcela dokončiť atestáciu. Potom, ihneď ako sa dalo, otvorila si svoju ordináciu a odišla z nemocnice. Ešte si pamätám ako raz hovorila/keď ešte musela pracovať v nemocnici/, že keď to prejde, tak primára udá…. A neudala… Nechcem posudzovať ani odsudzovať, viem, že mlčí preto, že vie, že by ju ľahko odstavili. Chcela som iba povedať, že možno aj tí lekári, ktorí ešte majú aké-také svedomie, tak časom oň vplyvom prostredia prídu.

 9. nespokojný občan

  Súhlasím s pohľadom na vec, avšak cítiť z toho prílišnú zaujatosť čo neprispieva k chcenému imidžu. Takto sa zhovadil v čr Sládek a v sr Slota. Časť ich výrokov bola zaujímavá, pokiaľ neprepadli samoľúbosti a fixnej idei na jediný správny pohľad. Toto píšem pretože fandím týmto názorom a nemám záujem aby sa to pochovalo pre psychické nezvládnutie mediálnych útokov. Čo sa týka medikov a ligy , nehádžem ich do jedného vreca, faktom je že trafená hus občas zagága. Z môjho pohľadu ste im zdarma urobili obrovskú radosť takouto reakciou, pretože zistili že ich útoky Vás podráždili a budú si takto chcieť robiť radosť, keď pre nič iné tak z plezíru pre radosť. Ani netrvám na zverejnení tejto reakcie, aby nemali ďalší dôvod na radosť. Mám za to že nielen v zdravotníctve je problém daný systémom, tvoreným tými, ktorý majú k tomu kompetenciu. Pretože v každom systéme sa neudeje nič menej ani viac, ale len toľko koľko systém dovolí a koľko my tichý nič nehovoriaci prizerajúci akceptujeme. Na to margo nie je možné kritizovať apatiu, ktorú v nás média denne udržujú.
  Všimnime si že než prejdeme mestom a stretnene x známych , ktorý nadávajú na systém, po Vyzvaní k akcii aby pomohli urobiť niečo konkrétne proti tomu na čo si sťažujú, nenájdete veľa osôb, ktoré sú ochotné pre svoju perspektívu niečo urobiť, pretože majú v sebe mediálne vybudovanú apatiu , skepsu a presvedčenie že aj tak sa nič nezmení. Média v nás horlivo denne budujú a udržujú pocit bezmocnosti a beznádeje, aby sa nedaj bože niekto nezmohol na ´´nežiaduce ´´ názory a činy.
  Presne pre toto si mocný vytvorili účinný nástroj formou zákona o zločineckej organizovanej skupine, ktorým ukludnia akých koľvek nekludných.
  Pokiaľ sa chceme pozitívne posúvať vpred potrebujeme odstraňovať príležitosti pre takéto konanie a k tomu sú potrebné osobnosti, ktorým to strach dovolí a spoločnosť utláčaných ich za to bude chrániť, pretože bojujú za jej záujmy.
  Systém v ktorom žijeme je mentálne chorý čo uvádzam na tomto príklade: bunka v organizme keď má optimálne podmienky a dostatok kyslíka sa správa altruisticky v prospech organizmu. Ako náhle z akéhokoľvek dôvodu nastane nedostatok kyslíka zmení svoj vzorec myslenia z altruizmu na egoizmus. V egoizme bunku nezaujíma už nič ostatné len ona sama a jej prežitie, čiže všetky živiny sem ku mne, je mi jedno čo bude s Vami ostatnými bunkami. Avšak v tomto egoistickom vzorci myslenia už bunka nedomýšľa následky svojho konania , najmä to že ak zomrie celý organizmus tak zomrie s ním. Toto v zaslepenej krátkozrakosti egoizmu nie je schopná bunka domyslieť. A takto je to aj s našou spoločnosťou a ´´kompetentnými´´politikmi , lekármi… , ktorý nedomýšľajú následky slov a činov a správajú sa egoisticky.
  s pozdravom
  Držím Vám palce a želám viac sebaovládania pri reakciách na podnety.

