Nedostatok vitamínu B12 je spôsobený týmto populárnym liekom


Print Friendly, PDF & Email

Nedostatok vitamínu B12 je spôsobený týmto populárnym liekom

Vitamín B12 je vo vode rozpustný vitamín, ktorý si ľudské telo nevytvára. To znamená toľko, že ho telu musíte dodať prostredníctvom stravy alebo výživových doplnkov.

Vitamín B12, spolu s ďalšími vitamínmi skupiny B, ľudské telo používa na premenu uhľohydrátov, ktoré človek skonzumuje. Tieto uhľohydráty premení na glukózu, ktorú telo používa ako energiu.

Vitamín B12 zohráva svoju úlohu aj pri produkcii DNA a RNA. V súčinnosti s folátom vytvára červené krvinky a produkuje S-adenosylmethionín (SAMe), ktorý je súčasťou imunitného systému a má svoj podiel na nálade človeka.

Vitamín B12 je dôležitý i z hľadiska udržiavania centrálneho nervového systému, vrátane vedenia nervových impulzov a produkcie myelínového plášťa, ktorý chráni a „izoluje“ nervy.

Nedostatok vitamínu B12 je ťažké zistiť, a to môže viesť k mnohým, niekedy aj nezvratným problémom so zdravím, vrátane poškodenia nervov.

Ak užívate metformín na liečbu cukrovky, musíte si uvedomiť, že práve kvôli tejto liečbe sa u vás vyskytuje zvýšené riziko závažného nedostatku tohto potenciálne významného vitamínu.

Metformín na liečbu cukrovky spôsobuje nedostatok vitamínu B12

Výskumníci z Lekárskej fakulty Univerzity Alberta Einsteina v New Yorku využili údaje získané programom prevencie cukrovky ako svoje vlastné výsledky, aby zistili účinky užívania metformínu na hladiny vitamínu B12.

Do úvahy vzali údaje účastníkov, ktorí užívajú metformín dvakrát denne a tých, ktorí brali placebo. Účastníkom boli merané hladiny vitamínu B12, a to s časovým odstupom piatich rokov a napokon po 13 rokoch.

V hladinách vitamínu B12 boli zistené významné rozdiely. Pacienti, ktorí užívali metformín mali priemerné hladiny vitamínu B12 nižšie a 4 % pacientov nedostatočné. V skupine, ktorá užívala placebo boli tieto hladiny u 2 % pacientov takmer nedostatočné.

Takmer 20 % pacientov užívajúcich metformín vykazovalo hranične nízke hladiny vitamínu B12 v porovnaní s 10 % pacientov, ktorí užívali placebo.

V skupine s metformínom bolo zároveň viacero ľudí, ktorí navyše trpeli ešte aj anémiou. To priamo súvisí s nedostatkom vitamínu B12.

Ako Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), tak ani Americká asociácia pre diabetes oficiálne neodporúča, aby sa hladiny vitamínu B12 sledovali u ľudí, ktorí užívajú metformín.

Naproti tomu, výskumníci odporúčajú pacientom, aby požiadali svojich lekárov o monitorovanie hladín vitamínu B12.

Je nedostatok vitamínu B12 bežný?

Výstupy z americkej dlhodobej štúdie Framingham Heart study (ktorá ešte stále prebieha a sledovania sa realizujú na kohortných úrovniach) ukázali, že takmer 40 %  západnej populácie môže mať hladinu vitamínu B12 v krvi pod optimálnou hodnotou.

To je úroveň dostatočne nízka na to, aby človek pociťoval neurologické symptómy. Ďalších 25 % populácie jednoznačne nemá v tele dostatok vitamínu B12.

Hovorieva sa, že nedostatok vitamínu B12 je bežnejší u starších ľudí. Je to preto, lebo vekom žalúdočná kyselina ubúda, a to aj napriek tomu, že bez nej ľudské telo nie je schopné absorbovať vitamín B12.

Štúdiou Framingham sa však zistili nízke hladiny vitamínu B12 v celej sledovanej populácii. Nízke hladiny boli bežné jak u mladých ľudí, tak u starších.

