Makulárna degenerácia očí sa vyhýba ľudom, čo nejedia tieto potraviny


Print Friendly, PDF & Email

Dá sa predísť makulárnej degenerácii?

Zaujímavá prezentácia o možnej súvislosti medzi vekom podmienenou makulárnou degeneráciou (AMD) a konzumáciou  istej skupiny potravín mi doslova padla do oka.

Ako sa uvádza v príslušnom videu, prezident a zakladateľ Nadácie pre liečbu AMD, oftalmológ Dr. Chris Knobbe, označuje za chybné obvyklé tvrdenie, že makulárna degenerácia je spôsobená vekom alebo genetikou.

Na základe skutočnosti, že sa za čosi vyše o sto rokov stala makulárna degenerácia z extrémne zriedkavej poruchy ochorením, ktoré sa v čoraz znepokojujúcejšej miere objavuje v rozvinutých krajinách celého sveta.

Za jej hlavnú príčinu Knobbe označuje vyšší príjem priemyselne spracovaných potravín – nie vek, ani genetiku.

Zistenia svojho výskumu predstavil na Sympóziu zdravia predkov, ktoré sa konalo v meste Bozeman v štáte Montana.

Knobbe tvrdí, že u tých, čo konzumujú najviac spracovaných potravín, sa vyvinie nielen vekom podmienená makulárna degenerácia, ale s väčšou pravdepodobnosťou budú postihnutí aj rakovinou, ochorením srdca, hypertenziou, obezitou, cukrovkou 2. typu a mŕtvicou.

Čo je makulárna degenerácia?

Podľa Americkej oftalmologickej akadémie (AAO) dochádza k makulárnej degenerácii vtedy, keď sa poškodí časť vašej sietnice, zvanej makula, čo spôsobí, že stratíte svoje centrálne videnie.

Ak máte AMD, nedokážete vidieť jemné detaily, či už sú blízko alebo ďaleko, no vaše periférne (bočné) videnie zostáva normálne.

Nadácia BrightFocus definuje AMD ako „nezvratnú deštrukciu makuly, vedúcu k strate zrakovej ostrosti, videnia jemných detailov, videnia ´pred seba´, požadovaného pre aktivity ako sú čítanie, vedenie vozidla, rozpoznávanie tvárí a videnie sveta vo farbe“.

Knobbe uvádza, že vaša makula má priemer 6 milimetrov a zodpovedá za centrálnych desať stupňov vášho videnia. „Ide pravdepodobne o najdôležitejších 6 milimetrov v našich telách,“ tvrdí. O makulárnej degenerácii akadémia AAO hovorí:

 • ide o hlavnú príčinu straty videnia u ľudí nad 50 rokov
 • asi 80 percent ľudí s AMD má jej suchú formu, charakterizovanú stenčovaním častí vašej makuly, ako aj rastom drobučkých zhlukov proteínu, zvaných drúzy, čo spôsobuje, že pomaly strácate svoje centrálne videnie
 • menej obvyklou, zato však závažnejšou formou je vlhká AMD, lebo spôsobuje, že vám pod sietnicou vznikajú nové, abnormálne krvné cievy, ktoré môžu prepúšťať krv či iné tekutiny, čo spôsobuje zjazvovanie vašej makuly
 • vlhká forma AMD urýchľuje stratu videnia rýchlejšie než suchá
 • rozmazané videnie môže byť prvým príznakom makulárnej degenerácie; s identifikáciou prvých varovných príznakov ochorenia vám môžu pomôcť pravidelné návštevy u oftalmológa

Koho makulárna degenerácia postihuje?

AMD si medzi ľuďmi nevyberá. Dvoma známymi osobnosťami, trpiacimi ochorením, sú legendárna 83-ročná britská herečka Judi Denchová a 66-ročná americká herečka a komička Roseanne Barrová. Obe verejne prehovorili o svojich problémoch s videním.

