Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Odborníci aj WHO spochybňujú 90% účinnosť vakcíny na COVID-19 od Pfizeru


Print Friendly, PDF & Email

Odborníci aj WHO spochybňujú 90% účinnosť vakcíny na COVID-19 od Pfizeru

Môže si verejnosť dovoliť veriť spoločnostiam na výrobu vakcín, ktoré zámerne zadržiavajú informácie a údaje, čím využívajú záujem verejnosti uniknúť lockdownom, zatiaľ čo súčasne žnú odmeny z akciového trhu, reagujúceho na predčasné a nepodložené oznámenie?

Určite vám neuniklo, že éter je momentálne plný správ o predbežných výsledkoch tretej fázy testu vakcíny spoločnosti Pfizer-BioNTech, založenej na mRNA, pohotovo nazvanej BNT162b2.

Ide o jednu zo 48 klinicky posudzovaných vakcín, ktorých cieľom je chrániť pred ochorením COVID-19. Hlavným zdrojom správ s titulkami hlásajúcimi jej „90%-nú účinnosť“ však nie je článok v odbornom časopise.

A nie je ním ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Je ním, naopak, vyhlásenie pre tlač, vydané v samotnou spoločnosťou Pfizer, obchodným partnerom spojeným s mladou nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech, ktorá vakcínu vyvinula.

Správa o dokázanej „90%-nej účinnosti“ vakcíny vyvolala prudký rast cien akcií Pfizeru a spôsobila, že nedávno menovaný predseda spoločnosti a bývalý veterinár Dr. Albert Bourla predal 62% svojich osobných akcií vo Pfizeri.

Predaj akcií bol očividne spustený automatizovaným systémom nastaveným v auguste, keď hodnota akcie dosiahla danú cenu.

Naháňanie sa za dúhou

Vďaka svojmu postaveniu jednej z najväčších farmaceutických spoločností na svete sa Pfizer zviditeľnila svojím dištancovaním od operácie Warp Speed vlády USA (plán na zaočkovanie celej populácie v priebehu pár dní).

Nevýhodou pre Pfizer bolo, že by nemala osoh z finančnej podpory americkej vlády (čiže daňových poplatníkov), ktorej sa dostalo spoločnostiam ako Moderna, Johnson & Johnson a Astra-Zeneca.

Nemusíte však z toho mať zlý pocit, spoločnosť BioNTech získala financovanie od nemeckej vlády.

Výhodou pre Pfizer bolo, že si nemusela nechať diktovať od iných a nemusela zdieľať svoje údaje, ani si ich dať analyzovať spoločným výborom pre monitorovanie dát Operácie Warp Speed. Majte to na pamäti pri ďalšom čítaní.

Čo teda naozaj znamenajú tie titulky?

V tom je ten prvý problém. Vychádzať môžeme len z tlačového vyhlásenia. Na našej stránke sa vždy usilujeme dostať k prvotným zdrojom údajov, preto sme museli hľadať ďalej.

Tlačové vyhlásenie odkazuje na predbežnú správu o tretej fáze testu od „externého, nezávislého Výboru pre monitorovanie údajov (DMC)“. Článok Nadácie rodiny Kaiserovcov naznačuje, že výbor DMC spoločnosti Pfizer je všetko iné, len nie nezávislý.

Dojem transparentnosti tiež nebudí anonymita jeho piatich členov.

Kvôli všeobecným volaniam, akým bol napríklad septembrový úvodník v jednom z najvplyvnejších časopisov sveta Nature, ktorý tvrdil, že „dôveryhodnosť vakcíny na ochorenie COVID-19 si vyžaduje radikálnu transparentnosť“, sme sa nehodlali vzdať hľadania predbežnej správy.

Čo obsahuje protokol vakcíny od Pfizeru

Protokol sme videli, no ak mali byť citované nad očakávanie dobré prvotné výsledky, museli sme predpokladať, že spoločnosti Pfizer alebo BioNTech by sprístupnili údaje, ktoré ich k výsledkom viedli.

Prvým miestom, na ktorom sme predbežnú správu hľadali, bola stránka WHO „“Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines”, ktorá typicky uviedla, že:

„… sa zrieka všetkých záväzkov a akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek úmrtie, poškodenie, zranenie, utrpenie, stratu, škodu alebo iné ublíženie akéhokoľvek druhu, ktoré by mohlo nastať z dôvodu alebo v spojitosti s dodaním, distribúciou alebo použitím ktoréhokoľvek produktu, obsiahnutého v ktoromkoľvek z týchto dokumentov.“

Bohužiaľ však stránka WHO bola nedávno aktualizovaná a správa tam nie je. Čo na nej nájdete teraz, je už zastaraný návrh testu vakcíny ako link na portál NIH ClinicalTrials.gov., no žiadne výsledky predbežnej štúdie.

Zázračne sa neobjavili ani po zadaní pojmov „výbor pre monitorovanie údajov“, „BNT162b2 BioNTech Pfizer“ a podobne, do vyhľadávača Google. Len množstvo odkazov na tvrdenie o „90%-nej účinnosti“ v celom rade mediálnych kanálov.

Čo podľa mňa stačí na potvrdenie toho, že pre tvrdenie neexistujú žiadne podporné údaje.

Čo nám vlastne povedali:

Vráťme sa k tlačovému vyhláseniu. Kľúčové časti informácií, ktoré z neho vypadávajú, sú nasledovné:

1. Tvrdenie v celej svojej sláve: „viac než 90%-ne účinná v prevencii ochorenia COVID-19 u účastníkov, u ktorých predtým nebolo dokázané SARS-CoV-2.

2. Link na aktualizovaný návrh štúdie (protokol), ktorý zrejme nahrádza ten, ktorý bol uvedený na stránke ClinicalTrials.gov.

3. Doteraz sa prihlásilo 43 538 účastníkov (z ktorých 89% dostalo druhú dávku).

4. 42% účastníkov malo „etnicky rôznorodý pôvod“ (čo vyvoláva otázku, ktorá rasová príslušnosť predstavuje tých nerôznorodých 58%; vari nie belošská? Ale zrejme áno.)

5. Ochorenie COVID-19 dostalo zatiaľ z tých 43 538 účastníkov 94 ľudí (t.j. len 0,2%) a tých rozdelili medzi skupiny zaočkovaných vakcínou a placebom, rozdelenie nebolo hlásené.

6. „Neboli pozorované žiadne závažné obavy ohľadom bezpečnosti“ – čo neznamená, že neboli pozorované mierne alebo vážne nepriaznivé reakcie. V čase, keď Pfizer požiada Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o povolenie na núdzové použitie, budú k dispozícii dvojmesačné údaje o bezpečnosti.

7. Najjasnejšie vyhlásenia zo všetkých sa objavujú v tom odhaľujúcom oznámení a komentároch k výhľadovým vyhláseniam na konci tlačového vyhlásenia, ktoré akoby boli diktované akciovým trhom. Účinne zbavujú spoločnosti Pfizer a BioNTech akejkoľvek zodpovednosti za výkon konečného produktu, najmä vo vzťahu k účinnosti, bezpečnosti alebo zásobovaniu. Právnici sú očividne pozorní k svojim klientom, keďže sa na nich upierajú oči celého sveta.

Čo z toho vyplýva?

Čo sa týka kľúčového vyhlásenia o účinnosti, povedzme, že infikovaných bolo len 10% z 94-člennej skupiny infikovaných.

Keď to zaokrúhlite na 10 ľudí, tvrdenie o 90%-nej účinnosti by znamenalo, že po vakcinácii boli schopní predísť infekcii deviati z desiatich. To nie je potenciálne veľa ľudí – čo je dôvod, prečo by Pfizer a BioNTech mali mať jasno v číslach, pretože 60 sa od 10 dosť líši.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spomínate si ale, že vyhlásenie pre tlač uvádza „vyše 90%“?

Keď zavoláme vnútornému Sherlockovi Holmesovi, tak len 11 z infikovanej skupiny bolo aj zaočkovaných, z ktorých 10 prejavovalo imunogenicitu, ako by sa dialo pri vopred stanovených konečných výsledkoch (9 delené 10 dáva 90,9%).

Ale pre tento predbežný výsledok uvádza protokol primárne a sekundárne výsledky účinnosti.

V prvom rade ide o prevenciu symptómov ochorenia COVID-19 u tých, ktorí javia dôkaz infekcie (amplifikačnými testami kyseliny nukleovej [NAAT]). Sekundárne ide o vytváranie rôznych sérologických (protilátkových) výsledkov, ako sú neutralizácia protilátkových titerov, S1 viažuce IgG, resp. RBD viažuce IgG hladiny, N viažuca protilátka.

Lenže ktoré a koľko? A na ako dlho (na to je, samozrejme, priskoro)?

Čo ďalšie by sme potrebovali vedieť, aby sme lepšie porozumeli predbežnému výsledku spoločností BioNTech/Pfizer? Medzi kľúčové informácie, ktoré ešte neboli predložené verejnosti a mohli by sprevádzať predbežné vyhlásenie, patria:

1. Počet ľudí v zaočkovanej resp. placebovej skupine, ktorí boli vystavení vírusu SARS-CoV-2.

2. Demografiu (vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, atď.) tých, ktorí boli infikovaní a koľko z nich reprezentuje najzraniteľnejšie skupiny, t.j. osoby staršie alebo s komorbiditami.

