Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Trestné oznámenie na Pfizer: Vo vakcíne sú látky nie na ľudské použitie!


Print Friendly, PDF & Email

Trestné oznámenie na Pfizer: Vo vakcíne sú látky nie na ľudské použitie!

(OZ Dôstojnosť Slovenska) – Dňa 28.10.2021 bolo na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky podané prvé trestné oznámenie v súvislosti s očkovaním vakcínou Pfizer. Podalo ho občianske združenie Dôstojnosť Slovenska.

Ako uvádzajú na svojej webovej stránke, urobili to preto, lebo to nikto iný neurobil a ani urobiť nechcel. Poukázali na to, že odborné konzílium, politici, aktivisti i europoslanci boli ustavične kontaktovaní „Lekármi etiky pre covid“ ohľadne toho, aby zastavili toto šialenstvo! Nič sa však nedialo.

Nižšie uvádzame vyjadrenie občianskeho združenia k podanému trestnému oznámeniu.

A čo nás k tomu viedlo? A ako sme sa k tým informáciám dostali?

Viedlo nás k tomu, že nikto nepomáha a nedokázali sme sa tomu len tak prizerať a zdieľať hlúposti na sociálnych sieťach bez nejakých dôkazov.

Naše združenie sa zaregistrovalo v mnohých svetových agentúrach, ako sú napríklad:

 • EMA – Európska lieková agentúra
 • FDA – Správa potravín a liečiv je vládna agentúra USA, ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín, potravinových doplnkov, liečiv, kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných produktov v USA
 • CDC – Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb je popredným národným inštitútom Spojených štátov amerických pre verejné zdravie. CDC je federálnou agentúrou Spojených štátov pod ministerstvom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
 • ONS – Office for National Statistics je centrálny štatistický úrad Veľkej Británie, ktorý podlieha priamo parlamentu
 • AIFA – Talianska agentúra pre lieky
 • Ďalšie agentúry ako sú: VigiAccess, EUDRA, VAERS, Lekári pre Etiku COVID (z 30 krajín sveta) čí právnici vo Veľkej Británii, Rakúsky Červený kríž, agentúry novinárov v zahraničí a média spoločne so svetovými denníkmi ako je The Telegraph a ďalší.

Na základe registrácií v týchto agentúrach máme kompletný prístup ku všetkým údajom, ku kompletným dokumentom.

Po preštudovaní všetkých dokumentov o vakcínach a o komplikáciách po očkovaní sme došli k mnohým záverom, a to k veľmi závažným, na živote ohrozujúcim, ťažkým prípadom a komplikáciách s očkovaním na Covid-19.

Samozrejme, že očkovacie centrá vôbec neinformujú pacientov o týchto rizikách a už vôbec nie o zložkách, ktoré nie sú povolené na ľuďoch! Pri osobnom stretnutí v týchto centrách sa vyhýbajú týmto otázkam!

Čo myslíte, že prečo!?

Po našom verejnom vystúpení nielen pred Národnou radou SR ešte pred časom sme ako jediní povedali verejne také veci, že Ministerstvo Zdravotníctva SR muselo zmeniť očkovanie detí do 11 rokov na očkovanie neregistrovanou vakcínou Pfizer BNT162b2.

No lenže touto neregistrovanou vakcínou sa očkujú aj deti od 12 rokov a dospelí. Zistili sme totiž aj to, že táto vakcína obsahuje dve zložky, ktoré nie sú dovolené pre humánne použitie na ľuďoch!

Zistili sme aj to, že momentálne vážne prebiehajú klinické štúdie, ktoré majú byť ukončené až v decembri 2023 po niekoľkých odkladoch výrobcu a EMA.

Pár odsekov z dokumentov EMA a Pfizer: anx153458 (COMINARTY mRNA vakcína COVID-19 (upravená nukleozidmi)) EMEA/H/C/00573:

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších.

Zameniteľnosť očkovacej látky Comirnaty s inými očkovacími látkami proti COVID-19 na účely dokončenia primárneho očkovacieho cyklu alebo ako posilňovacej dávky (tretia dávka) nebola stanovená.

Osoby, ktoré dostali 1. dávku očkovacej látky Comirnaty, majú na dokončenie primárneho očkovacieho cyklu dostať aj druhú dávku Comirnaty.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Comirnaty u pediatrických účastníkov vo veku menej ako 12 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii sú len obmedzené údaje.

Myokarditída a perikarditída

Po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty sa pozorovali veľmi zriedkavé prípady myokarditídy a perikarditídy. Tieto prípady sa vyskytli hlavne do 14 dní po očkovaní, častejšie po druhom očkovaní a častejšie u mladších mužov.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Z dostupných údajov vyplýva, že priebeh myokarditídy a perikarditídy po očkovaní sa nelíši od myokarditídy alebo perikarditídy vo všeobecnosti.

Zdravotnícki pracovníci majú venovať zvýšenú pozornosť prejavom a príznakom myokarditídy a perikarditídy.

Očkované osoby majú byť poučené, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich po očkovaní objavia príznaky naznačujúce myokarditídu alebo perikarditídu, napríklad (akútna a pretrvávajúca) bolesť v hrudníku, dýchavičnosť alebo palpitácie.

Zdravotnícki pracovníci si majú pri diagnostike a liečbe tohto ochorenia prečítať usmernenia a/alebo sa poradiť so špecialistami.

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s očkovacou látkou Comirnaty u pediatrickej populácie na prevenciu ochorenia COVID-19 (informácie o použití v pediatrickej populácii).

Tento liek bol registrovaný s tzv. podmienkou. To znamená, že sa očakávajú ďalšie údaje o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky najmenej raz ročne posúdi nové informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností lieku bude podľa potreby aktualizovať.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

 • ((4-hydroxybutyl)azándiyl)bis(hexán-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoát) (ALC-0315)
 • 2-[(polyetylénglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
 • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholín (DSPC)
 • cholesterol
 • chlorid draselný
 • dihydrogenfosforečnan draselný
 • chlorid sodný
 • 15-dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
 • sacharóza
 • voda na injekcie

6.2 Inkompatibilita

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.

Na potvrdenie účinnosti a bezpečnosti očkovacej látky Comirnaty má držiteľ rozhodnutia o registrácii predložiť konečnú správu o klinickej štúdii pre randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu C4591001 zaslepenú pre pozorovateľa. December 2023

Zložky tejto vakcíny pre Pfizer vyrába spoločnosť, a po kontakte s touto spoločnosťou:

Echelon Biosciences Inc
675 Arapeen Dr. Ste 302 Salt Lake City,
UT 84108 – 801-588-0455

Zložky vakcíny určené nie na ľudské použitie

1. ALC-0315

ALC-0315 je ionizovateľný lipid, ktorý sa používa na tvorbu lipidových nanočastíc na dodávanie RNA. ALC-0315 je okrem ALC-0159, DSPC a cholesterolu jednou zo zložiek vakcíny BNT162b2 proti SARS-CoV-2.

Tento produkt je určený len na výskumné účely a nie na ľudské použitie. (zdroj)

2. ALC-0159

ALC-0159 je PEGylovaný lipid, ktorý sa používa na tvorbu lipidových nanočastíc na dodávanie RNA. ALC-0159 je okrem ALC-0315, DSPC a cholesterolu jednou zo zložiek vakcíny BNT162b2 proti SARS-CoV-2.

Tento produkt je určený len na výskumné účely a nie na ľudské použitie. (zdroj)

Záver

Bolo úradne preložených cez 70 dokumentov a priložených pre Generálnu prokuratúru 42 dokumentov.

Ďalšie články a dôkazy:

Niektoré dokumenty sme nezverejnili kvôli ochrane!

Pripravujú sa ďalšie trestné oznámenia a to na všetky vakcíny proti Covid-19… pretože sme zistili ďalšie veci podobné týmto ako je u Pfizer! No tu už potrebujeme aj vašu podporu.

Chceme všetkým poďakovať, ktorí sa neboja postaviť za práva a za zdravie nielen našich detí!

