Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Detoxikácia organizmu od ortute, olova a iných ťažkých kovov


Print Friendly, PDF & Email

Detoxikácia organizmu predstavuje zbavenie organizmu od usadených ťažkých kovov a súčasného odstránenia tzv. ”ložiska” – amalgámových výplni. Prevádza sa pomocou tzv. komplexotvorných látok, ktoré dokážu ortuť viazať a vylúčiť z organizmu. Existujú viaceré možnosti detoxikácie, napr. pomocou  DMPS, DMSA, Glutation, Chlorella alebo Koriander.

DMSA a DMPS

Dimercaptobernsteinova kyselina (DMSA) je podobne ako dimercaptopropansulfonova kyselina (DMPS) di-thiol. Sírovo – kyslíkové konce molekúl oboch týchto kyselín sa ponúkajú ako vhodní partneri na viazanie ťažkých kovov. DMSA viaže ťažké kovy a vo veľkej miere ich vyvádza hlavne cez ľadviny a ostatné vylučovacie orgány.

Hlavné rozdiely v pôsobení  DMSA a DMPS:

– DMSA je menej toxické ako DMPS

– DMSA je viac účinné proti organickej ortuti ako DMPS

– DMSA viaže ťažké kovy hlavne v črevách a v pečeni, DMPS predovšetkým v obličkách

– DMSA prechádza na rozdiel od DMPS vďaka svojej molekulovej štruktúre aj cez mozgovo – krvnú bariéru. V pokusoch na zvieratách sa jedine pomocou DMSA podarilo zmobilizovať ortuť usadenú v mozgu.

– DMSA viaže  ťažké kovy v nasledovnom poradí: Cd-Pb-Fe-Hg-Zn-Ni (kadmium – olovo – železo – ortuť – zinok – nikel), u DMPS sú zinok  a meď viazané ešte pred ortuťou.

– Možnosť alergie je u DMSA oveľa menšia ako u DMPS, takže sa DMSA hodí aj na dlhšie užívanie.

Podľa najnovších dát je detoxikácia s DMSA vysoko efektívna a pre organizmus pacienta malo zaťažujúca. DMSA prekračuje mozgovo – krvnú bariéru a slúži tak k vnútrobunkovej detoxikácii usadenej ortuti v mozgu.

DMSA je povolený americkou organizáciou Food and Drug Administration (FDA) pre liečbu a otravu olovom u deti a je považovaný  pre túto populáciu ako bezpečný a overený preparát.

ČO JE AMALGÁM?

Amalgám sa používa už 150 rokov v “starostlivosti” o chrup. Avšak už po dlhé roky sa mnohí stomatológovia a pacienti búria proti tejto zliatine. Až do posledného času bohužiaľ bezvýsledne.

Zloženie

Amalgám je zliatina z ortute a ostaných kovov. Pozostáva zo striebra, ortute, medi, zinku a cínu. Ortuť je v tejto zliatine zastúpená 50% , zastúpenie ostatných kovov je pohyblivé.

Nevýhody amalgámu

Vysoká záťaž pre pacienta v podobe chronickej otravy.

Nestáva sa, že by mal človek okamžite poškodené zdravie založením amalgámových výplní.  Oveľa horšia je však chronická otrava. Priame spojenie medzi založením amalgámových výplní a symptómami otravy nie je vtedy, keď sa táto prejaví  väčšinou už dostupne a dokázateľne.

Kto by myslel na to, že plomby založené pred 10. rokmi môžu byť  zodpovedné za rôzne zdravotné ťažkosti.  Nikto nedokáže do dnešného dňa, koľko ľudí má poškodené zdravie  “vďaka” amalgámu.

Do dnes nebolo oficiálne uznané nebezpečenstvo poškodenia zdravia amalgámom a taktiež neexistujú žiadne výskumy tejto otravy.  Koná sa jednoducho podľa motta: “čo nesmie byť, to ani nemôže byť.”

Viete, čo vzniká keď sa pomocou kyseliny (slín) spoja dva kovy? Áno? Už v skole sa o tom učíme, že vzniká elektrický prúd. Toľko ku vzniku “ústnej baterky.” A vedeli ste aj to, že elektrický prúd vyťahuje kovy z ich väzieb? To znamená, že pacient ortuť so svojich výplní prehĺta a inhaluje.

