Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Štúdia odhalila, že očkovanie proti chrípke je podvod. Vakcinačný priemysel v panike


Print Friendly, PDF & Email

Očkovanie proti chrípke nefunguje. Odhalila to štúdia a priemysel s vakcínami prepadol panike

Očkovanie proti chrípke je šarlatánsky medicínsky podvod. Zatiaľ čo niektoré očkovacie látky poskytujú účinnú podporu imunite, očkovanie proti chrípke medzi ne určite nepatrí.

Nie tak dávno sa preukázalo, že očkovanie proti chrípke rapídne oslabuje imunitu na celé roky, ktoré po očkovaní nasledujú.

Sú roky, keď sú chrípkové vírusové kmene úplne zlé, nesprávne a neposkytujú žiadnu imunitnú podporu voči chrípkovým kmeňom, ktoré cirkulujú vo svete.

Dokonca aj vtedy, ak je v očkovacej látke ten „správny“ kmeň, sprievodné informácie priložené k vakcínam doslova pripúšťajú, že očkovacia látka, ktorú obsahujú injekcie, nebola podrobená nezávislej odbornej kontrole, ani krížovej porovnávacej kontrole placebom.

Neexistujú žiadne legitímne vedecké dôkazy, ktoré by podporili tvrdenie, že každoročná očkovacia látka proti chrípke poskytuje skutočnú imunitu.

Štúdia, ktorú uskutočnil Výskumný ústav Scripps a bola uverejnená vo vedeckom časopise PLoS, predostrela verejnosti pravé dôvody toho, prečo sú očkovania proti chrípke najväčším lekárskym podvodom v histórii vedy a medicíny.

Štúdia s názvom „Štruktúrované vysvetlenie nízkej účinnosti očkovacej látky proti sezónnej chrípke H3N2“ dospela k záveru, že samotná metóda výroby moderných očkovacích látok proti chrípke spôsobuje, že vírusové kmene mutujú na neúčinné štruktúry, ktoré nevytvárajú imunitu, aká je pripisovaná vakcínam proti chrípke.

Spôsob, akým sa vyrábajú vakcíny proti chrípke zapríčiňuje, že niektoré z chrípkových vírusových kmeňov sa stávajú takmer nepoužiteľnými.

To je samozrejme do určitej miery príčinou toho, prečo ľudia, ktorí sú zaočkovaní proti chrípke, na ňu stále dokážu ochorieť, a to dokonca aj niekoľkokrát za sebou.

(Toto zlyhanie účinnosti očkovacej látky proti chrípke sa, ironicky, využíva v médiách na to, aby ešte viac nabádali ľudí na to, nech sa dajú opakovane zaočkovať.

Človek potom nadobúda dojem, že niekoľkonásobné očkovanie  šarlatánskou vakcínou by mohlo zvýšiť jej účinok.)

Uvádzame výňatok z abstraktu štúdie:

„Účinnosť každoročnej očkovacej látky proti chrípke v posledných rokoch klesla, hlavne pokiaľ ide o jej zložku  H3N2. Pritom ide o vec, ktorá sa týka globálneho zdravia verejnosti.

Za hlavnú príčinu tejto nedostatočnej účinnosti bol označený proces výroby vakcín na báze vajec… Celkovo tieto nálezy pomáhajú vysvetliť nízku účinnosť sezónnej vakcíny proti vírusom H3N2…

Je bežné, že na kultiváciu klinických izolátov a na výrobu vakcín vo veľkých množstvách sa používajú kuracie vajcia. Vírus chrípky však často mutuje, aby sa prispôsobil kultivovaniu v kuracích vajciach. To môže následne ovplyvniť antigenicitu, teda účinnosť vakcíny.“

V zhrnutí príspevku autor otvorene pripúšťa, že vakcíny proti chrípke nefungujú a nalieha na priemysel očkovacích látok, aby urýchlene zmenil svoje výrobné postupy:

„Naša štúdia opisuje mechanizmus nízkej účinnosti chrípkovej vakcíny a opakovane potvrdzuje naliehavosť toho, že výrobu vakcín proti chrípke na báze vajec treba ukončiť a nahradiť ich inou zložkou.“

Autor dokonca pripúšťa, že propaganda očkovania proti chrípke je do veľkej miery falošná. Opisuje aj to, že ešte ani po 70 rokoch šarlatánskeho mastičkárstva, propagandy a sociálneho inžinierstva sa cieľ očkovania proti chrípke nedosiahol:

„Napriek tomu, že prvé komerčné očkovacie látky proti chrípke boli v USA schválené pred viac ako 70 rokmi, úplná a široká ochrana, ktorú má očkovacia látka proti chrípke poskytnúť, zostala mimo dosahu.

