Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Zastavme válku s dětmi


Print Friendly, PDF & Email

Asi nejsem sám, kdo si klade podobné otázky: „Když země tak rychle rotuje kolem své osy, jak to, že nás odstředivá síla nevystřelí do vesmíru?“  

„No dobře, prý –  zřejmě tomu brání gravitační zákon, ale ejhle, kolik tedy je těch gravitačních zákonů?“ 

Dejme tomu, že tedy my lidé držíme na zemi přitahováni gravitací, budiž. Ale co takové pouště, nebo moře?

“Jak to, že všude nad pouští nejsou oblaka písku, jak to, že se nevylije moře do vesmíru, vzhledem k nehomogenitě, nesoudržnosti písku a vody?“

Je to velmi zvláštní (!), země se prý otáčí kolem vlastní osy (?), můžeme se domnívat, že vzhledem k jejímu tvaru „koule“, bude největší rotační rychlost na povrchu, tedy bychom měli vědět, proč se nevylije moře, proč se nevysypou pouště?

Ale to nestačí, nejen, že písek na vrchu pouště se při tom „fofru“ neoddělí od planety do ovzduší, ale na poušti je jeden den klid, druhý písečná bouře, která by tedy měla svými dynamickými vlastnostmi způsobit, že naruší „gravitační“ zákony, ale vida asi gravitační zákony počítají s libovolným dynamickým efektem vnějšího vlivu.

Shrňme si to – Na zemi se pohybujeme díky gravitačnímu zákonu, kdy nás tedy roztočená planeta neodstředí – nevystřelí do vesmíru. To vše prý díky gravitačnímu zákonu, který (pozor) platí i při nevypočitatelných dynamických silách vnějších zdrojů působících na zemi. Shrnuto a podtrženo, gravitační zákon je text, který nás má uklidnit při zjevném rozporu fyzikálních faktů. Abychom přijali vědeckou tezi, gravitační zákon, musíme s trochou soudnosti konstatovat, že platí opravdu univerzálně a nenechá se „vyhodit“ z rovnováhy zcela nevysvětlenými věcmi.

Nejen poctiví vědci „jedou“!

Pojďme ale dále. Vezměme kolik souvztažných, dynamických úkolů čeká naši mysl a tělo od probuzení, přes spánek až do dalšího probuzení. Celá věda, dle mého názoru velmi mylně, předpokládá, že naše tělo s okolním prostorem prostě nespolupracuje. Vezměme pro příklad podrbání se na hlavě. Údajně celý tento proces řídíme prostřednictvím výhradně mozku a centrálním nervovým systémem.

V praxi tedy, když nás napadne se podrbat, nebo se poškrábeme reflexivně v interakci se svědivým pocitem, tak přátelé absolvujeme následující škálu postupů:

1) Na pokožce zapracuje první položka řetězce – kupříkladu štípanec od komára – potom ten štípanec to řekne skrze nervy mozku a ten mozek to řekne nám. Pocítíme svědění. Vida, rozhodneme se reagovat. Řekneme mozku, že bychom se rádi podrbali, ten to prostřednictvím mysli asi schválí (?) a opět skrze nervy putuje pokyn ruce, aby se zvedla a umožnila nám se poškrábat. Ovšem má to mnoho háčků!

Podobně jako u gravitačního zákona jaksi nelze nepostřehnout, že operace „poškrábání hlavy“ obsahuje interaktivitu bezpočtu prvků a co je zvláštní, celá tato operace je synchronizována. Nevím jak vy, ale já si procesu rozhodování o tom, že se poškrábu prostě nejsem vědom! Nebo-li konám mechanicky, prostě se poškrábu na hlavě.

Je nezkoumanou otázkou, zda „nějak“ nespolupracujeme s prostorem ve kterém žijeme. Zvláště v době „bezdrátových“ komunikací se lze ptát, zda když už budeme považovat mozek za centrum našeho ovládání by pro něj nebylo lepší spolupracovat s prostorem, tedy informaci sdělovat a dynamiku pohybu těla řídit ve spolupráci s prostorem….

Hovoříme o svalech ovládaných myslí, ale vědci už vybádali, že celou řadu kupříkladu svalů myslí neovládáme. Prostě „makají“ sami. Srdce, plíce a další potvory si v nás žijí svůj život a vůbec se nás neptají, jak mají tlouci, nadechovat a vdechovat……Pokud zahlédneme krásnou ženu ve svůdné pozici, či její obraz v televizi, či kině a může se to stát, nevzpomínám si, že by se mě někdy penis zeptal, jestli si přeji, aby reagoval a připravil se do polohy toho nejkrásnějšího lidského sdílení, milování, tvorby dětí, potomků. Daleko více asi rozhoduje, jestli člověk má ženu, pěkné, něžné zázemí a dostatek milování a něžností.

Snad také proto je třeba vytvořit takové podmínky, aby tomu tak nebylo, protože zneužití přirozené touhy člověka po partnerovi vede k neuvěřitelnému obchodu, ovládání prakticky nás všech……..

Ženy to mají jinak? V této věci je pozoruhodné, že po celém světě je největším obchodem ženská sexualita. V reklamě, ale i v praxi, nevěstincích hledají útěchu a požitek muži. Pornografické a erotické stránky jednoznačně vévodí celému internetu, stejně jako poptávka po skutečném intimním prožitku je po právu obrovská, tedy u mužů.

V nepřirozeně vedené, civilizované společnosti je snad celý její chod opřen o zneužití té nejkrásnější a nejpřirozenější touhy muže po ženě, po rodině, po dětech a samozřejmě po fyzickém milování.

