Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Alkohol zabíja viac ľudí než všetky opiáty dokopy. Prečo potom nikto o tom nehovorí?


Print Friendly, PDF & Email

Za posledné roky stále počúvame o tom, ako nebezpečne sa rozmáha konzumácia opiátov (silných liekov proti bolesti), ktoré ohrozujú morálku najmä mladších generácií, a tým stabilitu budúcej spoločnosti.

Americké Centrum pre prevenciu a liečbu chorôb (The Center for Disease Control (CDC))zverejnilo správu, podľa ktorej len v samotných Spojených štátoch v roku 2017 umrelo na následky predávkovania sa opiátmi 47 000 osôb.

To je takmer 5-krát viac ako počet úmrtí v Spojených štátoch zapríčinených predávkovaním sa opiátmi v roku 1999. Toto jedôležité a, áno, je správne, že tomuto problému sa venuje toľko pozornosti.

Avšak v tom istom roku umrelo na následky konzumácie alkoholu podľa približných odhadov až 88 000 osôb – počuli ste, že by niekto otvorene hovoril o tomto probléme?

Konzumácia alkoholu býva treťou najčastejšou príčinou úmrtí, ku ktorým by inak nemuselo dôjsť. Na prvom mieste je spotreba tabaku a tabakových výrobkov, na druhom mieste je nezdravé stravovanie v kombinácii s nedostatkom fyzickej aktivity.

Toto všetko sú známe fakty, prečo teda nikto nerozpráva v prvom rade o tom? A prečo úplne ignorujeme upozornenia a výstrahy na etiketách fliaš s alkoholom? Prečo spoločnosť toleruje a v podstate podporuje konzumáciu takejto škodlivej látky?

Celkom isto nenájdeme žiaden veľký billboard, na ktorom by sa atraktívne ženy v bikinách chystali „šľahnúť si“ dávku napr. oxykodónu (OxyContin – narkotikum proti bolesti, ktoré sa vyrába z ópia), alebo ako si mladí, pekní ľudia pichajú heroín.

To preto, lebo všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že tieto a podobné látky sú silno návykové a spôsobujú vážne škody na zdraví.

Preto si znova položme tú istú otázku: Prečo ako spoločnosť tolerujeme a vlastne otvorene podporujeme konzumáciu alkoholu? A prečo v tom podporujeme najmä mladých ľudí?

Je to tým, že alkohol je legálna droga?

Je možné, že úmrtia spôsobené konzumáciou alkoholu na seba nepútajú až takú pozornosť práve preto, lebo alkohol je legálny, ľahko dostupný a spoločensky akceptovaný?

S najväčšou pravdepodobnosťou to bude tak. Okrem toho, tržby z predaja alkoholu v západných krajinách dosahujú závratné sumy… Že by tu prichádzala do hry aj niekoho silná túžba po zisku? O tom sa dá len sotva pochybovať.

Samozrejme, sme toho názoru, že kriminalizácia alkoholu by tento problém jednoducho nijako nevyriešila a celkovo, uvažovanie týmto smerom býva vždy scestné.

Lenže práve preto takisto nie je dôvod, aby bola kriminalizovaná ktorákoľvek iná droga, alebo aby bolo jej užívanie zákonom zakázané, bez ohľadu na to, aké škodlivé následky môže zanechať na našom zdraví.

Povedané inak, sme toho názoru, že v prvom rade ľudia sami by mali mať právo rozhodovať sa, ako naložia so svojím životom, so svojím zdravím a aké látky chcú dávať do svojho tela – tým pádom za to nesú aj zodpovednosť.

Sme toho názoru, že o týchto veciach by nemala rozhodovať vláda alebo nejaké zákony.

No namiesto toho, aby bol alkohol pravdivo prezentovaný ako škodlivá droga, podobne ako napr. opiáty, pervitín, kokaín atď., médiá nám podsúvajú úplne opačný obraz – v médiách je konzumácia alkoholu väčšinou oslavovaná ako niečo sofistikované, zábavné, sexy a celkovo ako dobrá a žiadaná činnosť.

