Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Poškodenie pečene sa stáva rozširujúcou sa epidémiou


Print Friendly, PDF & Email

Poškodenie pečene sa stáva rozširujúcou sa epidémiou

Podľa Americkej rakovinovej spoločnosti rakovina pečene postihuje približne 41 000 Američanov ročne a má stúpajúci trend.

V období rokov 2000 a 2016 sa medziročný nárast úmrtí v dôsledku rakoviny pečene v USA zvýšil u mužov o 43 % a u žien o 40 %. V dôsledku rakoviny pečene zomrelo v roku 2016 viac ako 11 000 ľudí.

S rakovinou pečene, ktorá je lokalizovaná (nerozšírená do ostatných častí tela), sa 31 % pacientov dožije ďalších piatich rokov. Z pacientov, u ktorých sa rozvinula invazívna rakovina, ktorá sa z pečene rozšírila krvným riečiskom na iné orgány sa dožije ďalších päť rokov len 11 % , eventuálne len 3 %.

Hepatocelulárny karcinóm pečene (HCC) je z celosvetového hľadiska druhou hlavnou príčinou úmrtia na rakovinu. Dochádza k nemu v dôsledku vysokej prevalencie a ťažkostí s liečbou.

Vedci varujú, že do roku 2030 sa celková miera výskytu rakoviny pečene zdvojnásobí, a to bude mať vplyv na 1,2 milióna ľudí.

Ďalšie ochorenia postihujúce pečeň, ako sú cirhóza a stukovatenie pečene nespôsobené alkoholizmom (NAFLD), sa taktiež vyskytujú čoraz častejšie. V období rokov 2001 až 2013 došlo takmer k zdvojnásobeniu počtu diagnostikovaných prípadov cirhózy pečene.

Počet úmrtí spôsobených cirhózou pečene sa v období rokov 1999 a 2016 zvýšil o 65 %. Najväčší nárast bol zaznamenaný u osôb vo veku 25 až 34 rokov. V tejto skupine sa cirhóza pečene spôsobená alkoholizmom vymkla spod kontroly.

Nadmerná spotreba alkoholu zvyšuje mieru poškodenia pečene

Podľa vedcov je nárast úmrtnosti na cirhózu pečene v plnom rozsahu spôsobený nadmernou konzumáciou alkoholu u mladých dospelých.

Zatiaľ čo v minulosti bola cirhóza pečene spôsobená alkoholom považovaná za stav, ktorý sa rozvíja dvadsať až tridsať rokov strávených nadmernou konzumáciou alkoholizmu, novšie štatistiky hovoria o tom, že to nemusí trvať tak dlho. V súčasnosti sa cirhóza pečene objavuje a zabíja už aj vo veku 20 až 30 rokov.

V rozmedzí rokov 1999 až 2016 sa počet úmrtí v dôsledku rakoviny pečene spôsobenej alkoholom vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov takmer strojnásobil.

Tento nárast korešponduje so štatistikou, ktorá ukazuje nárast konzumácie alkoholu v období rokov 2002 a 2012. Zjavná je súvislosť aj so svetovou finančnou krízou v roku 2008. Vtedy začalo umierať viac ľudí na následky cirhózy pečene.

Vedci sú toho názoru, že finančné problémy a nezamestnanosť môžu byť faktory, ktoré podnecujú vyššiu mieru konzumácie alkoholu a nárast počtu alkoholikov.

Cirhóza pečene (nezvratné zjazvenie pečene) môže byť spôsobená aj obezitou, stukovatením pečene bez alkoholu (NAFLD) a hepatitídou (žltačkou). Toto môže následne viesť k smrteľnému zlyhaniu pečene a/alebo rakovine pečene.

Muži sú v tomto ohľade mimoriadne ohrozenou skupinou. Je to hlavne preto, lebo u nich je päťkrát vyššia pravdepodobnosť výskytu stukovatenia pečene nespôsobenej alkoholizmom než u žien.

Faktory životného štýlu, ako sú strava, fyzické cvičenie, váha, fajčenie a konzumácia alkoholu, zohrávajú dôležitú úlohu pri zhoršovaní (alebo redukovaní) vašich predpokladov na rozvoj nejakej formy ochorenia pečene.

