Prečo je fruktóza horšia než iné cukry, hoci pochádza z ovocia?


Print Friendly, PDF & Email

Prečo je fruktóza horšia než iné cukry, hoci pochádza z ovocia?

Jednu vec ohľadne fruktózy vieme naisto – je ňou spôsobovanie absolútnej metabolickej pohromy v tele človeka.

Preto je šokujúcou správou nedávno schválená smernica Európskej únie, v platnosti od roku 2014, ktorá umožňuje výrobcom potravín deklarovať zdravotné prínosy ich výrobkov, ak sa v nich bude nachádzať tento druh cukru.

Od roku 2014 môžu výrobcovia potravín nahradzovať minimálne 30 percent glukózy a sacharózy vo svojich produktoch fruktózou a následne uviesť na obale tvrdenie o zdraviu prospešných vlastnostiach takto upravenej potraviny.

Konkrétne v tom, že fruktóza má pozitívny vplyv na metabolizmus sacharidov a inzulínovú vnímavosť.

Je nad slnko jasné, že po tom, ako výrobcovia vymenia menšie zlo väčším a k tomu to ešte aj spropagujú ako zdraviu prospešné, nevyhnutne sa neskôr spustí lavína chronických ochorení.

K tejto udalosti Sieť pre prídavne látky v potravinách uvádza:

„Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky EU môžu producenti nápojov a potravín očakávať slušný nárast predaja produktov s vyšším obsahom fruktózy

Uvádzanie zdravotných prínosov fruktózy je pre týchto producentov skutočne prelomovým bodom.

Tí výrobcovia, ktorí nahradia aspoň 30% glukózy a sacharózy fruktózou, budú môcť tvrdiť nasledovné:

„Konzumácia potravín s obsahom fruktózy vedie k menšiemu nárastu hladín glukózy v krvi ako konzumácia potravín, ktoré obsahujú sacharózu alebo glukózu.“

Prečo je fruktóza horšia ako iné formy cukrov?

Jedným z hlavných problémov fruktózy je jej izokalorická, avšak nie izometabolická vlastnosť.

Čo to znamená? Ide o to, že z fruktózy môžete získať porovnateľné množstvo kalórii ako z ostatných foriem cukru, avšak jej metabolický efekt bude kompletne odlišný.

Je síce pravdou, že to isté množstvo fruktózy vytvorí po jej konzumácii menej kalórii. No považovať ju preto za zdravšiu je hrubo zavádzajúcim tvrdením.

V krátkosti, jej nižší glykemický index je nepodstatný, pretože celkový metabolický efekt fruktózy je deštruktívny. Deklarovanie jej zdravotných prínosov môže v konečnom dôsledku v Európskej Únii viesť k špirále chronických chorôb.

Priemyselne spracovaná fruktóza ovplyvňuje váš organizmus podobne ako alkohol, čiže vyústi k rozvoju ochorenia ztukovatelej pečene a k tvorbe závislosti.

Fruktóza, podobne ako alkohol, má okamžitý narkotizujúci účinok.

Rovnakým spôsobom ako alkohol vedie k špirále jeho kompulzívnej konzumácie. Fruktóza vytvára silný pocit sladkého pôžitku, ktorý nás vedie ku konzumácii vyššej, než je naše telo schopné zvládnuť.

To napokon povedie k neblahým následkom a poškodeniu viacerých vnútorných orgánov.

Dokonca aj samotný panel EU pre diabetické výrobky, výživu a alergény vo svojej správe priznáva, že vysoký príjem fruktózy spôsobuje metabolické komplikácie, ako napríklad dyslipidemiu či inzulínovú rezistenciu.

Čo by ste mali vedieť o metabolizme fruktózy verzus glukózy

Kým fruktóza krátkodobo naozaj vedie k nižšej glykemickej odozve, v porovnaní s inými cukrami z dlhodobého hľadiska vytvára v organizme metabolický zmätok.

Tento fakt bol niekoľkokrát predvedený viacerými vedeckými štúdiami. Najnovšia z týchto štúdii bola nedávno publikovaná v časopise Nature.