 10. Som velmi smutna z tohto clanku. Neviem odkial berie autor pravo takto sudit medikov. Vacsina z nich sa snazi aby sa z nich stali slusni doktori ktori dokazu pomoct ludom s ich problemami.Samozrejme aj v medicine ako aj v inych odbor sa najdu temne vynimky ktore to robia kvoli „peniazom“ popripade kvoli oteckovi alebo mamicke. Ale na zaklade takych to individui je neludske hadzat do jedneho vreca vsetkych. Citim z tohto clanku ze autor je ocividne nespokojny sam zo sebou, so svojim zivotom a potrebuje sa na niekom vyvrsit. Pokojne napiste ešte viac clankov o tom aki su lekari nechopni vulgarni , neinteligentni ale nezabudnite si na to spomenut ked Vas lekar zachrani v zivotohrozujucej situacii. Nas medikov totizto taketo clanky nevytocia, Nas pacienti s takymi nazormi ako mate Vy ucia trpezlivosti a tolerantnosti aj napriek tomu im vzdy pomoze najlepsie ako len vieme 🙂

  • Ja Ti drzim palce, aby ti tento postoj vydrzal.
   Rovnako nesuhlasim s clankom – ale nie s jeho obsahom. Ja som rad za kazdeho jedneho medika, ktory ma taketo presvedcenie, pretoze Vas podla vysledku (lekari) – nie je vacsina, ale je Vas ako safranu. Ja zo vsetkych lekarov, ktorych za svoj zivot poznam – dajme tomu za cely zivot 100 – len 2 sa snazia robit celostnu medicinu. Cize statisticka vzorka – 2 % – aj to su manzelia – cize niekde medzi 1 – 2%. Ja viem ze Vas melie system – ale ten melie kazdeho – to nie je vyhovorka – je to tazke – ale vzdy sa to da – ibaze sa predate za spinavy gros. Potom sa cudujete. Ale drzim Vam palce. Nech zostanete taky moralni a ludski, aki ste na tu skolu vstupili.

 11. Iba jednu vec chcem povedať – som študentom medicíny a nehanbím sa za to. Každý jeden z nás má právo na svoj názor a tak autorovi článku toto právo nebudem brať. Ale ako tu už bolo spomenuté, tento článok bol podľa mňa písaný narýchlo a pod vplyvom emócií. Pozrite, ja sa vám nečudujem. Veľa zlého sa deje v našom zdravotníctve, ja sám to môžem potvrdiť. Ale nie je dobré, keď sa chcete dívať na veci iba z jedného uhla. Všimol som si že tu vzniká kult „Lekár – triedny nepriateľ“. Najmä médiá (podobne ako to býva s cirkvenými záležitosťami) s veľkou obľubou šprtajú do týchto vecí a rozdúchavajú oheň nenávisti. Lebo ľahšie sa ľudia spoja proti niečomu ako za niečo. Osobne ma to veľmi mrzí, pretože ja sám mám kamarátov lekárov, ktorí sú doslova výkladnou skriňou vzorového správania a úcty k pacientov, nehovoriac o tom že sú zodpovední a práca ich napĺňa a baví. Ale poznám aj takých, ktorých by som najradšej sám nakopal. Závisí to od povahy človeka, nie od toho, či je alebo nie je lekár. Bol by to taký istý debil keby to bol napr.: predavač. Ľudia musia pochopiť, že pokiaľ na nás bude spoločnosť na čele so zapredanými médiami kydať hnoj, my sa budeme brániť, hoci je to od nás nekorektné. A v pozadí sa zatiaľ farmaceutické firmy a poisťovne nabaľujú na Vašich peniazoch, bez toho aby ste o tom vôbec vedeli. Lebo kto bude v zdravotníctve vždy na vine? Lekár
  P.s.: Nemôžem nereagovať na túto vetu : „Tam sa stačí nabifľovať 2000 strán anatómie a to stačí. Analytické myslenie sa tam príliš nevyžaduje.“ Naučiť sa je základ, ale napr.: patologická fyziológia, farmakológia, interná medicína a pod. vyžadujú taký istý podiel logického myslenia ako na akejkoľvek inej „nemedicínskej“ škole. Treba si trošku naštudovať veci predtým než sa dôjde k takýmto záverom – tak ako my sa neučíme 6 rokov anatómiu ani ja nebudem tvrdiť, že na TUKE sa učia 5 rokov iba matematiku…

  • skoda tej podpichovacnej poznamky na medikov v clanku .. .. inak sa plne stotoznujem s nazorom na „farma mafiu“ v podobe Ligy proti zdravemu rozumu. Lekari su presne taki isti ako ini ludia, lepsi, horsi, anjeli aj demoni.. z kazdej vzorky sa tam niekto najde. Horsie je len to, ze „zrazka s blbcom“ v pripade lekara moze mat horsie nasledky, nez zrazka s blbcom spomedzi predavacov napriklad.