Pravdou je, že dnešná spoločnosť konzumovanie alkoholu v podstate podporuje

Niet žiadnych pochýb o tom, že v našej spoločnosti je konzumácia alkoholu veľmi hlboko zakorenená. A to až tak, že keď sa niekto rozhodne, že alkohol nemá v jeho živote žiadne miesto, takýto človek je nezriedka považovaný za čudáka a jeho rozhodnutie tak trochu za neprirodzené či zvláštne.

Ak sa rozhodnete skoncovať s alkoholom, ľudia vám vždy začnú klásť tie isté otázky: A to prečo si sa tak rozhodol? Čo ťa k tomu vedie? Vážne si s nami nedáš za jeden?

A znova, keď to porovnáme s inými drogami, tak asi nikto na vás nebude naliehať, ako je to v prípade alkoholu, že či si „vážne s nami dnes nedáš trochu pervitínu?“alebo nejakú inú drogu.

Nárazové pitie alkoholu cez víkend sa už v podstate považuje za normu. Mnohí ľudia považujú konzumáciu alkoholu cez víkend za spôsob, ako sa po namáhavom pracovnom týždni trochu uvoľniť, ako všetko hodiť na chvíľu za hlavu a ako sa trochu zabaviť.

Toto sú typické dôvody, ktorými si ospravedlňuje konzumáciu alkoholu väčšina ľudí, a dokonca budú trvať na tom, že je to v poriadku, pretože „predsa ja nepijem každý deň“.

Závislosť na alkohole je ale zákerná práve v tom, že sa nemusí jednať o jeho každodennú konzumáciu – keď niekto konzumuje alkohol len cez víkend, nikto to nebude považovať za problém a nikto nebude takúto osobu považovať za alkoholika.

Je veľa spôsobov, ktorými máme sklon ospravedlňovať pitie alkoholu, pretože už len pomyslenie na to, že by sme sa ho mali vzdať úplne či dokonca priznať si, že s ním máme nejaký problém, môže byť pre nás mimoriadne neprípustné – najmä ak alkohol bol v našom doterajšom živote neustále a všadeprítomný.

Koľko alkoholu je už príliš?

Americký Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA))pred nejakým časom vytvoril novú web stránku s názvom „Rethinking Drinking“ (voľný preklad ako „Prehodnoťme pitie“).

Účelom tejto internetovej stránky je poukázať na veľké množstvo mylných predstáv, ktoré máme ohľadom toho, čo považujeme za „nízkorizikovú“ a „vysokorizikovú“ konzumáciu alkoholu.

Zo zistení vyplýva nasledovné: u žien sa za „vysokorizikové“ pitie považuje konzumácia viac ako troch pohárikov za deň a viac ako siedmych pohárikov za týždeň. U mužov sa za „vysokorizikové“ pitie považuje konzumácia viac ako štyroch pohárikov za deň a viac ako štrnástich pohárikov za týždeň.

Okrem toho, toto „vysokorizikové“ pitie alkoholu môže po sebe zanechať krátkodobé, ale aj dlhodobé škody na zdraví a ostatných oblastiach života osoby, ktorá alkohol konzumuje.

Niektorí ľudia môžu mať postoj typu „predsa celý týždeň vôbec nepijem, takže je v poriadku, keď si to všetko „vynahradím“ a „dobehnem“ to cez víkend“.

Avšak znovu, za nárazové pitie považujeme, ak v priebehu dvoch hodín muž skonzumuje päť a viac pohárikov, v prípade žien je to konzumácia štyroch a viac pohárikov v priebehu dvoch hodín.

Možno by sme sa naozaj mali nad pitím znova zamyslieť

Ak o sebe tvrdíme, že sme civilizovaná spoločnosť, nemalo by potom existovať viac osvety, ktorej zmyslom by bolo šírenie povedomia o potenciálnych škodách spôsobených v dôsledku konzumácie alkoholu?

Alkohol, keďže je legálny, vzbudzuje dojem, že je aj bezpečný. Čo však vláda a zákonodarcovia? Naozaj si myslíte, že blaho spoločnosti im leží na srdci za každých okolností?

