Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Najnovší výskum hovorí: Tancujte, tancujte, tancujte! Budete zdraví!


Print Friendly, PDF & Email

Vedci preukázali, že tanec má na ľudské zdravie úžasný vplyv!

Existuje množstvo presvedčivých dôkazov o pozitívnych účinkoch tanca na naše zdravie. Keby bol tanec liekom, bolo by až neetické neužívať ho.

Ak už tanec je vašou vášňou, viete, ako ľahko sa dokáže človek spotiť na tanečnom parkete.

Na rozdiel od nudného bežeckého pásu, tanec zapája nielen naše telo, ale aj našu tvorivosť a zmysel pre humor.

Nikdy neviete, kam vás tanec „unesie“. Keď začne hrať hudba, ste ako v tranze: klopkáte si nohou do rytmu, boky sa vám vlnia a ani sa nenazdáte – oddávate sa tancu.

A nepotrebujete žiadneho choreografa! Pri tanci sa dokážete uvoľniť, zbaviť stresu či trápenia, a zároveň si aj dobre zacvičiť.

Ak nie ste práve tanečník alebo je to už dávno, čo ste naposledy tancovali, nasledujúce riadky pre vás možno budú skvelou inšpiráciou, aby ste vyhľadali tanečný parket!

Nasledujúce riadky vám ponúkajú vedecké dôkazy o tom, aký dobrý vplyv má tanec na ľudskú myseľ, telo aj kvalitu života a prečo by ste si naň mali vymedziť čas aj vy.

Tancujte a ostaňte mladí

S pribúdajúcim vekom narastá riziko poklesu kognitívnych funkcií a u starších ľudí sa často rozbieha demencia alebo Alzheimerova choroba. Nie je prekvapivé, že terapia tancom dosahuje najvýraznejšie zlepšenie práve u starších ľudí.

Tanec sa považuje za psychosociálnu aktivitu a spája nespočetné množstvo pozitívnych účinkov na zdravie v jedinej aktivite: zvýšená sociálna interakcia nám účinne pozdvihuje náladu a zlepšujú sa aj funkcie mozgu a kvalita života.

Nedávna štúdia publikovaná v Frontiers in Human Neuroscience dokazuje, že zatiaľ čo väčšina foriem cvičenia spomaľuje úpadok v dôsledku starnutia, tanec je ešte prínosnejší.

Testovanie prebiehalo v dvoch skupinách: jedna skupina trénovala 18 mesiacov vytrvalosť a flexibilitu 1x týždenne a druhá skupina sa učila tanečné kreácie.

U oboch skupín bolo zaznamenané zlepšenie v hipokampe. (Je to oblasť mozgu zodpovedná za zapamätávanie si, učenie sa a rovnováhu. Veľmi často býva poznačená pribúdajúcimi rokmi.)

Len v tanečnej skupine došlo u účastníkov k výraznému zlepšeniu rovnováhy. Podľa výskumníkov spočíva význam učenia sa nových tancov každý týždeň predovšetkým v tom, že človek je v neustálom vzdelávacom procese.

Osvojovanie si nových rytmov, krokov a choreografií spolu so zvýšenou mierou socializácie posilnilo mozgovú aktivitu účastníkov. Ide o ďalší prínos tanca v kognitívnej oblasti účastníkov tanečnej skupiny.

Výskumníci boli výsledkami štúdie tak nadšení, že tanec nazvali „silným nástrojom, ktorý (najmä v pokročilom veku) stavia telo i myseľ pred nové výzvy”.

V pláne je už nová štúdia, ktorá bude skúmať prínos hudby a pohybu pri liečbe demencie.

Ďalšie štúdie zistili, že tanec je osožný pre kognitívne funkcie a kvalitu života starnúcej časti obyvateľstva.

Štúdia sledujúca pacientov s demenciou preukázala, že u 67% účastníkov, ktorí navštevovali hodiny tanca, došlo k výraznému zníženiu agitácie.

Agitácia je jedným z hlavných a zároveň najznepokojujúcejších príznakov demencie. Pacienti sa tešili aj z povznesenej nálady, zlepšených spoločenských väzieb a zvýšenej kvality života.

Podobná štúdia sa vykonávala v domove dôchodcov. Jej realizáciu podnietila túžba pomôcť znížiť mieru depresií u starších ľudí žijúcich v podobných zariadeniach.

Výskumníci hľadali spôsob, ktorý by pomohol zvýšiť túžbu a motiváciu starších ľudí. U ľudí s depresiami je túžba aj miera motivácie veľmi nízka.

Pri tomto druhu psychosociálnych problémov dosahujú výborné výsledky terapie, ktoré nejakým spôsobom súvisia s umením. Výskumníci uviedli, že tanečné stretnutia umožnili účastníkom slobodne a kreatívne vyjadriť svoje pocity, čo malo značný vplyv na ich sebavedomie.