3. Z akých konkrétnych výsledných parametrov bola stanovená účinnosť? Zakladala sa, napríklad, na chýbajúcich príznakoch ochorenia COVID-19 v kombinácii so zvýšenými reakciami protilátok a ak áno, tak ktorých?

4. Aký vážny bol prejav ochorenia COVID-19 v ekvivalentných skupinách, teda zaočkovanej a v skupine s placebom (t.j. podobný vek, pohlavie, etnická príslušnosť a samotný charakter ochorenia)?

5. Aké zloženie má placebo, podávané 50%-ám zo 44-tisícovej skúmanej populácie? Obsahuje lipidovú nanočasticu, mínus MRNA, ktorá kóduje celú dĺžku hrotového proteínu SARS-CoV-2?

6. Aká bola reakcia bunkou (T-bunkou) sprostredkovanej strany adaptívneho imunitného systému (ktorá podľa testového protokolu nie je súčasťou výsledkov)? Októbrové vydanie výsledkov 1. fázy v časopise New England Journal of Medicinenaznačil, že silnú reakciu T-buniek vyvolala sesterská vakcína, BNT162b1. Od tej však upustené, pretože vyvolala niektoré závažné nepriaznivé reakcie.

7. Aká bola povaha, závažnosť a rozsah nepriaznivých prípadov pri BNT162b2, hlásených doteraz v tretej fáze testu?

8. Ako dlho pretrvá imunogenicita proti SARS-CoV-2 u rôznych ľudí?

Neznáme veci

Je tiež veľa neznámych, ktoré aj neznámymi môžu zostať. Na čelnom mieste môjho zoznamu by boli tieto dve:

1. Možnosť, že medzi niektoré z NAAT potvrdených prípadov patrí infekcia inými ľudskými koronavírusmi a že meranú imunogenicitu vyvolali tieto ne-SARS-CoV-2 vírusy a výsledky NAAT sú buď falošne pozitívne, alebo výsledok vírusových fragmentov SARS-CoV-2.

2. Imunogénne reakcie vyvolala prítomnosť nereplikovateľných vírusových fragmentov (´mŕtveho´) SARS-CoV-2, takže reakcia by aj tak nemohla nastať.

Trasnparentné ako nie celkom čierna škatuľa

Ako veľmi príhodne povedal Peter Doshi, zástupca šéfredaktora časopisu BMJ a tiež docent farmaceutických zdravotných služieb na Farmaceutickej fakulte Marylandskej univerzity:

„Nedostatok údajov je veľmi znepokojujúci… jediné, čo teraz máme, je novinová titulka od Pfizeru.“

Čo si o tom máme myslieť?

Previedol som vás svojimi úvahami, vyvolanými tlačovým vyhlásením. Môžete vidieť, že viedlo do mnohých slepých uličiek a vyvolalo viac otázok, než ich zodpovedalo.

Dovoľte mi však zhustiť svoje názory do nasledovného:

Podľa môjho názoru je od Pfizeru zavádzajúce, príliš predčasné a falošné hovoriť svetu, že test zatiaľ preukázal  90%-nú účinnosť.

Je to preto, lebo väčšina ľudí bude predpokladať, že to znamená, že ak sa bez ohľadu na vek, zdravotný stav, etnickú príslušnosť či skryté stavy dajú zaočkovať núdzovo schválenou vakcínou, ktorá absolvovala len dvojmesačné testovanie na bezpečnosť, budú mať len 10%-nú šancu vážne ochorieť.

Na podporu takého či onakého výsledku nie je dostatok údajov.

Je ťažké posudzovať tvrdenie o účinnosti v porovnaní s tým, aké by mohli byť vaše šance, keby ste zostali nezaočkovaní. No ak ste zdraví a mladší než 75 rokov, vaša šanca na vážne ochorenie je veľmi nízka, zrejme oveľa nižšia než 10% po nakazení.

Urobiť presné odhady je však stále nemožné, pretože zostávame stále slepí k počtu ľudí, ktorí nakazení boli a preto aj k skutočnej miere vážneho ochorenia a smrtnosti medzi infikovanými.

Tiež si uvedomujeme veľké odchýlky v odhadoch počtu tých, ktorí sú zrejme asymptomatickí (infikovaní, ale bez príznakov).

Nedá sa tieź nič povedať o rizikách zo zaočkovania dvomi dávkami BNT162b2, ako sú vyvolanie autoimunitných stavov, keďže testy musia prebehnúť tak, ako treba a väčšina problémov tohto druhu sa zvyčajne objaví až roky po zahájení predaja produktu.

A predpokladá to normálny 6-ročný program vývoja. Ak sa chcete k bezpečnosti postaviť správne, nahlasovanie nepriaznivých udalostí dva mesiace po očkovaní jednoducho nestačí.

Ak sa táto vakcína niekoľko mesiacov po podaní druhej dávky ukáže ako neúčinná, dôjde k nejakému ospravedlneniu za jej masové zavedenie, vzhľadom k obrovským ekonomickým nákladom pre spoločnosť, riziku poškodení a faktu, že sa zdá, že zdraví ľudia zrejme znášajú SARS-CoV-2 viac než primerane?

Majte na pamäti, že zvýšená odozva T-buniek bola zistená u alternatívnej vakcíny spoločnosti BioNTech, teda vakcíny BNT162b1, od tej sa však pre neprijateľný bezpečnostný profil upustilo.

Kde je vládna analýza rizík, nákladov a prínosov, ktorá by dokazovala, že toto zavedenie je nevyhnutné, aj oprávnené?

Čo je znepokojivé, toto oznámenie a chýbajúce údaje v súvislosti s tlačovým vyhlásením, demonštrujú, že spoločnosti Pfizer a BioNTech nie sú schopné skutočnej a zmysluplnej transparentnosti.

Záver

Toto všetko vedie k jednej ústrednej otázke:

Môže si spoločnosť skutočne dovoliť dôverovať vakcinačným spoločnostiam, ktoré zámerne zamlčujú informácie a údaje a využívajú zúfalstvo verejnosti, snažiacej sa uniknúť lockdownom a súčasne pritom žnú odmeny na akciovom trhu, ktorý zareagoval na predčasné a neoprávnené oznámenie?

Ak chcete, môžete ma za položenie tejto otázky kľudne nazvať konšpiračným teoretikom.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: Alliance for Natural Health International, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za preloženie ďalšieho dôležitého článku. A tento depopulačný jed Slovensko nakúpilo z našich daní. Nie čudo, že pán Matovič sa chce dať zaočkovať ako posledný – už mi veľmi pripomína Billa Gatesa, ale už aj veríme prepojeniam čo sa píše. Lenže dnes pravda sa nazýva konšpiráciou.

 2. Na týchto weboch: mercola.com naturalnews.com naturalblaze.com boli články aké vedľajšie účinky má táto vakcína.

 3. https://banned.video/watch?id=5fc4fb577d10ea55e779a448
  David Icke: There Is No Virus – The Latest Proof
  Prekladám názov videa:
  David Icke: Neexistuje vírus – Najnovší dôkaz.
  Zajtra to vypočujem, len som to prekopírovala pre tých čo vedia angl. ak to chcú vypočuť. Je to dnešné video.

 4. Zaujímavé video:
  https://www.youtube.com/watch?v=JmErZVP7Py0
  s názvom:
  ZMENILI SME NÁZOR NA COVID-19

 5. Dnešný článok Dr. Mercolu spolu s videom:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/01/operation-warp-speed-vaccine-monitoring.aspx
  Prekladám názov článku:
  Plán sa odhaľuje ako vakcíny budú monitorované.
  Tým sa myslí, ako budeme kontrolovaní, že či sme naozaj prijali vakcínu.

 6. Ďalší dnešný článok Dr. Mercolu spolu s videom:
  https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/11/30/new-study-alleges-accounting-errors-in-reporting-covid19-deaths.aspx
  Prekladám názov článku:
  Nová štúdia konštatuje spočitávacie chyby pri hlásení úmrtí na Covid-19.

 7. „Vliv stresu, záněty a zánětlivost. Dr. David Hanscom vysvětluje, že stres, strach, obavy a podobné pocity snadno způsobí u člověka zánětlivost. I sledování zpráv v televizi může navodit stresovou situaci a tím pádem i zánětlivost. Záněty jsou nástrojem imunitního systém na léčení nemocí a zranění, ale jestliže je zánět trvalý, pak způsobuje vyčerpání a náchylnost k nemocem. Při dlouhodobém stresu může dojít k výskytu bolestí v těle a jestliže je nějaká existující nemoc, pak i k jejímu zhoršení. Dlouhodobý, nebo dokonce trvalý stres způsobuje nejen vylučování našich vlastních virů a bakterií, ale způsobuje nejrůznější nemoci, počínaje srdečně-cévními poruchami, přes cukrovku a obezitu, Parkinsona i Alzheimera, až po rakovinu a všecko mezitím. Stres způsobuje i chřipku. Je pravděpodobné, že v takovém případě člověk testuje pozitivně i na současnou chřipku.

  Oproti tomu pocit bezpečí a klidu navodí v těle zcela jiný chemický stav. Dochází k hojení a bolesti zmizí. Imunitní systém začne lépe fungovat a činí nás odolnější proti nemocem.

  Takže bát se současného strašáka ve formě korony, starat se jak se proti němu ubráníme, trápit se obavami o nakažení naše vlastní, nebo naší rodiny, nás dělá o to víc náchylné ke všem nemocem, jak zde na světě jsou. Proto i roušky a nedostatek společenského života, karanténa a to všecko, co na nás současná vláda ve své ignoranci uvaluje, to všecko jen zvyšuje hladinu stresu a dělá nás náchylnější k onemocnění.