Smutné je, že Denchová a Barrová v tom nie sú osamotené. Sú iba dve z odhadovaných miliónov ľudí na celom svete, postihnutých týmto potenciálne zničujúcim ochorením. Podľa Knobbeho a odborníkov z Nadácie BrightFocus AMD je:

 • hlavnou príčinou nezvratnej straty videnia u ľudí vo veku nad 65 rokov, žijúcich v rozvinutých krajinách
 • hlavnou celosvetovou príčinou nezvratnej slepoty a zhoršeného videnia – očakáva sa, že počet ľudí, žijúcich s AMD, dosiahne do roku 2020 celosvetovo 196 miliónov a do roku 2040 sa zvýši na 288 miliónov
 • známe tým, že v USA postihuje 11 miliónov ľudí; očakáva sa, že do roku 2050 sa toto číslo zdvojnásobí.

Hoci s tým Knobbe nesúhlasí, spojitosť medzi starnutím a makulárnou degeneráciou vychádza zo štatistík, naznačujúcich, že vaše riziko získania tohto ochorenie stúpa z 2 % u ľudí vo veku od 50 do 59 rokov na takmer 30 % u ľudí vo veku 75 rokov a starších.

Príčiny makulárnej degenerácie

Tradičná oftalmológia spája AMD so starnutím, z čoho vyplýva aj jej názov „vekom podmienená degenerácia makuly“ a neskôr tiež naznačila, že k nej môže prispievať aj genetika. Akadémia AAO tvrdí, že väčšiu pravdepodobnosť vzniku AMD máte vtedy, keď:

 • máte 50 a viac rokov
 • jete stravu bohatú na nezdravé tuky
 • máte nadváhu
 • ste beloch
 • vo vašej rodine už AMD niekto mal
 • ste fajčiar

Na rozdiel od bežne prijímaných názorov je Knobbe, ako sa hovorí v spomenutom videu, presvedčený, že hlavným vinníkom sú priemyselne spracované potraviny, hoci necháva priestor aj pre možnú genetickú súvislosť.

Jeho presvedčenia, opierajúce sa o kombináciu investigatívnej žurnalistiky, rozhovorov a výskumu, kulminovali v roku 2016 vydaním knihy „Liečba AMD – stravovacia stratégia predkov pre predchádzanie a zvrátenie makulárnej degenerácie.“

Okrem toho bol v roku 2017 vydaný súhrn Knobbeho práce v časopise Lekárske hypotézy. Hovorí, že zatiaľ čo v roku 1900 bolo riziko, že počas života dostanete AMD, skoro nulové, v roku 1972 sa verilo, že postihuje 1 z 3 ľudí vo veku nad 75 rokov.

Podľa jeho tvrdení je celosvetovo každý deň diagnostikovaných 20 000 nových prípadov AMD.

Na základe svojho výskumu Knobbe vyhlasuje: „Som na sto percent presvedčený, že toto ochorenie je spôsobené výlučne len stravou. Teda nejakú rolu hrá bezpochyby aj genetika, spúšť však stláča prostredie. Tým ´prostredím´ je naša strava.“

Priemyselne spracované potraviny spôsobujú prudký nárast makulárnej degenerácie

Na základe svojho výskumu Knobbe tvrdí, že kľúč k riešeniu prudkého nárastu makulárnej degenerácie sa musí zamerať na zníženie nášho príjmu priemyselne spracovaných potravín a návrat k takzvanej strave našich predkov.

Poznamenáva, že by mohlo ísť o náš najlepší spôsob prevencie, a prípadne liečby, tohto ochorenia.

Stravu predkov definuje Knobbe ako stravovací program, ktorý na planéte existoval pred rokom 1880, kedy sa stali dostupné prvé spracované potraviny – menovite rafinovaná biela múka a polynenasýtené rastlinné tuky. Trans tuky, poznamenáva, sa prvý raz objavili v roku 1911.