Medzi ľudí, u ktorých je miera výskytu tohto rizika vyššia, patria aj tí, ktorí trpia autoimunitným ochorením, chronickým zápalom pečene a tí, ktorých pečeň už bola poškodená v dôsledku prekonania hepatitídy B alebo hepatitídy C.

Pri tom všetkom však existuje určitá nádej, pretože cirhózu pečene spôsobenú alkoholom je možné zvrátiť. Za podmienky, že prestanete piť alkohol.

Nadmerná spotreba cukru zvyšuje mieru výskytu stukovatenia pečene, ktoré nebolo spôsobené alkoholizmom (NAFLD)

Kým cirhóza spôsobená alkoholizmom zvyšuje mieru úmrtnosti, zvyšujúca sa prevaha chorôb stukovatenia pečene, ktoré nie je spôsobené alkoholizmom (NAFLD), prispieva k celkovému nárastu chorôb pečene.

V prípade NAFLD k stukovateniu pečene nedochádza v dôsledku pitia alkoholu. Stukovatenie pečene je spôsobené nekontrolovanou konzumáciou nadbytočných cukrov. Presne to je dôvodom toho, že stukovatenie pečene sa teraz už vyskytuje aj u malých detí.

NAFLD sa často nijakým spôsobom neprejavuje, nemá žiadne príznaky. Môže spôsobovať únavu, žltačku, opuchy nôh a nafukovanie brucha, duševný zmätok a ďalšie nepríjemnosti, avšak takéto symptómy sa zvyknú vyskytovať v podstate aj bežne a nemusia mať žiadnu súvislosť s ochorením pečene.

Ak sa choroba stukovatenej pečene, ktorá nebola spôsobená konzumáciou alkoholizmom ponechá bez liečby, môže dôjsť k zdurenie pečene. To sa nazýva nealkoholická steatohepatitída (NASH) a môže vyústiť do rakoviny pečene alebo k jej zlyhaniu.

Tak ako pri cirhóze pečene spôsobenej alkoholizmom, aj choroba stukovatenej pečene nespôsobenej alkoholizmom (NAFLD) sa môže v počiatočnom štádiu zvrátiť pomocou správneho stravovania a fyzickým cvičením.

Najdôležitejšie je ale to, že zo svojho stravovania musíte vylúčiť spracovanú fruktózu a takisto ďalšie pridané cukry. Fruktóza má na pečeň podobný vplyv ako alkohol.

Na rozdiel od glukózy, ktorá môže byť využitá v podstate každou bunkou ľudského tela, fruktóza môže byť metabolizovaná len pečeňou, pretože pečeň je jediným orgánom ľudského tela, ktorý ju vie prepravovať ďalej.

Ak človek konzumuje veľké množstvá fruktózy, pečeň to nezvládne a dôjde k jej poškodeniu. Je to také isté ako keď pečeň nezvláda veľké množstvá alkoholu alebo toxínov.

Základný problém spočíva v tom, že všetka fruktóza putuje do pečene, nikde sa cestou neodbúrava. Aj spôsob, akým pečeň metabolizuje fruktózu, je veľmi podobný metabolizmu alkoholu.

Ako fruktóza, tak aj alkohol slúžia ako substrát pre konverziu uhľohydrátov na tuky, čo spôsobuje inzulínovú rezistenciu, dyslipidémiu (abnormálne hladiny tukov v krvi) a stukovatenie pečene.

Fruktóza podlieha Maillardovej bielkovinovej reakcii, a to vedie k tvorbe voľných radikálov, ktoré môžu mať za následok zápal pečene, podobne ako to je v prípade acetaldehydu, ktorý je prechodným metabolitom etanolu.

Podľa doktora Roberta Lustiga, ktorý je neuroendokrinológom na oddelení endokrinológie Kalifornskej univerzity, fruktóza je „pre pečeň chronickým toxínom, ktorého účinok závisí od množstva dodanej dávky“.