Že to muži mají opravdu jinak, dosvědčuje už Mojžíšův zákon, který postihuje cizoložství ženy (nikoliv muže) ukamenováním k smrti, tedy chápe nevěru ženy jako prostředek zdrcující, jakkoliv jistě nikdo nemůže souhlasit s tak absurdním a sadistickým trestem. Píši o tom, jen proto, že už v tak „dávné“ době nejen Mojžíš věděl o síle ženské, nikoliv gravitační přitažlivosti.

Právě snahou politicky a mocensky regulovat život ve dvou, život muže a ženy vznikají ty nejbrutálnější zásahy proti životu v celé lidské historii. Vzpomeňme efekt „lotosový“ květ, kdy maminky lámaly svým dcerám nohy, aby byly pro muže sexuálně přitažlivější, protože muži „prahli“ po drobných ženských nohách.Miliony dívek se takto protrpěly až k předčasnému úmrtí a jejich malá obuv tajila pahýly, znetvořené nohy, které dívkám uhnívaly zaživa. Sociální inženýrství dnes působí škody nemenší takzvaným „zákonem“ o jednom potomkovi. Dnes zase v bezmoci držené rodiny mají povoleno v Číně jedno dítě. Mnoho lidí se snaží, aby potomkem byl právě syn.

Podařilo se, bezpočet potratů a šíleností způsobil, že prakticky v celé generaci, postižené tímto zákonem chybí dívky a mladí čínští muži opět nemohou založit rodinu. Pořádají se zcela absurdní hromadná „seznámení“, obchoduje se a sociální inženýři hledají nové „pobídky“ a zákony, aby vyřešili drastickou situaci v Číně…

Ženy se mstí? Nikoliv. Útrapy, kterými prošlo bezpočet generací žen, které vznikly mylným výkladem mnoha náboženství, zejména ale katolickým pojetím ženy jako ďáblova nástroje, který šílená inkvizice dovedla až k honům na čarodějnice, kdy na základě často dětského svědectví o tom, že ta která žena obcuje s ďáblem, ale i církevní touhy po majetku umíraly ženy v těch nejkrutějších mukách, které si ani nedokážeme představit.

Dnes, zejména „euroamerická“ civilizace se snaží docílit pravého opaku, ale opět v extrému. Je otázkou, proč vznikají nové a nové zákony na „ochranu“ žen, když statisticky kupříkladu v domácnosti jsou ženy i muži působiteli týrání velmi vyrovnaně.

Stejně ale jako Mojžíšův zákon nemyslel na tresty za nevěru mužů, stejně tak současné civilizační zákony nemyslí na týrání mužů a situace se dostává do druhého extrému, opět mimo skutečnost. Zákony na „ochranu“ žen tvoří nejrůznější „feministické“ orgány, proslulé svou skladbou iniciátorek, kdy převládají staré pany, lesbičky a ženy, které chápou „emancipaci“ jako předělání ženy na muže, nikoliv jako rovnou ochranu před zákonem, jinak by přece pro obě pohlaví stačily stejné zákony na „ochranu“ jejich svobody.

Politika

Svět prý vedou politici, tak, abychom se všichni měli dobře. Pojďme si opět položit několik dotěrných otázek, na to, abychom zlikvidovali mýtus zvaný politika a nazvali systém pravým jménem, budou stačit dvě.

Hybnou silou politiky je prý ekonomika, hlavním ukazatelem úspěšnosti ekonomiky je zase HDP – takzvaný hrubý domácí produkt (detailní informace zde: http://retezlasky.cz/download.php?soubor=45 ), kterým se dnes pyšní zejména opět Čína, kde pracují opravdu všichni, nejčastěji děti, dospělí dokonce mají ubytovny hned u zaměstnání, aby mohli plnit HDP. Otázka tedy zní, co je to ten slavný ukazatel HDP?

No vida, ukazatel, kterým se zaklínají ekonomové, ale i televizní „zpravodajci“ je mýtus, jsou to tři slova, která nemají jakýkoliv jiný účel než odvádět pozornost od skutečnosti, že ekonomika není věda, ani jakákoliv jiná racionální disciplína, ale velmi kreativní systém demagogické propagandy, který nám „prostým“ lidem sugestivně vysvětluje, jak se máme dobře, když jsme v nuceném otroctví světové „elity“. Důkazy?

Zřejmé. Hrubý domácí produkt není ukazatelem ničeho a navíc je fiktivní. Jak to? Tento zcela šílený a protismyslný důkaz úspěšnosti ekonomiky totiž není nic jiného, než součet nákladů státu na cokoliv. Pokud vyrábíte zbraně, zvyšujete HDP, pokud zabíjíte lidi, zvyšujete HDP hned na dvakrát ať už to děláte nehodami, požáry, jednak náklady zdravotními, jednak náklady na obnovu zničeného, jednak náklady na výrobu čehokoliv. HDP zvyšují PR agentury, pěstování tabáku, stejně jako pšenice, výroba zbraní, stejně jako fiktivní hypotéční systém. HDP nemá jedinou (!) odečitatelnou položku, která by umožnila rozlišit mezi státními náklady na prosperitu občanů země a na jejich likvidaci! HDP také nemá jakékoliv (!) a ze své podstaty ani nemůže mít vnitřní ani vnější kontrolní prvky, které by prokázaly, že tedy náklady státu na všechno jsou vyjádřeny pravdivě. Tedy HDP je číslo, které neříká o ničem nic, jen vyjadřuje údajné státní náklady na cokoliv!

Politicko ekonomická propaganda jde ale ještě dál. Už nám totiž ani nepřijde divné, že v řeči „vědy“ ekonomiky je občan veden jako, zamysleme se, lidský zdroj a pracovní síla. To je skutečně síla, to je silné kafe, jsme tedy lidskými zdroji, ale čími?