S pozdravom Kamil Jakub a Peter Puškár (upozorňujem, že je to iba menovec)

Liečba osteoporózy

Zdroj: dostojneslovensko.eu, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme tímu Bádateľa za ďalší článok.
  Aj na webe mercola.com bolo uvedené cca aké „fajnovučké“ veci sú v týchto vakcínach a čo tieto veci spôsobujú (aké choroby môžu vyvolať). Nečudo, že teraz MUDr. Mercola radšej maže svoje články po 48 hodinách (vyhrážali sa mu).
  Od MUDr. Mercolu je dobré aj odoberať jeho newsletter, ktorý príde každý deň na náš mail.

 2. https://cz24.news/qr-kody-znackovaci-nastroj-selmy-pre-nasu-novu-identitu-a-elektronicky-totalitny-gulag-je-iba-na-nas-ci-prijmeme/
  QR KÓDY: Značkovací nástroj šelmy pre našu novú identitu a elektronický totalitný gulag. Je iba na nás, či prijmeme

  • V austrálii už v plnom prúde, zabudli zavčas na klokany polovať, ničia im mnohoročné úsilie dosiahnuť uspokojenie v spoločenskom postavení.

 3. https://cz24.news/na-slovensku-koalicna-mafia-ruinuje-ekonomiku-slovaci-chodia-na-nakupy-do-ceska-a-polska-v-polsku-ide-zivot-naplno-diskoteky-bary-otvorene/
  Na Slovensku koaličná mafia ruinuje ekonomiku, Slováci chodia na nákupy do Česka a Poľska. V Poľsku ide život naplno, diskotéky, bary otvorené….

  • Pavelkovych Milan

   Dotknutým podnikateľom, čo majú zatvorené prevádzky to ale vyhovuje. Inak je úplne nepochopiteľné, že nič nerobia. Lidl predáva veselo v predajniach technický tovar /vŕtačky, píly…. atď / ale Slovensky podnikateľ s takým sortimentom musí byť zatvorený. Nuž pokiaľ sa všetci dotknutí neozvu a nič proti tomu nerobia, tak nech skrachujú. Ich problém, ich hlúposť. Prečo sa nevedia zorganizovať a bojovať proti tomu?

   • presne tak aj mne to pripadá. Lepšie sa im pozdáva žobrať o refundácie štát, ako zobrať päste a dobiť tých, čo im bránia v podnikaní.

    • Dnes Infovojna.sk – nosatý Lichtner a zorientovaný Baránek – sú za to, aby prebehla Kolíkovej reforma perzekúcie slovenskej inteligencie – opozície!

     Čiže – pokiaľ sa Sionom podarí zavrieť slovenskú inteligenciu na 12 rokov – Lichtner a Baránek ju nafrckajú – kedykoľvek – plný kýbel!

   • Tady v Čechách je to tak že malý podnikatelé ve svých prodejnách vyžadují roušky/ čest výjimkám/ , tak nakoupím raději v Lidlu kde mají všechno ,nebo COOP kde si to už nevšímají a neotravují mně rouškou. Takže když drobní podnikatelé podporují vládní tyranii a roušky ať jdou k čertu a když půjdou ke dnu lidem to bude fuk,najdou si svou cestu k potravinám a tovaru bez omezení u nákupů

  • V Polsku maju tiez takzvane „opatrenia“,ale zrejme to ludia „nezeru“,ako inde. Buduci rok ich planuju viac vaxovat,podla deagle report,zomrie v Polsku asi 5 Millionov ludi,do roku 2025

 4. https://www.banned.video/watch?id=61ae5a6e45f7e707927889d7
  New Scientific Study Proves 5G Makes Covid WORSE
  Nová vedecká štúdia dokazuje, že 5G robí Covid HORŠÍM

 5. https://www.banned.video/watch?id=61ae47d35578d206fcfa331f
  More Than Half Of UK Omicron Cases Are The Double-Vaxxed
  Viac ako polovica Omicron prípadov v Spojenom kráľovstve má dvojité očkovanie

  • Pavelkovych Milan

   Veď to je pravý účel opichania. Aby títo vírus šírili čo najviac ďalej a opichavanie sa stane takým perpetum mobile na peniaze.
   Jednoducho s tým vírusom sa treba naučiť žiť ako s ostatnými vírusmi.

  • Neopichaných napáda málo, opichanci majú viac oslabenú imunitu – stávajú sa závislákmi na ihle. Joint s podporou štátu na neistý termín eutanázie bez etickej komisie na úkor daňových poplatníkov a zadĺženosť štátu.

 6. https://www.youtube.com/watch?v=o_e-F9Zypgk
  R. FICO: HLÚPOSŤ HEGERO-MATOVIČOVSKÝCH OPATRENÍ SME SI VYSKÚŠALI NA VLASTNEJ KOŽI.

  • Pavelkovych Milan

   Ale, budem sa opakovať, podnikateľom na Slovensku to takto musí vyhovovat. Veď proti tomu absolútne NIČ nerobia. Držia huby, sú ticho, buzeruju aj to málo ľudí čo by do prevádzky prišlo /OTP/ tak nech SKRACHUJÚ. Tak im treba idiotom.

   • ze komu nie je rady,neni mu ani pomoci,je zaujimave ze cim vacsie vzdelanie,tym viac sa tyto ludia „napchavaju takzvanym“virusom“

 7. vypisovať nám už nepomôže ,sme vo vojne, treba ísť do ulíc bojovať …

 8. Je vyhlásený núdzový stav ? Nie je Je vyhlásená pandémia ? Nie je A keby aj .. spĺňa podmienky pandémie? Nie nespĺňa A tiež očkovanie v čase pandémie neodporúčajú .. či podľa toho aký ,,odborník ,, povie Takže povinné oc.by nemalo byť Asi si ozaj musí človek dať pozor na nimi vypustené vety a povinnosti a riadne sa informovať okolo všetkého Lebo oni chcú aby ľudia boli blbi a pristáli na ich hru
  A…
  Vrátim sa ku scitovaniu obyvateľstva v 2020 Odsledoval to niekto ,čo sme s tým získali ? Načo to bolo dobre ?

  • Kristina Živkovičová

   Nuz scitanie obyvatelrtva chapem po svojom..najprv,aby vedeli presne..kolko nas je..pocet vakcin pre dospelych,presny pocet pre deti…vedia presne kolko je dochodcov, a pracuju na plane sa ich zbavit,kedze sa to celkom nedari,chcu vakcinu povinne presadit!
   Stav nehmotneho majetku..pretoze uz sa posusksva…budeme pracovat ale nebudeme vlastnit..to su nove stanovy svetoveho poriadku…za chvilu pride na ucty v bankach
   ..a zmizne hotovost. Mam uz svoje roky, tento boj budu musiet vybojovat ludia do 40 rokov..tychto idiotov volili mladsi a neviem,kto moze zachranit tuto krajinu pred znicenim..

   • Pani Kristinka,vsetko tomu naznacuje ze: uz je pozde,mily Drozde“ Existuje fotka,kde 103 rocna Armenka,brani svoj dom so samopalom v Rukach ,skuste si nejak zadovazit,aspon nejaku stravu,na dlhsi cas,lebo aj Hladomor,je v ICH plane

 9. https://www.naturalnews.com/2021-12-06-european-commission-considering-forcing-covid-vaccines-europe.html
  VAX HOLOCAUST: European Commission President Ursula von der Leyen says she’s considering forcing covid “vaccines” on all of Europe
  VAKCINAČNÝ HOLOKAUST: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová hovorí, že zvažuje vynucovanie (donútenie) „vakcín“ proti Covidu v celej Európe

  The globalists want all of Europe to be forcibly injected with “covid”
  Globalisti chcú, aby celá Európa bola násilne zaočkovaná s „covidom“

 10. Slová riaditeľa motolskej nemocnice Miloslava Ludvíka, “ rok 2019 posledná chrípková epidémia – 6 týždňov, 996 000 nakazených, 1500 mŕtvych, dnes Covid 7 273 nakazených, 215 mŕtvych,…. … ten vírus je neuveriteľne marketingovo-schopný “

  https://rumble.com/vo036z-editel-motolsk-nemocnice-miloslav-ludvk.html

  2 min.