Táto štúdia poukázala na to, že rafinovaná fruktóza i glukóza majú síce rovnakú kalorickú hodnotu, no metabolizujú odlišne, pričom fruktóza spôsobuje viac škody.

V tabuľke nižšie nájdete hlavné rozdiely medzi metabolizmom fruktózy a glukózy:

Fruktóza Glukóza
100% metabolizmu spočíva na pečeni Pečeň je zodpovedná len za približne 20% spracovania glukózy
120 kalórii fruktózy povedie k tvorbe tuku o ekvivalente 40 kalórii 120 kalórii glukózy vytvorí ekvivalent 1 kalórie tuku
Fruktóza sa pretvára do voľných mastných kyselín (FFA), do škodlivého cholesterolu VLDL a do triglycedidov vo forme tuku Každá bunka v tele, vrátane mozgu spotrebúva glukózu. Tá je spálená hneď potom ako je skonzumovaná
Metabolizmus fruktózy v pečeni vytvára dlhý zoznam odpadových látok a toxínov, vrátane kyseliny močovej zodpovednej za vysoký krvný tlak a dnu Glukóza sa priamo premieňa v bunkách na energiu
Mastné kyseliny vyprodukované počas metabolizmu fruktózy sa ukladajú vo forme tuku tak v pečeni, ako aj v kostrovom svalstve. To vedie k inzulínovej rezistencii a stukovatelej pečeni. Glukóza potláča hormón hladu ghrelin a stimuluje leptin, ktorý tiež potláča hlad. (fruktóza nemá žiaden efekt na ghrelin a nabúrava komunikáciu mozgu s leptinom, čo vedie k prejedaniu)
Fruktóza je najviac lipofilický cukor. Teda inými slovami, fruktóza sa premieňa na aktivovaný glycerol (g-3-p), ktorý priamo metabolizuje FFA na triglyceridy. Čím viac g-3-p máte, tým viac tuku viažete Glukóza nemá spomínaný efekt na g-3-p

Výskumník na rakovinu vydal ostré varovanie

Doktor Lewis Cantley, vedec a vedúci Centra na výskum rakoviny pri fakulte medicíny Weilla Cornella v New Yorku, vysvetľuje, prečo diéta bohatá na cukor je nebezpečná – a obzvlášť u detí.

Po prvé, je dôležité vedieť, že faktorom spájajúcim obezitu, cukrovku a rakovinu je inzulínová a leptínová rezistencia.

Zbohom vysoký krvný tlak

Táto rezistencia a dokonca aj cukrovka 2. typu je dnes pomerne rozšírená medzi deťmi i mládežou. Pred 50 rokkmi to bolo niečo takmer nepoznané.

Ako ďalej uvádza doktor Cantley, cukrovka 2. typu sa niekedy nazýva aj neskorá cukrovka, pretože zvyčajne sa u ľudí objavuje až po 60. roku veku.

Ak teda cukrovka v šesťdesiatke je dôkazom celoživotnej konzumácie cukrov vo väčšom, ako ideálnom množstve, potom rozvoj cukrovky u tínejdžerov je dôkazom toho, že množstvo cukrov v priemernej diéte počínajúc narodením je nadmieru vysoká.

Dokonca natoľko vysoká, že jej dôsledky sa dostavujú o desiatky rokov skôr ako tomu bývalo!

Najhoršie na tom je to, že cukrovka v tak mladom veku vysoko zvyšuje riziko rozvoja rakovinového ochorenia u týchto detí v dospelosti.

Doktor Cantley varuje: „Uvedená korelácia medzi skorou cukrovkou typu 2 a konzumáciu cukrov predstavuje 20, 30 či 40 ročnú zvýšenú hladinu inzulínu, čo potenciálne môže viesť k rastu nádorov.

Znepokojuje ma, že pokroky, ktoré dnes robíme v liečbe rakoviny budú vymazané zvýšeným výskytom tohto ochorenia v súvislosti s cukrovkou a obezitou. Čím viac o tom viem, tým viac sa kompulzívne vyhýbam konzumácii cukrov.“

Fruktóza z pohľadu minulosti a dnes

Zamyslíte sa nad tým… Cukor zvykol byť dostupný našim predkom len vo forme ovocia alebo medu a i to iba niekoľko mesiacov v roku.

