Otvorený list lekárov ministrovi zdravotníctva ohľadne očkovania na COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

Otvorený list lekárov ministrovi zdravotníctva ohľadne očkovania na COVID-19

Podľa najnovších informácií majú na Slovensko doraziť prvé vakcíny na COVID-19 od firmy Pfizer posledný decembrový týždeň roku 2020. Hneď ako ich privezú, štát plánuje začať s očkovaním.

Podľa Slovenskej lekárskej únie špecialistov však mnohé otázky okolo tohto očkovania ostávajú stále nezodpovedané. Preto sa v týchto dňoch rozhodli poslať otvorený list ministrovi zdravotníctva SR.

List lekárov ministrovi zdravotníctva

Tuto uvádzame predmetný list v plnom znení:

* * *

Vážený pán minister,

Vzhľadom na to, že sme sa z médií dozvedeli o schválení Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a s očkovaním sa má údajne začať v januári, obraciame sa na Vás otvoreným listom so žiadosťou o sprístupnenie nasledujúcich informácii týkajúcich sa očkovania proti COVID-19:

1. Koľko druhov očkovacích látok a od akých výrobcov, je objednaných pre Slovenskú republiku?

2. Kedy bude odborná verejnosť oboznámená s príbalovými letákmi a odbornými carentovanými článkami o očkovacích látkach, na ktoré ste prihliadali pri nákupe a rozhodnutí očkovať?

3. Podľa Vášho vyjadrenia musí byť každý pred dobrovoľným očkovaním vyšetrený na SARS CoV-2 protilátky v triedach IgG a IgM? Ak uvedené protilátky budú pozitívne, môže sa pacient dať dobrovoľne očkovať skôr ako o 90 dní? Ako zabezpečíte dodržanie tohto intervalu?

4. Akým kľúčom budú rozdeľované rôzne druhy očkovacích látok po Slovensku?

5. Kto je zodpovedný a ktobude znášať odškodné za trvalé následky vyplývajúce z poškodenia zdravia po očkovaní a  za smrť po očkovaní? Zmluvy farmaceutických firiem so štátmi údajne obsahujú ustanovenia, ktoré ich zbavujú zodpovednosti za nežiadúce účinky po podaní vakcín.

6. Ako bude zabezpečené vyšetrenie pacienta pred podaním vakcíny a jeho poučenie s informovaným súhlasom?

7. Ako bude kontrolované dodržiavanie chladového reťazca pri transporte a skladovaní očkovacej látky? Ako bude zabezpečené meranie teploty v chladničke, záznamy príjmu na ambulanciu zdravotníckeho zariadenia a času použitia očkovacích látok?

8. Kedy a ako bude zabezpečené vyškolenie očkovacích teamov v resuscitácii?

9. Ako dlho po podaní vakcíny a kým má byť pacient sledovaný? Ako bude zabezpečená doprava pacienta domov, pretože sú dostupné údaje, že niektorí pacienti po podaní vakcíny majú aj niekoľko dní prejavy zmätenosti.

10. Na európskom informačnom portáli o vakcinácii proti SARS CoV-2 sú údaje o benefitoch vakcín a o zabezpečení dôkladného monitoringu a hlásení nežiadúcich účinkov po podaní, ale žiadne poučenie, na čo treba zdravotníkov i pacientov pripraviť.

Nie sú uvedené žiadne nežiadúce účinky, ani kontraindikácie očkovania. Na rozdiel od Európskej informačnej stránky na stránke americkej FDA sú uvedené početné nežiadúce účinky na nervový systém.

Aké kontraindikácie očkovania uvádza výrobca vakcíny?

Všeobecne platí, že u očkovania proti vírusovým ochoreniam sú kontraindikáciou určité poruchy imunitného systému (vrodené poruchy, podávanie chemotherapie, liečba kortikoidmi, stav po transplantácii kostnej drene,…).

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Žiadame, aby bola odborná i laická verejnosť dôkladne informovaná, poučená a vyškolená.

Odmietame sa uspokojiť s oznámením o dôslednom zbieraní informácií o nežiadúcich účinkoch, ktoré budeme pozorovať na sebe a mohli by znamenať trvalé poškodenie zdravia, prípadne smrť.

Jednoduché vyhlásenie o bezpečnosti vakcíny bez dôkazov nepovažujeme za postačujúce. Nie sú nám útechou ani vyhlásenia diskutérov z radov odborníkov, že ak budeme mať právnika, ktorý preukáže súvislosť poškodenia zdravia s podaním vakcíny, môžeme dostať bližšie nedefinované odškodné.

Ako zabezpečíte, ak pacient dá očkovanie do súvislosti so vznikom komplikácií, ktoré u neho nastanú s odstupom času, že bude jeho tvrdenie oficiálne akceptované a dostane odškodné?

11. Ako majú postupovať pacienti s nežiadúcimi reakciami po očkovaní? Na koho sa majú obrátiť? Mal by to byť ten lekár, ktorý očkovanie vykonal alebo lekár, ktorý pacienta pred očkovaním vyšetril a podanie vakcíny odporučil?

12. Sú v príbalových letákoch uvedené všetky zložky (aj v nano množstvách), ktoré sú obsiahnuté v očkovacích látkach? Kedy budú o zložení vakcín informovaní lekári, ktorí by mali pacienta pred podaním vakcíny vyšetriť?

V médiách odzneli informácie, že po aplikácii očkovacej látky spoločnosti Pfizer/BioNTech sa vyskytli vážne alergické reakcie – anafylaktický šok.

Odôvodnenie, že to boli zdravotníci, u ktorých sa obvykle komplikácie vyskytnú nepostačuje, najmä, keď v prvej vlne by mali byť očkovaní zdravotníci.

Dovoľujeme si predpokladať, že zdravotníci sú práve tou skupinou, u ktorej možno tvrdiť, že sa s vírusom stretli. Viacerí z nich prekonali COVID-19 s ťažším priebehom, ale mnohí mali pravdepodobne bezpríznakový priebeh. Podanie vakcíny by u nich mohlo spustiť nežiadúce reakcie.

