Z farmy na stôl: Ako EÚ a davoská kabala plánujú ovládnuť poľnohospodárstvo


Print Friendly, PDF & Email

Z farmy na stôl: Ako EÚ a davoská kabala plánujú ovládnuť poľnohospodárstvo

(F. William Engdahl, The Liberty Beacon) – Vždy, keď počujeme slovo “udržateľný”, bolo by múdre sa týmto pekne znejúcim slovám kriticky prizrieť.

Pri pozornom pohľade na prípad globalistickej Agendy 2030 s jej 17 udržateľnými cieľmi do roku 2030, zisťujeme, že na vytvorenie “udržateľného poľnohospodárstva” táto agenta zničí obrovskú časť poľnohospodárskej výroby EÚ a poriadne zvýši už tak rastúce celosvetové ceny potravín.

Nedajte sa zmiasť peknými frázami

Komisia EÚ nazýva svoju Zelenú dohodu pre potraviny milým názvom „Z farmy na stôl”. Podporuje ju všadeprítomné Svetové ekonomické fórum Klausa Schwaba a jeho Veľký reset.

Majte na pamäti, že udržateľné, ako ho definuje OSN a davoské Svetové ekonomické fórum, znamená dosiahnutie nulových uhlíkových emisií do roku 2050.

Napriek tomu neexistuje žiadna vedecká štúdia nezávisle dokazujúca, že CO2ohrozuje našu planet vytváraním globálneho otepľovania. Len myriády pochybných, dobre financovaných počítačových modelov.

Ten neškodný plyn je životne dôležitý pre všetkých ľudí, zvieratá a všetok rastlinný život.

Komisia Európskej únie teraz presadzuje zhora nadol radikálnu agendu pre poľnohospodárske srdce druhého najdôležitejšieho svetového producenta potravín, ako súčasť svojej nedomyslenej Zelenej dohody EÚ.

Ak bude implementovaná, čo je pravdepodobné, spôsobí:

 • drastickú redukciu produkcie plodín
 • silné zníženie mäsových bielkovín
 • a, čo je možno najnebezpečnejšie, zvrat súčasného zákona EÚ regulujúceho nové, génovo modifikované plodiny, alebo tiež GMO.2.

To bude mať globálne následky.

„Z farmy na stôl”…

V máji 2020 spustila Európska komisia svoju stratégiu Z farmy na stôl. Vďaka oficiálnej bruselskej rétorike to znie, akoby prichádzala potravinová nirvána.

Uvádzajú, že „stratégia Z farmy na stôl je srdcom európskej Zelenej dohody, zacielenej na vytváranie čestných, zdravých a environmentálne priateľských potravinových systémov.”

Fíha, znie to super!

Potom sa dostávajú k skutočnej agende:

„Potrebujeme prebudovať naše potravinové systémy, ktoré dnes prispievajú k jednej tretine emisií skleníkových plynov (GHG), spotrebúvajú veľké množstvá prírodných zdrojov, vedú k strate biodiverzity a k negatívnym zdravotným dopadom…

Ide o šikovný spôsob, ako démonizovať farmárov a našu potravinovú produkciu ako porušovateľov emisií CO2.

Riešenie? Z nových technológií a vedeckých objavov, v spojení so zvyšujúcim sa verejným povedomím a dopytom po udržateľných potravinách, budú mať prospech všetci zúčastnení.“

Aké nové technológie, bude vysvetlené.

Ako nevolení byrokrati v Bruseli plánujú „prebudovať naše potravinové systémy“, aby do roku 2050 odstránili tretinu globálnych emisií skleníkových plynov?

Tým, že donútenia farmárov zbankrotovať, požadovaním nových nákladných vstupov do výroby a radikálne nových, geneticky upravených patentovaných rastlín s nepreukázanou bezpečnosťou.

Navyše, plánujú uvoľniť terajší faktický zákaz pestovania geneticky upravených rastlín. Pre tých, ktorí to nevedia, ide o tú istú neoverenú riskantnú technológiu, aká je použitá vo vakcínach Pfizeru proti ochoreniu COVID-19 a génovo upravených mRNA vakcínach Moderny, využívajúcich CRISPR.

Zlovestné plámny eurobyrokratov a globálnej kabaly

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski o Zelenej agende „Z farmy na stôl hovorí“:

„Poľnohospodári budú potrebovať radikálne zmeniť svoje pestovateľské metódy a čo najlepšie využívať technologické, digitálne a priestorovo založené riešenia na zavedenie nového prechodného poľnohospodárskeho obdobia.“

A tak plánujú radikálnu transformáciu. Už toto znie zlovestne.

Zvýšiť podiel organického poľnohospodárstva bez pesticídov na 25% v celej EÚ a zároveň do roku 2030 znížiť o 30% používanie chemických pesticídov, znie pre neinformovaných skvele.

Podobne ako u tvrdení spoločnosti Monsanto a priemyslu geneticky modifikovaných organizmov, že ich geneticky upravené plodiny znižujú potrebu pesticídov, je to lož. EÚ to používa ako návnadu na zavedenie radikálnej zmeny súčasných prísnych pravidiel EÚ, pre umožnenie schválenia geneticky upravených rastlín a zvierat do poľnohospodárstva.

Vo svojom dokumente z mája 2020 EÚ o Zelenej dohode „Z farmy na stôl“ uvádza, že Komisia „vykonáva štúdiu, ktorá sa prizrie potenciálu nových genómových techník na zlepšenie udržateľnosti celého potravinársko-dodávateľského reťazca.“

To znamená úpravu génov, genetickú modifikáciu CRISPR/CaS9.

Nové genómové techniky

V apríli tohto roku uverejnila Európska komisia štúdiu o nových genómových technikách (NGT). Tie vytvárajú génovo upravené rastliny a dokonca aj zvieratá.

