Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Dobre informovaný zdroj z Vatikánu hovorí, že COVID je „kolosálnou operáciou sociálneho inžinierstva“


Print Friendly, PDF & Email

Je udivujúce pozorovať, ako veľmi sa menia stanoviská ohľadom COVID-19. Zaujímavé je tiež sledovať, ako takmer každú globálnu krízu, ktorá akoby sa objavovala každý rok, sprevádzajú polemiky a niečo, čo pôsobí ako jasné dezinformácie.

Deje sa tu zrejme to, že množstvo pozoruhodných a faktických informácií, týkajúcich sa COVID-19, je označovaných za „vymyslené správy“ a dezinformácie.

Cenzúra a pokrytectvo médií hlavného prúdu

Popri tom samotné mainstreamové médiá sústavne šíria informácie, ktoré sú dosť sporné a „vymyslené“.

Existuje celý rad prípadov a vo vzťahu ku COVID-19 je jedným z nich dôkaz, podporujúci predstavu, že počty úmrtí sa nesmierne preháňajú a počítajú nesprávne, zatiaľ čo mainstreamové médiá tvrdia úplný opak.

YouTube dokonca priznal, že zakazuje všetky informácie, ktoré sú v akomkoľvek rozpore so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Cenzúra informácií, názorov a slobodného prejavu vzrástla do miery, akú sme ešte nezažili. Za hlásanie názorov, ktoré protirečia názorom WHO, cenzurujú dokonca niektorých popredných vedcov a epidemiológov.

V dôsledku týchto opatrení každý jeden deň čoraz viac ľudí precitá k rôznym skutočnostiam ľudskej skúsenosti, na ktoré sa dlho zväčša nereagovalo a dokonca boli zosmiešňované. Príkladom je fakt, že existuje akýsi „Deep state“, hlboký štát, niečo ako štát v štáte…

Napriek skutočnosti, že tento „hlboký štát“ bol verejnosti známy a roky o ňom hovorili rôzni prezidenti a politici celého sveta, stále je považovaný za konšpiračnú teóriu a pre mnohých zostáva do veľkej miery nepotvrdený a abstraktný.

Svedkami tohto druhu reakcie mainstreamových médií, obáv tohto hlbokého štátu, sme približne v priebehu posledného roka, ale len vo forme zosmiešňovania. Prečo je taká veľká snaha zosmiešňovať ideu hlbokého štátu, vlády vo vláde (štátu v štáte), najmä keď sa o ňom tak dlho hovorí?

Prečo je taká silná snaha cenzurovať informácie? Nemali by mať ľudia právo slobodného a otvoreného pohľadu na informácie, názory, zdroje a dôkazy, aby mohli sami rozhodnúť, čo je a čo nie je?

Prečo internet stráži digitálny orwelovský  „overovač faktov“, hovoriaci ľuďom čo je a čo nie je pravda?

Mocní v pozadí a ich manipulácie ľudstva

„Za údajnou vládou sedí dosadená neviditeľná vláda, neviazaná žiadnou lojalitou a neuznávajúca žiadnu zodpovednosť voči ľudu. Prvou úlohou dnešnej politiky je zničiť túto neviditeľnú vládu, odhaliť špinavé spojenectvo medzi skorumpovaným podnikaním a skorumpovanými politikmi.“ – Theodore Roosevelt

Keď uvažujeme o hlbokom štáte, myslíme na skupinku ľudí nachádzajúcu sa vysoko v korporátnom resp. finančnom svete, vládnucej veľkou mocou nad globálnym zbrojným priemyselným komplexom.

Myslíme na neverejné časti mocných vládnych agentúr a myslíme na to, že ich hlavným cieľom je tvarovať a manipulovať mysle más pre svoje vlastné sebecké ciele. Vidíme, že sa tak  deje pri rôznych témach, nielen pri témach rasy a globálnych pandémiách, pri témach ako sú „boj proti terorizmu“, „boj proti drogám“ a podobne.