Okrem toho, účinnosť sezónnej vakcíny proti vírusu H3N2 bola v poslednom desaťročí obzvlášť nízka.“

Tento obrázok, vyňatý zo štúdie, znázorňuje mutáciu fyzikálnej štruktúry vírusových fragmentov, čo ju robí neúčinnou na imunizáciu:

Očkovanie proti chrípke nefunguje. Odhalila to štúdia a priemysel s vakcínami prepadol panike

Porovnajte všetko toto so šarlatánstvom a klamstvami priemyslu na výrobu vakcín, ktoré absurdne tvrdia dve absolútne falošné veci:

Nesprávne tvrdenie č. 1: Všetky vakcíny fungujú po celý čas a vo všetkých ľuďoch.

Nesprávne tvrdenie č. 2: Vakcíny nepredstavujú vôbec žiadne riziká a sú bezpečné vždy pre všetkých.

Tieto dve neodbytné lži sú naďalej pretláčané kultivátormi, lekármi, lekárnikmi, medicínskymi analfabetmi spravodajstiev a nečestnými pseudozdravotníckymi šarlatánmi.

A práve preto CDC, výrobcovia očkovacích látok a luhárski propagátori vakcín, čoraz viac vyzerajú pred informovanou verejnosťou ako blázni a podomoví obchodníci.

„Denializmus škodlivosti očkovania“ je teraz v podstate nebezpečná duševná porucha, ktorá sa v posledných rokoch rozšírila po celom skorumpovanom zdravotníckom priemysle.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Ten odmieta skutočnú vedu, aby uctieval akýsi „kult očkovania“, ktorý popiera biologickú realitu.

Očkovacie látky sú medicínskym podvodom… a oni to pripúšťajú priamo na príbalovom letáku

Nevyvrátiteľnou pravdou o vakcínach je to, že väčšinou nefungujú. Zároveň však vystavujú tých, ktorí nimi boli zaočkovaní riziku vážneho poškodenia.

Jeho zdrojom sú toxické zložky namiešané do vakcín a sformulované do vakcinačného koktailu spolu s vírusovými kmeňmi. Tieto toxické zložky sú poriadne a seriózne zdokumentované.

Preto môžeme s úplnou istotou vyhlásiť, že spôsobujú paralýzu, kómatické stavy, záchvaty, neurologické poruchy a dokonca i smrť.

To je dôvod, prečo program na náhradu škody spôsobenej očkovaním v Spojených štátoch – často nazývaný ako „vakcínový súd“ – už vyplatil 3 miliardy dolárov za škody, spôsobené rodinám poškodených detí, ktoré boli zmrzačené alebo zabité vakcínami.

Vládou spravovaná databáza VAERS, ktorá je k dispozícii verejnosti online, potvrdzuje, že iba v roku 2016 bolo očkovacími látkami zabitých najmenej 144 detí, pričom tisíckam ďalších detí bolo nebezpečnými očkovaniami spôsobené poškodenie na zdraví, zmrzačenie alebo ochorenie.

Napríklad jedno dievča z Texasu osleplo a bolo paralyzované len dva dni po zaočkovaní. Vakcína proti hepatitíde B už rutinne zabíja novorodencov systémovým šokom.

Vakcíny boli opakovane a vedecky spojené so zvýšeným rizikom autizmu. Vakcíny značky Merck údajne zabili niekoľko detí v Mexiku a v jednom mexickom meste 75 % detí, ktoré dostali vakcínové injekcie, skončili buď mŕtve alebo museli byť hospitalizované.

Propaganda a šarlatánstvo ukryté za očkovaním je také nebezpečné a nepopierateľné, že médiá hlavného prúdu dokonca začali pripúšťať, že vakcíny šíria choroby.

