Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Vďaka tomuto zvyku miliardára Warrena Buffetta budete každým dňom múdrejší


Print Friendly, PDF & Email

Jeden zo zvykov miliardára Warrena Buffetta, vďaka ktorému budeme každým dňom múdrejší

Väčšina z nás po určitom veku už len spolieha na to, čo sme sa naučili kedysi a s týmto súborom vedomostí to už nejako potiahneme aj po zvyšok nášho života.

No sú aj takí, ktorí na zlepšení svojich vedomosti a spôsobe myslenia pracujú každý deň.

Že v čom je rozdiel?

Isteže, s našimi kolegami z práce môžeme dennodenne do detailu rozpitvávať čo sa udialo v poslednom diele nášho obľúbeného seriálu alebo mudrovať nad tým, prečo hokejisti hrali tak ako hrali.

Toto však nijako neobohatí a nerozšíri našu myseľ. Práve naopak – rozpitvávanie podobných, povrchných tém v skutočnosti pôsobí na našu myseľ ako otupujúce sedatívum.

No ľudia, ktorí sa stávajú každým dňom múdrejší a šikovnejší sa venujú len tomu, čo môže nejakým spôsobom rozšíriť a obohatiť ich vedomosti.

Pravdou je, že naše vedomosti, poznanie a myslenie môžeme zlepšovať každým dňom. Musíme len chcieť.

Na zlepšovanie našich vedomostí a poznania dokonca existuje aj jednoduchá metóda, ktorú priviedol k dokonalosti svetoznámy miliardár Warren Buffett spolu so svojim celoživotným obchodným partnerom Charliem Mungerom.

Warren Buffett a Charlie Munger tvoria neuveriteľný tím, v ktorom sa stretli dve gigantické mysle. Týchto dvoch velikánov často označujú za „učiace sa stroje“.

Ak teda naozaj chceme zapracovať na našich vedomostiach, poznaní a zlepšiť naše myslenie, prístup Buffetta a Mungera nám v tom môže značne pomôcť.

Ako sa staneme múdrejšími?

Podľa Warrena Buffetta by sme predovšetkým mali robiť nasledovné:

Čítať. A veľa.

Ako povedal sám Buffett: „Ja nerobím nič iné len sedím v mojej pracovni a celý čas čítam.“ Warren Buffett odhaduje, že zhruba 80 % svojho pracovného času strávi čítaním, a čo je ešte dôležitejšie, premýšľaním nad tým, čo prečítal.

Keď sa raz Buffetta v jeho pracovni pýtali ako to robí, že je každým dňom múdrejší, v ruke zodvihol štós papierov a povedal: „Prečítajte každý týždeň takýchto päťsto strán. Vaše vedomosti sa potom už samé nazhromaždia a znásobia, podobne ako zložený úrok.“

Charlie Munger sa zase o svojom obchodnom partnerstve s Buffettom vyjadril, že: „Sotva by ste našli dvoch obchodných partnerov, ktorí dennodenne strávia čítaním toľko hodín ako my dvaja.“

Todd Combs, špičkový manažér, ktorý pracuje pre Buffetta a Mungera, sa po vypočutí ich rozhovoru rozhodol viesť svoje vlastné záznamy o tom, koľko prečíta on sám. Dnes je Todd Combs náruživým čitateľom.

Americké noviny Omaha World-Herald o Combsovi napísali: „Vyhľadávanie a čítanie podnetného, tvorivého materiálu je u neho úplne prirodzené. Stalo sa to už jeho zvykom.

V začiatkoch svojej kariéry keď ešte len začínal s investovaním, čítal možno ešte viac než dnes – to znamená, že vtedy mohol za deň prečítať 600, možno 750 či dokonca až 1000 strán!

Todd Combs veľmi rýchlo pochopil, že metóda Warrena Buffetta naozaj funguje. Vďaka nej získaval potrebné množstvo vedomostí, ktoré potreboval pre úspešné vykonávanie svojej hlavnej práce.

Tá spočíva v hľadaní pravdivých informácií o potenciálnych investíciách.“

Záleží aj na tom, ako čítame

Tajomstvo Buffettovej metódy však nespočíva len v kvante prečítaných strán. Denne síce môžeme prečítať stovky strán, no nemenej dôležité je aj to, ako čítame.

Okrem samotného čítania musíme prečítané informácie v našej mysli aj kriticky zhodnotiť, zvážiť a rozhodnúť sa, či dané informácie do nášho súčasného videnia sveta „pasujú“.

