Naša posledná možnosť je masívny, široký a intenzívny občiansky odpor


Print Friendly, PDF & Email

Naša posledná možnosť je masívny, široký a intenzívny občiansky odpor

V stredu 10.11.2021 schválila vláda nové drakonické obmedzenia zamerané na diskrimináciu a segregáciu neočkovaných ľudí. Tie následne Národná rada SR expresne rýchlym spôsobom počas štvrtku a piatku prerokovala a napokon aj schválila.

Mnohí si neuvedomujú závažnosť toho, čo sa v skutočnosti stalo. Jedným z najlepších spôsobov objasňovania vecí je poukázanie na podobné príklady alebo prirovnanie k známym situáciám.

Na Facebooku sme objavili zaujímavý status v češtine, ktorý je na tento účel priam stvorený. Preložili sme ho do slovenčiny a rozhodli sa publikovať vo forme článku.

Odkaz Osvienčimu pre dnešnú dobu

Dnes som sa vrátil z komplexu Auschwitz-Birkenau (Osvienčimu).

Bol som tam síce už tretíkrát, ale až dnes som si pri výklade uvedomil niekoľko zaujímavostí, ktoré som predtým toľko nevnímal.

1. Až 90 percent občanov Nemecka schvaľovalo reštrikcie pre Židov, pretože boli „nebezpečím pre spoločnosť“.

2. Najprv prebiehalo vyhladzovanie tak, že Židov poslali „k lekárovi pre injekciu“, on im pichol injekciu so slovami, že sa im teraz uľaví a za pár minút zomreli.

3. V uvedenom tábore pracovalo cez 40 lekárov. Všetci do jedného sa niekoľko rokov sústavne venovali masovému vyvražďovaniu a pokusom na ľuďoch.

4. V tábore panovala „mentalita poslušnosti“ až do oslobodenia. Pocit, že keď budem lojálny k tomu, kto ma väzní, tak že bude lepšie. (Zaujímavá paralela s Matovičovým „Dobre bude“.)

5. Každý, kto sa pri vstupe do „spŕch“ pokúsil o odpor, bol spacifikovaný nielen miestnym kápom a esesákmi, ale otočili sa proti nemu aj samotní Židia so slovami: „Veď to s nami myslia dobre, ideme sa konečne umyť!“

6. Až do posledného dychu Židia s Nemcami hrali uvedenú hru na „presťahovanie sa, dočasné riešenie, obetu pre spoločnosť, nastúpenie na vlak, sprchovanie sa“. Nikto nespochybňoval pravdivosť celého projektu.

7. Násilne sa rozdeľovali rodiny. Ľudia, ktorým sa to stalo, neprotestovali. Ani slovne.

Stop Candida

8. Tábor bol prelezený práskačmi a udavačmi tak veľmi, že vzbura bola nemožná. Ľudia sa otočili radšej jeden proti druhému, než proti utláčateľom.

9. Ak sa niekomu podarilo utiecť (nie priamo z tábora, ale z prác, ktoré vykonávali cez deň) a upozorňoval na tento problém, bol označený za blázna. „Niečo také sa predsa nemôže stať.“

10. Pri súdnych procesoch po vojne bolo najčastejšou obhajobou to, že dotyčný človek len robil svoju prácu. Len počúval príkazy a nariadenia.

P.S. Dodávam, že TEN, kto zabudol svoju minulosť, tak je odsúdený si ju znovu prežiť. Už sa konečne prebuďte, lebo inak sa za chvíľku za vami zavrú dvere od dobytčiaka!

Záver

Fašizmus nebola len tá konečná fáza zabíjania počas vojny. Fašizmus boli aj počiatky pred vojnou, kedy sa Židia zatiaľ „len“ diskriminovali, segregovali a utláčali. Nepodceňujme tieto jasné historické paralely s dneškom, inak veľmi zle dopadneme!

Fašizmus musí byť zastavený na začiatku, inak narastie a potom ho už pôjde poraziť len za cenu obrovských obetí. Nech je nám Druhá svetová vojna mementom!

Fašizmus neporazíte tak, že zanesiete trestné oznámenie na Gestapo. Ani tak, že budete písať sťažnosti na fašistické úrady alebo podávať žaloby na súdy ovládané fašistami.

Jediná možnosť, ktorú máme, je vzbúriť sa proti súčasnému režimu.

Momentálne už míľovými krokmi valiaci sa fašizmus zastaví len masívny, široký a intenzívny občiansky odpor. Masívny v zmysle množstva zapojených ľudí, široký v zmysle množstva frontov, na ktorých sa bude bojovať a intenzívny v zmysle dôraznosti a sily vykonávaných akcií.

Buď fašizmus odstránime my, alebo fašizmus odstráni nás! Inej cesty niet. Povstaň Česko a Slovensko! Mor ho!

Stop Candida

Zdroj: facebook.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Začítala som sa dnes do recenzie knihy s ukážkami Welcome to the Future od Megan Rose a tam sa píše (je v Aj, takže sorry, len stroj.preklad) :

  Megan also shared what she was told about extraterrestrial involvement in vaccine development that aimed to alter human DNA in ways that would make us more submissive to a hive mind controlling the Gray (Nebu) extraterrestrial collective:
  The vaccine has an extraterrestrial component. An extraterrestrial technology that was given from the Nebu to the cabal to manufacture and administer to the Terran people. It was intended for the entire population. You see, these beings, they are invaders, and they attempt to enslave entire planets to do their work for them. The way they do this is by connecting all minds to their hive consciousness. [p. 33]

  ( Megan sa tiež podelila o to, čo jej bolo povedané o mimozemskej účasti na vývoji vakcíny, ktorej cieľom bolo zmeniť ľudskú DNA spôsobmi, ktoré by nás urobili viac podriadenými úľovej mysli ovládajúcej mimozemský kolektív Sivých (Nebu):
  Vakcína má mimozemskú zložku. Mimozemská technológia, ktorá bola daná od Nebu kabale na výrobu a spravovanie terranského ľudu. Bola určená pre celú populáciu. Vidíte, tieto bytosti sú votrelcami a pokúšajú sa zotročiť celé planéty, aby za nich robili svoju prácu. Spôsob, akým to robia, je pripojenie všetkých myslí k ich vedomiu úľa. [str. 33] )

  What was really critical to the long-term goal of DNA modification through vaccines, was a satellite system that had been built by the Deep State to control the process:
  In order to activate this DNA, and start mental and physical enslavement, it must be activated by frequency. This frequency was supposed to be emitted through satellites that were Nebu technology and built by the Terran people. Once the satellites were activated, the DNA would be activated, and artificial consciousness would impress itself in the minds of the Terran people, making them subdued. [p. 34]

  ( To, čo bolo skutočne rozhodujúce pre dlhodobý cieľ modifikácie DNA prostredníctvom vakcín, bol satelitný systém, ktorý vytvoril Deep State na riadenie procesu:
  Aby bolo možné aktivovať túto DNA a začať duševné a fyzické zotročenie, musí byť aktivovaná frekvenciou. Predpokladalo sa, že táto frekvencia bude vysielaná prostredníctvom satelitov, ktoré boli technológiou Nebu a ktoré postavili Terrančania. Akonáhle budú satelity aktivované, DNA by sa aktivovala a umelé vedomie by sa vtlačilo do myslí terranských ľudí, čím by ich utlmilo. [str. 34])

  …ak som to správne pochopila, Terran je domorodec alebo obyvateľ planéty Zem. Každý nech si o tom myslí čo chce 🙂

  • Grafen, nanotechnologie a transhumanismus

   Kosmická loď Toleka, nízká oběžná dráha Země.
   Laboratorní zpráva o látkách nalezených v lahvičkách označených jako vakcíny SARS CoV-2 od společností Pfizer, Moderna a AstraZeneca.
   http://channeling.safo.cz/detail.php?id=1597

   ametyst: Země je názývána Gaja nebo také Terra

   • holistický prístup

    Odporúčam k dôkladnému prečítaniu – vďaka za link jirik.

    • holistický prístup

     redakcia,

     uvedený link si zoberte k srdcu – takto si predstavujem aj vašu činnosť, ak chcete byť prínosom a nielen spolu-TVORCOM TEMNA.

     • *JAK CHCETE ABY SE LIDÉ SPOJILI, KDYŽ NEDOKÁŽÍ SJEDNOTIT ANI SAMI SEBE?*

      Pokud si kdokoli chce zlepšit svou budoucnost, musí začít nejdříve sám ve své mysli. Vím že je to nepopulární, protože je to zdánlivě nelogické a bláznivé. LZE TO SNADNO ODSOUDIT JAKO ESOTERICKÝ BLÁBOL. Nicméně ti opravdu moudří si mohou poskládat informace v celek a pochopit že to má co do činění třeba i s kvantovou fyzikou. Tam dostanete důkazy pro tohle tvrzení.

      100% platí prastará gnostická poučka „Jen Poznání vás osvobodí“. A pojem svoboda se dnes stává vysoce aktuální — páni této planety vám jednu „svobodu“ vnucují pod různými „pasovými výhodami“, ovšem má to háček… výměnou musíte přijmout cosi, co silně evokuje onen slavný biblický Cejch šelmy. Slibují „svobodu“, ale ve skutečnosti je to spíše novodobé Nevolnictví verze 2.0.

      „Poznejte sami sebe, a poznáte VŠE“. Tento gnostický výrok je možno chápat ve smyslu „VŠE CO JE PODSTATNÉ“.

     • #Chceme ukazovat konkrétní návod, Cestu osvíceného člověka, který zná sám-sebe a následně i zákonitosti fungování tohoto světa, této zdánlivě hmotné reality, a tím získává ÚČINNÝ způsob jak tuto realitu ovlivnit.

      Chápeme že pro mnoho lidí je problematické (zdánlivě paradoxní) tvrzení: Změňte VNĚJŠÍ svět tak, že VNITŘNĚ změníte sami-sebe! Vnější svět je ale dokazatelně zrcadlem vnitřního světa duší. Důkazy pro toto tvrzení lze nalézt např. i v kvantové fyzice. Tyto stránky si kladou za cíl osvětlovat právě základní principy fungování naší reality a dokládat to fakty — ten kdo Ví, ten už totiž nemusí spoléhat na slepou víru!