Ak si ale spoločnosť v podstate nesplnila svoju morálnu povinnosť a nedokázala najmä mladých ľudí riadne poučiť a informovať o potenciálnych rizikách spojených s konzumáciou alkoholu, o to viac by tieto riziká mali byť viditeľne zobrazené na obaloch a vinetách alkoholických nápojov, či dokonca by mali byť úplne zakázané reklamy na alkoholické nápoje.

Ak sme v uvažovaní len trochu dôslední a úprimní, jednoducho musíme uznať, že nedáva žiaden zmysel, aby niečo tak škodlivé ako alkohol bolo legálne, povolené a naviac propagované či dokonca oslavované.

Ťažko odhadnúť, ako pitie alkoholu vníma dnešná mládež – či to považujú za niečo, čo je „v pohode“ a niečo, čo je „in“, alebo po alkohole siahajú len preto, že tak robia aj ich rovesníci a boja sa, že inak by boli „vylúčení z partie“.

V každom prípade vyslovujeme nádej, že pohľad na alkohol sa bude postupne meniť – mladé generácie sú uvedomelejšie a budú si jasne uvedomovať riziká spojené s konzumáciou alkoholu, a hlavne, bude pribúdať mladých, ktorí sa už nebudú báť jednoducho sa nezúčastňovať niečoho, čo im nijako neslúži, alebo nie je v ich najlepšom záujme.

Zbohom vysoký krvný tlak

Mnohí poradcovia a odborníci v oblasti zdravia, ale aj jednotlivci, ktorí usilujú o zdravý životný štýl a dávajú si veľký pozor na to, čo ponúkajú svojmu telu, stále akosi úplne prehliadajú alkohol ako škodlivú látku.

Nie je naším úmyslom súdiť tu niekoho, kto sa rozhodol piť. Nazdávame sa však, že je ten správny čas pozrieť sa na alkohol nekompromisne a objektívne – keď už kvôli ničomu inému, tak aspoň kvôli povedomiu o alkohole.

Isteže, nepochybujeme, že môže byť veľmi príjemné z času na čas trochu porelaxovať, trochu sa uvoľniť, trochu si vyhodiť z kopýtka.

Ak to ale nedokážeme inak než len v sprievode alkoholu a spoliehame sa naň ako na útek pred našimi pocitmi nešťastia či ako na únik z našej súčasnej situácie, nuž, potom je asi najvyšší čas sa postaviť celej situácii zoči-voči.

Musíme zmeniť alebo odstrániť každú možnú príčinu, ktorá nás nabáda k nezodpovednému úteku a k tomu, aby sme siahali po ďalšom pohári piva, vína či whisky.

Ako pomôcť druhým?

Prevažujúci prístup spoločnosti k alkoholu je však zatiaľ taký, ako sme ho opísali – väčšina ľudí, ktorí alkohol pijú, ho pijú len občas, sporadicky, príležitostne, cez víkendy a väčšinou v nie príliš veľkých množstvách.

Alkohol majú pod kontrolou do tej miery, že jeho konzumácia im nenarúša život nejakým negatívnym spôsobom. Medzi nami sú ale aj takí, ktorí majú, alebo mali s alkoholom problém – pijú príliš často, príliš veľa, až do tej miery, že si na druhý deň z predošlého večera na nič nespomínajú.

A keď takíto ľudia žijú v spoločnosti, ktorá alkohol akceptuje či dokonca až podporuje, bude pre nich takmer nemožné vôbec pochopiť, že asi majú s alkoholom nejaký problém.

Keď vám niekto povie, že „nie, ďakujem, ja nepijem“, nepýtajte sa ho, prečo,a namiesto toho sa radšej snažte o to isté, hneď teraz! Nerobte naňho žiadne kamarátske nátlaky v štýle „Čosi! Veď nebuď taký a daj si!“

A podobne, ani vy sa nedajte takýmto „kamarátskym“ prehováraním ku konzumácii alkoholu dotlačiť. Aj ja sama som mala problémy s pitím alkoholu. Potom som s ním skončila. Dvakrát som mala recidívu.

