Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Mnohé nezodpovedané otázky ohľadne vakcíny proti COVID-19 od Pfizeru


Print Friendly, PDF & Email

Mnohé nezodpovedané otázky ohľadne vakcíny proti COVID-19 od Pfizeru

Keďže momentálne sa vyvíja viac než 180 vakcín na COVID-19 – z ktorých 53 prechádza testovaním na ľuďoch – výrobcovia sa predbiehajú o to, kto sa dostane na trh ako prvý.

Na postup do ďalšej fázy trojstupňového testovania bola pred časom vybratá vakcína BNT162b2, založená na mRNA technológii. Jej predošlá verzia BNT162b1 viedla k závažným nepriaznivým následkom, ako sú únava, bolesti hlavy, zimnica a horúčka, ku ktorej došlo u 50% jednotlivcov, ktorí dostali najvyššiu dávku (100 mikrogramov).

Vedľajšie účinky boli ešte bežnejšie po druhej dávke, po ktorej zažilo zimnicu po stredne veľkej dávke (30 mikrogramov) viac ako 70% účastníkov. Tí v skupine s vysokou dávkou vlastne ani druhú dávku nedostali, pretože vedľajšie účinky boli pokladané za potenciálne príliš závažné.

Hoci sú vakcíny podobné, pri vakcíne BNT162b2 kóduje mRNA celú dĺžku hrotového proteínu. Hrotový proteín je glykoproteín vytŕčajúci z obalu koronavírusu, umožňujúci vstup do bunky.

V jednej skoršej štúdii, hoci sa zdalo, že BNT162b2 vyvoláva menšie vedľajšie účinky, boli u skupiny starších jednotlivcov vo veku od 65 do 95 rokov titery protilátok nižšie než u mladších jednotlivcov.

Geometrické priemery titerov (GMT), ktoré sa používajú ako meradlo imunitnej reakcie, boli u starších jednotlivcov, ktorým bola podaná vakcína BNT162b2 na COVID-19, o 40% nižšie než u mladších vekových skupín.

Ide o znepokojujúce zistenie, keď sa vezme do úvahy, že sú to práve starší ľudia, kto je najviac ohrozený pri vážnom priebehu COVID-19.

Má vakcína Pfizeru na COVID-19 skutočne 90%-nú účinnosť?

V tretej fáze testovania účinnosti sa vakcína podala tisíckam ľudí a výskumníci sledovali, koľkí skončia infikovaní v porovnaní s tými, ktorým podali placebo.

Tretia fáza klinického testovania spoločnosti Pfizer sa začala 27. júla 2020 a doteraz sa jej zúčastnilo 43 538 účastníkov vo veku od 12 až nad 55 rokov, pričom minimálne 40% bolo vo vekovom rozpätí nad 55 rokov.

Účastníci dostali buď sériu dvoch dávok BNT162b2, podaných v dvoch 30-mikrogramových dávkach v časovom odstupe 21 dní, alebo placebo. Predbežná analýza sa mala pôvodne uskutočniť po 32 prípadoch COVID-19, no „po diskusii s FDA“ to zvýšili na minimálne 62 prípadov.

Dr. Alberta Bourlu, predseda a generálny riaditeľa spoločnosti Pfizer, sa v tlačovom vyhlásení vyjadril nasledovne:

 „Podľa záveru tých dvoch diskusií dosiahol počet hodnotiteľných prípadov 94 a Výbor pre monitorovanie údajov vykonal prvú analýzu všetkých prípadov.

Deľba prípadov medzi zaočkovanými jednotlivcami a tými, ktorí dostali placebo, naznačuje mieru účinnosti vakcíny vyššiu než 90% a to 7 dní po druhej dávke. To znamená, že ochrana sa dosahuje 28 dní po začatí očkovania, pozostávajúceho z dvoch dávok.“

Bourla varovne dodal: „Keďže štúdia ešte pokračuje, percento účinnosti vakcíny sa môže líšiť.“

V skutočnosti zostáva ohľadom udávanej 90%-nej účinnosti veľa nezodpovedaných otázok. Aj keď spoločnosť Pfizer klinický protokol svojho testu zverejnila, nezverejnené zostali údaje pre predbežnú analýzu.

„Ide o vedu verejným vyhlásením,“ povedal pre Business Insider William Haseltine, odborník na infekčné ochorenia a niekdajší profesor medicíny na Harvardovej univerzite.