Keď do svojho života začlenili tanec, ľudia žijúci v domove sa začali cítiť uvoľnenejší a emocionálne silnejší.

Štúdia došla k záverom, že tanec spolu s ostatnými terapiami (súvisiacimi s umením) dokáže výrazne zlepšiť kognitívne funkcie a prispieť tak k pocitu spokojnosti a celkovému zdraviu.

Tancujte, aby ste sa udržali v kondícii

V USA populárna TV šou Dancing With the Stars (na Slovensku to poznáme pod názvom Let’s dance) doslova navnadila celý národ na tanec ako zaručenú cestu k dobrej kondícii.

V tejto šou majú diváci možnosť sledovať obľúbené celebrity, ktoré so zdokonaľovaním svojich tanečných kreácií zároveň zhadzujú aj nadbytočné kilogramy.

Ľudia sú svedkami toho, ako sa významné osobnosti šoubiznisu zrazu ocitajú v pozícii nemotorných začiatočníkov, a je im to veľmi blízke. Prežívajú s celebritami ich úspechy, ktoré sa dostavujú ako odmena za drinu a odhodlanie.

Ťarbavosť vystriedajú pôvab a získané zručnosti. Mnohé celebrity sa nielen dostanú do formy, v akej v živote neboli, ale ešte si to aj neskutočne užijú!

Ich nadšenie a budujúca sebadôvera sú také nákazlivé, že americkí diváci nemôžu od obrazoviek odtrhnúť zrak. Šou (s malými úpravami) sa objavila v 50-tich krajinách.

Získala si množstvo divákov a stala sa svetovým fenoménom. Tanec však nie je len diváckym športom, tak vstaňte a rozhýbte sa, nech aj vy pocítite jeho blahodarné účinky!

Na to, aby ste mohli vyhrávať tanečné súťaže, potrebujete byť vyšportovaní a mať určité atletické zručnosti. Ak však chcete urobiť niečo pre svoje zdravie a koordináciu, nič vám nebráni začať hneď.

V roku 2014 sa vedci snažili zistiť, či dokáže terapia tancom zlepšiť kvalitu života pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a rozšíriť ich možnosti cvičenia.

Liečba osteoporózy

V porovnaní s kontrolnou skupinou priniesla pacientom terapia tancom výrazné zlepšenie po oboch stránkach. Kvalita ich života sa zlepšila a maximálna možná miera pohybu sa zvýšila.

Výskumníci sa domnievajú, že terapia tancom by mala byť začlenená do rehabilitačných programov pre pacientov s ochorením srdca.

Chýba vám tanečný partner a rozmýšľate, či tancovať sólo? Dnes sa tanec teší veľkej obľube a ponúka vám nepreberné množstvo možností. Stačí si len vybrať, čo vám najviac vyhovuje.

Fitnes centrá ponúkajú kurzy rôznych tanečných štýlov. Jednou z možností je napríklad ballet barre, čo je cvičenie zamerané na flexibilitu a posilňovanie svalstva pri baletnej tyči.

Kurz hip-hopu je zas pre tých, ktorí uprednostňujú voľnejší štýl.

Kurzy afrických kmeňových tancov, ľudových či brušných tancov vám zas sprostredkujú náhľad do rôznych kultúr.

Dokonca aj nešpecifické tanečné štýly ako aerobik vám ponúkajú oveľa viac výhod ako bežecký pás.

V roku 2007 vyšla štúdia, ktorá porovnávala zdravotné účinky aerobiku a rýchlej chôdze kombinovanej s joggingom (tzv. walk-jog). Už po ôsmich týždňoch mohli výskumníci v porovnaní s kontrolnou skupinou zhodnotiť, že aerobik aj walk-jog značne prispeli k zlepšeniu kondície u ľudí v oboch cvičiacich skupinách.

Štúdia tak preukázala, že tancom je možné dosiahnuť rovnako pozitívne výsledky ako ponúka walk-jog. Kľúčom k úspechu je pri každom cvičení disciplinovanosť a dodržiavanie cvičebného plánu.

Je nevyhnutné, aby ste si našli typ cvičenia, ktorý vám bude prinášať radosť. Tak máte najväčšie šance vytrvať a uspieť.

Ak vás nebaví monotónne cvičenie v posilňovni, vyskúšajte nejaký tanečný štýl, ktorý sa vám pozdáva. Možno vás bude motivovať k pravidelnému cvičeniu, na ktoré sa budete dokonca tešiť!

Tancujte a budete šťastní

Podľa štatistík Svetovej Zdravotníckej Organizácie trpí depresiami viac ako 300 miliónov ľudí. Len na Slovensku stúplo užívanie antidepresív o 400%.

Toto alarmujúce číslo naznačuje, aké je nevyhnutné nájsť prirodzené spôsoby stimulácie hormónov šťastia v mozgu. Snáď neexistuje nič, čo by pomohlo navodiť pocity celkového pohodlia a spokojnosti lepšie ako spoločnosť iných ľudí.