Prebytočná glukóza sa konvertuje na fruktózu a zničí váš koenzým NAD+, ktorý je prenášačom elektrónov v krvi

 (Vysvetlenie: Hneď na začiatku si vysvetlíme, čo znamenajú skratky, ktoré budeme používať. Tieto skratky sú v prvom rade zjednodušeným pomenovaním komplikovaných biochemických zlúčenín, ktoré sú hlavnými aktérmi pri metabolizme, v danom prípade, fruktózy.

NADH a  NADPH sú koenzýmy oxidačno-redukčných reakcií v bunke. Sú to prenášači vodíka, vrátane elektrónov. NADPH je nikotínadeníndinukleotidfosfát a NADH je nikotínamidadenindinukleotid.

NADPH je kofaktor anabolických reakcií a je redukčným činidlom. NADH je prenášač redukčných ekvivalentov a používa sa pri katabolických reakciách, ktoré sú podmienkou dýchania.

NAD figuruje v metabolizme ako prenášač elektrónov z jednej reakcie do druhej. NAD+ prenáša elektróny a redukuje sa do formy NADH.)

Nedávno som čítal vynikajúcu recenziu o NAD, ktorá mi pomohla oveľa lepšie pochopiť základnú biochémiu a dáva to zmysel.

Problémom nie je len jedenie nadbytočných množstiev fruktózy, ktorá je obsiahnutá v spracovaných potravinách, ale problém komplikuje ešte aj to, že nadbytočná glukóza je v konečnom dôsledku telom konvertovaná (zasa raz) na fruktózu.

Telo to musí takto urobiť preto, lebo jeho snahou je metabolizovať glukózu na energiu. Pokúsim sa vám to vysvetliť.

Keď je vaše telo vystavené chronickému nadbytku glukózy, táto glukóza sa musí rozbiť. Prvým enzýmom, s ktorým sa glukóza dostane do kontaktu, je hexokináza. Keď sa tá nasýti, už nemôže rozložiť žiadnu ďalšiu glukózu.

Keď sa vyskytne takáto situácia, glukóza sa bude metabolizovať na polyolovej dráhe, v ktorej sa glukóza metabolizuje za pomoci reduktázy aldózy na sorbitol. Ten sa potom za pomoci sorbitoldehydrogenázy metabolizuje na fruktózu (pozri schému nižšie).

Odhaduje sa, že u zdravého človeka touto cestou prechádzajú len 3 % glukózy, prítomnej v tele. Keď však človek trpí na chronickú hyperglykémiu, touto cestou prechádza až 30 % glukózy. Tým vzniká  začarovaný kruh, v ktorom sa zacykluje prebytočná fruktóza.

Toto je vlastne metabolická katastrofa, ktorá má čistý redoxný výsledok, čo znamená toľko, že jedna molekula NADPH oxidázy bude akoby výmenným obchodom vymenená za jednu molekulu NADH.

A to je práve, čo nikto z nás nechce, pretože NADPH sa používa ako redukčný rezervoár pre antioxidanty a potrebný je na to, aby sa v ňom vyrobili steroidné hormóny a tuky. Keď má človek  nízku hladinu NADPH, čelí vážnym problémom.

Aby sme to nemali až také jednoduché, znova sa nám to skomplikuje. Zvyšovaním hladiny NADH sa zhoršuje pomer NAD+ ku NADH. Keďže dodávka paliva zvyšuje dopyt po metabolizme, pomery mitochondriálnych a cytoplazmatických NAD ku NADH klesajú.

Výsledná elektrická aktivita buniek, (hyperpolarizácia) mitochondriálnej membrány podporuje presakovanie elektrónov, a tým aj nadmerný oxidačný stres.

Poškodenie pečene sa stáva rozširujúcou sa epidémiou

Našťastie existuje jednoduché a lacné riešenie, ktoré by malo radikálne vyriešiť túto metabolickú katastrofu. To úplne prvé je, že musíte radikálne prečistiť zoznam toho, čo jedávate.

Môžete jesť len to, čo je vaše telo schopné spaľovať a ono spaľuje tuk na palivo. Môžete však užívať aj enzýmy, prekurzory NAD v podobe niacínu (vitamín B3) s postupným uvoľňovaním.

