„Lekári za informovaný súhlas“ hovoria, že miera úmrtnosti na COVID-19 je iba 0,26%


Print Friendly, PDF & Email

„Lekári za informovaný súhlas“ hovoria, že miera úmrtnosti na COVID-19 je iba 0,26%

Nezisková organizácia „Lekári za informovaný súhlas (PIC)“ porovnáva súčasnú pandémiu COVID-19 s predchádzajúcimi obdobiami sezónnej a pandemickej chrípky“.

Podľa nej je skutočná miera infekčnosti/úmrtnosti (niekedy nazývaná aj smrtnosť) na COVID-19 nie 3,4% ako to tvrdí svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ale iba 0,26%.

Je teda nový koronavírus naozaj taký nebezpečný, za aký ho vydávajú, alebo je porovnateľný s inými závažnými respiračnými vírusmi?

Je to, čím si prechádzame ohľadom opatrení na obmedzenie pohybu a rúšok, naozaj o víruse, alebo o niečom úplne inom?

Čo sa vlastne stalo?

Nezisková organizácia Lekári za informovaný súhlas (PIC) nedávno vydala správu nazvanú „Organizácia Lekári za informovaný súhlas (PIC) porovnáva COVID-19 s predchádzajúcimi obdobiami sezónnej a pandemickej chrípky“.

Vo svojom článku uviedli toto:

„Od začiatku súčasnej pandémie je verejnosť oboznamovaná s počtom úmrtí na COVID-19 a hlásenými prípadmi. Nie sú však verejne známe ani zverejňované počty nehlásených prípadov.

Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) nedávno odhadlo, že viac ako tretina infekcií SARS-CoV-2 (koronavírus, ktorý môže viesť ku COVID-19), je asymptomatických, čo znamená, že počiatočné odhady o jeho závažnosti boli veľmi prehnané.

Teraz však organizácia Lekári za informovaný súhlas prvýkrát zhromaždila údaje z amerických štúdií o protilátkach a vytvorila poučný dokument, ktorý dokazuje, že presné stanovenie miery úmrtnosti si pre výkon a posudzovanie politiky lekárskej starostlivosti a verejného zdravia vyžaduje štúdie o protilátkach.“

Podobne ako odhady CDC, aj analýza PIC dospela k výslednej miere úmrtnosti na COVID-19 vo výške 0,26%, čo je porovnateľné s mierami úmrtnosti v predošlých obdobiach sezónnej a pandemickej chrípky.

Mimochodom, aj na Slovensku bola miera úmrtí na COVID-19 (nazývaná aj „smrtnosť“) v auguste iba 0,25%, takže to celkom sedí aj u nás – pozrite si tú tabuľku vpravo hore na stránke.

„Poznanie miery úmrtnosti poskytuje objektívny štandard, podľa ktorého sa dajú porovnávať tak nefarmaceutické zásahy, ako aj lekárske protiopatrenia,“ povedala dr. Shira Millerová, zakladateľka a prezidentka organizácie PIC.

„Napríklad, štúdie bezpečnosti akejkoľvek potenciálnej vakcíny proti COVID-19 by mali byť schopné dokázať, či riziká vakcíny sú alebo nie sú menšie, než riziká infekcie. No bez ohľadu na dôkaz bezpečnosti, potenciálna vakcína proti COVID-19 by mala byť len dobrovoľná, aby zaručovala ľudské právo pacienta rozhodovať o tom, čo sa stane s jeho telom,“ povedala dr. Millerová.

Poučný dokument PIC, hodnotiaci závažnosť COVID-19 a dokumentujúci, ako prišli k svojmu záveru, si môžete pozrieť TU. Je zrejmé, že čísla ohľadom COVID-19 stále meškajú a veci sa neustále menia.

Kto tvorí organizáciu PIC?

Ide o skupinu lekárov a vedcov z celého sveta, ktorí sa spojili kvôli podpore informovaného súhlasu ohľadom opatrení povinného očkovania.

Ich informácie vychádzajú z vedeckých poznatkov a ich poslaním je dodávať údaje o infekčných ochoreniach a vakcínach a spájať lekárov, vedcov, profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, právnikov a rodiny, ktorí podporujú dobrovoľné očkovania.

Ich víziou je, aby lekári a verejnosť boli schopní objektívne posudzovať údaje o infekčných ochoreniach a vakcínach a dobrovoľne sa zapájať do informovaného rozhodovania o vakcinácii.