Testy vakcín na COVID-19 „určené na úspech“

V septembri 2020 Haseltine kritizoval testy vakcíny na COVID-19, vrátane testu spoločnosti Pfizer, vyjadriac sa, že ich protokoly prezrádzajú, že sú „určené na dokázanie fungovania ich vakcín, a to aj vtedy, ak sú namerané účinky minimálne.“

Poukazuje na to, že pri obvyklom teste vakcíny je najdôležitejším konečným výsledkom prevencia infekcie, no prevencia infekcie nie je kritériom pre úspech u vakcín na COVID-19, vyvíjaných spoločnosťami Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Podľa Haseltinea: „Súčasťou každého testovania vakcíny by malo byť pravidelné testovanie antigénovými testami každé tri dni, aby sa otestovala nákazlivosť, pre zachytenie prvých príznakov infekcie a PCR testami raz do týždňa, pre potvrdenie infekcie vírusom SARS-CoV-2 a aby sa tak otestovala schopnosť vakcín  zabrániť infekcii.

Prevencia infekcie nie je kritériom úspechu u žiadnej z týchto vakcín.

V skutočnosti všetky ich konečné výsledky vyžadujú potvrdené infekcie a tie všetky budú zahrnuté do analýzy úspešnosti, pričom jediným rozdielom je závažnosť symptómov medzi zaočkovanými a nezaočkovanými.

Meranie rozdielov len medzi tými, čo sú infikovaní vírusom SARS-CoV-2, zdôrazňuje implicitný záver, že sa od vakcín neočakáva, že zabránia infekcii, očakáva sa len, že zmiernia symptómy tých, ktorí sú infikovaní.“

Vysvetľuje tiež, že hoci väčšina ľudí očakáva, že vakcína v prípade ich nakazenia zabráni vážnemu ochoreniu, „protokoly troch vakcín – od spoločností Moderna, Pfizer a AstraZeneca – od svojich vakcín nevyžadujú prevenciu vážneho ochorenia.

Vyžadujú len, aby predchádzali miernym príznakom, ktorými môže byť aj kašeľ alebo bolesť hlavy.

Spoločnosť Pfizer nesprístupnila kľúčové údaje vakcíny

Hoci Pfizer na základe 94 prípadov vo svojom teste ohlasuje účinnosť svojej vakcíny vyše 90%, podľa Haseltinea „zostalo nezodpovedaných veľmi veľa nedoriešených otázok.“

Jedna z hlavných takých otázok súvisí s asymptomatickými infekciami, ktoré sa v teste spoločnosti Pfizer pravidelne netestujú. Je teda možné, že tí, ktorí boli zaočkovaní, môžu byť naďalej asymptomatickými prenášačmi COVID-19 a šíriť ochorenie na iných.

 „Je jeden dôležitý bod, ktorý zrejme väčšina ľudí nedoceňuje,“ povedal Haseltine pre Business Insider.

„Neznamená to koniec epidémie.“

Zbohom vysoký krvný tlak

Nie je tiež známe, či vakcína znížila počet prípadov vážneho ochorenia, hospitalizácií a úmrtí, keďže nebol robený žiadny rozdiel medzi vážnymi prípadmi ochorenia COVID-19 a tými, ktoré spôsobili len menšie príznaky.

V tlačovom vyhlásení Pfizeru tiež chýba, ako si vakcína počína u rôznych vekových skupín, čo je kľúčový bod údajov, pretože najväčšie riziko vážnych následkov ochorenia majú starší ľudia.

Zostáva tiež zistiť, ako dlho môže trvať akákoľvek ochrana, poskytnutá vakcínou, keď že štúdia sa začala len v júli.

Na margo vedľajších účinkov generálny riaditeľ Pfizeru Bourla povedal: „Výbor pre monitorovanie údajov neuvádza žiadne závažné obavy ohľadom bezpečnosti a odporúča pokračovať v štúdii pre zber ďalších údajov o bezpečnosti a účinnosti, ako bolo plánované.“

Opäť je však priskoro vedieť, či je vakcína bezpečná. Harmonogram experimentálnej vakcíny na COVID-19 je bezprecedentný, pretože vývoj vakcíny a absolvovanie jej bežného procesu udelenia licencie môže v priemere trvať 10 až 12 rokov.