Jednu vec však treba poznamenať. Mnohé zo symptómov, ktoré sa často pripisujú starnutiu, môžu byť v skutočnosti spôsobené nedostatkom vitamínu B12.

Medzi tieto symptómy patrí strata pamäti, pokles kognitívnych schopností, svalová slabosť a mnohé ďalšie.

Prečo sú často opomínané nízke hladiny vitamínu B12

Väčšina lekárov nekontroluje u svojich pacientov priebežne hladinu vitamínu B12. Dokonca i keby vám ju boli práve kontrolovali, hladiny, ktoré sú považované za normálne, sú v skutočnosti príliš nízke.

Normálne rozmedzie hladiny vitamínu B12 v USA sa pohybuje medzi 200 pg/ml až do 1100 pg/ml. Ľudia, ktorých hladina vitamínu B12 je na spodnej časti rozmedzia, mávajú často príznaky nedostatku vitamínu B12.

Tou spodnou časťou spektra rozumieme hodnoty vitamínu B12 v rozmedzí medzi 200 pg/ml a 350 pg/ml (vysvetlenie pg/ml je plazmatická koncentrácia vitamínu B12).

Dokonca už vtedy, keď sa vaše hladiny vitamínu B12 vyskytujú pod úrovňou 600 pg/ml, môžete trpieť nedostatkom B12.

Chris Kresser, praktikant integratívnej medicíny to vysvetľuje takto:

„V Japonsku a Európe je dolná hranica pre vitamín B12 stanovená na hladinách medzi 500 až 550 pg/ml. To je úroveň, na ktorej sa vyskytujú psychologické a behaviorálne prejavy, ako napríklad kognitívna dysfunkcia, demencia a strata pamäti.

Niektorí experti uvažovali o tom, že keď sa príjmu vyššie hladiny vitamínu B12 za normálne hladiny, ako to je v Japonsku, a zároveň je ochota liečiť už hladiny, ktoré sú v USA považované za normálne, potom dôjde k tomu, čo vidíme v Japonsku. Tam je nízky výskyt Alzheimerovej choroby a demencie.

Odborníci, ktorí sa špecializujú na diagnostiku a liečbu nedostatku vitamínu B12, akými sú napríklad Sally Pacholok, R.N. a Jeffery Stuart, D.O., navrhujú liečiť všetkých pacientov, ktorí majú tieto symptómy a ich hladiny vitamínu B12 sú nižšie než hodnota 450 pg/ml.

Aj pre pacientov s normálnou hladinou vitamínu B12, ale so zvýšenou hladinou kyseliny metylmalónovej (MMA) v moči, homocysteínom a/alebo holotranskobalamínom (ostatné markery nedostatku B12) už odporúčajú liečbu.“

Prejavy a štyri stupne nedostatku vitamínu B12

Existujú štyri stupne nedostatku vitamínu B12:

 • Stupeň 1: Znižovanie hladín vitamínu B12 v krvi kvôli problémom s absorpciou
 • Stupeň 2: Zásoby vitamínu B12 sú na bunkovej úrovni vyčerpané
 • Stupeň 3: Schopnosť syntetizovať nové červené krvinky je znížená
 • Stupeň 4: Makrocytická anémia sa považuje za oneskorený indikátor deficitu vitamínu B12

Aj symptómy postupujú v stupňoch. Niektoré z prvých príznakov nedostatku vitamínu B12 zahŕňajú nevysvetliteľnú anémiu, neuropsychiatrické poruchy a gastrointestinálne poruchy, akou je Crohnova choroba alebo infekcia spôsobená Helicobacterom pylori.

Ak ste ešte aj starší alebo vegetarián a máte niektoré z týchto príznakov, príčinou vašich problémov môže byť aj nedostatok vitamínu B12.

Nízke hladiny vitamínu B12 môžu viesť aj k mentálnemu útlmu, problémom s pamäťou, svalovej slabosti a k jednému z najcharakteristickejších znakov nedostatku vitamínu B12 – k únave.