Nie sú jediní z „akademického sveta“, kto poukazuje na to, že vnímanie nebezpečenstiev COVID-19 a čísla sú nepodložené.

John P. A. Ioannidis, profesor medicíny a epidemiológie na Stanfordovej univerzite napríklad povedal, že miera úmrtnosti na infekciu je u ľudí do veku 45 rokov blízka nula percentám. Ako vysvetľuje, čísla výrazne rastú u starších ľudí podobne, ako je tomu u väčšiny respiračných vírusov.

Vlastne, pomerne nedávno bola uverejnená štúdia akademikov z Lekárskej univerzity Stanfordovej univerzity, ktorá naznačuje, že COVID-19 má podobnú infekčnú mieru úmrtnosti ako sezónna chrípka.

O nízkej miere úmrtnosti hovorili aj mnohé mainstreamové médiá, varujúc verejnosť, aby sa nepoddávala.

Prečo je to dôležité

Toto je dôležité preto, lebo údaje potvrdzujú to, čo mnohí lekári zdôrazňujú už od počiatku zavedenia zákazov vychádzania či iných reštriktívnych nariadení, a to, že nový koronavírus robia oveľa nebezpečnejším, než naozaj je.

Nejde o konsenzus, ale o mienku mnohých. V dôsledku toho boli mnohí vedci nesmierne zmätení – a stále sú – opatreniami, ktoré prijali mnohé vlády. Jedným z nich bol, napríklad, Dr. Sucharit Bhakdi, odborník na mikrobiológiu a jeden z najcitovanejších vedcov v dejinách Nemecka.

Zdá sa, že rovnaké názory zastávajú desiatky a desiatky lekárov a vedcov.

Lekári a vedci s takou prestížnou minulosťou a desaťročiami skúseností v odbore sú cenzurovaní a umlčiavaní mnohými platformami sociálnych sietí za vyjadrenie svojho názoru a výskumu jednoducho preto, lebo protirečia príbehu, ktorý líčia organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia spojených národov.

YouTube rovno vyhlásil, že bude cenzurovať (vymazávať) všetky informácie, ktoré protirečia WHO.

Liečba osteoporózy

Je pochopiteľné, prečo je toľko ľudí zmätených. Na jednej strane máte mainstreamové médiá, prinášajúce správy o obrovských množstvách mŕtvych tiel, ktoré musia odvážať v mraziarenských nákladiakoch.

Na druhej strane je celý rad vedcov a lekárov, ktorí ľuďom oznamujú, že máme do činenia s niečím, s čím sa potýkame už desaťročia, teda len s ďalším nezávažným respiračným vírusom.

Poklonkovačmi sú „overovači faktov“, ktorí slepo šíria verziu vlády a vládnych či medzinárodných zdravotných agentúr. V skutočnosti však neoverujú fakty, ale iba cenzurujú odlišné pohľady.

Existujú ďalšie kolujúce vírusy s vysokou úmrtnosťou u starých ľudí

Mätúce sú aj ďalšie faktory, napríklad fakt, že Covidu sa pripisujú úmrtia, ktoré nie sú jeho dôsledkom.

 • Vedeli ste, že sa ukázalo, že do veku 5 rokov koluje metapneumovírus po celom svete s takmer každou infekciou? Hovoríme o miliardách ľudí.
 • Vedeli ste, že epidémie metapneumovírusu boli každý rok dobre zdokumentované, najmä v zariadeniach dlhodobej zdravotnej starostlivosti, s mierou úmrtnosti až 50%?
 • Vedeli ste, že infekcia ľudským metapneumovírusom má každý rok za následok hospitalizáciu veľkého počtu detí?
 • Vedeli ste, že na tieto druhy respiračných ochorení zomiera každý jeden rok takmer 1 – 2 milióny detí, pretože vedú k akútnemu respiračnému ochoreniu?

Predstavte si, že by sa miera nakazenosti a úmrtnosti stále sledovala a zverejňovala na ľahko dostupných webových stránkach, v mainstreamových médiách, rádiu, a podobne…

Predstavte si, že by neustálemu monitorovaniu boli podrobované iné koronavírusy a respiračné ochorenia, ktoré sú v niektorých prípadoch závažnejšie, a zrejme v niektorých prípadoch nákazlivejšie a každú minútu ohlasované obyvateľstvu.

Viete si predstaviť ten strach a hystériu?