Je známe, že negativita špecifických protilátok neznamená, že pamäťové bunky imunitného systému nespustia špecifickú protilátkovú odpoveď po kontakte s vírusom. Tak je tomu napríklad u vírusu hepatitídy B.

Medzi odbornou i laickou verejnosťou panuje obava, že ak všetci zdravotníci budú zaočkovaní a objavia sa u nich závažné nežiadúce účinky, na Slovensku nebude mať kto ošetrovať a liečiť. Ste pripravení aj na takúto situáciu?

Na záver ešte 2 otázky k testovaniu:

1. Kto je odborným garantom testovacích miest?

2. Prečo nie je triedenie testovaných na príznakových a bezpríznakových, prípadne kontrola telesnej teploty testovaného pri príchode a oddelené vykonávanie testovv záujme skutočne prispieť k zamedzeniu rozšírenia nákazy?

S pozdravom

 • MUDr. Andrej Janco v. r., prezident SLÚŠ
 • MUDr. Alena Jancová v. r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a ZP
 • MUDr. Miroslav Šnapko v. r.
 • MUDr. Igor Hurta v. r.

za Slovenskú lekársku úniu špecialistov

Na vedomie:

Igor Matovič, predseda vlády, [email protected]

Mgr. Jana Bitó Cigániková, MBA, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NRSR, [email protected]

Stop Candida

Zdroj: www.ssn.sk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. MUDr.Janco – odpoveď na Váš list.

  „Pán“ minister podržtaška sa musí na to spýtať Ježiška – asi tak.

  Ide o to si uvedomiť, že táto SK – u.vená vláda a všetky jej vládne organizácie, už minimálne od posledných volieb nevykonávajú verejnú službu – zdravotníctvo už vôbec – odbočím – viem od susedky – v galantskej nemocnici – aj keď budete mať horúčku zo slepáka – SBS-kár, ktorý tam meria ľudom teplotu na čele – ako dobytku s nastrelovacou pištoľou – vás v prípade zvýšenej teploty pošle čelom vzad – ak sa v záchvate bolesti neviete nechať testovať – a kto mal akútnu obličkovú koliku, vie, čo je mať zakusnutého žraloka v boku – takže nasrať vám „lekárom“ aj celému POLITICKÉMU „zdravotníctvu“!

  Pád doktor Janczo – kladiete síce medicínsky legitímne otázky – ale kto pozorne číta – sú tam viac právnické otázky – kto, čo a za čo – a odtiaľ je to len na skok k politickému riešeniu – teda záujem jedných ako politikum, a záujem druhých ako politikum, takže medicína a zdravie idú a priori úplne, ale úplne do prdele!

  Pán MUDr.Janco! Prestaňte klásť tieto stupídne /lebo komu/ otázky organizovaným zločincom – a pokúste sa – na úrovni svojho preukázateľného odborného medicínskeho vzdelania a vedomostí – odhaliť celý tento podvod! Potom nebude potrebná jediná otázka vo Vašich 3 bodoch – O PENIAZOCH:

  5. Kto je zodpovedný a ktobude znášať odškodné za trvalé následky vyplývajúce z poškodenia zdravia po očkovaní a za smrť po očkovaní? Zmluvy farmaceutických firiem so štátmi údajne obsahujú ustanovenia, ktoré ich zbavujú zodpovednosti za nežiadúce účinky po podaní vakcín.

  6. Ako bude zabezpečené vyšetrenie pacienta pred podaním vakcíny a jeho poučenie s informovaným súhlasom?

  7. Ako bude kontrolované dodržiavanie chladového reťazca pri transporte a skladovaní očkovacej látky? Ako bude zabezpečené meranie teploty v chladničke, záznamy príjmu na ambulanciu zdravotníckeho zariadenia a času použitia očkovacích látok?

  Treba otvoriť jednu jedinú verejne legitímnu otázku – ako budú títi sociopatickí zločinci potrestaní, a či obnovíme – JA SOM ZA – eliminačný trest smrti za pokus o genocídu – v štádiu preukázateľnej organizovanej prípravy – genocídu občanov Slovenskej republiky a slovenského národa – medzinárodne organizovanou skupinou, ktorá presahuje hranice republiky, a ktorá koná zo zvlášť zavrhnutiahodných pohnútok!

  Pán MUDr.Janczo!
  Oslovením toho protinárodného zmrda „Vážený pán minister“ vyjadrujete rešpekt a legitimitu osobe, ktorá už dávno mala byť zbavená svojho postu a odsúdená v zrýchlenom konaní pred Občianskym tribunálom! Váš otvorený list pôsobí groteskne, akoby sa sudcovia Norimberského procesu pýtali Goringa – čo ďalej?! ??? Bez prepáčenia – ja seriem na Váš otvorený list, pretože – pre seba – mám všetky otázky týkajúce sa NEOČKOVANIA – ZA KAŽDÚ CENU – zodpovedané!!! Seriem na Vaše kto, čo a za čo! Seriem na otvorené listy bossom a ich poskokom!

  MUDr.Janco – týmto len dokazujete, že ste stále len korporátny lekár s korporátnym vzdelaním, vychovaný korporátnym školstvom, korporátnou praxou a Vaše myslenie bude až dokonca korporátne! Vaša existencia a lekárska prax je závislá na korporátnych vzťahoch! Namiesto anatómie ste si mali pred definitývnym rozhodnutím stať sa lekárpm – najprv si prečítať niečo od jediného historicky doloženého Lekára pre ľudí na Slovensku – od Jána Nádaši Jégého!