      A opravdu, když nakonec poznáte sami-sebe, princip tvorby osobní reality, pak budete VĚDĚT, nikoli věřit, že nejsilnější prostředek k ovlivnění osobní i společenské reality máte skutečně a DOOPRAVDY uvnitř své mysli, nikde jinde. Mohli jste to slyšet i ve známých „4 dohodách“ Michaela Ruise, které u nás zpopularizoval Jaroslav Dušek. Já ale oběma těm autorům musím vytknout absenci opravdu praktického a použitelného „návodu“. 💛💛😇

      https://pruvodce-vzestupem-duse.online/manifest-aneb-oc-tu-bezi/

   • Jožko Fazuľa

    Jirko, zaujímavé čítanie, škoda, že zatiaľ neuvádzajú možné opravy a riešenia a zrejme to nebude tak jednoduché. Zaujímal by ma účinok Ivermektínu na tieto štruktúry a či je prípadná liečba ochorení u očkovaných účinná pri jeho podávaní.

    • Jožko Fazuľa

     Prípadne hydroxichlochínu alebo aktívnym uhlím, ktoré je schopné viazať ťažké kovy a jedy, no bude to ešte zaujímavé…

     • Jožko Fazuľa
      14/11/2021 at 9:22
      určitě to probíhá, ale veřejnost nebude informována, možná Jean by mohla pošťárat cizojazyčné weby; cílem je ovakcínovat COVIDvaxem celý svět, protože nejde o zdraví, ale finančněmocenský byznys,…
      spíš hledat na sociálních sítích….
      *****
      pokud jsem někde zahlídl tak ti ovakcínovaní berou ivermectiny, HCQ,…ale nesmí nikdo o tom mluvit, proto zdravotnický personál dostává tak vysoké příplatky za COVIDpacienty…

    • Jožko Fazuľa
     zkus se podívat na http://otevrisvoumysl.cz/ tam najdeš různé informace o možné léčbě měl by tam být i ivermektin; další fáze je ta, jak zpětně dotyčného napojit na původní zdroj, od kterého byl pomocí těchto vakcín přesměrován „do pryč.“

     • Zajímavou zprávu podává Tom Marný v okénku na tadesco.cz. Myslíte, že každý očkovaný musí odstranit čip, uzdravit se a projít portálem? Jinak jeho duše propadne ďáblu. Souzníte s tím?

     • Jožko Fazuľa

      Ja som skôr myslel už nejaké praktické výsledky, napr. či nejaký očkovaný neskúsil preliečenie antiparazitikom napr. Ivermektin, potom väčšia dávka napr. Carbosorbu/živoč. uhlie/ a neskôr len udržiavacia na pomalé zachytávanie škodlivín opísaných kovov z tela /príp. prírodné na báze bentonitov alebo bylín/, ktoré sa určite nevylúči hneď ak sú tam tvorené grafénové väzby. Liečba ozónom, čo som zatiaľ čítal, neviem princíp ako to funguje a výsledky je ťažko overiť, keď nemáš laboratórium a nevieš zistiť prítomnosť týchto vecí pred a po.

     • Květa: kdysi byl na tadesco článek, že existuje „ruský recept/protokol“, který pomáhá při ochraně před spike proteinem, ochraňuje a čistí buňky – tento protokol lze získat pouze zasláním na emaily uvedené v kontaktech; Protokol nesmí užívat malé děti do určitého věku, těhotné a kojící ženy.
      Později se zjistilo, že existuje přírodní léčba pomocí výluhu z pampelišky (kořen, list). Ten článek se na tadescu také objevil.
      *****
      Řekl bych, je to jedno z možných řešení; na internetu jsem se už dočetl, že jsou jedinci, kteří očkované „dávají zpět dohromady“ včetně napojení na „zdroj“, ze kterého byli pomocí vakcíny odkloněni.
      *****
      Pokud jde o čip, je to cizorodé těleso v těle, které tam nemá co dělat, takže je lepší se ho nějakým způsobem z těla zbavit;
      kdo má kardiostimulátor, může mít problém na letišti projít turniketem, protože mu může vyvolat zástavu srdce a smrt (což se i stává); do CT a magnetické rezonance nelze! poslat pacienta v jehož těle je kov!

     • Jožko Fazuľa

      Květa, Marného beriem s veľkou rezervou a čip by bol viditelný pod rontgenom v mieste vpichu a je otázka ak ti prepíše to svinstvo DNA či ti nejaká duša vôbec ostane ..Ak považujete za čip grafénovú väzbu s ťažkými kovmi, tak ich tam bude spústa a nie jeden. Aj to by bolo viditeľné pod prístrojom taký zhluk kovov, takže mám výhrady…

     • Páčil sa mi Váš komentár k celkovej situácii ohľadne Covidu a celkom s Vami súhlasím. Tí čo túto situáciu vymysleli majú svoj cieľ likvidácie ľudstva. Je len škoda, že si to množstvo ľudí neuvedomuje.

    • holistický prístup

     JF,

     prečítal si si to dobre?!? – z príjemcov mrňamky sa stávajú chimérické chiméry – už to nie sú človekovia!!! – cielená zmena GENETIKY – ako toto cheš riešiť?!? – ak aj áno, tak nutne potrebuješ mať pôvodný DNA kód!!!! „Planéta OPÍC“ je proti tomu NIČ!

     Ten článok je skutočná BOMBA – dokonalá PERLA – to je dôvod, prečo čítam diskusie – veeeľmi zriedka sa také niečo dá nájsť a OB-RAZ je znovu jasnejší.

     Odporúčam všetky 3 diely „DIVERGENCIA“, „Rezistence“, „Aliance experiment“ – v tejto časti je to otvorene podané.

     • Jožko Fazuľa

      Videl som asi prvé dva, ale zamýšlam sa nad tým, ako dlho tento proces prepisu DNA trvá a potom môžeme stanoviť do kedy je možné to ešte zvrátiť. Ak je schopný tvoriť grafén väzby s ťažkými kovmi, to by vysvetlovalo tú anténu a prítomnosť parazita je na rozmiestnenie. Kovy nepotrebujeme vo vakcíne, to je zrejme len poistka a pretože ich máme v tele spústu z oblalov a jedov v potravinách tak si s tým grafén vystačí. mRNa je problém, tam si netrúfam ani teoretizovať.

     • Jožko Fazuľa

      Akonáhle sa začalo experimentovať s DNA, začali sme si kopať vlastný hrob.DNA je boží kód a to malo ostať utajené pre prežitie ľudstva, no len my sme chceli vidieť a vedieť, no a teraz už budeme, len sme už na konci a viac nám už dovolené nebude.

     • J.F.
      Myslíte knihy, nebo filmy? Knihy si přečtu.
      Takže marného článek považujete za perlu? No, já nevím. Mám zapíchnutého syna a snachu a nevím, jak jim to budu
      vysvětlovat, když na duši nevěří. A za to mohu já, když jsem to syna neučila.
      Mně přijde nespravedlivé, když hodný člověk po rakovině přijme znamení a pak je po smrti ve spárech ďábla.

     • Jožko Fazuľa

      Květa ,práve naopak, Marného nepovažujem za riešenie, iba dáva ľuďom podľa môjho názoru falošnú nádej a je mi úprimne ľúto osudu ktorý vás postretol, no ja verím tomu, že určité veci nedokážeme ovplyvniť. O karme sme tu už diskutovali asi 2-3 dni pod článkami, tak dohľadajte. Možno Maroš by vám dal akýsi návod, má podobný príbeh, no neviem či je to na verejné písanie. Ja nie som prorok a snažím sa žiť podľa svojich pocitov a s Bohom..

     • holistický prístup

      Květa,

      nie „marného“ (René Koukal) – perlou je link od jirika – vložím ešte raz
      http://channeling.safo.cz/detail.php?id=1597

  • Ťažké kovy zo seba odstránite aj zeolitom. Dostať ho aj na vnútorné použitie vo veľmi jemnej konzistencii.

   • Myslela jsem Holistický přístup k vyjádření.
    Jako matka se špatně srovnávám se současnou situací. Marný nabídl řešení, ale záleží na každém, jestli tomu bude věřit. Možná sama projdu portálem a budu volná. Taky čtu ráda diskuze, někdy narazím na velmi zajímavé věci.

    • Jožko Fazula – já vím, že ho nemusíte. Čtu taky qanon,sk. Ani Oracle.11 ho nemá rád.
     Věřím v karmu, ale jsem probuzená teprve dva roky.

    • holistický prístup

     Květa,

     perlou je link od jirika.

     Zbytočne sa trápiš – to nie je Tvoja vina, že si svoje deti niečo nenaučila – prípadne naučila zle – nie je v Tvojej moci meniť chod Všehomíra – TEMNOTA ničila a ničí všetky KULTÚRY – na naše územie sa rozšírila TEMNÝMI v kapucniach – vraždy, jatky, krádeže, otroctvo, smrť, … – dnes považovaných za svätých, oslavovaných, … – to je počiatok všetkého ZLA – vedomie nám bolo uzatvorené, všetko, čo do nás vkladali prevrátené a poprekrucované … ZNANIE našich predkov nám bolo ulúpené, v okovách ukryté v hlbokých katakombách a trezoroch. Nastal však čas a už svitá – preto tie turbulencie, snaha zvrátiť chod Všehomíra, …

     • holistický prístup:
      není potřeba mě tady tak vyzdvyhovat, mohl bych hapat….

      Tvůj koment je velmi trefný;
      prý je vhodné se podívat na film nekonečný příběh

     • Díky Jiřík, Holistický přístup, Jožko.
      Takže se nemám bát o syna, že ho bude mít Ďábel ve své moci? Může se duše osvobodit? Já doufám.

     • Jožko Fazuľa

      Nemám rád slovo prebudená, ale ak chcete, tak nie ste podľa mňa stále prebudená. Najprv si musíte usporiadať svoju dušu a potom pochopíte a porozumiete. Stále ste matkou, no hľadáte odpovede u druhých a tá príde z vášho vnútra a ozajstného prebudenia. Na vašu otázku vám nikto nedá odpoveď iba klamár.. Možno už tá odpoveď aj prišla, len si to nechcete priznať, či pripustiť. A ďábel sa nepíše s velkým písmenom !!!