Na prekvapenie mnohých, príbalové letáky očkovacích látok otvorene pripúšťajú, že výskyt chrípky nikdy nebol podrobený lekárskym štúdiám, ktoré by preukázali, že tieto vakcíny naozaj fungujú.

Tento príbalový leták patrí k očkovacej látke Flulaval 2014:

Očkovanie proti chrípke nefunguje. Odhalila to štúdia a priemysel s vakcínami prepadol panike

Vložený príbalový leták otvorene pripúšťa:

… neboli vykonané žiadne kontrolované štúdie, ktoré by dostatočne preukázali pokles ochorenia chrípky po očkovaní FLULAVALom.

Je toho však oveľa viac. Keď budete čítať príbalový leták očkovacej látky FLULAVAL, otvorene sa v ňom, čierne na bielom píše, že: „Bezpečnosť a účinnosť FLULAVALu u pediatrických pacientov nebola stanovená.“

Ten istý príbalový leták hovorí aj toto: „FLULAVAL nebol hodnotený z hľadiska karcinogénneho alebo mutagénneho potenciálu alebo zhoršenia plodnosti.“

Ako môžete ešte vidieť aj ďalej, ten istý leták vysvetľuje aj to, že keď vám bude injekčne podaná očkovacia látka proti chrípke, zároveň vám s ňou (v rámci nej) bude podaná aj ortuť, formaldehyd a ďalšie toxické zložky:

„Thimerosal, ktorý je derivátom ortuti a pridáva sa ako konzervačná látka. Každá dávka obsahuje 50mg thimerosalu.

Každá dávka môže obsahovať aj zvyškové množstvá ovalbumínu, formaldehydu a deoxycholátu sodného, ktorý vzniká počas výrobného procesu.“

Ako dokumentuje tento článok uverejnený v časopise Prírodné správy, očkovacia látka proti chrípke spôsobuje tieto vedľajšie účinky:

 • bolesti očí a bolesti hrudníka
 • artritídu
 • závraty, triašky a stratu vedomia (synkopu)
 • kŕče a záchvaty
 • Gullainov-Barrého syndróm
 • paralýzu kraniálneho nervu alebo paralýzu končatín
 • opuch mozgu
 • čiastočnú paralýzu tváre (ľudovo nazývanú ako „faciálka“)

A nakoniec, tento leták, pribalený k očkovacej látke proti chrípke ešte varuje, že by ste ho nikdy nemali podávať nikomu, kto predtým mal inú chrípku, dokonca aj keď ju mal v predchádzajúcich rokoch:

Nepodávajte Flulaval nikomu… po predchádzajúcej aplikácii akejkoľvek očkovacej látky proti chrípke.

Skutočná veda dokazuje, že očkovanie proti chrípke je trochu viac, než len medicínske šarlatánstvo a marketingové woodoo

Uvedený vedecký materiál je len posledným príkladom skutočnej vedy, ktorá odhaľuje šarlatánstvo a podvody s vakcínami proti chrípke, ktoré stále obsahujú toxickú ortuť.

Tá je neurotoxínom poškodzujúcim mozog. V očkovacej látke proti chrípke sa nachádza vo forme thimerosalu, toxického konzervačného činidla.

Skutočnosť, že vakcíny proti chrípke obsahujúce ortuť sú stále podávané deťom a tehotným ženám, je obžalobou z kolosálnej nečestnosti a opustenia lekárskej etiky, ktorú praktizuje neúspešný zdravotnícky systém v dnešnom svete

Vďaka skutočnej vede, ktorá sa konečne začína rozhýbavať, už vieme, prečo očkovacie látky proti chrípke nefungujú. V skutočnosti vedci, ktorí študujú, prečo tieto vakcíny nefungujú, teraz otvorene priznávajú, že vakcíny nefungujú!

Zaujímalo by nás, či teraz očkovací fanatici zavolajú do Verejnej knižnice vedy za to, že zverejnila „konšpiračnú publikáciu“ preto, lebo publikovala vedecký článok, ktorý rozlúštil hádanku o tom, prečo vakcíny proti chrípke tak často zlyhávajú.

Niektorí vedci už pred viac ako desiatimi rokmi varovali verejnosť, že očkovacie látky proti chrípke nefungujú. To, že očkovacie látky proti chrípke nefungujú, je vo vedeckej komunite také známe, že samotná myšlienka už nie je ani považovaná za kontroverznú.