  My nepotrebujeme lekárov, ktorí riešia posraté dílerské a právnicke a komerčné vzťahy – my potrebujeme lekárov, ktorí sú ľuďmi pre ľudí! Ak máte za svojím firemným označením s.r.o. – tak každý aspoň trochu gramotný pacoš vie, že posraná eseročka má za prvoradý cieľ vytváranie zisku – teda obchodujete – nielen vy – väčšina súkromných lekárov – s našim zdravím! A ide tiež o ten váš /všeobecne/ alibizmus – že aj za naše zdravie – zdravie vašich zákazníkov – ručíte len obmedzene – „sorra jako“ – na rozdiel od lekára „živnostníka“ – ktorý ručí celým svojím majetkom! Aj reputáciou! Majetkom, na ktorý sa môžem osobne vysrať, ak kvôli nemu prídem o zdravie! Takže do prdele aj s Vašou JEDINOU otázkou – kto prevezme zodpovednosť –

  – moja odpoveď Vám – JA!!! ponesiem zodpovednosť za svoje zdravie SÁM, pretože ja sa očkovať tým svinstvom nenechám, a v prípade násilia na mne budem odpovedať extrémnym násilím! Toto je vyhladzovacia vojna! Nevyhlásená proti nám, ale je to vojna proti nám! Tak neklaďte „diplomatické“ otázky našim úhlavným nepriateľom! OBERÁTE NÁS O ŽIVOTNÝ ČAS a brzdíte náš odpor a rozhodnutia tým, že sa staviate do pozície osoby, ktorá sa akože za nás snaží niečo riešiť! NIE! My si to vyriešime po svojom sami!

  Pán MUDr.Janco – ste osoba odborne spôsobilá vyjadriť sa k celej záležitosti ako ku podvodu! A keďže ide – v prípade verejn=ho ohrozenia veľkého rozsahu p mpžná trestný čin – máte povinnosť tieto skutočnosti oznámiť orgánom činným v trestnom konaní v zmysle paragrafu Trestného zákona –
  § 341 Neprekazenie trestného činu

  Ak nechcete TOTO vidieť, nechcete TOTO počuť a nechcete O TOMTO hovoriť – ste medicínsky-prírodovedne odborne spôsobilým, prizerajúcim sa spolupáchateľom tohto podvodu! Tak potom prestaňte sa hrať na alibistickú opozíciu – idete v tom pasívne s nimi – či už vedome, alebo ako ich užitočný idiot! A Vy tento svoj list nazvete otvoreným listom lekárov – teda lekárov v množnom čísle?! Oni na Vás svoje požiadavky delegovali?!
  Niektorý pacient na Vás delegoval vyriešenie svojich obáv? Lebo ja už zodpovednosť za svoje zdravie nedelegujem na žiadneho lekára – žiadneho!!!

  Bez pozdravu… Maroš

  Dodatok – touto cestou vyzývam priaznivcov Badatela a našej veci, aby v čo najkratšom čase zosumarizovali informácie dôležité pre súčasné rozhodovanie sa spoluobčanov v tejto veci – buď, alebo – a rozoslali to v svojej réžii vo svojich sociálnych sieťach!

 2. Ďakujeme, že ste sem dali tento list. MUDr. Janco hovorí veľakrát na Slobodnom vysielači, má články v časopise Zem a vek.
  V poslednom videu na Slobodnom vysielači napr. vysvetľoval aké nebezpečné pre zdravie je dať si urobiť antigénový test, čo sa môže v nose narušiť, mnohým to aj narušili…
  Včera večer ma „otriasol“ článok na naturalblaze.com aké hrozné vedľajšie účinky sa objavujú u ľudí po prijatí Covid vakcíny v USA.

  • Jean – poprosím link na Janca v SV – som to prelúskal podľa hostí – a nič. You Tube ma nepustí. Zaujíma ma nie to, ako sú tie paličky nebezpečné v nose z anatomického a fyziologického hľadiska, ale či MUDr.Janco – 37 rokov o vynájdení PCR spochybňuje ich IRELEVANTNOSŤ na testovanie Covid 19 – alebo nie! Ak nie – tak je jasné, že „chýbal v škole“!
   https://slobodnyvysielac.sk/archiv-slobodneho-vysielaca/

   Teraz inak. Kedysi sa v „školách“ – nekorporátnych – učili detičky vyrábať pästné kliny a poznávať bylinky a jedlé všeličo na prežitie seba a klanu. Dnes chodia mladí ľudia do škôl, aby nadobudli korporátne vzdelanie na ich exploatáciu v korporátnych odvetviach. Takže…

   Takže som akože lekár a vypukla kovid kríza. Ak som profesionál – začnem to študovať! Kde?! Z televízie?! Alebo počkám, až my môj ZAMESTNÁVATEĽ = ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA /pozor – nie pacient doboha!/ dá ku tomu dispozície?!

   Som akože lekár profesionál a vypukne boom PCR testov! Globálny boom! Čo urobím? Naštudujem si PCR technológiu, kto ju vynašiel, Karyho Mullisa, obmedzenie tejto technológie – a hneď viem, že je to podvod! – alebo – počkám na dispozície od môjho zamestnávateľa – poisťovne, a môjho tútora – ministra „zdravoochranénia“ = aby každý minister z tohoto podvodu vyšiel so zdravou kožou – a „ako profesionál“ urobím tak – AKO PÁNI POVEDIA! ???

   Ale do prdele s takýmito lekármi! Do prdele s takýmto politickým zdravotníctvom! Do prdele!

   Takže poprosím link – už som jednu jeho diabetologickú prednášku zažil, kde spochybňoval ketodiétu a vôbec nehovoril, ako sa z toho dostať úplne, len ako to zmierniť! Totálne propagoval cukry a škroby! Nepôjde predsa proti sebe a proti trhu – cukrovka je dobrý biznis! Testiny tiež. Nepôjde predsa proti potravinárskemu priemyslu, ktorý mu vyrába zákazníkov GMO – 42 chromozómovou pšenicou a fruktózou z kukuričného škrobu!

   Ľudia! Už sa konečne otraste z bázne pred lekármi! Lekár, ktorý vás nepustí v akútnom stave k sebe bez nejakého testu – NIE JE LEKÁR! Je to len obchodník s vašim zdravím – ktorí nedovolí, aby mu tútor jeho peňazí zavrel „pálenicu“! Všetko je to jedno chazarské výpaľníctvo doboha! Mor ho! Mor na nich!

   Хазарский каганат – первое государство-паразит
   https://razvitie4.ru/hazarskij-kaganat.html

   „Zločiny spáchané v nacistických koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny svojimi obludnosťami sú čo do rozsahu neporovnateľne menšie ako to, čo sa uskutočňuje na Slovensku v tejto dobe.