Porovnajte to s dneškom, keď fruktóza (prevažne vo forme kukuričného sirupu) je pridávaná v podstate do každej spracovanej potraviny a nápoja, dokonca i tých, ktoré by ste za normálnych okolností nepovažovali za potraviny s vysokým obsahom cukru.

Tragicky, aj mnohé umelé mlieka pre dojčatá obsahujú vyše 50 percent cukru!

To navykne vaše dieťa na sladkosti takpovediac od prvého dňa a dá do pohybu kolesá budúcej metabolickej disfunkcie.

Ak by ste získavali fruktózu len zo zeleniny a ovocia, teda zo jej prirodzených zdrojov, ako to robievali ľudia pred 100 rokmi, za deň by ste skonzumovali približne 15 gramov. Dnes je priemer 73 gramov na deň, čo je približne o 500 percent viac a váš organizmus jednoducho nedokáže dlhodobo tolerovať takéto zneužívanie.

Okrem toho, v zelenine a ovocí je fruktóza zmiešaná s vlákninou, vitamínmi, minerálmi, enzýmami a ďalšími prospešnými fytonutrientami, ktoré pomáhajú zmierňovať jej negatívny metabolický účinok.

To je aj hlavným z dôvodov, prečo je vhodné držať dennú konzumáciu fruktózy zo všetkých zdrojov, vrátane ovocia, pod 25 gramami na deň.

Ak máte nadváhu, inzulínovú rezistenciu, cukrovku, ochorenie srdca, vysoký krvný tlak alebo iné chronické ochorenie, bolo by múdre fruktózu limitovať ešte viac, na 15 gramov na deň.

Vezmite kontrolu nad svojim zdravím do vlastných rúk a nepodľahnite zavádzajúcim tvrdeniam ohľadne fruktózy

Po prvý krát v histórii choroby „životného štýlu“ ako cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia a niektoré typy rakoviny zabíjajú viac ľudí ako infekčné choroby.

Podľa stránky GreenMedInfo.com, vedecké štúdie poukázali na súvislosť medzi fruktózou a 78 rôznymi ochoreniami a zdravotnými problémami.

Medzi nimi napríklad:

 • Vysoký krvný tlak a nokturnálna hypertenzia
 • Zvýšená tvorba kyseliny močovej a metabolický syndróm
 • Srdcové abnormality pri súčasnom nedostatku medi
 • Ochorenia obličiek
 • Inzulínová rezistencia a cukrovka typu 2
 • Genotoxický efekt na črevá
 • Obezita a k nej pridružené zdravotné problémy
 • Nealkoholická ztukovatelá pečeň
 • Zúžené lebečné cievy
 • Metastázy pri rakovine prsníka
 • Podpora rastu nádorov na pankrease

New York Times nedávno publikoval zistenie štúdie vykonanej na 30 tisíc mužoch a žien, že minimálne 90 percent ochorení srdca je v dôsledku nesprávneho životného štýlu.

Iná štúdia na 23 tisíc Nemcoch zistila, že ľudia so zdravším životným štýlom mali až o 81% menšie riziko srdcovo-cievných ochorení.

Napríklad len v USA si liečba ochorení, ktorým sa dá predchádzať vyžaduje až sedminu ich hrubého domáceho produktu. Predchádzanie týmto chorobám by sa ročne dalo v USA ušetriť vyše 1000 miliárd dolárov!

Váš životný štýl napokon rozhodne o Vašom zdraví či chorobe

Bohužiaľ, spracované potraviny sú obrovským biznisom s vysokými ziskovými maržami. Dalo by sa dokonca povedať, že s maximalizovanými maržami robením potravín závislými pomocou soli, cukru, tuku a ďalších tajných príchutí.