„Nevieme nič o skupinách, ktoré neskúmali, ako sú deti, tehotné ženy, vysoko imunokompromitovaní ľudia a tí najstarší zo starých,“ povedal pre NBC News Dr. Gregory Poland, riaditeľ Skupiny pre výskum vakcín na Klinike Mayo v Rochestri, štáte Minnesota.

Čo sa týka potenciálnych nepriaznivých účinkov, spoločnosť Pfizer uviedla vo svojom klinickom protokole tieto nasledujúce, s poznámkou, že prví piati účastníci v každej skupine bude pre posúdenie nepriaznivých účinkov po zaočkovaní monitorovaní štyri hodiny, zatiaľ čo ostatní budú monitorovaní „aspoň 30 minút“.

Uvádzané nepriaznivé účinky:

 • začervenanie miesta vpichu, opuch a bolesť
 • únava
 • zimomriavky
 • horúčka
 • bolesť hlavy
 • vracanie
 • hnačka
 • bolesť svalov
 • bolesť kĺbov
 • neznáme nepriaznivé účinky a laboratórne abnormality
 • potenciál pre zvýšené vystavenie vírusu SARS-CoV-2 kvôli požiadavke navštevovať počas testu zariadenia zdravotnej starostlivosti
 • zosilnenie ochorenia COVID-19

Vakcíny na koronavírus môžu ochorenie zosilniť

Ešte aj spoločnosť Pfizer vo svojom klinickom protokole pripúšťa, že po niektorých očkovaniach reálne hrozí zosilnenie ochorenia COVID-19, a to v takzvanom zosilnení závislom od protilátok (ADE).

Ako uvádzajú autori:

„Zosilnenie ochorenia bolo pozorované po zaočkovaní vakcínami proti respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV), mačaciemu koronavírusu a vírusu horúčky Dengue.“

V týchto scenároch vakcína namiesto posilnenia vašej imunity proti infekcii posilňuje schopnosť vírusu vstupovať do vašich buniek a infikovať ich, čo vedie k ťažšiemu ochoreniu, než keby ste očkovaní neboli.

Ďalším vážnym rizikom je imunopatológia Th2, pri ktorej vakcína vyvoláva chybnú reakciu T-bunky, vyvolávajúc alergický zápal, slabo fungujúce protilátky a poškodenie dýchacích ciest.

K imunopatológii ADE aj Th2 došlo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy bola vyvinutá vakcína proti respiračnému syncyciálnemu vírusu, ktorá viedla k úmrtiu dvoch batoliat a vážnemu ochoreniu niekoľkých ďalších detí, ktoré dostali experimentálnu vakcínu.

mRNA je nová vakcínová technológia

Vakcína Pfizeru na COVID-19 sa spolieha na novú technológiu mRNA, ktorá vo vakcínach nebola nikdy doteraz použitá.

V podstate dáva vašim bunkám pokyn vytvárať hrotový proteín SARS-CoV-2, ktorý sa viaže na ACE2 receptor bunky. Ide o prvý stupeň dvojstupňového procesu, ktorý využívajú vírusy na získanie vstupu do buniek.

Predstava je taká, že vytvorením hrotového proteínu SARS-CoV-2 bude váš imunitný systém stimulovaný k tvorbe protilátok, pričom v priebehu tohto procesu neochoriete. Lenže ďalšou dôležitou otázkou, ktorú treba zodpovedať je, ktoré dva druhy protilátok sa počas tohto procesu vytvárajú.

Koronavírusy vytvárajú neutralizujúce protilátky, nazývané tiež imunoglobulín G (IgG), ktoré bojujú s infekciou, ako aj viažuce protilátky (známe tiež ako neneutralizujúce protilátky), ktoré vírusovej infekcii zabrániť nedokážu.

Namiesto predchádzania vírusovej infekcie dokážu viažuce protilátky vyvolať abnormálnu imunitnú reakciu, akou je napríklad ADE alebo PIE.

V testoch experimentálnej mRNA vakcíny na COVID-19 od spoločnosti Moderna malo 25 účastníkov, ktorí dostali dve dávky jej malej alebo stredne veľkej dávky vakcíny, hladiny viažucich protilátok – typu, ktorý imunitný systém využíva na boj s vírusom, no nebráni vírusovým infekciám – na úrovniach približujúcich sa alebo prekračujúcich tie, ktoré boli nájdené v krvi pacientov, ktorí sa z ochorenia COVID-19 zotavili.