  Je ovšem možné, že přesně na to byla všecka „ochranná“ opatření proti koroně zavedena. I s tím musíme čítat.

  Skoro by se dalo říct, že je to pravda, že je zde snaha o naše znevýhodnění, protože všecko kolem korony je nesmírně zveličováno. A přitom pouhých 5% všech hlášených úmrtí jsou na chřipku samotnou a navíc, nemusí to být vůbec korona, ale kdejaká chřipka, jak je každoročně máme. V nemocnicích je mnohem méně pacientů než kterýkoliv jiný rok a samozřejmě, s blížící se zimou přijdou další chřipky, další zveličované informace a statistiky a další vlny strachu mezi lidmi. Měli bychom si uvědomit, že veškeré předpovědi se ukázaly nepravdivé a velice přehnané. Ty obrovské davy zasažených a mrtvých doopravdy nikdy nevznikly a jestliže je nárůst úmrtnosti, notnou část z toho má na svědomí právě strach z blížící se nemoci, strach o vlastní přežití, karanténa a roušky.“

  „A tak si vymysleli „šiřitele bez příznaků.“ To znamená, člověk-šiřitel testoval na PCR testu jako pozitivní, ale nemá žádné příznaky nemoci. A jak je možno očekávat, oficiální zdroje, pověřené strašením lidstva před takovými lidmi silně varují, jak nebezpeční jsou, protože to, že jsou nemocní se na nich nepozná.

  Studie, na toto vypracovaná, zkoumala 455 zdravých lidí, kteří byli vystaveni jednomu „šiřiteli bez příznaků.“ K údivu badatelů, ani jeden z nich se od „šiřitele“ nenakazil. A tak vydali zprávu, že člověk má méně než 1:455 možnost chytit nákazu od takového člověka. To, že člověk má nulovou možnost něco chytit, to tam opatrnicky nenapsali. Stále si nechávají zadní dvířka.“

  „Testování na koronavirus

  Je nutné se ještě vrátit k testování na koronavirus. Jak už jsem psala jinde, tam, kde se testuje, tam je korona. Tam kde se netestuje, korona není. Ten virus může být právě v tom testu a protože nikdo nepátrá, nikdo nic neví. A co když takový drsný zásah – strčit tyčinku s vatou tak hluboko do nosu – něco naruší? To rozhodně není zapotřebí, brát testovací materiál z takové hloubky. Nesmíme zapomínat, že o kousíček dál a máte frontální lobotomii, kdy se z člověka stane naprosto apatický tvor bez zájmu, bez názoru a bez iniciativy, protože mu bylo přerušeno spojení mezi hlavním mozkem a jeho přední částí. Údajně toto byla oblíbená metoda českých komunistů na odstranění opozice. Možná bychom se jich měli zeptat – nakonec sedí všichni zhruba na stejných místech jako před r. 1989. Když ne oni, tak jejich potomci.“

  „Zkoušel již někdo pátrat, jestli všichni ti, postiženi „koronou“ nepochází náhodou ze stejného místa? Zkoušel již někdo vyhodnotit vliv 5G antény na její okolí? Zajímal se někdo vůbec o to, co za lidi žije v okolí každé antény, jestli tam nejsou děti, školy, nemocnice, atd.?

  Na všecky tyto otázky je jednoznačná odpověď: NE!

  Když to přímo nehřeje, nepálí, tak je to považováno za neškodné. A tyto antény jsou vztyčovány hlavně na školách, na nemocnicích, na veřejných budovách, starobincích a podobně.

  Takže za pár let nás opravdu dostanou všecky. Lidé se přestanou množit, protože jak 4G, tak 5G způsobují kromě rakovin a všech ostatních těžkých nemocí také neplodnost. A pak to, co z nás zbude, bude možná tím stejným zákeřným způsobem snadno vyřízeno. To je možná ten pravý důvod proč sem vozí miliony a miliony pochybné populace z nejzaostalejších zemí světa – aby nás nahradili, až nás všecky vyhubí.“
  http://www.nwoo.org/2020/11/29/dalsi-zavazne-informace-o-covidu-19-a-narust-umrti-v-ceske-republice/

  „Co můžeme od nového očkování očekávat?

  Zatím co lživá media jásají nad očkováním proti koronaviru, které má tak úžasnou účinnost, britská vláda rychle pochopila o co jde a vládní kancelář Léky a zdraví regulující kancelář (MHRA – Medicines & Healthcare Regulatory Agency) vyhlásila konkurs na počítačový program, který by dokázal zpracovat obrovskou záplavu hlášení o ublížení na těle novým očkováním.

  Můžeme v takovém případě věřit, že když vládní úřad hledá program na zpracování laviny stížností na škody, napáchané očkováním, že toto očkování je bezpečné a účinné? Pročtením popsaných požadavků na tento počítačový program je zřejmé, že MHRA očekává:

  velké množství škodlivých vedlejších vlivů,
  jsou si vědomi toho, že tyto vedlejší vlivy některé lidi usmrtí a upozorňují na „přímé ohrožení pacientova života,“
  nový systém je nutno uvést do provozu co nejdříve, aby se zabránilo nebezpečí úmrtí mnoha lidí z důvodu prodlení.“
  http://www.nwoo.org/2020/11/30/hledaji-se-zajemci-o-ockovani-ktere-zpusobuje-tu-nemoc-proti-ktere-ma-ucinkovat-sterilitu-zmenu-dna-a-pripadnou-smrt/

  ———————————————————-
  „Při realizaci jakéhokoli cíle ve společenském supersystému nemůžete spoléhat pouze na řízení jedné strany, tedy řízení strany, ze které je tlak vyvíjen, ale zároveň musíte řídit stranu, ze které přichází automaticky protitlak. Jakákoli akce vyvolává reakci, a tlak vyvolá protitlak, jako když se pohybuje kyvadélko ze strany na stranu pomocí pružin. Třífázový systém řízení si dobře uvědomují ti, kteří řídí společnost jako jediný sociální supersystém. 1. Téze 2. Antitéze 3. Syntéza. Dopředu je tedy připraveno informační řízení protistrany, aby se dospělo k syntéze. Jak to probíhá? Cíleným šířením dezinformací, absurdit, konspirací a zviditelňováním tohoto v infoprostoru. Naprosto racionální důvod proč se nenechat očkovat je pomíjen a zviditelňovány jsou jen téze, že nás tím chtějí masově vybít, čipovat, že budeme padat jako hrušky do roku po naočkování. Proč je to zviditelňováno? No přeci proto, že až se to nestane, celý odpor je zlomen. Uvědomte si, že v první fázi nemohou přijít s něčim opravdu nebezpečným, s tím přijdou až po zlomení odporu (pomocí diskreditace), kdy padne tabu (zásah do integrity vašeho těla, který bude povinný). Postupuje se salámovou metodou a jednou, když vám vezmou možnost říct NE (byť u „neškodné“ věci), již nikdy to právo zpět nedostanete (ani když už půjde o váš život). Řízení je proces informační a tak jak strana tak protistrana je řízená ze stejného zdroje. Byť se naoko pro dav mydlí navzájem hlava nehlava.“
  http://www.nwoo.org/2020/11/28/polemika-ohledne-globalniho-procesu-jmenem-covid-19-a-jeho-vektoru-cilu/#more-325694

  Kontext: Vadim Zeland – knihY – Ovlivňování reality

  Kniha, která mění pohled na život

  OVLIVŇOVÁNÍ
  REALITY
  Díl VI:
  Tvorba skutečnosti
  Vadim Zeland

  Galerie zrcadel
  Zkrocení kyvadla
  Doháněči slunce
  Triumf absurdna
  Jak vyrovnat realitu
  Očkování proti pověrčivosti
  Odpovědi na otázky
  Přeložila Jana Slámová z ruského originálu
  Bадим Зеланд, Bepшитель peaльносmu
  První vydání 2007
  Obsah:
  Reakce čtenářů ………………………………… 7
  Vážení čtenáři ! ……………………………….. 11
  O čem je tato kniha ………………………….. 14
  Smrt programátora …………………………… 21
  Galerie zrcadel ………………………………… 36
  Zkrocení kyvadla ……………………………… 42
  Cizí záměr ……………………………………… 48
  Zkrátka transurfing …………………………… 54
  Doháněči slunce ………………………………. 58
  Paradoxní situace …………………………….. 63
  Dárky a komplimenty ………………………… 70
  Živá kuchyně ………………………………….. 75
  Trolejbus hledajících …………………………. 94
  Pán piva ………………………………………. 103
  Vraždění zvířat ………………………………. 109
  Triumf absurdna …………………………….. 117
  Bitva kyvadel ………………………………… 125
  Prostor variant ………………………………. 129
  Drzost bohů ………………………………….. 138
  Ostýchavost mágů ………………………….. 145
  Jak vyrovnat realitu ………………………… 151
  Mlčení věčnosti ………………………………. 155
  V moci snění …………………………………. 161
  Koordinace optimismu ……………………… 167
  Očkování proti pověrčivosti ……………….. 172
  Zákonitost kontrastu ……………………….. 177
  Cíl a právo ……………………………………. 183
  Kolotoč strážce ………………………………. 185
  Slovník termínů ……………………………… 191
  Události, fakta ……………………………….. 205
  https://ulozto.net/file/L7bXKbjN/ovlivnovani-reality-4-uprava-skutecnosti-pdf

  Poznámka – narolujte sa dole – tých kníh je 11 /?/, sú tam aj knihy o liečení potravinami napr. Keď sa nakliknete na knihu s vyšším číslom – ponúkne ďalšie.

  https://ulozto.net/file/NBb79E1r/vadim-zeland-ovlivnovani-reality-zip
  https://ulozto.net/file/pP9Q9bpiW/audiokniha-ovlivnovani-reality-vadim-zeland-txt

  Kto naozaj hľadá odpoveď – zdroj odpovede nájde!