To by malo pomôcť zvýšiť pomer medzi NAD+ a NADH, ale aj hladiny NADPH. V jednej z nedávno uverejnených publikácií bolo uvedené, že „perorálne podávanie nikotínamidu ribosidu, prírodného prekurzora NAD+, úplne korigovalo tieto fenotypy NAFLD indukované nedostatkom NAD+.“

Prírodná liečba osteoartritídy

Odporúčali by sme začať užívaním niacínu (vitamín B3) s postupným uvoľňovaním, v dávkach od 25 do 50 mg niekoľkokrát denne. Akákoľvek vyššia dávka pravdepodobne spôsobí neškodný, ale o to najpríjemnejší pocit návalov.

Bolo by tiež užitočné obmedziť svoje vystavenie sa elektromagnetickým poliam, pretože aj to spotrebúva vaše NAD+ prostredníctvom nadmernej aktivácie PARP (sú to inhibítory v liečbe karcinómu vaječníkov) a zhoršuje metabolické podmienky tela.

Vystavenie organizmu nízkym hladinám chemikálií sa spája s poškodením pečene

Cirhóza vyvolaná alkoholizmom sa v súčasnosti vyskytuje skôr ako dôsledok poškodenia pečene, ktoré je spôsobené vystavením organizmu chemikáliám. Je to možné a všetko tomu nasvedčuje, i keď zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by to potvrdzovali.

Vedcom sa podarilo dokázať, že už aj malé množstvo chemikálií uniknutých z potravín, liečiv a výrobkov osobnej hygieny môže v skutočnosti spôsobiť poškodenie pečene.

Jeden takýto experiment bol vytvorený tak, aby vyhodnocoval účinky kombinovaných chemických látok, ktorých hladiny boli nízke a pochádzali z environmentálnych zdrojov, akými sú potraviny, liečivá a výrobky osobnej starostlivosti.

Vedci vytvorili štyri skupiny z potkanov Sprague-Dawley. Podávali im pitnú vodu, do ktorej bola primiešaná zmes chemických látok, ktoré sa vyskytujú vo výrobkoch každodennej spotreby pre ľudí.

Podávanie tejto zmesi trvalo šesť mesiacov a dávkovanie sa menilo. Kontrolná skupina dostávala vodu bez pridaných chemikálií.

Z troch pokusných skupín jedna dostávala zmes s nízkou dávkou chemikálií, ktorá predstavovala  25 % z denného prijateľného príjmu pre jednotlivé chemikálie, v súlade s regulatívmi platnými v Európskej únii (EÚ).

Druhá skupina dostávala presne takú dávku chemikálií, aká je v EÚ definovaná ako prijateľný denný príjem. Tretia skupina dostávala vysokú dávku chemikálií, čo bol päťnásobok prijateľného denného príjmu.

Po šiestich mesiacoch sa hodnotila telesná hmotnosť a biochemické markery. Zistilo sa, že hmotnosť zvieraťa sa zvýšila u všetkých samčích skupín, konkrétne o viac ako 10 % v porovnaní s hmotnosťou zvierat v kontrolnej skupine.

Mierne zvýšenia hmotnosti sa zistili u samičiek, ktorým sa podávali stredné a vysoké dávky chemických látok.

Vedci zistili aj nepriaznivé účinky podávanej zmesi na pečeň, najmä na úrovni nízkej dávky a predovšetkým u samcov. Celkové výsledky naznačujú, že vystavenie nízkym dávkam môže vyvolať poškodenie pečene v dôsledku kombinácie rôznych toxických chemikálií.

Tieto výsledky podporuje aj predchádzajúci výskum, ktorý ukazuje, že chemické koktaily, dokonca aj na nízkych úrovniach, môžu poškodiť funkcie pečene a spúšťať rakovinu.

Roundup poškodzuje pečeň už v ultranízkych dávkach

Roundup, najsilnejší zabijak buriny na svete, sa tiež spája s poškodením pečene. Hladiny glyfosátu v moči ľudí v posledných desaťročiach dramaticky stúpli, a to znepokojuje vedcov.

