Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

George Orwell varoval pred najnebezpečnejším druhom cenzúry – a deje sa práve teraz


Print Friendly, PDF & Email

George Orwell varoval pred najnebezpečnejším druhom cenzúry – a deje sa práve teraz

„Nepriateľ je gramofónová myseľ, či už človek súhlasí alebo nesúhlasí so záznamom, ktorý sa práve hrá.“ – George Orwell

Veľké technologické spoločnosti teraz otvorene cenzurujú populárne názory a vymazávajú vybrané stránky na sociálnych sieťach, ktoré údajne „ohrozujú smernice komunity“.

Samozrejme, neexistuje žiadne podrobné vysvetlenie, prečo spoločnosti ako You Tube a Facebook vymazávajú užívateľom vytvorené stránky a neexistuje rozumný spôsob ako na opätovné zavedenie týchto stránok apelovať.

Konečným cieľom tohto druhu cenzúry však celkom pravdepodobne nebude navodiť obávaný štýl sovietskych obmedzení na myšlienky, ktoré prekážajú establišmentu.

Logickejšie je očakávať, že tieto spoločnosti sa dostali pod vplyv sebavedomia monopolov a čoskoro zaznamenajú masívny pokles zhliadnutí, pád cien svojich akcií a vzburu nahnevaných akcionárov. Povedané inak, tieto spoločnosti sa samy strieľajú do nohy.

Už dnes prudko rastú alternatívne video platformy, ako napríklad BitChute.com, LBRY.tv, BrandNewTube.com a iné.

Napriek tomu, súčasná sociálno-politicko-mediálna klíma dnes pravdepodobne vyvolá vzostup ďaleko zákernejšieho a nebezpečnejšieho druhu cenzúry: autocenzúry.

Čo je to autocenzúra

Cambridgeský slovník definuje autocenzúru ako:

 „Kontrolu toho, čo hovoríte alebo robíte, aby ste sa vyhli pohnevaniu či urážke iných, no bez toho, aby vám niekto povedal, že je taká kontrola nevyhnutná.“

Wikipédia ju definuje takto:

 „Autocenzúra je akt cenzurovania alebo hodnotenia svojho vlastného prejavu. Robí sa zo strachu, podriadenosti, útlocitu či preferencií (skutočných alebo vnímaných) iných a bez zjavného tlaku ktorejkoľvek konkrétnej strany alebo úradnej inštitúcie.“

Povedané inak, autocenzúra je dobrovoľné umlčiavanie svojho ja zo strachu z neoficiálnych represálií.

Tie represálie sa môžu prejavovať v mnohých formách, mäkkých a tvrdých, no na svojej najzákladnejšej úrovni sa týka strachu z toho, čo si o vás pomyslia alebo povedia iní, keď sa im nepáči, čo počujú.

Táto forma cenzúry sa už udomácňuje a je výsledkom strachu, ktorý majú jednotlivci z rozhnevania davov a signalizovania cnosti hordám pokryteckých osobností.

Je to strach, že všetko, čo poviete, môže byť a bude použité proti vám pred súdom verejnej mienky a politickej korektnosti. Že už len vyjadrením vášho názoru na niečo riskujete napadnutie tyranmi v čiernych odevoch s megafónmi, fyzické vypratanie z reštaurácií alebo prenasledovanie pri vykonávaní bežných životných činností.

George Orwell o autocenzúre

O autocenzúre intenzívne písal v závere 2.svetovej vojny George Orwell.

Keď chcel vydať svoju klasiku Zvieracia farma, ktorú napísal počas vojny ako metaforickú kritiku sovietskej spoločnosti, odmietol ho celý rad vydavateľov, ktorí sa báli, že urazia prevládajúci dobový pocit, že by sa Zväz sovietskych socialistických republík nemal kritizovať, kvôli obave z vyprovokovania diplomatického sporu so Spojeným kráľovstvom.

Nekritizovať ZSSR neprikazoval vydavateľom a editorom zákon, no nerobili to, aby neurazili politický establišment a populárny postoj. A tak Orwell napísal úvod k Zvieracej farme, vysvetľujúci účinky autocenzúry na slobodnú spoločnosť.

Orwellov krátky list nazvaný „Sloboda tlače“ trefne opisuje situáciu, ktorej čelíme dnes.

Prírodná liečba osteoartritídy

 „… hlavným nebezpečenstvom pre slobodu myslenia a prejavu v tejto chvíli nie je priame zasahovanie Ministerstva informácií (pravdy) ani iného oficiálneho úradu.

Keď sa vydavatelia a redaktori snažia nedávať do tlače isté témy, nie je to preto, že sa boja žaloby, ale preto, že sa desia verejnej mienky.