Nižšie sa nachádza list, ktorý napísal bývalý vysokopostavený predstaviteľ Vatikánu Carlo Mario Vigano, niekdajší apoštolský nuncius pre Spojené štáty a generálny tajomník Mestského štátu Vatikán, ktorý tiež nedávno vydal veľké vyhlásenie, obviňujúce pápeža Františka z utajovania sexuálneho zneužívania vo Vatikáne.

Nedávno napísal list, týkajúci sa súčasného stavu sveta a adresoval ho Donaldovi Trumpovi. V liste Vigano spomína tento „hlboký štát“, ako aj názor, že pandémia COVID je jeden „obrovský experiment sociálneho inžinierstva“.

List bývalého apoštolského nuncia prezidentovi Trumpovi

Tu nasleduje znenie uvedeného listu:

V posledných mesiacoch sme boli svedkami vytvorenia dvoch nepriateľských strán, ktoré by som nazval biblickými: detí svetla a detí tmy.

Deti svetla tvoria najviditeľnejšiu časť ľudstva, zatiaľ čo deti tmy predstavujú úplnú menšinu. A napriek tomu sú tie skôr menované objektom istej diskriminácie, ktorá ich stavia do pozície morálnej podriadenosti vo vzťahu k ich nepriateľom, zastávajúcich často strategické posty vo vláde, politike, ekonomike a médiách.

Akýmsi očividne nevysvetliteľným spôsobom sú tí dobrí držaní ako rukojemníci tých zlých a tých, ktorí im buď z vlastného záujmu alebo zo strachu pomáhajú. Tieto dve strany, ktoré majú biblickú podstatu, sa riadia jasným rozlíšením medzi potomkom Ženy a potomkom Hada.

Na jednej strane sú tí, ktorí, hoc majú tisíce chýb a slabostí, sú motivovaní túžbou konať dobro, byť čestní, starať sa o rodinu, pracovať, prispievať k prosperite svojej domoviny, pomáhať tým, ktorí sú v núdzi a v poslušnosti Božiemu zákonu si vyslúžiť Kráľovstvo nebeské.

Na druhej strane sú tí, ktorí slúžia len sami sebe, ktorí nemajú žiadne morálne zásady, ktorí chcú zničiť rodinu a národ, vykorisťovať pracovníkov pre svoje nadmerné bohatnutie, vyvolávať vnútorné delenia a vojny a akumulovať moc a peniaze. Tých klamná ilúzia dočasného blahobytu jedného dňa – ak sa nebudú kajať – privedie jedného dňa k hroznému osudu, ktorý na nich čaká, ďaleko od Boha, vo večnom zatratení.

V spoločnosti, pán prezident, koexistujú tieto dve protikladné reality ako veční nepriatelia, práve tak, ako sú večnými nepriateľmi Boh a Satan.

A zdá sa, že deti tmy – ktoré vieme ľahko stotožniť s hlbokým štátom, proti ktorému sa múdro staviate a ktorý proti vám v týchto dňoch vedie zúrivú vojnu – sa rozhodli, takpovediac, ukázať svoje karty, odhaľujúc teraz svoje plány.

Zdajú sa byť takí istí tým, že už majú všetko pod kontrolou, že odložili tú obozretnosť, ktorá až dosiaľ aspoň čiastočne skrývala ich skutočné zámery. Už prebiehajúce vyšetrovania odhalia skutočnú zodpovednosť tých, ktorým sa podarilo dostať núdzový stav COVID-u nielen do oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj do politiky, ekonomiky a médií.

Zrejme zistíme, že v tejto kolosálnej operácii sociálneho inžinierstva sú ľudia, ktorí rozhodujú o osude ľudstva, osobujúc si právo konať proti vôli občanov a ich predstaviteľov v národných vládach.

Zistíme tiež, že nepokoje v týchto dňoch boli vyprovokované tými, ktorí vidiac, že vírus nevyhnutne slabne a obavy spoločnosti z pandémie opadajú, museli nevyhnutne vyvolať občianske nepokoje, lebo po nich bude nasledovať represia, ktorá, hoci legitímna, by sa dala odsúdiť ako neoprávnená agresia voči obyvateľstvu.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

To isté sa, v dokonalej synchrónnosti, deje v Európe.