   Všetkým obyvateľom Slovenska!

   V týchto dňoch na Slovensku pokračuje obludný zločin. Zločin voči ľudskosti. Ide o hrdelný zločin. Kedy začal? Ani neviem. Možno tento rok, možno skôr…

   Jeden z vrcholov dosiahol v dňoch 31.10. a 01.11. 2020. Nebudem sa zbytočne rozširovať.

   Dobrovoľné testovanie miliónov obyvateľov Slovenska sa stalo demonštráciou hrubého pošliapania základných ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. Tento zločin pokračuje doteraz, konca nevidno. Hlavným aktérom je zloduch a zločinec, predseda vlády.

   Spoluzodpovedná je celá vláda, pričom najviac vytŕča minister obrany, minister vnútra, minister zdravotníctva, minister práce a sociálnych vecí. Spoluzodpovedná je prezidentka republiky, Slovenská národná rada, krízový štáb na čele s hlavným hygienikom. Spoluzodpovední sú všetci, ktorí sa zúčastňujú na riadení štátu. Naozaj všetci, niet výnimiek. Veľkú šancu (vzhľadom na jeho dopravnú nehodu) dostal samotný predseda SNR. Šancu zmeniť sa, príležitosť pouvažovať nad svojím životom.

   Tento zločin sa uskutočňuje pred očami celého sveta. Nik z mocných nereaguje. Niet odoziev, niet pomoci. Nechali nás v tom ako vlkovi kozľa. Nereagujú tí, ktorí sú tu na to, aby konali. Nereagujú zvolení zástupcovia ľudu. Nemám na mysli len vyššie spomenutých. Kde sú župani, starostovia? Kde sú poslanci zastupiteľstiev? Kde sú cirkevní otcovia, kňazi, ktorým bola zverená pastoračná úloha so slovenskými ovečkami?

   Kde sú plamenní protestantskí kazatelia? Kde sú sudcovia, prokurátori, advokáti, právnici? Prečo nehája práva nevinných? Kde sú všetky mimovládne organizácie, ktorých úlohou je strážiť ľudské práva a demokraciu? Kde sú moji kolegovia, ktorí prisahali Hippokratovi a ktorých jediným poslaním je pomáhať chorým ľuďom? Je vari možné, že vyháňajú pacientov, ktorí sa nepreukážu modrým papierom, ktorý nemá nijakú odbornú a medicínsku hodnotu?

   Páni pedagógovia, Vám zverujeme naše deti na výchovu. Aj vy ste sa úplne poddali tomu zavýjaniu zla a temných síl? Lebo inak sa to, čo sa tu deje nedá nazvať. Niekto z mocných tohto sveta vybral Slovensko ako dôkaz, že je mocnejší ako Najvyšší.

   Už vznik druhej Slovenskej republiky 01.01.1993 pôsobil ako zázrak. Vzniklo len tak, bez boja, akoby mimochodom.

   Prosím tých, ktorí majú na jeho vzniku leví podiel, aby sa neurazili, ale mohli by sa na kolomaž rozliať, a Slovenská republika by nevznikla, keby si to mocnosti nepriali. (Stačí sa pozrieť na Kurdov). Slovensko vajatalo, neprajníci sa besneli. Napriek tomu existovalo. Zrejme pripravované na „dejinnú úlohu“ ako laboratórium temných síl. Je nepodstatné či pri „výteroch“ ľuďom niečo do nosa strčili, alebo niečo z nosa vybrali (okrem vzorky na test). Ide o to, že organizovane zločinne, proti všetkým etickým a ľudským zákonom tento „experiment“ uskutočnili a cielene v ňom pokračujú.

   Ide o zločin, ktorý v dejinách Slovenska, Európy nemá obdobu.

   Zločiny spáchané v nacistických koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny svojimi obludnosťami sú čo do rozsahu neporovnateľne menšie ako to, čo sa uskutočňuje na Slovensku v tejto dobe.

   Pán Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu. Vieme rozoznať dobro od zla a slobodne sa rozhodnúť, čo si vyberieme.

   Nevyzývam na násilie. Apelujem na zdravý rozum a na plnenie vôle Najvyššieho. Všetci máme možnosť sa slobodne rozhodnúť, a verte mi, že jediné čo naozaj musíme, je zomrieť. Smrťou sa však nič nekončí. Ak zlo pomenujeme a sa voči nemu postavíme, nemá nad nami nijakú moc. Nebojme sa teda konať!

   Autor: MUDr. Ján Lakota, CSc., bývalý primár Národného onkologického ústavu, podpredseda Etickej komisie OÚSA“
   https://www.infovojna.sk/article/na-slovensku-pokracuje-obludny-zlocin-zlocin-voci-ludskosti-ide-o-hrdelny-zlocin-pise-v-liste-vsetkym-obyvatelom-slovenska-onkolog-mudr-jan-lakota

   • „Pripomeniem však staré známe: „Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.“ Inými slovami, dobre si vyberaj zdroje, ktorým dôveruješ a overuj si informácie, neuspokoj sa s tým, čo potvrdzuje tvoj názor.

    V tomto duchu, v úplnej slobode, poukážem na stránky, ktoré na základe mojich skúseností odporúčať nemôžem, hoci mi práve z nich dopisovatelia opakovane citujú. Respektíve, môžem dôrazne odporúčať, aby si pri nich ľudia dávali dobrý pozor, a viackrát sa zamysleli, ktorá vec stojí za zdieľanie: sem v slovenskom prostredí patria napríklad – aby to bolo prehľadné:

    Gloria.tv
    Svetlo sveta (zdieľané Hlavnými správami)
    Christianitas
    Aliancia za nedeľu

    a medzi viac sekulárnymi

    InfoVojna
    Badatel
    Zem a vek
    Slobodný vysielač.

    Myslím, že netreba zdôrazňovať, že informácie, ktoré sú skutočne a spoľahlivo z prostredia Katolíckej cirkvi, možno nájsť na Vatikánskom rozhlase, TK KBS, v Rádiu Lumen, v televízii Lux, v Katolíckych novinách, v gréckokatolíckom časopise Slovo, či v novom Rádiu Mária Slovensko. Samozrejme, existuje aj veľké množstvo ďalších dobrých portálov, ktoré prinášajú informácie z prostredia viery a náboženstva. Mojím cieľom nie je robiť tu ich zoznam, ani „cenzúrovať“ tie, ktoré som spomenul vyššie.