     • Mužov desia sexuálne prebudené ženy.

     • Jožko Fazuľa

      Maroš, ty vieš vždy povzbudiť, zase si ma pobavil. ..

     • Jožko Fazuľa

      Asi už skončím so svojimi príspevkami, nechcem dopadnúť ako niektorí na Tadesco, keď začnú Ahoj rodinko!! Tak si to nepredstavujem, Chce se mi zvracet… Takže držte sa a bolo mi cťou – bojujem ďalej, no na inom fronte..

     • Květa
      14/11/2021 at 11:56
      každý jsme zde za nějakým úkolem, splněním karmy,….vždy existuje řešení, jen jeho nalezení trvá velmi dlouho v některých případech;
      jsem osobně názoru toho, že existují i jiná řešení, než jen to co je uváděno na tadescu.
      Někomu stačila jedna, jinému dvě vakcíny a pochopili, že to není ta cesta po které chtějí kráčet; jiní už se chystají i na čtvrtou dávku a jsou tak uvědomělí, že se nechávají i testovat, co kdyby byli nakaženi!

     • Jožko Fazuľa
      hláška „ahoj rodinko “ nebo ahoj rodino“ měl Karel Augusta v seriálu rozpaky kuchaře svatopluka.

   • tazke covy sa odstranuju CHELATION, pouzivaju „EDT“,to tiez cisti CIEVY,ked su zanesene,ja chodim do Mexika,trva to 4 hodiny za 120 dolarov,treba to viakrat opakovat,ale neviem ci to odstrani aj Graphene,kedze ja som nezavaxovany,Janko

 2. ČESKO: Na Twitteru uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že kabinet v demisi po souhlasu AntiCovid týmu přijme opatření, podle kterého se nadále nebudou uznávat antigenní testy a samotesty na covid-19, ale pouze nejspolehlivější PCR testy.
  https://cz.sputniknews.com/20211113/uznavat-se-budou-pouze-pcr-testy-antigenni-ani-samotesty-platit-nebudou-16500916.html

  • Jasné lebo PCR testy si môžu vytočiť ako potrebujú.

   • ametyst: letos posledního prosince 2021 přestává USA používat PCR, protože prý jsou nepřesné; tak by mě zajímala budoucí reakce MSM a našich nevlád.

    • Viem, písal o tom aj JUDr.Weis, ale naši to budú ignorovať ako všetko. Vyberajú si len zrniečka čo im hrajú do kariet.

     Alebo je ďalšia možnosť, že ich od nich nakúpili a potrebujú ich minúť.

   • áno, niekomu asi horí za pätami, ametyst… PCR by som odporučila vykopnúť vysoko prevysoko nad mizerných 50 cyklov – aby sa Kary Mullis prestal v hrobe už iba obracať, ale aby z neho konečne už vyskočil na rovné nohy

 3. Silný članok, ale tak nejak to je
  Dokiaľ toto ľudia nepochopia ,,že im AKO chcú DOBRE,, dovtedy budú klamaní a história sa opakovať bude
  Veľa krát si dávam pozor pred ľuďmi ,kt.maju iný názor na toto celé ako ja (vakcínu aj iné) Nechcem im ublížiť, lebo si mnohých vážim a mám ich rada
  Ale už si pomaly otváram ústa a na rovinu, nech si už konečne všetky tie znaky začnú uvedomovať Ináč vytvoria ,, krásny svet ,,pre svoje deti a ďalšie generácie Likvidácia všetkého

 4. Dobre. Nebudem rozobrať Rotschieldovcov so sídlom v Londýne v kauze „čo a ako“ cez WW2.

  Otázka – prečo fašistická falanga v Taliansku, a prečo nacisti práve v Nemecku?

  Oddpoveď – na to, aby Nemecko mohlo byť použité vo WW2 ako baranidlo – bolo potrebné zjednotiť a zmanipulovať celý nemecký národ! Ideológiou naci-socializmu, sionistickým chazarským antisemitizmom, nadčlovekovstvom, pervitínom.

  Talianska falanga vyčíňala predovšetkým doma. Iste – Juhoši, africké kolónie trpeli tiež, ale Taliansko vtedy nebolo hybnou silou udalostí. V tom začína byť viditeľný rozdiel medzi nacizmom a fašizmom – fašizmus nemobilizuje celý národ! Kam mierim?

  Pokiaľ chcete zlikvidovať národné štáty – nemôžete v nich masírovať nacizmus! A už vôbec nie na Slovensku, pretože Slovensko rozhodne nemá hrať – okrem parciálnych sociálnych experimentov – nejakú vedúcu úlohu v súčasnej WW3. Aké to má súvislosti?

  Všimnite si, že na Zemi momentálne „nikto“ nemobilizuje celý svoj národ – aj keď to na prvý pohľad tak môže vyzerať. Irán? Izrael? Filipíny? Turecko? Čína?

  Také vzopnutie ako v Nemecku od 1933 tu nevidieť! Čiže – aj keď existujú miestne príslušné-národné ideológie nacizmu – nacizmus v súčasnosti možno drieme /ako protiimigrantská analógia/, ale inak nič! Problém sú miestne príslušné FAŠISTICKÉ ZLOČINECKÉ falangy, ktorých úlohou je, aby národy, v ktorých pôsobia – implodovali – zrútili sa sami do seba v špirálach smrti! Teda! Uvažujte! Má miestna „národná“ falanga za sebou aspoň významnú časť národa? A podľa čoho to viete – podľa kúpených mediálnych prieskumov dôveryhodnosti? Vy si fakt myslíte, že môj opichaný sused pôjde bojovať za „slávu“ Čaputovej, Matoviča, Pellegríniho a ďalších tfuj tfuj tajbl zmrdov? Proti ostatným susedom?!

  Táto „slovenská“ fašistická – vakcinačná falanga – má k dispozícii max. 13 tisíc vojakov „ak do jedného muža“ a 20 tisíc policajtov „ak do jedného muža“! Teda!

  Ich moc je iluzórna a spočíva len na našej hypnóze!
  Uvedomte si – akú silu mala, alebo vo všeobecnosti má v porovnaní – nacistická ideológia! Lebo ona má SVOJU FILOZOFIU! Otázka – má táto globálna sku.vená Plandémia filozofiu?! No – len z pohľadu kaukliarov a podvodníkov – tú o efekte strašenia – bububu-blablabla! Ale to nie je idea a filozofia, kvôli ktorej by občania – hocako zblbnutí – chceli umierať v občianskej vojne – za vládu, za neslobodu, za teror!

  ONI nemajú NIČ! Všetko je to len obrovská mydlová bublina, v ktorej sa „príšery“ odrážajú len v takej veľkosti – ako ju kto dokáže nafúkmuť! Puk!
  Faktom je, že kto chce žiť donekonečna v takejto mydlovici?! Stačilo!

  Odporúčam – pozrite si nadčasový animovaný príbeh Jungle Jail – o typicky fyziognomicky lombrosovsky zločineckom zidochazarskom zmrdovi, s odstávajúcimi ušami, trojuholníkovou hlavou a bielkami falošných očí a zákerným držaním tela, ktorého vhodili do basy a ktorý dostal hneď čo mu patrí! Chudák, bez žrádla – naďabil na malého čvrčka – a v jeho abstraktnej psychopatickej „tvorivej“ mysli hneď skrsol plán, ako bude týmto cvrčkom desiť a ovládať celú basu! Záver príbehu je jednoznačný – rana medzi oči ho opäť preberie do reality!

  Jungle Jail-2007-CSFD:67%.avi
  https://ulozto.net/file/CVkCGpjL/jungle-jail-2007-csfd-67-avi#!ZGuyAwR2ATHmMzZ3MwZlMJL2ZJH5BHkdpRqEASqHrx9HAmZjMD==

  Takže je najvyšší čas poriadne pichnúť do tejto mydlovej bubliny a iluzionistického teroru tejto vakcinačnej chazarskej falangy!
  https://img.xcitefun.net/users/2015/01/369311,xcitefun-bubble-reflection-7.jpg

  • „..nadčlovekovstvom..“

   Dnes veda, sociológia, podnikanie, právny systém a zákony, výkonná moc, vzdelávanie, medicína a ostané IDÚ podľa tento zvrátenej filozofie od Friedrich Nietzsche-ho.

   Pozrite si vedecké články po celom svete, Anglicko, Čína, USA, Rusko… to ospevovanie, …a koľko má následovníkov.

   • Hej – len Nemci zakvačení do Nietscheho filozofie nihilizmu tak aj skončili. Nemec už nie je Nemec. Pokiaľ poznám Hitlerove úvahy o konci vojny – bol ako správny psychopat pripravený obetovať celý „nehodný“ národ.

    Z pohľadu sionistov je to však prekážka – významný biely národ, ktorý sa vie vždy vyhrabať a „zabiť ho je ťažké“. A na to treba vždy až svetovú vojnu!

    S Nemcami začal problém, až keď sa do Germánov začal srať Rím – dovtedy nie sú historické zmienky o ich nepriateľstve a výbojoch voči ostatným národom – a v podstate sú to „zabudnutí“ lesní Slovania. Dosť ich premiešali Húnmi vytlačení Góti a Ostrogóti.

 5. Ešte poznámka k redakcii – opäť k headline – „Naša posledná možnosť je“ – panebože – toto je naša prvá a konečne „požehnaná“ príležitosť – superdôvod – ako a prečo sa s nimi vysporiadať! Toto je začiatok ICH KONCA doboha!
  Odrezať im tie chucpe bezočivé predátorské papule!

 6. https://www.brighteon.com/fc6a5d04-99d2-4f04-b08b-0a0cc0574c13
  ZOMBIES: Vaccines are destroying EMPATHY regions of the brain, turning bureaucrats into monsters
  ZOMBIES (Zombiovia – blázni)): Vakcíny ničia časť mozgu kde je EMPATIA a menia byrokratov na monštrá

  • Někteří ovakcínovaní se již probudili a další dávku nechtějí, ale u jiných je vidět, že začaly převládat – egoismus, cynismus, nevšímavost vůči druhým….