 8. Pán Maroš, ďakujeme za dobrý blog. Vieme, že toto celé vymysleli Rockefellerovci a dnes nás je 7.8 miliárd na tejto zemeguli. Ja sa naivne pýtam: 7.8 miliárd sa nevie postaviť proti niekoľkým ľuďom?
  A hlavne to je smutné, že skoro každý je uplatniteľný. Ja sa len naivne pýtam týchto ľudí: Prečo nemyslia na svoje deti, svoje rodiny? Oni sa všetci snáď plánujú odsťahovať z tejto zemegule alebo sa ukryť na ďalších 100 rokov do už postavených podzemných miesť?

 9. Definitiva
 10. Jistě jste se setkali s návodem na pití Česnekové vody. Jeho autorem je uzbecký chirurg už v důchodu Shukhrat Khalilov. Vše píše na svém fb. Má zajímavý názor na působení coronaviru. Zajímal by mě názor některého našeho odborníka. Je to sice dlouhý příspěvek, ale zajímavý.
  „Měli bychom očekávat druhou vlnu čínské virové pandemie? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, měli byste znovu aktualizovat paměť informací, které jsem dříve uvedl ve svých článcích o tomto tématu.
  1. Coronavirus Covid-19 je druhá generace uměle vytvořeného biologické zbraně Jeho hlavní nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že ovlivňuje lymfoidní tkáň tenkého střeva, ve které je koncentrováno 80% celého lidského imunitního systému. Další nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že je snadno přenosný z člověka na člověka vzdušnými kapičkami. Z epidemiologického hlediska je to právě jeho zvláštní zákeřnost. Vidíme tedy, že byla vytvořena téměř ideální biologická zbraň, která podle plánu jejích tvůrců bude velmi efektivní při snižování populace Země.
  2. Až dosud se nikomu a nikde nepodařilo izolovat monospecifické protilátky proti čínskému viru Covid-19. Z toho vyplývá pouze jedna věc. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné izolované monospecifické protilátky, nemohou existovat specifické testy. Současné testování je jen obchod a čerpání peněz z kapes občanů, stejně jako čerpání peněz z rozpočtů států, ve kterých jsou zdravotníci:
  A) – alternativně nadaní lidé;
  B) – zkorumpovaní a chamtiví byrokrati;
  C) – nebo kombinace obou.
  Tyto testy samozřejmě odhalují určitý druh protilátek, ale zaprvé v krvi vždy cirkuluje určité množství různých protilátek a zadruhé tyto protilátky nemají nic společného s Covid-19.
  3. Pokud neexistují žádné specifické testy pro Covid-19, pak nebude ani vakcína. To ale vůbec neznamená, že se nebude jednat. Obchod s vakcínami bude vzkvétat.
  4. Až dosud na světě neexistuje jediná osoba, která by zemřela na koronavirus Covid-19. Všichni, kteří zemřeli, zemřeli na zápal plic způsobený polymorfní nespecifickou infekcí způsobenou celým spektrem mikrobů (ne virů) v plicích. Imunitní systém byl vytvořen a vylepšen evolucí po miliony let a dnes je nejmocnějším obranným systémem těla. Je to imunitní systém a jím produkované protilátky, které bojují s různými nemocemi u lidí. Veškerá naše medicína a obrovské množství léků zároveň v tomto boji pomáhají. To je velmi důležité pochopit. Veškerý vzduch kolem nás se hemží bakteriemi a viry. S každým dechem vdechujeme dovnitř a ven obrovské množství mikroorganismů. Ale proč neonemocníme? Hraje v tom roli imunitní systém? Odpověď-žádná role imunity zde není. Jde o to, že imunitní odpověď se začíná rozvíjet až při poškození buňky. Jakékoli poškození a zničení buňky způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými látkami je spouštěč, který spouští imunitní systém. Proč tak nebezpečné mikroby a viry nepoškodí buňky plicní tkáně? Koneckonců, to je jejich přímá „povinnost“. Jde o to, že to nemohou udělat. Proč? Jednoduše proto, že v průběhu milionů let evoluce vytvořila další ochranný systém, kterému říkám „nulový faktor“ – faktor Z (pracovní název). Moderní medicína o ní neví nic, ani o její struktuře, ani o jejích vlastnostech, ani o její genezi. Vůbec nic … Lékaři však vidí účinek faktoru Z a neví, jak situaci vysvětlit, nazývají to nejasným slovem „rezistence“. Faktor Z není jakýmkoli způsobem spojen s imunitním systémem a je absolutně nezávislým a pravděpodobně evolučně starším obranným systémem organismu. Nebudu vysvětlovat a popisovat tento jedinečný systém – faktor Z – z následujících důvodů:
  1. Vysvětlení je příliš složité a trvalo by velmi dlouho;
  2. Pochopení celého vysvětlení je možné pouze z hlediska nového lékařského a antropologického paradigmatu. A to je hlavní věc! V normálním stavu těla není hladina faktoru Z konstantní a kolísá v určitém rozmezí v závislosti na fázích měsíce. Na vzestupném měsíci stoupá hladina faktoru Z a na sestupném trendu klesá. To vše významně ovlivňuje stav těla. Proto se mnoho sovětských chirurgů pokusilo provést plánované operace ve vzestupné fázi měsíce, protože si dávno všimli, že v tomto případě pooperační období probíhalo plynuleji a s minimálními komplikacemi. Obzvláště silný pokles hladiny faktoru Z je však pozorován ve dnech sluneční opozice. Existují čtyři takové dny v roce. Jedná se o 21. prosince, 21. března, 21. června a 21. září. Kromě toho je takový pokles hladiny faktoru Z obzvláště výrazný ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti 21. března a 21. září. To vysvětluje sezónnost různých akutních respiračních onemocnění i sezónní exacerbace (zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci) různých chronických onemocnění (somatických i duševních).
  Z výše uvedeného vyplývá. Aby byl člověk zdravý, je nutné zabránit snížení hladiny faktoru Z pod kritickou hodnotu. V tomto případě mikroby a viry nejsou schopny zaútočit na normálně fungující a zdravé buňky plicní tkáně. To je velmi snadné a nevyžaduje to kapitálové investice. Shrneme-li výše uvedené, je třeba říci, že příroda v průběhu milionů let vytvořila DVA OCHRANNÉ SYSTÉMY u lidí:
  1. Systém faktoru Z, který je evolučně starodávnější. Ve skutečnosti je to první obranná linie těla a brání mikrobům v útoku na buňky plicní tkáně (nebo jiného orgánu).
  2. Imunitní systém, který je evolučně mladší a ve skutečnosti je druhou obrannou linií těla. Tento systém začne fungovat, pouze pokud dojde ke zničení buněk v plicní tkáni (nebo v jakémkoli jiném orgánu).
  Nyní se podívejme na to, jaké procesy se v těle vyskytují, když je infikován čínským virusem Covid-19, což je bilogická zbraň druhé generace. V procesu infekce čínský virus vstupuje do nosohltanu a odtud do ústní dutiny. Tam se během jídla mísí s jídlem a vstupuje do žaludku a poté do počáteční části tenkého střeva, kde se koncentruje většina lymfoidní tkáně těla. Lymfatická tkáň tenkého střeva je hlavní „továrnou“ na produkci protilátek. A právě tuto tkáň ovlivňuje, zcela nebo zčásti, čínský virus. Výsledkem je, že produkce protilátek je narušena do značné míry. Obrazně řečeno, druhá obranná linie v obranném systému těla je do značné míry zničena nebo poškozena. Přísně vzato, neexistuje koronavirová pneumonie, ale existuje koronavirové onemocnění střev a bude správné nazývat to všechno – KORONAVIRÁLNÍ LYMFOPATIE INTESTINÁLU. Další fáze vývoje onemocnění je spojena s poklesem hladiny faktoru Z pod kritickou hladinu. Výsledkem je, že celá patogenní a podmíněně patogenní mikroflóra v plicích začíná aktivně napadat buňky plicní tkáně. Vyvíjí se zápal plic. Při popisu klinického a patomorfologického obrazu této pneumonie zaznamenávají lékaři nepochopitelnou vlastnost a specifičnost, která ji odlišuje od obrazu klasické pneumonie. Všechny tyto zvláštnosti a rozdíly připisují koronaviru. To není pravda. Všechny tyto rozdíly jsou vysvětleny skutečností, že protilátky v zánětlivém procesu zcela chybí. Nebo jsou přítomny v extrémně malém množství a dokonce jen v počátečním stadiu pneumonie. Výsledkem toho všeho je, že místo klasického klinického a patomorfologického obrazu pneumonie máme specifický obraz gangrény plic. Dalším bodem, kterému lékaři a patologové věnovali pozornost, je to, že existuje léze vaskulárního endotelu a mnohočetná trombóza. To vše je také přičítáno účinkům koronaviru a tvrdí se, že je to koronavirus, který přímo ovlivňuje endotel v cévách a způsobuje trombózu. Ale není tomu tak a mechanismus se liší. Faktem je, že mikroby při gangréně plic začínají masivně vstupovat do krve. To je vysvětleno skutečností, že v ohnisku léze (gangrenózní oblast plicní tkáně) není žádná ochranný val, o kterém je známo, že se skládá z lymfocytů. Masivní vstup mikrobů do krve způsobuje sepsi a je to septický stav, který způsobuje rozsáhlé poškození endotelu cév a masivní trombózu. Koronavirus s tím nemá nic společného. Svou práci už udělal zničením lymfoidní tkáně. Všechno ostatní jsou jen následky. Shrneme-li tuto část článku, můžeme říci následující – každý rok budeme mít 4 vlny pandemie, které budou synchronizovány v čase se sezónním poklesem hladiny faktoru Z a jeho poklesem pod kritické hodnoty. V tomto případě bude časové zpoždění od 5 do 15 dnů. Při předpovídání situace na příští rok (do srpna 2021), s přihlédnutím k počtu postižených a nadále infikovaných čínským virem, lze předpokládat, že v Uzbekistánu zemře několik milionů lidí. V zemích SNS je několik desítek milionů a na celém světě je několik set milionů lidí. Něco podobného se stalo před 100 lety (1918-19), kdy nechvalně známá pandemie španělské chřipky zabila 50 až 100 milionů lidí na celém světě. Celkový počet případů se současně pohyboval od 500 do 700 milionů lidí. To vše je přirozené, bude to doprovázet katastrofy způsobené člověkem v důsledku smrti inženýrů a mechaniků, obrovské psychózy a degradace populace, bezprecedentní a rozšířený nárůst kriminality, hladu a dalších …
  Je možné tomu zabránit? Ano. Tomu se lze vyhnout. K tomu musíte udělat jen dvě věci:
  1. Zvýšit účinnost prvního obranného systému těla. Jmenovitě – zvýšit hladinu faktoru Z, zejména ve dnech jeho přirozeného úpadku, a nenechat jej klesnout pod kriticky nízkou hodnotu. Není to těžké a je možné takový program realizovat prakticky za jeden den pro celou populaci Uzbecké republiky. A to vše nevyžaduje žádné materiálové náklady.
  V tomto konkrétním případě, jako je covidova pneumonie, je však inhalace alkoholovými parami velmi účinná, jednoduchá, obecně dostupná a levná metoda. Nasycení dýchacího systému parami alkoholu vede k prudkému zvýšení hladiny faktoru Z. Souběžně s tím se provádí 100% sanitace plic, protože alkoholové páry velmi účinně ničí patogenní mikroby. Výsledkem je, že za jeden nebo dva dny stoupne hladina faktoru Z, teplota u pacientů se vrátí k normálu a covidní pneumonie je zcela vyléčena! V některých, zvláště závažných případech, může úplné vyléčení zápalu plic trvat 3-4 dny. Inhalační metoda s alkoholovými výpary (medicinální ethanol 70%) není finančně nákladná a není organizačně složitá. Jednoduchost a nízké náklady umožňují použití této metody i doma. To se děje následovně:

  1. Vezměte gázový ubrousek ze 6-8 vrstev gázy a namočte jej 70% alkoholem;

  2. Na vnitřní straně masky je umístěn ubrousek namočený v alkoholu a maska ​​je nasazena na obličej tak, aby zakrývala pouze ústa. Maska NESMÍ zakrýt nos.

  3. Vdechování se provádí pouze ústy, zatímco alkoholové páry spolu s vdechovaným vzduchem vstupují do plic. 4. Výdech se provádí nosem do okolního prostoru (NE do masky!).

  5. Celá procedura trvá 5-6 minut.

  6. Opakujte každé 2 hodiny po dobu 1–2 dnů s přestávkami ve spánku. Druhá hlavní otázka je následující – jak obnovit zničenou imunitu v koronavirové lymfatii tenkého střeva? Na tuto otázku jsem podrobně odpověděl v předchozích částech mého článku.

  2. Obnovit integritu a funkčnost druhého obranného systému těla. A jmenovitě imunitní systém. Integrita imunitního systému je obnovena cílenou a celkovou eliminací čínského viru Covid-19. Funkčnost imunitního systému je obnovena metodou „endogenní vakcinace“ (pracovní název) – česnekovou vodou. Tato práce rovněž nevyžaduje žádné materiální náklady a tuto práci lze zahájit za jeden den u celé populace Uzbecké republiky. Je nutné střízlivě a objektivně posoudit současnou situaci a vyvodit příslušné závěry.
  Taškent, 16.04.2020 MUDr. Šukhrat Khalilov
  chirurg Uzbekistán.
  Článek, který jsem napsal o léčbě a prevenci nebezpečného viru během pandemie, byl dnes na FB zcela nečekaně zablokován. Jako důvod poskytují zaměstnanci FB standardní vysvětlení, kterým je skutečnost, že na oficiálních stránkách WHO takové informace nejsou. V tomto ohledu jsem zaslal vyvrácení a zaměstnanci FB slíbili, že během několika dnů odpoví.
  Přátelé! Zkusme zvážit (podrobněji a podrobněji) motivaci, účel a mechanismus takového řešení.
  Pojďme zvážit, jaká je očkovací látka. Jakákoli očkovací látka je oslabená, denaturací vnější skořápky, patogenním faktorem (virem), který nemoc způsobuje. Tato očkovací látka se zavádí do těla (očkování) a způsobuje stejné onemocnění, ale zcela mírné a asymptomatické. Imunitní systém se tak cvičí a pro konkrétní patogen je vyvinut specifický imunitní systém. Některé viry, jako je virus AIDS a současný virus mají takovou strukturu, že je imunitní systém ′′ nevidí ′′ a proto na ně neprodukuje protilátky, protože je nehodnotí jako patogen. Imunitní systém zůstává slepý k takovým patogenům.
  Smysl použití ′′ česnekové vody ′′ spočívá v tom, že ovlivňuje bílkovinnou skořápku viru, mírně ji denaturuje, a tento patogen začíná mít antigenické vlastnosti. Imunitní systém to začíná ′′ vidět ′′ a začíná vytvářet protilátky.
  Ve skutečnosti pod vlivem česnekové vody po 30-40 minutách v tenkých střevech začíná proteinová skořápka viru denaturovat, získává antigenní vlastnosti a imunitní systém začíná ′′ vidět ′′ a začíná proti ní bojovat, produkovat protilátky. Takto zcela přirozená cesta v lidském těle vytváří vakcínu.
  Opakuji, přirozená tvorba očkovací látky v lidském těle trvá 30-40 minut, s naprosto minimálními finančními, ekonomickými, organizačními, pracovními a dočasnými náklady. Tady a teď probíhá přirozené očkování v lidském těle.
  WHO svou pravomocí a mocí nutí FB blokovat publikace, které neodpovídají oficiální politice WHO v současné pandemii.
  WHO zároveň používá ve své práci následující algoritmus akcí:
  1. Organizace maxima karantény.
  2. Vypracování nejúčinnějšího protokolu pro léčbu pacientů již nyní.
  3. Vytvoření očkovací látky, její průmyslová výroba, prodej a očkování lidí ve všech zemích světa.
  Právě tato práce (3) je možnost dosahovat obrovských zisků, a famózní obohacení nadnárodních farma. společností.
  Přátelé a milí čtenáři, dovolte mi zvážit problém z konspiračního pohledu.
  S přihlédnutím k odstavci 3 z toho vyplývá, že jakékoli alternativní informace a ještě více nesoucí potenciální hrozbu nadnárodním farmaceutickým společnostem budou zakořeněny nejen v médiích, ale i na sociálních sítích, kdekoli to bude možné. Podle mě je to hlavní důvod, proč je můj článek zablokovaný na mé FB stránce.
  P.S. Onehdy americký prezident Donald Trump řekl, že uvažuje o zastavení financování WHO, protože považuje tuto organizaci za neefektivní a byrokratizovanou. Nutno podotknout, že příspěvek USA na financování organizace činí 400 milionů dolarů ročně.
  P.P.S. Na internetu je mnoho informací, které celá WHO strukturuje korupcí a neefektivní ve své práci. Rozvoj současné pandemie, tím nejpřímějším způsobem, potvrzuje nedostatek efektivity této organizace.
  Česneková voda:
  Ráno: do porcelánové nádoby příčně rozříznout jeden střední očištěný stroužek česneku, zalít 1 litrem (jde o tuto koncentraci, na půl litru jen 1 půlku stroužku) vody pokojové teploty (nejlépe filtrované nebo převařené a vychlazené), a přikrýt. Pokud použijete skleněnou nádobu, je nutné ji držet ve tmě. Navečer je hotovo, 3-4 hodiny po posledním jídle vypít 2/3 sklenice (asi 2 dcl) této vody a ráno celé opakovat. Pít po dobu 1 měsíce.
  Otázky a odpovědi:
  Česneková voda je prevence i léčba. K léčbě je však třeba přidat další věci, a to na základě vzorců vývoje běžného zánětlivého procesu. Kompetentní lékaři to vědí. Při vyvinutém zápalu plic by antibiotika měla být přirozeně přidána k léčbě, protože zápal plic vzniká aktivací mikroflóry v plicích…
  Otázka:
  Ирина Дёмина
  Dobré odpoledne! S přáteli čekáme na váš podrobnější příspěvek o česnekové vodě. Všeobecné dotazy se nahromadily, zobrazte je prosím v příspěvku: 1. Do kterých jídel má kromě porcelánu (sklo atd.). ). 2. Jaká voda: uvařená, neuvařená. 3. Zda zakrýt nádobí víčkem nebo ne. 4. Záleží na velikosti česnekového zubu (jsou různé). 5. Měli byste stát během naléhání na temném místě? 6. Pokud člověk nemá tento virus v době, kdy měsíc pije česnekovou vodu, co mu dá? Neví, kdy se virus chytne. 7. Pijte přesně měsíc nebo po celou dobu pandemie, takže může trvat roky. 8. Jsou nějaké nemoci, se kterými nelze pít tuto vodu. S pozdravem a doufám v ochranu před těmito potížemi.
  Odpověď:
  Shukhrat Khalilov
  Drahá Irina Demina. 1. Jakékoli nádobí z inertního materiálu, včetně skla. 2.- Lepší filtrování. pokud ne, nejlépe uvařené a vychlazené. 3.- Samozřejmě zavřít. 4.- Střední velikost, (identifikujte vizuálně). 5.- Ano. 6-VŠICHNI mají tento virus v pandemii. 7.- Stačí jeden měsíc. Ovšem v listopadu – prosinci proběhne druhá vlna pandemie. Ještě krutější. Co máme teď, jsou květiny. Bobule budou v druhé vlně. Proto je potřeba pořádat opětovný kurz v září – říjnu, který je měsíc dlouhý. 8.- Žádné přímé kontraindikace. Existují pouze relativní (vředové onemocnění 12-kroužkových střev pod exacerbací, hyperacidní gastritida. Ale v těchto případech je třeba přijmout 1-2 lžíce ′′ Almagel „, které tito pacienti již užívají v době zhoršení)
  Otázka: Kolik hodin po vypití česnekové vody se nesmí jíst jídlo?
  Shukhrat Khalilov
  Milý
  Айза Magomedova
  -Alespoň dvě hodiny. Během této doby se projeví léčivé činy ′′ česnekové vody ′′ a získávají dynamiku.