Táto štúdia už v podstate ani nemusela určiť, či vakcíny proti chrípke skutočne fungujú alebo nefungujú… fakt je to, že ony nefungujú… Štúdia sa skôr snažila určiť dôvod, prečo tieto vakcíny nefungujú.

Preto akákoľvek osoba, ktorá tvrdí, že vakcíny proti chrípke vždy fungujú, je buď nečestná, vedecky negramotná alebo brutálne neinformovaná.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ja som [roti chripke este nebol ockovany a vdaka tomu som od roku 1995 chriplku nedostal.V zahranici som robil v hotely,kde najme v zimnej sezone bolo i 1000 hosti denne.Nech mi to zastancovia ockovania vysvetlia ako je to mozne.

 2. Tibor Moravcik

  Preco tam nedate pri slove ‚studia‘ hyperlink na zdroj?
  https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006682&

 3. Ja mam 58 rokov ,nikdy som nebola ockovana a nikdy som chripku nemala…Cely zivot pracujem v kolektive…

 4. Eva Moravcikova

  Ja som bola raz očkovaná, a už nikdy viac. To je už vela rokov dozadu, zamestnávateľ to hradil. Bolo mi týždeň na figu, žiadna horúčka, všetko má bolelo, do roboty som chodiť musela. Keby mi choroba prirodzene prepukla, horúčku vypotim, pár dní vylezim a hotovo. Nie som očkovaná, a chrípku nemáva často.

 5. zdenoskokan

  Pred 25.rokmi som bol prvý a posledný raz zaočkovaný proti chrípke.Pred prvým očkovaním som nikdý nemal chríku.Ani ako dieťa.Po zaočkovaní nasledujuce tri roky som ju dostál.22.rokov uplynulo od poslednej chrípky a čuduj sa svete odvtedy som žiadnú nemal.

  • Pavel Blaha

   Nazdar Zdeno, souhlasim ze ockovani proti chripce je podvod.Absolutne. Hledam spolubojovnika, Jan Skokan, 1948 rocnik, od Popradu, tankistu, vojakovali jsme Janovice n Uhlavou 1969, prosim ozvi se. Pavel, pruzkumna rota, [email protected]

 6. to nedokazu

 7. prosim vas aspon trochu mysliaci co ako tak chapete situaciu s chripkov, aste ani jeden odbornik na svete nezistil aka mutacia chripky sa objavi, tak proti comu vakcinovat?, to co uz nikdy nebude?

 8. Magdaléna

  Môj názor je presne opačný a aj skúsenosti. Mam postihnutú sestru ona nerozumie či je očkovaná alebo nie a ja ju dávam pravidelne očkovať už 15 rokov a vďaka očkovaniu už 15 rokov nemala chrípku ale pred očkovaním ju mala často a bol to pre ňu a aj pre mňa veľmi zlý a ťažký priebeh spojený s komplikáciami, lebo som jej opatrovnička a vďaka očkovaniu mame od chrípky pokoj. Netreba písať takéto nepodložené názory ja píšem z vlastnej a pozitívnej skúsenosti… Tiež som o tom pohybovala ale môj názor je overený a o testovaný doma

  • Peter Lekár

   Zdravím Vás, chcem Vám odporučiť prírodné očkovanie, 3 x účinnejšie ako vakcína, je to kolostrum… Pekný deň.

 9. Jarmila Doležalová

  Taky jsem nebyla nikdy očkovaná a chřipku jsem neměla. Zato můj soused se nechal očkovat a myslel, že umře, jak mu bylo celý týden zle. Čtyřicítky horečky a pomalu v bezvědomí. Více se už očkovat nenechal a byl v pohodě. Takže jak to teda je?

 10. Souvereign

  Vakcina je Anti-God. Preco neurobia vaccine ako tabletku? Lebo by to nase telo spoznalo a okamzite by sme grcali. Cez zilu do systema je proti Bohu.

 11. Funguje, alebo nefunguje. Možme zobrať, že je to jedno, ako u koho. Ale, že je tam ortuť a iné svinstvá, ktoré do tela nepatria. Už nad tým by sa mali ľudia zamyslieť.

Pridajte komentár

*