 11. Lenže momentálne je to tak, že v SR sa neuveriteľne zosilňuje tlak na podvolenie sa očkovacej lobby (mafii). Už sa aj vyhrážajú povinným očkovaním, najmä seniorom. Máme u nás núdzový stav, lockdown (človek nemôže cestovať ani len z okresu do okresu) a TV propaganda sa na nás dennodenne valí, jedno či RTVS, TA3, Markíza, JOJ. Trestné oznámenie je chvályhodné, ale kedy sa dočkáme verdiktu? A k tomu ešte v neprospech covid-mafie? A ak aj, bude sa ním vládna koalícia riadiť?

  • Nie je podstatný len čas verdiktu, ale aj to, aby ľudia boli o tom informovaní. Jednak kvôli tomu, aby vedeli o tej vakcína čo najviac a mohli to použiť pri rozhodovaní o sebe alebo informovaním svojich blízkych ohľadne toho, či sa zaočkovať. A jednak preto, aby sa vytvoril spoločenský tlak a to trestné oznámenie nebolo zametené pod koberec.

   • Práve som na AE News čítal, že Ursula von der Leyen poskytla 1.12.2021 interwiew britskej BBC, pričom vraj povedala, že je načase zvážiť povinné očkovanie v celej EÚ a to z titulu nariadenia Európskej komisie. Pokiaľ sa tak skutočne stane, vlády 27 krajín EÚ sa ním budú musieť riadiť? Neexistuje v tomto prípade právo veta (aj keď som si istý, že SR by ho iste nevyužila)?

    • Ešte pred rokom a pol na začiatku pandémie, keď bol nedostatok rúšok a respiorátorov, tak tvrdila, že EÚ je do toho nič, lebo EÚ nemá na starosti zdravotnú politiku členských štátov. A hľa, už zrazu má? Treba jej to pripomenúť, určite bude v archíve plno jej predošlých vyjadrení.

     • Pavelkovych Milan

      Von Hovnova je priamo finančne zainteresovana na tom chemickom svinstve, jej manžel je nejaký vysoký kapo z nacistickeho Pfizeru. Takže tá špinavá suka bude tlačiť na pílu. Len ako je možné, že tá špina sama objednáva ten chemický jed. Už by ju mal niekto eliminovať…

   • holistický prístup

    redakcia,

    „Trestné oznámenie na Pfizer: Vo vakcíne sú látky nie na ľudské použitie!“

    Prečo na Pfizer?!? – tr. oznámenie má smerovať predsa na tých veľmi dobre platených „ODBORNÍKOV“, ktorí to schválili!!!! a KÚPILI (zazmluvnili) na vyvraždenie človečenstva!!!! – na všetky tie „schvaľovacie“ organizácie – nikdy nikým nevolené!!!!! – na všetkých, ktorí to pretláčajú, …, aplikujú, podporujú, …

    Znovu len podpora podvodu s fiktívnym „kovidom“ … predsa treba žiadať DÔKAZ o existencii všetkých tých mutácií!!!!! – dôkaz o tom, že sú živé, replikovateľné, žijúce mimo „hostiteľa“, … dôkaz o účinnosti a opodstatnenosti všetkých tých „opatrení“ – na základe toho podávať tr. oznámenia na všetkých zúčastnených, súdne návrhy, … Tým, že podporujete systém a hráte ICH HRY, sa nikdy z toho nevymotáte …

    Tr. oznámenie má smerovať proti tým, ktorí ZAKÁZALI liečiť všetky problémy!!!!! – na všetkých tých „MUDROV, PUDROV, …“, ktorí zakázali a ukryli všetky účinné prostriedky a spôsoby!!!!

    OTÁZKA?!? – za KOHO KTO kope?!?

    • holistický prístup

     redakcia,

     je nutné tr. oznámenia podávať na tých, ktorí zdrojovo napumpovali výrobcov jedov, zaručili im beztrestnosť za SMRŤ a POŠKODENIE, ktorí všetko ODSÚHLASILI!!!!, ktorí sú na celom tom cirkuse priamo finančne „zvýhodňovaní“!!!

     Takéto tr. oznámenia – na vopred zodpovednosti zbavených „výrobcov“ – skončia v koši – stačí odpoveď, že sú zbavení zodpovednosti!!!

     Príde mi to, že sa NIEKTO snaží sám seba dostať do povedomia sťa „bojovník“ a vyryžovať nejaké bodíky v prípadných – ako vždy – falošných vraj „dem. voľbách“ …

     PS: Strácajú sa mi tu príspevky – po odoslaní ich nenačíta – toto je len veľmi skrátená verzia.

     • Pavelkovych Milan

      Takže tr. oznámenie o ničom. Už vidím ako vodcovia tejto genocídy /z ekonomického fóra v Davose / ako napr. Klaus Schwab, Zuckerberg, Fauci, Gates, maďarský židovsky finančný podvodník sereš, obamovci, Clintonovci, rotchildovci a nesmieme zabudnúť na vrchného satana z vatikánu, sa teraz niekde v kúte trasu strachom z tohoto TO. Tu pomôže len ich likvidácia, nič iné. Inak ľudstvo skončí.

     • 👍 BINGOOOO‼️‼️‼️😉
      TENTO KAMIL JAKUB SA PREZENTUJE NA FB AKO KAMIL PAVUCKO, JE TO JEDEN ODPORNY, AGRESIVNY TVOR, ZAPLATENA OPOZICIA, KED NEMATE TAKY NAZOR AKO ON, MATE DRZAT HUBU, MAM OSOBNE SKUSENOSTI S NIM, JE TO JEDNO ZAPREDANE HNUSNE HOVADO, NACO UZ VELKOHUBO PODAVA OZ NA PFIZER, KED SA ZBAVILO ZODPOVEDNOSTI ZA SVOJE TZV. VAKCINY ALE TRESTNE OZNAMENIE NEPODAJU NA VLADU, KTORA JE PRIAMO ZODPOVEDNA ZA MASOVE VYVRAZDOVANIE SLOVAKOV⁉️⁉️⁉️😠😤

     • Dá sa písať aj nie všetkými veľkými písmenami. Dôrazu to nepridáva a pôsobí to spamovo. Niektoré servery sú nastavené tak, že takýto druh písma automaticky označujú za spam a mažú.

      Je v podstate jedno, na koho sa podá trestné oznámenie. Polícia aj tak overuje skutočnosti, zisťuje páchateľa a prípadne vznesie obvinenie, ak nájde zodpovedné osoby bez ohľadu na to, či boli v trestnom oznámení menované alebo nie. V drvivej väčšine sa trestné oznámenie podáva na „neznámeho páchateľa“.

     • holistický prístup

      redakcia,

      jediná možnosť, ako niečo zvýrazniť, je použiť veľké písmená – to robievam pravidelne – NIKDY nie celý text!!! (Zvláštne je, že sa tu objavujú celé príspevky písané len veľkými písmenami – pre tých, ktorí vyžadujú cudzie – tak sú to KAPITÁLKY.)

      Je to LOŽ!!!!, že je jedno, proti komu sa podá tr. oznámenie … úplne zbytočná LOŽ v sérii LŽÍ … VIEME, KTO tie vražedné mrňamky odsúhlasil, kto ich dotoval, kto ich pretláčal a pretláča – takže tých, ktorých POZNÁME zrazu začneme označovať sťa „NEZNÁMYCH PÁCHATEĽOV“?!?! … to je skutočne zlý sen …

     • To, že sa trestné oznámenia dávajú zvyčajne na neznámeho páchateľa, je len formalita. Robí sa to preto, lebo ak by ste dali na konkrétnu osobu a tá by nakoniec trestne stíhaná nebola, tak by mohla spätne na vás podať trestné oznámenie pre „krivé obvinenie“.

     • holistický prístup

      redakcia,

      takže súhlasíte, že je zbytočne „relevantne“ reagovať, ak VY priamo presadzujete nejaký „alibizmus“ (sebaviviňovanie) – predsa je úpne jasné, KTO tie JEDY dotoval, odsúhlasil, objednal, nakúpil (zazmluvnil), KTO ich propaguje, KTO ich aplikuje, KTO … – je to zreteľnejšie, ako zreteľné – stačí sa obrátiť na PATENTOVANÉ PATENTY a vsjo jasno … načo sa tu HRÁTE – HRÁME?!? – na „ČIERNEHO PETRA“?!? … alebo nejakú inú „detskú“ HRU?!?