Využívajú sa strach a hystéria ako marketingový nástroj pre vakcínu?

A čo úvahy Edwarda Snowdena o málo diskutovaných dôsledkoch koronavírusovej pandémie a o tom, ako sa využíva na ďalšie okliešťovanie občianskych práv?

Zhrnutie

Práve teraz – a zdá sa, že svedkami toho istého sme u ďalších veľkých globálnych udalostí – dochádza zrejme k veľkému deleniu v populácii vo vzťahu k tomu, čo sa deje.

Nakoľko je ten vírus nebezpečný? Prijímame správne informácie nielen od našich federálnych a provinčných zdravotných úradov, ale aj od WHO?

Toto delenie bolo ďalej vyjadrené kolektívnou reakciou na zavedenie opatrení na obmedzenie pohybu a ďalšie nariadené opatrenia. Jednoducho rastie počet ľudí, ktorí nesúhlasia s krokmi, zavedenými vládami v boji proti Covidu a mnohí z nich sú lekári, vedci a ľudia, ktorí majú v tejto oblasti istý druh skúseností.

Pointou je, že nie sme povinní počúvať našu vládu. Hoci to tak niekedy nevyzerá, „poslúchaj, lebo budeš potrestaný“, hlavnú moc majú v rukách stále ľudia.

To my ako kolektív si vyberáme, kam smerujeme a práve teraz sa mnohí z nás rozhodujú jednoducho nechať sa viesť, poslúchať, nepýtať sa a mať sa na pozore pred tými, ktorí kladú otázky.

Je to v poriadku, táto cesta nie je nesprávna, no aký máte pocit, keď sa iba riadite príbehmi, o ktorých neviete, či sú pravdivé?

Prečo tak veľa iných ľudí otázky kladie a svoje závery zdôvodňuje faktami? Aký svet sa vytvára len slepým prijímaním?

Navyše, objavenie sa digitálneho „overovača faktov“, kolujúceho na internete a cenzurujúceho názory a výskum niektorých odborníkov z odboru, jednoducho slúži mnohým ako katalyzátor, aby tiež kládli otázky, čo sa tu deje.

Overovanie faktov sa v mnohých prípadoch stáva také absurdné, že si teraz ľudia uvedomujú, že informácie s overenými faktami sú často takými, nad ktorými sa treba zamyslieť.

Jedna vec je istá…

A to, že koronavírus poslúžil mnohým ľuďom ako skvelý katalyzátor toho, aby začali spochybňovať to, čo počujú a informácie si začali hľadať sami.

Dosť dlho sme v skutočnosti nemysleli samostatne, radšej sme dovolili „korporácii“ robiť tak za nás. Preto vidíme vynáranie sa toľkých informácií, ktoré stále protirečia tomu, čo nám hovoria.

Ako ľudská rasa máme nesmierny potenciál, a aby sme sa k tomu potenciálu priblížili, skvelým krokom by bolo začať klásť hlbšie a lepšie otázky vo vzťahu k tomu, čo nám hovoria.

Môžeme tak robiť zbieraním odlišných pohľadov, líšiacich sa od toho jediného pohľadu mainstreamových médií.

Zamyslite sa…

Pomáha nám prežiť, že sa zúčastňujeme sa na našom súčasnom politickom procese? Alebo len jednoducho odovzdávame svoju moc systému, ktorý je plný toho, čo nazývame korupcia a nesleduje naše najlepšie záujmy?

Náš súčasný systém sa vyvinul z úrovne vedomia, že my, ako ľudia, sa vyvíjame mimo neho. Preto toľkí pociťujú túžbu hľadať nové myšlienky a spôsoby videnia vecí, pretože naše súčasné už nerezonujú s naším bytím. Robíme ich jednoducho iba zo zvyku a nevedomky.

Keď chcete vytvoriť nový systém, nemôžete tak robiť z rovnakej úrovne vedomia, na ktorej sme teraz, lebo vytvoríme len viac toho istého.

Keby sme chceli zmenu, mohli by sme ju vytvoriť, keby sme ako jednotlivci konali z  pocitu vyššieho uvedomovania a kompletnosti, z vyššieho stavu vedomia?

Mohli by sme ju vytvoriť z miesta pokoja, porozumenia a nesúdenia, ako protikladu vedomia, zameraného na ego a polaritu?

Napokon, nech sa deje čokoľvek, všetkých nás spája túžba vidieť, že ľudstvu sa darí.