 12. “Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma. Tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia.”
  Lucius Annaeus Seneca

 13. Nezvyknem sa zúčastňovať diskusií pri článkoch, ale po prečítaní tochto mi to nedalo.
  Diskusia je o tom, že sa môže zapojiť každý a každý môže vyjadriť svoj názor. Preto mi to príde trošku zvláštne nazývať sa Badateľ.sk a snažiť sa o posudzovanie a vyvracanie právd/neprávd a jednoducho sa rozhodnúť z toho niekoho vynechať, lebo nehrá na Vašu strunu. Mladí medici mali možno pocit, že útokom na Ligu proti rakovine ste vy siahli na niečo „ich“ a následne sa snažili proti tomu bojovať, aj keď možno nie celkom slušným spôsobom (čo ja ale momentálne posúdiť nemôžem, pretože z diskusie ste ich všetkých odstránili). A vy ste presne takí istí ako oni. Oni siahli následne na niečo „vaše“ a zaujali ste takú istú obrannú pozíciu ako oni. Všetkých ste ich zhrnuli do jedného vreca, aj keď sami uvádzate, že išlo o mladých medikov po prvom skúškovom období z konkrétnej Univerzity. Rovnako ste na nich útočili a snažili sa napísať vecný článok na základe vašich „skúsenosti“ – konkrétne JEDNEJ – autora, ktorý nie len že neuvideol do ktorej skupiny na strednej škole patril, ale ani neuviedol kam to v živote dotiahol. Ak len na stránku badatel.sk, ktorá skupinu ľudí, ktorí zachráňujú naše životy – či sa Vám to páči alebo nie – dáva do jedného vreca a nemyslí si o nich nič dobré, tak to hodnotím ako smutný a spoločnosti neprospešný koniec, môžeme to prirovnať k Vášmu názoru na medikov.
  Poznám viacerých medikov a nie sú ctižiadostiví, ale inteligentní. Ale jedno viem, že štúdium medicíny nie je len o 2000 stranách, ktoré sa musia mladí medici nabifliť. A rada by som vedela, ako by autor tohto „článku“ skončil pri štúdiu medicíny. Aj napriek tomu, že poznám viacerých medikov, aj lekárov si ale nedovolím tvrdiť, že všetci sú múdri a majú logické myslenie a sú super – pretože všetkých nepoznám, ani to reálne nie je. Ale nedovolila by som si napísať takýto obmedzený článok plný dohadov a tváriť sa, že je pravdivý a správny.
  A perlička – článku chýba podľa mňa reálny záver. Logika, ktorej sa autor dožaduje u lekárov. A chýba najmä odpoveď na otázku, prečo je zdravotníctvo v troskách. Pretože usúdiť, že je v troskách podľa 10 mladých medikov v prvom roku štúdia a podľa 5 spolužiakov, ktorí sa autorovi zdali viac ctižiadostiví ako inteligentní a čestne ich ohovárať za chrbtom na stretávkach, to je také LOGICKÉ?

 14. Ak do Vás ľudia bijú a kritizujú Vás, je to často pre to, že im to dáva pocit dôležitosti. Často je to prejavom toho, že ste niečo dosiahli, že ste hoden pozornosti. Mnohí ľudia majú kruté potešenie z toho, keď kritizujú človeka, ktorý je od nich vzdelanejší, vychovanejší alebo úspešnejší. Treba si uvedomiť, že takáto kritika je formou utajeného komplimentu, lebo ako vraví stará múdrosť: Do mŕtvého psa sa nekope 😀 (aby to pochopil každý, je to kritika článku a pochvala doktorov)

  • Zaujímavý postreh, prehliadli ste však jednu maličkosť – boli to tí „doktori“, ktorí nás prví poctili svojou pozornosťou 😀

 15. Ono to nemuselo súvisieť s tým Dňom narcistov, lebo aj my – http://www.slobodaVockovani.sk – zaznamenávame posledné cca tri mesiace nebývalý nápor trollov a haterov, že to vyzerá ako systematická kampaň.
  Tiež sme museli vyraziť niektorých z FB a mazať komentáre pod článkami.

  Vyzerá to ako nejaká cielená PR/marketingová (anti)kampaň nejakej Big Pharmy, ktorá sa samozrejme najlacnejšie realizuje cez medikov. Ich nároky na odmenu sú totiž rádovo nižšie než u lekárov, navyše času majú oveľa viac.