Ak nie, vždy je tu možnosť prehodnotiť niektoré z našich najzákladnejších predstáv. Len tak nadobudneme hodnotné poznanie.

A potom si tiež musíme položiť otázku: „Vyplýva z týchto informácií, ktoré som získal, že mám aj začať nejako konať?“

Ako hovorí Buffett:

„Pozrite, mojou prácou je v podstate len nasávať viac a viac a viac faktov a informácií, a z času na čas popremýšľať, či z týchto faktov a informácií pre mňa vyplýva, že by som mal podniknúť určité kroky.

A Charlie (Munger) – jeho deti sa mu smejú a volajú ho „chodiaca kniha“.“

Skrátka, vytvorme si ten návyk, že začneme pravidelne čítať a učiť sa.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Michael D. Eisner vo svojej knihe Pracujme spolu: Prečo dobré obchodné partnerstvá bývajú úspešné (Working Together: Why Great Partnerships Succeed) vysvetľuje:

„Možno aj to je dôvodom, prečo sa obaja títo páni rozhodli každý žiť v inom meste. Obaja zrejme cítili, že bude lepšie, keď každý z nich bude mať svoju vlastnú pracovňu.

Keby pracovali spolu v jednej pracovni, celý čas by sa spolu chceli rozprávať a tak by im nezostal žiaden čas na čítanie.

A čítanie je podľa Mungera jedna z hlavných častí kontinuálneho vzdelávania – to povie muž, ktorý so svojím známejším partnerom stojí za jedným z najväčších konglomerátov na svete.“

A pokračuje:

„Neviem o žiadnych iných obchodných partneroch, ktorí by boli tak dôslední v neustálom vzdelávaní sa tak ako my dvaja,“ hovorí Munger v minulom čase, no v skutočnosti má na mysli aj prítomnosť.

„Keby sme neboli takí dôslední v našom kontinuálnom vzdelávaní sa, určite by sme nedosiahli v obchodnej sfére také výborné výsledky.

No a my dvaja sme naše vzdelávanie poňali naozaj extrémne. To znamená, že obaja sme najväčšiu časť našich dní strávili čítaním aby sme sa naučili čo najviac. Toto však nie je medzi obchodníkmi celkom bežný postup.“

Čítať neznamená preberať názory niekoho iného

Keď veľa čítame, neznamená to, že máme od autorov preberať ich myšlienky. Namiesto toho sa naučme myslieť sami za seba.

Pri čítaní vždy vychádzajme z faktov. Len tak budeme môcť usúdiť, ktorá informácia má pre nás nejakú hodnotu.

„Nie“, hovorí Warren. „Nečítame názory niekoho iného. Z prečítaného materiálu chceme vyťažiť fakty, a potom nad nimi premýšľať.“ A pokiaľ ide o samotné fakty, Buffett aj Munger sa obaja zhodujú, že najlepšie je nad nimi rozmýšľať spoločne so svojím obchodným partnerom.

„Len čo sa objaví nejaký problém, Charlie už naň pozná aj odpoveď“, uvažuje Warren. „Charlie má tú najlepšiu tridsaťsekundovú myseľ, ktorú som kedy videl.

Keď mu volám s nejakým problémom, do tridsiatich sekúnd vždy všetko pochopí. Jednoducho má schopnosť okamžite pochopiť podstatu veci.“

Zaujímavé však je, že Munger svoju schopnosť rýchlo nadobúdať informácie považuje za naučenú schopnosť a nie za prejav nejakého výnimočného nadania.

„Ani Warren ani ja nie sme zas až tak múdri, aby sme nepotrebovali žiaden čas na premyslenie si našich ďalších krokov“, vyjadril sa raz Munger pre tlač.

„Samotné rozhodnutia síce vykonávame veľmi rýchlo, to však preto, lebo predtým sme strávili veľa času pokojným čítaním a premýšľaním, ktoré nás na tieto rozhodnutia dobre pripravili.“

Nájdime si na čítanie čas

Vyhradiť si nejaký čas na čítanie je jednoduchšie ako sa nám môže na prvý pohľad zdať. Na začiatok bude bohato stačiť, keď si na čítanie vyčleníme 30 minút denne, ideálne po raňajšej káve.

Warren Buffett nám vo svojej autobiografii The Snowball (Snehová guľa) rozpráva tento príbeh: „Charlie (Munger) ešte ako veľmi mladý začínajúci právnik zarábal možno 20 dolárov za hodinu.

Potom si sám začal klásť otázku: ,Kto je mojim najváženejším klientom?´ Rozhodol sa, že on sám je sebe tým najváženejším klientom. A tak si povedal, že sám sebe predá jednu hodinu denne.