Vitamín B12 zohráva úlohu aj v nasledujúcich procesoch:

1. Správne trávenie, absorpcia potravy, využitie železa, metabolizmus uhľohydrátov a tukov.

2. Pomoc pri regulácii tvorby červených krviniek.

Prírodná liečba osteoartritídy

3. Produkcia hormónov nadobličiek.

4. Regulovanie pocitov pohody a nálady.

5. Fungovanie zdravého nervového systému.

6. Tvorba buniek a dlhovekosť.

7. Fungovanie zdravého imunitného systému.

8. Mentálna jasnosť, koncentrácia, fungovanie pamäte.

9. Podpora normálneho rastu nervov a rozvoja nervovej sústavy.

10. Správne prúdenie krvi.

11. Podpora ženského reprodukčného zdravia a tehotenstva.

12. Fyzická, emocionálna a mentálna energia.

Vitamín B12 pre zdravie kostí

Akumulatívny výskum naznačuje aj to, že nízke hladiny vitamínu B12 môžu z hľadiska udržania zdravia kostí spôsobovať zmätok.

Výskum publikovaný v Lekárskom časopise Nového Anglicka (NEJM) napríklad odhalil, že myši, ktoré trpia nedostatkom vitamínu B12 majú spomalený rast a menej osteoblastov (bunky zodpovedné za tvorbu kostí).

Výskumníci naznačili, že nedostatok vitamínu B12 môže rušiť rastovú signalizáciu pečene a jej „vyplavovací účinok“ na osteoblasty. Nízky obsah vitamínu B12 u starších ľudí zvyšuje riziko výskytu zlomenín.

U starších žien s nízkym obsahom vitamínu B12 v tele (menej ako 208 pg/ml) bola zaznamenaná výrazne rýchlejšia strata kostnej hmoty v bokoch, čo je znakom osteoporózy.

Metaanalýzou bolo zistené, že nárast vitamínu B12, vedie u starších osôb k zníženiu rizika výskytu zlomenín.

Vitamín B12 má rozhodujúci význam pre duševné a kognitívne zdravie

Vitamín B12 je obzvlášť dôležitý pre zdravie mozgu a duševné zdravie. Jeho nedostatok spôsobuje množstvo neurologických porúch, ktoré sa nápadne podobajú na depresiu, demenciu a zmätenosť, dokonca môžu pripomínať aj vážne duševné ochorenie.

Podľa malej fínskej štúdie uverejnenej v časopise Neurológia, môžu ľudia, ktorí konzumujú potraviny bohaté na vitamín B12, znížiť svoje riziko vzniku Alzheimerovej choroby v rokoch staroby.

Pri každom zvýšení počtu markerov vitamínu B12 (holotranskobalamínu) sa riziko vývoja Alzheimerovej choroby znížilo o 2 %.

Vitamíny skupiny B môžu spomaliť zmršťovanie mozgu až o sedemnásobok predovšetkým v tých oblastiach mozgu, ktoré sú špecificky známe ako najviac postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Spomedzi účastníkov výskumu tí, ktorí užívali vysoké dávky kyseliny listovej a vitamínov B6 a B12, mali hladiny homocysteínu v krvi, ako aj pridružené zmršťovanie znížené až o 90 %.

Kto je najviac ohrozený nedostatkom vitamínu B12?

Pokiaľ ste vegán, ktorý nekonzumuje živočíšne produkty, máte vysoké riziko nedostatku vitamínu B12. Je to preto, lebo vitamín B12 je dostupný v prírodnej forme len v potravinách živočíšneho pôvodu.

Nemusí to byť nevyhnutne iba mäso. Môžu to byť aj vajcia a mliečne výrobky. Najlepšie potraviny s obsahom vitamínu B12 sú:

 • Voľne žijúci aljašský losos
 • Surové mliečne produkty, vyrobené z mlieka dobytka chovaného na pasienkoch
 • Ekologické vajíčka od hydiny, ktorá je chovaná vo voľnom výbehu
 • Hovädzie mäso a pečeň z dobytka chovaného na pasienkoch
 • Ekologické kurčatá, chované vo voľnom výbehu

Deti, ktoré boli v ranom veku kŕmené vegánskou stravou, budú mať dlhé roky nedostatok vitamínu B12, dokonca aj po neskoršom pridaní živočíšnych potravín do stravy.

Pre deti je mimoriadne dôležité, aby dostávali dostatočné množstvo vitamínu B12 už v rokoch svojho vývoja a rastu.