Správa tvrdí, že „NGT techniky menia genóm organizmu, majú potenciál prispieť k udržateľnejšiemu potravinovému systému ako súčasti cieľov európskej Zelenej dohody a stratégie Z farmy na stôl“.

Správa volá po „verejnej diskusii“ na zmenu prísnych zákonov EÚ ohľadom schvaľovania GMO plodín, ktoré vyžadujú rozsiahle testovanie a ich označovanie ako GMO.

Ten zákon z roku 2001 úspešne zakázal používanie GMO v celej Európe, na rozdiel od USA, kde sú neregulované GMO u kľúčových plodín dominantné. V roku 2018 Európsky súdny dvor, teda súd EÚ, rozhodol, že geneticky upravené plodiny by mali podliehať rovnako prísnym smerniciam ako prvá generácia geneticky upravených organizmov (GMO).

Kľúčom k davoskej agende a agende EÚ „Z farmy na stôl“ je radikálne zníženie používania pesticídov, ktoré majú byť nahradené geneticky upravenými plodinami, údajne schopnými nahradiť pesticídy.

Európska komisia, spoločne so spoločnosťou Bayer-Monsanto a ďalšími členmi agropodnikateľskej GMO loby, sa usilovne snažia o odstránenie toho súdneho obmedzenia.

Komisárka pre Zdravotnú a potravinovú bezpečnosť Stella Kyriakidesová, v aprílovej štúdii EÚ povedala:

„Štúdia, ktorú dnes vydávame, prichádza k záveru, že nové genómové techniky môžu nastoliť udržateľnosť poľnohospodárskej výroby v súlade s cieľmi našej stratégie Z farmy na stôl.“

Liečba osteoporózy

Nové genómové techniky sú eufemizmom pre geneticky upravené plodiny.

Franz Timmermans, viceprezident EÚ pre Zelenú dohodu, otvorene priznal lákadlo sľubných obrovských redukcií pesticídov, naznačiac, že budú prameniť zo zrušenia obmedzení na úpravu génov.

Na nedávnej konferencii EÚ Zelený týždeň povedal, že cieľom EÚ je dať farmárom nástroje na osvojenie si presného poľnohospodárstva a prenesenie vedeckých objavov do optimalizácie semien: „Takto obmedzujeme našu závislosť na pesticídoch.“

Presné poľnohospodárstvo a vedecké objavy na optimalizáciu semien sú bruselským eufemizmom pre masívne zavádzanie neregulovanej úpravy génov.

„Prechod k ekologickému pestovaniu,“pokračoval, „neznamená, že musíme všetci žuť trávu a žiť v jaskyniach. Aby sme k nemu dospeli, potrebujeme využívať najnovšiu technológiu.“

To znamená metódu na úpravu génov CRISPR.

Preložené do normálneho jazyka, srdcom stratégie „Z farmy na stôl“ je plánované zvrátenie súdnych nariadení Európskeho súdneho dvora z roku 2018,  ktoré sú hrozbou pre metódou CRISPR geneticky upravené rastliny či živočíchy za rovnako prísnych pravidiel „princípu bezpečnosti“, aké platia pre GMO.

Keď nebudú žiadne obmedzenia, potom budú môcť spoločnosti ako Bayer-Monsanto, zaoberajúce sa úpravou génov, do našej stravy bez akéhokoľvek označenia slobodne zavádzať  geneticky pozmenené rastliny a zvieratá.

Taký režim slobodnej úpravy génov už existuje v USA, kde tamojšie Ministerstvo poľnohospodárstva a regulátori povoľujú CRISPR génovo upravený sójový olej, huby, ktoré nehnednú, pšenicu s väčším množstvom vlákniny, lepšie rodiace paradajky, repku znášajúcu herbicídy a ryžu, ktorá počas rastu neabsorbuje pôdne znečistenie.

Medzi génovo upravované projekty USA v odvetví rýb a zvierat patria aj také pochybné ako sú kravy, ktoré pri použití CRISPR rodia len býčky; ošípané, ktoré nevyžadujú kastráciu; bezrohé kravy-dojnice a sumcovité ryby so zrýchleným rastom, využívajúce CRISPR na vývoj sumca s väčším množstvom svalových buniek.

Človeku sa až zbiehajú sliny…

Riziká CRISPR sú obrovské, prínosy nie

Hlavný lobistický tlak na zrušenie regulácií EÚ na génovo upravené rastliny či zvieratá prichádza od spoločnosti Bayer-Monsanto a ďalších GMO agropodnikateľských obrov, ako sú Syngenta, BASFCortevy, poľnohospodárska jednotka spoločnosti DowDupont.

V novembri 2020 prezident oddelenia plodinovej vedy spoločnosti Bayer-Monsanto Liam Condon na konferencii Bayeru „Budúcnosť poľnohospodárstva“ povedal, že Bayer „veľmi silno“ lobuje za zmenu smerníc EÚ, aby z nich bola vyňatá úprava génov.

Condon povedal:

„Veľmi dôrazne presadzujeme, aby tie smernice držali krok s technológiou a umožňovali jej používanie, [nie iba] na prospech Európanov, ale aj na  prospech ostatných ľudí celého sveta, ktorí pri reguláciách vzhliadajú k Európe.“

Úpravu génov a technológiu CRISPR nazval Condon „úžasným prelomom“, ktorý poľnohospodárstvu umožní byť udržateľnejším.

Čo opomenul spomenúť bolo, že deregulácia génovo upravovaných plodín umožní spoločnosti Bayer-Monsanto a ďalším veľkým GMO spoločnostiam kasírovať farmárov za svoje patentované „udržateľné“ semená.

Génová úprava rastlín či zvierat nie je vôbec bezriziková, ako sa tvrdí. Tá technológia nie je vôbec presná, ani riadená a často má nepredvídané výsledky, ako sú nezamýšľaná genetická zmena, alebo dokonca neúmyselné pridanie cudzej DNA iného druhu, či dokonca celých cudzích génov do genómu génovo upravených organizmov.