Druhou, závěrečnou otázkou, která zcela zboří mýtus „státu“ jako politického vedení komunity ve prospěch občanů je tabákový průmysl. Sám jsem na tabáku závislý, ale to mi nebránilo se zkusit postavit za děti, které tuto jedinou legální (!) drogu užívají.

Otázka zní: „A co tedy dnes o tabáku víme?“

Tabákové výrobky obsahují asi 4 000 popsaných chemických a pevných látek, často jedů, mutagenů, radioaktivních látek, psychotropních látek, ale ani to nestačí. Tabákoví výrobci přidávají do tabáku ještě takzvaná aditiva, tedy látky chemické, uměle do tabáku dodávané. Jsou jich stovky, ale nikdo ze spotřebitelů o nich nemá jedinou informaci.

V této věci je zvláštní a nevysvětlitelné (!), že (platí nejen pro Čr) politické reprezentace, které mají ve všech základních deklaracích, včetně ústavy právo dítěte na zdravý život nadřazeno i náboženské svobodě (Máme u nás dokonce precedent, kdy skupina Svědků Jehovových byla rozhodnutím Ústavního soudu zbavena rodičovství, když odmítala krevní transfuze a upřednostňovala léčbu svých dětí nekrevními deriváty, které dnes už medicína používá, tedy v podstatě jiný druh léčby, vida Ústava zabodovala a rodičovská práva byla omezena ve prospěch zdraví dětí!).

Zní to bohulibě, ovšem jen po tuto informaci.

Český stát dotuje soukromé tabákové firmy podle výpočtu vědecké komory České lékařské komise čtyřmi desítkami miliard korun ročně, což je dokladovatelná roční ztráta státního rozpočtu ze zdravotních a sociálních důsledků škodlivosti užívání tabákových drog.

Tabákové drogy jsou vědecky detailně popsány jako hlavní samostatná příčina úmrtnosti lidí, jako tvůrce či spolutvůrce bezpočtu fatálních onemocnění, ale vida, jsou zároveň také jedinou legální drogou určenou dětem bez věkového omezení!

Proč politici, kteří údajně obhospodařují naše zdraví, zdraví našich dětí ponechali jako jedinou dětskou legální drogu právě tabák, tedy drogu, která je nejvýše nečistá, neefektivní, kdy kvůli převážně závislosti na nikotinu dýchají děti tisíce chemikálií, dehet, průměrný dětský kuřák získá z tabáku týdně tolik radioaktivity, mimo další „radosti“, jako kdyby chodil dvakrát týdně na RTG plic! (Detailní informace lékařů zde: http://www.dokurte.cz/?stranka=aktuality&typ=clanky&vypsat=1614)

To ale nestačí. Pod svícnem je opravdu veliká tma. Politici neuvedli psychotropní a vysoce návykový nikotin mezi návykové látky, prostě jej v ČR omilostnili!

To ale také nestačí, tabákový průmysl vychovává nejen české děti ve spolupráci s ministerstvem školství, ale také lékaře, dotuje film, kulturu a snad veškerou dobročinnost, viz Http://www.dobrocinnyfond.cz . Stejný tabákový průmysl, který denně získá do návyku na tabáku ve světě 100 000 dětí, v ČR je to nejméně 140 dětí denně, které nerozlučně svážou svůj život s touto drogou.

To ale také nestačí. Všechny ty Ligy proti Rakovině, všichni ti doktoři, opravdu je nenapadlo, jak moc bychom si všichni ulevili, kdyby se tabákoví producenti a nikoliv kuřáci dočkali omezení, tedy aby nemohli náborovat do závislosti další a další děti?

To ale také nestačí – Ministerstvo „zdravotnictví“ místo zamezení náboru nových dětských kuřáků zavádí nápisy „Kouření může zabíjet!“ na tabákové výrobky. Tento výhružný, iracionální nápis údajně chrání spotřebitele! V praxi ale chrání tabákové firmy a ministerstvo zdravotnictví tak umožňuje pokračování tohoto obchodu s nemocí a smrtí už JAKO JEDINÉ.

I vynikající právní zastoupení tabákových firem by totiž prohrálo soudní spory s příbuznými obětí této drogy, pokud by nemohlo odkázat na ministerskou „povolenku“, tedy ony nápisy, které nikoliv kuřákům pomáhají, ale naopak je klamně (o složení a účincích tabákových drog není na obalu informace) „usvědčují“ oběti, kuřáky z toho že se zabíjí „vědomě“, tedy právnímu zastoupení tabákových firem stačí dnes odkázat právě na tyto nápisy!

Zcela výhradně právě tyto ministerstvem přikázané nápisy zamezují faktickému právnímu vyrovnání obětem tabákového průmyslu, či pozůstalým, stejně jako otevření mediální diskuse tohoto tabuizovaného tématu, které hrozilo, když ještě tato „ochranná“ opatření nebyla zavedena a tabákový průmysl neměl jediný (!) argument na svou obhajobu, protože na světě je více než 100 000, slovy statisíc vědeckých prací, které popisují bezpočet negativních důsledků tabakismu a doposud ani jediná, která by popsala jediný klad užívání této drogy, jejího zdrcujícího nosiče, tabáku, papírků a dodávaných aditiv – chemikálií.

To ale také nestačí – Tabákové výrobky jsou také primární příčinou požárů a dopravních nehod, vida. Za jízdy autem ovšem kouřit můžete, telefonovat nikoliv, proč? Stejně jako cigarety koupíte díky neuvěřitelným výjimkám a protismyslným zákonům, které ochraňují nikoliv zdraví a prosperitu dětí, ale cigarety v každé prodejně potravin a nejen tam. Při tom, podle dosud známého obsahu tabákových drog by tyto vyhnala z potravin první zemědělská a potravinářská inspekce, či Česká inspekce obchodní, ale na tabák „nemůže“, díky jeho politické ochraně, porušující nejen Ústavu, ale i listinu základních lidských práv, práva dítěte na zdravý život.