  • A spomínané médiá je lepšie nesledovať. My to robíme už dlhšiu dobu a má to 2 veľké výhody – 1) lepšia psychická pohoda a 2) veľká úspora času na iné, zmysluplnejšie aktivity

  • Oldo, cestovať sa dá kdekoľvek. Treba sa len zbaviť toho STRACHU! Za ostatné obdobie /20 mesiacov/ som bol zastavený len raz a to na veľkonočný pondelok. Pán zelený bol slušný, výrazne submisívny. Treba si veriť, prestať sa báť a kľudne jazdiť aj cez 5 okresov.

 12. M RAJARATNAM

  Slovanské Noviny majú video s Dr.Pekovou, PhD, o odtajených 300 stranach z 500 by CDC v USA, a potvrdzuje čo je v tomto sudnom návrhu…

  • Pavelkovych Milan

   Veď práve preto to nacistický Pfizer chce utajiť na 55 rokov.

   • Práveže toto sú údaje prístupné z príbalového letáku. Len si trebalo viac zistiť o tam uvedených látkach. To, čo sa snažili utajiť, sú výsledky klinických štúdií a zistení, ako smrteľné sú ich vakcíny. Súd ale žiadosť zamietol a pred 2 dňami sa tie smrteľné účinky Pfizeru dostali na verejnosť. Peková o tom mala video:

    https://www.infovojna.sk/article/video-molekularni-geneticka-mudr-sona-pekova-informuje-o-odtajnenych-dokumentech-spolecnosti-pfizer

    • Peková sa podla mňa snaží rehabilitovať! Ide v tom od samého začiatku – teda mohla s tým výjsť už pred 2 rokmi! Nič „odtajnené“ neexistuje. Informácia je tovar a najdrahšia je tá utajená. Akurát Peková sa dostala k tomuto? Peková je len poštárka. Ešte by za tým mohol byť Dr.Yeadon z Pfizeru – niečo ako životná poistka. Alebo veľmi dobre rozpracovaná spravodajská hra na likvidáciu už GMS obťažujúceho Pfizeru. Môžno budeme svedkami „revolučného objavu“ v medicíne. Ale R.R.Rife to opäť nebude. Pfizer je pravdepodobne na odpis a prebieha Damage Control škôd, ktoré napáchal – globálnemu mocenskému systému! Lebo babráci! Lebo sa to prevalilo! Toto je typické Damage Control!

 13. Mňa dnes udivila cesta autobusom… ľudia hlava na hlave ako za socializmu, odstup ani nie pol metra, cca 30 cm, ani jedno okno otvorené lebo sa nedalo.
  Kovid ostal na zastávke, nenastúpil.

  • Marek Košice

   Ja sa inak divím ako to niektorí ľudia môžu vydržať… Veď poznáme všetci ako niektorým ľuďom ráno smrdí z úst… No a oni si dýchajú priamo do respirátorov v tom preplnenom buse…. Hnačka na WC má lepšiu arómu než mix takých ranných papuliek niektorých ľudí…. Našťastie už som roky rokúce nešiel ráno cez týždeň v autobuse. Na jednej strane človek vidí kopu ľudí, na druhej strane často ten smrad…

 14. Myslíte že to je naozaj?

  „Tentoraz však bolo zatmenie Slnka použité na niečo iné, oveľa dôležitejšie.

  Vo všetkých oblastiach uvedených vyššie, na fyzickej a subtílnej rovine, sa nachádzajú hlavné základne, úkryty a silné stránky Archontov a Temných síl. A čo je najdôležitejšie, tam, v Antarktíde, fungoval Kryštál globálneho paraziticko-upírskeho systému.

  TENTO KRIŠTÁĽ SA STAL HLAVNÝM CIEĽOM OPERÁCIE SOL ECLIPSE.“

  https://www.disclosurenews.it/operation-sol-eclipse-the-great-quantum-transition-lev/

 15. Ale ako vidno, vládnym satanistom nič prekáža pripraviť a zaviesť vyhláškou povinné očkovanie vybranej skupiny – salámovou metódou – postupne, lebo keby to dali na všetkých, tak sa boja nepokojov ako v Rakúsku! Tak skúšajú pomaly a postupne skupiny rozširovať! Hajzlíci – Lengvarský a OĽANO chcú proste tak či tak zaviesť povinné očkovanie a vraj nevidia ani možnosti prípadného odškodnenia za následky… Tak keď niekto zomrie či ho zmrzačia tak, aby nemohol normálne žiť, ich odškodné si môžu niekam hlboko strčiť ! Tu nepomôže nič, len ich pohnať svinským krokom PREČ !!!

 16. Marek Košice

  32 ročný srbský basketbalista zomrel na následky mozgovej príhody….. Určite z tej intravenóznej „šmakulády“…

  https://sport.aktuality.sk/c/jsgkjk0/zomrel-srbsky-basketbalista-na-nasledky-mozgovej-prihody/?utm_source=pokec.sk&utm_medium=homepage_promo

 17. Trestné oznámenie na Pfizer: Vo vakcíne sú látky nie na ľudské použitie!

  A kto podáva trestné oznámenie, stoja za tým aj skutoční odborníci,ktorí sa k tomu tr. oznámeniu pridajú a tiež právnici?

  Jedno nedokážeme pochopiť, že toľko odporu v rôznych formách je proti vakcinácii a nikto nedokázal zatiaľ zlomiť žiadnu vládu vo svete ani u nás.

  A čím ďalej tým viacej sa prijímajú tvrdšie a tvrdšie opatrenia likvidujúce nielen ekonomiku, ale aj psychiku národa a vláda pokračuje ako si vymyslí tak sa stane a plebs iba mlčky všetko prijíma a nie je schopný sa postaviť ani na odpor.

  Neudržateľnú situáciu títo nikdy nepochopia,lebo mocní vždy vyhrávajú nad slabými a dokážu ich tak manipulovať, že ani vývoj 21 storočia ich nevie zastaviť.

  Kde sme sa to dostali,čím to vlastne žijeme a čo nás ešte čaká?
  Ako vidno centralizmus EU rozhoduje o nás, lebo ich osobné záujmy prevyšujú
  nad potrebami bežných ľudí.
  Je nás veľa a tak sa podľa toho aj riadi. Zaspali sme a sny o slobode sú v nedohľadne.

  • Pokiaľ bude SR v EÚ a NATO, bude sa neustále presadzovať takzvaná prozápadná orientácia a tým pádom skôr či neskôr aj povinné očkovanie proti covidu. Stále sme svedkami toho, že nikým nevolená Európska komisia postaví vlády národných štátov do haptáku a pokiaľ neuposlúchnu, zavedie ekonomické sankcie. Tak načo je nám taký spolok, keď už ani len slobodu pohybu nemáme – nielen v rámci EÚ ale aj v rámci vlastného štátu. Pritom sú indície, že súčasná nemecká vláda tlačí na pílu ešte užšej integrácie – na federalizáciu EÚ.

  • …že toľko odporu v rôznych formách….
   A Matrix ste ľudkovia videli? TEN ČO BOJUJE PROTI MATRIXU MU VLASTNE POMÁHA, LEBO POUKAZUJE NA TO ČO V ŇOM NEFUNGUJE!

 18. V decembrovom čísle Zem a vek sú veľmi dobré články na túto tému a aj o Ivermetíne.

 19. https://www.naturalnews.com/2021-12-06-pfizer-moderna-vaccines-cause-heart-problems.html
  Truth hurts: Pfizer, Moderna COVID vaccines cause heart problems
  Pravda bolí: Covid vakcíny od Pfizer, Moderna spôsobujú srdcové problémy

  South African doctor brands vaccines as poisonous
  Juhoafrický lekár označuje vakcíny za jedovaté

 20. https://www.naturalnews.com/2021-12-06-omicron-positive-passengers-south-africa-fully-vaccinated.html
  Dutch authorities confirm 14 omicron-positive passengers from South Africa were fully vaccinated
  Holandské úrady potvrdili, že 14 omikrón-pozitívnych pasažierov z Južnej Afriky bolo plne zaočkovaných

  Omicron variant infecting fully vaccinated people
  Omicronový variant infikujúci plne zaočkovaných ľudí

 21. https://www.naturalnews.com/2021-12-06-big-pharma-massive-revenues-annual-revaccination.html
  Big Pharma to reap massive revenues at the expense of people’s lives as vaccine manufacturers push for annual revaccination
  Big Pharma (farmaceutický priemysel) žne obrovské príjmy na úkor ľudských životov ako výrobcovia vakcín presadzujú každoročné preočkovanie

  It’s all about the money
  Všetko je to o peniazoch

 22. Marek Košice
 23. https://www.banned.video/watch?id=61ae5b6645f7e7079278e91d
  European ‘Sucide Pod’ Approved; Painless Death Guaranteed….
  Schválený európsky „Sucide Pod“; Bezbolestná smrť zaručená….

