Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Zázračne účinná fyzioterapia vyvinutá slovenskými odborníkmi


Print Friendly, PDF & Email

fyzioterapia

Každodenný sedavý spôsob života, nové moderné technológie obmedzujúce pohybovú aktivitu, sa považujú za jednu z hlavných príčin chorôb postihujúcich chrbticu, váhonostné kĺby, ako aj svalový aparát.

Dochádza tým k jednostrannému preťažovaniu pohybového systému, a to najmä chrbtice.

Bolesti v oblasti chrbtice v ktoromkoľvek úseku, nemusia byť prejavom choroby, ale môžu byť následkom štrukturálnych a funkčných zmien.

Ako vplýva psychika človeka na vznik fyzických bolestí

O tom, že naša psychika úzko súvisí so svalovým napätím a držaním tela, už určite viete. Preto ak zvýšené svalové napätie pretrváva dlhší časový interval, môže dôjsť opäť k prejavom bolesti.

Pri jej dlhodobom trvaní, však prechádza do chronického štádia, ktoré následne negatívne ovplyvňuje celkovú kvalitu života človeka.

Bolesť spôsobí zvýšenie napätia svalstva. Zmení sa prekrvenie v danej oblasti a dochádza k zmene napätia na koži, podkoží a fasciách. Akonáhle sa intenzita bolesti zvyšuje so sprevádzaným nástupom psychického napätia, zvýrazní sa aj svalové napätie.

Práve to má negatívny dopad na celkový zdravotný stav.

Deň čo deň stretávame čoraz viac známych, priateľov, kolegov, ktorí sa sťažujú na rôzne druhy bolesti chrbtice definovaných ako vertebrogénny algický syndróm (VAS).

S touto situáciou sa je potrebné vážne zaoberať, predovšetkým z dôvodu, že prevažná časť z nás má nedostatočný pocit zodpovednosti za vlastné zdravie.

U veľkej časti obyvateľstva sa to prejavuje:

 • zlým životným štýlom
 • nezdravou životosprávou
 • presúvaním zodpovednosti za vlastné zdravie na zdravotníctvo
 • uprednostňovanie liečby pred prevenciou
 • znižovaním kvality života z dôvodu bolesti
 • a samozrejme obmedzením základných denných aktivít

Zároveň je možné pozorovať (zatiaľ však len u malej časti populácie) záujem o nutričné a zdravotne nezávadné potraviny či pohybové aktivity akými sú beh, cyklistika, in-line korčuľovanie, Pillates cvičenie, fitness atď.

Do budúcna je preto potrebné podchytiť už najmladšiu generáciu tak, aby sa pohybová životospráva stala ich každodennou súčasťou ako prevencia ochorení a to nielen chrbtice.

Súčasný stav na Slovensku si vyžaduje včasnú liečbu, preventívne opatrenia a aktívnu kontrolu posturálnych funkcií.

Prečo je dôležité venovať sa prevencii a zmene chybných stereotipov

chrbticaV rámci prevencie bolestí je potrebné venovať sa každodenne cielenému cvičeniu.

Takéto cvičenie znižuje bolesť a zároveň zabraňuje možnej recidíve do budúcnosti.

Prevažná časť populácie má bolesti na základe funkčných porúch.

Pri dlhodobom neprimeranom zaťažení tela postupne dochádza k poškodeniu jednotlivých segmentov chrbtice.

hernia diskuTo následne na nej spôsobuje štrukturálne zmeny.

Úpravou chybných pohybových stereotypov je možné dosiahnuť rovnomerné zaťaženie na jednotlivé segmenty chrbtice.

Zároveň sa tak odstráni svalová nerovnováha.

Nevyhnutnosť komplexného prístupu pri liečebnej rehabilitácii

Problém bolestivých stavov pohybovej sústavy nie je uspokojivo vyriešený nikde vo svete. K tejto situácii nepochybne prispieva i skutočnosť, že pacienti s vertebrogénnymi ťažkosťami sú liečení špecialistami z najrôznejších medicínskych odborov.

Každý z klinických odborov pochopiteľne rieši problém len zo svojho, často veľmi zúženého pohľadu, a tak v skutočnosti chýba komplexný pohľad i riešenie.