Zo strany zástancov amalgámu býva tvrdo poukazované na to, že človek prijíma ortuť aj z iných zdrojov:

– Ryby a “dary mora” – 2,3 µg ortute/100 gr

– Iné potraviny – 0,3 µg ortute/100 gr

– Zubný amalgám – 3,8 – 21 µg ortute/100 gr

Ako vidíme zaťaženie ortuťou zo zubných výplní je vyššie ako zo všetkých ostatných prameňov dohromady.

Usadzovanie ortute

Ortuť je ťažký kov a tak keď sa dostane do organizmu, sa v ňom usadzuje. “Obľubuje” predovšetkým nasledovné orgány v poradí ich zamorenia:

– Nervy

– Mozog

– Kosti (čeľusťové)

– Pečeň

– Cez placentu prechádza na ešte nenarodene dieťa!

– Ústna sliznica

– Zabraňuje šíreniu nervových stimulov

Fakt, že ortuť „ide na obličky“ je skutočnosť známa už viac ako 200 rokov. Už v minulých storočiach sa ľuďom, u ktorých sa chcelo docieliť zvýšené  vylučovanie moču , podávali vysoké dávky ortute. Taktiež sa ortuť v histórii podávala pacientom trpiacich na syfilis (choroba, ktorá zasahuje aj mozog).

Historické knihy však mlčia o ďalšom osude týchto chudákov umierajúcich za strašného rozpoloženia v starých vojenských nemocniciach na Malte. Len v posledných rokoch bola oficiálne potvrdená skutočnosť, že rusky cár Ivan „Hrozný“, ktorý tiež ochorel na syfilis, zomrel na otravu ortuťou.

Výskumy jeho pozostatkov dokázali zvýšené hodnoty ortute v jeho organizme ešte teraz o 20 násobok! To, že si tento cár zabil vlastného syna, ktorého nadovšetko miloval a umrel v strašných psychických stavoch a bolestiach, čím si vyslúžil aj svoj prívlastok, svedčí o tom, čo ortuť dokáže.

Ďalší šok

Ani placenta tehotnej ženy nie je bariérou pre ortuť.  A tak môžu byt deti matiek s väčším počtom amalgámových  výplní  prísť už na svet s chronickou otravou ortute!

Symptómy otravy ortuťou

Rozlišujeme chronickú a akútnu otravu ortuťou.

Zbohom vysoký krvný tlak

Akútna otrava ortuťou sa v našich kultúrnych kruhoch prakticky nevyskytuje (iba ak by niekto z dôvodu samovraždy zjedol ortuť).

Počas chronickej otravy ortuťou vznikajú určité symptómy. Delia sa na hlavné symptómy, ktoré môžu byť doplnené tzv. vedľajšími symptómami.

Hlavne príznaky

Alergie, bolesti brucha, bolesti hlavy, závrate, nervozita, svalová slabosť, strata energie

Vedľajšie príznaky

Poruchy pamäte, depresie, poruchy spánku, ochrnutia, poruchy videnia, oslabnutie imunity, náklonnosť na infekčné choroby, astma, kožné vyrážky, zápaly žalúdka a čriev, zápaly čeľustí, problémy s plodnosťou, kovová príchuť v ústach, pálenie ústnej dutiny, vypadávanie vlasov, krvácanie ďasien, kŕče, v dôsledku oslabenej imunity – plesne.

U žien s vysokým zaťažením ortuťou nedochádza k oplodneniu a tiež sa predpokladá súvis medzi sklerózou multiplex a otravou ortuťou.

Potvrdenie otravy

Tykajú sa vás hore uvedené symptómy a máte plnú pusu amalgámu? Existujú viaceré formy testov, ako zistiť, či patríte medzi otrávených.

DMPS test

Chemické vlastnosti tejto látky, ktorá viaže ortuť v krvi a cez ľadviny vylučuje, sa využívajú pre tento test.

Priebeh testu:

1. Ráno sa pacientovi odoberie moč

2. Pacientovi sa injekčne vstrekne DMPS, čo musí zapiť minimálne 0,5 litrom vody

3. Po cca 45 minútach sa odoberie druhá vzorka moču

Obe vzorky sa zašlú do laboratória, kde sa urobí ich laboratórny rozbor na obsah ortute.  Odborník potom dokáže na základe rozboru posúdiť, v akom rozmere je pacient ortuťou zaťažený. Nesmie sa však zabúdať, že sa jedna len o ortuť viazanú z krvi a nevidí sa celkove  množstvo usadenej ortute v organoch a tkanivách, ktoré môže poukazovať na oveľa vyššie zamorenie, ako sa predpokladá.