   • Moja jedna známa, čo sa dala zaočkovať, teraz sa nahlas rehoce na mne. Je mi jej veľmi ľúto, že si nedala povedať aby sa nedala zaštepiť. Len preto sa nechala pichnúť aby mohla chodiť na kávičku do kaviarne – žena nad 70. No comment – bez komentára. Ale ako sme čítali na webe MUDr. Mercolu do tejto vakcíny je vložená látka, čo mení psychiku človeka, môže vyvolať aj Alzheimera, demenciu, títo ľudia strácajú cit, empatiu… Ľutujem, že som si nezapísala názov tej látky v týchto vakcínach.

    • holistický prístup

     Janka,

     KTO sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie – aj keď je to skôr k zaplakaniu – … tak jej dopraj smiech na začiatku – je to „rehot“ chimérickej chiméry s podobou človeka – diaľkovo ovládanej „marionety“.

     • Keď toto mi previedla, v sebe som si povedala vetu z Biblie: „Bože odpusť nevedia čo činia“. Ale už má aj vedľajšie účinky z očkovania a pochopiteľne nedáva to do súvislosti s očkovaním. V pondelok ide k lekárovi kvôli týmto ťažkostiam.
      Psychiatria je málo.

    • Tá „látka“ sa môže volať aj voda – ktoré prešla veľmi negatívnou informáciou – ako „homeopatikum“.

     Konštatujem, že toto diskusné fórum ani nepostrehlo, že exol Miro Žbirka – vakcíny mu zrušili imunitu a zomrel na zápal pľúc – čo je v konečnom dôsledku utopenie sa.

     Málokto vie, čo za špinu Žbirka vyviedol vtedy emigrovanej finalistke bratislavskej lýry – Tereze Pekaríkovej – v Holandsku – zrejme s vedomím ŠTB, ktorá v určitom období dohľadávala verejne známych emigrantov, a vonku sa ich snažila aj likvidovať, aj profesionálne zruinovať. „Hitmaker“.

     Dnes je Tereza Pekaríková úspešná designérka skla – zrejme oživila svoje slovenské sklárske cítenie /Cinobaňa, Katarínska huta/. To o Žbirkovi vtedy mi zatrpknutá povedala sama, keď v 90-tych prišla s dcérou na Slovensko.

     S kým si prišla do reči Tereza Pekaríková? Táto pieseň vás …
     [Prehľadávať doménu plnielanu.zoznam.sk] https://plnielanu.zoznam.sk › s-kym-si-prisla-do-reci-tereza-pekarikova-tato-piesen-vas-roztancuje
     Táto pieseň vás roztancuje! – Plnielanu.sk. Plní elánu 11. mája 2020 Natália. S kým si prišla do reči Tereza Pekaríková? Táto pieseň vás roztancuje! Foto: YouTube. Kultová relácia Repete vždy ponúkla legendárne hity. Už sme si prišli do reči v podaní Terezy Pekaríkovej znie skvelo. Zdroj: YouTube.

    • Jean Aj mňa vysmiala Ale ja som vysvetlovala a argumentovala aj keď nechcela počúvať s usklabkom na tvári a smiechom
     Zaujímavé , že odchádzala v tichosti a s myšlienkami v hlave Ako komu som práve buchla po bublinke

    • Milá naša Jean, Alzheimer u nás začal prekvitať už oveľa skôr – v čase, keď o vyhladzovacích kvázi vakcínach nebolo na SK ešte ani chýru ani slychu… (genocídny plán bol samozrejme vypracovaný už dávnejšie, no košiar bol pred ním v tom čase ešte starostlivo ochránený).
     Počiatok skazy vidím v likvidácii našej sebestačnosti v potravinárskom sektore (hlavne v poľnohospodárstve) a v nasledujúcom zásobovaní Slovenska nekvalitnou obživou podovážanou k nám skade-tade. Myslím, že poškodzovanie nášho mozgu sa urýchlilo po našom nadšenom hŕŕŕ vstupe do EÚ (kde sme sa paradoxne ocitli práve vďaka niekoľkým anti-európskym ovečkám, ktoré namiesto toho, aby zostali sedieť doma na zadku a svojou zbytočnou účasťou na referende nezdvihli nežiaduco kvórum, šli naň vyjadriť svoje NIE…čím nás niekoľkými hlasmi do tejto svorky práveže nevedome posunuli).
     S hustnúcou sieťou potravinových reťazcov a ich neprehľadnou, sotva čitateľnou informovanosťou o zložení výrobkov ruka v ruke hladovejú a hlúpnu obe naše mozgové hemisféry – centrum myslenia, aj cítenia. A ide to stále k horšiemu. Správame sa k sebe neraz ako vyhladovaní vlci. No a tie dávno naplánované sion-pečate – s ktorými sa samovyvolení teraz už príliš ani netaja – zvyšky našej ľudskosti už iba dorazia.
     Je nás oproti globalistom kvantum, no zbrane hromadného ničenia stále držia v rukách oni.
     Ocitli sme sa v pozícii Dávida oproti obrovi Goliášovi. Jedine že by sa obraz (či história?) zopakoval(a). Dúfajme a verme, že sa tak stane. Veď my Pozemšťania o sile a fungovaní nekonečného vesmíru nevieme vôbec nič.

    • Luciferaza…?

 7. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/14/the-real-anthony-fauci.aspx
  The Real Anthony Fauci
  Skutočný Anthony Fauci

  Fauci is the highest-paid federal employee in the U.S., and 68% of his $437,000 a year salary comes from bioweapons research
  Fauci je najlepšie plateným federálnym zamestnancom v USA a 68 % z jeho ročného platu 437 000 dolárov pochádza z výskumu biologických zbraní.

  Instead of safeguarding public health, Dr. Anthony Fauci turned the National Institutes of Health into an incubator for pharmaceutical products, and essentially sold the entire country to the drug industry
  Namiesto ochrany verejného zdravia, Dr. Anthony Fauci premenil National Institutes of Health (Národný inštitút zdravia) na inkubátor farmaceutických produktov a v podstate predal celú krajinu farmaceutickému priemyslu.

  Tony Fauci basically created this template that he then used over the next 45 years, to develop toxic drug after toxic drug. He killed early treatment, and killed any protocol that competed with his pharmaceutical enterprise. A lot of people have died [as a result]. ~ Robert F. Kennedy Jr.
  Tony Fauci v podstate vytvoril túto šablónu, ktorú potom používal počas nasledujúcich 45 rokov na vývoj toxických liekov za toxickými liekmi. Zabil včasnú liečbu a zabil každý protokol, ktorý konkuroval jeho farmaceutickým podnikom. Mnoho ľudí zomrelo [v dôsledku toho]. ~ Robert F. Kennedy Jr.

  Fauci Works on Behalf of Big Pharma
  Fauci pracuje v mene farmaceutického priemyslu

  COVID-19 — The Culmination of Fauci’s Criminal Enterprise
  COVID-19 — Vyvrcholenie Fauciho zločineckého podnikania

 8. https://cz24.news/daniel-vavra-proc-proboha-maji-vsichni-chlibkove-vasakove-a-vojtechove-takovy-odpor-k-testovani-a-trasovani-nakazenych-ockovanych-lidi-a-neprisli-jsme-na-nic-jineho-nez-penize-miliardy/
  DANIEL VÁVRA: PROČ PROBOHA MAJÍ VŠICHNI CHLÍBKOVÉ, VAŠÁKOVÉ A VOJTĚCHOVÉ TAKOVÝ ODPOR K TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ NAKAŽENÝCH OČKOVANÝCH LIDÍ? A NEPŘIŠLI JSME NA NIC JINÉHO, NEŽ … PENÍZE.. MILIARDY…

  A nepřišli jsme na nic jiného, než peníze.

 9. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/14/catherine-austin-fitts-slavery-or-freedom.aspx
  The Only Choice Left: Slavery or Freedom
  Jediná voľba zostáva: otroctvo alebo sloboda

  The Injection Fraud
  Vakcinačný podvod

  Why We Must Reject Vaccine Passports
  Prečo musíme odmietnuť očkovacie pasy

  Vaccine Passport Is a Ticket to Financial Enslavement
  Očkovací pas je vstupenkou do finančného zotročenia

  We Need a Reset, but Not ‘The Great Reset’
  Potrebujeme reset, ale nie „Veľký Reset“

 10. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/uplna-historie-firmy-bayer/
  Úplná historie firmy Bayer

  „Podnikli jsme veškerá opatření, díky nimž bude začlenění koncentračních táborů do výroby pro naši firmu profitabilní.“

 11. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/fda-stahuje-miliony-testovacich-souprav-covid-kvuli-falesnym-vysledkum/
  FDA stahuje miliony testovacích souprav covid kvůli falešným výsledkům

  Úřad FDA varoval, že použití vadných souprav “může způsobit vážné nežádoucí zdravotní následky nebo smrt”, a označil případ za “stažení z trhu třídy I”.

 12. Konečně „celebrita“, která se zastává dětí. Matthew McConaughey je proti povinnému očkování dětí.
  https://gab.com/QAnon211/posts/107254963607211494

  Mrazivé varování očkovaným od poslankyně Evropského parlamentu Christine Andersonové: „Příště si přijdou pro vás.“

 13. DŮKAZ, že vakcíny nefungují. Koncert pěveckého sboru v Německu, na který byli vpuštěni pouze plně očkovaní lidé, měl za následek 24 případů. Probuďte se, spáči.

  https://summit.news/2021/11/10/fully-vaccinated-choir-concert-ends-in-substantial-covid-19-outbreak/

  Koncert pěveckého sboru v Německu, který umožnil účast pouze plně očkovaným nebo vyléčeným osobám a zakázal účast neočkovaným osobám, které ale mohly předložit negativní test, vedl k propuknutí epidemie COVID-19, při níž se nakazilo nejméně 24 osob.

 14. Marjorie Taylor Greeneová se na Twitteru ohrazuje proti blokování společnosti Pfizer.

  https://gab.com/PepeLivesMatter17/posts/107250526180054749

  Víte, že jste nad cílem, když vás zkorumpovaná farmaceutická společnost zablokuje na Twitteru.

  Marjorie: Právě jsem zjistila, že mě Pfizer zablokoval. Neuvěřitelně dětinské. Jestli vás může Pfizer zablokovat pak my můžeme zablokovat jejich vakcíny.