    V záplave toho, čo nám internet prináša a čo ovplyvňuje naše zmýšľanie – v súčasnom kontexte navyše v priamom súvise so zdravím – však pokladám za potrebné upozorniť. Nie ukladať, ale predkladať: predložiť do pozornosti na zvažovanie pre toho, kto má záujem dať si poradiť a je ochotný uvažovať. Aby sme omylom neuverili správam, ktoré sa ako pravdivé a katolícke len tvária. A aby sme si vyberali objektívne informácie, a na ich základe mohli robiť správne rozhodnutia.

    Martin Kramara, hovorca KBS“
    https://www.infovojna.sk/article/slovenski-biskupi-oznacili-infovojnu-a-dalsie-nepohodlne-weby-za-konspiracne-a-siriace-dezinformacie-svojim-oveckam-odporucili-kde-najst-spolahlive-informacie

    A ja ti zase pripomeniem ty kramár so Satanom – čo žerieš – to si!
    Vatican Pedophile Ring, Child Trafficking, Mass Graves and …
    [Prehľadávať doménu eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-and-missing-children/] https://eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-and-missing-children/
    Child victims for the Satanic rite were thought supplied by the Vatican Pedophile Ring. „At midnight on the Solstice a heavily guarded ceremony will be held in the Catholic Basilica Notre-Dame on Rue Argand in Geneva. Only the top WCC leaders and the Pope will be there. We have all been warned to keep quiet about it.

 3. https://zemavek.sk/pri-testovani-vakciny-od-pfizeru-zomrelo-sest-ludi-podla-mz-sr-to-nesuvisi-s-ockovanim/
  Pri testovaní vakcíny od Pfizeru zomrelo šesť ľudí, podľa MZ SR to nesúvisí s očkovaním

 4. https://www.hlavnespravy.sk/harabin-su-zrazu-vo-vlade-vsetci-pozitivni-na-covid19-aby-sa-nemuseli-zaockovat-aplikacia-vakciny-je-totiz-mozna-az-devatdesiat-dni-po-prekonani-ochorenia/2386236
  Harabin: Sú zrazu vo vláde všetci pozitívni na Covid19, aby sa nemuseli zaočkovať? Aplikácia vakcíny je totiž možná až deväťdesiat dní po prekonaní ochorenia

  Takže depopulačná vakcína je určená len pre nás, pre ovečky.

 5. https://blog.hlavnespravy.sk/24932/kto-sa-zaradi-medzi-samovrahov-ako-osoba-ktora-sa-da-ockovat-rychlovakcinami/
  Kto sa zaradí medzi samovrahov ako osoba, ktorá sa dá očkovať rýchlovakcínami?

  • Posledná veta z tohto článku:
   Možno považovať za náhodu, že švajčiarska vláda odmietla všetky vakcíny, kým nebudú mat ukončené potrebné a nepriestrelné exaktné testy?

   • Môže to byť aj formálna kamufláž, že niečo pre to robia – a len čakajú, až sa stádo upokojí! Švajčiarsko je jedným zo sídiel Globálneho prediktora – takže potrebujú mať v zemi pokoj. V Švajčiarsku je aj sídlo Swiss Octagon! A kde vykonali satanistický rituál pri otváraní Gothardského tunela? A kde sa snažia v urýchľovači získať Božiu substanciu?

 6. https://blog.hlavnespravy.sk/24926/koronavirus-baranovirus-a-diabolska-vakcina-konspiracna-rozpravka-ucinna-liecba-existuje-vlada-ju-vsak-odmieta/
  Koronavírus, baranovírus a diabolská vakcína (konšpiračná rozprávka). Účinná liečba existuje, vláda ju však odmieta.

 7. Peter Jesenský

  Od samého začiatku chýba pravdivá a odborná informovanosť. Potom sa nedivte, že majú ľudia čo sa týka tejto pandémie v hlavách chaos.

 8. Naprosto správne formulovaná žiadosť o zverejnenie informácií k novej „rýchlokvasenej“ vakcíne. Žiaľ bez podpisu tých „správnych a poplatných odborníkov“ na čele s dílerom Pfizeru Jarčuškom nevidím šancu na akceptáciu tejto žiadosti. A aj v prípade odpovedi, sa požiadavka zdôvodní ako nerealizovateľná, lebo teraz ide o „urýchlenú zachranu životov“. Podpísaní páni doktori môžu byť okrem toho označení za konšpirátorov a sabotérov. Dobre vieme, akým útokom čelili lekári, kritici celoplošného testovania, tej slávnej Matovičovej atómovej bomby. Aj teraz platí to staré komunistické heslo: „Kto nejde s nami, ide proti nám“. Pritom uvedené otázky sú plne legitímne a nekladú si ich len lekári, ale každý laik, ktorému to len trochu myslí.

 9. Ad „Pritom uvedené otázky sú plne legitímne a nekladú si ich len lekári, ale každý laik, ktorému to len trochu myslí.“ – no iste – aj redakcia si musí premyslieť, či moju včerajšiu reakciu na MUDr.Janca uverejní, pretože nie je lichotivá. S TERORISTAMI a so zločincami SA NEVYJEDNÁVA doboha! Čakať na ich „odpovede“ je idiotizmus – to je gros mojej reakcie! Ja už nemienim delegovať svoju dôveru nejakým bielym plášťom, že za mňa niečo vyriešia! Lekársky stav v dnešnej dobe je pre mňa maximálne nedôveryhodný!

  Plus „Žiaľ bez podpisu tých „správnych a poplatných odborníkov“ na čele s dílerom Pfizeru Jarčuškom nevidím šancu na akceptáciu tejto žiadosti. “ – to isté v zelenom, len redakcia má naivnú predsavu, že tu existujú akési spojenectvá. Spojenectvá s Kollárovským myslením? Momentálne lekársky stav uvažuje, že sa rovnako pridá k víťazovi. Jedným zo spôsobov je, že robíte problémy, aby vás skorumpovali nejakým „referátom“! Všetci lekári sú nejako kúpení! Spájať sa s ambivalentnými osobami v stave vojny buď, alebo – je idiotizmus! Ja som na strane víťazov – pretože Pravda aj Boh vždy zvíťazia! Len neveriaci tomu neveria a preto sa volajú neveriaci!