Po tom, čo uviedol, že západná strava má dnes viac ako 600 000 potravinových položiek, ktoré si môžete položiť na tanier, Knobbe povedal:

„Keď to analyzujeme, zistíme, že 63 % týchto potravinových položiek je vyrobených z tých rafinovaných, spracovaných, na výživné látky chudobných potravín vo forme pridaných cukrov, rafinovanej bielej múky, polynenasýtených rastlinných olejov a trans tukov.“

Spoliehanie sa na priemyselne spracované potraviny nazýva „receptom na pohromu metabolizmu a fyzickú degeneráciu“.

Čerpajúc z diela nebohého Westona A. Priceho, Knobbe uvádza nasledovné kategórie priemyselne spracovaných potravín, o ktorých sa Price zmieňoval ako o „vnútených potravinách moderného obchodu“:

 • konzervované tovary
 • cukor
 • rastlinné oleje
 • cukrovinky
 • sladkosti
 • biela múka

Makulárna degenerácia: ďalšia choroba západnej civilizácie?

Vzhľadom k zvýšenému používaniu týchto takzvaných moderných potravín za posledných 140 rokov nie je podľa Knobbeho žiadnym prekvapením, že sa ich zvýšený príjem spája s tým, čo nazýva „chorobami západnej civilizácie“.

Na zozname sú známe stavy ako Alzheimerova choroba, poruchy autoimunity, rakovina, ochorenie srdca, metabolický syndróm, obezita a cukrovka 2. typu.

Knobbe vraví, že mal niečo ako zjavenie, keď si v roku 2013 položil túto otázku: „Mohla by byť AMD ďalšou ´chorobou´ západnej civilizácie?“

Po tom, čo porovnal historické údaje o výskyte AMD vo vzťahu k zvýšenej dostupnosti a spotrebe cukru a rastlinných olejov, začal mať podozrenie, že by AMD mohla naozaj súvisieť so zvýšenou spotrebou priemyselne spracovaných potravín.

„Už po 30 rokoch konzumácie týchto spracovaných potravín sme v epidemickom rozsahu chronického ochorenia,“ poznamenáva.

V Japonsku viedlo zvýšené používanie rastlinných olejov od sedemdesiatych rokov minulého storočia k nárastu výskytu AMD. Knobbe povedal:

„Miera výskytu AMD [v Japonsku] bola v roku 1970 0,2 %. Do roku 2007 bola táto miera 11,4 %. To je 57-násobný nárast výskytu AMD len za 30 rokov. Rozhodne si to nemôžeme vysvetľovať genetikou a starnutím.“

Liečba osteoporózy

Pri porovnávaní počtu prípadov AMD v Nigérii si Knobbe všimol dostupnosť priemyselne spracovaných potravín vo veľkých mestských oblastiach ako faktora 3,2-percentnej miery výskytu AMD v mestách.

Túto mieru porovnal s výskytom AMD medzi Nigérijčanmi žijúcimi na vidieku, kde nemali žiadny prístup k priemyselne spracovaným potravinám. Bola len 0,1 %.

Chudoba spájaná so stratou videnia. AMD nie je chorobou veku ani genetiky

S použitím údajov amerických Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Knobbe postrehol súvislosti medzi chudobou a chronickými ochoreniami ako sú výskyt vážnej straty zraku, vrátane AMD.

Vyšší výskyt chudoby a vážnej straty zraku mali južné štáty. O spojitosti medzi nimi Knobbe uvádza:

„Prečo je chudoba problém? Lebo [v USA] si môžete za približne 3,5 dolára kúpiť priemyselne spracovanú potravinu s obsahom asi 2000 kalórií.

Tých istých 2000 kalórií pochádzajúcich z priemyselne nespracovaných potravín… vás stojí asi 13 a viac dolárov. Je to smutný fakt… ale realita.“

Keby bola AMD len o starnutí, očakávali by sme, že sa najvyššieho veku budú dožívať ľudia na juhu, kde existuje najvyššia miera vážnej straty zraku. Údaje to však nepotvrdzujú, poznamenáva Knobbe.