Světe div se, politici ani dnes neřeší ochranu dětí před vstupem do této závislosti, ale celý svět jako jeden muž uzákoňuje povinné nové cigaretové papírky, které obsahují „retardéry“, tedy proužky na cigaretě, které ji uhasí, když by kuřák zemřel, nebo usnul. Z hlediska zdraví a dětí se opět nic neřeší.

Zatímco politici posílají naše chemiky bojovat za „demokracii“ do celého světa, denně se na našich ulicích zplynovává více než půl milionu českých dětí, mezitím co je Phillip Morris vychovává ve škole k lepšímu sociálnímu a právnímu cítění, pěkně ve spolupráci s ministerstvem školství a školní inspekcí, v naší zemi se tento globalizační projekt jmenuje „Dokážu to“ http://www.dokazuto.cz/podpora.asp?l0=1&l1=6&jis=22122006153042 .

Takže ekonomika je podvod, politika je více než podvod, je to drogové dealerství a udržování tabákových impérií u moci, umělé nemocnosti, aby mohl prosperovat kdo?Zatímco na tabákové drogy umírá denně 30 000 obětí, na více než miliardu nemocných, ministerstvo zdravotnictví statečně spřádá plány proti dnes tedy „ptačí“ chřipce, na kterou zemře denně 0,2 člověka ve světě na minimum nemocných a vždy katastrofálním způsobem vedení chovu. Nicméně na „ptačí chřipku“ jdou ve světě miliardy na pochybné vakcíny, spřádají se pandemické plány, ale tabákovou skutečnou pandemii neřeší nikdo, tedy řeší, udržují jí uměle v chodu a chtějí dále.

Zatímco prevence by nejen byla zadarmo a uspořila v důsledku biliony, tedy uzákoněná ochrana ještě nekouřících (!) dětí od klamavé reklamy tabákových koncernů a další přímo se nabízející opatření, které by podpořil také každý kuřák, neděje se tak.

Zavádí se poplatky ve zdravotnictví a vida bojujeme proti „teroristům“, nyní je na řadě radar a kdo ho čirou náhodou prosazuje v ČR?Kdo se tak stará o bezpečnost nás všech, ředitel tabákové firmy, která denně způsobí v ČR nejméně 60 úmrtí, bezpočet potratů, slepoty, infarktů, úmrtí novorozenců, která ani nepatří Čechům, tak tento pán bojuje za radar, který nás ochrání na zdraví, před teroristy!

K tomu jen dodám, že milion Čechů trpí z kouření rozedmou plic CHOPN (detailní informace lékařů zde: http://www.dokurte.cz/index.php?stranka=nemoci_zpusobene_kourenim&typ=clanky&vypsat=882 ), se kterou si vědci a lékaři neví rady. Tento fakt hlavní hygienik zamlčuje ve svých zprávách o respiračních chorobách, stejně jako rychle bylo staženo z pořadu dne takzvané snímkování ze štítu – tedy povinné RTG plic, proč?

Protože každý druhý člověk je podle našich lékařů a vědců, ale i politiků duch, který nemá pozemské tělo!

Pojďme k nejfantastičtější informaci, kterou kdy vědecká a lékařská obec podala. Totiž média, vědci, lékaři, politici, všichni nám doslova vepsali do podvědomí, že tabáku podlehne jen (!) každý druhý kuřák!

Ano, tabák zabije jen každého druhého z nás kuřáků. V praxi to ale znamená, že nejméně každý druhý člověk nemá materiální tělo, které ale vědci připisují všem. Tedy nepodléhá děsivému vlivu tisíců mutageních látek, kouři, dehtu, radioaktivním látkám, které ovšem každý, nikoliv každý druhý kuřák kouří!“

Mimo další zcela iracionální informaci, že kouření zkracuje život o tolik a tolik let! Také tomu věříme? Vždyť tabák zabíjí ještě nenarozené děti, působí potraty, alergie, bezpočet tělesných a duševních chorob, které mají zcela rozdílný průběh a často letitý velmi útrpný průběh, kdy už o kvalitě života ani nelze hovořit – pacienti se modlí za smrt vzhledem k utrpení z nemocí – uzákoníme jim euthanasii, nebo by bylo lepší se věnovat příčině – tabákovým producentům?

Kdopak to tak pěkně paušalizuje tabák a dále mate veřejnost prohlášeními, že tabák zkracuje život o 15 let, někdy se uvádí také 13, nebo 12 let, přesně  –  v duchu této psychomanipulace: „Nebojte se, no tak umřete místo v 90 letech v 70! Což by ani nebyl takový trest! To pro mnoho z nás v tomto světě „spravovaném“ politiky může být naopak pobídkou ke kouření.

Ale ono to tak není, jen nemoc rozhodne, kdy jí podlehnete ať už pasivní nebo aktivní kuřáci, nikoliv klamný, nesmyslný paušalizační text tabákových propagandistů o „paušálním“ zkrácení věku, který zcela opomíjí prožívané utrpení a psychickou újmu obětí tabáku.

Vraťme se ještě k tomu, že kouření údajně podlehne jen každý druhý kuřák.

V současné době ale není popsáno a klasifikováno jiné tělo, než které máme snad (?) všichni a to podléhá působení tabákových směsí naprosto bez výjimky, byť s individuální sensitivitou – tedy rozhoduje doba, kdy selže imunitní subsystém, či proběhne takové tkáňové poškození, že prostě kuřák zemře.