Je celkom jasné, že využitie pouličných protestov slúži účelom tých, ktorí by v blížiacich sa prezidentských voľbách radi videli zvolenie toho, kto stelesňuje ciele hlbokého štátu a kto tie ciele vyjadruje verne a s presvedčením.

Nebude prekvapením, keď sa v priebehu niekoľkých mesiacov opäť dozvieme, že za týmito činmi vandalstva a násilia sa skrývajú tí, ktorí dúfajú profitovať z rozkladu spoločenského poriadku, aby mohli vybudovať svet bez slobody: Solve et Coagula (Rozdeľuj a spájaj), ako učí slobodomurárske heslo.

Hoci sa to môže zdať znepokojujúce, mnou opísané nepriateľské šíky sa nachádzajú aj v náboženských kruhoch.

Sú verní Pastieri, ktorí sa starajú o Kristovo stádo, ale aj žoldnierski bezverci, ktorí sa snažia stádo rozohnať a dať ovce zožrať vyhladovaným vlkom. Nie je prekvapujúce, že títo žoldnieri sú spojencami detí tmy a nenávidia deti svetla: práve tak, ako existuje hlboký štát, existuje aj hlboká cirkev, ktorá zrádza svoje povinnosti a zrieka sa svojich patričných záväzkov voči Bohu.

A tak proti Neviditeľnému nepriateľovi, s ktorým bojujú dobrí vladári vo verejných záležitostiach, bojujú aj dobrí pastieri v duchovnej sfére. Ide o duchovný boj, o ktorom som hovoril vo svojej nedávnej Výzve, uverejnenej 8. mája.

Po prvýkrát majú vo vás Spojené štáty prezidenta, ktorý odvážne bráni právo na život, ktorý sa nehanbí odsúdiť perzekúcie kresťanov na celom svete, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi a práve občanov na slobodu vierovyznania.

Vaša účasť na Pochode za život a vaše nedávne vyhlásenie mesiaca apríl za Mesiac celonárodnej prevencie proti týraniu detí sú činy, ktoré potvrdzujú, na ktorej strane chcete bojovať. A ja sa odvážim veriť, že v tejto bitke stojíme obaja na rovnakej strane, hoci s rôznymi zbraňami.

Z tohto dôvodu som presvedčený, že útok, ktorému ste boli vystavení po vašej návšteve Národnej svätyne svätého Jána Pavla II., je súčasťou zinscenovaného príbehu médií, ktoré sa snažia nebojovať proti rasizmu a nastoliť nový spoločenský poriadok, ale zostrovať pozície.

Nie aby priniesli spravodlivosť, ale aby legitimizovali násilie a zločin. Nie aby slúžili pravde, ale aby uprednostňovali jednu politickú frakciu. A je znepokojujúce, že sú biskupi – ako tí, ktorých som nedávno kritizoval –, ktorí svojimi slovami dokazujú, že stoja na opačnej strane.

Slúžia hlbokému štátu, globalizmu, jednotnému mysleniu, Novému svetovému poriadku, na ktorý sa odvolávajú čoraz častejšie v mene vesmírneho bratstva, ktoré nemá nič spoločné s kresťanstvom, no ktoré hlása slobodomurárske ideály tých, ktorí chcú ovládnuť svet vyhnaním Boha z nádvorí, zo škôl, rodín a snáď dokonca aj z chrámov.

Americký ľud je dospelý a teraz pochopil, že mainstreamové médiá nechcú šíriť pravdu, ale snažia sa ju umlčovať a prekrúcať, šíriac lož, ktorá slúži cieľom ich pánov.