Táto skutočnosť hovorí o rozšírenej, chronickej expozícii ľudí glyfosátu, s najväčšou pravdepodobnosťou z potravy. V období rokov 1993 až 2016 sa hladina tejto chemickej látky v ľudskom moči zvýšila o 1 200 %.

Nedávnym testovaním potravín sa dokázalo, že väčšina potravín predávaných v USA je kontaminovaná glyfosátom.

Obavy sú odôvodnené, pretože podľa výskumov Roundup môže spôsobiť významné poškodenie pečene dokonca už aj pri ultranízkych dávkach.

Štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports skúmala účinky vystavenia organizmu glyfosátu o hodnote 4ng/kg telesnej hmotnosti za deň. Je to hodnota, ktorá je 75 000 až 437 500 nižšia, než je povolená hodnota stanovená v EÚ a USA.

Po dvoch rokoch vystavenia potkanov pôsobeniu glyfosátu sa u potkaních samíc objavili príznaky poškodenia pečene. Došlo k špecifickému poškodeniu NAFLD.

Okrem toho sa u týchto subjektov zhoršilo ochorenie nealkoholickej steatohepatózy (NASH). Autor štúdie Michael Antoniou, PhD., sa pre Sustainable Pulse vyjadril:

„Zistenia našej štúdie vyvolávajú znepokojenie, pretože po prvýkrát demonštrujú príčinnú súvislosť medzi environmentálne relevantnou úrovňou dlhodobej konzumácie Roundupu a vážnou chorobou, ktorou je stukovatenie pečene, ktoré nie je spôsobené alkoholizmom.

Naše výsledky sú alarmujúce a tí, ktorí vydávajú regulatívy, by mali urgentne prehodnotiť bezpečnostné riziká, ktoré predstavuje totálny herbicíd Roundup, ktorého účinok je daný glyfosátom.“

Ostropestrec mariánsky pomáha predchádzať poškodeniu pečene

Ostropestrec mariánsky je rastlina, bylina, ktorá sa používa tisícky rokov na posilnenie zdravia pečene, obličiek a žlčníka. Účinnou látkou rastliny je silymarín.

Ten sa v súčasnosti používa na liečbu cirhózy pečene spôsobenej alkoholizmom, ďalej na liečbu akútnej a chronickej vírusovej hepatitídy a ochorení pečene, ktoré sú spôsobené toxínmi.

Účinnou zložkou je flavonoid nazývaný silymarín. Ten je zdrojom pozitívnych, liečivých účinkov tejto rastliny. Extrakt z ostropestreca účinne ochraňuje pečeň, má markantné antioxidačné, protivírusové a protizápalové vlastnosti.

V pečeni funguje silymarín ako antifibrotikum, a to zabraňuje zjazveniu tkaniva. Pôsobenie toxínov blokuje tým, že narúša viazanie toxínov na receptory membránových pečeňových buniek.

Silymarín chráni aj pečeň. Funkcieschopnosť pečene podporuje svojimi účinkami, a to konkrétne:

  • Potláčaním zápalu buniek.        
  • Inhibuje cicavčí cieľ rapamycínu (mTOR). To je serin/threoninová kináza, ktorá reguluje bunkový rast, proliferáciu, metabolizmus a prežitie. Dráha mTOR v sebe integruje stimuly rastových faktorov, živín a energetického stavu bunky. K zvýšenej aktivite mTOR dráhy dochádza počas procesu šírenia rakoviny. Silymarín zabraňuje tejto aktivácii.
  • Aktivuje AMPK (aktivovaná proteínová kináza), čo je enzým vo vnútri buniek. AMPK sa niekedy označuje ako „hlavný metabolický prepínač“, pretože zohráva dôležitú úlohu pri regulácii metabolizmu a homeostáze energie. AMPK má účinky podobné tomu, čo spôsobuje fyzické cvičenie a chudnutie vo vzťahu k zdravému fungovaniu pečene.
  • Lieči poškodenia pečene, ktoré sú spôsobené užívaním viacerých liekov a toxínmi, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, medzi ktoré patrí acetaminofén, účinok chemoterapie, psychotropné látky a alkohol.
  • Zvyšuje hladinu glutatiónu, silného antioxidantu, ktorý zohráva významnú úlohu pri detoxikácii tela od ťažkých kovov a iných škodlivých látok.