Žuvačkový test

Pred pár rokmi bolo na Univerzite v Tübingene v jednej štúdii dokázané, že žuvačka vyťahuje ortuť z plomb. Bolo dokázané, že po žuvaní žuvačky obsahujú sliny oveľa viac ortute, ako pred podaním žuvačky.

Vlasová analýza

Ťažké kovy sa ukladajú aj vo vlasoch. Keďže vlasy rastu pomaly, môžu nám ukázať stav počas uplynulých mesiacov. Táto analýza je vhodná pri dlhšom pozorovaní.

Merací test pomocou prístroja pracujúceho na základe kvantovej medicíny

Moderné meracie prístroje založené na meraní špeciálnych frekvencií v organizme podávajú taktiež informácie o odlišných frekvenciách jednotlivých orgánov, ktoré sú potom kombinované do možných diagnóz. Okrem toho sú tieto prístroje schopné priamo terapeuticky na tieto orgány pôsobiť.

Doporučuje sa nezačínať s detoxikáciou bez  základného merania, ktoré  zistí energetický stav pacienta  a jeho orgánov. Keďže každý človek je iný, má iný imunitný systém, inú latkovú premenu a vylučovací systém, neexistuje univerzálna terapia detoxikácie. Poznáme jej “kostru”, ktorá však musí byť individuálne na pacienta prispôsobená.

Musí sa amalgám hneď vybrať?

V zásade platí:   Amalgám musí byť odstránený.

Pozor!

V žiadnom prípade netestovať alebo vyberať plomby tesne pred počatím dieťaťa alebo počas tehotenstva a kojenia.

Amalgámové plomby sa vyberajú  pomaly, to znamená 1-2 plomby za 3-4 týždne. Popri tom sa detoxikuje organizmus pomocou DMSA. Odporúča sa zobrať kapsulu DMSA 1x za 2 týždne a v deň termínu u zubára. Popri detoxikácii podporujte vylučovacie organy – obličky, pečeň, žlčník a lymfatický systém – regeneračnými a detoxikačnými prípravkami pre jednotlivé orgány.

DMSA sa nesmie užívať bez podpory týchto organov, v opačnom prípade pacient riskuje ich zlyhanie.  Taktiež paralelne dodávajte organizmu vysoko dávkovaný zinok, selén (striedmo), horčík, vitamín C, B6 a E a ďalšie antioxidanty.  Odporúča sa brať aj glutation na posilnenie detoxikácie.

Selén a zinok predstavujú veľmi dôležitú súčasť tejto terapie. Selén patrí v organizme  do určitého detoxikačného systému. Okrem toho má jednu vlastnosť a to viazať ortuť do nerozpustného ortuť – selenit komplexu.

Zinok vyťahuje ortuť z  väzieb v organizme. Počas detoxikácie je podávanie zinku veľmi dôležité aj preto, že DMSA má v tomto prípade aj jednu nepríjemnú vlastnosť a to, že okrem ortute viaže aj iné ťažké kovy – čiže aj zinok. Preto ho telu musíme dodávať v dvojnásobnom množstve. Ako denné minimum sa odporúča 15-20 mg. Počas detoxikácie je jeho potreba určíte dva až tri krát vyššia.

Ak ste veľmi chorý a veľmi zaťažený ťažkými kovmi, odporúča sa najskôr znížiť zaťaženie organizmu od ortute pomocou pravidelnej detoxikácie.  Dôvodom je skutočnosť, že takto chorý človek s vysokým zaťažením ortute môže reagovať na vyberanie amalgámových plomb a tým pádom ďalším prísunom ortute do tela masívnym zhoršením zdravotného stavu.

Ak by ste detoxikáciu zo zdravotných dôvodov (veľmi zriedkavý prípad) nemohli prevádzať pomocou DMSA, môžete vyskúšať chlorellu, pokiaľ si organizmus nevytvorí voči nej protilátky.

Poznámka:

Mnoho voľnopredajných riasových preparátov je zamorených ťažkými kovmi, takže ich terapeuticky účinok sa rovná nule. Odporúčame zadovážiť si kvalitné, najlepšie organické doplnky výživy.

Chcete možno čakať, že sa vaše telo vylieči samo?

Žiadny problém! Amalgám ma svoj “polčas rozpadu” 18 až 30 rokov.