Dôležité však je, že sa dobro – ktoré tvorí väčšinu – prebúdza zo svojej nečinnosti a nezmieruje sa s tým, že je klamané menšinou ľudí s cieľmi, ku ktorým sa nemôžu priznať. Je nevyhnutné, aby sa dobro, deti svetla, spojili a bolo počuť ich hlasy.

Existuje na to účinnejší spôsob, pán prezident, než modlitba, požiadanie Hospodina, aby chránil vás, Spojené štáty a celé ľudstvo pred týmto obludným útokom Nepriateľa? Pred silou modlitby sa klamstvá detí tmy rozpadnú, budú odhalené ich úklady, ukáže sa ich zrada, ich desivá moc skončí v ničote, privedená na svetlo a odhalená, čím je: pekelným podvodom.“

Pán prezident, moja modlitba sa stále obracia k milovanému americkému národu, ku ktorému som mal tú výsadu a česť byť vyslaný pápežom Benediktom XVI. ako apoštolský nuncius.

V tejto dramatickej a rozhodujúcej hodine pre celé ľudstvo sa modlím za Vás a tiež za všetkých tých, ktorí sú na Vašej strane vo vláde Spojených štátov. Verím, že americký ľud je so mnou a s Vami spojený v modlitbe k Všemohúcemu Bohu.

Spojení proti Neviditeľnému nepriateľovi celého ľudstva, žehnám Vám a Prvej dáme, milovanému americkému ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle.

Carlo Maria Viganò
titulárny arcibiskup Ulpiany

bývalý apoštolský nuncius Spojených štátov amerických

Odhliadnuc od náboženstva si myslím, že tento list je len ďalším príkladom, objavujúcim sa v priebehu rokov, ktorý poukazuje na jeden z najväčších problémov, akým dnes čelí náš svet.

Tým problémom sú ľudia, ktorí chcú stále pokračovať v manipulácii ľudského vedomia zo skrytých dôvodov. Robia tak vytváraním, financovaním a občas dokonca aj vymýšľaním udalostí s cieľom ospravedlniť svoje navrhované riešenia na problém, ktorý vytvorili.

Podobne sa nedávno ohľadom nového koronavírusu vyjadril Edward Snowden, keď uviedol, že sa na ľudskú populáciu používajú stále autoritárskejšie opatrenia.

Donald Trump a politika sa odpovedať nechystajú

Iste, možno sme v istom zmysle svedkami boja medzi Donaldom Trumpom a silami, ktorého ho chcú odstrániť z prezidentského úradu. Rozsiahla kampaň s týmto účelom sa začala pred štyrmi rokmi a všetko, čo o Donaldovi Trumpovi vidíme alebo počujeme, sa ho neustále snaží zosmiešňovať.

Politika nie je o robení sveta lepším miestom, je o presviedčaní všetkých, že ste lepší než niekto iný a že si zaslúžite väčšiu moc.

Politika a spôsob, akým je nastavená, nie je schopná zvládať ani riešiť problémy, ktorým čelí dnešný svet, je veľmi biednym prostriedkom na zmenu a systémom, z ktorého ľudská rasa už, zdá sa, odrastá a už s ním nerezonuje.

V konečnom dôsledku som presvedčený, že hlasovanie žiadny skutočný rozdiel nerobí, ale len jednoducho upevňuje systém, ktorý si už dlhšie nemôžeme dovoliť, či dokonca s ním hrať.

Nemôžeme pokračovať v opakovaní rovnakej veci každé štyri roky a očakávať, že zmena príde od jedného človeka. Nemôžeme stále hľadieť na prezidenta (či vládu) a spoliehať sa, že spraví nejakú významnú zmenu. V konečnom dôsledku musí zmena prísť od nás, malo by byť celkom jasné, že nepríde od tých, o ktorých sme sa rozhodli hovoriť ako o svojich „vodcoch“.

Môžeme mať všetko zatvorené, poslúchať a počúvať, keď ide o masívne celosvetové obmedzenie pohybu ľudí kvôli pandémii, ktorá sa nezdá byť o nič nebezpečnejšia než chrípka.