  Sucide Pod – samovražedná kabína, samovražedná búdka

  Priemysel smrti sa rozširuje

 24. https://cz24.news/pfizer-a-americky-regulator-fda-podla-sudom-uvolnenych-dokumentov-vedeli-uz-po-90-dnoch-ze-ich-mrna-genova-terapia-sposobuje-smrt-spontanne-potraty-rodenie-mrtvych-deti-a-poruchy-centralnej-nervove/
  PFIZER A AMERICKÝ REGULÁTOR FDA PODĽA SÚDOM UVOĽNENÝCH DOKUMENTOV VEDELI UZ PO 90 DŇOCH, ŽE ICH MRNA GÉNOVA TERAPIA SPÔSOBUJE SMRŤ, SPONTÁNNE POTRATY, RODENIE MŔTVYCH DETÍ A PORUCHY CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY. TIETO INFORMÁCIE MAJÚ AJ SLOVENSKÝ A ČESKÝ SUKL A POLITICI

 25. hľadač pravdy

  Čech žijúci vo Viedni hovorí o tom, čo sa deje v Rakúsku:

  https://nastub.cz/w/10fab06f-6ca7-439c-b2a3-1740cde5047d

  • Pri Viedni sa už raz o osude Európy rozhodovalo a to 11. až 12. septembra 1683. Bola to jedna z kľúčových bitiek medzi Habsburgovcami a Osmanskou ríšou, ktorá v konečnom dôsledku znamenala ukončenie osmanskej (tureckej) expanzie v strednej Európe. Teraz je to to isté, lebo podvolenie sa teroristickej, covidovej diktatúre, bude fatálnou prehrou. Názorný príklad toho, že pre vládne elity sú zákony len zdrapom toaletného papiera.

 26. Pokolra veluk

  Vakcína z vás spraví GMO kyborga, celé je to o transhumanizme, plain and simple
  https://pokolraveluk.info/2021/12/06/hroza-toto-je-v-covid-vakcinach/

 27. http://www.nwoo.org/2021/12/07/pravnik-soudi-americkou-vladu-kvuli-skutecnemu-stavu-umrti-na-ockovani/
  Právník soudí americkou vládu kvůli skutečnému stavu úmrtí na „očkování“

  Právník ze státu Ohio, Dr. Thomas Renz, soudí americkou vládu. Zjistil, že došlo ke 45 000 úmrtí na tak zvaná „očkování“ během pouhých tří dnů od vpichu injekce a to všecko bylo před lidmi utajeno.

  Nejnovější zpráva od Dr. Sherri Tenpenny to celé staví do jiného světla. Dr. Tenpenny mluvila s člověkem, který pracuje u firmy Pfizer a který řekl, že to množství mrtvých na následky „očkování“ v Americe je 200 000 lidí, z nichž všichni zemřeli do týdne, nebo ještě dříve po vpichu.

  • Zamyslete se sami a spočítejte kolik znáte těch, kteří měli těžký koronavirus, ale nebyli před tím ani očkováni ani testováni. (Testování a očkování, obojí tuto nemoc způsobují). Nejspíš tak jako já, neznáte nikoho. Lehké nachlazení, to snad, to se stane. Ale vážná těžká nemoc? To ne!

   A teď přemýšlejte, kolik znáte těch, kteří jsou těžce nemocní, anebo zemřeli po PCR testu, nebo po očkování. Já sama jich znám hned několik.

 28. https://aeronet.cz/news/ursula-von-der-leyen-je-nacase-zvazit-mandatorni-vakcinaci-v-cele-evropske-unii-a-je-to-tady-jen-par-tydnu-po-schuzce-a-po-pratelskem-objeti-sefky-eu-komise-s-reditelem-pfizeru/
  Ursula von der Leyen: Je načase zvážit mandatorní vakcinaci v celé Evropské unii! A je to tady, jen pár týdnů po schůzce a po přátelském objetí šéfky EU Komise s ředitelem Pfizeru na slavnostním večeru Atlantic Council je na stole zrušení Norimberského kodexu a povinné očkování všech občanů 27 zemí EU! Opět se naplnila další předpověď a údajná konspirace Aeronetu z loňského roku! V Rakousku lobboval za povinnou vakcínu mladý Soros, u Leyenové starý Bourla! Záminkou pro povinnou evropskou vakcinaci se má stát Omicron, Brusel už chystá první rozhovory a jednání s politiky, kdy se to celé spustí!

  • Následně se obejmul s Ursulou a o něčem spolu přes 2 hodiny jednali za zavřenými dveřmi v odděleném salónku. Nyní po pár týdnech už víme, o čem to bylo. Bourla lobboval za Evropský vakcinační mandát, kterým by se všechno obyvatelstvo EU muselo řídit a muselo by se nechat povinně naočkovat, a to právě vakcínou Pfizer. Fotografie nepotřebují komentáře, ano, takhle to funguje v politice. Lobbista si dá schůzku s vysokým politikem a za pár týdnů se dějí věci.

   • Fašizace v celé EU jde jedním jediným směrem, a to k tomu, aby neočkovaní lidé v nějaké chvíli mohli být označeni za teroristy. Zatím si to nikdo z politiků EU takto nahlas říct nedovolil, ale je to jenom otázkou času.

   • holistický prístup

    „Lobista“ = korupčník profesionál!!!!

  • holistický prístup

   Nuž zapatentovali si, objednali si, zadotovali si, zazmluvnili si, doviezli si, …, propagujú, … – volajú po násilí – chcú násile?!? – tak ho dostanú!!! – povinne VŠETKÝCH s ICH „genetikou“ uzatvoriť v rámci „rodín“ do malých klietok a NÁSILÍM tie ICH jedy do nich pichať v týždených intervaloch!!!! – začať najmladšími – postupovať ďalej až po najstarších – a tie psychopatické beštie, ktoré sú na „výslní“ si nechať na koniec – aby si to riadne užili!!!!

   KTO chce KAM, pomôžme MU TAM.

   Nech sa tak stane – stalo sa.

   • holistický prístup

    Veď je to len a len pre ICH dobro, o ktorom tak snívajú – načim im ho dopriať a dať.

 29. holistický prístup

  Kopírujem príspevok z inej diskusie:

  Babies hospitalized after getting Covid-19 vaccine
  Dvě miminka byly hospitalizovány po očkování proti Covid-19
  https://www.rt.com/news/542288-babies-vaccine-pfizer-brazil/

  Dvě brazilské děti skončily v nemocnici poté, co si zdravotní sestra spletla lahvičky a omylem jim vpíchla vakcínu proti koronaviru Pfizer místo zamýšlené vakcinace kojenců.

  Šokující chyba byla poprvé hlášena médii a oficiálně potvrzena v neděli místními úřady v obci Sorocaba v brazilském státě Sao Paulo.

  Dvouměsíční holčička a čtyřměsíční chlapec dorazili do zdravotnického zařízení v této oblasti minulou středu, aby dostali injekce pětivalentní vakcíny, která chrání děti před záškrtem, černým kašlem, tetanem, hepatitidou B a Hib.

  Z diskuse pod článkem (POZOR zvedne vám to tlak!)

  – Příběh je neúplný! Četl jsem příběh v portugalštině. Původní příběh uvádí, že jedno z dětí není schopno hýbat jednou nohou. Proč to nebylo řečeno zde v tomto článku?

  – Zde v Kanadě vzala nezodpovědná matka své batole do “Mega očkovacího centra” na “očkování proti chřipce”. Skončili tím, že batoleti vpíchli injekci Pfizer pro dospělé.