Jak je tedy možné, že se všichni od vědců až vnuceně (!) po kuřáky shodneme na tom, že kouření zkrátí život jen každému druhému z nás?

Opravdu ta nehorázná svinstva která v tabáku dýcháme, pracují vůči naším tělům selektivně, jako jakýsi přenosný „sebeočistec“, kdy se droga sama rozhodně, koho zabije a koho ne?

Nikdo se ale o obsah tabákových drog největšího patologizátoru DNA (ročně se ve světě vykouří 16 miliard cigaret, často z velmi podivných dílen, kde už vůbec nesleduje co do tabákových směsí falzifikátoři dávají !), největšího znečišťovatele ovzduší, NIKDO se o to nezajímá?

Snad také proto, že do ČR se dováží neuvěřitelné množství takzvaného technického tabáku, tedy tabáku na vykuřování skleníků. Tabák, nikotin, se používá k ošetření rostlin od škůdců, ale naše děti, přece škůdci nejsou?

Proč politici dováží tuny tohoto tabáku, který má nižší celní zatížení, když se u nás k vykuřování rostlin prakticky nepoužívá?

Víte, celá politika není nic jiného, než tvrdě a geniálně organizovaný drogový obchod.

Zatímco nás tady tabákoví producenti vychovávají, dělají dobročinnost, vzdělávají, řídi politiku, jejich droga je jedinou legální nejen na českém trhu!

Ono se lze zeptat, kdo by asi užíval tabák, pokud by mohl užívat legálně drogy čisté? Které by si navíc doma vyrobil, (čímž v žádném případě k tomu nenabádám a jsem odpůrcem sebeničení jakýmikoliv drogami).

A zde se musíme sklonit vítězi světové snahy o globalizaci – Tabáku – Nicotiana Tabacum.

Položme si otázku, jak je vůbec možné přinutit někoho, aby místo vzduchu, kyslíku dýchal sebezplynovací směs, tabák? Představte si, že by nějaké dítě napadlo si usušit rostlinu, zabalit ji do papírku a kouřit?

To je absurdní představa, nenapadlo by to ani dospělého, ani dítě, samozřejmě. Jak ale děti donutit kouřit, když první zkušenosti s cigaretou jsou zdrcující a tělo člověka reaguje útrpnými varovnými příznaky, zvracením, motáním hlavy, křečí, ale také dalšími příznaky.

Proč je děti překonají?

Z lásky k rodičům (?), když dnes začínají kouřit už v osmi, devíti letech? Stejně jako se snižuje věk pubertální.

Nikoliv, děti se naopak vymezují proti rodičům. Děti kouří, protože celý (!) filmový a televizní průmysl je nonstop velmi účinná reklama, instruktáž ke kouření.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Podívejte se na filmové detektivy – honí zlé drogové dealery a v puse mají co, cigarety, ať už jsou to ženy, či muži, tabák představují jako známku úspěšnosti, prosperity od kariérní až po sexuální. Ve filmu se kouří na palubě kosmických lodí, v komixech, kreslených filmech, hulí Rumcajs a pozor (!) i Pepek námořník, propagující údajně špenát, hulí všichni, hulí čím dále tím více……. Dětí !

Proč? 

Závislost na tabáku je silnější než u heroinových drog, je silnější než pud sebezáchovy (!), navíc ty hrozné vstupní příznaky, proč jedinou snahou politické reprezentace je udržet tabák u dětí i dospělých, čemuž se přizpůsobuje celá legislativa?

Vždyť je to v rozporu se vší deklarací politiky, se všemi pravidly, tabák je dokonce spravován spolu s potravinami v jedné rozpočtové kapitole!

Stejně jako Pepek námořník v jedné ruce špenát a v druhé dýmku, stejně tak to dnes dělají modelky – doporučují zdravou výživu a kouří jednu od druhé. Pojďme se ptát dále?

Proč tedy zdravě jíst a žít obecně, když celé lidstvo je prosycené, skutečně měněné tabákovými drogami? Má cenu si čistit zuby, jít na procházku, když kouřím, dusím se, nemohu do schodů, kašlu, buď mám drogou změněné vědomí, kdy reálná ohrožení nevnímám, nebo naopak zvýšenou sensitivitu, kdy se bojím celé škály smrtících nemocí, není toto skutečná schiozefrenie?

Schizofrenie státu, který tvrdí ústy politiků, že se o nás stará a přitom podporuje výhradně nemoci a smrti, chrání cigaretu, místo zdravého vývoje a zdraví dětí, jak je to možné?

Vzpomeňme jen film. Devět z deseti filmů, (detailní informace vědců a filmové dokumenty zdarma ke stažení zde: http://smokefreemovies.ucsf.edu/actnow/organizing_tools.html), včetně dětských dnes, jsou prokazatelně podle obsáhlého vědeckého výzkumu reklamou a instruktáží ke kouření dětí i dospělých.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí?

Proč tedy státy vynakládají miliardy na zdravotnictví a zároveň dotují, chrání tabákové průmyslníky a cigarety přímo ve svém středu, protekcí, protismyslnými zákony přímo na míru tabákovým drogám?

Odpovědí je vnucená víra – manipulace!

Můžeme buď věřit ve skutečnost, nebo jsme donuceni věřit v iluzi, snít mezi tím co si distributoři tabáku a filmové hvězdy užívají za nás skutečnost – to je ale výrazný nepoměr.

Ekonomie není věda, je to víra, sekta jako každá jiná, stejně tak politické strany jsou náboženské sekty jako každé jiné, člověk se rodí v touze po víře, pokud mu skutečnost zdeformujeme vnucovanou iluzí, stane se věřícím smrtícího politického systému.