V tejto krajine je najhorším nepriateľom, akému musí spisovateľ alebo novinár čeliť, intelektuálna zbabelosť a o tomto fakte sa, podľa mňa, nehovorí tak, ako si zaslúži.“ – George Orwell

Orwell vo svojej kritike pokračuje:

 „Nepopulárne myšlienky je možné umlčať a nepohodlné fakty držať v tme bez potreby akéhokoľvek oficiálneho zákazu.

Každý, kto dlho žil v cudzej krajine, bude poznať prípady senzačných podrobností správ – vecí, ktoré by si svojou podstatou zaslúžili veľké titulky – ktoré boli z britskej tlače vynechané. Nie preto, že zaintervenovala vláda, ale kvôli celkovej tichej zhode, že zmieňovať ten konkrétny fakt by sa „nehodilo“ .

Pokiaľ ide o dennú tlač, dá sa to ľahko pochopiť. Britská tlač je extrémne centralizovaná a väčšinu vlastnia zámožní ľudia, ktorí majú všetky dôvody byť v istých dôležitých témach nečestní.

Lenže ten istý druh skrytej cenzúry funguje aj v knihách a periodikách, ako aj v divadelných hrách, filmoch a rozhlase.

V každom danom okamihu existuje ortodoxný súbor ideí, o ktorých sa predpokladá, že ich bez námietok prijmú všetci správne zmýšľajúci ľudia. Povedať toto, tamto či ono nie je presne zakázané, no hovoriť to „sa nepatrí“, práve tak, ako sa vo viktoriánskych časoch „nepatrilo“ zmieňovať o nohaviciach v prítomnosti dámy.

Všetci, ktorí sa prevládajúcej ortodoxnosti vzoprú, zistia, že sú prekvapivo účinne umlčaní. Prirodzene nepopulárnemu názoru sa takmer nikdy nedostane poctivého vypočutia, tak v populárnej tlači, ako ani v intelektuálskych periodikách.“

Pre slobodu a demokraciu je nevyhnutná široká paleta názorv

V tejto dynamike robia vplyvy odborného a komerčného tlaku pre umlčanie iného názoru viac, než by mohlo dokázať akékoľvek oficiálne nariadenie o cenzúre.

Keď hovoríme o dôležitosti slobody tlače, americký spisovateľ E. B. White hovoril o tom, ako je kultúrne dôležité mať mnoho nezávislých stanovísk a nebojácnych spravodajských organizácií, hlásajúcich širokú paletu ideí.

 „Tlač v našej slobodnej krajine je spoľahlivá a užitočná nie kvôli svojej dobrej povahe, ale kvôli svojej veľkej diverzite. Pokiaľ existuje veľa vlastníkov, venujúcich sa každý svojej vlastnej odrode pravdy, máme my ľudia príležitosť dospieť k pravde a prebývať vo svetle.

Rozhodujúca je rozmanitosť vlastníctva. To len vtedy, keď je niekoľko vlastníkov, alebo keď je, ako pri vládou kontrolovanej tlači, jeden vlastník, sa pravda stáva neuchopiteľnou a svetlo slabne.

Pre občana v našej slobodnej spoločnosti je nesmiernym privilégiom a nádhernou ochranou mať prístup k stovkám periodík, z ktorých každé ponúka svoje vlastné presvedčenie.

Bezpečie je v počtoch: noviny si navzájom odhaľujú svoje hlúposti a prehrešky, navzájom si opravujú chyby a vyvažujú svoje predpojatosti. Čitateľ sa môže slobodne pohybovať v celej úvodníkovej bujabéze a hľadať v nej ten jediný kúsok ryby, na ktorom záleží – pravdu.“ – E. B. White

Záverečné úvahy

Cenzúra médií je posun v toku informácií, zatiaľ čo autocenzúra je posun vo vedomí. Je to nebezpečný základný kameň skupinového myslenia.

Do toho bodu sme zatiaľ nedospeli, ani zďaleka, ako je zrejmé z faktu, že sa do hašterenia s druhou stranou na sto percent zapájajú obe strany politického spektra.

No s pokračujúcim odkláňaním sa od spoločenského dialógu a s pocitom väčšej moci korporácií a ďalších inštitúcií nútiť svojich zamestnancov a klientov neoficiálne sa prispôsobiť jednému či inému politickému názoru, vkradne sa autocenzúra do našej kultúry viac.

Budete mať odvahu byť sami sebou, keď sa dá do pohybu tlak na cenzúru internetu?

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: wakingtimes.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Hrozné, hrozné – keď som dnes ráno v rádiu počula, že vo Veľkej Británii začali očkovať dôchodcov (chudáci nikto im nepovedal vedľajšie účinky týchto vakcín).
  Až takto všetko kleslo – len peniaze, len depopulácia. Dôchodkové fondy sú vykradnuté, tak treba likvidovať dôchodcov.