Naďalej ide o novú experimentálnu technológiu. Jej zástancovia ako Bayer-Monsanto tvrdia, že génová úprava rastlín je presná. Vyšetrovanie však zisťuje, že má od toho ďaleko.

Dr. Allison K. Wilsonová z The Bioscience Resource Project uvádza:

„Metódy génovej editácie rastlín sú náchylné aj k zavlečeniu UT (nezamýšľaných vlastností či genetického poškodenia)… nové dôkazy, tak od živočíchov ako aj rastlín, naznačujú, že samotná editácia génov môže viesť k nezamýšľaným mutáciám na cieľovom mieste alebo v jeho blízkosti.

Tými mutáciami môžu byť vloženie vektorovej, bakteriálnej a inej nadbytočnej DNA a neúmyselné vloženie veľkých delécií a rekombinácií DNA.“

Nejde o malé chybičky, ktoré je možné ignorovať.

Na záver Wilsonová hovorí, že:

„Výsledky génovej úpravy rastlín sú nepresné a nepredvídateľné a že, v závislosti od kombinácie použitých techník, môže byť editácia génov vysoko mutagénna.

Hoci teoreticky môže byť možné vytvoriť jedného dňa GM plodinu, spĺňajúcu široké požiadavky udržateľného poľnohospodárstva, prakticky sa zdá byť veľmi nepravdepodobné, že sa tak vôbec stane.“

Podľa analýzy stratégie EÚ „Z farmy na stôl“, vykonanej Global Ag Media, „efektom týchto stratégií bude bezprecedentné zníženie výrobnej kapacity EÚ a príjmu jej poľnohospodárov.

Všetky sektory vykazujú pokles produkcie o 5 až 15%, pričom najťažšie postihnuté sú sektory hospodárskych zvierat… Medzitým, bez ohľadu na scenár, vykazujú ceny výroby čistý nárast o približne 10%, s negatívnym dopadom na príjmy väčšiny farmárov.

Európska Únia pestovateľov Copa-Cogeca varuje, že táto politika povedie k bezprecedentnému zníženiu výkonnosti poľnohospodárstva.

To je však skutočný zámer „udržateľného poľnohospodárstva“.

Davos a Z farmy na stôl“ Európskej únie

Radikálna Zelená agenda EÚ „Z farmy na stôl“ nachádza svoju ozvenu u davoského Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré už v roku 2014 propagovalo niečo, čo nazvalo: „Umožnenie obchodu: z farmy na stôl“.

Správa WEF z januára 2018 uvádza:

„Technológie úpravy génov, akou je CRISPR-Cas, by mohli poskytnúť spôsob na dosiahnutie zlepšenia mnohých vlastností, vytvoriac skokovú zmenu v produktivite a zároveň zlepšiac schopnosť vzdorovať suchu a zvýšiť nutričný obsah potravy.“

Toto sa uskutočnilo spolu so spoločnosťou McKinsey & Co ako súčasť iniciatív WEF (Svetového ekonomického fóra) na dosiahnutie potravinovej a poľnohospodárskej bezpečnosti a ich Veľkého resetu.

Medzi partnerov Svetového ekonimického fóra patria Bayer, Syngenta, BASF.

Podľa webovej stránky WEF:

„Svetové ekonomické fórum na svojom každoročnom stretnutí v Davose dalo v januári 2020 dokopy lídrov priemyslu a podnikania s výkonným viceprezidentom Fransom Timmermansom, aby preskúmali, ako urýchliť európsku Zelenú dohodu.“

Bol tam aj Liam Condon z Bayeru a tiež vedúci predstavitelia Syngenty a BASF-u.

Záver

Ak sa poľnohospodársky sektor EÚ dostane do režimu génovo upravených GMO a v dôsledku toho sa radikálne zníži jeho produkcia, vyvolá to ešte väčší nedostatok potravín na celom svete.

To je však skutočný plán Davosu, spolu s jeho COVID-19 agendou Veľkého resetu. Vďaka názvu „Z farmy na stôl“ znie neškodne. No očividne taký nie je.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: thelibertybeacon.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. „radikálne zníženie používania pesticídov, ktoré majú byť nahradené geneticky upravenými plodinami, údajne schopnými nahradiť pesticídy.“

  Hovno – presne naopak – kapri z Monsanto si predsa sami nevypustia Rybník! Ich stratégia smeruje k tomu, aby ich GMO dokázali prežiť tie ich jedy /glyfosfát napr./, ktoré majú zabiť všetko mimo tej ich GMO rastliny! Prečo EU v určitom období zakázala topinambury, ktoré nepotrebujú žiadnu chemickú ochranu a ktoré nekumulujú ani z pôdy reziduá týchto jedov? GMO je v skutočnosti zúženie variability, a tým aj prispôsobivosti v rôznych klimatických a trofických podmienkach – ak tvrdia, že „toto je pšenica odolná voči suchu“ – takúto pšenicu potom zlikvidujú dažďami /známa poliehavosť/. Všetko všetko smeruje k plánovitému Hladomoru! Aj skupovianie pôdy v krajinách, ktoré nemajú zákaz vlastnenia pôdy cudzincami a povinnosť na nej produkovať – už si našich zvykli na zelené úhory – za dotáciu prestali pestovať. Stačí to zosynchronizovať – Timing – a odrazu bude mať polovica planéty úhor!
  Takýmto sociopatickým inžinierstvom už ako sociálnym experimentom končiacim hladomorom prešlo viacero režimov – teraz tomu treba len globálne zaveliť!

  Otázka – čo urobí nedostatok močoviny kvôli umelo vyvolanej kríze s plynom – kto bude vyrábať základné hnojivo NPK? A kto bude produkovať hnoj, keď vykántria všetky kravy a ošípané? Otázka – viete, z čoho sa vyrábajú výbušniny pre všetky bomby sveta? No zo vzduchu! Zo vzdušného dusíku! Budeme hnojiť bombami?!

