Korčok je vážna bezpečnostná hrozba. Z jeho vyhlásení je jasné, že by neváhal poslať slovenských synov zomierať na ukrajinský front. Preto sa nikdy nesmie stať prezidentom!

HOMEOPATIA – svedectvo lekárky MUDr. Emílie Vlčkovej (detskej lekárky)


Print Friendly, PDF & Email

HOMEOPATIA – svedectvo lekárky MUDr. Emílie Vlčkovej (detskej lekárky)

Som detská lekárka, matka 4 detí. Po opakovanom odporúčaní homeopatických liekov pre deti (prírodná liečba, bez vedľajších účinkov) som sa prihlásila do Slovenskej homeopatickej spoločnosti – SHS.

Je to spoločnosť lekárov a farmaceutov a podľa stanov organizuje vzdelávacie podujatia na Slovensku len pre nich. Homeopatia je súčasťou alternatívnej medicíny. V zahraničí ju používajú popri lekároch aj školení liečitelia.

Na Slovensku sa SHS snaží legislatívnymi zmenami stať súčasťou medicíny vedeckej, preto laických liečiteľov neprijíma. V rokoch 1991-1993 prešli homeopatické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv – SÚKL a sú bežne dostupné v lekárňach.

V roku 1995 dostal Inštitút RHODON–S – francúzska škola homeopatie súhlas so zaradením homeopatie do ponuky dobrovoľných prednášok na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tieto fakty iba zdanlivo svedčia o vedeckom charaktere homeopatie.

Pretože na Slovensku nebola tradícia homeopatie, prvé kurzy viedli lektori zo zahraničia. Podľa toho hovoríme o škole francúzskej, rakúskej, anglickej, indickej. Medzi jednotlivými školami sú odlišnosti, ale základné princípy homeopatie sú všade zachované:

1. princíp: similia similibus curantur – podobné sa lieči podobným.

To znamená, ak zdravý jedinec požije veľké dávky napr. chinínovej kôry, pocíti na sebe chorobné príznaky. Ak takéto príznaky nájdeme na chorom pacientovi, chinínová kôra ho vylieči.

2. princíp: princíp riedenia

Objaviteľ homeopatie, nemecký lekár Hahnemann, zistil, že účinky látky pretrvávali i keď ju riedil. Dokonca účinky boli hlbšie a účinnejšie na organizmus. Viacnásobným pretrepaním sa dosahuje dynamizácia účinnej látky v rozpúšťadle.

Ja som začala so vzdelávaním v homeopatii v roku 1995. Absolvovala som rakúsku školu, z ktorej mám i skúšku, ďalej som navštevovala prednášky z indickej – Revolučnej homeopatie, kurz BIHOST – metóda biochemicko-homeopatickej regulácie metabolizmu.

Ako lekárka a matka malých detí som bola liečbou homeopatickými liekmi nadšená. Moje deti takmer 5 rokov nebrali antibiotiká. Infekcie dýchacích ciest im prechádzali rýchlo a bez komplikácií. Vysoké teploty pri virózach poklesli a ochorenie ďalej nepokračovalo.

Dcére som homeopatikami vyliečila bronchitídu po tom, čo jej nezabrali nasadené antibiotiká. Mne na druhý deň po podaní homeopatika zmizla bradavica.

Popálenina na ruke sa po aplikácií homeopatickej masti zahojila bez jazvy. Deťom som podala konštitučný liek a pri akútnych stavoch som používala i polykompozitné prípravky. Účinky homeopatických liekov, ak boli nasadené správne, boli tak evidentné, že nešlo o placebo efekt.

Vedľajšie účinky homeopatických liekov sa nikde neuvádzajú. V prvých rokoch používania homeopatie som bola tak nadšená úspechmi liečby, že som negatíva nepripúšťala. Až po dlhšom používaní som zistila, že vedľajšie účinky sú! Na telesnej úrovni veľmi ojedinelé.

Ale závažné na psychickej a duchovnej úrovni! V detskom veku psychika dozrieva, preto sú následky o to ťažšie.