Výživový doplnok s obsahom N-acetylcysteínu podporuje funkčnosť pečene

Ďalším silným ochrancom pečene je N-acetylcysteín (NAC). Je to prekurzor, ktorý je potrebný na biosyntézu glutatiónu. Výskum naznačuje, že NAC môže byť v skutočnosti lepšou alternatívou než akou je antioxidant resveratrol.

Zlepšuje fungovanie pečene u pacientov, ktorí majú hepatitídu C alebo aj iné chronické ochorenia pečene.

Alkohol a acetaminofén sú dve bežné zlúčeniny, ktoré sú v pečeni metabolizované. Obe ju pritom vážne poškodzujú. Výživový doplnok NAC má dokázateľnú účinnosť pri minimalizovaní poškodenia spojeného s konzumáciou alkoholu.

Tento účinok sa prejavuje v prípade, keď je NAC užitý pred pitím alkoholu. NAC sa používa aj ako antidotum proti toxicite acetaminofénu, ktorý spôsobuje poškodenie pečene tým, že poškodzuje glutatión.

Výskum publikovaný v časopise Mesačník o hepatitíde prišiel so zistením, že užívanie výživového doplnku s obsahom NAC pomáha zlepšovať funkcie pečene u pacientov, ktorí trpia na steatohepatitídu pečene, nespôsobenú alkoholizmom (NASH).

Nedostatok kyseliny listovej zhoršuje závažnosť nealkoholickej steatohepatitídy pečene (NASH)

Zvýšenie príjmu kyseliny listovej prispieva k ochrane funkcie pečene. V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 83 pacientov s diagnózou NASH, vedci zistili, že hladiny kyseliny listovej a vitamínu B12 nepriamo súvisia  s vývojom fibrózy alebo s tvorbou zjazveného tkaniva.

Doterajší výskum poukázal na spojitosť medzi nízkymi hladinami vitamínov a chronickým ochorením pečene.

Táto štúdia je však prvou, ktorá objavila spojitosť medzi hladinou kyseliny listovej a vitamínu B12, so stupňom závažnosti ochorenia steatohepatitídy pečene (NASH).

Štúdiami sa tiež preukázalo, že nedostatok kyseliny listovej môže viesť k zvýšeniu rizika vzniku rakoviny pečene.

V jednej zo štúdii, v ktorej boli sledovaní pacientov s hepatitídou B (to je žltačka, pri ktorej dochádza k poškodeniu pečene), vyššie hladiny kyseliny listovej súviseli s nižším rizikom rakovina pečene až o 67 %.

Vyzerá to tak, že zvýšená hladina kyseliny listovej v ľudskom tele je nepriamo úmerná vývoju poškodenia pečene a rakoviny pečene. Zároveň sa zdá, že kyselina listová môže pečeni poskytnúť určitý stupeň ochrany pred poškodením.

Kyselina listová môže zmierniť poškodenie pečene, ktoré je spôsobené pesticídmi, vrátane autizmu.

Ľudské telo v sebe uchová približne 10 až 30 mg kyseliny listovej z jednorazovo podanej dávky. Z toho sa takmer 50 % uschová v pečeni. Kyselina listová je prirodzenou formou vitamínu B9.

Nachádza sa v potravinách a je označovaná ako folacín. Toto pomenovanie je odvodené z latinského slova „folium“, čo znamená list. Zeleniny so zelenými listami, napríklad špenát, špargľa, brokolica, ružičkový kel, brokolica, avokádo a podobne, sú bohatým zdrojom kyseliny listovej. Ukazuje sa, že brokolica je možno tou ideálnou zeleninou na ochranu pred NAFLD.

Aj tu však treba spozornieť, lebo výživové doplnky s obsahom kysliny listovej nie sú také, ako si myslíme. Týmto doplnkom sa treba vyhýbať.