  Výroba dusíka zo vzduchu generátor dusíka
  [Prehľadávať doménu skrutkove-kompresory.sk] https://www.skrutkove-kompresory.sk › vyroba-dusika-zo-vzduchu?nts=Výroba dusíka
  Predaj a servis dusíkových generátorov dusíka a vyvíjačov dusíku SYSADVANCE. Najlacnejšie ceny pre generátory dusíku a vyvíjače. Priemyselná výroba dusíka zo stlačeného vzduchu. Dusíkový vyvíjač a generátor – koncentrátor. Stlačený dusík cena.
  Výroba Dusíka Zo Stlaÿeného Vzduchu
  [Prehľadávať doménu generatory-dusika.sk] https://www.generatory-dusika.sk › files › referencie › vyroba-dusika-zo-stlaceneho-vzduchu-generator-dusika-stlaceny-dusik-cena-predaj-princip.pdf
  Zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu a stlačeného plynu – dusíku zo stlačeného vzduchu. Parametre kompaktnej dusíkovej a kompresorovej stanice: Generátor dusíku NITROGEN 10C – výkon: 2,9 Nm3/hod., – čistota: 98,0%, – tlak: 7 bar (p). Skrutkový kompresor BOGE C20LR-8-350 – výkon 136,8 m3/hod., – tlak 8,0 bar (p), – adsorpčné …
  ——————————————————
  Vedci vytvorili zariadenie, ktoré vyrába elektrinu „zo vzduchu“

  „Našli ho na bahnitých brehoch rieky Potomac pred viac ako tromi desaťročiami: zvláštny „sedimentárny organizmus“, ktorý dokázal robiť veci, ktoré od baktérií nikto nikdy nečakal.

  Tento neobvyklý mikrób patriaci do rodu Geobacter bol známy svojou schopnosťou produkovať magnetit bez prítomnosti kyslíka, ale časom vedci zistili, že môže vytvárať ďalšie veci, napríklad bakteriálne nanodrôty, ktoré vedú elektrinu.

  Vedci sa roky snažili hľadať spôsoby, ako tento prírodný dar dobre využiť, a tento rok predstavili prístroj, ktorý nazývajú Air-gen. Podľa tímu ich zariadenie dokáže vyrábať elektrinu z … no, takmer z ničoho.

  „Elektrinu vyrábame doslova zo vzduchu,“ uviedol vo februári elektrotechnik Jun Yao z University of Massachusetts Amherst. „Air-gen generuje čistú energiu 24 hodín denne.“

  Toto tvrdenie môže znieť ako prehnané, ale nedávna štúdia Yaa a jeho tímu popisuje, ako môže generátor poháňaný vzduchom skutočne vyrábať elektrinu iba vtedy, keď je okolo neho vzduch. To všetko vďaka elektricky vodivým proteínovým nanovodičom produkovaným Geobacterom (v tomto prípade G. serreducens).

  Air-gen sa skladá z tenkého filmu proteínových nanodrôtov, hrubých iba 7 mikrometrov, vložených medzi dve elektródy.

  Film z nanovodov je schopný adsorbovať vodnú paru, ktorá existuje v atmosfére, čo umožňuje zariadeniu generovať nepretržitý elektrický prúd vedený medzi dvoma elektródami.

  Vedci tvrdia, že náboj je vytváraný gradientom vlhkosti, ktorý difunduje protóny v materiáli nanodrôty.

  „Očakáva sa, že táto difúzia náboja spôsobí vyrovnávajúce elektrické pole alebo potenciál podobný potenciálu pokojovej membrány v biologických systémoch,“ vysvetľujú autori vo svojej štúdii.

  „Trvalý gradient vlhkosti, ktorý sa zásadne líši od všetkého, čo sme videli v predchádzajúcich systémoch, vysvetľuje trvalé výstupné napätie z nášho zariadenia na nanodrôty.“

  K objavu došlo takmer náhodou, keď si Yao všimol, že sa zdá, že zariadenia, s ktorými experimentuje, vedú elektrinu sami.

  “Videl som, že keď boli nanodrôty určitým spôsobom v kontakte s elektródami, generovali prúd,” povedal Yao.

  „Zistil som, že vystavenie vzdušnej vlhkosti je dôležité a že proteínové nanodrôty absorbujú vodu a vytvárajú stresový gradient.“

  Predchádzajúce štúdie ukázali, že výroba vodnej energie sa vyrába pomocou iných typov nanomateriálov, ako je grafén, ale tieto pokusy väčšinou vyprodukovali iba krátke impulzy elektriny trvajúce iba niekoľko sekúnd.

  Naproti tomu generátor Air generuje približne 0,5 V ss. S prúdom približne 17 mikroampérov na centimeter štvorcový.

  Nie je to veľa energie, ale tím uviedol, že pripojenie viacerých zariadení by mohlo vygenerovať dostatok energie na nabitie malých zariadení, ako sú smartfóny a iná osobná elektronika – a to všetko bez plytvania a bez použitia okolitej vlhkosti (dokonca ani v takom suchom prostredí). púšte Sahara).

  “Konečným cieľom je vybudovanie rozsiahlych systémov,” uviedol Yao s vysvetlením, že v naliehavých prípadoch je možné túto technológiu použiť na napájanie domov nanodrôty zabudovanými do farby na steny.

  „Len čo prejdeme k výrobe drôtov v priemyselnom meradle, plne očakávam, že budeme schopní vytvoriť veľké systémy, ktoré významne prispejú k udržateľnej výrobe energie.“

  K tomu by mohla pomôcť súvisiaca štúdia spolupracovníka mikrobiológa Dereka Lowleyho, ktorý prvýkrát identifikoval mikróby Geobacter ešte v 80. rokoch 20. storočia: genetické inžinierstvo ďalších mikróbov, ako je E. coli, s cieľom vykonať rovnaký trik vo veľkom meradle.