A ľudia sa odjakživa zjednocovali v piesni a tanci. Keď s niekým tancujete, v mozgu sa vám zapína oblasť, ktorá stimuluje pocit jednoty a spojenia.

Výskumníci sa domnievajú, že tieto terapeutické účinky tanca by sa mohli uplatňovať ako potenciálna liečba depresií.

Jedna kórejská štúdia, ktorá sa zaoberala skúmaním adolescentov trpiacich depresiami, priniesla zaujímavé výsledky. U mladých ľudí pomohla terapia tancom značne znížiť psychické nepohodlie a zlepšiť emocionálnu odozvu.

Na začiatku výskumu a po 12-tich týždňoch terapie tancom bola mladým ľuďom zmeraná hladina neurohormónov. Výsledky meraní slúžili ako dôkazy pre zistenia výskumníkov.

Namerané hodnoty ukázali, že hladina sérotonínu sa tancom zvýšila a hladina dopamínu sa znížila. To naznačuje, že terapia tancom pomohla stabilizovať sympatický nervový systém.

Výskumníci uvádzajú, že tanec má pravdepodobne pozitívny vplyv na tieto dôležité chemikálie v mozgu a zlepšuje aj duševné zdravie ľudí, ktorí trpia depresiami.

Tanec vás môže emocionálne posilniť v ťažkom období, ktoré môže byť zapríčinené napríklad diagnostikovaním rakoviny. V roku 2005 sa uskutočnila pilotná výskumná štúdia v dvoch centrách pre liečbu rakoviny.

Zisťovala, aký prínosný môže byť tanec pre pacientky, ktoré úspešne zvládli liečbu rakoviny prsníka (od ktorej neuplynulo viac ako 5 rokov).

Výsledky vychádzajú zo sledovania kvality života, rozsahu pohybu pliec a hodnotenia vlastného zovňajšku. V porovnaní s kontrolnou skupinou sa u „tancujúcej“ skupiny preukázalo výrazné zlepšenie kvality života.

Zvýšil sa rozsah pohyblivosti pliec a zlepšilo sa aj vnímanie vlastného vzhľadu. Podľa výskumníkov boli „celkové výsledky terapie tancom neodškriepiteľné“.

V pláne sú ďalšie a rozsiahlejšie štúdie, ktoré sa budú zaoberať prínosmi tanca ako súčasti terapie u pacientov po liečbe rakoviny.

Liečivé účinky hudby a tanca neobchádzajú ani sluchovo postihnutých. Štúdia z roku 2002 pátrala po tom, ako môže tanec a iné formy „umeleckého vzdelania“ pomôcť pri  socializácii nepočujúcich.

Inštruktori terapeutického tanca zaviedli u mladých sluchovo postihnutých na obdobie 1 – 3 rokov niečo ako „choreoterapiu”. Pri výskume sa uplatňovali rôzne druhy merania spoločenskej interakcie.

Výskumníci uviedli, že účastníci pristupovali k tancu s radosťou a čím dlhšie tancovali (hovoríme o rokoch), tým lepšie boli aj ich sociálne zručnosti.

Účasť v tomto výskume bola dobrovoľná a respondenti uvádzali viacero dôvodov: túžili posilniť svoje zdravie (10%), chceli využiť príležitosť spolupracovať s inštruktormi (20%) a niektorí sa prihlásili z čírej lásky k tancu (70%).

Zlepšenie v oblasti sociálnych zručností sa prejavilo aj v dozretí názorov účastníkov a vo vyspelejšom pohľade na život, v lepších výsledkoch v škole a zlepšených komunikačných schopnostiach.

Študenti sa uvoľnili a prestali byť takí nesmelí, ľahšie sa im rozhodovalo a zažívali viac zábavy. Máte obavy, že tanec je len pre odvážnych? Zahoďte tieto myšlienky za hlavu!

Spomedzi všetkých sluchovo postihnutých adolescentov sa len 5% cítilo unavene alebo považovali tieto aktivity za nezvládnuteľné.

Ak vás nebaví nudné cvičenie, cítite sa pod psa alebo si jednoducho chcete dopriať v živote trochu radosti, tanec je pre vás ako stvorený. Je veľkým prínosom pre vašu myseľ, telo aj dušu.

Túto aktivitu môžete vykonávať s partnerom, na kurze pod vedením tanečného inštruktora, ale pokojne aj sám vo svojej izbe pri zapnutom rádiu!

Či už tancujete pomaly alebo rýchlo, sám alebo s niekým, hudba, pohyb a spojenie vám ponúkajú svoje liečivé účinky.

Tak pridajte na hlasitosti a pretancujte sa k dlhšiemu, zdravšiemu a spokojnejšiemu životu!

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*