 2. Niečo som prekopírovala z prejavu Dr. Liptáka:
  Peter Lipták, všeobecný lekár, hovoril o zneužívaní pandémie na mocenské a politické ciele. Podľa neho ide o informačnú vojnu, keď namiesto pojmu „chorý“ sa používa výraz „pozitívne testovaný“. Lenže to je nezmysel: iba chorý človek je chorý.

 3. Tento blog som prekopírovala:
  If you have a loved one in a nursing home … now is the time to get them out of there.
  Keď máte svojho milovaného v domove dôchodcov teraz je čas ho odtiaľ vybrať.

 4. K článku – nastúpi „šeptanda“. Lenže systém potrebuje vedieť, čo si ľudia myslia – aby mohol pufrovať napätie. Za komančov a pred nimi zbierali tieto informácie tajnáši po krčmách – zlaté pravidlo – o politike sa v krčme nerozprávaj. Pokiaľ niekto umlčí sociálne siete – tak mu papiňák vybuchne rovno do ksichtu!
  ———————————-
  Len pomenovanie problému nie je riešenie problému – je to taká polopravda. Tento typ lebiek vždy veští nejaký podraz – je fuk, či proti bratovi či proti nám. Ak by jej brat zmizol z povrchu zemského – keďže nivočí celé rodiny a – Slováci sú najkrutejší národ na svete, keď ich už niekto poriadne naserie – stala by sa jeho dedičkou a možno ho prežije. Otázka – počuli ste ju, že by brata vyzvala k odstúpeniu? He he! Hitler odstúp! – nech kvôli tebe nemrznú ľudia na námestiach a nech majú slovenské rodiny čo do nezarúškovanej huby! Tfuj tajbl!
  https://www.infovojna.sk/article/matovicova-sestra-v-nudzovom-stave-menilo-ustavu-len-nacisticke-nemecko

 5. https://orgo-net.blogspot.com/2020/12/covid-19-neni-koronavirus-ale.html
  COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů
  Pachatelé VELKÉ PODVODEMIE prohlásili COVID-19 za koronavirus (konkrétně za nový koronavirus SARS-CoV-2) pro záměrné zmatení mezinárodní lékařské a vědecké veřejnosti, za účelem toho, aby léčba byla prováděna neúčinně, pomocí pro ně výnosných léčebných postupů, a aby bylo dosaženo povinného očkování Covid vakcínou a zavedení certifikátu o imunitě.

 6. Jednoduchá

  Milá p.Jean- opäť ste dala kopec dob.teda pravd.infor.o covidcirkuse- áno, toto si treba uvedomiť, že títo starkí v DD môžu dostať v krát.čase jednosmer.lístok na 2.svet, ako to Vy hovorievate – do nebíčka ……..hm a tým starým ľuďom vo VB to určite nikto nepovedal, ba práve, spomínam si, že vždy tá ELITA ??? hore tvrdí, že je to pre nás 1.pomoc! :-(((……….. ako hovoríte p.Maroš, sestra IM by ho mala vyzvať k odstúpeniu, keď tak nerobí, možné je všeličo……………… a vrátim sa ešte k Vám p.Jean- výbor.príspevok z ,,Proti prúdu“….či bude niekto naň v Čechách reagovať ? Uvidíme…..a tiež veľmi zaujím,bol prísp.o vedcovi Kary Mullisovi- pričinil sa objav význ.chem.reakcie, pomocou kt.sa dokáže odhaliť jediná molekula DNA vo vzorke, je to práve to, čo súvisí s touto umelo vytv.civ.situáciou….no a zaujímavé je, že naraz 4 -5 mes.pred spust.covid.cirkusu naraz zomrel…….. stále si myslím, že musíme vydržať a tiež musíme si CHRÁNIŤ SVOJE ZDRAVIE !……………………..

 7. K článku…
  „Prostřednictvím sociálních médií lze nahrát na web jakékoliv video nebo obraz. Neznamená to ale, že tam každý takový materiál také zůstane. Na tom, aby uživatelé viděli jen schválený obsah, ve skrytu pracují desetitisíce „čističů“. Úlohou čističů, najímaných společnostmi jako Facebook nebo Google, je vyhledávat a mazat závadný obsah. Působí v utajení, přesto se filmařům podařilo kontaktovat některé z „moderátorů obsahu“, kteří pracují ve filipínské Manile. Jejich zkušenosti zahrnují otřesné zážitky při setkání s dětskou pornografií nebo se záznamy islamistického vraždění. Postupná devastace psychiky moderátorů ale není jediným problémem existence této profese. Jako závadný je totiž často vyhodnocen i obsah, který nevyhovuje vládám jednotlivých zemí nebo znepokojivým způsobem vypovídá o realitě válečných konfliktů. Kde už se snaha zabránit šíření zla mění v nebezpečnou cenzuru? “
  https://www.freefilm.to/film/cistici

 8. Ohľadne cenzúry je článok v decembrovom čísle časopisu Zem a Vek.

Pridajte komentár

*