Liečba osteoporózy

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Minister Krajči verejné povzbudil novinárov že robia dobrý prácu a títo povzbudení psychicky terorizujú národ ešte hrozostrasnejsimi informáciami a k tomu používajú adekvátne výrazy.Kolko ľudí bude trpieť duševnými poruchami si ani neviem predstaviť.Predpokladam že ak niekto dá do obehu pančovanu vakcínu na ktorej zbohatne tak sa vírus stratí zo dňa na deň.Miliardari sveta ktorí nás ovládajú chcú byť multimiliardarmi.Vyse 7 miliárd ľudí týra pár zazobanychidiotov.

  • Aj na web stránke http://www.naturalblaze.com sa všetko odhaľuje, ako išli toky peňazí, sú tabuľky čo všetko ovláda Bill Gates. Ako v Amerike sa vraždia ľudia v nemocniciach, sú daní na umelú ventiláciu, ktorú nepotrebujú (tá ich zavraždí), len aby nemocnice dostali obrovské peniaze od poisťovní. Atď., Atď.

 2. Jednoduchá

  V článku je veľmi dobrý ,,postreh“, a to že ,,vďaka“ covidu si mnohí z nás začali viac overovať informácie a NEVERIŤ VŠETK0MU, čo sa píše v tlači, hovorí v TV, odkiaľ ako sme doteraz všetci predpokladali, by mali byť len pravdivé informácie ……a tiež je pravda, že ,,hlavnú moc“ aj v tomto prípade máme my všetci ,,obyčajní“ ľudia…nerobme všetko zo zvyku a nevedomky…robme tak, aby náš život smeroval k lepšiemu, a to sa podarí práve ,,NAŠIMI SPRÁVNYMI“ rozhodnutiami…….
  Želám peknú nedeľu všetkým ,,skutočne bádajúcim“………………..

 3. Na odľahčenie; živočíšnu ríšu delíme na stavovce a bezstavovce.Ludsku ríšu na Ruškovce a bezruškovce.

 4. Niekedy pocas epidemie sa maximalne zavrela skola.Zamestnavatel poslal choreho zamestnanca domov aby nenakazil ostatnych.Nerobili sa ziadne celoplosne tyranie obyvatelstva.Ked sme v 1972 likvidovali vyrus slintacky a krivacky,sa urobili len opatrenia v ohnisku vyskytu.Popripade sa uzavrelaniektora ulica.Toto virusove sialenstvo je mimoriadne podozrive.Nasvedcuje tomu fakt ze do medialneho sveta sa nedostanu odbornici s inymi nazormi.Neviem preco sa robi z rusok fetiš.Ked budem v uzkom kontakte s nakazenym tak mi nepomoze asi nič.

 5. Keď už, tak „miera úmrtnosti S!!! COVID-19 je iba 0,26%“

  „Všetko zlé využi vo svoj prospech!“ – čínske príslovie.

  Hlavný prínos korona terorizmu vidím v tom, že ľudia konečne pochopili globálne prepojenie sveta. Teraz ide o to, aby pochopili globálne riadenie sveta a globálny zločinecký systém, ktorého súčasťou sú aj nájomné štáty a nájomné „národné“ vlády.

  Každá buňka – aj v palci – má okrem mozgu tiež informácie, v akom stave je iná buňka na inej strane tela. Celý organizmus tvorí jediné spoločné informačné pole prepojené na informačné pole okolia.
  Bruce Lipton, Ph.D. – Jak fungují buňky
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=F49dY1bejTk&feature=emb_title

 6. Prekopírovala som jeden blog:
  Švajčiarsky úrad pre verejné zdravie: „Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers.“ Voľne preložené – detekcia nukleovej kyseliny (RNA) nepotvrdzuje žiadne informácie o prítomnosti infekčného patogénu.

