Včely konopu úplne milujú – a mohla by pomôcť obnoviť ich populácie


Print Friendly, PDF & Email

Včely konopu úplne milujú - a mohla by pomôcť obnoviť ich populácie

Nový výskum z Cornellovej univerzity, uverejnený v časopise Environmental Entomology, ukazuje, že ľudia nie sú jediní fanúšikovia konope.

Nedávne zistenia tiež vzdávajú hold štúdii, publikovanej vlani na Colorado State University, ktorá zistila to isté a to, že včely konope milujú. Postupná legalizácia konope v mnohých krajinách (žiaľ nie na Slovensku) má, zdá sa, veľmi pozitívny vplyv na početné včelia populácie.

Čo zistila štúdia

Štúdia Cornellovej univerzity uvádza:

Identifikovali sme všetkých včelích návštevníkov na úrovni druhu a zistili, že konope živí 16 rôznych včelích druhov. Pokles druhovej pestrosti krajiny negatívne ovplyvnil množstvo včiel, navštevujúcich kvety konopy, no neovplyvnil druhovú bohatosť komunity.

Na druhej strane, s bohatosťou včelích druhov silne súvisela výška rastliny a dostatok polí s konopou vyšších odrôd priťahoval väčšiu pestrosť včelích druhov.

Vďaka svojej jedinečnej, časovo vymedzenej kvetinovej fenológii má konopa potenciál poskytovať dôležitý zdroj výživy pre rôznorodú komunitu včiel v období nedostatku kvitnúcich kvetov a tým možno pomôcť udržať rozsiahle opeľovacie služby celého agroekosystému pre iné plodiny v krajine.

S nárastom pestovania konope by mali pestovatelia, majitelia pozemkov a zákonodarcovia zvážiť jej hodnotu pri podpore včelích komunít a pri tvorbe stratégií boja proti škodcom brať do úvahy jej príťažlivosť pre včely.

Ďalej autori zdôrazňujú:

Včely zabezpečujú dôležité opeľovacie služby nielen v prírodných, ale aj v poľnohospodárskych systémoch.

Napriek tomu sú však divo žijúce aj chované včely nepriaznivo postihované početnými dopadmi veľkoplošného, intenzívneho poľnohospodárstva, akými sú hromadné používanie chemických pesticídov a insekticídov, pretrvávajúce patogény a parazity a strata poloprírodných hniezdnych habitatov a rastlinnej diverzity. (Goulson a kol. 2015, Dicks a kol. 2016).

Strata miest prirodzeného výskytu, spojená so zmenou spôsobu poľnohospodárskeho využívania pôdy, vytvára výživový tlak na včelie spoločenstvá (Naug 2009) a to obmedzením diverzity kvetových zdrojov a vytváraním dočasných prepadov v dostupnosti zdrojov (Di Pasquale a kol. 2016).

Zmena modelov využívania pôdy preto ohrozuje udržateľnosť opeľovacích služieb, na ktoré sa spoliehajú naše poľnohospodárske systémy.

Postupujúca legalizácia konope

Po nedávnej legalizácii konope v USA a ďalších krajinách, vrátane Európy (no stále nie Slovenska), sa pre včely objavujú ďalšie zdroje peľu, čo je povzbudzujúca predstava.

Kvety konopy vytvárajú hojnosť peľu koncom leta, teda v období nedostatku kvitnúcich kvetov v prírode a poľnohospodárskej výrobe. (Dalio 2012, Koh a kol. 2016).

Ako vyliečiť štítnu žľazu

V dôsledku toho môže peľ konopy poskytovať včelám dôležitý náhradný zdroj v období, kedy sú zdroje obmedzené.

Štúdia ďalej cituje viaceré práce, dokumentujúce dôležitosť konopného peľu pri výžive rozmanitej komunity včiel, najmä v časoch núdze.

Táto téma sa zdôrazňuje v celej štúdii, skutočnosť, že má silný potenciál zvyšovať populácie opeľovačov.

Štúdia končí záverom:

Konopa je rastlina, ktorá vytvára množstvo peľu, kvitne v období nedostatku kvetných zdrojov a živí rozličné druhy včiel.

Rýchle šírenie pestovania konope v USA (Schluttenhorf a Yuan 2017) môže mať významné dopady na celú opeľovaciu dynamiku agroekosystému. Potenciál konope slúžiť včelám ako kvetinový zdroj je ovplyvňovaný kompozíciou krajiny, výškou rastlín konopy a prechodnými faktormi.

Pestovatelia, podporovatelia rozširovania jej pestovania a zákonodarcovia by mali zvážiť riziká pre včely, pretože u tejto plodiny sú vyvinuté postupy pre používanie pesticídov (Cranshaw a kol. 2019).

Záverom

Insekticídy a ďalšie pesticídy a herbicídy, hojne rozprašované celosvetovo, dávajú mnohé štúdie do súvisu s dramatickým poklesom včelích populácií. Len za posledných niekoľko rokov sa postarali o veľké titulky v novinách.

Pokles včelej populácie má zničujúce celosvetové dôsledky na potravinové zdroje ľudských bytostí, na samotné včely a niekoľko ďalších druhov.

Všetko je vzájomne prepojené a ľudské bytosti majú už dlho potenciál fungovať rôznymi spôsobmi, ktoré sú v harmonickejšom súlade so všetkým životom na planéte Zem.

Položte si teda sami otázku: Ak existujú riešenia, prečo je taký problém začať ich implementovať?

Pokiaľ ide o látky, ktoré zabíjajú včelie populácie, tie majú negatívne dôsledky aj na zdravie ľudí a životné prostredie.

Je skvelé vidieť, ako sa planéta stáva uvedomelejšou. Pomerne rýchlo sa mení povedomie ohľadom množstva rôznych tém, napríklad životného prostredia. Posuny v uvedomelosti vedú pomaly, ale isto, k činom.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.



Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*