Údaje o závažnejších neutralizujúcich protilátkach, ktoré zabraňujú vstupu vírusov do buniek, boli hlásené len u ôsmich ľudí.

Pfizer má s vládou USA obchod za 1,95 miliardy dolárov

Hoci výsledky 3. fázy testu spoločnosti Pfizer zostávajú zahmlené, v rámci Operácie Warp Speed už liekový obor uzavrel obchod za 1,95 miliardy dolárov s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych služieb a Ministerstvom obrany.

Pôjde o dodanie 100 miliónov dávok svojej vakcíny na COVID-19 po tom, ako bude schválená.

Pre príjemcov bude zadarmo, s opciou na 500 miliónov ďalších dávok. Dohoda je súčasťou Operácie Warp Speed (nadsvetelná rýchlosť), pri ktorej chcú zaočkovať celú populáciu USA v priebehu pár dní.

Spoločnosti Pfizer a BioNTech majú tiež dohodu s vládou Spojeného kráľovstva na 30 miliónov počiatočných dávok. Aby vakcína dostala autorizáciu na núdzové použitie, potrebuje podľa FDA len dvojmesačný medián bezpečnostných údajov po druhej dávke.

Dúfajú, že sa im podarí uviesť vakcínu na trh (vo Veľkej Británii sa už tak stalo), s prísľubom vyrobenia do 50 miliónov očkovacích dávok v roku 2020 a v roku 2021 v celosvetovom meradle do 1,3 miliardy dávok.

Záver

Po oznámení spoločnosti Pfizer, že jej vakcína preukázala 90%-nú účinnosť, stúpli akcie firmy o 16%. Na druhý deň generálny riaditeľ Bourla predal 62% svojich akcií, za cenu asi 5,6 milióna dolárov.

Vie generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer niečo, čo nevieme my?

Ak a keď sa vakcína stane dostupná, skôr, než sa ňou rozhodnete dať či nedať zaočkovať, určite pozorne zvážte riziká v porovnaní s prínosmi.

Možno vám vo vašom rozhodovaní pomôže informácia, že ak máte menej ako 40 rokov, je vaše riziko úmrtia na COVID-19 len 0,01%, čo znamená, že máte 99,99%-nú šancu infekciu prežiť.

No a túto šancu by ste mohli ešte zlepšiť na 99,999%, ak ste metabolicky flexibilní a máte dostatok vitamínu D.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Jan Suchomel

  Hlavne ze Slovenske media vyhlasuju vsetky pochybnosti ohladne vakcin za hoax! Kto bude odskodnovat ludi za nasledky ?Pfizer za nic neruci, tak to bude stat alebo media?Asi nikto v nasom momentalne diktatorskom state!

  • Štefan Kováč

   výrobca neručí za vedľajšie účinky,že vraj štát ručí a spýtam sa ako oby.človek .dokáže že to vakcína

  • Odškodňovať by mal štát z našich daní. Ale nebude! Je to podobná fikcia ako Fond na ochranu vkladov v bankách: Vklady v bankách SR činia rádovo miliardy eur. Fond na ochranu vkladov disponuje sumou rádovo v stotisícoch eur.

 2. Keď ja som prečítala tento článok v angl. som jednoducho stanovila, je to zaručený jednosmerný lístok do nebíčka.
  Dnešný „zaujímavý“ článok:
  https://www.naturalnews.com/2020-12-08-irreversible-genetic-damage-a-crime-against-humanity.html#
  Preklad názvu:
  Vakcína COVID = nezvrátiteľné genetické poškodenie – kriminalita proti ľudskosti.
  V tomto článku sú veľmi dobré otázky a odpovede na otázky – otváranie našich očí. No comment

 3. https://www.naturalblaze.com/2020/12/fda-announces-2-deaths-of-pfizer-vaccine-trial-participants-from-serious-adverse-events.html
  Dvaja zomreli čo sa zúčastnili skúšok vakcín od firmy Pfizer, z vážnych vedľajších účinkov.

 4. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/09/uk-government-no-liability-for-pfizer-if-brits-are-harmed-by-covid-vaccine.aspx
  Prekladám názov článku:
  Britská vláda: Žiadne ručenie (zodpovednosť) firmy Pfizer ak Briti budú poškodení vakcínou proti Covid-19.

 5. https://banned.video/watch?id=5fd019af36e1a46b3ed55f8e
  Covid-19 Vaccines Are Depopulation/Sterilization Weapons
  Názov tohto videa:
  Covid-19 vakcíny sú zbraňami na depopulaciu a sterilizáciu.