Potravinový priemysel nemá žiaden záujem o výrobu a predaj zdravších potravín, pokiaľ si to trh vyslovene nevyžiada. Súčasná situácia sa môže zmeniť, avšak len vtedy ak dosť ľudí pochopí základy zdravého stravovania a odmietnu kupovať potraviny plné cukrov.

Ak vám záleží na zdraví vašej rodiny, potom najurgentnejšie odporúčanie pre vás je nahradiť spracované potraviny a polotovary potravinami a jedlami doma pripravenými a za použitia čerstvých ingrediencií.

Nezabudnite – rezistencia na leptin a inzulín je primárnou príčinou obezity, ktorá je následne hlavným rizikovým faktorom pre rakovinu a mnoho ďalších chronických ochorení.

Pre efektívne zvrátenie inzulínovej a leptínovej rezistencie je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 • Vyhýbajte sa cukrom, zvlášť fruktóze, obilovinám a spracovaným potravinám
 • Konzumujte surové potraviny, ideálne v bio (organic) kvalite
 • Obiloviny nahraďte veľkým množstvom zeleniny, nízkym až stredne veľkým množstvom kvalitných proteínov (opäť najlepšie produktmi ekologického poľnohospodárstva)
 • Konzumujte toľko kvalitných tukov, koľko len chcete (saturované a monosaturované). Väčšina ľudí potrebuje 50 až 70% tukov v strave pre optimálne zdravie. Dobrými zdrojmi sú kokos, kokosový olej, avokádo, maslo, orechy a živočíšne tuky.
 • Užívajte vysoké množstvá omega-3 kyselín živočíšneho pôvodu, akým je napríklad olej z morských kôrovcov (krill olej)

Približne 80% z prínosu zdravého životného štýlu pochádza z vhodného stravovania. Zvyšných 20% je z cvičenia, no ide o veľmi dôležitých 20%, pretože cvičenie pôsobí so stravou v tandeme a zosilňuje jej pozitívne účinky.

Liečba osteoporózy

Zdroj: mercola.com

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Podľa mňa je „fruktóza“ a „fruktóza“. Myslím si, že je rozdiel medzi prírodnou neupravenou fruktózou v ovocí a zelenine a fruktózou X-krát priemyselne upravenou a následne pridanou do iných potravín. Inakšie povedané – ak dvaja robia to isté, tak nerobia to isté.

  • presne tak, aj sol morksa tj kamenna prirodna je ok a rafinovana co presla procesom veru že vobec nie , pretoze po rafinovani ma uz inu krystalicku mriezku alebo vlastnosti kedy poreže žliy a sposobuje ich upchavanie a cely rad kardiovsak. problemov…

 2. Zazracna detoxikace (Robert S.Morse):
  Fruktóza je nejvyšší energetickou formou monosacharidů či jednoduchých cukrů. Především neurony (nervové buňky) přitahují molekuly fruktózy. Namísto aktivního transportu, který užívá její protějšek glukóza, proniká fruktóza do buňky difuzí. Difuze šetří energii pro tělo a jeho buňky.

  Každá aktivita vyžaduje energii, i transport živin buněčnými stěnami. Většina živin potřebuje nějakého pomocníka či přepravce, jenž jim asistuje při tomto průniku do buňky. Jelikož ATP (adenosintrifosfát) je energie uložená v buňce, užívá se při aktivním transportu (podporované přepravě živin buněčnou
  membránou). Glukóza potřebuje pro tento aktivní transport inzulín do jisté míry jako „utilizační hormon“. Oproti tomu fruktóza nevyžaduje ATP ani inzulín a je buněčnou stěnou jednoduše protlačena či difundována.

  Ing. H. Blahova – Dennik poradce
  CUKROVKA (22. 3. 2009)
  Ženu, asi šedesát let, přivedla před měsícem dcera. Dnes kontrola. Žena měla slabou cukrovku, která se ale poslední dobou začala horšit. Lékařka jí řekla, že pokud se její stav nezlepší, bude jí muset nasadit inzulín, který by si už musela nechat píchat do smrti. Měly jsme jen měsíc do kontroly, málo času. Na slinivce jsem našla jako nejvýraznější zátěž Giardii intestinalis, ale byla tu i řada motolic
  a škrkavky. Klientka si odnesla domů tři detoxikační preparáty na slinivku a doporučení sehnat si Entizol. Dnes hlásí výrazné zlepšení. Při kontrole u lékařky bylo zjištěno, že cukr v krvi poklesl na polovinu ! Lékařka byla tak překvapena výsledky, že nechala provést rozbor dvakrát, zda nedošlo k omylu. Inzulín se nekoná.

