Štúdia Yalskej univerzity odhalila, čo postupne robí znečistený vzduch s ľudským intelektom


Print Friendly, PDF & Email

Vedci tvrdia, že až približne 95 % svetovej populácie dýcha nie celkom zdravý vzduch.

Výskum, ktorý bol uskutočnený v Číne a ktorého autormi sú vedci z lekárskej fakulty na Univerzite v Yalle v Spojených štátoch, sa zameral na zistenie toho, ako znečistený vzduch vplýva na ľudský intelekt.

Čo zistil výskum

Zistili, že znečistenie ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktorý „výrazným spôsobom“ prispieva k postupnému znižovaniu inteligencie populácie.

Aj keď bol tento výskum vykonaný v Číne, ktorá, ako vieme, má so znečistením ovzdušia veľké problémy, podľa odhadu vedcov až 95% celosvetovej populácie takisto dýcha vzduch zhoršenej kvality.

A ďalej sa vedci domnievajú, že takýto nie celkom zdravý vzduch by mohol v nemalej miere prispieť k postupnému znižovaniu inteligencie populácie v celosvetovom meradle.

Dáta, ktoré sa výskumom podarilo získať a ktoré boli uverejnené vo vedeckom, odborne recenzovanom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)so sídlom v Spojených štátoch, jasne dokumentujú, že vyššia miera znečistenia ovzdušia koreluje so slabšími výsledkami v testoch z cudzích jazykov a matematiky.

Podľa odhadov vedcov, toto zníženie inteligencie má približne rovnaké následky, ako keby sme vynechali jeden ročník štúdia na vysokej škole.

Ďalšie vyjadrenia vedcov

Xi Chen, jeden z vedúcich pracovníkov v uvedenom výskume, sa vyjadril, že do hry vstupuje aj súbor ďalších faktorov, ktoré spolu so znečisteným ovzduším rozhodujú, do akej miery môže u konkrétnej osoby dôjsť k oslabeniu jej mentálnych schopností.

„Dýchanie znečisteného vzduchu sa môže prejaviť aj tým, že u veľkej časti populácie zníži inteligenciu v miere, ktorá približne zodpovedá jednému ročníku štúdia na vysokej škole – a to je veľa.

Vďaka výskumu tiež vieme povedať, že negatívne dôsledky dýchania znečisteného ovzdušia oveľa viac ohrozujú najmä staršie osoby, zvlášť osoby vo veku 64 rokov a viac.

Zaujímavé je tiež, že týmito negatívnymi dôsledkami sú viac ohrození muži a tiež osoby s nízkym vzdelaním.

Ak by sme mali približne vypočítať pokles inteligencie u osôb, ktoré spadajú do práve spomenutých rizikových kategórií, tak vieme povedať, že pokles inteligencie v týchto prípadoch by sa rovnal niekoľkým ročníkom vzdelávania na vysokej škole,“ vysvetľuje Chen.

„A tieto negatívne účinky dýchania znečisteného vzduchu sú rovnaké bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta žijete. Ako ľudia po celom svete máme viac spoločného než rozdielneho,“ dodáva Chen.

Vedci v uvedenom výskume analyzovali dáta týkajúce sa 20 000 osôb. Tieto dáta získali prostredníctvom tzv. China Family Panel Studies (CFPS),čo sú každoročne vykonávané celonárodné prieskumy v Číne.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Tieto prieskumy sú zamerané na zber štatistických údajov ohľadom komunít, rodín a jednotlivcov. V týchto údajoch sú zahrnuté aj výsledky testov z jednotlivých predmetov na školách a univerzitách.

Výsledky týchto testov vedci potom porovnali so záznamami o znečistení ovzdušia oxidom dusičitým a oxidom siričitým v konkrétnych častiach krajiny.

Z údajov, ktoré vedci týmto porovnávaním získali, vyplýva, že ľudia, ktorí žijú v prostredí so znečisteným ovzduším dosahovali v testoch z jednotlivých predmetov aj slabšie výsledky.

Derrick Ho, vedec pôsobiaci na polytechnickej univerzite v Hongkongu, sa vyjadril, že za zhoršujúcimi výsledkami ich študentov zistili rovnaký problém – znečistené ovzdušie.

„Dôvodom je, že vysoká miera znečistenia ovzdušia sa môže u človeka potenciálne prejavovať vysokým oxidačným stresom, zápalovými chorobami centrálneho nervového systému alebo neurodegeneratívnymi ochoreniami,“ vysvetľuje Derrick Ho.

Hlavné zdroje znečistenia vzduchu

Dr. Aarash Saleh, registrátor v oblasti pneumológie pre celé Anglicko a tiež člen kampane Doctors Against Diesel (Lekári proti nafte), sa pre britské noviny The Guardianvyjadril:

„Aj tento výskum svojimi výsledkami spadá do skupiny znepokojujúcich dôkazov o tom, že znečistené ovzdušie môže spôsobovať oslabovanie našich kognitívnych schopností.

Hlavným zdrojom znečisteného ovzdušia je cestná doprava v obytných zónach.

Vlády vo všetkých krajinách by mali začať urýchlene konať a vydať smernice, ktoré by zakazovali v prvom rade prevádzku tých vozidiel, ktoré svojimi exhalátmi najviac zhoršujú kvalitu a čistotu ovzdušia.“

Rebecca Daniels, jedna z hlavných organizátoriek Medact, charitatívnej organizácie v rámci verejného zdravotníctva v Anglicku, sa vyjadrila, že podobné problémy s čistotou ovzdušia, aké má Čína, majú aj v iných krajinách, vrátane Európy:

„Ovzdušie napríklad v Anglicku je už znečistené do neprípustnej miery a každým dňom silno poškodzuje zdravie obyvateľstva. Súčasná politika na riešenie tejto situácie nebude stačiť.

Vláda si preto bude musieť čím skôr dať skutočne úprimný záväzok, aby mieru znečistenia ovzdušia dostala pod škodlivú hranicu a tento záväzok sa aj naozaj snažila splniť,“ vyjadrila sa Rebecca Daniels.

Záver

Okrem toho už viacero vedeckých štúdií v minulosti ukázalo, že dýchanie znečisteného vzduchu nám môže ubrať niekoľko rokov zo života.

Platí to najmä v prípade, ak sme už mali nejaké problémy s kognitívnymi funkciami alebo duševným zdravím.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: themindunleashed.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. na tak potom fajčiarom treba pridať ešte najmenej 1 rok naviac štúdia na vysokej škole 🙂

Pridajte komentár

*