Homeopaticky som liečila svoju rodinu a známych. Nemala som otvorenú prax, ale uvažovala som o tejto možnosti. Každý vyliečený pacient ma pobádal ďalej sa vzdelávať. Prípady prezentované na seminároch boli udivujúce – vyliečený pacient so sklerózou multiplex, zlepšená astma…

Pri homeopatickom vyšetrení som postupovala klasickou cestou. Vzala som podrobnú anamnézu, pýtala som sa na činnosť fyziologických funkcií ( dýchanie, trávenie, vylučovanie, spánok), na okolnosti, za ktorých sa zlepšujú alebo zhoršujú chorobné príznaky, na psychické črty, na sny…

Snažila som sa vyhľadať kľúčové, vedúce, nápadné symptómy, repertorizovala som ich (v homeopatickom repertoriu som podľa symptómov vyhľadala homeopatický liek). Takto vedené vyšetrenie pacienta mi trvalo 1-1,5 hod. Snažila som sa podať konštitučný liek.

V akútnych stavoch som podávala na základe osvedčených indikácií polykompozitné lieky.

Postupne som prišla na to, že ak chcem robiť homeopatiu rýchlejšie a účinnejšie, potrebujem i prístroje. Kúpila som si merací prístroj založený na EAV – metóde. Týmto prístrojom sa môže pacient otestovať a tým sa overí správnosť homeopatického lieku.

Tiež sa pomocou neho dá i potrebný homeopatický liek vyrobiť. Druhý prístroj, ktorý som kúpila bol vreckový diár – PSION. Podobá sa väčšiemu mobilnému telefónu. Na displej sa dá písať názov homeopatika, meno pacienta…

Stlačením klávesy sa podá homeopatický liek priamo pacientovi, alebo sa pošle ako SMS správa priamo do organizmu pacienta. Neuveriteľné!!! Ale veď homeopatia je informačná liečba!!! Tomuto som uverila. Prístroj som niekoľkokrát použila. Fungovalo to!

Pýtala som sa, akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje? Môj brat (elektrotechnický inžinier so zameraním na lekárske prístroje ) ma nazval naivnou, keď verím na také veci. Po prezretí prístroja skonštatoval – to je obyčajný diár vyrobený v roku 1989. Nerozumela som tomu.

Homeopatia vychádza z 2 princípov. Ale akým mechanizmom pôsobia homeopatické lieky na ľudský organizmus, to zatiaľ nikto vedecky čiže experimentálne nedokázal. Sú na to len rôzne hypotézy:

A – homeopatický liek priamo zvýši vitálnu energiu pacienta, a tým si organizmus sám poradí s chorobou. (Vitálna energia je energia v živých sústavách, ale zatiaľ ju nikto fyzikálne, chemicky nedokázal ).

B – hypotéza francúzskeho profesora biochémie Benveniste o „ pamäti vody“. Profesor tvrdí, že voda si uchováva pamäť molekuly, ktorá v nej pláva. Vyvolal búrku kritiky vo vedeckom svete. Hypotéza je v protiklade k poznatkom fyziky a chémie. Podľa hypotézy voda by mala pamäť všetkého čo v nej plávalo!!!

C – homeopatia je informačná liečba. Vychádza z teórie, že informácia je popri hmote a energii tretím stavebným prvkom vesmíru. Podľa tejto hypotézy pri homeopatických liekoch platí, že nelieči chemický účinok ale informácia!!! Informácia nasmeruje imunitný systém človeka tak, aby sa sám uzdravil.

D – teória vlnenia veľkých molekúl???

Som veriaca a stále som sa pýtala, prečo niektorí ľudia odmietajú homeopatiu. Videla som pacientov, ktorí boli homeopatickými liekmi vyliečení. Nevedela som ako účinkuje, ale nikto mi nedal uspokojivú odpoveď čo je na homeopatii zlé.

Zbohom vysoký krvný tlak

Túžila som poznať pravdu a prosila som Boha, aby mi ju ukázal.

V apríli 2001 sa mi dostala do rúk kniha MUDr. Judith Erdélyovej: „Alternatívna medicína vo svetle Biblie“. Autorka tu rozoberá niektoré metódy alternatívnej medicíny a často ich prirovnáva k mágii a okultizmu.

Premkla ma hrôza, lebo i homeopatia je jednou z metód alternatívnej medicíny. Jej názor na homeopatiu som neprijala ale o to úprimnejšie a naliehavejšie som sa obrátila na Boha.

Modlila som sa: Pane Ježišu, prosím ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu. Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Nevedela som, aká je to modlitba, až potom som prišla na to, že som sa modlila modlitbu autoexorcizmu.