Pri liečbe klienta s VAS je potrebné mať na pamäti trpiaceho človeka s bolesťou, ktorú sa odborný personál pokúša odstrániť alebo aspoň zmierniť. Nie je možné liečiť len fyzické ťažkosti človeka, ale je potrebné brať ohľad na psychický, sociálny a duševný stav.

V rámci komplexnej rehabilitačnej terapie nemôžeme izolovať jednu zložku od druhej. Pri každej intervencii sa musí uplatňovať celostný prístup k človeku. Jeho potreby pochopiť ako prejav či uvedomenie si niečoho potrebného pre jeho život, niečo, čo má pre človeka zmysel, osobnostný význam, čo považuje za hodnotné.

Liečebná rehabilitácia (fyzioterapia) je jedným zo základných liečebných postupov (s výnimkou akútnych bolestivých stavov).

Správna a podrobná kineziologická analýza statických a dynamických porúch pohybového aparátu je prvým predpokladom pre výber účinných prostriedkov a postupov fyzioterapie, ktorých výsledkom je normalizácia funkcie a odstránenie bolesti.

Hlavným cieľom kinezioterapie je vybudovať čo najsilnejší svalový aparát, naučiť správne držanie tela a správne stereotypy. Indikácie závisia na presnej diagnóze a na jeho stave.

Predpokladom úspešnosti liečby je spolupráca klienta s fyzioterapeutom. Jeho snaha pokračovať v daných cvičeniach podľa inštruktáže aj v domácom prostredí a to v priebehu terapie i po jej skončení.

Takáto spolupráca môže minimalizovať vzniknuté poruchy, predchádzať možným komplikáciám a tým uľahčiť klientovi návrat do každodenného života.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Pri výbere terapie za zohľadňujú dva základne štádia ochorenia:

 • akútne štádium
 • chronické štádium

V akútnom štádiu ochorenia má klient prevažne silné bolesti, nie je schopný rovno stáť ani chodiť, zaujme úľavové antalgické polohy tela.

Toto obdobie nie je vhodné pre liečebnú telesnú výchovu, klient leží na lôžku a je v kľude.

Najčastejšou úľavovou polohou býva ľah na boku s pokrčenými dolnými končatinami (DKK). Pre tlmenie bolesti v akútnom štádiu ochorenia sa podávajú lieky proti bolesti (analgetiká), prípadne obstreky, atď.

V chronickom štádiu ochorenia sa samozrejme opäť používajú kombinácie analgetík, antirevmatík a myorelaxancie, ale už v menšej miere.

Hlavný dôraz je kladený na liečebnú rehabilitáciu. V tomto období učíme klienta cviky, ktoré sú vhodné pre aktiváciu svalového korzetu, k navodeniu správneho držania tela a pohybových stereotypov.

Čo je to Super-Fyzio a ako sa líši od bežnej fyzioterapie?

Super-Fyzio terapia, s ktorou som sa stretol vo VITARE Košice, sa od klasickej a bežne využívanej fyzioterapie, líši hlavne v komplexnosti jednotlivých diagnostických a terapeutických zložiek, z ktorých pozostáva.

bolest-v-krizochTakýto komplexný prístup prináša predovšetkým presne identifikovanie postihnutého miesta a v konečnom dôsledku nezanedbatelné skrátenie liečebného procesu.

Kľúčová je správna diagnostika – termoskríning

Prvým krokom je prevedenie diagnostiky pomocou špecializovaného a vo svete už bežne používaného termoskríningu.

Ide o spoľahlivú metódu na odhalenie akýchkoľvek zápalových procesov pohybového aparátu a chrbtice.