  “Urobili sme z E. coli továreň na výrobu proteínových nanodrôtov,” povedala Lovli.

  Výsledky sú uvedené v Nature. “
  https://sk.trashplanetdiy.com/vedci-vytvorili-zariadenie-ktore-vyraba-elektrinu-zo-vzduchu.html
  ————————————————————–
  Článok som sem dal ako predprípravu na 17.10.2021.
  Odporúčam každému zapnúť si vlastné nahrávacie zariadenie – mobil, diktafón a poznámkový blok. Neveriaci a hlupáci nemusia.

 2. Máš obavy z klasickej vakcíny proti COVID-19? Nezúfaj, o chvíľku budú na pultoch paradajky – vakcíny. Dáš si rajčinku a si zaočkovaný..

  https://www.biosferaklub.info/virolog-o-ucinku-paradajkovej-vakciny-proti-covid-19/

  • To zasa nie je tak celkom isté. Vakcíny sa pichajú preto, lebo sa tým obchádzajú všetky prirodzené bariéry tela. Ak niečo ide cez tráviacu alebo dýchaciu sústavu, musí to najprv prejsť týmito bariérami a to nie je vôbec jednoduché.

   Vakcíny, ktoré sa používajú v kvapkách, musia byť živé (oslabené) – napríklad proti detskej obrne. Lenže pri mRNA vakcínach nejde o živé vakcíny. Sú to genetické kódy, ktoré telo do seba len tak ľahko nepustí.

   Keď zjete kura alebo ryžu, tak sa do vás nedostanú gény kuraťa alebo ryže. Teda dostanú, avšak už nie ako celistvé gény, ale rozložené na jednoduché molekuly po trávení v žalúdku a črevách.

   • z kurčaťa gény nie, ale rastové hormóny z nich do človeka áno …lebo sú nimi dopované

   • Dnes prakticky neexistuje chov – ani tzv. domácich a už voboc nie farrmárskych sliepok, ktoré by nepoužívali kŕmn zmsky bez GMO sóje! Prakticky čo sója – to GMO.

    Inak – treba sledovať tzv. Codex Alimentarius, ktorý vznikol vďaka zväzu rakúskych výrobcov potravín v roku 1962 – akože s dobrým úmyslom ako WHO a OSN „za svetový mier“, a ktorý dnes cielene smeruje k výživovej degradácii potravín! Niektoré látky sú vyhlásené doktrínou ako škodlivé, zakazujú sa určité plodiny, alebo tie sa extrahujú, alebo teplom likvidujú – často ide esenciálne látky. Dobrý článok o tom bol na Pán Občan aj s videom s lekárkou, ktorá proti tomuto burcuje – neviem ho nájsť. Napr. náhrada stráviteľných tukov nestráviteľnými, ktoré ako vazelína prejdú črevami a neviažu sa na ne ani v tukoch rozpustné vitamíny. Sú to rôzne Chipsy napr. A v krátkej budúcnosti GMO sorty citrónov, alebo zemiakov – ale bez vitamínu C. EU chce podľa Codex Alimentarius zakázať pestovanie hrášku, „lebo vedci objavili, že“.

    Codex Alimentarius – Conspiracy Truths
    [Prehľadávať doménu conspiracytruths.co.uk] http://www.conspiracytruths.co.uk › codexalimentarius.html
    „Codex Alimentarius“ means „food rules“ in Latin. The organization was born in 1962 when the UN established the Codex Alimentarius Commission (CAC) as a „Trade Commission“. It was created to regulate, and thus control, every aspect of how food and nutritional supplements are produced and sold to the consumer.

    Codex Alimentarius Conspiracy: What is Codex Alimentarius?
    [Prehľadávať doménu thewellnessseeker.com] https://www.thewellnessseeker.com › codex-alimentarius-conspiracy
    What is Codex Alimentarius? In 1963, the United Nations created a world trade commission to control the world’s food supply, the UN calls this code, Codex Alimentarius. Behind the Codex Alimentarius is the United Nations and the World Health Organization. Membership in Codex is open to all member nations of the United Nations (UN) and …

    Codex Alimentarius Conspiracy Theories – Marianland
    [Prehľadávať doménu marianland.com] https://www.marianland.com › conspiracy › codexalimentarius.html
    Codex Alimentarius Conspiracy Shocking Documentary Films. They may have frightening intentions for us, but remember that God has his own unique plans for each of us. The US Constitution is the principal aim of Godless Marxists, as all Americans should be aware. What are their plans for removing it?

    Codex Alimentarius :: Dr. Rima Truth Reports
    [Prehľadávať doménu drrimatruthreports.com] drrimatruthreports.com › codex-alimentarius
    „Codex Alimentarius“ means „food rules“ in Latin. The organization was born in 1962 when the UN established the Codex Alimentarius Commission (CAC) as a „Trade Commission“. It was created to regulate, and thus control, every aspect of how food and nutritional supplements are produced and sold to the consumer.

    he Documentation About „Codex Alimentarius“ – Dr. Rath …
    [Prehľadávať doménu dr-rath-foundation.org] https://www.dr-rath-foundation.org › 1998 › 09 › the-documentation-about-codex-alimentarius
    Dr. Rath in conversation with Gene S. Oden, the New Zealand member of the Codex Alimentarius Commission, in front of the BgVV. Because of Oden’s outspoken position against the Codex, the German Codex leadership tried to ban him from the conference. The speech by Mr. Oden – an insider in the Codex Commission – will cause even the most …

    About Codex Alimentarius :: Dr. Rima Truth Reports
    [Prehľadávať doménu drrimatruthreports.com] drrimatruthreports.com › category › about-codex-alimentarius
    Codex Alimentarius, by the way, was created as an intentionally genocidal tool by the newly-released German genocidalist heads of IG Farben, the gigantic German civilian war machine. See my video, Nutricide, and my detailed article examining its development, The Killing Fields of Codex.