 16. Presne takto vypada dnesne zdravotnictvo.Ake smutne,no nic nove…Nabiflovat a bez rozumu a uvazenia tlachat blbosti pacientom,len preto,ze sa to tak ucili…Ako opice to dalej len opakuju a presviedcaju pacientov ze to tak je, a to a to je pre nich najlepsie.Inteligentny clovek by urcite so vsetkym nesuhlasil a urcite by aj viacej rozmyslal,mal svoj nazor…Ale to by asi nevystudoval,pretoze oni potrebuju opicku ktora sa len bifli a rozum nepouziva,takze lepsie primat tych menej inteligentnych,pretoze si nemozu dovolit ze by si niekto dovolil oponovat 🙂 Inteligentny clovek na medicine s logickym zmyslanim,by bol pre nich hrozbou…Ja sice niesom studovana pravnicka,ale nasli sa aj u nas par takych ktory isli dalej studovat medicinu a hadajte, boli to presne take typy co sa vedeli vsetko len nabiflovat..Ano v tom boli jednicky,ale keby mali logicky uvazovat,asi by pohoreli…A toto su dnesny doktori.Jedine co vedia je predpisovat lieky a nastudovat hrbu knih v ktorych je castokrat kopa bludov a presne toto chcu az doktori studuju,a tym dalej krmia pacientov.Samozrejme sa ucia aj vela uzitocnych veci,no cele je to nastavene tak,aby predpisovali lieky a kazdy vystudovany doktor bol prinosom pre farmaceuticky priemysel.Vzdy to tak bolo,a vzdy aj bude a preto na to potrebuju urcity typ ludi ako bolo napisate v tomto clanku tych menej inteligentnych co sa vela nepytaju :)A taky doktor nieje dobry doktor a nikdy nebude..Tvrdi len to co sa ucil v skole a tak to dalej opakuje ako papagai.Je velmi malo naozaj dobrych doktorov,no ja som este nemala sancu takeho spoznat.Ked pridem ku doktorovi,je mi spatne z toho,ako silou mocou na vsetko chcu predpisat lieky.Ziadna ina alternativa,vsak musia dupovat farmaceuticky priemysel,ved tak ich to ucili,na to taky liek,na to taky atd…Ako cvicene opice 😀 A presne takych stupidnych ludi zdravotnictvo potrebuje.Hlupakov co sa dokazu perfektne biflovat,nemat svoj nazor,nesnazit sa rozmyslat a spekulovat,proste stado dutich hlav,ktore sluzia ako babky na spagatikoch.Chory clovek je biznis,z coho hrabe barmaceuticky priemysel,tak ako kriminalnik z coho hrabu veznice atd.Je to realita a mohli by sme tu pisat do vecera,ten zoznam by nemal konca…A doktori co si myslia aky su mudry a vazeny,tak v tom mi da za pravdu vela ludi,ze my si to nemyslime :)Skor ste len obete,ktore nevedomky podporuju farmaceuticky priemysel,ktory Vas potrebuje.Pretoze vsetci mudri byt nemozme…:)

  • to je ako keby ste povedali, ze nebudete platit za chlieb lebo na tom zarabaju velke pekarenske spolocnosti 😀

 17. Som veriaca lekarka, isla som studovat na medicinu z predvedcenia, ze budem moct lepsie pomahat ludom, ked budem vediet fungovanie ludskeho tela a nasledne liecit. Na gymnaziu som bola v podstate jednotkarka, no ako z biologie, tak i z matiky, chemie i fyziky, kde je potrebna logika a logicke myslenie, co sa mi neraz zislo pri skuskach na vyske, kde som sa dostala bez znamosti na prvy krat . Studium nebolo jednoduche, ako si niekto moze mysliet, ale mala som pred sebou uslachtily ciel, ktory ma posuval dalej. Ukoncila som studium a vrhla sa na svoju pracu a pocas nej i z vlastnych skusenosti som zistila ine suvislosti, priciny ochorenia, ich liecbu, zacala som sa zaoberat aj alternatívnou medicínou, ktorej moznosti popri klasickej liecbe ponukam i pacientom, no nie vzdy su nakloneni prirodnej liecbe, preferuju chemiu, ja mozem len poradit a doporucit, nie prinutit, to uz je na ludoch samých, ide mi len o starostlivost o ich zdravie, ked pridu a zveria sa mi do ruk, ako by som im mohla odporucit nieco, co by som nedala nikomu, koho mam rada, vsak by som sa nemohla pozriet na seba do zrkadla. Ja viem, ze kazdy sme ini a mame svoje priority, svedomie, vychovu a podla toho vsetkeho koname, no netreba vsetkych lekarov hadzat do jedneho vreca, aj ked bolo pisane, ze cest vynimkam. Vela lekarov sa snazi, aj ked ma zviazane ruky a obmedzene schopnosti.

Pridajte komentár

*