  Veď si prečítajte len záverečný odstavec – ste len blbé pytle zemiakov – takto sa zaobchádza s pacientmi špeciálne v diabetologických ambulanciách – permanentný stres a strach – nech vám cukor a tlak vyskočia čo najvyššie – a aj MUDr.Janco je diabetológ, a svetové konzorcium diabetológov sa dohodlo, že cukrovka je neliečiteľná choroba! Potrebujete na pochopenie ich uvažovania LEGO?!

  „2. Prečo nie je triedenie testovaných na príznakových a bezpríznakových, prípadne kontrola telesnej teploty testovaného pri príchode a oddelené vykonávanie testovv záujme skutočne prispieť k zamedzeniu rozšírenia nákazy?“ – triedi sa odpad! Ľudia sa rozraďujú, zaraďujú podľa! FUCK!
  ———————————————
  „Máme zde problém, máme zde podvod a vlastizradu. [žena: Ano] O vlastizradě budu mluvit později. [žena: Pane bože…] O vlastizradě té nejvyšší úrovně.“

  „Ale to, co ve skutečnosti vyvíjeli, jsou vyzbrojené virové zbraně…. chimérický rekombinantní DNA typ, RNA messenger zralý typ, zařízení na čištění od biologických zbraní. Stále to dělají i po tak dlouhé době asi již 40 let. Co mě nejvíce zaráží, že šest společností, ne šest, pět společností je dnes zapojených do výroby miliard a miliard vakcín… a jedna společnost speciálně – Pfizer. Mrazáky jsou již připravené a čekají na okamžik, kdy se začnou rozvážet v ultra chlazených mrazácích. Pfizer. Budu Vám o společnosti Pfizer říkat něco víc, ale co mě nejvíce zarazilo, bylo, že technologie, kterou pro ty vakcíny používají… prý je revoluční, ale to je lež.

  To není žádná revoluční nová technologie… ta technologie se používala před 30 lety v Sovětském svazu, Číně, Severní Koreji a Kubě. V biologických laboratořích, kde vyvíjeli biologické zbraně hromadného ničení. Je to stejná technologie, kterou používají dnes k vývoji vakcín pro nás. To je první vzkaz. Zadruhé… Rok 1977. Projekt USSR (Sovětský svaz) 90-77. Co je na něm tak výjimečného? Šlo o vypuknutí chřipkové epidemie H1N1, v Číně – první prasečí chřipka. Slyšeli jste také o prasečí chřipce v roce 2009, H1N1? Co se stalo v roce 1977-78?

  Co je na tomto projektu tak speciálního? Speciální na tom projektu je, že ve městě Leningrad, dnešním Petrohradu, použili systém metra k rozšíření viru chřipky typu A na ruskou populaci, která se dotkla 4 milionů lidí, tenkrát v době Leningradu, dnešního Petrohradu. 2 miliony očkovaných z toho očkování onemocnělo. Když máte speciální přístroje k vypouštění vyzbrojeného viru chřipky, něco se stane. Proč si zrovna vybrali metro v Leningradu, které je nejhlubší na světě? Jejich systém metra je tam velmi hluboko (pod zemí). Takže proudění vzduchu v tom prostředí lze krásně ovládat. Mluvíme tady o environmentální situaci. Okolo 70 tisíc lidí v důsledku té události zemřelo.

  Světová zdravotnická organizace (WHO) o tom jen říká, že to byla jen prasečí chřipka nebo tzv. ruská chřipka. Nemá to co dělat s Ruskem, ale vše je to opět o Číně. Dobře? Takže co to znamená? Proč to udělali? Povím vám to. Připravili vakcíny ještě před tím, než vypustili všechen ten materiál v systému metra a poté naočkovali nevinné civilisty Leningradu s tou nově vyrobenou vakcínou proti chřipce, která měla být efektivní. Zemřelo 70 tisíc lidí. Takže… hmm. Takže o mnoho let později, to co tu dnes vidím… Není to náhodou nějaký druh opakování?
  Přichází nám sem amerikanizovaný styl komunismu? Co se tady děje? To, co se děje je, že většina technologií, které farmaceutický průmysl dnes používá, a jak jsem Vám již řekl, je založená na technologii messenger RNA (mRNA), která přeprogramovává náš imunitní systém, a přebírá kontrolu nad naším imunitním systémem. Už tak nemáme přirozenou kontrolu nad svým imunitním systémem, ale on kontroluje nás díky jím uvolňovaným antibiotikům v době, kdy by měly být uvolněny. Vraťme se znovu zpátky do Ruska…“
  https://www.infovojna.sk/article/video-vakcina-proti-covid-19-je-biologicka-zbran-zbran-hromadneho-niceni-rika-rusky-lekar-pracujici-v-usa

 10. Jozef Hríň

  Je dobré, že sa lekári zobudili, za to palec hore. Môj názor je taký. ze sa zaočkovat dám už len rad a to proti tetanu. Túto vakcínu si môžu strčiť do riti.

 11. Zverejnený list je bomba, každý rozmýšlajúci človek by chcel odpovede na tieto elementárne otázky. Ale nie je možné na ne pravdivo odpovedať, lebo by bol reálne ohrozený vládny plán vakcinácie a vysnívaných 60% zaočkovaných.

 12. Stále je za čo bojovať – aj keď nie za seba! Sú tu vyššie priority – morálny imperatív – Vyšší Princíp!

  Takéto nádherné Božie – nielen ľudské – Bytosti by mali zmiznúť „vďaka“ nejakým zapredaným psychopatickým zku.vysynom z našej planéty Zem? To veru nie!!!