    Tu nejde o hladomor ako taký, ale o dlhodobú podvýživu esenciálnu – nie energetickú, ale o poškodzovanie DNA esenciálnou podvýživou! Slovo Codex nech vás nepletie – aj vrahovia majú svoj kódex!

    • Leto bez džúsu: EÚ vraj chce zakázať dovoz citrusov z južnej Afriky | oPeniazoch
     [Prehľadávať doménu openiazoch.zoznam.sk] https://openiazoch.zoznam.sk › cl › 140136 › Leto-bez-dzusu-EU-vraj-chce-zakazat-dovoz-citrusov-z-juznej-Afriky
     Zdroj: ČTK Foto:TASR;SITA 18. 11. 2013 – Európska únia sa chystá zakázať dovoz citrusov z Juhoafrickej republiky. Krok by podľa agentúry Reuters mohol pošramotiť úsilie Bruselu rozšíriť obchodovanie s najväčšou ekonomikou Afriky a budúce leto by kvôli nemu mohol zmiznúť pomarančový džús z mnohých európskych stolov.

     Brusel ide zakázať pestovať zemiaky a papriky – BIRDZ
     [Prehľadávať doménu birdz.sk] birdz.sk › forum › brusel-ide-zakazat-pestovat-zemiaky-a-papriky › 133523-tema.html
     Brusel ide zakázať pestovať zemiaky a papriky Europska Unia chce zakázať pestovať zemiaky a papriky na uzemi Starého kontinentu (Europskej Unie). Vraj su nepôvodné.

     Tu je príklad – čo nesmú plodiny obsahovať! Onedlho rozhodnú, že vysoký obsah provitamínu A – karotenoidov je škodlivý. „VEDECKÉ“ PODKLADY! Otázka – cukrová repa bez týchto látok je, alebo nie je GMO – teda – tento parameter sa dá získať prirodzeným výberom?

     Cukrovarníci kritizujú rozhodnutie Európskej komisie zakázať tri … – euronovinky.eu
     [Prehľadávať doménu euronovinky.eu] https://euronovinky.eu › cukrovarnici-kritizuju-rozhodnutie-europskej-komisie-zakazat-tri-druhy-neonikotinoidov
     Európska komisia dala tri druhy neonikotinoidov na listinu zakázaných chemických látok koncom apríla a poľnohospodári začnú cukrovú repu bez neonikotinoidov siať už od budúceho roku. BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí pestovatelia cukrovej repy a cukrovarníci kritizujú rozhodnutie Európskej komisie zakázať tri druhy neonikotinoidov (thiamethoxam, clothianidin …

     Otázka – je nízkoeruková repka olejná GMO?

     Štáty EÚ nebudú môcť zakázať pestovanie GMO potravín
     [Prehľadávať doménu europskenoviny.sk] https://europskenoviny.sk › 2015 › 10 › 28 › staty-eu-nebudu-moct-zakazat-pestovanie-gmo-potravin
     Inšpiráciou pre Komisiou predložený legislatívny zámer bola v apríli schválená smernica, ktorá umožňuje členským štátom rozhodnúť sa, či na svojom území povolia alebo zakážu pestovanie Úniou certifikovaných geneticky modifikovaných plodín.
     ———————————–
     Základ je CHAOS! V chaose potom málokto dokáže identifikovať prapôvodnú príčinu od následku a už vôbec ťažko identifikovať ciele! Takže – ak je cieľom Hladomor a poškodenie DNA podvíživou – kvalitatívnou – každému sú jasné jednotlivé kroky! Teda ku.va – to nie je o „idiotoch“ v EU parlamente a o uhle zakrivenia uhoriek nakladačiek! Oni veľmi dobre vedia, aké procesy spúšťajú!

     Dnes som si dokázal opraviť vyskratovaný 16-ročný čínsky digitálny budík s teplomerom, ktorý potrebujem, avšak nedokážem ani to robiť nebudem – opravovať vyskratované mozgy idiotov, ktorí nedokážu domyslieť do zajtra a všetko, čo sa na nás rúti – odmietajú! Vadí im moje „HOVNO“!

     Vit. C je pre človeka a morča absolútne esenciálny – nez neho nie je možné zahojiť bunky poškodené tzv. rozrezávačmi buniek /pri menštruačnom cykle napr tak uvoľňujú vajíčko z vaječníka/, z čoho vzniká tak vnútorné krvácanie, ako aj granuláty tkaním pri neprirodzenom hojení a opakovaných zraneniach – z čoho je aj rakovina! Teda doboha – ak je vit. C ESENCIÁLNY PRE ŽIVOT ČLOVEKA – čo myslíte – kam bude smerovať útok na populáciu?! Zákaz dovozu citrusov z Afriky – lebo ľudia tam nepristúpia na nové sorty citrusov so zníženým vit. C – už len kvôli sebe! Zákaz pestovania nepôvodných zemiakov v Európe – keď počas napoleónskych vojen zachránili Európanov od smrti hladom! Aj ako varené obsahujú 15% spotreby vit. C denne! Zákaz nepôvodnej papriky – zdroj vit. C a A a ochranného capsicínu – keď jej používanie je už tak samozrejmé, že Európan netuší, kde by okrem mrkvy získali protokarotén, že! A šípky – tie treba vyklčovať! U nás v dedine sú debili, ktorým pri poľných cestách vadia šípkové kry ako prvé! AMrkva? Ale tá obsahuje fenoly proti háďatkám – tak treba zakázať aj ju!

     Začnite študovať konšpiračnú teóriu o Codex Alimentarius! Podvýživový, DNA deštruktívny neviditeľný hladomor tu prebieha cielene od roku 1962!

     • Už som zistil, prečo mi nabiehajú rôzne štemple – klávesnica mi namiesto 1 r robí rr, rrr

     • Pred mnohými rokmi jeden pán v časopise Vitalita písal na pokračovanie o Codexe Alimentarius, o tom čo to je, že idú zámerne veľmi znižovať náš príjem vitamínov, minerálnych látok.