 7. Prekopírovala som ďalší blog (neuveriteľné):
  Už to začalo, príznaky svetovej vojny sa nám odvíjajú pred očami.
  V Moskve začala plošná očkovacia kampaň, proti biologickému útoku západu

  Ruskí hackeri zistili,
  že 10 augusta 2020 v Rusku nastupuje plošné bezplatné očkovanie proti
  biologickým zbraniam vyrobeným v USA

  -vírusom H1N1 a H3N2
  -a v USA vyvinutým vírusom . B/Washington02/2019 (B/Victoria lineage)
  -aj proti baktériám spôsobujúcim pneumokokovú pneumóniu preto že ,

  lebo USA začali distribúciu mixu vírusov:
  -B/Washington02/2019 (B/Victoria lineage)
  -H1N1-A/Hawaii/70/2019
  -H3N2-A/Hong Kong/45/2019
  na USA veľvyslanectva v Británii a do tajných USA biologických laboratórií,
  ktoré sú umiestnené na území :
  Litvy, Lotyšska, Estónska, Poľska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,
  z ktorých má byť vírus rozšírený na populáciu uvedených krajín,
  od ktorých sa má vírus preniesť na populáciu Rusov.
  lebo nasadenie koronavírusu SARS-CoV-2 proti Číne a Rusku
  neprinieslo požadovaný úder na populáciu a ekonomiku Číny a Ruska
  tak USA sa rozhodli rozšíriť aj zmes vírusov, na umocnenie Corony

 8. Prekopírovala som ďalší zaujímavý blog:
  Je načase rozkryť, kto to vlastne je tá úžasná Astra-Zeneca, keď nikým nevolená EK s nimi vopred a bez výberového konania a bez garancií uzatvára miliardové zmluvy za peniaze, ktoré EÚ vlastne len vydá a celú EÚ zadĺži(la).

 9. Problém je, že aj keď má človek pozitívny test na koronu (odhliadnuc od schopnosti testu vytestovať vírus) a má ťažšie respiračné ochorenie, môže to byť aj preto, že má ešte iné respiračné infekčné ochorenie spôsobené baktériami alebo iným vírusom, alebo všetko dokopy. T.j. aj keby ten akože koronavírus nemal, nič mu to nepomôže, stav bude rovnaký. A to je to, čo mi nevieme, nikto nám nepovie, že dotyčný mal ešte pneumokokovú infekciu, ktorá by ho asi aj tak zmohla a uložila na 2 týždne do postele. Mne zistili nedávno prekonaný čierny kašeľ a ani o tom neviem a pritom aké vážne ochorenie. Očkovaná som bola pred cca 40-timi rokmi ešte za socializmu, ktovie aký kmeň sa vtedy používal. Dnešné moderné vakcíny na čierny kašeľ vydržia ževraj 5-7 rokov a potom treba očkovať znova. Aj tak niektorí zaočkovaní dostanú ťažšiu formu….

 10. Zaujímavý článok:
  https://www.hlavnespravy.sk/povinne-ockovanie-alebo-hraci-so-smrtou/2284548
  Ja len dodávam, že náš milý pán Bill Gates robí nielen depopuláciu ale má v Amerike aj firmu, plánuje aby namiesto mäsa sme jedli chémiu.

  • Jednu vetu z tohto článku som prekopírovala:
   Z vyššie uvedeného vyplýva, že očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, s odobrením Svetovej zdravotníckej organizácie, môže byť životu nebezpečné.

 11. Ak som dobre rozumela pán Bill Gates plánuje vypustenie ďalšieho vírusu:
  https://ac24.cz/en/-/gates-s-manzelkou-se-podivne-smali-pri-oznameni-ze-prijde-druhy-virus-ktery-vzbudi-pozornost

 12. Dnešný článok Dr Mercolu – Koho všetko Bill Gates podpláca – neuveriteľné:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/07/bill-and-melinda-gates-foundation-media.aspx

 13. Tento milý pán Bill Gates mal aj telerozhovor s primátorom mesta Bratislavy. Nemôže sa čudovať, že všetko ide podľa jeho plánu.

  • Jean – začni prosím konečne uvádzať zdroje-linky odkiaľ čerpáš, kopíruješ, kompiluješ – inak je to stále „jedna baba povedala“! Aj vec právnych dôsledkov šírenia určitých správ. To je základné pravidlo ktoré nedodržiavaš.

 14. Chcel by som sa spýtať na testovanie a na jeho výpovednú hodnotu.Ked sa denne otestuje x ľudí a u niektorých sa zistí že sú nositeľmi vírusu, pošlú do karantény na 10 a 14 dní tak čo sa potom stane?Zase budú testovaní zase budú v izolačné a tak stále dookola?Si myslím vôbec by sa nemalo testovať a riešiť až prepuknutie choroby.Skoro každý má v krku všelijaké koky nerobí sa z toho problem pokiaľ nepríde k rozvinutie choroby.Ludi ktorí sú frustrovaní s vírusu by som odporučil pozrieť sa spätne na ľudskú civilizáciu koľko utrpenia je vo svete.Vojny,vraždy,hladomor,úrazy a úmrtnosť deti aj na choroby,všetky formy násilia, nevraživosť v rodinách a pod.Toto má ako občana desí a nie nejaké primitívne týranie zdravých ľudí z ruskami .Ak mi niekto preukáže že tie státisíce vo svete zomreli na covid tak tomu šialenstvu aj uverim.