 15. Ľudia sú vymytí propagandou a pohodlní… Stačí sa len pozrieť, aké množstvá sa ich posledné dni dáva očkovať, lebo im nevyhovuje pravidelné testovanie či platenie 5 euro za test. Toto hovorí o charaktere a plytkosti ducha…
  Svedkov covidových, čo sa už tešia na 3 dávku riešiť nemá význam. Myslím si, že na Slovensku je to podobne ako v ČR: https://cz24.news/daniel-vavra-proc-proboha-maji-vsichni-chlibkove-vasakove-a-vojtechove-takovy-odpor-k-testovani-a-trasovani-nakazenych-ockovanych-lidi-a-neprisli-jsme-na-nic-jineho-nez-penize-miliardy/ !
  Smutnejšie je však to, že všetci, ktorí sú zapletení do tejto mašinérie (od politikov cez doktorov až po média) zaujímajú len prachy. Myslia si hádam, že následky ich počínania neovplyvnia ich život a krajinu kde žijú? Kapú hrob nielen očkovaným, ale aj sebe ! Budujú totalitnú diktatúru bez ľudskej tváre, tzv. „lepšie“ zajtrajšky pre ich deti. Určite netušia, že vďaka veľkému resetu, časťou ktorého je aj táto plandémia prídu aj tak o tie krvavé peniaze, ktoré si teraz nahanobia ! Sú to najtragickejšie oklamané jedince tejto divadelnej hry ! Obete mamonu !

 16. https://zemavek.sk/francuzi-budu-musiet-mat-tretiu-vakcinu-aby-im-platil-covid-pass/
  Francúzi budú musieť mať tretiu vakcínu, aby im platil covid pass

 17. https://www.youtube.com/watch?v=cVXe0-8CMMI
  Marek Soun: Reforma Matoviča? „TAKTO ide okradnuť živnostníkov“ Pozvánka na protest

  Marek Soun Reforma matoviča takto ide okradnuť zivnostinkov

 18. zapredaná SR

  Už neverím slovákom, tým je to všetko jedno. Ale nepochopím, keď nás je stále väčšina nezaockovanych, prečo dovolíme menšine s nami zametať. A to ešte nie je všetko. Prečo je to dovolené, keď poslanci by nám mali ísť príkladom aj s ich rodinami- POVINNE!!!!!! všetci z parlamentu na ihlu a od každého výrobcu, aby boli vhraneny ale pred nami.

 19. Tisíce obyvateľov Talianska demonštrovali v sobotu proti opatreniam vlády zameraným na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na talianske médiá

  https://www.hlavnespravy.sk/tisice-ludi-v-taliansku-demonstrovali-proti-covidovym-opatreniam/2752470

 20. Keď som bola oveľa mladšia a chodila som do základnej školy, tak som sa stretla na dejepise s výrokom rozdeľuj a panuj. Myslela som si, že to slovo rozdeľuj označuje, že sa niečo napr. potrava rozdeľuje medzi ľudí a robili to panovníci napr. v rímskej kultúre, ale teraz to dobre chápem. Filozofia svetových mocností ide podľa plánu. Rozdeľuj a panuj znamená, vytvoriť podmienky na rozdelenie ľudstva a vtedy sa dobre zavádza panovanie, to jest nadvláda nad ľudstvom. Zlo neporazíte zlom, ale musíte nájsť kultivovaný spôsob. Ja si myslím, že jedine ak sa konečne prebudí svedomie ľudí pracujúcich v zdravotníctve, tak sa môže niečo zmeniť, zavedie sa vyššie percento zvoliteľnosti do parlamentu a trestno právna zodpovednosť politikov za rozhodnutia, ktoré prijímajú v parlamente a nižšie platy poslancov a všetkých politikov. Potom sa tam nebudú hrnúť ľudia, ako teraz kvôli platu, ale takí, ktorým bude záležať na zmene k lepšiemu, aby sme sa mali všetci približne na rovnakej úrovni.

 21. Približne 2 212 335 súprav vyrobených austrálskou biotechnologickou spoločnosťou Ellume a distribuovaných v USA potenciálne vykazuje falošne pozitívne výsledky testov SARS-CoV-2, uviedol vo štvrtok americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv. FDA varovala, že používanie chybných súprav „môže spôsobiť vážne nepriaznivé zdravotné následky alebo smrť“. Antigénny test, ktorý zisťuje proteíny koronavírusu, schválila FDA minulý rok na núdzové použitie. Je k dispozícii bez lekárskeho predpisu pre dospelých aj deti vo veku od dvoch rokov a používa vzorky tampónu odobraté z nosa na zistenie, či má človek Covid. Spoločnosť sa ospravedlnila „za akýkoľvek stres alebo ťažkosti, ktoré [zákazníci] mohli zažiť v dôsledku falošne pozitívneho výsledku“.
  zdroj disclosurenews.it

  Kontroverzný psychológ Jordan Peterson zaútočil na „totalitný štát“, ktorý podľa neho vznikol v reakcii na Covid-19 a nahnevane sa čudoval, prečo sa vôbec dal zaočkovať, ak ho štát stále nenechá na pokoji. „Pomyslel som si, dobre, dostanem tú prekliatu vakcínu.“ Ale tu je dohoda,

 22. z námety: Ako je možné, že doteraz všetky vírusy časom silu strácali, no koronavírus ju naberá?

  Odpoveď hľadajte minulý rok, keď som toto tvrdila ja a nejaký mudrlant sa mi to snažil spochybniť svojou teóriou.

 23. Rakúšania, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu a nemajú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 budú môcť opustiť svoje domovy iba z nevyhnutných dôvodov, ako napríklad nákup potravín alebo návšteva lekára.

  https://www.hlavnespravy.sk/rakusko-s-vyssou-mierou-zaockovanosti-ma-problemy-od-pondelka-zavadza-celostatny-lockdown-ale-len-pre-neockovanych/2752482

 24. Pokial redakcia mysli masivne protesty, tak presne na toto mocni cakaju aby ich mohli pomocou policie potlacit, vyvolat provokaciu, zaplateni tajni, ktori hadzu dlazobne kocky a bum, STANNE PRAVO‼️‼️‼️😡😠😤

  • Takže máme sedieť doma a nič nerobiť?

   Ak by vyšlo do ulíc na 17. novembra 500 tisíc ľudí po celej krajine, tak by ich 20 tisíc policajtov ani s pomocou 13 tisíc vojakmi nijako nepotlačili. Vláda by sa mohla akurát dať na útek do Belize alebo na Sulíkov ranč v Austrálii. Ale ani to by im nepomohlo, ľudia by si ich našli hoci aj v strede Antarktídy.

   • Vláda sa zľakne jedine vtedy, keď to množstvo ľudí začne proti nim organizovaný boj. Nie, že vyjde do ulíc. A ten organizovaný boj tu nie je…Vyjsť do ulíc nie je boj je to len prejavenie názoru bez boja za svoje práva..

   • Keby vyšlo 500 000 ľudí do ulíc, … ale to bolo naposledy v roku 1989 a už som v predchádzajúcom príspevku písal, kto to zorganizoval. Spontánne sa to, pokiaľ ma pamäť neklame, nestalo ani raz. A netreba žiť v ilúzii, že súčasná opozícia by sa po opätovnom prevzatí moci k nijakým totalitným reštrikciám neuchýlila. Nevýhodou SR je, že hlavné mesto je pre mnohých občanov vzdialená lokalita, čo je jedna z ďalších prekážok, aby protesty nadobudli masový charakter. K tomu treba prirátať okolnosť, že národ je v otázke vakcinácie rozdelený. Ale aj tak je každý protest (alebo boj) proti totalitným praktikám lepší, ako nič.

    • Nejako začať treba. Potom sa uvidí ako ďalej. Je možné, že protesty sa sami vyvinú do niečoho dôraznejšieho.

     • „Toto je vojenská operácia a v nej nemôžete očakávať plánovaný výsledok!“

      V tom je rozdiel medzi krízovým menežmentom! Krízový menežment používa vyvolanie krízy ako zasvoj hlavný riadiaci nástroj. „Momentový kľúč“.
      Otázne je, či dokázal zahrnúť aj všetky premenné. Lebo chybný predpoklad je otcom omylu. Systém sa desí do odporu aktivovaných schopných jednotlivcov.

     • Atentát na Heidricha – hoci zbabraný – vydesil všetkých nacistických pohlavárov, že zajtra to môžu byť oni! Ešte raz – organizovaná zomknutá skupina gangstrov už nedokáže nahradzovať svoje kádre! Neistota je základom ich rozkladu! Ich predátorská drzosť je potom už len zotrvačná a v podstate už sú „na úteku“!

     • To je málo pravdepodobné. Pretože to doraznejšie, čo spomínate je už boj a ten je nutné viesť organizovane. Treba vodcov, čo sa toho neboja, peniaze, prostriedky, zbrane, logistiku, proste profi manažovanie. Podobne ako dobre zavedený podnik. A títo vodcovia, lídri musia urobiť všetko preto, aby získali na svoju stranu ustráchanú vačšinu. Myslíte si, že niečo také budú robiť opozičná politici s platom 5000 EUR mesačne ?
      Nebudú. Fašizmus má obavu len zo skutočných odporcov, čo bojujú, protesty ich nezastavia, až budú skutočne masívne, čo najskor u n ás nebudú, tak len DOČASNE spomalia fašizáciu…Nič viac..

     • Maroš,

      v tom sa mýliš. Fašisti dokážu nahradzovať kádre, na to majú slobodomurárske lóže.. Ale ide hlavne o neistotu a efekt strachu. Dotyčný fašistický káder bude mať obrovský strach, pretože nebude vedieť, kedy ho odboj odstráni.
      Atentát na Heindricha bol efektívny tak pre murára Beneša, ktorý z UK neriskoval nič.. Len obetoval pešiakov, ako to elitárski murári robievajú.Doplatili iní.
      Na fašistov platí partyzánsky štýl alebo guerilla štýl boja. Toho sa zĺakne polícia a aj armáda…Lenže, v SR nie je nikto, kto by sa na to dal.