Očakávaná dĺžka života na juhu je v skutočnosti nižšia než je národný priemer, hovorí.

„Tam, kde máme najväčšie straty zraku, vrátane väčšiny makulárnych degenerácií, máme tie najkratšie životy. To nie je v súlade s teóriou, že makulárna degenerácia je chorobou veku.“

A tak prichádza k záveru: „Makulárna degenerácia nie je chorobou veku. Nie je genetickým ochorením. Je to choroba z konzumácie priemyselne spracovaných potravín.

A tá má za následok ďalšie chronické, metabolické a degeneratívne ochorenie, ďalšiu makulárnu degeneráciu a skoršiu smrť.“

Na svojej webovej stránke Cure AMD Foundation Knobb píše:

„Každý zlomok dôkazu, ktorý dokážem nájsť, podporuje hypotézu, že hlavnou a bezprostrednou  príčinou AMD je ´nahradenie potravinami moderného obchodu´.

Prevenciou tohto ochorenia – ako aj jeho liečbou – je odstrániť zo stravy tieto prvky a konzumovať len… naše vlastné národné, tradičné jedlá.“

Ako pomôcť predchádzať makulárnej degenerácii

Najlepšou prevenciou k uchovaniu vášho zraku je celkom určite konzumácia jedál bohatých na výživné látky. Ako najlepší liek na problémy so zrakom, ako je makulárna degenerácia, odporúča Knobbe stravu z priemyselne nespracovaných potravín.

Aj keď zmena v stravovaní nemôže zvrátiť AMD, ktorá už prepukla, môže byť nápomocná ako preventívne opatrenie pred jej prepuknutím.

Knobbe navrhuje jesť stravu „bohatú na mäso, ryby, vajcia, ovocie, zeleninu, nejaké orechy a semená,  a, snáď kriticky, niektoré ´posvätné´ jedlá našich predkov, ako sú hovädzia či kuracia pečienka, rybie vajíčka (ikry)… či poctivé maslo“.

Dodáva: „Ja si radšej vždy, keď je to možné, vyberám mäso a vajcia divo žijúcich či vonku pasených zvierat a organické verzie… ovocia a zeleniny.“

Hoci s väčšinou Kobbeho odporúčaní súhlasím, pre optimálne zdravie by ste mali obmedziť svoj denný príjem fruktózy, vrátane fruktózy z celého ovocia, na 25 a menej gramov, ak ste zdraví.

Keď zápasíte s chronickým ochorením, ako je rakovina alebo cukrovka, bolo by od vás múdre svoj príjem fruktózy obmedziť až na 15 gramov, kým sa váš stav nezlepší.

Okrem tohto zvieracie omega 3 tuky pomáhajú zlepšovať štruktúru bunky a chránia váš zrak, zatiaľ čo priemyselne neupravené potraviny bohaté na antokyány a bioflavonoidy pomáhajú chrániť vaše bunky pred poškodením voľnými radikálmi.

Známe svojou rolou pri podpore zdravého zraku sú aj luteínzeaxantín, silné karotenoidové antioxidanty, nachádzajúce sa v zelenej listovej  zelenine ako je kel a špenát, a tiež v organických hydinových vaječných žĺtkoch.

Verí sa, že prítomnosť luteínu, zeaxantínu a mezo-zeaxantínu vo vašej makule bráni modrému svetlu prenikať do skrytých štruktúr vašej sietnice.

Pomáhajú vám tak znižovať riziko svetlom vyvolaného oxidačného poškodenia, ktoré by mohlo viesť k makulárnej degenerácii.

Vašim očiam pomáhajú aj prírodné antioxidanty, ako sú beta-karotén a vitamíny C a E, a tiež astaxantín, nachádzajúci sa v určitých morských rastlinách a živočíchoch, vrátane oleja pancierovky.