  MARFANŮV SYNDROM (1. 8. 2011)
  Žena (47) přijela dnes na první měření. Její diagnóza je Marfanův syndrom a byla jsem na něj hodně zvědavá. Co je to Marfanův syndrom ? Je to soubor mnoha symptomů. Marfánky charakterizuje například vysoká postava, dlouhé tenké končetiny, dlouhé tenké pavoučí prsty, anomálie srdce, zvýšená ohebnost kloubů, deformovaná hrudní kost, málo rozvinuté, ochablé svalstvo, protáhlá tvář, houpavá chůze, strie, gotické patro… Klientka měla navíc polyneuropatii, arytmie, cukrovku, špatnou paměť, bolesti a křeče
  v břiše, nevolnosti, málo železa, únavový syndrom. …….

  Co jsme naměřily ? Pojďme si to probrat podle symptomů:
  Slabost svalů – obrna, borrelie, pomalé viry. Borrelie se živí kolagenem. Testy na borrelii měla žena vždy negativní.
  Paměť – borrelie, pomalé viry. Matka Alzheimer, dcera pomalé viry zdědila.
  Bolest kloubů a svalů – vlasovci, borrelie, Brucella melitensis, suis, abortus, canis – bývalá práce v zemědělství a pes. Tolik brucell jsem pohromadě zatím neviděla. Brucella napadá pohybový aparát, svaly, klouby, šlachy.
  Deprese – vlasovci.
  Polyneuropatie obrna, borrelie, vlasovci a hlísti v cévách nohou.
  Bolesti a křeče v břiše, nevolnost – žloutenky, helicobacter, lamblie a améby, hlísti a cestoda.
  Nedostatek železa – babesie ssp.
  Arytmie – vlasovci.
  Únavový syndrom – borrelie, CMV, EBV, toxoplasmóza, bartonella (pes).
  Zánět močového měchýře – Chillomastix mesnili – na tohoto prvoka antibiotika nepomohou, Chlamydie trachomatis, anaerobní bakterie,
  Trichomonas vaginalis i hominis.
  Diabetes – virus hepatitid A, B, G, E, leptospira, Balantidium coli, améby, helicobacter, lamblie, hlísti, tasemnice a motolice.
  Cesty dýchací – EBV, CMV, chlamydie pneumonie, adenoviry, rhinovirus, paramyxoviry, haemophillus, grampozitivní koky, nefermentující bakterie.
  Onkologická epizoda – onkovirus B, HPV, CMV, EBV, polyomaviry, žloutenky.

  atd

  • lekno nemas pravdu, tento clanok pise pravdu od zaciatku az po koniec co u badatela nebyva zas az tak caste
   vysvetlim ti ako to s fruktozou je –
   zjes fruktozu, ta sa crevom vstrebe do pecene cez tuto cievu
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C3%A1tnicov%C3%A1_%C5%BE%C3%ADla
   v peceni sa hned zacne menit podla tejto schemy, treba vsak povedat ze male mnozstvo (pokial je clovek zdravy) sa dostane aj do krvi a to priblizne 0,01 mmol/l oproti glukoze 5,5mmol/l takze hovorit se su vybornym zdrojom energie pre neurony je dobra blbost ked sa k nim v podstate ani nedostane, okrem toho neurony nepreziju iba na samotnej fruktoze
   studia co to potvrdzuje
   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899397015321

