Merck podvádzal pri klinických skúškach HPV vakcíny: Ľudí v placebo skupine poškodil hliníkovými adjuvantami

(Lance D. Johnson, Natural News) Vakcinačný priemysel predstiera, že jeho výtvory sú bezpečné. Robí to tým spôsobom, že počas klinických štúdií nepoužíva skutočné neaktívne placebo. Nová štúdia publikovaná v International Journal of Risk & Safety in Medicine (Medzimárodný žurnál rizík a bezpečnosti v medicíne) zistila, že spoločnosť Merck sa vedome zapojila do vedeckého podvodu, keď testovala svoju […]