Odvtedy každý deň zavčas rána pracoval jednu hodinu na všetkých tých stavebných projektoch a zmluvách ohľadom nehnuteľností.

A toto by mal robiť každý – najprv sa staňme sami sebe tými najvzácnejšími klientmi, predajme sami sebe každý deň jednu hodinu, a až potom pracujme pre druhých.“

Myšlienka tohto príbehu je určite zaujímavá. Už keď bol Munger mladý, venoval každý deň sám sebe nejaký čas na sebazdokonaľovanie. Všetci by sme oddnes mali začať robiť to isté.

Možno budete chcieť pokračovať v tom, čo ste robili doteraz – tráviť čas odpovedaním na emaily a tweety na internete, ktorý je napumpovaný dopamínom.

Alebo môžete každý deň stráviť nejaký čas nadobúdaním nového poznania čítaním kníh a iných materiálov, ktoré idú viac do hĺbky.

Munger hovorí: „Vždy som sa chcel zlepšovať v tom, čo robím, dokonca aj za cenu nižšieho príjmu v krátkodobom horizonte.

A vždy som si našiel nejaký čas na sebazdokonaľovanie, ktoré som v istom zmysle vnímal ako hru či zábavku.“

Len čítať nestačí

Avšak čítanie, hoci aj v kombinácii s kritickým premýšľaním, ešte stále nie je všetko. To, čo sme sa naučili by sme mali potom vedieť aj vyjadriť.

Munger a Buffett sa domnievajú, že „väčšina ľudí buď zbiera nesprávne informácie, alebo nevedia, ako by mali s informáciami správne naložiť.“

Dôležitou zásadou, ktorej by sme sa tu mali držať je, aby sme boli schopní naše myšlienky a informácie vysvetliť niekomu inému. Keď s niekým komunikujeme, máme pocit, že rozumie úplne jasne tomu, čo sa mu snažíme povedať?

Ak áno tak sme pravdepodobne aj my správne pochopili danú informáciu, ktorú vysvetľujeme.

Ak ale naše vysvetľovanie nijako nepomohlo druhej osobe danú informáciu pochopiť, znamená to, že my sami sme informáciu nepochopili celkom správne, hoci sme si mysleli, že áno.

Liečba osteoporózy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ladislav Soltész

  Dobrý deň prajem.
  Vaše články prečítam skoro každý deň a podľa mňa sú hodnotné a zaujímavé.Píšem Vám ,lebo podľa tohoto článku ja asi patrím k takej skupine ľudí, ktorí sú podobný,ako napr.Buffen.Prepačte,že som to veľmi,a veľmi prehnal.Mám 70 rokov,a moja mysel na staré roky mi dobre funguje.Maturoval som v roku 1967,v Košiciach/tredná priemyselná škola-hutnícka/.Po pri práce,som študoval právo,a psychológiu.Teraz som ukončil druhý ročník Ú3V-UPJŠ-Košice,-Lekárska
  fakulta./všeobecné lekárstvo/.Pravdepodobne patrím k starcom ktorému časť mozgu /časť učenia/,,nezostarne“,-ale sa obnovuje -a ku konci života dosiahne vrchol činnosti,-fungovania.Ako mladý,bol som dobrým študentom.Hoci to bolo za kumunizmu,naša rodina bola veľmi chudobná,tak som nemohol študovať ďalej.Čo sa týka čítania ,plne súhlasím popísaným v článku.Já mám problém,v tom,že veci nemám s kým to prekonzultovať.Mám spolužiaka zo ZŠ,ktorý celý život venuje čítaniu.Je pravdepodobné,že teraz už nemá čo čítať,lebo on je taký uzavretý,nerád rozpráva a pravdepodobné,že už je psychicky narušený-depreessívny.Ja teraz Vám píšem prvý raz,a nepoznám základy a účeľ tejto stránky.Zatiľ ttoľko,rád sa vyjadrujem k zdravotníckym otázkam.

  • Na margo Vášho spolužiaka,
   vôbec nemusí byť depresívny.. je veľa preduchovnelých ľudí , mystikov ,ktorí už „žijú“
   v inom svete a pritom sú ešte na tomto. (zatiaľ stačí)

 2. V dnešnom pretechnizovanom a prechemizovanom svete presýtenom nekvalitným konzumom všetkého možného (v oblasti telesnej, duševnej i duchovnej) musíme – viac alebo menej – aj psychicky byť narušení už hádam všetci… S druhou časťou Julovho postrehu absolútne súhlasím.

Pridajte komentár

*