To isté však nemôžeme robiť pri životnom prostredí, pri boji s hladom a ďalších chorobách a nedostatku zdrojov, ktoré každý rok prispievajú k úmrtiam desiatok miliónov ľudí. Jednoducho to nedáva zmysel.

Nedať sa dnes oklamať manipuláciou ľudského vedomia je obrovským kľúčom k transformácii nášho sveta. Náš svet nemôžeme zmeniť, kým neidentifikujeme problém a ten problém sa roky prezentoval ako riešenie, ako Boh, ako entita, ku ktorej by sme sa mali modliť alebo jej odovzdať našu moc.

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Prepáčte, ale nestala sa chyba v preklade? Píšete: Rozdeľuj a spájaj. Nemá byť Rozdeľuj a panuj?
  Ináč ďakujeme za dobrý článok.

 2. Teraz som pomalšie prečítala tento potrebný článok a ozaj má to byť rozdeľuj a spájaj. Musím pomalšie čítať a pomalšie písať (ovládam strojopis ako mnohí v mojom veku).

 3. Jeden z mocných v pozadí je aj Vatikán. Zmažete príspevok ?

 4. Zlatica Jurišová

  Ďakujeme Vám, kiež by sa viac a viac hlasov pridávali na stranu Detí Svetla!!! Modlím sa za celú situáciu na tejto planéte, za Trumpa, Putina a ich svetelné týmy. Verím, že Pravda čoskoro zdvíťazí…

 5. petr pors

  Petr
  Nevěřím, že coronavir je jako chřipka. Mam známou, prodělala onemocnění coronavirem zpočátku jako bezproblémový průběh, Asi po 14 dnech začala mít problémy, lékař ji odeslal neprodleně do nemocnice, již přes 2 měsíce je na JIP, byla 3 dny v komatu, zjistily jí, že má nevratně poškozená játra, bude muset na transplantaci, nyní ji zjistily začínající jakýsi zánět plic, byla celá zavodněná, Celou dobu na JIP je pod kapačkama. A to chcete tvrdit, že onemocnění covidem je neškodné a data o postupující nákaze a úmrtích jsou nepravdivá? V tomto směru je článek dle mého názoru zavádějící a manipulativní a podepisuje se na tom i Vatikán. Souhlasím s názorem paní Zuzany.

  • Každý môže veriť v čo chce. Podstatné sú však preukázané fakty. Zatiaľ neboli publikované prípady, že by zdraví ľudia s dobre fungujúcou imunitou podľalhli na COVID-19, aspoň o tom neviem. Všetci odborníci sa zhodujú v tom, že ohrozené sú rizikové skupiny s chronickými a niekedy závažnými chorobami a nemusia to byť len starší ľudia. Existujú veľmi silné podozrenia, že ACE blokátory na znižovanie krvného tlaku, zvyšujú citlivosť receptorov buniek na zachytávanie vírusu. A to je len jeden liek. Napríklad primár Humboldtovej nemocnice Thimme prehlásil, že keď sa skombinujú viac než dva lieky, už v podstate netušíme, ako budú na seba vzájomne pôsobiť. Väčšina chronicky chorých neberie len jeden liek, ale 5, 10 ba až 15 liekov. Čo keď nadmerné užívanie liekov nie je živnou pôdou pre vírus a jeho devastačné účinky? A dnes sa veľa liekov predpisuje úplne zbytočne. U vážnych priebehoch, treba posúdiť zdravotný stav dotyčného, jeho choroby, funkčnosť imunitného systému. Takže COVID-19 je, aj nie je nebezpečný, či dokonca smrteľný. Avšak ako pre koho.