Ďakujem nekonečnej Božej milosti za to, čo sa po tejto modlitbe dialo s mojím myslením. To, čo som nechápala, odrazu sa mi začalo vyjasňovať.

Prístroje! Napísať na obrazovku vreckového diára názov homeopatického lieku, meno a dátum narodenia pacienta a stlačením klávesy odoslať to do organizmu pacienta a pacientovi sa zlepší stav, veď to je biela mágia!!!

Vyrobiť homeopatikum na prístroji len tým, že vytvoríme spojenie s testovacím homeopatikom, veď to je tiež biela mágia!!! Všetko toto vychádza z homeopatie. Ale ako je to možné?

Vysoké riedenia, veď tam nie je nič z bylinky a predsa účinkuje hlbšie a dlhšie na organizmus ako koncentrovaný roztok – premkla ma hrôza, keď som si to uvedomila. Rozhodla som sa ani to nepoužívať. Ale čo francúzska škola, veď to sú nižšie riedenia, tam hádam účinkujú byliny?

Nevedela som a sama som si kládla otázky. V tomto stave som išla na spoveď. Všetko som rozpovedala. Prístroje… Nakoniec som ešte dodala: ale ešte stále neviem prečo je tá homeopatia zlá, veď lieky sú vyrobené z bylín? Asi o 2 hodiny po spovedi som mala chvíľu času.

Otvorila som si brožúrku, ktorú mi kúpil manžel, keď som mu všetko vyrozprávala. Bol to Pastiersky list Konferencie biskupov z Toskánska: „Mágia, veštenie a démonské vplyvy“. Na 11. strane čítam: Existuje mágia napodobňovania, podľa ktorej podobné plodí zase podobné.

V tom okamihu som si spomenula na 1. princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným a bolo mi jasné, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie!!! A z toho pre mňa vyplývalo žiadna homeopatia, ani nízke riedenia, ani francúzska škola. Tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu sa jedná o mágiu, o bielu mágiu!!!

Už Hahnemann začal robiť skúšky liekov na zdravých ľuďoch. Po požití lieku sa spíšu všetky ťažkosti, pocity, ktoré títo dobrovoľníci mali. Skúšky liekov robia homeopati stále. Sú z toho už 1000 – stranové knihy.

Keď mám pacienta, a poznám jeho ťažkosti, v týchto knihách vyhľadám homeopatický liek, ktorý ho vylieči. To je princíp podobnosti. Takto sa predpisuje homeopatický liek. Nepredpisuje sa preto, že bylina má antiseptické, diuretické a iné účinky…

Homeopat myslí úplne inak ako lekár vedeckej medicíny!

Moje rozhodnutie skončiť s homeopatiou bolo jednoznačné. Niektoré slová Sv. písma boli práve mne adresované: Dt 18,9-14: „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“

Všetkým známym som povedala, že končím s homeopatiou a pre aké dôvody. Spálila som knihy – Sk19,19: „A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili.“

Veľké pokúšanie som mala pri prístrojoch. Chcela som ich vrátiť. Nakoniec som i tie spálila. Po tomto mojom rozhodnutí sa v našej rodine diali zvláštne veci. Celý čas neochvejne dôverujem Bohu.

Hneď mi ochorel syn na angínu, po ňom ďalšie deti – dostali teplotu, kašlali. Ochorela som i ja. Takmer po 5-tich rokoch som použila antibiotiká pre hnisavú angínu. Kolegyňa homeopatka sa ma spýtala, či opäť chcem liečiť antibiotikami. Je tomu takmer rok a antibiotikum som použila len jedenkrát.

Staršia, 9-ročná dcéra, keď brala homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, na homeopatiká som ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla. Povedala mi, že bol taký, ako vo filme „Ježiš“, ktorý sa premietal v kinách po celom Slovensku.

Sen sa jej 2-krát zopakoval. Modlila som sa s ňou. Po modlitbe sa už nezopakoval, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával. Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu.

Boli to strašné stavy – nemohla dýchať, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov. Raz ma napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave, nahnevaná, položila som na ňu ruku a modlila sa. Na moje prekvapenie nasledujúce noci spala kľudne.