I keď sa kyselina listová ako výživový doplnok ľahko vstrebáva, je to len syntetická forma kyseliny listovej, a preto sa do čriev nekonvertuje.

Namiesto toho sa konvertuje do pečene, čo bude znamenať toľko, že z tela bude rýchlejšie vylúčená, a to môže viesť k jej predávkovaniu. Užívaním výživového doplnku s obsahom kyseliny listovej si teda, s veľkou pravdepodobnosťou, urobíte viac zlého než dobrého, alebo jednoducho nič.

To znamená, že nemá vôbec žiaden zmysel, aby ste ju vo forme výživového doplnku užívali. Skutočná kyselina listová sa do čriev konvertuje prirodzene a cieľom je presne to.

Káva môže znížiť riziko vzniku rakoviny pečene

A nakoniec, čo však neznamená, že ide o niečo menej významné, spomenieme kávu. Pokiaľ patríte medzi tých, ktorí kávu radi popíjajú, môžete si v kľude vydýchnuť. Káva má totiž ochranný účinok proti vzniku a progresii závažnej formy rakoviny pečene, označovanej ako HCC.

Tá je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu v celosvetovom meradle. Vypitie jednej šálky kávy každý deň znižuje vaše riziko vzniku HCC o jednu pätinu.

Ak vypijete denne viac ako jednu šálku kávy, riziko rakoviny pečene je ešte nižšie. Dve šálky kávy denne znížili riziko vzniku rakoviny pečene o 35 % a päť šálok kávy denne znížilo riziko vzniku rakoviny pečene až na polovicu.

To však neznamená, že nadmerná spotreba kávy nemôže mať iné nepriaznivé účinky. Ako pri všetkom, aj tu si treba udržať zdravý úsudok. Ako uviedol hlavný autor štúdie, Dr. Oliver Kennedy z Univerzity v Southamptone, vo Veľkej Británii:

„Nechceme tým vôbec naznačovať, že každý človek by mal teraz začať piť päť šálok kávy denne. Je však potrebné zamerať viac pozornosti na preskúmanie potenciálnych škôd, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku vysokého príjmu kávy a kofeínu.

Určité výskumné výstupy sú už k dispozícii, ale vo všeobecnosti sa dá povedať zatiaľ toľko, že určité skupiny ľudí by nemali piť veľa kávy. Myslíme tým napríklad tehotné ženy.“

Ak chcete, aby vám káva zdraviu optimálnym spôsobom pomáhala, uistite sa, že tá, ktorú chcete piť, je organická a pite ju naozaj čiernu, to znamená bez mlieka a bez cukru.

Oveľa lepšou alternatívou by mohla byť „nepriestrelná“ káva, skutočná a pravá káva, do ktorej by ste mali pridať trochu masla alebo MCT oleja (MCT sú triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, ktoré sú prítomné v kokosovom alebo palmovom oleji).

Tak by ste mali kávu, ktorú ani nepotrebujete dochucovať nejakými umelými sladidlami.  Platí jedno pravidlo: „Káva vedie k dlhšiemu životu.“ Káva je naozaj zdravou súčasťou života človeka.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Stále nedostatočne sa poukazuje na vedlajšie účinky liekov. Poznám jeden prípad úmrtia na rakovinu pečene 60 ročného muža, ktorý hoci žil zdravo, v zdravom prostredí, bez alkoholu, od detstva užíval silné lieky proti epilepsii. Som presvedčený, že rakovinu mu spôsobili lieky, ktoré mu mali pomáhať a nie ho zabiť v relatívne mladom veku. Čo robili lekári, aby k tomu nedošlo? Kedy konečne ľudia zoberú zodpovednosť za svoje zdravie do svojich rúk a nebudú sa spoliehať výhradne na modernú medicínu a hľadieť na lekárov ako na neomylné božstvo (česť výnimkám)? Chce to hlavne informovanosť a osvetu, za čo aj vďaka tomuto článku a mnohým ďalším vám patrí uznanie.

Pridajte komentár

*