 15. Ad ublížené reakcie dôchodkýň-bádateliek – niečo málo z pravidiel zdieľania informácií…
  „Len čo dôveryhodný alebo významný vydavateľ uverejnil túto informáciu, môžeme ju bez problémov uviesť aj v našom článku s citovaním zdroja. “
  „Články by mali vychádzať z dôveryhodných zdrojov, o ktorých je všeobecne známe, že publikované fakty preverujú a sú presné. Pre vedecké témy by to mali byť predovšetkým vedecky recenzované publikácie, pre bežné témy to môže byť aj denník, časopis alebo súkromný alebo úradný web, pokiaľ spĺňa základné známky dôveryhodnosti a nie je úplne anonymný. “
  „Bremeno dôkazov leží na tom, kto informácie do článku pridal. Editori by preto mali citovať svoje zdroje.

  Každá informácia, ktorá nemá uvedený zdroj, môže byť odstránená. Ak informácia nie je zjavne nedôveryhodná, je vhodné informáciu namiesto odstránenia preformulovať tak, aby jej overiteľnosť bola zrejmá. Je žiaduce, aby editor vždy dostal príležitosť zdroj doplniť. Pokiaľ žiadame doplnenie zdroja, uvedieme to na diskusnej stránke príslušného článku“
  „Zdroje s nejasnou dôveryhodnosťou sú zdroje, ktoré podľa skúseností nie vždy uverejňujú fakty, alebo kde je nejasný alebo nespoľahlivý spôsob, akým s faktami pracujú.“
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Overite%C4%BEnos%C5%A5

  Čiže – keď baba zabudne na koláče v trúbe – lpôáče jej zhoria.

  Dôležitá info – čo chystá to rodinné rodené prasa Krajniak pod rúškom rúšok na dôchodcov /o elimináciu „darmožráčov“ sa postará mňamky vakcína/ a darček VšZP.

  Tomáš: Krajniak sa blíži k nálepke netvora, dôchodcovia sa stávajú obeťou antisociálneho šialenstva
  „Schválením navrhovanej novely zákona má Sociálna poisťovňa v budúcom roku ušetriť 59 miliónov eur, v roku 2022 zhruba 76 miliónov eur a v roku 2013 približne 103 miliónov eur.“
  https://www.webnoviny.sk/tomas-krajniak-sa-blizi-k-nalepke-netvora-dochodcovia-sa-stavaju-obetou-antisocialneho-sialenstva/

  VšZP pripravila pre poistencov COVID balíček, vyšetrenie rozlíši chrípku od nového koronavírusu
  „Respiračné vyšetrenia obsahujú výkony, ktoré rozlíšia chrípku od ochorenia COVID-19 a iných respiračných ochorení. Okrem toho sa do tohto balíčka zahrňujú v indikovaných prípadoch aj protilátky.“
  REPLAY – „aj protilátky“
  https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vszp-pripravila-pre-poistencov-covid-balicek-vysetrenie-rozlisi-chripku-od-noveho-koronavirusu/

 16. Niečo málo k informovanému súhlasu pacienta – poznámka – to, že sa k téme vyjadrí nejaká lekárska /= väčšinou korporátna/ kapacita ešte neznamená, že jej stanovisko je úplné a správne!

  Tu príklad – „Práva na poučenie sa pacient alebo
  jeho zákonný zástupca môže vzdať, pričom o vzdaní
  sa práva na poučenie treba podľa § 6 ods. 3 záko-
  na o zdravotnej starostlivosti urobiť záznam“ – záznam nezáznam – každý právny úkon v ktorom sa občan vzdáva svojich práv je neplatný právny úkon! Príklad – občan sa nemôže vzdať práva dediť, ale občan má právo dedičstvo odmietnuť. Teda – občan sa nemôže vzdať práva byť poučený, ale môže toto poučenie odmietnuť! Ako neúplné, ako zavádzajúce, ako neposkytujúce mu inú alternatívu!