  Eva Smirnovová – skutočná Máša a Medveď!
  https://www.1tv.ru/shows/luchshie-deti-strany-obedinyaytes/vystupleniya/zazhigatelnaya-televedushaya-eva-smirnova-luchshe-vseh-fragment-vypuska-ot-13-11-2016

  https://www.veselerozpravky.sk/masa-a-medved-velke-pranie/
  https://masa.estranky.sk/clanky/vsetky-casti–online-video-.html

 13. https://www.youtube.com/watch?v=1ibVPJ7ueOk
  Dobré správy od uja Billa, po „pandémii č.1“ sa môžeme tešiť na číslo 2 – on s manželkou sa tešia…

 14. https://www.hlavnespravy.sk/budu-chystane-covid-pasy-zarodkom-europskeho-ekvivalentu-cinskeho-systemu-socialneho-kreditu/2386700
  Budú chystané covid pasy zárodkom európskeho ekvivalentu čínskeho systému sociálneho kreditu?

 15. https://www.hlavnespravy.sk/lekar-hovori-o-masovom-experimente-na-ludoch-v-suvislosti-s-ockovanim-proti-covidu-19/2386166
  Lekár hovorí o masovom experimente na ľuďoch v súvislosti s očkovaním proti Covidu-19
  Jednu vetu z tohto článku som prekopírovala:
  Ako je možné, že na jednej strane sa geneticky modifikované potraviny odsudzujú a vyhýba sa im, ale na druhej strane sa po vakcíne, ktorá môže meniť ľudské gény, túži ako po „záchrancovi“ a „vykupiteľovi“?

 16. A čo sa urobí, ak väčšina národa sa zaočkovať nedá. Potom z toho urobia nútenú povinnosť? Veď vo firme Pfizer figuruje meno nášho p. Krčméryho, tak prečo by z jeho strany nebolo toľkej obhajoby. Tí čo velebia tento cirkus okolo korony to nie je zadarmo a pozrite kto sú členovia pandemickej komisie 3-ja s lekárským vzdelaním a ostatní sú len naši ministri na čele s predsedom vlády a tomu sa hovorí špičkoví odborníci?
  No a čo ma zarazilo, že ak sa zistí, že ste pozitívny bez príznakov musíte byť 10 dní v karanténe, ale naši politici majú výnimku a stačí byť len 5 dní. A čo oni majú iný organizmus ONI sú nadľudia? Tak potom to asi nie je tak nebezpečné, čoho príkladom sú títo nadľudia. A dobré je aj načasovanie,lebo takýto sa nemusia ihneď očkovať. A ja by som bola za to nech sú títo úplné prví aj s rodinami.
  Na záver jeden postreh,ktorý bol uvedený ako komentár k youtubečku a znie:
  Nevedia liečiť chorých, ale vedia čím očkovať zdravých ???!!!
  A rúška naďalej ako povinná výbava vraj aj po očkovaní. Kto toto všetko zastaví?

  • Takto to vymysleli Rockefellerovci. V marci sme na infowars.com mohli prečítať dokument Rockefellerovcov: „Scenarios for the future of technology and international development“.
   Na stane 18 – „Lockstep“ Guarantee and Curfew. (slovensky: Uzatvorenie, zaistenie a zákaz vychádzania)
   Bohužiaľ zatiaľ všetko ide podľa ich plánu.

  • Kto to zastavý ? Ludia so zbraňami.Stejne nám nič iné neostáva,máme iba dve možnosti-poprava očkovaním,alebo ozbrojená vzbura.

 17. https://www.hlavnydennik.sk/2020/12/20/pfizer-varuje-pred-vlastnou-covid-19-vakcinou/
  Pfizer varuje pred vlastnou COVID-19 vakcínou
  Spoločnosť Pfizer BioNTech otvorene priznáva, že jej produkt môže zmeniť DNA očkovaného a spôsobiť i jeho smrť, uviedol to nemecký portál Laufpass.com.

 18. https://ac24.cz/en/-/v-usa-se-dva-osetrovatele-bezprostredne-po-ockovani-proti-covid-19-ocitly-na-jednotce-intenzivni-pece-biontech-reagujr?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fac24%2Fuvod
  V USA se dva ošetřovatelé bezprostředně po očkování proti Covid-19 ocitly na jednotce intenzivní péče. BioNTech reaguje.

 19. https://ac24.cz/en/-/vice-nez-3-tisice-lidi-neni-po-vakcine-pfizer-schopno-vykonavat-bezne-denni-cinnosti-pise-se-ve-zprave-cdc?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fac24%2Fuvod
  Více než 3 tisíce lidí „není po vakcíně Pfizer schopno vykonávat běžné denní činnosti,“ píše se ve zprávě CDC.

 20. https://aeronet.cz/news/skandal-na-americke-televizi-behem-demonstracniho-a-propagacniho-ockovani-zdravotnici-se-pred-kamerou-nechali-pichat-injekcemi-se-zasunovacimi-jehlami-pouzivanymi-ve-filmovem-prumyslu-a-v-hollywoodu/
  Skandál na americké televizi během demonstračního a propagačního očkování, zdravotníci se před kamerou nechali píchat injekcemi se zasunovacími jehlami používanými ve filmovém průmyslu a v Hollywoodu! Fakultní nemocnice v El Pasu rekvizitní injekci nesehnala, a tak zdravotník pro změnu simuloval vpich injekce, ovšem se zasunutým pístem bez vakcíny uvnitř! Skandál pouze potvrzuje, že lékaři v USA mají z vakcíny Pfizer strach a děs, už není divu, že Andrej Babiš a Igor Matovič mlží okolo rozhodování o vlastních vakcinacích! A v Česku je zle, chystají se povinně-dobrovolné vakcinace, pojistka Karly Maříkové neprošla ani v Senátu!

 21. https://www.youtube.com/watch?v=qWoza_6LloM&feature=youtu.be
  Kardinál Burke Sily stojace za „Veľkým reštartom“ zneužili KO5ID na presadenie svojej zlomyseľnej ag

 22. Jednoduchá

  Ďakujeme Jean za ďalšie užitoč. infor., ako aj ostatným…
  Už zostáva len jedno jediné, a to konať so zdrav.sedl.rozumom ! Chráňme seba, svoje zdravie, svoje telo! to je jediné miesto, kde ,,musíme stále žiť“, tak si ho vážme!!!……..