Rodíme se opravdu jako děti, které napodobují a hledají, u mnoha z nás to zůstane potlačené či nepotlačené až do dospělosti.

Nejfanatičtěji projevujeme víru ve filmové iluze. Zatmí se stál a sejdou se lidé, na plátně se odehrává sen, nádherný film, plný příběhu i pěkné přírody, podle filmu či televize si ostatně vybírá budoucí „profesi“ většina z nás. Ten film se přenesl do každého obýváků, kde televize má rituální místo od svého vzniku. Někdo to věděl…

Je fascinující, když v náznacích hledání pravdy o tabáku, které tabákem vlastněná média zatím ignorují, odpovídají scénáristé filmů na dotaz proč propagují tabák a instruují kouření, navíc klamem – ukazují zdravé, spokojené kuřáky, nikoliv rozložené skutečné, na těle i na duchu…

Tedy odpověď zní:

Film prý reflektuje realitu. Jenže to je lež jako věž. Nebyla tady nejprve miliarda kuřáků, ale tabákový – filmový průmysl, který nejprve naučil kouřit své hvězdy, charismatické, atraktivní lidi, těm dal do úst cigarety jako zcela nutnou podmínku pro obdržení role! Možná si vzpomenete, že se tradují historky jak se herci učili kouřit, ve filmu a na divadle, jak se učily šlukovat, aby to bylo věrohodné! Dnes už to umí dobře!

Kdyby filmový producenti skutečně reflektovali realitu, tedy představili cigaretu nikoliv jako parntera, ale jako příčinu největší smrtící pandemie v lidské historii, kolik z nás by teď kouřilo? Film má neuvěřitelnou moc nad lidmi, kolik z nás by kouřilo, kdyby film ukazoval cigaretu jako prostředek k instalaci nemoci, závislosti a bezpočtu utrpení?    

Jenže fantazie a skutečnost nejsou dobré kamarádky, iluzí je opravdu filmová reklama, nikoliv skutečnost!

Když filmový průmysl naučil kouřit muže, řešil jak naučí kouřit ženy, pomohla psychoanalýza a psychomanipulace, reklama. Později a po dnes to samé platí pro děti.  

Tedy film buď reflektuje realitu s předstihem (?), nebo ji tvoří a to do té míry, že po celém světě bezchybně rozsévá základní globalizační prvek, tabákové drogy, které vytvoří nejsilnější známý návyk, silnější než pud sebezáchovy a poptávku, která později přivede do toho, kterého státu skutečného vládce lidí, tabákový průmysl, který zotročí a pokoří tamní zákony, protože aby mohl prosperovat, musí ovládat celé zákonodárství.  

Proč?

Pokud pronášíte komunitou smrtící jedy, patogeny – drogu cigarety, a to komunitou, která si své občany chrání zákonem, tak či onak, pokud chcete takto ničivou drogu udržet jako jedinou legální, musíte ovládat celou legislativu, včetně lékařských „ochranných“ orgánů a všech těch inspekcí, které by jinak zcela jistě neponechaly tabákové drogy v potravinách, nepodporovaly tabákové producenty, nenechaly se od nich vzdělávat, vzdělávat své děti. Musíte ovládnout státosprávu, kulturu a co nejhůře mysl.  

Jinak to prostě nejde.

No a pokud ve správný čas takto ovládnete celou politiku, zdravotnictví a chod státu, potom můžete měnit hygienické, zdravotní normy a vše co potřebujete, abyste pronesli další hračky lidem, jako třeba radary, mobilní komunikace u kterých jsou také jasně popsaná zdravotní rizika, jenže neděje se nic. Jen v ČR se snižovala norma pro dovolené vyzařování od roku 1990 několikrát, přesně podle potřeb mobilních operátorů a koho?

Někoho, kdo nám krade náš svět přímo před očima. Zatímco se hádáme mezi sebou, pereme, tak jen odvádí pozornost od skutečné činnosti politického systému tohoto světa.

Tabák je výrazně halucinační droga, proto jej užívali dříve jen šamani, navíc přírodní (!), kteří uměli s vizemi i tabákem pracovat, obětovali se té droze pro svou komunitu, jenže my kouříme už snad všichni, proč? Protože aby nám někdo mohl ukrást svět a ještě jsme si to sami odedřeli a platili, tak nás musí změnit, naše vnímání, naše geny, vše.

A daří se

Podívejte na filmové hvězdy, mohu Vás 100% ujistit, že mají jedno společné, propagaci tabákových výrobků.

Tedy nemoci a smrti našich dětí, přičemž ale ty kouřící děti nás nezajímají, ale ty hvězdy ano, ty jsou středem obdivu a napodobování, plní stránky novin a obrazovky televizí, plátna kin!

Pracují už vědomě, vždyť jen zdravotní rada Kalifornie spolu s mnoha organizacemi uspořádal v roce 2007 velkou petiční akci, kdy statisíce mladých lidí obeslalo filmová studia s prosbou, ať nepropagují kouření ve filmech.

Neodpovědělo jediné studio, jediná hvězda, pouze asistentka Julie Roberts pohrozila dětem soudem, pokud jí budou dopisy „otravovat“.  

A tak dále a velmi úspěšně nám tabákové drogy a jejich filmový distributoři podsouvají, že život je sen a sen je život.