  Vzpomněla jsem si, jak kamarád vyprávěl recept. Vezměte si maličký česnekový strožek. Očistěte ho tak, aby tenoučká blanka zůstala na něm zaklepte na něj ze všech stran a ráno to berte jako tabletku (v celku). A hodně jí to pomohlo s problémy s cévami a srdcem, pokud si pamatuji..
  https://www.facebook.com/…lov
  Text, smazaný fb:
  PREVENCE A LÉČENÍ KORONAVIRU – „ČESNEKOVÁ VODA“
  Taškent. 21.03.2020 Shukhrat KHALILOV Kandidát věd
  Hlavním nebezpečím viru COVID-19 je to, že především ovlivňuje imunitní systém a až potom, za druhé, postihuje plicní tkáň. Časové zpoždění mezi těmito dvěma vlnami útoku je přesně to, čemu říkáme „inkubační doba“. Často jsme používali slova jako „silná“ nebo „slabá“ imunita. Obyčejní lidé však prakticky vůbec nevědí, co to je. Většina lékařů má navíc velmi malou představu o struktuře imunitního systému a funkčnosti jeho jednotlivých částí. Více podrobností naleznete zde (1) *. Tento text je však pro netrénovaného čtenáře velmi obtížný. Pokusím se vysvětlit mechanismus působení viru COVID-19 na lidské tělo nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem ve formátu diplomové práce.
  80% celého imunitního systému je koncentrováno ve sliznicích a submukózních vrstvách tenkého střeva ve formě lymfoidní tkáně a jejích akumulací – Peyerových náplastí. Lymfatická tkáň produkuje protilátky (lymfocyty T-, B-, atd.), Jakož i různé typy imunoglobulinů. Protilátky lymfatickým systémem vstupují do dolní duté žíly, do srdce a po průchodu plicním oběhem vstupují do systémového oběhu a jsou přenášeny po celém těle. Posiluje se tedy imunita tkáně, včetně vlastní tkáňové imunity plicní tkáně. COVID-19, smíchaný s jídlem během jídla, vstupuje do střev a začíná ničit lymfoidní tkáň. Výsledkem je, že postižená lymfoidní tkáň přestává produkovat lymfocyty a imunoglobuliny. Tím je zničen imunitní systém a v důsledku toho je imunita tkání v plicích ostře oslabena. Od tohoto okamžiku začíná druhá vlna útoku koronavirů na již nechráněnou plicní tkáň, která se projevuje těžkou pneumonií, která končí smrtí. V současné době jsou všechna protiepidemická opatření zaměřena na zabránění vstupu koronaviru do plic, což je v zásadě mimořádně nákladné a prakticky neúčinné. A všechna terapeutická opatření jsou zaměřena pouze na boj proti komplikacím ve formě pneumonie. Zároveň je třeba si uvědomit, že COVID-19 je hrozbou po mnoho let a desetiletí. To, co dnes máme, je jen první vlna pandemie. A takových vln bude mnoho. Současně jsou všechna preventivní a terapeutická opatření zaměřena na koronavirus lokalizovaný v plicích, přičemž se neprovádí žádný účinek na koronavirus lokalizovaný ve střevě. Jinými slovy, „vozík je umístěn před koně.“ Existuje mnoho přírodních produktů, které mají nejen baktericidní vlastnosti, ale také přímo ovlivňují viry a zabíjejí je. Nejúčinnější v tomto ohledu je česnek, a pokud vypijete 2/3 šálku *** vody denně, okamžitě vstoupí do tenkého střeva a začne okamžitě zabíjet COVID-19. Tím je dosaženo následujících efektů: – „zabitý“ COVID-19 přestává ničit lymfoidní tkáň tenkého střeva. Výsledkem je, že lymfoidní tkáň nadále funguje správně, tj. produkuje protilátky a imunoglobuliny; – poškozený imunitní systém se rychle obnovuje a posiluje, což vede k významnému zvýšení imunity tkáně v plicní tkáni. Nepřekonatelná bariéra vzniká pro COVID-19, ale také pro mikroby (stafylokoky atd.) A houby, které také představují významné nebezpečí v případě pneumonie způsobené koronaviry; – pod vlivem „česnekové vody“ se v tenkém střevě odehrává velmi zajímavý sled událostí. „Zabitý“ a oslabený pod vlivem „česnekové vody“, COVID-19 není nic jiného než přírodní vakcína vytvořená přirozeně uvnitř lidského těla. Jak víte, vytvoření umělé vakcíny vyžaduje vysoce vybavenou a velmi nákladnou laboratoř a práci vysoce kvalifikovaného personálu. Práce na výrobě umělé vakcíny pokračují po dobu 6-9 měsíců a průmyslová výroba vyžaduje obrovské náklady a čas. Po užití „česnekové vody“ se přírodní vakcína vytvoří v tenkém střevě za 30-40 minut a je zcela zdarma; – přírodní vakcína začíná aktivně vytvářet specifickou imunitu proti COVID-19. Řetěz ničivých patologických jevů v lidském těle způsobených COVID-19 je tedy přerušen a zničen na samém začátku a nemá pokračování. Tělo bojuje a poráží COVID-19 tím nejpřirozenějším způsobem, tak říkajíc, plánovaným způsobem. Současně je zcela vyloučen nouzový a stresující způsob boje z těla a působí proti viru v plánovaném režimu. Výsledkem je, že vzniklá epidemie se zastaví během několika dní. Brát „česnekovou vodu“ jako protiepidemický protokol lze aplikovat během jednoho dne v celé zemi u celé populace. Základní patogenní morfologické substratum úplně zmizí za jeden až dva dny.
  Způsob přípravy „česnekové vody“ je extrémně jednoduchý.
  1. Jeden (!) oloupaný stroužek česneku se rozřízne na polovinu v příčném směru, vloží se do porcelánové ** litrové konvice a naplní se vodou při pokojové teplotě. To se děje ráno.
  2. Večer je „česneková voda“ připravena k použití. Musíte vypít 2/3 sklenice 3-4 hodiny po posledním jídle, v noci, před spaním.
  3. Následujícího dne opakujte postup přípravy „česnekové vody“ s čerstvým stroužkem česneku.
  4. Pokračujte po dobu jednoho měsíce. Během této doby bude vytvořena specifická imunita proti COVID-19.
  * 1. R. M. Khaitov, B. V. Pinegin. Vlastnosti organizace a fungování imunitního systému gastrointestinálního traktu a nemoci spojené s poruchami jeho fungování (přednáška). // ANNALS OF SURGICAL HEPATOLOGY, 1998, Vol.3, No. 1, – str. 112-116. Odkaz na článek https://vk.cc/…hmo
  ** Nejdůležitější věcí je, že na řešení nespadá žádné sluneční světlo. V tomto ohledu je porcelánová konvice velmi pohodlná. Můžete také použít skleněnou nádobu (sklenice, láhev atd.). Je pouze nutné, aby nádobí bylo vyrobeno z neutrálního materiálu.
  *** Sklenice – 200 gramů.
  Komentáře lékaře. Neexistují žádné přímé kontraindikace. Existují relativní. Například peptický vřed duodena, gastritida (hyperkyselina) ve stadiích exacerbace, duodenitida. Ale i v těchto případech můžete použít „česnekovou vodu“, až po 10-15 minutách. Užívejte lék Almagel (který tito pacienti již užívají v akutním stadiu). V případě hypokyselinové gastritidy nemusíte nic brát, stačí použít doporučenou „česnekovou vodu“. Shukhrat KHALILOV:
  „Dne 19. března jsem zaslal krátkou zprávu kabinetu ministrů Republiky Uzbekistán, khokimiatu v Taškentu a tiskové službě prezidentské správy takto: „Odvolání ke kabinetu datum přijetí 19. 3. 2020 14:50:12 NALÉHAVĚ!! EPIDEMIC KORONAVIRU !!! Jsem připraven nabídnout účinnou metodu prevence epidemie koronaviru COVID-19 a také její účinnou léčbu v raných stádiích. Tato technika může být spuštěna do 1 dne po celé republice. Neexistují prakticky žádné finanční a materiální náklady, žádám o osobní setkání s jakýmkoli odpovědným a pověřeným zaměstnancem kabinetu ministrů Republiky Uzbekistán. Nejlépe s předsedou vlády. Pro vaši informaci, jsem doktor (absolvoval lékařskou fakultu TashMI v roce 1976), Ph.D. lékařské vědy (obhajoba disertační práce v roce 1986). Situace je naléhavá. Khalilov Shukhrat Abduzhalilovich “
  Moje odvolání bylo bohužel ignorováno a zůstalo nezodpovězeno. V souvislosti s touto neznalostí oficiálních struktur se stala nemožná jakákoli možnost vědecké a praktické diskuse v lékařské komunitě … Musel jsem napsat článek v populárním formátu (pro občany) a publikovat jej na FB. Tím věřím, že moje občanská a profesionální povinnost byla splněna … “
  „Pravděpodobně v říjnu až listopadu proběhne druhá vlna pandemie. Je vhodné opakovat měsíční kurz v září. Je velmi pravděpodobné, že druhá vlna bude mnohem obtížnější než ta první. Proto je nutný měsíční kurz v srpnu až září a stejný měsíční kurz v únor až březen. “
  Prameny: https://www.facebook.com/…837 .. http://otcc.lt