Základné znaky termoskríningu:

 • snímané je úplné celé telo pacienta
 • metóda je neinvazívna a absolútne neškodná
 • umožňuje diagnostikovať celý rad chorôb, ktoré sa prejavujú morfologickými zmenami a teda aj teplotnými zmenami v tkanivách
 • zachytáva zápalové procesy v ranných štádiách
 • často odhalí aj počiatočné štádia onkologických ochorení

Príklady zdravotných problémov, ktoré dokáže termokamera odhaliť:

 • reumatická artritída
 • osteoporóza
 • poškodenie pohybového aparátu
 • zápaly žlčníka
 • problém so štítnou žľazou
 • zápaly žíl
 • rozširovanie kŕčových žíl
 • ochorenia ústnej dutiny (čelo, čeľusť, prínosové dutiny)

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť, ako sa oranžovou a červenou farbou (zvýšená teplota) zobrazia problémové partie tela:

termokamera

Analýza pohybového aparátu terapeutom

Po diagnostike termokamerou nasleduje analýza pohybového aparátu v pokoji i v pohybe skúseným odborným terapeutom.

Vyhodnotenie následných patologických, akútnych či chronických zmien na tele klienta (na základe získaného termogramu, ktorý je následne hneď po vyšetrení vyhodnotený lekárom za prítomnosti klienta).

Na základe zistených skutočností sa vyhotoví predbežná diagnóza, ktorá zodpovedá skutočnému zdravotnému stavu klienta s návrhom terapeutických sedení.

Ako prebieha terapia v rámci Super-Fyzio

Správna diagnóza za účasti najmodernejšej medicínskej techniky je síce kľúčová, ale bez vhodnej terapie, nie je možné dosiahnuť navrátenie požadovaného stavu.

Na klinike VITARE prebieha terapia opäť o niečo inak, ako v iných fyzioterapeutických centrách.

Samotná terapia pozostáva z 2 krokov:

 • z aplikácie plazmatického oxidu dusnatého na postihnutú a presne lokalizovanú oblasť momentálneho výskytu bolesti u klienta (terapia oxidom dusnatým – NO bude bližšie rozobratá v ďalšom spoločnom článku s klinikou VITARE alebo pre nedočkavcov viac na www.vitare.sk). Zároveň dochádza k zahriatiu postihnutého miesta na 60-100C.
 • a Fyzioterapie, šitej presne na mieru každému klientovi podľa zistených ťažkostí, ako si to momentálne skutkový stav vyžaduje. Využívajú sa zároveň všetky dostupné fyzioterapeutické postupy, s akými som sa doteraz stretol, na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku tak, aby bola spokojnosť hlavne na strane klienta.

Úloha oxidu dusnatého (NO) v rámci terapie

Aspoň v krátkosti by som sa chcel zastaviť k problematike oxidu dusnatého.

Oxid dusnatý je veľmi malá účinná molekúla, objavená trojicou vedcov (Robertovi F. Furchgottovi, Louisovi N. Ingarovi a FeridMuradovi ) ocenených Nobelovou cenou za medicínu v roku 1998.

Terapia oxidom dusnatým – NO spočíva v povrchovej i hĺbkovej aplikácii plazmatického oxidu dusnatého na presne určené postihnuté miesto na tele pacienta.

Terapia má širokospektrálny účinok pri rôznych zdravotných problémoch. Výhodou je schopnosť exogénneho NO prenikať nielen cez povrch otvorenej rany, cez neporušenú kožu, ale aj sliznice, t.j. možnosť, neinvazívneho účinku terapie NO na hĺbkové ložiská a neurovaskulárne zväzky.

oxid-dusnaty-aplikacia

Oxid dusnatý pôsobí protizápalovo, upravuje mikrocirkuláciu, aktivuje antioxidačnú ochranu, reguluje imunitu. Teplo udržuje pružnosť svalov, šliach, fascií, zmierňuje bolesť a pôsobí na pacienta príjemne.