O potravinách, ktoré potrebuje vaše telo na ochranu vášho zraku sa dozviete viac v mojom predošlom článku „Jedzte správne pre ochranu svojho zraku“.

Iné spôsoby na zníženie vášho rizika makulárnej degenerácie

Okrem stravy môže pomôcť znížiť vaše riziko makulárnej degenerácie aj blokovanie modrého svetla, čo tiež zlepší váš spánok:

 • používajte okuliare blokujúce modré svetlo – blokovanie modrého svetla pomáha pri nastavovaní vašich vnútorných hodín na modely kontroly spánku. Zmenšuje tiež negatívny účinok vlnových dĺžok s vysokou energiou na vašu makulu. Okuliare brániace prestupu modrého svetla vám odporúčam nosiť po siedmej hodine večer, keď zapadá slnko.
 • Softvér blokujúci modré svetlo si nainštalujte na svoje digitálne zariadenia – ak nie ste fanúšikom nosenia blokátorov modrého svetla, možno by ste chceli vyskúšať IRIS, bezplatný softvérový program, ktorý dokáže automaticky prispôsobiť nastavenia vašej obrazovky na redukciu modrého svetla. Ja používam IRIS veľa rokov a vrelo ho odporúčam.
 • Nahraďte LED svetlá žiarovkami – mnohé dnes predávané LED svetlá vyžarujú veľké množstvo agresívneho modrého svetla, preto vám radím používať radšej žiarovky.
 • Spite v úplnej tme – pre dosiahnutie hlbšieho, posilňujúcejšieho spánku si musíte v noci chrániť oči pred svetlom. Dve jednoduché riešenia sú používať masku na spanie alebo mať v izbe zatemňovacie závesy. Postarajte sa tiež o to, aby sa na mieste, kde spíte, nenachádzali žiadne elektronické zariadenia.

Hoci miera makulárnej degenerácie stále stúpa, vy dnes môžete vykonať kroky na zníženie svojho rizika získania tohto oslabujúceho očného ochorenia.

Ako naznačuje Knobbe, k najlepším preventívnym opatreniam pred makulárnou degeneráciou patrí vylúčenie priemyselne spracovaných potravín z vašej stravy.

Hoci sa vás konvenčná medicína možno snaží presviedčať, že AMD a ďalšie chronické ochorenia sú jednoducho záležitosťou starnutia či genetiky, teda dvoch oblastí, nad ktorými nemáte veľkú kontrolu, pravdou je, že v privodení pozitívnej zmeny nie ste bezmocní.

Na základe svojho výskumu dospel Knobbe k záveru, že termín ADM je nevhodný. Tvrdí, že namiesto nazývania straty centrálneho videnia „vekom podmienenou makulárnou degeneráciou“ by sa mala trefnejšie nazývať „stravou podmienenou makulárnou degeneráciou“, čiže „DMD“.

Zatiaľ čo starnutie nie je niečo, čo môžete mať pod kontrolou, s veľkou určitosťou máte nejakú mieru kontroly nad svojou stravou a tým aj nad svojím očným zdravím.

Odporúčame tiež: Prírodná liečba zhoršeného zraku

Záver

Povedzme si to priamo: sme obklopení hrozbami, niektorými neviditeľnými, vystavujúcimi nás riziku onemocnenia. Geneticky modifikované organizmy. Priemyselne spracované potraviny. Elektromagnetické polia. A to je len špička ľadovca.

Práve v tejto dobe hľadá väčšina ľudí pomoc a radu, ako sa mať pred týmito nebezpečenstvami na pozore a chrániť si svoje zdravie. Často sa to zdá byť nemožné.

Väčšine týchto tém sa pravidelne venujeme aj na našej stránke. Aby vám neunikla žiadna podstatná informácia, môžete sa prihlásiť na odoberanie našich článkov priamo na váš email. Prihlasovací formulár nájdete pod článkom a tiež úplne dole na konci stránky.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: Dr. Mercola, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*