Pýtala som sa známych, ktorí brali homeopatiká. Ich deti tiež pre zlé sny nechceli spať v detskej izbe, zo sna kričali, počas dňa boli neovládateľné…

Pochopila som to. Ak začnete brať homeopatiká, fyzicky sa uzdravíte, alebo sa váš stav zlepší, ale do vášho srdca vstúpi zlo. Začnete pociťovať hnev, strach, zlobu, neviete odkiaľ to prichádza. Dostanete neovládateľné túžby po niečom.

Dospelý človek dokáže pokušeniam zla odolať ak má citlivé svedomie. Ešte jeden postreh. Skončila som s homeopatiou a moje deti sa začali tešiť z modlitby. Predtým sa im často do modlitby nechcelo. A potom samé začali sa modliť  ruženec, čítali Sv. písmo.

Záver: „Veľkosť“ Hahnemanna, zakladateľa homeopatie je v tom, že vniesol mágiu do medicíny. Je tomu 150 rokov a stále majú lekári a farmaceuti ale i laici problémy s rozlíšením.

Čo je to mágia? Katechizmus Katolíckej cirkvi píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktoými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov.“

Mágiu delíme na bielu a čiernu. Veľa ľudí si myslí, že biela mágia je dobrá. No biela mágia je zlá. Prečo sa volá biela? Pretože vyzerá nevinne. Idete za nejakou osobou a ona sa Vám skrze nejaký rituál pokúša pomôcť.

Prídete k homeopatovi. Poviete všetko o svojich fyzických a duševných ťažkostiach. Dôležité sú i sny. A homeopat hľadá kľúčové, vedúce „znamenia“, symptómy, tie sú najdôležitejšie pre nájdenie správneho homeopatického lieku.

Keď skončí s rozhovorom, hľadá liek v knihách, alebo na počítači, alebo si vás vezme k EAV prístroju alebo vo vedľajšej miestnosti chytí kyvadlo a pýta sa ho na liek, alebo si priloží prsty pravej ruky na ľavé zápästie a dostane odpoveď.

Každý homeopat má svoj rituál, ktorým hľadá správny homeopatický liek. Vyzerá to tak nevinne. Chcete, aby vám pomohol, no cena je príliš vysoká.

A realita je takáto: Biela mágia je odsúdená Bohom!!!

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Mna by celkom zaujimalo, kolko a ktory farmaceuticky koncern plati pani Vlckovej za to stredoveke tmarstvo. Ja som u syna draho zaplatil za „medicinsky“ postup podobnej „odbornicky“ akou je Vlckova – dieta s refluxom otravila antibiotikami, neskor nespravnou liecbou u neho vyvolala astmu (vsetko len pre lekarkinu obmedzuenost a odbornu neschopnost) a trvalo mi 5 rokov a 30 tis. Eur, kym som dal dieta ako tak do poriadku. Ked som si precital clanok p. Vlckovej, uz sa tomu nedivim, pretoze ak dostane lekarsky diplom aj taky obmedzenec ako p. Vlckova, samozrejme je tazke najst kvalifikovanu medicinsku pomoc.
  Urcite bude lepsie, ked ostaneme rukojemnikmi farmakoncernov, ci vymyvacov mozgu.

 2. to Miro…tak asi zapomínáte na jednu velmi podstatnou věc, za homeopatiky stojí působení sil, které opravdu učinkují….v podstatě řeší přiznaky ale neřeší přičinu…takže pokud chcete za nějaou dobu zjistit, ýže máte depresi, nedaří se vám…tak se určitě tyto stavy dostaví….Homeopatika jsou svinstvo, znám spoustu lidí kterým pomohly ale žel rozjely za několik let potíže a to mnohem a mnohem horší a silnější…ďabel totiž sám o sobě učinkuje pokud mu dáme prostor….dik

 3. a ještě jedna věc…pokud znám min. 10 homeopatiků, kteří jsou úspěšní a sami provozují a vyznávají prapodivné směry o kterých se nemluví aby lidé nebyli děšení…jsou to lidé kteří medicínu nevystudovali ale troufají si lidem kteří k nim přicházejí pro pomoc nařízovat aby vyloučili klasickou medicínu…tak si říkám jelsti by stejně jako lékaři neměli být trestně zodpovědní.