– Iba za 18-30 rokov odbúra telo prirodzenou cestou 1/2 dnes obsahujúcej ortute

– Iba za 30-60 rokov odbúra telo prirodzenou cestou 3/4  dnes obsahujúcej ortute

– Iba za 54-90 rokov odbúra telo prirodzenou cestou 7/8 dnes obsahujúcej ortute

Kto nemá toľko času čakať na svoje vyzdravenie, musí sa postarať o alternatívy.  Že sa amalgám dlhodobo musí odstrániť zo zubov – o tom už niet pochýb.

Po vyvŕtaní amalgámu sa doporučuje použiť ako výplň cement a až po dlhšom čase (minimálne 6 mesiacov a viac) sa rozhodnúť pre konečnú výplň.

Podľa stupňa otravy a po vybraní amalgámových výplní trvá ešte veľa mesiacov a aj rokov, kým zaťaženie organizmu ortuťou sa opäť dostane aspoň spolovice do normálnej úrovne.

Dúfam, že Vám tento príspevok aspoň trošku pomôže na Vašej ceste k uzdraveniu.

Napísala na základe poznatkov z nemeckého internetu (prírodný liečiteľ p. Borneman a Dr. Wüst) a vlastných skúseností

Svetlana Wenzl

Poznámka Kampane

Podrobný zoznam doplnkov vhodných na detoxikáciu organizmu, ale aj množstvo iných zdravotných problémov nájdete v článku Odporúčané doplnky výživy.

Čo sa týka samotného DMSA a DMPS spomínaných v tomto článku, tak na Slovensku alebo v Čechách zatiaľ nepoznáme obchod, ktorý by ich predával. Zatiaľ jedinou možnosťou, ako sa k nim dostať, je objednať si ich z nejakého online obchodu v USA.

Liečba osteoporózy

Ak nájdeme nejakého dodávateľa aj v našich končinách, budeme tento článok aktualizovať.

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Preco tu neuvadzate normalne zdroje a odkazy kde je mozne kupit vsetky tieto „lieciva“?

  Kde zozeniem DMSA a DMPS?

 2. 0944 327 057, Predam dmsa nerozbalene, 2 balenia á 30 eur(45caps x 100mg)zo stranky supersmart.eu. Dávam zaruku za kvalitu.

  • Dobrý deň,

   dúfam, že Vás nebudem obťažovať mojou otázkou. No všimla som si na stránke http://www.badatel.sk, že ste reagovali svojím komentárom pod článkom s názvom „Detoxikácia organizmu od ťažkých kovov s DMSA“. Chcem sa opýtať, podrobili ste sa výberom svojím amalgámových plomb? V prípade že áno, mali ste ich veľa, čo ste užívali počas detoxikácie, mali ste aj nejaké sprievodné javy?
   Verím, že dnes, ako každý, máte málo času, a tak pochopím, ak mi neodpíšete na môj mail. No ak áno, vopred veľmi pekne ďakujem.Chcela by som totiž vymeniť tiež amalgám v ústach.
   Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
   Príjemné sviatky.
   S pozdravom
   Gabriela Daňová

 3. Dmsa sa uz predalo, inzerat uz nie je aktualny.

  Dakujem

 4. Ponukam na predaj DMSA, kupila som si viacero baleni, ale vsetky nezuzitkujem. Predavam v originalnom neotvorenom baleni. Za vyhodnu cenu.

 5. Ak niekto z vas hlada profesionalneho, spolahliveho zubara na odstranenie amalgamovych vyplní, odporucam zajst sem :

  YURMAX, PRAHA , Podohradská 1704/1
  DR.Sergei Jurcenko PhD.

  Ambulancia je profesionalne vybavena, zubar pouziva protokol IAOMT !
  Jedna z najdolezitejsich veci !

  Pozrite ich web :
  http://www.yurmax.cz/stop-amalgamu

  Necakajte a dajte si odstranit amalgam co najskor, ortut vam moze znicit buducnost. Nech sa dari !

  • mily Patrik,
   dakujem za uzitocnu informaciu.
   mohol by si mi prosim ta objasnit tvoju situaciu a jej priebeh?
   a nejake tie zakladne rady co robit a comu sa vyhnut.
   dakujem a trpezlivo cakam na odpoved.
   jozef

 6. a čo na Sk? To sa tu nikto nenájde, musíme chodiť až do Prahy?