  Ešte z článku…
  „Dôvodová správa k zákonu o zdravotnej starost-
  livosti uvádza, že
  „informovaný súhlas musí byť preukázateľný
  (odsek 4)
  , čo nemusí bezpodmienečne
  znamenať písomnú podobu“
  (5). S týmto tvrdením je
  v rozpore ustanovenie § 21 ods. 1 písm. b) zákona
  o zdravotnej starostlivosti, ktoré jednoznačne stano-
  vuje, že zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje
  „informovaný súhlas, odmietnutie informovaného
  súh lasu a odvolanie informovaného súhlasu.“
  V sú-
  časnosti je teda v Slovenskej republike uzákonená
  výhradne iba písomná forma informovaného súhla-
  su, aj keď to zrejme nebolo pôvodným zámerom
  zákonodarcu.
  Problém vzniká aj pri poskytovaní zdravotnej
  starostlivosti maloletým.“

  “ Do ústavnej starostlivosti možno prevziať osobu bez in-formovaného súhlasu len v prípadoch ak:
  • šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôso-
  bom ohrozuje jej okolie,“

  „Zákon predovšetkým nerieši možnosť udelenia informovaného súhlasu dostatočne rozumovo vyspelými osobami, ktoré sú schopné robiť rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti.
  Nemožnosť dodržiavať povinnosti uložené zákonom vedie nakoniec k ich hromadnému porušovaniu a ignorovaniu.“

  A tomuto sa správne hovorí – „Lekári bez hraníc!“
  – – –
  „Ak lekár poskytne informácie o zdravotnom stave pacienta nesprávne, neúplne, ak niektoré informácie zatají alebo ich podá neskoro, a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu pacientovho zdravia, tak vtedy má pacient nárok na náhradu škody (odškodnenie). Do nároku na náhradu škody možno napríklad zaradiť náhradu za vytrpené bolesti alebo sťaženie spoločenského uplatnenia. Takisto má toto právo aj v prípade dokázaného poškodenia zdravia v dôsledku nesprávnej liečby, v prípade nedodržania mlčanlivosti lekárom alebo v znížení kvality života v dôsledku nesprávne určenej diagnózy. “

  „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, teda ten, kto za zákrok osobne zodpovedá, má povinnosť poučiť pacienta. Toto poučenie sa týka účelu, povahy, následkov a rizík poskytnutia zdravotnej starostlivosti, možností voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti. Poučenie musí byť poskytnuté tak, aby tomu pacient:

  rozumel,
  bez nátlaku,
  s dostatkom času na to, aby to zvážil a slobodne sa rozhodol.“
  POZNÁMKA – A TU CHÝBA v zmysle definície POUČENIE, ktorú je zakotvená v prevzatej elektrikárskej ČSN – aj bod – „a súhlasí“!!!!

  Preto toto znenie je zjavný nezmysel!
  „Dôležité nie je to, akým spôsobom lekár poučenie podal, ale to, či ho pacient pochopil. Pacient má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí sa urobí záznam o tom, že pacient odmietol poučenie, ale súhlasí s liečbou“ – ???
  – – –
  Toto je OK!
  „Lekár musí poskytnúť alternatívu

  Pacient by mal byť informovaný o všetkých možnostiach liečby a zákrokov, bez ohľadu na to, či sú tieto liečby alebo zákroky vykonávané iba v zahraničí, alebo či momentálna finančná situácia neumožňuje pacientovi si takúto liečbu dovoliť.

  Kľud na preštudovanie liečby

  Každý pacient má právo na to, aby mu bol udelený dostatočný čas pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

  Tento čas zahŕňa napríklad:

  oboznámenie sa s navrhovanou liečbou,
  kladenie doplňujúcich otázok,
  prediskutovanie nejakých nejasností s lekárom,
  zváženie kladov a záporov navrhovanej liečby,
  samotné rozhodnutie sa pre udelenie alebo odmietnutie súhlasu s liečbou, zákrokom.