  • rachella, prepacte mi, ze reagujem neskor, moj zivot dava zmysel aj ked sa nezapajam do bezduchych diskusii. Budete asi tiez obet vymyvania. Kde v mojom prispevku je nieco o homeopatikach??? Existuje bezpocet metod liecby a ich pouzivatel ma byt znaly pouzitia. Ja reagujem nato, ze v doktrine, ktora lekarov stavia na piedestal bohorovnosti pri poznani ludskeho organizmu, dokaze sa kvalifikovany lekar znizit k tak pochybnym praktikam. Pokial pani Vlckova skutocne robila to co pise, mali by jej zakazat vykonavat lekarske povolanie.

 4. Neskutočné ako sú niektorý ľudia aj pani MUDr. Emília Vlčková oblbnutý náboženstvom a dogmami. Obmedzený rozum, myslenie úplne zastavené. Vôbec nevie nič o príčinách zlých snov jej detí ale samozrejme hneď poukazuje že je to niečo zlé. Strach z neznámeho je úplne normálna vec a mala by si o tom niečo naštudovať. Konečne dala deťom niečo prírodné, čo im začalo pomáhať vo vývoji a miesto toho aby to skúmala tak hneď jej jej vymitý mozok náboženstvom samozrejme poradil že je to niečo zlé.
  1. náboženstvo zakazuje a odsudzuje akékoľvek rozšírenie vedomia, lebo keď si ho človek rozšíri, tak pochopí že náboženstvo mu klamalo a že je to len stroj na peniaze a voládanie a obmedzovanie myslenia
  2. ak by pani MUDr. Emília Vlčková mala otvorenú myseľ pre skúmanie, tak by zistila, že rozšírením vedomia je človek vnímavejší na svet okolo nás, na duchovný svet, alebo sa to dá nazvať aj iné dimenzie, alebo svet duše, či podvedomia. Ak si rozšírite vnímanie tak začnete mat bystrejšie uvažovanie, samozrejme živšie sny, v ktoré sa dokonca môžete naučiť ovládať. Štúdium týchto vecí je veľmi dôležité a je aj na celý život než človek príde na to ako to v skutočnosti všetko je. A o to tu ide. Všetko zamietnuť pod dogmou z náboženstva že je to niečo zlé je chyba a hlúposť.
  3. svet je oveľa zložitejší ako si to väčšina z vás predstavuje a je tu niečo viac, čo väčšina ľudí nevidí. Nieje to žiaden okultizmus. Je to pôvod všetkého života vo vesmíre. Kto hľadá ten nájde.
  najväčšie zlo čo tu kedy bolo je náboženstvo a to preto lebo sa snaží zastračovať a obmedzovať vymyslenými nezmyslami. Každú noc keď spíte tak navštevujete astrálne svety, kde vás liečia a dopĺňajú energiou. Inak by ste cez deň nemali dostatok psychickej energie. Ak si niekto z vás rozšíri vedomie, tak tieto svety môže navštevovať rovnako pri vedomí ako cez ďen keď nespíte. Tie svety sú rovnako reálne ako náš svet. V tých svetoch sa môžu realizovať vaše predstavy, takže keď mali vaše deti zlé sny, boli to len ich vlastné výtvory. A nie niečo zlé pred čím sa treba chrániť. Je to niečo čo sa treba naučiť. Treba na sebe pracovať, aby človek bol pozitívne naladený a nemal negatívne myslenie. Ak sa vám to podarí, tak vašim deťom skončia aj choroby, aj zlé sny.

 5. Ešte sa vyjadrím k homeopatikám. Choroba je alarm, ktorým sa nám telo rsp naše podvedomie snaži povedať že robíme v živote niekde chybu. Choroba nás má naučiť vnímať hlbší zmysel vo veciach. Boli ste niekedy chorý? Keď máte naozaj zlú chorobu, tak si vstupite do svedomia a začínate vnímať inak. Vaše podvedomie sa vám snaží niečo naznačiť. Snaží sa vám cez chorobu povedať že nejdete správnou cestou. Napríklad idete len po materiálnych veciach, alebo si ubližujete, alebo ubližujete niekomu inému. Alebo vaša životná cesta nieje taká akú ste si pred narodením naplánovali.