  – Tohle nebyla nehoda! Bylo několik takových případů s lidmi, kteří si šli na chřipku a jejich zdravotní sestry jim řekly, že místo toho dostali covid (jejda, moje škoda, ale příliš pozdě, omlouvám se!) . Pokud máte děti, musíte být ve vysoké pohotovosti a osobně zkontrolovat, co je do nich vstřikováno. Ano, čtěte štítky a kontrolujte, co sestry dělají!

  -Ne, že by očkování proti chřipce bylo o něco lepší. Nebo možná to samé? Sledujte La Quinta Columna na “the English orwell city”, našli oxid grafenu ve dvou různých typech chřipkových vakcín. Mají podezření, že právě to způsobilo takzvanou první vlnu ve Španělsku a Itálii.

 30. https://otevrisvoumysl.cz/vakcinacni-fiasko-na-gibraltaru-co-bude-dal-vzhledem-k-tomu-ze-covid-vakciny-nefunguji-tak-jak-nam-slibili/
  Vakcinační fiasko na Gibraltaru: Co bude dál vzhledem k tomu, že covid vakcíny nefungují tak, jak nám slíbili?

  Ve zkratce…
  Segment z vysílání podcastu Darkhorse od Breta Weinsteina, ve kterém mluví o posledním vakcinačním fiasku z Gibraltaru, kde stoupá počet případů covidu navzdory 100% proočkovanost. Více ve videu.

 31. https://www.infovojna.sk/article/video-davos-v-katakombach-alebo-tajne-prepojenie-spoluarchitekta-velkeho-resetu-klausa-schwaba-s-vatikanom-sankt-gallenska-mafia-jej-pohlavari-a-ich-trojsky-kon-papez-frantisek
  VIDEO: Davos v katakombách alebo Tajné prepojenie spoluarchitekta Veľkého resetu Klausa Schwaba s Vatikánom, Sankt Gallenská mafia – jej pohlavári a ich trójsky kôň pápež František

  Video je určené všetkým ľuďom, nielen katolíkom, ktorí sa chcú dozvedieť, čo sa vo Vatikáne deje s Františkom a globalistickými veľkými hráčmi nového svetového poriadku.

 32. Kým veľa firiem bankrotuje hlavne, že milionári na TA3 radia ako zhodnotiť majetok.

 33. https://www.naturalnews.com/2021-12-07-covid-vaccinations-cause-lymphocytes-to-attack-organs.html
  Pathological evidence shows how covid-19 vaccinations cause lymphocytes to attack the body’s own organs
  Patologické dôkazy ukazujú, ako očkovanie proti Covid-19 spôsobuje, že lymfocyty napádajú vlastné orgány tela

  German pathologists present microscopic evidence that covid jabs cause “lymphocyte riot” – leading to organ failure
  Nemeckí patológovia predkladajú mikroskopické dôkazy, že covid vakcíny spôsobujú „vzburu lymfocytov“ – vedúcu k zlyhaniu orgánov

  Covid jabs reprogram the innate and adaptive immune system, lowering interferon levels against future infections
  Covid vakcíny preprogramujú vrodený a adaptívny imunitný systém a znížia hladiny interferónu proti budúcim infekciám

 34. https://www.naturalnews.com/2021-12-07-covid-vaccines-increase-heart-attack-risk.html
  Study: COVID-19 vaccines increase risk of heart attack by 127%
  Štúdia: Vakcíny COVID-19 zvyšujú riziko srdcového infarktu o 127 %

 35. https://cz24.news/plne-zaockovani-predstavovali-4-z-kazdych-5-umrti-na-covid-19-v-anglicku-pocas-novembra-napriek-kampani-booster-jab-posilnovacia-injekcia/
  PLNE ZAOČKOVANÍ PREDSTAVOVALI 4 Z KAŽDÝCH 5 ÚMRTÍ NA COVID-19 V ANGLICKU POČAS NOVEMBRA NAPRIEK KAMPANI BOOSTER JAB (POSILŇOVACIA INJEKCIA)

  UK: Najnovšie údaje zverejnené novou Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva o prípadoch, hospitalizáciách a úmrtiach na COVID-19 ukazujú, že zaočkovaná populácia stále predstavovala 4 z každých 5 úmrtí na COVID-19 za posledné štyri týždne napriek skutočnosti, že tí, ktorí boli považovaní za najzraniteľnejších voči Covid-19, dostali „posilňovaciu“ injekciu.

 36. Hlupákov nikto neseje ani nekosí a predsa rodia. No na Slovensku sa im veľmi darí, keď sa dostavajú až do vlády. Už nepozeráme ani televíziu ani rozhlas lebo to sa nedá
  pochopiť, že štát riadia obmedzenci.