  • MarieK – s tou cesnakovou vodou je ten problém, že na trhu je hlavne čínsky pesticídový, zaplesňený a inak bez chuti cesnak – naposledy som kúpil v Jednote český cesnak na jar – vydržal mi niekoľko mesiacov, lebo mi zapadol a neskôr som ho vyhrabal tam, kde nemal byť. Na záhrade mám 10 m riadok medvedieho cesnaku – používam ho len sezónne, teda cibuľky nevykopávam – je to môj poklad. Moja kúra bola kedysi zemiakové placky každý druhý deň, ale po zdolanej cukrovke už sa nemienim vracať k bielej pšeničnej múke a zo špaldovej to všetko múčne chutí za hovno – ako tak rezne v cestíčku. Čiže – mám rád cesnakovú pomazánku – ale ani za boha z čínskeho cesnaku, ale nemám si ju na čo natrieť, lebo som prestal jesť chlieb, ktorý som si minimálne 10 rokov piekol doma. Skrátim – na cesnak „treba dôvod“ – asi tak.
   Cesnak úzkolistý – to je naj ončo, akurát nemám čas sa oň starať, lebo mi záhrada prerastá cez hlavu.

 11. https://banned.video/watch?id=5fc5c0b4b401b65825b5f399
  Toto video odhaľuje aký podvod je Covid-19, nemocnice v USA sú prázdne, PCR testy – totálny podvod, Covid-19 je najväčší podvod, čo sa do dnes uskutočnilo.
  Je tam prejav Klausa Schwaba na World Economic Forum ako sa pripravoval Veľký Reset…bezhotovostná spoločnosť, aby každý človek bol sledovaný (pod zámienkou Korony), povinná vakcinácia…
  Farmaceutický priemysel chce aby bol každý zaočkovaný, aby bol každý sledovaný.
  This is a medical tyranic cult – je to medicínsko-tyranský kult.
  Celé je obrovský podvod.
  Chcú zaviesť Veľký Reset, NWO (Nový svetový poriadok).
  Je to koniec našej civilizácie.
  Toto celé musíme odmietnuť.

 12. O co vlastně jde ? BENESOVY DEKRETY JSOU PSANY NA CSR, PROTO SE TEDA MUSELO CSR ROZBIT A TIM DEKRETY ZPOCHYBNIT???
  V 1978 pri pobytu v Bruselu a Oxfordu jsem videl veskere palny na Novou Eu, EURA,, sjednocwene Nemecko… rozbite CCCP… Byl jsem v soku, videt Slovensko jako „pastviny a pod“ s jen max 3 miliony s Novou „Svetovou pricmouhlou Rasou …“ odjel jsem do USA v najivnostech, ze se vsemu vyhnu, slizl jaem ale enco strasnejsiho az nepochopitelneho… muceni az po nasilne zdrogovani a 2x cipy implanty….
  Dosla mi jiz 3x ruzne nabidky „UCAST VYZKUMU“ za $1000 az $1200 v hotovosti za ucast COVID-19 dani si Vakciny. Kdyz jsem se snazil patrat zderoje, nenasel jsem zadne detajlni informace co, kdo jak, vse zcenzurovano, tedy jen Lecka / vejicka pro najivni. Akceptovat Silenosti Lucifert Efektu. Vsichni asi jsou to jen Satanisti neb co se mu dali do sluzeb… a tak take ke vsemu pristupujme. Vytvorili a dale vyviji sve NWO silenosti depopulace, krachu civilizace… , manipulace a prosim nenaletme. Mame malo kdo s nama stoji vcetne DJ Trump a vsechny sily Pekel proti vsem manipuluji, se vsema podvody az vraz. Pry take volby Slovenska byla velka manipulace s podvody…

  Přeposílám Dejte si pozor co by se mělo
  dít, nikdo nebere v potaz ale vše je
  svinstvo
  hnus ……
  O co vlastně jde ?
  Jak všichni víte, tak Andreje Babiše je všude plno.
  Kritika stíhá kritiku, střet zájmů je permanentní a Andrej Babiš by měl
  odstoupit.
  Je to zloděj, stbák, komunista a Slovák. Taková je prvosledová rétorika jeho
  odpůrců, ale také zmanipulovaných, či zaplacených lidí na náměstích.
  Těch, kteří skutečně vědí oč jde a co se za maskami skrývá – není moc.
  Mentálně jednodušší lidé na tuto vějičku naskočí, ani nevíte jak.
  Ve hře je však něco, co si sami velmi těžko dovedete představit a víceméně
  současný stav považujete za samozřejmost. Ono však samozřejmé dnes už není
  nic a v kuloárech zuří zpravodajská bitka širších rozměrů.
  Ve hře je budoucnost České republiky a Polska v návaznosti na
  Benešovy dekrety a Bierutovy dekrety, jenž jsou si značně
  podobné.
  O dekretech Bieruta jste asi nevěděli, protože o nich se v ČR vůbec nemluví.
  Tyto dekrety mají pro ČR a Polsko zásadní význam a jsou defakto posledním
  obranným valem a překážkou v pohlcení národní suverenity a identity našich
  zemí s Němci.
  Můžete mít na Andreje Babiše, či Miloše Zemana vztek a nebo nemusí být
  vašimi favority jako je to u mě, ale důležité je pochopit realitu. Andej Babiš, ale
  i Miloš Zeman jsou na seznamu pro Německo nežádoucích politiků.
  Proč ???
  Je všeobecně známé, že Miloš Zeman, by zrušení Benešových dekretů nikdy
  nepodepsal
  a že jsou mu bližší dobré vztahy s východem, než se západem.
  Proto je Miloš Zeman problém. Ze zákulisí vím, že se prakticky vzato čeká na
  jeho smrt, čímž by se uvolnil prezidentský post. Je to hnus, čekat na něčí smrt,
  ale je to tak.
  Samozřejmě by na funkci prezidenta opět kandidoval pan Drahoš !
  Víte proč ???
  Protože Drahoš je proněmecky zaměřený člověk. Je to jeden z těch, kdož čeká
  na Zemanovu smrt, aby mohl uplatňovat politický směr, který mu byl
  naočkován na setkání s Berndtem Posseltem v městečku Teplá v západních
  Čechách.
  Mimo jiné na tomto setkání byl přítomen i Libor Rouček /ČSSD/ a Karel
  Schwarzenberg /TOP/.
  Ovšem pozor – ještě před tímto jednáním se sešli na jednání se sudeťáky
  /Stefanem Hortlerem/ i budoucí signatáři milionu chvilek a pozor – Michaela
  Marxová -Tominová /ČSSD/.
  Alespoň už víte, co to ty miliony chvilek jsou zač a kdo je platí a řídí. Hortler je
  čile komunikující vrcholový představitel landsmanšaftu s Angelou Merkelovou.
  To znamená toliko to, že ČSSD je pro Český národ velmi nebezpečná a že se o
  politice landsmanšaftu nejedná jen na lokální úrovni v úzkém kruhu
  landsmanšaftu, ale i na úrovni vrcholové státní politiky Německa.
  Nejde o nic jiného, než o zrušení Benešových dekretů. To potvrdil dokonce i šéf
  bavorské CSU Horst Seehofer, tak i šéf bavorské AFD. Prakticky vzato
  záležitost zrušení Benešových dekretů byla v Německu institucionalizována.
  Není proto možné tvrdit, že Němci nebudou mít žádné majetkové požadavky –
  ba naopak.
  Proč skutečně tak moc vadí Andrej Babiš ??? Stb, komunisti, či střet zájmů
  jsou jen zástěrka pro skutečnou podstatu. Zásadní odpor proti Andreji Babišovi
  je ryze praktického rázu.
  Jeho Agrofert totiž vlastní ve městě Wittenberg v Německu firmu Agrofert
  Deutschland, která je největším výrobcem certifikovaných hnojiv v Evropské
  unii a v České republice hospodaří Agrofert na značné výměře zemědělských
  ploch o které mají sudetští Němci eminentní zájem.
  To je Babišův problém. Pro odstranění Andreje Babiše byl vytvořen právě
  spolek milion chvilek, který se nijak netají tím, co je pro něj prioritním
  zájmem. Důležité však je, aby veřejnost dostala informace o tom, kdo je v
  pozadí tohoto spolku a kdo jej financuje.
  Zde přesné tematické dělení:
  1. Rozštěpit české vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem
  spolupracovat a neshromažďovaly odpor proti Německým zájmům v ČR.
  Byli vytipovaní základní politici, Václav Klaus st. v ČR a Jarosław Kaczyński v
  Polsku v rámci definování páteřních ohnisek vlasteneckých sil a prosazování
  Českých i Polských národních zájmů.
  Zároveň byl definovaný Andrej Babiš jako překážka v prosazování Německých
  zájmů v ČR.
  2. Postupná relativizace ČESKÉ historie tak, aby se stala kompatibilní s
  Německým pohledem a uspořádáním Nové Evropy podle Berlína, kterou
  definovala už Angela Merkelová. Novodobí historici vykládající pokroucená
  historická fakta, relativizující řádění Německých Nacistů, zveličující údajné
  vyhnání Němců po 2. světové válce (podepsané na Jaltě).
  3. Přimět naši Českou vládu, aby sama a úplně DOBROVOLNĚ usilovala o
  zrušení Benešových dekretů.
  Němci sami nesmí vstupovat do těchto procesů, které byly podepsány na Jaltě
  vítěznými mocnostmi, protože by postupovali v rozporu s mezinárodním
  právem. Proto dosazením proněmeckých politiků v cílových zemích na všech
  úrovních se ale dospěje k tomu, že rovněž sami
  Čeští politici budou o zrušení Benešových dekretů DOBROVOLNĚ usilovat.
  „To přece chtějí sami Češi, což už v rozporu s mezinárodním poválečným
  právem přeci nebude.“
  Musím ještě dodat, že tomuto svinstvu se říká také – Mariánské dialogy.
  Tak občané, co vy na to – my to
  těm nepřátelům České republiky
  dovolíme ???
  Musíme se bránit !!!
  Proto my ostatní prosíme,
  přeposílejte tyto řádky i vašim
  známým, přátelům, kamarádům.
  Děkujeme