 6. Bohužel, zrovna Vatikán je ten poslední, který by měl kritizovat manipulaci s lidmi. Trochu mi to připomíná rčení: Zloděj kříčí: „Chyťte zloděje“

 7. Vytvoria sa dva protichodné princípy, ktoré zapríčinia utrpenie, chaos a ničenie, aby mohlo byť predstavené riešenie, ktoré bude akceptované populáciou.
  Ide o takzvanú hegelickú dialektiku. Napríklad konflikty na Balkane, blizky vychod, alebo deep state a „svätý vatikán“ avšak cieľom je celosvetová kontrola.
  V tomto kontexte sa dá aj rozumieť rozdeľuj a spájaj…

 8. Najskôr sa pred vírusom povinne chránime rúškami a dvojmetrovými odstupmi (prípadne totálnym vyprataním vlakového vozňa pri náhodnom zakašľaní niektorého z cestujúcich), no a o pár mesiacov neskôr ten istý vírus, ale už nakúpený za nemalé peniaze, bez mihnutia oka napáckajú rovno do nás. Tento drahý, a teda o to vzácnejší vírus nám už samozrejme imunitu vytvorí (veď sa mu aj patrí) – a to bez vedľajších účinkov. Zaujímavá logika. Asi taká, ako keď na začiatku 1. fázy koronahystérie dôchodcovia museli vstávať na budík, aby si stihli ráno nakúpiť potraviny, a potom, pre zmenu, manželia – 1 v dôchodkovom veku a druhý tesne pred ním – nemohli urobiť na víkend spoločný nákup, pretože ich na minútu presne delilo časové obmedzenie… V PIATOK podvečer vošla do predajne tetuška, no vzápätí bola z nej vyhostená, pretože o 15 minút prešvihla čerstvonariadený pokyn nového časového obmedzenia pre dôchodcov. Chcela som jej nakúpiť ja, no slzy jej zaliali tvár a vybehla z obchodu. Ja hneď za ňou. Na dverách obchodu sme sa dočítali, že najbližší nákup jej vrchnosť dovolí až v pondelok predpoludním…
  Tento vzácny vírus, zdá sa, má skutočne veľmi originálne požiadavky od svojich nádejných prijímateľov. A tri milióny vakcín pre malé Slovensko – to tiež len tak hocikto nevymyslí. Politici, právnici, lekári, farmaceuti, cirkev…pochybujem, že títo sa stanú nadšenými hostiteľmi tohto nežiaduceho parazita. Pre koho teda budú slúžiť celé tie tri milióny? Hoci by sa nimi očkovali už rovno novorodenci, aj tak ich bude akosi nazvyš…
  Všetci zaočkovaní sa dňom zaočkovania stanú nositeľmi vírusu, pochopiteľne. My ostatní sa budeme ďalej povinne chrániť pred nimi rúškami, alebo sa budú chrániť oni pred nami, lebo si budú myslieť, že to my nakazíme ich? Presne tento druh výkladu totiž v minulosti fungoval v našich materských školách…

 9. Dr,Dusan Belacik

  Vzdy na svete boli,su a budu 2 protikladne sily kroew tboria realitu/+ a -/.Su i v zlozeni hmort atomov zemi,cloveka i vesmiru/viditelna ci sveelna a tmava,neviditelna hmota vesmiru,pritazlive a odpudive sily,vojna a mier,klud,nehybnost a a nepokoj pohyb,smrt a zivot,TO SU ZISTENE FAKTA.ti ktori chcu ptoti tomu bojovat su iba snilkovia a fanatici a blazni nachadzajuci sa v kazdej organizacii sveta ktoru sme amali v minulosti sucastnosti a budeme ju mat i vbuducnosti.ZMETIT TO JE SIALENSTVO LUDI.Situacia s korona virusom bola umele vytvorena aby uskutocnila urcitu svetovu spoloccensku ulohu ktoru nepozname.

 10. Dr,Dusan Belacik

  Zistil som ze ochrana proti Korona virusu na jednej strane znemoznuje,nici a zabija ovela viac ludi na celom svete nez ochranuje a na strane druhej tvori nove podnikania, a zisky,

 11. Vatikán veľa vecí zahmlieva, ale v tomto ide na interakciu vedy a viery…
  možno by bolo vhodné vrátiť sa k 5.koncilu a „kresťanskému učeniu z r.553″…Jozef

Pridajte komentár

*