     • Július
      Hitlerův kruh zla 3. Röhmův pád (TC).avi
      https://ulozto.net/file/ngwIS6SsYZLv/hitleruv-kruh-zla-3-rohmuv-pad-tc-avi#!ZGuzAGR2Z2D2A2MuLmAwAQqyL2Z0A3MZJyydnRqiFzEirJZ1ZN==

      Nesúhlasím v týchto bodoch:
      1/ Tieto kreatúry fungujú na svojom komplexe moci, a teda si prísne strážia konkurentov – nie že by ich vyberali z lóžií. Radšej budú zastávať viac funkcií naraz – je to vidieť aj u nás na tých dvoj-troj-ministroch.
      2/ Áno – salónny Beneš s koňakom v ruke urobil gesto. Fiaskom bola zrada samotného príslušníka tohoto komanda.
      3/ Akékoľvek organizovanie opozičnej armády je základ nezdaru, pretože je to politikum – a priestor pre iných zmrdov s komplexom moci. Všetko môže prebehnúť „horizontálne“ – spoločná idea, spoločný záujem, jednotlivé obete podľa uváženia. Vnútorná povinnosť. A nikdy nie viac ako dvaja!

      Byť hrdinom je stále silná motivácia. Preto systematicky likvidujú vplyv otcov. Ale táto idea a motivácia stále existuje. Preto marxisti likvidujú individualitu! No – uvidíme! Určitý signál dajú spojenci infiltrovaní v mainstreame.

   • Redakcia
    Ale nie v napätí Napätia a stresu a nenávisti je už dosť Im sa to hodí aby zas mohli všetkých nazvať tým najhorším ako v Lidli a pri každom možnom proteste
    Musíme sa zjednotiť ale nie v napätí Neviem ako len píšem …
    Dokonca keby im nik nečítal FB články ,ani sa nevyjadroval k ničomu , už to by bol pokrok Mali by opak toho čo čakajú , lebo chcú nenávisť našu nespokojnosť priam z nej čerpajú silu Len konštatujem Neviem
    A každý by povedal nesledujeme nič ..

 25. Jožko Fazuľa

  Toto Mazurekove video v článku stojí vypočuť, keby ho nedusilo z toho respirátoru, tak verím že to ešte vyšperkuje. Úžasný dar reči má tento človek a jednoduchšie sa to ani nedalo povedať…
  https://www.hlavnydennik.sk/2021/11/14/mazurek-poriadne-nalozil-koalicii-toto-by-ste-mali-pocut-video

  • Prebehni si jeho hlasovania.

   • Jožko Fazuľa

    Ja viem, ale povedal čo mal, nie je to môj ideál. Ak chceš Mor ho, tak to vystihol a 17 idem na námestie, ale obávam sa, že tam budem u nás sám.

   • Ander Kixa

    Zrejme vieš o nejakých hlasovaniach kde hlasoval asi inak ako by si chcel. Tak daj konkrétne nech ti to tu vytmavím.

    • Nájdi si. Jedno je napríklad o pokutách ľuďom 1000 eur za nedodržiavanie rúškových opatrení.

     • Ander Kixa

      Bol som zvedavý čo napíšeš. Bolo to v situácii keď si možno aj ty bol z kovidu vysratý a nepreštudovali si zrejme detailne ten zákon.
      Kritizovať ich za toto by bolo namieste keby sme mali lepšiu alternatívu.

     • Bol som zvedavý čo napíšeš. Bolo to v situácii keď si – Kotleba nakupoval a bez rúška, hoci mal byť v domácej karanténe.

     • Ander Kixa

      LSNS a Republika je jedno. Mazurekovci to skúšajú „slušnou“ cestou v miernom predklone a nezabudni na jedno: Kotlebovi hrozi reálne basa a LSNS súdny zákaz. Boli by sprostí keby sa voči tomu preventívne neochránili vytvorením odnože. Takže tak.

 26. https://otevrisvoumysl.cz/nova-analyza-vaers-odhalila-stovky-zavaznych-nezadoucich-ucinku-o-kterych-nam-cdc-a-fda-nikdy-nerekli/
  Nová analýza VAERS odhalila stovky závažných nežádoucích účinků, o kterých nám CDC a FDA nikdy neřekli

  Ve zkratce…
  Přehlédli stovky závažných nežádoucích příhod, které jsou častější než myokarditida. Nová analýza VAERS vyvrací tvrzení o „bezpečnosti a účinnosti” covid očkování. Více v článku.

 27. https://zemavek.sk/sulik-opakovane-chodi-medzi-verejnost-v-interieri-bez-ruska-ci-respiratora/
  Sulík opakovane chodí medzi verejnosť v interiéri bez rúška či respirátora

  Deti na stredných školách musia mať respirátory, občania za výrobnými linkami nemôžu voľne dýchať. Ale minister si nebude predsa ničiť imunitu dýchaním do respirátora či rúška, kde je skvelé prostredie pre množenie baktérií a plesní.

 28. https://www.infovojna.sk/article/video-je-vacsim-zlocinom-zobrat-uplatok-10-tisic-eur-alebo-okradnut-stat-pri-privatizacii-o-miliardu
  VIDEO: Je väčším zločinom zobrať úplatok 10-tisíc eur, alebo okradnúť štát pri privatizácii o miliardu?

 29. Ander Kixa

  Tak takúto nezmyselnú fantaz-magóriu som dávno nečítal.

 30. Ozvala sa seniorka, ktorá v Trenčíne kopla policajta, keď ju kvôli respirátoru vyhadzoval z autobusu. Vysvetlila prečo nemala respirátor a ako reagovalo okolie
  Do redakcie sa nám ozvala spomínaná pani, ktorá chce z pochopiteľných dôvodov zostať v anonymite.

  „Ja som po kardiologickej operácii a pri prekrytí dýchacích ciest mi je nevoľno, preto si dýchacie cesty neprekrývam,“ vysvetlila svoje dôvody s tým, že v autobuse sa jej pri incidente z cestujúcich nikto neozval.
  https://www.hlavnespravy.sk/ozvala-sa-seniorka-ktora-v-trencine-kopla-policajta-ktory-ju-chcel-vyhodit-z-autobusu-kvoli-respiratoru-preco-nemala-respirator-a-ako-reagovalo-okolie/2752578

 31. Beňová svojím priznaním ŠOKOVALA: Napriek zaočkovaniu je CELÁ rodina v KARANTÉNE, TU je dôvod!
  „Hlásime sa po dvoch dňoch, covidujeme totiž všetci traja, žiaľ,“
  Ďalší zaočkovaný je POZITÍVNY: Ak ste sa stretli s týmto PRIMÁTOROM, majte sa na pozore! Vallo zaočkovaný.

  A teraz prišlo moje rozčúlenie, ako je teda možné, že sú pozitívni keď očkovanie malo byť vykúpením.
  Ako je možné, že tieto osoby budú mať volný vstup na podujatia, do reštaurácii keď sú prenášačmi ochorenia a možno väčší ako neočkovaní. Načo sú vlastne v karanténe keď sa podriadili vakcinácii. Načo , načo a ešte raz načo?

  Tak sme zvedaví kedy táto pomaly vybuchujúca bomba exploduje, veď ONI sú vyvolení a volní, trápne a načo budú čakať na x-tú vakcínku a zamorovať ďalej?

  Keď budú 100 rokov testovať stále niečo objavia, načo tento cirkus existuje. Víry sa nepominú, vírusy boli a budú a táto banda to bude zneužívať.

  Dokonca už aj mŕtvi musia mať rúško, no a za nejaký čas ich asi vyhrabú nasadia čisté. Mikas s bandou to budú kontrolovať.
  Ježíš Mária toľko sprostoty tento svet vyplodil, že aj hlupákovi musí rozum stáť.

 32. https://www.hlavnespravy.sk/mesik-dostal-pozvanku-na-oslavy-vyrocia-novembra-89-v-snd-podmienka-je-ockovanie-vsetkym-zucastnenym-prajem-produktivne-premyslanie-o-case-ked-sa-predosla-generacia-obcanov-slovenska-vzoprela-utl/2752582
  Mesík dostal pozvánku na oslavy výročia Novembra 89 v SND. Podmienka je očkovanie. „Všetkým zúčastneným prajem produktívne premýšľanie o čase, keď sa predošlá generácia občanov Slovenska vzoprela útlaku,“ reaguje

  Analytik MUDr. Juraj Mesík sa na sociálnej sieti zveril, že mu tento týždeň prišla z Úradu vlády SR pozvánka na oslavy výročia Novembra 89 v SND. Podpísaná ako „Odbor protokolu“. Čo v nej presne bola a aká bola Mesíkova reakcia?

  Všetkým zúčastneným prajem produktívne premýšľanie o čase, keď sa predošlá generácia občanov Slovenska vzoprela útlaku, diskriminácii a totalitnému režimu a vybojovala sebe a svojim potomkom slobodu. Možno to raz dokážu aj ďalšie generácie.

  S pozdravom,

  MUDr. Juraj Mesík“

  • Pán MUDr. Mesík ďakujeme za tento postoj a vlastne za všetko. Len si prajeme, aby ste už boli v popredí a v médiach pravidelne namiesto tých Sabakov, Prokopových
   Mikasov, Jarčuškov, Krčmérych apod. a tejto pagiatorskej vlády.
   Inde vo svete sa takýto porúčajú a tu sa medzi sebou vyzdvihujú. Hanba Slovensku a veľká!!!!
   A taký Kňažko zahlási, že Matovič je to najlepšie čo máme. Ešte aj Čaputovej treba zatlieskať veď je prezidentkou koho?

 33. Karol Schneider

  právo občanov postaviť sa na odpor

  Preferovaný termín: právo občanov postaviť sa na odpor
  Alternatívne termíny:
  Dátum poslednej zmeny: 24.09.2020

  Legálna definícia: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
  Legálne zdroje: 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Tretí oddiel Čl. 32
  Judikát SK: ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 32/96 z 27. júna 1996
  Použitie v iných právnych predpisoch: 83/1990 Zb. – Zákon o združovaní občanov
  253/1998 Z. z. – Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
  564/2001 Z. z. – Zákon o verejnom ochrancovi práv

  https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-3-koncepty-95

  „….ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené…“

  Tento stav uz na Slovensku skutecne je a tak ludia skutocne pravo na takyto odpor maju.