     • holistický prístup

      … takže všetky tie GMO „mňamušky“ sú isto iste pôvodné – úplne tie najpôvodnejšie – len v akom „svete“ … ešteže sme už v tom „kristovskom“ tuneli a psychopatické beštie končia …

     • Ja sa už dávno učím žiť zo vzduchu … a ako sa hovorí, hlad je prezlečený smäd. A papriky a paradajky som si pestovala na balkóne.

   • CRISPR, grafén, glyfosát… neuškodia v tráviacej sústave?

   • Myslim ze cestou potravin,je to viac complikovane,ako Redakcia uvadza.Ps: skoli v USA,Georgia, Ca,atd. Ucia ziakov o Canibalizme -save hunger,tiez: You make it,we bake it(deti),Janko

 3. Viete mi poradiť, kde sa dá nakupovať organická rastlinná strava, ryža, zemiaky apod. ? Myslím, že ovocie a zelenina v obchodoch je postriekaná pesticídmi a bohvie čím ešte.

  • Peter, treba chodiť do bio obchodov. V Bratislave je ich niekoľko: napr. Bio Slnečnica na Kvačalovej ul. (má tam 2 obchody naproti sebe), Bio Alej na Jégeho ul. atď.

   • Milá Jean, bio obchod nie je zárukou, že tovar predávaný v danom obchode je bio.

    • Je to tiez mozne,ale chut,je ina,ja hodne pestujem doma,dnes si upeciem 6 prepelic,su to „japonske“,vyliahnu sa za 17 dni a vyrastu asi za 3 tyzdne,niektory ludia ich chovaju aj v apartmentoch

  • Peter ..a ty nemáš internet alebo nohy?

  • vypestuj si,dvíhni riť. Poliaci makajú a Slováci flakajú,nuž…

 4. Ďakujeme tímu Bádateľa za preloženie ďalšieho článku. Bohužiaľ veľa ľudí nevie ako nebezpečná je technológia CRISPR. Ja to viem z mojich webov (naturalnews.com naturalblaze.com mercola.com) aký je to jed.

  Bohužiaľ „elity“ sveta pripravujú pre nás, pre „ovečky“ hladomor.

  • a u nás to je mezi odstraněním prezidenta a jeho zvýšenou ochranou
   MAP 1010 Státní převrat! PČR de facto zadržela prezidenta republiky Havel byl přitom nemocen 230 dní
   http://cztube.eu/video/3501/map-1010-statni-prevrat-pcr-de-facto-zadrzela-prezidenta-republiky-havel-byl-pritom-nemocen-230-dni

   • holistický prístup

    BOMBA:
    Ústavní právník Hasenkopf na svém facebookovém profilu upozorňuje, co stojí v § 77 odst. 5 zákona č. 90/1995 Sb. (Zákon č. 573/2006 Sb) o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění: „K ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců.
    „Ergo poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nemají nárok na poslanecký klub, a to ani společně (koalice není politická strana), ani každý zvlášť (žádná z jmenovaných politických stran nekandidovala samostatně),“ shrnuje.
    To je pro tento slepenec velký průser a následky pro ně budou nedozírné. Ti, kteří si již poslanecké kluby ustavili, překročili zákon, protože na to nemají právo!
    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Velky-problem-pro-Fialu-a-spol-Ustavni-pravnik-vytahl-zakon-680331
    Jediní kdo si ustavit poslanecký klub mohou jsou ANO a SPD.
    Pod článkem je již rozsáhlá diskuse. Vypadá to tak, že Rychetský svým rozhodnutím o zrušení části volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů, kdy koalicím stran a hnutí mělo stačit pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů stejně jako samostatně kandidujícím uskupením, výše uvedený zákon porušil. Způsobil de-fakto ústavní krizi protože ono rozhodnutí o koalicích je kvůli uvedenému zákonu o jednacím řádu nejen neplatné, ale přímo nemožné.
    Další také zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Foltan-Faux-pas-108-uz-na-startovni-care-680339

  • Jean uzasny hladomor,2023,alebo aj skorej

 5. https://www.naturalnews.com/2021-10-15-a-contagion-of-courage-is-spreading-across-america-pilots-police-firefighters.html
  A CONTAGION of COURAGE is spreading across America as pilots, police, firefighters and other workers say, “Take this JAB and SHOVE it!”
  Po Amerike sa šíri NÁKAZA ODVAHY, keď piloti, polícia, hasiči a ďalší pracovníci hovoria: „Vezmite si túto VAKCÍNU a STRČTE SI JU!“

  Courage is contagious.
  Odvaha je chytľavá.

 6. https://www.naturalblaze.com/2021/10/the-growing-rebellion-against-covid-policies.html
  The Growing Rebellion Against COVID Policies
  Rastúca vzbura proti COVID politikám

 7. https://otevrisvoumysl.cz/oficialni-udaje-z-britanie-81-umrti-na-covid-19-v-zari-bylo-mezi-ockovanymi/
  Oficiální údaje z Británie: 81 % úmrtí na Covid-19 v září bylo mezi očkovanými

  Ve zkratce…
  Nejen, že covid injekce nezabraňují přenosu a onemocnění, ale míru hospitalizací a úmrtnost ještě zvyšují. Ukazují to oficiální statistiky z Británie. Více v článku.

  https://otevrisvoumysl.cz/nejvice-ockovany-stat-v-americe-nyni-zaznamenava-masivni-narust-hospitalizaci-pro-covid/
  Nejvíce očkovaný stát v Americe nyní zaznamenává masivní nárůst hospitalizací

  Ve zkratce…
  Vermont, nejvíce očkovaný stát v Americe proti covidu, zaznamenává obrovský nárůst hospitalizací a úmrtí.

  • a ten náš tajtrlík minihister zdravotníctva melie presne naopak, klame až sa praší.Poďme ho naučiť počítať!!!