Momentálne už nepijem vôbec a verím, že mi to už vydrží. Ešte predtým, ako som sa teraz poslednýkrát odhodlala, že s alkoholom nadobro skoncujem, zvolila som odlišný prístup.

Rozhodla som sa o mojom probléme porozprávať s niektorými blízkymi ľuďmi, ktorým dôverujem. Viacerých ľudí som sa takto pýtala, čo si myslia o mojej konzumácii alkoholu, či je to v poriadku, alebo už trochu moc a či mi takáto konzumácia neškodí.

A väčšina z nich mi odpovedala týmto spôsobom: „Ale veď nebuď na seba až taká prísna! Všetci máme právo trochu si užívať a z času na čas všetko hodiť za hlavu. Všetci sa predsa potrebujeme trochu uvoľniť.“

Keď sa vám niekto zdôverí s tým, že sa obáva, či náhodou jeho konzumácia alkoholu už nie je problémová, nespochybňujte ho a ani nezľahčujte jeho obavy.

Keď vám niekto prejaví toľko dôvery, že je schopný sa vám otvoriť so svojím problémom, v prvom rade sa ho snažte pochopiť a pomôcť mu.

Nikdy nevieme, čím môže niekto iný v živote práve prechádzať a aj v prípade, že sa nám priamo zdôverí, nikdy nebudeme mať úplnú istotu, že poznáme všetky okolnosti.

Práve preto jediná rozumná reakcia je snažiť sa mu pomôcť. Takáto situácia okrem toho vždy priamo konfrontuje aj náš vlastný postoj k alkoholu.

Preto, ak sa na nás niekto obráti s prosbou o pomoc, snažme sa vychádzať z toho, čo je objektívne a pravdivé, a nie z našich vlastných preferencií vo vzťahu k alkoholu.

Podľa akých kritérií vieme, že už sa jedná o problém s alkoholom?

Ak po všetkom, čo ste sa zatiaľ dočítali, pociťujete určité znepokojenie a premýšľate nad tým, či aj vy nemáte nejaký problém s konzumáciou alkoholu, je tu značná pravdepodobnosť, že nejaký problém zrejme máte.

Na tomto mieste musíme však hneď vyjasniť jednu vec – to, že máte nejaký problém s alkoholom, ešte nutne nemusí znamenať, že ste alkoholikom. O problém s alkoholom sa jedná vtedy, ak vo vašom prípade platí niektorý z nasledujúcich bodov:

1.Trávite neprimerane veľa času kupovaním alkoholu, konzumáciou alkoholu a zotavovaním sa z účinkov a následkov konzumovania alkoholu.

2.Pociťujete silnú túžbu až žiadostivosť zameranú na konzumovanie alkoholu.

3.Napriek vašej snahe sa vám opakovane nedarí obmedziť konzumáciu alkoholu.

4.Naďalej pokračujete v zneužívaní alkoholu, a to aj napriek tomu, že v dôsledku jeho konzumácie sa zhoršujú vaše medziľudské vzťahy, alebo začínate mať problémy spoločenského charakteru.

5.Konzumujete alkohol vo fyzicky nebezpečných situáciách (ako napr. pri riadení vozidla alebo obsluhe stroja).

6.Pijete viac alebo dlhšie, než ste mali pôvodne v úmysle.

7.Naďalej pokračujete v zneužívaní alkoholu, a to aj napriek tomu, že sa u vás začali objavovať psychické alebo fyzické problémy pravdepodobne zapríčinené konzumáciou alkoholu.

8.Kvôli alkoholu máte problém plniť si úlohy a povinnosti doma, v práci či škole.

9.V dôsledku konzumácie alkoholu ste stratili záujem o spoločenské, pracovné či voľnočasové aktivity, z ktorých ste kedysi mali radosť.

10.Vybudovali ste si toleranciu na alkohol, čo znamená, že na to, aby ste dosiahli rovnaký účinok, potrebujete postupne konzumovať stále väčšie množstvo alkoholu, alebo ho konzumovať stále častejšie.