 23. Jajže Bože toľko otázok na pána ministra a teraz pred Vianocami? To je domáca úloha na pol roka. Obávam sa, že z tejto domácej úlohy dostane známku 4. …teda ak za predpokladu ,že má doma pc a internet.

  • Minister Krajčí nie je subjekt riadenia – v podstate je len taký „tlačový hovorca vlády Matoviča“. Aby ako minister vyzeral – musí mať vlastného tlačového hovorcu. Detto „konferencia biskupov“ – to je čo? Detto rôzne vládne koaličné zoskupenia – „dohody“ – to nie sú inštitúcie štátu, nemajú právnu subjektivitu ani exekutívnu moc. Konkrétne na ministerstve zdravotníctva SR má podľa Krajčího právnu subjektivitu len Duch Svätý, takže MUDr.Janco mal adresovať svoje požiadavky Jemu – najlepšie cez podateľňu – Nebeskú Bránu – so štemplom od Svätého Petra. Hovorí sa tomu hlas volajúceho do Neba!

   • Hovorí sa, že „Každý chlap krajší od čertovej ciciny je vlastne fešák!“ – už menej sa toho hovorí o – ako puknuté gaštany sa škeriacich sa škriatkoch v sutanách. Ku.va – čo sú to za kreatúry!

    „Medzi tie médiá, ktoré zaručene odporúča čítať nakoľko informácie “sú skutočne a spoľahlivo z prostredia Katolíckej cirkvi” patrí podľa Kramaru aj TV Lux.

    Neohradil sa pri tejto príležitosti proti urážke Boha keď vo Vianočnom období nazvala TV Lux príchod vakcíny na Covid 19 ako takmer rovnako úžasnú správu ako príchod Ježiša Krista na zem.

    Zrejme podľa Kramaru je táto informácia “skutočne a spoľahlivo z prostredia Katolíckej cirkvi.” No samozrejme, že nie je a nikdy nebude. Toto tvrdenie keby povedal žid v Starom zákone tak skončí ukameňovaný. Pri horlivom provakcinačnom ťažení v mainstreame v snahe zvýšiť vakcináciu Slovákov na 70%, žiaľ nič nie je posvätné. Boh je Boh a ak je pre niekoho z Vás vakcína takmer ako boh, tak potom len s malým b. Takých bôžikov si ľudia robia celé dejiny a Boh sa urážať nenechá, o tom je Prvé Božie prikázanie.

    Svetlo Sveta nedávno uverejnilo stanovisko občianského združenia Slovenskí katolíci ohľadom vakcinácie. Toto stanovisko vypracovala renomovaná bioetička Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. a dá sa preto predpokladať, že nebolo po vôli propagátorovi vakcinácie pánovi Kramarovi. Žiadna vakcinácia na Covid 19 nie je predmetom mravouky ani vierouky obsiahnutej v Katechizme a katolíci majú právo vedieť, že to tak je.

    Martin Kramara by chcel vytvoriť nejaký súkromný „index“ médií, ktoré čítať a ktoré nečítať, pretože šíria dezinformácie. Niet väčšej dezinformácie za uplynulé roky ako prirovnávať Krista k vakcíne a odrádzať politikov od ochrany počatého života.

    Nie, problém Svetlo Sveta nie je, že by písalo teologickú nepresnosť. Tú Kramara nevie vymenovať ani jednu. Náš problém je, že sme ako sa tomu hovorí politicky nekorektní a pýtame sa aj na to, čo veriaci majú pravdu vedieť.

    Sme jediní, čo sa Kramaru verejne opýtali pred rokom jednoduché otázky a tie vyrušili.

    1. Je pravda, že list proti Mariánovi Kuffovi neprijala KBS, ale podpísal ho arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka a teda ako hovorca KBS zastupujúci všetkých biskupov ste nemali legitimitu sa k nemu vyjadrovať?

    2. Je pravda, že list, ktorým bol Marián Kuffa verejne karhaný a ktorý ste pustili do médií, v skutočnosti išiel iba do médií a nikto ho Mariánovi Kuffovi do dnešného dňa nedoručil?

    3. V kresťanských komunitách sa hovorí, že primárnym autorom textu listu ste boli Vy. Môžete to vylúčiť?“
    https://www.infovojna.sk/article/hovorca-konferencie-biskupov-slovenska-a-oznacovac-dezinformacnych-stranok-kramara-po-prirovnani-vakciny-ku-kristovi-vyzdvihol-tv-lux

    Ďalší psychopat ako predĺžená ruka Vatikánu – takže o čom je nejaká konferencia nejakých biskupov? Nemám pojem o tom, že by vojenské organizácie – a katolícka cirkev je orgnizovaná ako vojenská organizácia – aj s tým povestným hovnom padajúcim „z neba“ – že by vojenské organizácie mali nejaké odbory! Takže zabudnite na nejaké demokratické princípy medzi sutanami – a preto je pre mňa aj pán Kuffa nedôveryhodný, pretože je fakticky NESAMOSTATNÝ! Aj keď je krajší od čertovej ciciny a má určitú charizmu. Ale úloha charizmy v dejinách je nám známa – mal ju aj hypnotizér Hitler. Charizma nestačí! A ten hnus čertovo kopyto Kramara – apage Satanas!

 24. Miloslava Skramuská

  Vážení bratři Slováci, děkuji vám za vaše články, neboť sdílím podobný názor k očkování zde v Česku…je to několik dní, kdy mně vymazali mojí schránku [email protected]…celou do mrtě, nechali mně tam jen kontakty…vaše články mně umísťovali do spamu, proto jsem si musila vše zálohovat a založit novou schránku s dvoufázovým ověřením…a z mé původní stránky si tam hned vše přeposílám…mám k vám důvěru, můj dědeček, kterého jsem nepoznala, protože zemřel na „španělskou chřipku“ po I. světové válce a můj chlapec, který emigroval po roce 1968 do Švédska pocházeli ze Slovenska. Děkuji vám za vaši odvahu a pište dál…Milka Skramuská

Pridajte komentár

*