Vtáčia chrípka sa náhle zmenila na kravskú chrípku a mliečne farmy začali vybíjať dojnice, čo zničí dodávky potravín

(Lance D. Johnson, Natural News) Nie je to tak dávno, čo Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) vyhlásil, že kravské prdy a grganie výrazne prispievajú ku „globálnemu otepľovaniu“. V roku 2006 IPCC vyzval všetky štáty, aby znížili emisie metánu z poľnohospodárstva, najmä z kráv. Dnes globalisti investujú do startupov, ktoré geneticky upravujú kravy spôsobom, […]