  Základom je to, aby pacient pochopil všetko, čo mu zdravotnícky pracovník vysvetlil, teda aby to podal zrozumiteľne, bez použitia odborných medicínskych pojmov, čiže laicky. Takisto by sa nemali používať latinské výrazy, aj napriek tomu, že to je bežné v rámci odbornej medicínskej praxe, pretože pacient má často problém s pochopením odborného textu aj v slovenčine. “

  Na toto pozor – nikdy nepodpisovať „poučenie“, ktorého obsah nie je písomne definovaný!!!
  „V prípade, že pacient odmietne navrhovanú liečbu, lekár je povinný rešpektovať názor pacienta a postupovať podľa neho. Avšak môže sa stať, že následne pacient utrpí škodu na zdraví, a bude chcieť uplatniť náhradu za škodu na zdraví. V tom prípade neuspeje, pretože podpísal informovaný súhlas, kde bolo uvedené, že pacient odmietol navrhovanú liečbu.“

  „Platný súhlas je bez nátlaku

  Vôľa tvorí jednu zo základných zložiek informovaného súhlasu. Podmienkou ale je, že musí byť slobodná, t. j. bez donútenia. Aby bol informovaný súhlas platný, musia byť splnené všetky podmienky na jeho udelenie. Jednou z týchto podmienok je, aby sa pacient mohol slobodne rozhodnúť pred udelením. Avšak ak tu je nátlak, či už fyzický alebo psychický, pritom nezáleží na tom, či pochádza zo strany lekára alebo pacienta, vôľa už slobodnou nie je. Tým pádom nemôže dôjsť k platnému udeleniu informovaného súhlasu.

  Dôležité je overenie porozumenia

  Lekár sa musí ubezpečiť, že pacient správne pochopil všetko, čo mu bolo povedané ohľadom zákroku, liečby, navrhovaných postupov atď. Pacient sa nemusí hanbiť, môže klásť toľko otázok, koľko chce, pretože je povinnosťou lekára na ne odpovedať tak, aby objasnil prípadné nejasnosti o stave pacienta.

  Podpis pacienta je rozhodujúci “

  „Pacient má právo slobodne si vybrať lekára, s ktorým písomne uzatvorí dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to minimálne na 6 mesiacov. Avšak zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uvádza, že od dohody je možné odstúpiť kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie musí byť zaznamenané v písomnej forme. Teda ak svojmu lekárovi pacient nedôveruje, môže prejsť ku inému lekárovi, bez toho, aby bol akokoľvek postihovaný. “

  „Kedy lekár pochybí?

  Ak dôjde k pochybeniu na strane lekára, napríklad tým, že:

  vykoná iný úkon, aký bol pacientovi vysvetlený
  zatají skutočnosti dôležité pre rozhodnutie pacienta, či zákrok postúpi alebo nie,
  neuvedie možné alternatívy liečby,
  nesprávne bude postupovať pri anestézii
  určí nesprávny diagnostický postup, atď.,

  vtedy zodpovednosť bude na pleciach lekára, nie pacienta. Pacientovi bude prináležať právo na náhradu škody, sťaženie spoločenského uplatnenia, bolesti poškodeného, prípadne aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.“
  https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/informovany-suhlas-zaklad-vztahu-lekara-a-pacienta-48/

  Čiže základná otázka – ak sa AstraZeneka zbavila zodpovednosti za vakcínu – nájde sa okrem Dr.Mengeleho lekár, ktorý o tomto nevie a preto vás bude poúčať o jej bezpečnosti „lebo mu to povedal minister zdravotníctva“? Určite sa nájde, pretože väčšina korporátne indoktrinovaných „lekárov“ sú bioroboti!

 17. Mna bavi ako teraz uz aj mainstream (nemyslim badatel) zacina postupne priznavat, ze to nie je take nebezpecne. Ale zaroven je zaujimave akym sposobom to robia. Tvrdia, ze ten virus uz teraz nie je taky nebezpecny ako na zaciatku, a mutuje a tie nove kmene su menej nebezpecne atp. Nikto neprizna, ze aj na zaciatku to bolo rovnake, alebo takmer rovnake, no a mozno to bolo len o tom, ze najslabsi jedinci a najviac zranitelny prave voci tomuto druhu virusov boli na zaciatku masivnejsie postihnuti a to je cele… No zaroven je otazka na kolko sa da verit tym cislam zo zaciatku „pandemie“ z Talianska a USA… Toto samozrejme ziadne media nespochybnuju… Nebudu predsa spovhybonovat same seba…

 18. Kto vie anglicky nech toto vypočuje:
  https://banned.video/watch?id=5f5695eeaf4ce8069e6b9225
  Pravda, ktorá sa skrýva za pandémiou Covid, koľko ľudí už umrelo od vakcín pána Bill Gates, čo sa plánuje s nami urobiť, depopulácia, prichádza koniec civilizácie, NWO, Agenda 21, Agenda 2030…

Pridajte komentár

*