11.V prípade, že sa pokúšate s konzumáciou alkoholu prestať, vždy sa u vás objavia abstinenčné príznaky.

Záver

Výborný spôsob, ako si urobiť s alkoholom poriadok a zistiť, ako s ním na tom vlastne sme, je dať si nekompromisný záväzok, že sa jeho konzumácie na nejaké obdobie vzdáme úplne.

V tomto období pozorujme, či na sebe pociťujeme nejaké zmeny, ako sa cítime po psychickej a fyzickej stránke, čo sa nám podarilo dosiahnuť v nejakej sfére nášho života, a hlavne, či sa cítime lepšie.

Dobrou myšlienkou tiež je požiadať vašich priateľov a známych, aby vás vo vašej snahe počas tohto obdobia podporovali a aby vám prípadne pomohli dopredu premyslieť nejaké spoločenské aktivity bez účasti alkoholu!

Stolové spoločenské hry, karty, filmy, šport, turistika – všetky tieto aktivity sú predsa výborným a triezvym spôsobom, ako sa zabaviť!

Ak však máte s konzumáciou alkoholu vážnejší problém, alebo ak potrebujete pomoc akýmkoľvek iným spôsobom, určite sa obráťte na blízkeho priateľa alebo člena rodiny, ktorým dôverujete.

V takom prípade tiež určite zvážte možnosť zdôveriť sa so svojím problémom na stretnutiach miestnej skupiny anonymných alkoholikov. Na týchto stretnutiach sa vám dostane potrebnej podpory a získate tak aj prístup k zdrojom dôležitých informácií.

Ak sa však na takéto niečo predsa len necítite, stále je tu možnosť hľadať pomoc aj na anonymných internetových protialkoholických poradniach, na ktorých vám skúsení terapeuti pomôžu nájsť cestu, ako postupne obmedziť konzumáciu alkoholu.

Na záver s nádejou vyslovujeme predstavu, že v neďalekej budúcnosti už bude bežné, v protiklade k dnešnej situácii, alkohol nepiť, a že konzumácia alkoholu bude vnímaná podobne ako dnes vnímame užívanie drog alebo nejaké iné rozporuplné praktiky, ktoré sú mimo rámca toho, čo možno považovať za zdravé.

Na zmenu nie je nikdy neskoro, prvým krokom je však začať k sebe pristupovať úplne úprimne a bez výhovoriek…

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: collective-evolution.com, Spracovala: Silavedomia.sk

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Taketo clanky za vela nestoja. Otazka konzumacie alkoholu je o ziskoch a taketo to je zname takmer kazdemu. Ak by sa jednoducho prestal vyrabat a predavat bolo bz po probleme ale potom by nemali zisk, vyrobcovia,ochodnici,lekari, lekarnici,policajti ustavy pre chorych atd. Pravda je taka ze nie je zaujem a tak sa vypysuju taketo rozpravocky a bezpredmetne a nezmyselne clanky a vedu sa diskusie a tlmocia kadejake odborne nazory,

    • Jan Pruzinec

      100% pravda. A o cigaretách a celkovo tabakových výrobkoch už ani nehovoriac (vrátane e- cigariet).

  2. Obe články výstižne opísané o probléme a načo sú tu take drísty opisované je jasné jak facka že na alkohole a cigaretách stoji naša ekonomika.Pitatesa prečo? Bo sme blbci aj blbý národ do bodky vo všetkom nám to dlhšie trvá neš namto dôjde

  3. Závislosť môže vzniknúť dnes už na čokoľvek. Postihuje ľudí s rozkolísanou hladinou krvného cukru, čo (o. i. aj vďaka potravinám + technickým výdobytkom dnešnej „modernej“ doby) máme už možno aj všetci. Keby sme odstránili všetky súčasné zdroje závislostí, veľa by nám toho tu nezostalo. Treba v školách začať učiť deti, čo má človek jesť, zároveň ozdraviť potraviny a hlavne vodu a vzduch – správne živený mozog do závislostí neskĺzne.

Pridajte komentár

*