   nie kompletna schema metabolizmu fruktozy
   http://www.montana.edu/wwwrjf/obesity/Fructose-metabolism.jpg
   ked si ju poriadne prejdes zistis – ze fruktoza sa meni az na 3 rozne veci zvacsa podla potreby ale aj moznosti pecene a to glukoza – zdroj energie, pyruvat- z neho sa moze dalej vytvorit tolko roznych latok ze je zbytocne ich tu rozpisovat a glycerol, ten glycerol ked si vsimnes moze nakoniec vzist aj z pyruvatu
   teraz ked sa pozries z glycerolu vznika triglycerid co je najhorsi mozny druh cholesterolu a sme doma preco su vysoke davky fruktozy zle, teda preto ze take mnozstvo pyruvatu a glycerolu sa proste nejak musi spracovat
   to este nehovorim aky je to pomerne narocny proces pre pecen hlavne ak sa jedna o vysoke mnozstva moze dokonca dojst k chorobe zvanej stukovatela pecen http://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_liver
   a keby niekto chcel napisat ze aspon ta glukoza ktora sa vyrobi z fruktozy je v pohode tak je naomyle lebo prave pri tomto procese sa uvolnuje kyselina mocova
   takze clanok ma urcite pravdu v tom ze prijem fruktozy by sa mal limitovat

  • a teraz k Blahovej
   tuto „osobu“ mali uz davno zavriet, take blbosti co ona narozprava to sa len tak nevidi a je zaujimave ze ako to pekne sedi do propagacie MMS a zapperu
   v cechach takychto ludi nazyvaju ŠMEJDI, títo sice nerobia taky ten hruby natlak ale tiez sa hraju s psychykou cloveka a vyuzivaju jeho bezmocnost aby z nich vytiahli aj posledne peniaze ze vyliecia nevyliecitelne alebo dokonca neexistujuce choroby
   ale kazdy si je strojcom svojho stastia ked da niekto za biolampu tisic eur alebo za nejake zazracne bilinky co rastu aj pri ceste niekolko stovak je to jeho vec

   • Nechajme ludi rozhodovat za seba, ved aj ty si taku moznost dostal. Vyberu si to co je spravne ci uz na zaklade intuicie, alebo overenych informacii. Uviedol som tie informacie, lebo ma s obsahom napadli ako suvisiace. Moj vstup je jednou z moznosti k vyberu a nikde som neuviedol ci obsah clanku zavadza alebo je skvely. Preco by som to mal robit ? Skvele urcite je, ze takyto portal existuje.
    (kto chce vyskusa: linka1, linka2)

   • U pani Bláhovej som bola liečená, veľmi mi pomohla a som jej nekonečne vďačná za všetko čo pre mňa urobila. Žiaľ, klasická medicína mi nedokázala celé mesiace pomôcť a ja som bola zoslabnutá, psychicky zložená, neschopná pracovať. Po roku liečby podľa inštrukcií pani Bláhovej sa môj život dostal do normálu. Bez nej by bola zo mňa troska. Dokáže to, čo lekári nedokážu, aj keby veľmi chceli. Želám jej veľa zdravia a energie aby pomohla ešte mnohým chorým, ktorých lekári už odpísali, resp. ich držia na kortikoidoch, antihistaminikách a liekoch proti bolesti, ktoré neliečia ale utlmujú symptómy, pretože liečiť ich nevedia.

  • Lekno. Morse je super. Mam tolko znamych ktorych vyliecil. Ja sa uz tiez liecim.

 3. Dobrý deň.Tiež by som chcel vedieť, či sa to týka aj prírodnej fruktózy v ovocí -surovom aj sušenom.

  • áno, týka sa to aj tej

  • v ovoci je tej fruktozy menej vzhladom na svoju vahu nez by sa mohlo zdat, pretoze obshuje vela vody a vacsina ludi len malokedy prekroci tych spominanych 25g v clanku len konzumaciou ovocia a osobne si myslim ze obcasne prekrocenie tohto limitu nie ej az taky problem, tu ide skor o dlhodobe zatazovanie pecene
   niektore clanky davaju limit az na 50g na den co je uz ale asi moc

   pekne to vsak ukazuje tento obrazok kde vidis pekne obsah fruktozy v ovoci na grafe
   http://thorfalk.files.wordpress.com/2011/04/fructose-in-fruits2.jpg
   napriklad limetka ma obsah fruktozy menej ako 1g na 100g a take jablko takmer 10g na 100g
   najjednoduchsie to ale zistis podla chuti – cim sladsie ovocie, tym viac fruktozy

   este keby si to chcel kontrolovat podla nejakych tabuliek, vzdy pozeraj aj obsah sacharozy v ovoci (50% fruktoza)