Jednou zo štúdií  sa odhalilo, že deti, ktoré boli kŕmené vegánskou stravou až do veku 6 rokov, mali marginálne nízke hladiny vitamínu B12 v krvi. V období adolescencie u nich môže dôjsť k narušeniu kognitívneho výkonu.

Ako už bolo uvedené, žalúdočná sliznica vekom postupne stráca svoju schopnosť produkovať kyselinu chlorovodíkovú (kyselina žalúdočná je potlačená inhibítormi protónovej pumpy), ktorá uvoľňuje vitamín B12 z potravy.

Ak máte viac ako 50 rokov, vo vlastnom záujme je lepšie predpokladať, že neabsorbujete vitamín B12 na optimálnej úrovni.

Ďalšie faktory môžu takisto ovplyvniť schopnosť vášho tela správnym spôsobom absorbovať vitamín B12. Týmito ostatnými  faktormi sú:

 • črevná dysbióza
 • perniciózna anémia
 • vystavenie oxidu dusnému
 • perforácia čreva a zápaly čreva
 • lieky, vrátane tých, ktoré potláčajúcich žalúdočnú kyselinu (antacidá) a metformínu
 • nízka hladina žalúdočnej kyseliny
 • alkohol

Vo všeobecnosti platí, že najväčšie riziko nedostatku vitamínu B12 ohrozuje týchto ľudí:

 • vegetariáni a vegáni
 • ľudia, ktorí pravidelne používajú inhibítory protónovej pumpy (PPI)
 • ľudia s Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou, celiakiou alebo syndrómom dráždivého čreva (IBS)
 • starnúci ľudia
 • ľudia užívajúci metformín
 • ženy, ktoré boli neplodné alebo potratili

Orálne náhrady vitamínu B12 sa ťažko absorbujú

Mnohým ľuďom, hlavne starším osobám, osobám s poruchami čriev, vegetariánom a vegánom, by mohlo prospieť pridanie extra dávky vitamínu B12 do denného príjmu živín.

Je tu však jeden problém. Je ním zlá absorbovateľnosť perorálnych doplnkov vitamínu B12.

Vitamín B12 má spomedzi všetkých známych vitamínov najväčšie molekuly. Na rozdiel od väčšiny ostatných výživových doplnkov, tieto molekuly nie sú, vďaka svojej veľkosti, ľahko vstrebateľné.

To spôsobuje, že perorálne doplnky s vitamínom B12 sú málo účinné. Preto sa vitamín B12 často podáva injekčne, osobitne tým ľuďom, ktorí majú problémy so vstrebávaním.

Sublingválne spreje, ktorými sa vitamín B12 strieka pod jazyk, sú tiež účinné, pretože umožňujú, aby sa veľká molekula B12 absorbovala priamo do krvného obehu.

Používate metformín na liečbu cukrovky alebo ako prevenciu?

Počas trvania trojročnej štúdie programu Prevencia cukrovky sa zistilo, že z hľadiska prevencie cukrovky a zastavenia jej ďalšieho progresu má zmena životného štýlu oveľa väčší účinok než užívanie metformínu.

Pätnásťročným sledovaním skupiny účastníkov sa dokázalo, že pri prevencii cukrovky mali zásahy do životného štýlu jednoznačne väčší účinok než metformín.

Po prvých troch rokoch sa u tých, ktorí zmenili svoje stravovacie návyky a sporadicky cvičili 15 minút denne, znížila pravdepodobnosť vzniku cukrovky o 58 %. U tých, ktorí užívali metformín bola pravdepodobnosť vzniku ochorenia nižšia o 31 %.

Takéto zásahy v oblasti životného štýlu majú pozitívny vplyv na liečbu a zvrátenie cukrovky.

To by malo byť vítanou informáciou pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť zvýšenému riziku nedostatku vitamínu B12 v dôsledku dlhodobého užívania metforminu.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net, Zdroj: Mercola.com

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. ladislav Suchožala

  Som veľmi spokojný, Vaše úžitočne články sú pre mňa fantáziou. Srdečná vďaka Vám. Ostávam s pozdravom, Ladislav Suchoža z Prešova.

Pridajte komentár

*