  Ak liekmi, či homeopatickami odstránite chorobu, ktorá mala za úlohu zmeniť váš život k lepšiemu. Lebo v skutočnosti nejde v živote o to aby ste žili a rodili deti, ale ide tu o to aby ste sa vo svojom vývoji niekam ďalej posunuly. O akom vývoji hovorím? O tom aby ste sa naučili všetky pozítívne charakterové vlastnosti. Aby ste sa naučili žiť v spoločnosti, aby ste zájem spoločnosti a zeme povýšili nad svoje osobné sebecké záujmi. Aby ste sa naučili príjmať aj rozdávať lásku. O to tu v živote ide. A komu na tom nezáleží, tak prídu choroby a tie ho k tomu buď prinútia, alebo zabijú.

  Ak teda odstránite chorobu, ktorá vám chcela niečo povedať, tak príde znova a ešte vo väčšej sile.

 6. Preto ak odstránite chorobu bez toho aby ste prišli na príčinu alebo zmenili myslenie, tak sa choroba znova vráti. To som chcel doplniť.

 7. Som šokovaná!!!!ale žiaľ, ešte stále je toľko nevedomých, zblbnutých a slepých ľudí, že si neuvedomujú, že náboženstvo nie je o viere – najsilnejšej sile vedomia, ale o manipulácii, strachu,udržiavania ľudí v bubline slepoty a pod.
  P.MUDr.úprimne a z celého srdca ľutujem…..a ešte viac ma mrzí, že takých ako ona je v realite života veľmi veľa aj v rade „lekárov“, ktorý akože „liečia“ , ale nikdy nevyliečia…..AMEN:0)

 8. Anna Dudová

  Som lekárka na dôchodku. Aj homeopatiu som študovala,ale nemala odvahu ju vykonávať v praxi. Má jeden problém, že je ťažké ju vyštudovať a nikdy neviete aké je to tzv.prechodné zhoršenie ,ktoré by sa malo upraviť. A nikdy neviete,či sa to samo zlepší. Je to proste risk. Ale ak zaberie a správne,tak dokáže zázraky. Aj rakovinu vylieči. Jej zjednodušená verzia je tzv.autopátia. Je vraj aj presnejšia,lebo liečba je individualizovaná. Ale aj tam je potrebné vedieť čo a ako- a vysoké riedenia sú nebezpečnejšie najmä pre ťažko chorých a starých – ako tie nízke. Aj v homeopátii rozhoduje o riziku veľmi často práve riedenie lieku. /Laici to často nazývajú koncentrácia-ale je to nesprávne/.
  K tej Dr.Vlčkovej- náboženstvo sa nedá objektívne dokázať ani vyvrátiť. Ide väčšinou o osobnú skúsenosť a vieru k pradávnym historickým udalostiam. Väčšina vzdelancov vie, že čosi silnejšie ako my existuje. Ale sme ešte málo vzdelaní a skúsení,aby sme si s tým poradili. Asi len s pomocou umelej inteligencie si viac pomôžeme. Ak ju budeme držať“na uzde“.
  BIBLIA-je to zbierka starovekého folklóru ?-ako tvrdia najmä ateisti? Alebo empirická skúsenosť ľudí a pod vplyvom nejakých zvláštnych prírodných úkazov pospájané názory?. Alebo je to všetko pravda, ale keďže ju spisovali nejakí obyčajní ľudia a teda omylní- tak preto je tam toľko protirečení? A spísaná bola až niekoľko storočí po Mojžišovi a po Kristovi. Darmo tvrdia ,že sa pôvodné papyrusy dôkladne uchovávali. Dnes by sa k takým problémom mal vyjadriť aj štatistický ústav-a pomenovať možnú chybovosť vzhľadom na všetky okolnosti.
  ALE- nevieme,čoho je schopné naše podvedomie. Má priam nami nepoznanú moc a silu a archív. A to aj archív z predošlých generácii.
  Kvantoví fyzici vyslovujú také názory a v praxi vykonané pokusy N.Teslu a Einsteina sú také šokujúce, že človek jen „zíra“
  A vieme, že aj pred objavom homeopátie sa aj nevzdelaní ľudia zvieratká vedeli intuitívne liečiť podobne. Čiže podobné-podobným.
  A že aj bez tejto liečby ľudia mali v sebe diabla niektorí a ubližovali tým najnevinnejším. Napr. takí šibnutí a určite aj nadržaní inkvizítori. A ich hon na čarodejnice a kadejakých čiernokňažníkov. Pri sadistickom mučení a upaľovaní mali tí debili a kadejaké inkvizítorské kreatúry určite aj orgazmus. A vtedy o homeopátii ani nechýrovali.