  Čelíme obmedzeniam zo strany výkonnej moci, ktorá nam znemožnila súdiť sa – Marica Pirošíková
  https://www.youtube.com/watch?v=t8-zU3GZL2U

  Ludia sa uz nevedia dovolat svojich prav na Slovenskych sudoch a zlyhavaju aj podania na ustavnom sude.

  Je tu teda legalny zakonny podklad na obcianky odpor proti opatreniam vlady, ktora zavadza totalitne opatrenia a predpisy, ktorymi ludi oberaju o ich ludske prava a slobody. Tieto opatrenia su naviac zalozene na LZI, ze pricinou pandemie su neockovany ludia.

  Neockovany ludia ziaden umelo vytvoreny vir medzi ludi nevypustili – urobili to zlocinci, ktory zrejme stoja aj za predajom anticovid vakcin a nasilne ich nutia vsetkym ludom – aj tym, pre ktorych ani tento covid vir nepredstavuje vaznejsie riziko ako nakazenie sa beznych chripkovym virom a to su takmer vsetci ludia mladsi 60 rokov, kde ale aj ty starsi s dobrym zdravym sa nijako obavat tohto umele vytvoreneho viru nemusia.

  Dalej sa tu nijako nezohladnuje fakt, ze najlepsie ludi chrani prave ich vlastna imunita a ta sa nezistuje pred vakcinaciou covid vakcinou prakticky u nikoho, co jasne ukazuje, ze tu pri natlaku ockovat sa nie je ziaden seriozny zaujem o ludske zdravie. Vieme, ze sucasne vakciny proti novym verziam covid viru dobre neucinkuju a aj propagatori vakcin hovoria o potrebe novej anticovid vakciny, lebo vidia, ze ludia sucasnymi vakcinami nie dobre chraneny a len podstupuju zbytocne vazne rizika vedlajsich priznakov o ktorych sa ale nehovori hoci je povinnost o techto rizikach ludi pred vakcinaciou na tieto rizika upozornit.

  Nikdo nebol doposial odskodneny za neziaduce ucinky a aj umrtia po vakcine su spochybnovane. Ludia co vas nutia sa vakcinovat anticovid vakcinami teda odmietaju prevziat zodpovednost za negativne dosledky malo ucinnych anticovid vakcin, ktore ani vecsina ludi nepotrebuje, lebo su ovela bezpecnejsie chraneny vlastnou imunitou.

  Skor je tu velke riziko, ze anticovid vakciny do buducna este zhorsia imunitu ludi aj ich obranyschopnost aj voci samotnemu covid viru.

  • Hladomor sice je plánovaný a najskor aj bude, ale Oracle je v mnohých „prognózach“ totálne mimo…Mám s ním osobné skúsenosti.

   Oracle 911 16.8.2017 o 19:12

   Pustite to video z tlačovej besedy na TA3 ešte raz a pomaly vetu po vete snáď dôjde vám čo povedali. V tom videu Fico jasne povedal, že:
   -Slovensko je už v jadre lebo od nej závisia mnohé veci;
   -V4 je platforma na presadenie národných záujmov Slovenska (združuje cca 65 miliónov ľudí);
   -bez toho aby sme sadli za jeden stôl s Francúzskom a s Nemeckom svoje si nepresadíme;
   -lobuje za reformovanie EU;
   -EU je náš životný priestor.
   Lajčák povedal, že sme dôležitý, to jadro zmení a prakticky zopakoval to čo povedal Fico…
   A s týmto súvisí to, že 19. septembra Lajčák t.j. slovenský zahraničný minister navštívi Trumpa a to na ŽIADOSŤ Trumpa. A takto navštívil Trumpa LEN Lavrov! Takže zo Slovenska a v širšom zmysle aj V4 sa stáva centrom riadenia t.j. bude u nás pokoj a migranti cez kvóty a na zmluvu NEBUDÚ (nech nás zvedavec akokoľvek presviedča o opaku) a našou pákou bude Nemecko.

   Takže, podľa Oracla je Slovensko centrum riadenia, bude u nás pokoj a migranti tu nebudú. Všetko je v skutočnosti opačne, ako tvrdil…

   • „Zábavné“ je sledovať SVCS – nesmierne mi vadí ezoterika, Zeitgeists, a marxizmus – z krypto už otvorený! Naposledy som si vypočul poémy o rodených marxistoch, ako Stalin. ???

    Ide o tú prezentáciu, akoby marxizmus nemal svojich otcov – homosexuálov Karla Marxa a jeho vydržiavaného konkubína Béďu Engelsa. Na SVCS je relácia, v ktorej otvorený komunista prezentuje marxizmus ako ideál spoločnosti. A zároveň kritizujú liberalizmus – akoby nebol jednou z rozvratných alternatív marxizmu. Teraz inak – za našich čias nás otcovia presviedčali, že komunisti „to mysleli dobre“ – akurát to niekto posral!

    Došlo to až tak ďaleko, že komunizmus označujú za pôvodné občinové zriadenie na základe koptného práva!
    To, že občina a koptné právo nepoznali ideólogiu a stranícke združenia – akosi nie je dôležité!

    Neskutočný propagandistický humus práve na SVCS!

 34. Rabínský soud v New Yorku rozhodl, že „je naprosto zakázáno podávat nebo dokonce propagovat tuto injekci (COVID-19) dětem, mladistvým, mladým mužům nebo ženám“.

  Rozhodnutí nazvané Oficiální překlad halachického ponaučení bylo vydáno po vyslechnutí „osmi hodin” rozsáhlých „svědectví odborníků … v oboru”. Dokument se rovněž odvolával na svědectví „židovských spoluobčanů, kteří utrpěli poškození, … a také na to, jak je tato injekce škodlivá pro reprodukci a plodnost”.

  Hlavní oblastí, která rabínský soud znepokojovala, bylo poškození dětí a mladých lidí v důsledku očkování proti COVIDu, stejně jako potenciální škody, které by mohly vzniknout v důsledku neznámých dlouhodobých účinků.
  https://www.infovojna.sk/article/zidovsky-soud-rozhodl-ze-covid-ockovani-je-pro-deti-mlade-muze-a-zeny-naprosto-zakazano .. je tam aj originál

 35. https://cz24.news/lubos-blaha-pojde-sa-maria-kolikova-udat-tak-ako-radila-pred-par-dnami-obcanom/
  Ľuboš Blaha: Pôjde sa Mária Kolíková udať tak, ako radila pred pár dňami občanom?

  „Keď si nedáš rúško v Lidli, tak ťa Hegerove gardy ohádžu o zem a šmaria do väzby. Ale v parlamente si Kolíková veselo hrkúta s kolegyňou bez rúška. Roberta Fica naháňajú za to, že má plexisklo, ale oni mimo kamier chodia bez respirátorov.

  „Kričia, že umierajú ľudia. Nepovedia však, že nebyť očkovania, vírus by nemutoval.

  Kolíková je ich skutočná tvár.
  „Bez emócií, bez citu, bez morálky. Ako bachar. Likvidovať ľudí a kašľať na vlastné opatrenia. Kde máte respirátor, vážená?“ pýta sa poslanec a opätovne pozýva na spomienkové kladenie vencov k soche A. Dubčeka pred NR SR, ktoré sa uskutoční 17. novembra o 13,00 hodine..

 36. ČESKO: Předseda lidovců a možný člen budoucí vlády Marian Jurečka nevyloučil, že v Česku bude nutné zavést nouzový stav. Uvedl však, že by se raději tomuto scénáři vyhnul a sází především na poskytnutí motivace k očkování. Jurečka také zdůraznil, že ti, kteří se odmítají nechat očkovat, ohrožují sebe i své okolí.
  https://cz.sputniknews.com/20211114/sef-kdu-csl-marian-jurecka-pripustil-zavedeni-nouzoveho-stavu-chtel-by-se-tomu-vsak-vyhnout-16504166.html

 37. TOTAL CONTROL: LOTYŠSKÝ PARLAMENT V PÁTEK ZAKÁZAL NEOČKOVANÝM POSLANCŮM VÝKON FUNKCE A ZÁKON BYL ROZŠÍŘEN DOKONCE I NA ZASTUPITELE LOTYŠSKÉ SAMOSPRÁVY, OKRESŮ A KOMUNÁLNÍCH RADNIC! Neočkovaný zastupitel bude nahrazen, Lotyšská vláda tak zavedla fašistické odebírání výkonu mandátu poslanců a zastupitelů čistě na základě odmítnutí zásahu do těla poslance experimentální látkou!
  https://cz24.news/total-control-lotyssky-parlament-v-patek-zakazal-neockovanym-poslancum-vykon-funkce-a-zakon-byl-rozsiren-dokonce-i-na-zastupitele-lotysske-samospravy-okresu-a-komunalnich-radnic-neockovany-zastupit/

 38. https://childrenshealthdefense.org/defender/jimmy-dore-brook-jackson-pfizer-covid-vaccine-trial/?itm_term=home
  Researcher Speaks Out on Pfizer COVID Vaccine Trial, Calls It a ‘Crazy Mess’
  Výskumník hovorí o skúšaní vakcíny Pfizer COVID a nazýva to „šialený neporiadok“

  “Science says vaccines can’t end the pandemic because they don’t and were never designed to stop transmission”
  „Veda hovorí, že vakcíny nemôžu ukončiť pandémiu, pretože nie sú a nikdy neboli navrhnuté tak, aby zastavili prenos“

 39. Na Slovensku sa už nerodia od 89. Povstalci, ale len zdegenerovaní vazali a práskači…Tato mladá generácia cyborgov bez duše potrebuje otroctvo a Netflix…Doprajme im to…

 40. ČESKO: Podle ministerstva je aplikace „tečka“ v pořádku i pro nemocné očkované
  14.11.21

  Česká republika:
  Ministerstvo se vyjádřilo tak, že očkovaný, který onemocněl COVIDem má stále platný očkovací certifikát a tím se může technicky kdekoliv prokazovat.
  Takže tím naprosto padá požadavek, aby se do prostor nedostaly osoby nakažené COVIDem.
  Pro očkované je situace daleko horší neboť pak mají problémy s prokázázáním nemoci a někdy jsou nuceni chodit s COVIDem do práce. Celé je to postavené na hlavu.
  A jako třešnička na dortu tečka nerozpoznává platnost starších certifikátů, takže mnozí očkovaní jsou vyhazovaní z podniků. Technicky si size mohou certifikát nechat aktualizovat, ale starši lidé to neumí.
  Cituji: „Zaměstnanci podniku odmítli obsloužit očkovanou ženu. Měla totiž ještě původní očkovací certifikát, který se vydával jen do konce května.“
  http://zvedavec.org/vezkratce/18277/

 41. !!!!! Češi by měli dostat předvánoční dárek v podobě plošného testování !!!!!