 6. Definitiva

  Profesor Walter J. Veith procestoval se svými semináři celý svět. Informace, které prezentuje, jsou založeny na jeho vlastním hloubkovém výzkumu v oblastech: evoluční teorie a stvoření, zdraví a stravování a současné události a biblická proroctví.
  https://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/covid-ockovanim-udelaji-z-lidi-mutanty-geneticky-upravene-mnozi-nepreziji-tu-mutaci.html

 7. svatoslav butora

  Prajem pekný deň. Patrí k všeobecným znalostiam, že vakcinácia očkovaním proti akemukoľvek kmeňu chrípky/kovidu (aj keď v danom prípade umelo pripraveného (modifikovaného) má len krátkodobú (0-100%) účinnosť. Tz., že výsledný efekt je krátkodobý, lebo živé organizmy včítane vírusov mutujú. Očkovací proces sa potom následne musí opakovane opakovať. Reálný a vedecky overený postup je zvyšovať odolnosť/imunitu našich tiel a tiež nemoci predchádzať (prevencia). Nič z toho v programe „našich všemocných ochrancov zdravia“ nie je. Ich programom je naša úplná bezmocnosť voči ich globálnej moci.
  Ale nad niečím globálnu moc nemajú, a to nad živou prírodou. Ešte ju nestihli celkom doničiť. A v tej prírode sa každý rok rodí výborný liek na vačšinu infekčných nemocí. Je to borievkový olej – olej zo semien borievky. Stačí 1- max.5 kvapiek do pohára nesladeného čaju a jeden krát týždenne to piť po celé obdobie tejto umelej kovidnej krízy. Je treba nebáť sa.

  • Aký konkrétny borievkový olej doporučujete?

   • 4-5 bobuliek borievky obyčajnej – nie čínskej – sú jedovaté, vyvolávajú vnútorné krvácanie – potraty /chvojka klášterská – bola nevyhnutnou súčasťou výsadby ženských kláštorov – najlepšie modré a čierne bobulky – svetlohnedé môžu byť chytené – práchnivé. Občas ich dosať v potravinách ako bežné korenie. Používajú sa do kapustnice. Výborné na zažívanie – namiesto klasickej borovičky. Môj dedo vyliečil môjho otca ešte ako chlapca počas WW2 fľašou domácej slivovice z akútneho týfusu – takže domáca borovička by bola určite lepšia – vyrába sa ako kalvados – z jabĺk a borievok.

    Určitý lektvar sa dá urobiť ako hriatô z vodky – namiesto kmínu borievky. Ale na črevá bez cukru – s prepusteným maslom, alebo s údenou /originál/ slaninkou.

 8. A čo robiť aký postoj zaujať, ak nás štát prinúti dobrovoľne sa zaočkovať, tak ako to bolo s dobrovoľným testovaním . Nepustia nás nikde do obchodu, na MHD, aj o prácu možno prísť. Ak nechcem sa zaočkovať, tak čo robiť v tom prípade, čo radíte. Ešte nás nenútia do toho , ale čo potom ak budú. V Bielorusku prezident peniaze neprijal od MMF, ani SB, za prijatie opatrení, zatvorenia podnikov, lockdownu, tak vyvolávajú proti nemu demoštrácie za jeho , lebo im tam nepasuje taký prezident , ktorý odmieta poslušnosť únii

 9. Dnešný článok Dr. Mercolu:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/09/coronavirus-hoax.aspx
  Prekladám názov:
  Najväčší podvod vôbec niekedy propagovaný na nič netušiacom obyvateľstve.
  Odhaľuje sa tu celý korona vírusový podvod.

 10. https://zemavek.sk/britska-jednotka-riesila-taliban-dnes-robi-ockovaciu-propagandu/
  Prekopírovala som zaujímavé časť tohto článku:
  „Boj proti falošným správam, hoaxom, dezinformáciám a propagande“ ohlásil aj Boris Johnson podobne ako každý líder, ktorý potrebuje zaočkovať všetkých ľudí v prospech ziskov veľkého biznisu. Na propagandu sa plánujú použiť aj celebrity, športovci a umelci, aby občanom „tlačili“ vakcínu v reklamných spotoch.