  A čo s tým všetkým? Čo nevieš dokázať, to nepopieraj.
  Ostáva len učiť sa, pozorovať, skúmať život a vesmír, históriu a aj Bibliu a všetky-najmä monoteistické náboženstvá, lebo sú si veľmi podobné, držať sa princípu ľudskosti.
  T.j. odmietať zákon tzv. džungle. Ľúte zvery nepatria do vyššej ríše inteligencie. Nedovoliť ľudský mozog poškodzovať alebo čo i len ovplyvňovať drogami, alkoholom a inými toxickými látkami. Potom človek už prestáva byť človekom. Nie vojny- ale chrániť ekológiu a regulovať pôrodnosť . Aspoň do doby, pokiaľ sa nepodarí čiastočne ovládať počasie/zazelenalé púšte a pod. / a pokiaľ sa nezačnú kolonizovať planéty v našej slnečnej sústave. Iné- to asi nebude možné. Alebo áno? Grygar-hybaj do debaty.
  Nie- cirkevné zákony všeobecne -ale ľudská justícia, rovnaké právo pre všetkých, prírodná a klasická liečba. Podporovať výskum a potom sa uvidí. A TO VŠETKO V SÚLADE S HLAVNÝMI tzv. PRIKÁZANIAMI- láska, milosrdenstvo, miernosť, pracovitosť!, ale aj dobrovoľná chudoba/no nie bieda/. Lebo konzumná spoločnosť s jej plytvaním, luxusom zbytočným, pýchou, znečisťovaním planéty-toto všetko je proti Biblii.
  Nebojte sa homeopátie-aj anglická kráľovská rodina sa ňou lieči. Ale je potrebné u nás sprísniť štúdium homeopátie. Nemôže jeden lekár robiť popri klasickej medicíne aj homeopátiu. Nezvládne to. A robiť výskumy aj v homeopátii. Kvantová fyzika pospája nakoniec všetky vedné aj medicínske odbory. MUDr.Kolenová z Košíc na svojich prednáškach vie veľmi pútavo hovoriť o homeopátii. Spomína niečo aj o duchu rastlín a pod. Prúving, sny a pod. Kvantová fyzika? Ešte málo vieme.
  Naše telá sú vraj len drobnými omrvinkami hmoty a „objem“ nám dávajú všakovaké elektromagnetické sily,ktoré držia štruktúry atómov a molekúl „od seba“.
  Objavujú sa články o akejsi živej energii, ktorú objavil istý Rus. Tá vraj preniká všade a mapuje aj naše želania. Má vplyv aj na homeopátiu? Aké sú dôkazy o jej existencii? Prečo sa o nej nevyučuje na školách? Vraj čas už plynie rýchlejšie/ja to pozorujem na sebe-/žart/,ale aj pravda/ Na druhej strane minimálne kremíkové batérie v tranzistoroch. A kremíka je všade plno. Liečivé vlastnosti žulových skál a mnoho iných šokujúcich informácii. A skál je všade plno.
  NO HOTOVÝ L A B Y R I N T.
  Na záver moja otázka pre Dr. Vlčekovú: myslíte si,že taká klasická MRI je bez komplikácii?. Mojej dcére rok po MRI chrbtice vznikli myomy maternice . A na podobnom princípe pracujúca magnetoterápia bolestí kĺbov/ale 10 000 krát menej intenzívna/ varuje, že liečba sa nesmie dávať pri žiadnom nádore-ani benígnom. BOŽE TO JE HR O ZA. VŠETCI SA U Ž BOJA. Ale staré mamy nás učili: strach má veľké oči.

  • Milá paní, negativní atributy lze přišít k čemukoliv, když člověk chce. Každý podle svého smýšlení. Kdo má negativní myšlení, jistě si v čemkoliv svoje negativa najde. Homeopatie pomáhá nešťastným lidem ke zdraví, nikdy jsem neslyšela o nočních můrách dětí po užití homeopatika. Vystudovala jsem homeopatii a v mé praxi jsem nikdy nic podobného nezaznamenala. Jak myslíme, to přitahujeme .

Pridajte komentár

*