 37. Chirurg a sportovní lékař Urs Guthauser je jedním z lékařů, kteří odporují dominantní politice očkování proti Covidu. Jaké jsou jeho argumenty?
  Pane Guthausere, varianta Delta zajišťuje zvyšující se hospitalizace, zvyšuje se tlak na neočkované – i na děti a mladistvé. Jste spoluzakladatelem otevřené sítě «Aletheia». Na vašem webu je napsáno „ruce pryč od našich dětí“. Co pro vás dělá federální očkovací kampaň?
  Nepochopení a velká hrůza. Není absolutně žádný důvod očkovat děti a dospívající.
  Můžeš být konkrétnější?
  Za prvé: Děti přenášejí virus Sars-CoV-2 na dospělé jen minimálně. Za druhé, děti velmi zřídka vážně nebo dokonce smrtelně onemocní korónou. Ukazuje to mimo jiné studie Dětské nemocnice v Curychu. Za třetí, děti nemají na pandemii žádný vliv, a proto nejsou nebezpečné pro veřejné zdraví. Navíc se u dětí, které se zotavily z Covid-19, vyvine velmi účinná a trvalá imunitní obrana, a to i proti novým koronavirovým infekcím, a to i přes většinou mírný nebo dokonce bezpříznakový průběh. Na druhou stranu jsou děti a mladiství vystaveni vysokému riziku, že utrpí stejné poškození očkováním jako dospělí, které je pak provází celý život. Tato myšlenka je hrozná a je zakázána z lékařské, etické a morální povinnosti.
  Dětský multisystémový zánětlivý syndrom (PIMS) je jedním z argumentů ve prospěch očkování u dětí.
  K tomu dochází jen velmi zřídka a souvislosti s virem Sars-CoV-2 nejsou dosud objasněny. Výsledek pacienta je obvykle příznivý. Navíc zatím nebyly hlášeny žádné smrtelné kurzy, a proto se nedomníváme, že by tento argument očkování u dětí v nejmenším ospravedlňoval. Schválení vakcín proti Covid-19 pro děti od 12 let musí být okamžitě odvoláno, protože vakcína nemá pro tuto věkovou skupinu žádný vědecky prokázaný přínos, a proto má velký potenciál poškození kvůli očekávaným nežádoucím účinkům.
  Nepřeháníš teď? Swissmedic dosud vyhodnotil 5 304 hlášení podezřelých transakcí. Větší část zpráv – 65 procent – nebyla vážná. Ve 133 případech zemřeli lidé v různé době před očkováním, podle Swissmedic se však nejednalo o očkovaná úmrtí.
  Nechci komentovat čísla Swissmedic. Držím se americké zpravodajské kanceláře VAERS a evropské zpravodajské kanceláře EMA „Eudra Vigilance“. Čísla jsou mnohem vyšší a do konce května měla více než 12 000 úmrtí a více než milion vedlejších účinků, včetně mnoha závažných cyklů. Sotva může být pravda, že my ve Švýcarsku máme tak málo vedlejších účinků a žádná úmrtí. Hlášení o nežádoucích účincích jsou navíc pasivní – neexistuje aktivní farmaceutická bdělost očkovaných, jak by bylo nutné provádět v situaci studie. Víme, že počet nenahlášených případů musí být mnohonásobně vyšší. Pitvám ke zjištění příčiny se však brání.
  Federální vládě je to jasné: k tomu, aby se člověk dostal z nebezpečné zóny, je potřeba více očkování. To se týká také lidí, kteří již měli infekci Sars-CoV2. Co myslíš?
  To nedává smysl. Nyní existují čtyři nezávislé studie, které dokazují, že více než 90 procent lidí již má imunitní obranu proti viru Sars-CoV-2 a v případě infekce okamžitě tvoří IgG a IgA. To, že jsme byli v minulosti infikováni dokonce i příbuzným koronavirem, nám pravděpodobně zajistí imunitu na mnoho let. Léčba lidí vakcínou v této situaci je nepřijatelná a porušuje lékařskou etiku. Přenesená infekce divokým virem poskytuje mnohem lepší imunitu než injekce Covid. Při přirozené infekci se totiž tvoří velké spektrum protilátek, které mohou napadnout mnoho epitopů viru.Při tzv. vakcinaci jsou protilátky velmi specifické pouze pro spike protein.
  Nicméně rostoucí počet hospitalizací a využití švýcarských jednotek intenzivní péče je třeba brát vážně. A prý «Delta» postihuje hlavně lidi, kteří nejsou očkovaní.
  Varianta Delta je jednou z mnoha tisíc mutací od doby, kdy se objevil původní virus. U viróz nachlazení je to zcela normální jev. Když viry zmutují, stávají se infekčnějšími, ale neškodnými. A je to vidět i na delta variantě. Člověk by se měl orientovat podle skutečného počtu hospitalizací a úmrtí na Covid, aby mohl posoudit nebezpečí, nikoli podle dnes již obecně známého zbytečného PCR testu. Ze statistik FOPH je ale zřejmé, že se jedná o hospitalizace v souvislosti s laboratorně potvrzenou (PCR test) infekcí Sars-CoV-2. Po pozitivním testu se již neprovádí hluboká diferenciální diagnostika k vyloučení jiných příčin. To by bylo také příliš drahé a časově náročné. Proto se musíte ptátkolik z oficiálních diagnóz Covid-19 je skutečně takových.
  Ale na jednotkách intenzivní péče je určitě víc lidí. Takže to jsou všechno dohady.
  Existuje důvodný předpoklad, že diagnóza je u vysokého procenta nesprávná. Lůžka IPS se od ledna 2020 do prosince 2020 snížila o téměř 50 procent z 1500 na něco málo přes 800. Podle BAG jsou stanice IPS do 33. týdne stále obsazeny pouze ze 75 procent. To odpovídá běžné obsazenosti, která je zaměřena z ekonomických důvodů.
  „Existuje rozumný předpoklad, že pro vysoké procento je diagnóza nesprávná.“
  Na pozadí těchto skutečností je nepřijatelné hovořit o hrozícím přetížení a volat tak po přísnějších opatřeních. Přestože podle údajů BAG je i přes masivní uzavření dostatek volných IPS lůžek, podle statistik Icumonitoring.ch je synchronně s úbytkem pacientů bez Covid deklarováno více pacientů s Covidem. To hovoří ve prospěch přeznačení z normálních pacientů na Covid. Přesně totéž se stalo na konci roku 2020 a nyní se znovu opakuje.
  Nemocnice stále tvrdí, že nyní přetěžují oddělení hlavně neočkovaní.
  Nejsou k dispozici žádné oficiální údaje, které by podporovaly tvrzení, že jsou hospitalizováni hlavně neočkovaní lidé s pozitivním testem. Testují se ale jen neočkovaní. Není tedy samozřejmě divu, že jejich podíl je vysoký ve srovnání s očkovanými lidmi, kteří nebyli testováni. Očkování navíc před nákazou delta variantou neochrání stoprocentně.
  Švýcarsko má dvě nejlepší vakcíny, ujišťuje federální vláda. Aletheia na druhé straně volá po okamžitém pozastavení účinných látek mRNA od Swissmedic – ukázalo se, že jsou zbytečné, neúčinné a nebezpečné. Vyjádřil se Swissmedic?
  Podle očekávání nebyly naše kritické body řešeny způsobem, který je ve vědě obvyklý, a naše žádost byla zamítnuta.
  Čím jsou podle vás mRNA vakcíny nebezpečné?
  Prohlášení Federální rady, že ve Švýcarsku máme dvě nejlepší vakcíny, postrádá jakýkoli vědecký základ. To je nezodpovědné zlehčování potenciálního nebezpečí této látky založené na genu. Vývoj léků a vakcín obvykle trvá deset až patnáct let. Tato skutečnost ilustruje riziko současných nouzových schválení, protože za necelý rok byly vyzdviženy tři zcela nové vakcíny a výrobci byli zproštěni odpovědnosti: dvě mRNA vakcíny a jedna vektorová vakcína. Dosud byly ve Švýcarsku použity dvě mRNA vakcíny od Pfizer/Biontech a Moderna. A znovu chci zdůraznit, že se nejedná o klasické vakcíny,ale o injekcích na bázi genů k manipulaci s tělními buňkami.
  Genové injekce – co přesně se děje v těle?
  Při klasickém očkování se do těla vpraví vakcína vyrobená ve farmaceutických továrnách z oslabených patogenů viru, aby se získala protilátková odpověď. Poté je patogen v těle přirozeně vyloučen. U vakcín na bázi genů je genetický kód viru vpraven do těla osoby, která chce být očkována. Tam kód infiltruje některé tělní buňky, hlavně do vaskulárního endotelu. Ty jsou nuceny produkovat spike proteiny z viru. Z očkovaných se stává továrna na vakcíny. Tímto trikem farmaceutický průmysl outsourcoval výrobu vakcín na těla očkovaných. Teprve nyní začíná skutečná imunitní reakce.
  Jaké důsledky má tato továrna na vakcíny pro tělo?
  To je ten problém: nevíš. Střednědobé a dlouhodobé účinky nebyly vůbec studovány. Z let předchozích pokusů na zvířatech je však známo, že život ohrožující zesílení imunity závislé na protilátkách (ADE) a autoimunitní onemocnění vedly k ukončení pokusů na zvířatech. Nikdo nemůže studiemi prokázat, že k tomu u očkovaných nedojde.
  „Nanočástice jsou vysoce toxické. Každé tělo, které je takto injikováno, utrpí velké poškození v celé řadě orgánů, včetně mozku, i když si toho očkovaná osoba na krátkou dobu ani nevšimne.“
  Tělesné buňky ovlivněné mRNA jsou nuceny produkovat toxický protein, spike protein, který je tělu cizí. Samotné nanočástice jsou vysoce toxické a každé tělo, které je injikováno, utrpí velké poškození v celé řadě orgánů, včetně mozku, i když si toho očkovaná osoba krátkou dobu ani nevšimne. O rozsahu tohoto poškození a jeho dlouhodobých následcích není nic známo. Studie ukazují, že virus Sars-CoV-2 se může integrovat do genomu pomocí reverzní transkriptázy, která může být také přítomna v našich tělesných buňkách. Musí se tedy prokázat, že se to s vakcínou u lidí nestává. Existují také důkazy, že vakcína může oslabit váš imunitní systém.
  Zpět k pokusům na zvířatech: Vakcína mRNA není nová, ale vakcína založená na tomto principu nebyla nikdy schválena.
  Ne, dokonce i po letech výzkumu jiných mRNA vakcín byl výzkum ve fázi pokusů na zvířatech přerušen kvůli vážným vedlejším účinkům a úmrtím. Nikdy nebyly zkoušeny na lidech. Nicméně tři látky byly podmínečně schváleny s masivně zkrácenými klinickými studiemi. Toto schválení je založeno na údajích od převážně mladých a zdravých účastníků studie, kteří byli pozorováni v průměru dva měsíce. Použití na lidech je nyní ve velkém měřítku po celém světě jako experiment. Zajímalo by nás, jak je něco takového vůbec možné.
  Výrobci získali masivní finanční podporu na výzkum a vědecké nasazení je skvělé.
  Celosvětově zavedený postup při vývoji léku vyžaduje tři preklinické fáze: toxikologii, farmakologii, pokusy na zvířatech, po nichž následují tři klinické fáze u lidí a zaznamenaný standardní schvalovací proces. Jedna fáze je vždy ukončena a data jsou analyzována, což může trvat až deset let. U vakcín na bázi genů byly jednotlivé fáze teleskopicky pozorovány. Se všemi penězi a úsilím světa bohužel není možné zkrátit získané znalosti o dlouhodobých účincích.
  Chcete být voláni?
  Byla zahájena následující fáze, přičemž ta předchozí ještě nebyla ukončena a vyhodnocena. Střednědobé a dlouhodobé vedlejší účinky nebylo možné tímto způsobem prozkoumat. Data testovaných osob budou vyhodnocena až v roce 2023. To, co se zde děje, je celosvětový lidský experiment. Nezodpovězených otázek je příliš mnoho.
  Můžete jmenovat některé z otevřených otázek, se kterými se Aletheia musí vypořádat?
  Jejich otázek je mnoho. Mechanismy účinku a účinnost vakcín nebyly dostatečně prozkoumány. Může být mRNA integrována do genomu kmenových buněk a germinativních buněk? Jaké důsledky by to mělo pro potomka? Dostávají se nanočástice do krevního oběhu a co tam dělají? Složky nanočástic jsou po integraci do buněk velmi toxické! Jaké dlouhodobé účinky na chronický zánět nebo rakovinu lze očekávat? Spike proteiny mají pasivní a aktivní vlastnosti – co se stane, když se dostanou do krevního oběhu? Jak je to s aktivací krevních destiček a tvorbou trombóz? Nedávná studie ukázala, že spike proteiny způsobují poškození vaskulárních buněk.
  V současné době kolují pojmy jako virové šíření a magnetismus. Co myslíš?
  Nechci se vyjadřovat k magnetismu. Neexistují na to žádné klinické studie. Ve virologii „vylučování“ popisuje uvolnění virů z hostitelské buňky po úspěšné replikaci. V případě šíření viru po očkování proti Covidu se obává, že ti, kteří byli očkovaní, by mohli vypudit vrcholový protein koronaviru, přenést ho na neočkované osoby přes sliznice a pak způsobit řadu příznaků, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost nebo vyrážky. I v tomto ohledu je potřeba dokázat, že se tak neděje.
  Jak se chráníte před Covid-19, když se nechcete nechat očkovat?
  Dopřejte si čerstvý vzduch a posilněte svůj imunitní systém – také zdravou stravou. S ohledem na imunitní systém je požadavek masky zejména u dětí naprosto nepochopitelným a lékařsky nepochopitelným opatřením. Děti se musí vypořádat s patogeny prostředí, aby si vytvořily silný imunitní systém. S maskou je to ztíženo.
  A kdo má příznaky?
  Pokud máte příznaky, zůstaňte doma a v případě potřeby se poraďte s lékařem, jako tomu bylo až do doby před Coronou. Existují spolehlivé možnosti terapie, pomocí kterých lze nemoc Covid ovládat. Neexistuje jen očkování, jak chtějí, abychom věřili. Faktem je, že 99,85 procenta lidstva na celém světě tuto infekci přežije. Hospitalizováno muselo být zatím jen malé procento; někteří kvůli vážným předchozím onemocněním na jednotkách intenzivní péče. Na infekci zemřelo 0,15 procenta nemocných – průměrný věk je 86 let. Taková čísla mimochodem najdeme i u epidemií s chřipkou a chřipkovými viry.