 11. https://www.youtube.com/watch?v=bYUYT2U7PLw
  08.12.2020 Rozhovor anjelskej hliadky s pánom Pellegrínim a Kotlebom pred NR SR

 12. V článku sa píše, že výrobca už aj predal svoje akcie podniku, prečo asi? Lebo vie, že po použití týchto vakcín budú akcie jeho podniku na cene klesať. Prečo asi?

  • Prekopírovala som jeden blog pod týmto článkom.
   Dnes schválili novelu ústavy, kde povoľujú násilné premiestnenie občanov na určené miesto. Čiže zlegalizovali koncentračné tábory. Show sa ešte len začne, keď začnú očkovať. Kto sa nedá, pôjde do koncentráku. V súlade s ústavou. Tento zákon už platí asi 2 týždne aj v Nemecku. Nepredstaviteľne sa zase stane realitou, už čoskoro…

   • Tiez vytvaraju tieto tabory aj v Kanade a tuna v USA ich uz mame( Fema Camps) ,tiez mame 30 tisic Guilotines,pre neposlusnych a ti co sa nedaju preskolit

 13. https://www.naturalnews.com/2020-12-08-renowned-scientist-warns-coronavirus-vaccine-downright-dangerous.html#
  Prekladám názov článku:
  Renomovaný vedec varuje, že korona vírus vakcína je „vyslovene nebezpečná“.

 14. Jednoduchá

  Milá jean, dobrý článok ,,ste nadhodila“ – covid vakcína skrýva nemilé prekvapenia! Tí, kt, čítajú napr aj tu Bádateľa maJú INFOR., tí už vedia.No tí, kt.sledujú len ,,JEDINÉ správ.vYSIELANIE cez TV- STV 1, Markízu a Jojku, tak tí majú znalosť len o tom, že je to ,,záchrana“! Neoverená, nedostat.testovaná, hlavne, že už sa dáva ľuďom ako pokusným králikom !!! :-(((……….to násilné prevedenie ľudí na urč.miesto je ozaj ako keby ich dávali do koncentráku!!!….lídri sveta sa nabalia, ,,zaočkujú“placebom a nám ostatným plánujú dať vakcínu. No stále si myslím, že NIKTO MA NEMOŽE NÚTIŤ, že si JU MÁM DAŤ !!! to sme ozaj už úplne všetci ako bez rozumu?! musíme sa PRISTAVIŤ a to čo NAJVIAC! Kto chce, nech si ich dá aj 10, ja nechcem ani 1 !…………………
  Ďakujem aj ostat.za ich príspevky -p.Agáte, p.Nike, p.Marošovi, P.Svatoslav., p.Definitívovi…..no ako som už spomínala, zdravie máme len 1, tak si ho CHRÁŇME!!! Nech sa nám v tom darí ! :-)…………………..

 15. Hlavne je to ockovanie uplne zbytocne, takze sa divim infomacii, ze ked ma clovek menej ako 40, ma 99,99 % prezije.
  Covid nezabija. Zabija vlastna choroba, ak ju clovek ma. Covid oslabi organizmus, tak ako aj chripkovy virus a telo sa nevladze branit tej vlastnej, tazkej chorobe.
  Chapem, ze ockovanie moze byt viac menej povinne, inak sa clovek nedostane nikam.
  Tomuto sa ale nesmieme podvolit, Treba s tymi diablami bojovat, je nas ovela viac.
  Stale nevieme. co za dovod je za tymto celosvetovym medialnym sialenstvom, starostlivost o zdravie obcanov to ale asi nie je.
  Inak by sme podobne ‚lockdownove pandemie‘ prezivali kazdorocne, ked pride chripka. A po minule roky s nou bolo nepomerne viac ‚pozitivnych‘. Na rozdiel od covidu, chripka je celkom agresivna vec a napada aj tych zdravych.
  Na chripku aj na covid su aj funkcne lieky. Nie su alopaticke, takze je na ne maximalne embargo.
  ale taky je uz tento nas ‚demokraticky‘ svet.

 16. O liekoch proti covid-19 (resp. ich vyvíjaní) sa v mainstreamových médiách takmer nič nehovorí. Neustále len testovanie a vakcinácia. Lieky proti covid-19 sa totiž týkajú len relatívne malého množstva svetovej populácie, zatiaľ čo vakcinácia sa postupne dotkne miliárd ľudí. Je to nepredstaviteľný biznis, preto je každý, kto proti nemu vystupuje, okamžite nálepkovaný a umlčiavaný.

Pridajte komentár

*