13 zásadných účinkov oxidu dusnatého na ľudské telo

Na organizmus človeka má oxid dusnatý nasledujúce účinky:

 • znižuje krvný tlak – normalizuje krvný obeh vazodilatáciou – rozšírením steny ciev
 • znižuje zrážanlivosť krvi -tlmí priľnavosť, zhlukovanie a produkciu krvných doštičiek
 • zabíja baktérie, vírusy, parazity a tumory
 • spúšťa proces pohlcovania baktérií neutrofilmi a makrofágmi
 • aktivuje antioxidačnú ochranu
 • reguluje špecifickú a nešpecifickú imunitu
 • zvyšuje tvorbu protizápalových cytokínov
 • reguluje apoptózu ( smrť buniek )
 • zlepšuje nervovú vodivosť (neurotransmisiu)
 • priamo podporuje množenie fibroblastov, rast krvných ciev, syntézu kolagénu, tvorbu a dozrievanie granulocytárneho tkaniva, proliferáciu epitelu
 • pozitívne ovplyvňuje hladinu inzulínu
 • znižuje hladinu cholesterolu v kombinácii so statínami ( liekmi znižujúcimi hladinu cholesterolu) prostredníctvom svojej antioxidačnej aktivity. Výskum naznačuje, že stimulácia produkcie NO u ľudí, ktorí majú zvýšené hladiny cholesterolu umožňuje znížiť dávku statínov až o polovicu!!!
 • zlepšuje erekciu – vazodilatáciou hladkých svalov kavernózních teliesok a jeho arteriol

Cieľ terapie Super-Fyzio

Hlavným a prvoradým cieľom Super-fyzio ® terapie je odstrániť bolesť, ktorá znepríjemňuje klientom pracovný i osobný život, alebo obmedzuje človeka pri výkone bežných denných činností.

Okrem iného kvalifikovaný fyzioterapeut naučí klienta ako má cvičiť v domácom prostredí, poskytnutá je tiež podrobná inštruktáž a ďalšie informácie o prevencii, aby nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu klienta a k návratu bolesti.

Záverečné slovo autorov

Existuje mnoho alternatív ako utlmiť či poraziť bolesť, ale len niekoľko z nich tú bolesť ovplyvní do takej miery, že človeku ustúpi alebo nakoniec celkom vymizne.

Ak chcete tento proces obnovy bolesti ovplyvniť tak, aby znova nenastal, je dôležité dodržiavať určité zásady a preventívne opatrenia, ktorými môžete vzniku bolesti úplne predísť.

V prípade ak však už nastanú, Super-Fyzio terapia je určite tou, ktorá Vás vráti do plnohodnotného života v najkratšom možnom čase.

Zbohom vysoký krvný tlak

Autori článku:

Redakcia portálu Badateľ.net

v spolupráci s odborným personálom

VITARE Košice – Mgr. Katarína Oravcová
Centrum prevencie a liečby
Moyzesova 50
040 01 KošiceTel: +421 907 911 911
Email: [email protected]
Webová stránka: www.vitare.sk

Súvisiace články
Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Terapia oxidom dusnatým – NO:-dobrý deň, otázka:-táto terapia NO je len v Košiciach?-a v Bratislave, prípadne okolie Bratislavy, resp. Trnava?-Prosím o rýchlu odpoveď,-ďakujem vopred!

  • Dobrý deň. teraz si nie som istý či sa pýtate priamo na fyzioterapiu s NO alebo na všeobecné použitia NO aj na iné veci. Ak sa pýtate na fyzioterapiu tak len spoločnosť Vitare Košice používa v súčasnosti kombináciu NO a fyzioterapie. Ak sa pýtate na všeobecné použitie NO pri liečbach tak pokiaľ viem je na slovensku predaných niekoľko prístrojov ale bohužiaľ netuším vôbec kde.

 2. Milota Čutková

  Mám rok a pol stŕpnuté nohy, nemôžem nosiť topánky s opätkom, ako keby som ich mala silno zviazané lanom. Ťažko sa mi chodí po schodoch. Ruky som z toho dostala, iba sem-tam mravenčenie…začína mi praskať v kĺboch…Odporúčate mi, ak by som sa chcela objednať?
  Ďakujem.

 3. Eva jányová

  Hladám možnosť liečby oxidonm dusnatým v Bratislave. Prosím o oznámenie kde.

 4. Viete mi prosím poradiť kde by som mohla objednať alebo prenajať prístroj s plazmatickym oxidom dusnatym na domácu liečbu s možnosťou konzultácie odborníka?mamina je momentálne hospitalizovaná a rada by som zabránila v najhoršom prípade ku amputácii dol.koncatiny za každú radu dakujem.

Pridajte komentár

*