   • Sa zobudte. Sme frugavori. Co tam chcete nakontrolovat? Sme na to stavani. Stukovatenie pecene? To je smiesne. Vietw nieco o chemii?

 4. Ohladom tej fruktózy v ovoci neviem ci je taka skodliva. Zoberme napriklad Gersonovu terapiu, tam piju denne mix mrkvy, jablka a inych zelenin a ovocia vo velmi velkych mnozstvach (12 poharov denne), cize by mali mat uz skor negativny efekt. Jablka tam urcite spotrebuju denne ovela viac ako 100g. Prosím vyjadrite sa k tomu, že teraz ako je s tym ovocim.
  Pani Blahovu a MMS po osobnych skusenostiach uz vobec neodporucam nikomu!

 5. Zdravim, takze vlastne ovocie je nezdrave a nemali by sme ho jest lebo narobi pohromu v tele cloveka tak ako pisete. Ak mam byt uprimny tak to je teda pekna kravina.

  • V článku sa nikde nepíše, že ovocie je nezdravé. Akurát by sa malo jesť s mierou, tak ako mnohé iné veci.

 6. Ahojte, chcel by som vedieť jednu vec. Ak je niekto dlhé roky frutarián(vyliečený a zdravý), musí mu zákonite „stukovatieť“ pečeň? Alebo sa jedná o tú striedmosť v konzumácii ako takej. Čo napríklad také opice? Sú človeku podobné, stravujú sa výhradne ovocím a nechce sa mi veriť, že by zomierali na vysoký cholesterol…alebo si tiež dávajú pozor na to koľko toho zjedia?

  • cholesterol je dobry, klamu vas ze je zly…on lieci zily , a ked ich rozreže soľ rafinovana tak ho je tam vela a hlupaci si myslia že je zly lebo ich upchal ,ale on prisiel len liecit porezane žily … los debilos…

 7. Nemam slov. Ako mozeme taku blbost vypustit, ze Vam stukovatie pecen. Ja som frutarianka a buduca ziacka dr. Morsa. Jedine on vyliecil rakovinu stovkam ludi a diabetes? Polahky sa da vyliecit. Ja som mala velky narast candidy albicans v tele takze som na cukor doslova alergicka. Moje telo nemetabolizuje cukor, takze keby ovocie bolo Toho zleho cukru, asi by sin uz tu nebola. Neriesite jadro problemy. Hladajte ho v slabych oblickach a nadoblickach, kt. Maju za ulohu metabolizaciu cukru. Cukrovka je slabost nadobliciek a pankreasu, taktiez travenia. Pani Blahova je fajn, len mms je dobry zabijak, kt. Ona odporuca. Ked sa Vam nakumuluje sira v tele, lymfa sa stane stagnantnou a je velmi zle. Napisala by som Vam Toho viac, ale pisem, len na mobile kt. Mi to opravuje do ang. Mimochodom, zamyslime sa Sedaliackym rozumom. Davkujete sa unelym vit. C, kt. Robi kalcifikacie, vytlaca vapnik, a zatracujete prirodny v ovoci. Boha a chemiu neoklamete. Ani nemate predstavu, co treba k vstrebaniu C a otazka znie, ci ho Vam vobec vstrebe. Presla som si vsetkym. Viem o com hovorim.

 8. Definitiva

  Lekno straší čitateľov najhoršími prípadmi z rovníkovej Afriky, ktoré u nás neboli čo Slovania existujú.

  Všetky potraviny sú pre organizmus svojim spôsobom „škodlivé“. Najzdravšie je nejesť, ale potom skoro zomriete.