  • Dzievčisko – ty tu len pekne krásne píš! O čo viac budeš písať ty – o to menej musím ja! Boh ťa ochraňuj!

 38. Známý francouzský specialista na infekční choroby Perronne vysvětluje: Skutečným nebezpečím jsou očkovaní, nikoli neočkovaní – mnohem účinnější a účinnější přístup jsou léky.
  Profesor Christian Perronne, jeden z nejuznávanějších francouzských odborníků na infekční onemocnění a dlouholetý vládní poradce, je již dlouho oddaným skeptikem politiky očkování proti Covidu 19 – a to nejen ve své domovské zemi. S ohledem na situaci v Izraeli a Velké Británii nyní Perronne veřejně vyzval k tomu, aby lidé očkovaní proti Covid-19 byli umístěni do karantény a izolováni od společnosti; ve skutečnosti by to bylo „uzamčení pro očkované lidi“. Provokativní požadavek je obrácením předchozího narativu: Ne neočkovaní, ale očkovaní jsou nebezpeční pro ostatní. Zejména v Izraeli a Velké Británii, kde probíhají největší očkovací programy na světě, můžete také v nemocnicích vidět nejzávažnější případy Covid mezi očkovanými lidmi.
  Perronne již v srpnu podrobněji – a ještě explicitněji – řekl : V historii infekčního lékařství se „nikdy nestalo, aby stát nebo politik doporučil miliardám lidí na celém světě systematické očkování proti nemoci, jejíž úmrtnost je nyní na 0,05 %. To je velmi nízká úmrtnost! A všechny děsí, že z Indie přichází nová tzv. „Delta varianta“, ale ve skutečnosti jsou všechny tyto varianty stále méně nebezpečné a my nyní víme, že [s] touto tzv. „vakcínou“ v populaci , který je z velké části očkovaný, právě u těchto lidí vznikají varianty.“
  Existují terapie, které fungují!
  Perronne doslova pokračoval: „Takže nechápu, proč politici a různé úřady v různých zemích vyzývají k hromadnému očkování, i když je nemoc tak mírná. A víme, že více než 90 % případů se vyskytuje u velmi starých lidí. A můžeme je léčit: máme terapie. Existují stovky publikací, které ukazují, že včasná léčba funguje: existuje hydroxychlorochin, azithromycin, ivermektin, zinek, vitamín D atd. – funguje to! Existují publikace! Takže všechny tyto produkty, takzvané „vakcíny“, jsou k ničemu, protože dokážeme velmi dobře ovládnout epidemii.“
  Perronne vede k tomuto alternativnímu přístupu, jak udržet takzvanou pandemii na uzdě pomocí léků – pro intervenující akutní terapii i profylaxi – příklad Indie:„Žije tam téměř jeden a půl miliardy lidí v mnoha různých státech. Ve státech, kde byli lidé léčeni ivermektinem, zinkem, doxycyklinem a vitaminem D, se epidemie udržela na velmi nízké úrovni: celkem rychle pominula. Ale ve státech, kde zakázali antibiotickou a antivirovou léčbu, která působí na virus, a [kde] dostali „vakcínu“ a také remdesivir (pocházející z Francie a Belgie, protože remdesivir byl tak toxický a neúčinný: Francouzi a Belgičané poslali obrovské množství remdesiviru indické populaci!), v těch oblastech Indie, kde používali „vakcíny“ a remdesivir, se epidemie vrátila s novými úmrtími. To je důkaz, že včasná léčba může být úspěšná a epidemie bude velmi rychle zažehnána.“
  Bohužel je třeba se obávat, že slova tohoto skutečného odborníka jsou ignorována, protože – stejně jako mnoho dalších zástupců „nesouhlasných hlasů“ v této koronavirové krizi – pochází z mainstreamových médií a také z převládající lobbyistické politiky, která se řídí výhradně očkovací agendu v zájmu Big Pharma, vyhněte se jí a zamlčte ji .

 39. cituji:
  Z obavy před komplikacemi dětských nemocí vytváří medicína generaci jedinců s dysfunkčním imunitním systémem. Můžeme sledovat podivné a nikým nepředvídatelné zásahy do stádní imunity, jejíž vytvoření bylo a je cílem vakcinologů, epidemiologů a hygieniků. Zdraví dětí je narušováno přídatnými látkami ve vakcínách – rtutí, hliníkem, formaldehydem, viry a fragmenty DNA. Následky očkování jsou většinou nenápadné a projevují se postupně. Avšak statistiky z USA jsou výmluvné a některá čísla si v knížce uvedeme. Kolik dětí se musí vystavit riziku očkování, aby se jedno zachránilo od případných komplikací běžných dětských nemocí? Kolik dětí je poškozováno následky lékařské péče?

  ZDROJ VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ (PROF. RNDR. ANNA STRUNECKÁ, DRSC.)
  https://www.mj-krasazdravi.cz/varovne-signaly-ockovani–prof–rndr–anna-strunecka–drsc/

 40. Generální ředitel společnosti Pfizer říká, že čtvrtá dávka vakcíny proti Covidu může být potřebná dříve, než se očekávalo kvůli omikronu
  zdroj
  https://www.cnbc.com/2021/12/08/omicron-pfizer-ceo-says-we-may-need-fourth-covid-vaccine-doses-sooner-than-expected.html

  hm co dodat , snad jen : co body, sbíráte?… Tohle roubování časem přestane používat i čísla a bude jenom aktuální čas od posledního roubování?

Pridajte komentár

*