 7. Pracuji již 41 let jako stomatolog.Celá léta jsem se dostávala do styku se rtutí jak při zhotovování nových amalgamových výplní,tak při odstraňování starých výplní.
  Můj organismus se tedy dostal do styku se rtutí o mnoho více ,než organizmus pacientů,kterým je občas zhotovena amalgamová výplň.
  PŘESTO NETRPÍM ŽÁDNÝM Z PŘÍZNAKŮ,KTERÉ POPISUJETE,ANI JINÝM ONEMOCNĚNÍM,MÉ LEDVINY JSOU ZDRAVÉ.
  Jelikož nemám žádné obtíže ,není důvod pátrat po onemocnění organismu.
  V 65 letech nadále vykonávám své povolání.
  Během mé praxe se objevilo několik pacientů,kteří měli zdravotní problémy a jimž byla doporučena výměna amalgamových výplní za výplně nekovové. Ani jedenkrát však nevedla výměna výplní k odstranění zdravotních obtíží.

  • Super pani doktorka 🙂 Tak vy ju môžete veselo aj vypiť!, keď je neškodná, rada sa na to prídem pozrieť 😀 A my ostatní budeme okolo nej chodiť radšej v skafandroch, máme totiž informácie, že je veľmi škodlivá a to sme ani nemuseli medicínu študovať…

  • no ja poznam alkoholika, co ma 85 rokov.
   asi alkohol lieci 😉

 8. Vďaka tomuto článku, ktorý niekto aj tak z polovice skopíroval, už týždeň behám po internete, pozerám prednášky a čítam fóra. Neverili by ste ale existujú aj prípady úmrtia spojené s cheláciou a sú aj ludia ktorí tvrdia že chelácia je nebezpečná a že uvolnovanie ortuti z mozgu spôsobuje jeho trvalé poškodenie. Tuná dám linky na subjekty ktoré cheláciu považujú za škodlivú.

  Jako ľudia aby som vám pravdu povedal fakt už na to nemám nervy týžden sediet od rána do večera pred kompom a čekovať ako to teda s tou cheláciou naozaj je.

  to už by mi mohol fakt niekto dať peniaze a ja spravím research. Ideálne by bolo keby sa ozvali ľudia ktorí cheláciu praktikovali podla pravidiel aspoň 3 roky. Ale pochybujem že niekto taký sa na slovensku nachádza.

  Mimochodom články ktoré sem dávam sú všetky po anglicky.

  Ak má niekto čas, alebo informácie, mohol by prispieť

  toto je stránka kde píšu o zdravotných podvodoch
  http://www.quackwatch.org/search/webglimpse.cgi?ID=1&query=chelation

  táto stránka ja názor niakeho tupela čo sa nevie ani predstaviť teda zatiaľ som sa k tomu nedostal keďže to je dlhé.
  http://mueller_ranges.tripod.com/links/compendium/chelation.html

  A nakoniec tu je ďalšia ktorú nevieme kto urobil a tá nám ukazuje smrťe a problémy spôsobené cheláciou. Niektoré vám neotvorí ale dajú sa nájsť cez google na v niakych článkoch

  Dakujem dakujem, a napíšte vaše skúsenosti

  • Cay Jerro
   Potreboval by som presny navod ako absolvovat tento detox pomocou DMSA
   Ako postupovat a comu sa vyhnut
   Nasiel si nejake seriozne zdroje??
   Vieme sa nejako spojit ??? Moj mail [email protected]
   Mozem aj zavolat ,pripadme skype
   Dakujem
   Jaro

 9. pardon tú poslednú som zabudol dať link
  http://whatstheharm.net/chelationtherapy.html

 10. Zaujimave citanie, ako prve idem dat vybrat kompletne vsetky amalganky,v 33 hadam niesom velmo otraveny,v tomto smere clanok splnil svoj,dakujem.
  Ked som sa hlbsie dostaval „do temy“,tak ma prekvapila tato pasaz a nasledne ma prekvapuje vacsina komentov, kde vsetci chcu zohnat zazracny detoxikant…

  „Popri detoxikácii podporujte vylučovacie organy – obličky, pečeň, žlčník a lymfatický systém – regeneračnými a detoxikačnými prípravkami pre jednotlivé orgány.

  DMSA sa nesmie užívať bez podpory týchto organov, v opačnom prípade pacient riskuje ich zlyhanie.“

  Akoze neviem,som mlady clovek ,co si dovoli experimentovat s hocicim ,samozrejme co sa tyka zabavy…velke diky zelenej rastine :))) HOWGH
  Ale aby som na nete resp, na fore zhanal kontakt na ziskanie niecoho takehoto?! Preboha necitali ste dokonca? 🙂 neblaznite…

Pridajte komentár

*