Mizí doteky, láska, mizí spontánnost, vše se velmi zrychluje, pod tlakem tabákových zákonů, které nás musí dokonale pokořit, ale když přijede nějaká ta filmová hvězda na festival, je tam každý kdo může a nikdo už nevnímáme, protože bychom si museli vzpomenout, jak dobrák Pytlík „Frodo“ chodil po festivalu před médii výhradně s nezapálenou cigaretou…. Jako všechny ty hvězdy, hvězdy umělého nebe, které nám berou to skutečné a velmi bezohledně. To nejsou náhody, vždyť Silvester Stalone byl nucen přiznat, že bere statisíce dolarů za propagování tabáku ve filmu a co pan Schwarzenneger? Statečný tělocvikář propaguje tabákový průmysl, který mu financuje volební kampaně, nejen filmy také, dokonce ve filmu 6. den jej propaguje jako vynikající afrodiziakum… (Více zde: http://www.retezlasky.cz/view.php?cisloclanku=2006122001).

Museli bychom si přiznat, že jsme sedli na lep jednoleté bylince, která na nás cizopasí neuvěřitelným způsobem a zcela nás zdrtila. Někdo chce, abychom neviděli jak se mění příroda, jak si parta lidí dělá svět takzvaně na míru.

Nepotřebují lidi pohybující se v realitě, potřebují otroky, kteří budou sedět u TV a filmu a hltat tabákové reklamy, potřebují takové televizní reportéry a politiky, kteří budou mluvit o všem možném i nemožném nebezpečí, jenom ten tabák jaksi vynechají.

To je skutečná globalizace

Když tabákový průmysl vypravuje „humanitární“ pomoc do ještě nekolonizovaných krajin, tak rozhazuje po kamionech mezi přikrývky a oblečení, léky kartony cigaret i kusovky, ví, že později přijde do té země a bude jí „civilizovat“, je na to bezpočet svědectví.

Ve světě dnes nemá místo rozumnost, cit a Láska, svět je svazován zákony, které všemu zabraňují. Podle nich musíte do školy, podle nich musíte rodit, chodit na očkování, podle nich si kupujeme a podle nich jsme trestáni. Podle nich, když si dítě nahodí udici, aby zkusilo chytat ryby, dopouští se několika trestných činů a přestupků, když si u vody zapálí svou přenosnou plynovou komoru – cigaretu, kterou mu moc tohoto světa doslova vecpala do ruky, je vše v pořádku!

Podle tabákových zákonů už prakticky jediné, co se smí je kouřit (nedejte na ty zákazy omezující některé kuřácké prostory – nemají žádný vliv na závislost, ani na rekordní nárusty počtů kouřících dětí v čím dále, tím mladším věku), stejně jako je dalším klamem, že zdražení řeší drogovou závislost! 

To je zcela absurdní tvrzení, které lze přirovnat jen k tomu, kdyby Vám dealer heroinu zdražil dávku, abyste u něj přestali nakupovat a začali se léčit. Zdražení drogy nemá žádný terapeutický účinek, pouze velmi vysoké zdražení, u tabáku by muselo jít o stanásobky procent by mohlo vést k pokusu o léčbu, stávající zdražení je jen mírné snižování prodělku státu z této závislosti a jejích sociálních a zdravotních důsledků a zvýšení výdělku tabákových producentů.

Abyste mohli lidem ukrást svět, nesmí vnímat a ještě musí být omezeni zákony, které jim to ani nedovolí.

Musí být dokonale zabaveni, ale tu zábavu – reklamu si musí platit. Vezměte fakt, že když dnes okopírujete filmovou reklamu kouření – zvanou film, jste zločincem a můžete jít až na čtyři roky do vězení, vida, pokud s filmem prakticky nonstop náborujete děti do nejničivější popsané nemoci lidských dějin prostřednictvím kin, veřejnoprávních i soukromých televizí, jste umělci a dostanete dotace, ceny pozornost médií. Není to zvláštní?

Byli Američané na měsíci?

(detailní informace, mimo jiné – zde: http://www.youtube.com/profile_videos?user=moonmovies)

Skoro by se až chtělo zeptat, je měsíc? J A jak to souvisí?

Stejní producenti, kteří vysílají do světa cigarety, vyslali i Američany na měsíc! Je zcela prokazatelné, že to, co někdo vydává za filmy a fotky z měsíce je také nikoliv reflexe reality, ale absolutní podvod, který nemá jedinou oporu ve skutečnosti, filmové scény jsou opět z ateliéru, nikoliv z měsíce a to nehovoříme o záhadném spojení modulu s Houstunem v době, kdy by technicky ještě nemělo být možné.

Je to stejné, jako když nám k 11. září 2001 předloží fakt, že jsou záznamy telefonátů obětí atentátu s rodinami, opět v době, kdy to technicky ještě nebylo možné a položme si otázku, kdo by je také nahrával, vždyť šlo o soukromé hovory, nikoliv o volání na linku 911. (detailní informace a filmy online zde: http://911.yweb.sk/news.html)

911 To je magické číslo tabákových producentů. Právě takto Američané píší den, kdy se stala nejhorší zločinecká akce našich dějin. Stejně jako lžou „důkazy“ vyrobené Hollywoodskými mágy na zemi, aby „doložili“ pobyt na měsíci, stejně tak se mediálně „řešilo“ jedenácté září.

Pojďme hlouběji – v Událostech z 11. září je jeden fakt velmi zarážející – pomineme-li, že oficiální verze je neproveditelný klam, podobný asi tomu, že tabák zabíjí selektivně, tedy na jednoho chemie a plyny útočí a na druhého ne (?), tak vyzdvihněme jednu velmi zarážející událost.

Televizní „reportérka“ hlásila pád budovy č. 7, která byla řízenou demolicí zničena, aby se zabránilo dovyšetření burzovních podvodů, podvodů tabákové pobočky CIA a dalším, nicméně budova č.7 stála přímo v obraze za ní.