  Kabinet v demisi po souhlasu AntiCovid týmu přijme opatření, podle kterého se nadále nebudou uznávat antigenní testy a samotesty na covid-19, ale pouze nejspolehlivější PCR testy. Jak uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce epidemiolog, člen MESES a Anticovid týmu Rastislav Maďar, dostatečné opatření to nebude, ale je to podle něj krok správným směrem. Zároveň se domnívá, že Češi by měli dostat předvánoční dárek v podobě plošného testování. Šéf praktiků Petr Šonka si myslí, že na takové testování nemáme kapacitu. Oba odborníci se neshodli také na kampani k očkování, kterou spustil resort zdravotnictví.

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/695734/predvanocni-testovani-pro-cechy-tece-nam-do-bot-varuje-madar-a-pridal-vystrahu-k-vanocum.html

  • …a tipujem, že Ak im daruje testy.

   • ametyst: údajně by to mělo být na dobrovolné bázi, dokonce tam mohou zajít i očkovaní, aby měli jistotu nebo si ověřili, že jsou bezinfekční!

    Teď jak to píšu mě napadlo, že by bylo nejlepší, kdyby to bylo povinné pro očkované!, protože veškerá odpovědnost se celou dobu hází na antivaxery, tak ať si očkovanci užíjí VÁNOCE.

    Těch pomocníků by se našlo daleko více a nejen vládních, na bornova.pub https://bornova.pub/2021/podivuhodne-smlouvy-s-pfizerem-a-modernou/ má autorka v diskuzi příspěvek týkající se diskuze na TWITTERU….JE DELŠÍ A STOJÍ ZA PŘEČTENÍ…

 42. Sk vláda im v tom rada pomôže, majú predsa prax.

 43. https://www.naturalnews.com/2021-11-14-taiwan-halts-second-pfizer-teens-heart-problems.html
  Taiwan halts rollout of second Pfizer dose for teens due to widespread heart problems
  Taiwan zastavuje zavádzanie druhej dávky Pfizeru pre dospievajúcich z dôvodu rozšírených srdcových problémov

  Injecting your children with COVID vaccines is akin to murdering them
  Zaočkovať vaše deti COVID vakcínami je podobné ako by ste ich chceli zavraždiť

 44. https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/prvni-protest-ceskych-lekaru-pred-ministerstvem-zdravotnictvi-nejen-proti-covid-opatrenim/
  První protest českých lékařů před Ministerstvem zdravotnictví nejen proti covid opatřením

  V neděli 14. listopadu od 12 hodin proběhl první protest českých lékařů tzv. „Paralelní lékařské komory,“ která se ohradila vůči očkování a covid opatřením Ministerstva zdravotnictví.

  „Zveřejnila jsem příběhy 8 lidí s vedlejšími účinky po očkování, z těch lidí je již sedm zemřelých. Následně byl příspěvek stažen a minulý týden jsem absolvovala slyšení u Revizní komise České lékařské komory. Následně jsem si uvědomila, že tady nejde o virus, ale o získání vlády nad lidmi,“ uvedla doktorka Beranová.

  Další protest se má konat v neděli 21. listopadu od 12 hodin.

 45. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vakciny-mrna-jsou-prikladem-bunecne-genove-terapie-uvedl-reditel-bayer/
  Vakcíny mRNA jsou příkladem buněčné genové terapie, uvedl ředitel Bayeru

  Stefan Oelrich, ředitel farmaceutické divize společnosti Bayer AG, přednesl na Světovém zdravotnickém summitu (24.-26. října 2021 v Berlíně).

  Veřejně přiznal, že mRNA vakcíny jsou genové terapie a že bez pandemie by si je nikdo nebyl ochoten nechat aplikovat.

 46. https://cz24.news/hodne-stesti-vam-vsem-kteri-jste-se-nechali-napichat-experimentalni-nikdy-nevyzkousenou-latkou-ktera-neni-vakcinou-ale-genovou-terapii-zmenou-vasi-vlastni-geneticke-informace-a-z/
  HODNĚ ŠTĚSTÍ VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE NECHALI NAPÍCHAT EXPERIMENTÁLNÍ, NIKDY NEVYZKOUŠENOU LÁTKOU, KTERÁ NENÍ VAKCÍNOU ALE GENOVOU „TERAPIÍ“, ZMĚNOU VAŠÍ VLASTNÍ GENETICKÉ INFORMACE A ZABÍJÍ. JSTE JEN OBJEKT JEJICH MOCI VE VĚZEŇSKÉM EXPERIMENTU

 47. Politici bojují s koronavirem jen na oko a ve skutečnosti zavádějí totalitní stát. Myslí si to slovenský nacionalistický europoslanec Milan Uhrík (Republika), který vyzval občany, aby na státní svátek 17. listopadu vyšli na protest proti opatřením vlády proti koronaviru.
  https://cz.sputniknews.com/20211114/slovensky-europoslanec-vola-lidi-do-ulic-delaji-z-nas-otroky-rika-a-varuje-pred-lotysskym-scenarem-16503865.html

 48. ČESKO: Rozeřvaná Jílková: „A jak si třeba vysvětlujete to Portugalsko, kde je 91%, naočkováno a to je konkrétně, 91% je tam očkováno, žijí si tam jako by tam nebyl covid, všechno je tam otevřeno,“ kvílela a ječela Jílková včera na dezinformační Čt! A fakta?

  Ano, proočkovanost je tam vysoká, jásalo se a smálo se, jak ten Pfizer s covidem zametl a…

  A šok:

  za tři týdny se jim počet zdvojnásobil a portugalská vláda bije na poplach! Dokonce od 3.11 2021 jim covid prudce akceleruje!

  DŮKAZ! CO CHCETE VÍC?
  https://cz24.news/jilkova-drzte-uz-ty-konspiracni-prolhane-huby-i-s-vojtechem-lzete-a-dezinformujete-v-portugalsku-je-poplach/

  • Videl som tú reláciu („Máte slovo“) a aj som sa tu o tom zmienil. Žiaľ, tí ktorí v relácii spochybňovali očkovanie ako aj liečenie covidu, neboli dostatočne pripravení (nevedeli pohotovo odpovedať, z akých prameňov majú informácie). Jeden z nich spomenul ako to riešia v Kazachstane a M. Jílková mu nedovolila dokončiť … Ale keby aj mali dotyční akékoľvek rigorózne podklady, sotva by to pomohlo. Úlohou relácie bolo jednoznačne propagovať vakcináciu a Jílková túto propagandu demagogicky zvládla.

 49. https://www.naturalnews.com/2021-11-14-pfizer-covid-injection-destroyed-mountain-biking-career.html
  Pfizer’s covid injection destroyed U.S. mountain biking champion’s entire life, career
  Covidova injekcia od spoločnosti Pfizer zničila celý život a kariéru majstra USA v horskej cyklistike

  Kyle Warner, a 29-year-old professional mountain biker and United States champion, has had his life and career ruined by Pfizer’s Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine.
  Kyleovi Warnerovi, 29-ročnému profesionálnemu cyklistovi na horských bicykloch a šampiónovi Spojených štátov amerických, zničila život a kariéru vakcína proti koronavírusu Wuhan (COVID-19) od spoločnosti Pfizer.

 50. Alena Jančigová

  ….presne to som aj ja chcela povedať, že čítanie od jirku bolo zaujímavé….tiež sú veľmi dobré a mimor.aktuálne aj infor.z ,,Otvor svoju myseľ“…priznám sa, až mi je z toho ťažko, keď to čítam, ale to je už o inom, stále verím, že to bude dobré….Maroš tá ,,rozprávka“ bola ozaj drsná realita, no myslím, že ten koniec tam bol nádejný ….tá pieseň padla veľmi dobre, repete si pamätám, ešte keď som mala 2st.deti, dcéra ako 2-roč.mala rada pieseń od Weitera- Nemám auto, nemám motorku …tiež stále verím, že máme aj lekárov, kt.,,chrb.kosť majú“- pek.príkl.je z Čiech, kde začali protestovať ….Jean a všimla som si, že máte niekedy s Jirkom niekedy veľmi podob.až rovn.príspevky, …som vďačná Por.Bádateľovi, že sa dozvieme cenn.infor. nielen od neho, ale aj ostat. ……….

 51. svatoslav butora

  Ako prejav odporu proti kovidnému besneniu stačí nebáť sa znášať následky vlastného rozhodnutia odmietnuť darebácku vakcináciu. Nebáť sa pritom používať trvale každý deň ako 100%-nú úspešnú preventívnu ochranu pred nachytaním kovidu 1 tabl. Paralenu. Používam túto neškodnú (1 tabl. Paralenu denne nijako neškodí ani deťom) preventívnu ochranu od samého počiatku bojového nasadenia kovidu proti Svetu Ľudí i ja sám i v našej rodine. Úspešne a bez vedľajších následkov.

 52. …a tiež ďakujem za prín.infor.o pomoci pre očkov.,
  to, čo rieši Kvetka, je niečo podobné aj v mojej rodine…..avšak stále verím tomu, že to bude inak…… prevencia dákeho vymysl.kovidu si myslím je úplne bezpredmetná…skôr si myslím, že treba posilńovať imunitu mnoh.radami od Maroša a tiež aj Jean, no najťaž.je podľa mňa riešiť už datú vakcínu….aj na tento problém nám už mnohí písali, ako aj Maroš tak aj včera niekt., čo si ozaj veľmi, veľmi cením…..

 53. ..a ešte chcem sa poradiť ohľadom obriezky u mužov už dospel., či má niekto s tým skúsenosti….pýtam sa kvôli môjmu synovi, dnes ide kvôli tomu na operáciu….ďakujem moc….

 54. braveheart

Pridajte komentár

*