  Celá veda je o tom, stravujte sa normálne, strava má byť pestrá. Dôležité je neprežierať sa – kontrola váhy a pohyb 2 až 3 x týždenne 1 hod, potiť sa a dychčať. Pohyb je najlepší doktor, nepýta peniaze a vy ani nebudete za celý život vedieť, kto je váš doktor.

  Cukor, sladidlá, čokoláda, drogy, alkohol, tabak, sú návykové látky, ktoré boli použité ako zbraň hromadného ničenia proti ľudstvu. Telo si na nich navykne a vyžaduje si ich denný príjem. Na tom min. tisíc rokov zarába svetová moc, finančná oligarchia, dedičná moc – kráľovské a šľachtické rody, Biblická cirkev a a spriatelené mafie. Napr. Východoindická spoločnosť, tí najcnostnejší anglosaso židia obchodovali s drogami a návykovými látkami. CIA to robí dodnes.

  Teda základ zdravej výživy je odmietnuť konzumáciu návykových látok plus kukurice a zemiakov a výrobkov z nich a chemické prídavné látky, tzv. „E“, za ktorými sa skrývajú chemické zlúčeniny inde deklarované ako jedy a zdraviu škodlivé.

  Čítajte zloženie potravín a budete zhrození, že v supermarkete nenájdete zdravú potravinu.

  Základ výživy je surová koreňová zelenina, k tomu jahňacina a hydina z vlastnej záhrady, na Vianoce domáca zabíjačka a ovocie ako dezert a kyslomliečne výrobky, malé dávky tvrdých eko- prírodných-syrov, bez taviacich solí, sušeného mlieka a tisícok „E“ a inej chémie. Mlieko, a potraviny falšované múkou, sójou, škrobom, sirupom, kolagénom… nekonzumujte.

  Výrobca potravín pracuje pre svoj zisk a nie pre vaše zdravie. Všetky konzervanty, chemické látky, arómy, príchute a iné falšovateľské plnivá slúžia len na zníženie výrobných nákladov a rast zisku a nie pre vaše zdravie! Ak konzumujete návykové látky, tak ste nesvojprávny a závislý človek, celý život budete platiť za niečo, čo vám škodí a výrobcom a obchodníkom budete tvoriť zisk. ŠTÁT ZLYHAL!

  Štátna moc je voličmi zvolená, aby pracovala v prospech občanov. Nikdy v dejinách ľudstva takáto štátna moc zvolená nebola.

  • Veľký kus pravdy je v tomto príspevku. Jediné s čím nesúhlasím je úvodná veta, a to na základe vlastnej skúsenosti. Nezabúdajme že ľudia dnes cestujú po celom svete, aj po rovníkovej Afrike, a taktiež k nám sa sťahujú národy ktoré tu nikdy nežili. Prinášajú choroby o ktorých sme predtým nechyrovali. Parazity sú žiaľ reálne a treba sa nad nimi zamyslieť, pokiaľ nám lekári nevedia pomôcť a predpisujú už len antihistaminiká a kortikoidy.

 9. Už niekoľkokrát tu bolo publikované: nejedzte obiloviny ani strukoviny, nahraďte ich zeleninou. No, to by sa naše prababičky chytali za hlavu. Veď prastarý slovanský zvyk je vítať hostí chlebom a soľou! Nie som už žiadny mladík, ale chlieb (t.j. obiloviny) a strukoviny (fazuľa, hrach a šošovica -nie sója, tu sme ani nepoznali) sme jedli od útleho veku. To, čo ponúkajú supermarkety dnes má už od chleba ďaleko. Reklama „Z vlastnej pece“ je zavádzajúca. Opekajú sa zamrazené polotovary a potierajú sa farbivom, aby vyzeral chlieb ako dobre vypečený, no vo vnútri je skôr uvarený a dlho čerstvý nevydrží. To isté tmavý chlieb – žiadna celozrná múka. Do bieleho cesta sa vleje niečo ako čierna káva a máme „super“ tmavý chlieb. Takúto výrobu som videl na vlastné oči. Takže dobrú chuť!

Pridajte komentár

*