Případ 911 je důkazem toho, co si skutečná moc tabákových impérií může dovolit. Vsugerovat lidem naprosto přirozenou cestou nerealizovatelnou věc a rozpoutat další válku, válku o další tabákovou, nikoliv ropnou kolonii!

Celý svět je plně řízen tabákovými producenty, kteří výhradně jej globalizují, přes marné pokusy Francie a některých států se ubránit, protože jejich moc už sahá daleko za distribuční práva a ochranu této drogy, mají moc absolutní.

Když se dnes rozhodnou, že zítra vyjde zákonem potřeba utratit všechny psy ve státě, jen se napíše scénář a zákon bude ve zrychleném řízení schválen.

V této zprávě nenajdete věc, kterou byste mohli vyvrátit, přesto se budeme zdráhat ji přijmout. Protože popírá vše ostatní, co nám říká politika, ekonomika, umění, ale je pravdivá a těžko jí kdo zpochybní.

Zeptejme se politiků a hygieniků:

proč se tabákové drogy obchodují jako potravina, proč nikomu nevadí obrovský nárůst dětských kuřáků, proč filmový průmysl představuje cigaretu jako partnera pro život a ne pro nemoc a smrt? Proč státní rozpočet důsledky užívání této drogy, tedy tabákové koncerny nejen dotuje, ale i právně ochraňuje, navíc prostřednictvím ministerstva zdravotnictví (!), zeptejme se proč Kouření může zabíjet? Proč to tam ten hlavní hygienik píše, proč nehledá úspory v ochraně dětí před tabákovými impérii, ale v poplatcích za řešení nemocí, kterých ovšem třetinu nejméně zde vypracují právě tabákoví podnikatelé a ty dotujeme. Proč?

Zeptejme se sami sebe, proč o tabákových drogách nevíme vůbec nic, proč to není na krabičkách, proč není jediný plán na řešení prevence  tabákové pandemie, ale spousta na řešení neexistujících chorob, přitom by stačila jediná vyhláška a měla by oporu alespoň v Ústavě, stačil by týden práce úředníků ministerstva zdravotnictví tentokrát ale nikoliv na podporu nemoci, otroctví, umírání a smrti, ale k záchraně života ještě nekouřících dětí.

Denně jich začne kouřit v ČR nejméně 140 (!), dnes nejčastěji ve věku 9 – 12 let, aby upsali svůj život této droze o které nikdo neví, jaké látky obsahuje a proč jí politici tak bezchybně slouží, když jim mrzačí celý národ.

Zeptejme se už prosím

Kdybychom se totiž ptali, zjistili bychom, že to, co nám předkládají jako život je nemoc a smrt, že jsme nuceni přijímat iluze a hrát hrozné divadlo na prosperitu, zatímco Lásky, příroda, děti hynou pro pokusy a výdělky farmaceutických koncernů, pro nevědomí politiky, pro neúctu k životu. Kdybychom se totiž ptali, zjistili bychom, kdo vládne tomuto světu a kdo mu slouží, sloužíme jednoleté bylince, nejčastěji Nicotiana Tabacum, všichni, kuřáci i nekuřáci, vše ostatní je jen maskování toto události, její důsledek.

Ptejme se prosím, potom zjistíme, že ve světě nic není jak se zdá, ale vše jak to Bůh stvořil, někdo chce, abychom ztratili pouta k životu a Lásce, aby si sám mohl později osídlit tuto planetu. Někdo otevírá cestu na zemi zcela jiné civilizaci, my sloužíme jako otroci.

Pohrouženi do služby pro vlastní poničení a zmar. Zeptá se někdo, jak to je s tím tabákem, prosím?

Těch co říkají, že chrání naše zdraví a přitom obchodují nemoci, drogy a smrt – politiků, zejména pobočky Phillipa Morrise – ministerstva zdravotnictví. Skutečně se probuďme, protože svět bude brzy na jeden klíč, je alespoň dobré vědět, kdo jej dnes drží v ruce Phillip Morris, který vládne skutečně tvrdými zákony, které utlačují lásku, přírodu, rozumnost, protože ta písmenka mají sice nadpřirozenou inteligenci, ale nemají cit a Lásku, abychom se mohli probudit, musíme poznat, kdo nám vládne dříve, než mu bude patřit opravdu vše.

Předkládá redakce projektu Řetěz lásky k dětem, tel: 776 676 777, email: [email protected] 

Odbornou a společenskou garanci základních požadavků projektu na ochranu dětí od tabákových drog laskavě přijali:

Ing. Jan Budka Ph.D.,Vysoká škola Chemicko-technologická, Praha

Tomáš Hanák, scénárista, spisovatel a herec, zakládající člen projektu nekurte.cz  

MUDr. Jiří Votruba, MD, odborný vedoucí lékař, Nemocnice Na Homolce

MUDr.  Petr Kalina, odborný psychiatr, soudní znalec

Profesor PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  

Profesor PhDr. Karel Rýdl, CSc., fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice

Mgr. Ivana Sovišová, překladatelka, redaktorka vzdělávacích pořadů ČT

Profesor MUDr. Leo Steinhart, DrSc., lékař, radiolog, čestný člen Evropské společnosti pro radiologii srdce

MUDr. Miroslav Škapík, CSc., lékař, publicista

Martin Škrobák, masér, vedoucí a organizátor hlídek Řetězu lásky v Praze

Mgr. Irena Vašátková, psycholožka

Akad. Arch. Ing. David Vávra, architekt, herec a spisovatel, scénárista

Ladislav Vojtíšek, systémový analytik, zakládající člen projektu

=====================================================

Článok je prebraný z portálu: ŘETĚZ LÁSKY K DĚTEM

Stop Candida

Webová stránka: www.retezlasky.cz/index.php

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*