 13. To připravují už delší dobu a usilovně !!
  Zrušení peněz je vrchol otrokářského snažení elit, které chtějí mít všechny v hrsti. Pokud nebudeme mít peníze, jen platební karty, jsme úplně ztraceni v libovůli vládců.
  Když „někdo“ rozhodne, tak nic nezaplatíme, nic si nekoupíme, nepřijme nás lékař, nemocnice,……protože naše karta bude zablokována !!!!!! Uvědomujeme si to v naší blbosti a lenosti ? Budeme prakticky odsouzeni k smrti nebo „tancování“ podle diktátu, nebo byt odeslani do nektereho KONCENTRAKU FEMA, WHO … a kremaci. Prvním krokem byly rousky, zablokovani chodu ekonomiky, pohybu obyvatel … pak bude očkování proti Covid-19, které se bude prokazovat opět kartou, která nás bude opravňovat k tomu, co bude stanoveno-nařízeno.
  Nebudeme mít Covidkartu, (nekteri z nas zemrou, testy jsou vlastne sbirani nasi DNA a pak „volby“ …) nebude nám umožněno užívat např. platební kartu, cestovat …. a vše další jak je uvedeno výše…. Pak take mit doma deti vlastni? A kruh se uzavírá…. Kospirační teorie ???, budoucnost možná ne příliš vzdálená ukáže se dle nasi poddfajnosti a zkorumpovanosti9 nasich vlad zaprodanych Satanovych Elit …..

  Je nadeje ze pomoci Annunaki veskere Reptilians, GRAY mumanoidi pujdou do Pakel Horoucich asi mozne v Lete 2022. Budte pripraveni na preziti v nouzi, mohou vypnout zdroje az nechat hladovet, ziznit?? Uveromte si prosim nase muka a tryzen je jejich pobaveni, radost, PSYCHO/SOCIO-pati ?

 14. Jednoduchá

  Vďaka všet.za výborné postrehy a príspevky – p.Jean, p.definitíva, p.Maroš, p.Marie,
  + ostat. STÁLE VERÍM TOMU, že zvíťažzí zdravý sedl.rozum a potom sa CELÝ ,,KORONACIRKUS“ UZAVRIE !……A PRESNE AKO TU BOLO SPOMENUTÉ – zrejme majú málo ľudí v nemoc., pretože ja som tiež bola objed.na 1 vyšetrenie, kt.som v čase ,,voľ.vzduchu“ nemohla absolvovať kvôli práci. Teraz mi núkali až 2 termíny na bud.týždeň, s tým , že ak nepôjdem, že budem musieť dlho čakať. :-(….povedala som si, keď nejde o život, nejde o nič a hosp.som zrušila !……………. tak uvidím…..
  pekný večer všet.slob.zmýšľajúcim :-)…………………….

 15. Je naozaj ťažké vyznať sa v tom, čo všetko sa píše o koronavíruse a chorobe Covid-19. Jedni tvrdia to, iní niečo úplne iné. Bez zverejňovania hodnoverných dôkazov sú všetko iba slová, ktorým niektorí veria a iní nie. V dobe medicíny založenej na dôkazoch by sme mali byť opatrnejší a nevynášať súdy nad niečím, čomu vlastne ani nerozumieme.

  O to nebezpečnejšie sú snahy vlád zaočkovať ľudí vakcínami (nielen od Pfizeru+), ktorých bezpečnosť nie je riadne, tzn. dlhšiu dobu overovaná! Preto je nepochopiteľné, že vláda V. Británie včera ako prvá v EÚ schválila použitie vakcíny od Pfizeru+ a že s očkovaním začnú už cca o týždeň. Kto si trúfol niesť zodpovednosť za prípadné problémy či až poškodenie zdravia?! Skôr sa zdá, že keď dôjde k niečomu zlému, žiadneho zodpovedného nebudú môcť nájsť (a potrestať).

  V tejto súvislosti upozorňujem na slovenskú firmu Axon Neuroscience (existuje už 21 rokov a vyvíja vakcínu proti Alzheimerovej ch. – pozri na webe, je tam o nej ohromne veľa článkov, napr. https://www.tasr.sk/ots/ots-axon-neuroscience-oznamuje-pozitiv/26564-clanok.html). Tvoria ju špičkoví vedci, aj zahraniční, celkom je ich asi 30. Vyvinula vakcínu tretej „generácie“ ktorá je nielen iná a spoľahlivá, ale aj absolútne bezpečná (jej účinok je založený na inom princípe ako sú klasické či RNA vakcíny – nezasahuje hromadne, ale cielene iba konkrétny vírus)!
  Teraz oznámili, že zároveň vyvinuli aj liek proti Covid-19 a dosiahli sľubné výsledky.

  Problémom je „iba“ to, že je to malá (aj keď už medzinárodne uznávaná a oceňovaná) firma, ktorá má oproti farmaceutickým gigantom (pochopiteľne) málo peňazí na dokončenie výskumu, teda na tretiu fázu, ktorou je nákladné klinické skúšanie. Preto odhadujú, že vakcínu budú mať schválenú až koncom budúceho roka (pokiaľ sa dovtedy neobjavia štedrí investori).

  Dôležité: zástupca f. Axon N. na otázku redaktora (oficiálne) oznámil, že vakcínou od f. Pfizer+ by sa očkovať nedal (nie je dôkladne overená jej bezpečnosť). Keď by už (do schválenia ich vakcíny) „musel“, tak radšej vakcínou od f. Astra Zeneca+, ktorá je tzv. klasická a tým bezpečnejšia (princíp a jej pôsobenie je na ľuďoch sú dôkladne overené – takto sa očkuje už viac ako 50 rokov).

 16. Zločinecká Big Pharma dostala na starost „vakcínu“ na covid-19.
  http://svobodnenoviny.eu/zlocinecka-big-pharma-dostala-na-starost-vakcinu-na-covid-19/
  Celý seznam šokujících ingrediencí ve vakcíně proti chřipce – karcinogeny, neurotoxiny a další.
  https://www.youtube.com/watch?v=T3CEUhRCZcQ
  Šokujúci dôvod, prečo si očkovacia látka proti koronavírusom od spoločnosti Pfizer vyžaduje skladovanie pri -70 ° C pretože obsahuje experimentálne nanotechnické zložky, ktoré sa vo vakcínach NIKDY nepoužili. URL LINK…PRÍSNE CENZUROVANÉ PO CELOM INTERNETE.
  https://www.youtube.com/watch?v=XaxLxSTz-wU
  https://uloz.to/file/hN3ebh5jtUwC/sokujuci-dovod-preco-si-ockovacia-latka-proti-koronavirusom-od-spolocnosti-pfizer-vyzaduje-skladovanie-pri-70-c-pretoze-obsahuje-experimentalne-nanotechnicke-zlozky-ktore-sa-vo-vakcinach-nikdy-nepouzili-mp4
  ZDROJ: https://www.naturalnews.com/2020-11-18-why-pfizer-coronavirus-vaccine-requires-storage-at-70c.html#

Pridajte komentár

*