 8. https://www.hlavnespravy.sk/vazne-nezhody-v-odhadoch-odbornikov-kolko-bude-skutocne-mrtvych/2716934
  Vážne nezhody v odhadoch odborníkov pri covide. Koľko bude skutočne mŕtvych?

  Sme uprostred tretej vlny koronavírusu, pribudlo nám niekoľko čiernych okresov. Kým lekár Juraj Mesík predpovedá „likvidáciu malého biznisu a starých ľudí“, dátoví analytici z Dát bez pátosu sú stále optimistickí. Ľuďom odkazujú, že to zvládame. Aký zvyšok jesene a začiatok zimy nás teda čaká?

  vláda pod vedením premiéra Hegera „zabránila profylaxii a liečbe covidu pomocou účinného, bezpečného a lacného IVM (Ivermectinu, pozn.red.),“ a zároveň „zabránili profylaxii fortifikáciou potravín lacným, účinným a bezpečným vitamínom D.“

  „Zo štátu, ktorého sa zmocnili, urobili násilného dealera remdesviru, špachtlí do nosohltanov, experimentálnej vírusovej mRNA…

  „Máme síce veľa pozitívnych testov, ale akosi ‚chýbajú tisíce pacientov‘. Dokonca sa v nemocniciach nehromadia, len postupne pribúdajú relatívne slabým tempom. Držme si palce,“ dodal na záver dátový analytik Ivan Bošňák.

 9. https://www.hlavnydennik.sk/2021/10/16/ciganikova-a-grohling-chcu-sexualnu-vychovu-v-skolach/
  Cigániková a Gröhling chcú sexuálnu výchovu v školách

 10. Niečo na zasmiatie (bohužiaľ pravda)

  https://www.hlavnespravy.sk/jesenna-faza-kampane-na-podporu-ockovania-ma-novu-podobu/2717346
  „Porazme ho, kým nás neporazí.“ Ministerstvo prišlo s jesennou fázou kampane na podporu očkovania. Presvedčia takéto upútavky ľudí, ktorí majú obavy?

  Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nasadzuje nový vizuál jesennej kampane na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Koncept novej fázy kampane reflektuje nálady v spoločnosti, ktorá je značne polarizovaná. Novú podobu majú televízne, rozhlasové i online spoty, ako aj grafika pre printovú a vonkajšiu reklamu. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová

 11. Niečo som prekopírovala:
  Great Reset jede podle plánu, debilizovaní lidé dál klusají na “Sametová jatka”.
  Nikola Bornová
  Blíží se konec turbulentního roku 2021 a je načase začít trochu
  bilancovat. Například o tom, jak daleko postoupila nepřátelská armáda
  miliardářů z Davosu. A jak hodně se jim dokázali lidé vzepřít a začít
  bránit svobodu a samotné základy našeho lidství.
  Jak si tedy stojíme? Mno…výsledky zatím nejsou nic moc. Tým “Sociopati z Davosu” zatím vede nad týmem “Normální lidé” tak 10:2. Je v tom bohužel i několik vlastních gólů. Proč to tak je? Je nějaké světlo na konci tunelu?

  Monopoly – dokument, který musíte vidět

  První a zcela zásadní podmínka k pochopení té strašidelné cesty zkázy, na kterou se celá naše “západní” civilizace vydala, je VĚDĚT.

  Vědět, kdo za celým tím cirkusem stojí.
  Vědět, kdo vymýšlí destruktivní akce jako Great Reset, Green Deal nebo korona-krize, které nás mají připravit o poslední zbytky svobody a zdrojů.
  Vědět, jak je možné, že je někdo schopný něco tak masivního centrálně
  řídit (nikoli organizovat, o to už se starají desetitisíce poslušných
  kolaborantů).

  A chápat, proč to dělají.

  Perfektní shrnutí poskytuje nový dokument “Monopoly – Kdo vlastní svět?“.
  V 60 minutách dává velice přehledně dohromady veřejně dostupné
  informace, které ukazují, jak všechny nitky vedou ke dvěma nadnárodním
  společnostem – BlackRock a Vanguard. Tyhle nenápadné společnosti vlastní skoro vše, co kolem sebe vidíte.

  Vlastní vaše jídlo.
  Vlastní farmaceutické společnosti, které vám teď cpou experimentální pseudovakcíny.
  Vlastní velké sociální sítě, které brutálně manipulují a cenzurují jakýkoli obsah, který nepodporuje jejich aktuální agendu.
  Vlastní velká média, která zdegenerovala jen do jakési reklamní agentury pro jejich agendu.
  Vlastní bankovní systémy, kterými vás drží v šachu finančně.
  Vlastní Google i YouTube, které vám ukazují ty “správné” výsledky.
  Vlastní fact-checkery, kteří pomáhají znásilňovat pravdu.
  Vlastní filmová studia, která vám dál podprahově vymývají
  mozky, když si večer chcete odpočinout od koupených politiků a
  manipulativních médií.

  Velmi, velmi doporučuji se na těch 60 minut podívat. Je to nejlepší
  stručné shrnutí a nejlepší dokument do dob Zeitgeistu. Doporučte ho také
  komukoli dalšímu, kdo rozumí angličtině. Verze s českými titulky snad
  také brzy bude.

  https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-who-owns-the-world-must-see.html

 12. https://cz24.news/mega-skandal-slovinsko-brusel-vy-loutky-sorose-slovinsko-neni-zadna-kolonie-slovinsky-premier-janez-jansa-se-vzbouril-proti-vedeni-eu/
  MEGA SKANDÁL Slovinsko/Brusel: „Vy … loutky Sorose! Slovinsko není žádná kolonie!“ Slovinský premiér Janez Janša se vzbouřil proti vedení EU

  Slovinský předseda vlády Janez Janša nazval některé europoslance „Sorosovými loutkami“.

 13. …milá Jean ďakujem za kopec dobrých informácii, verím tomu, že sa mi ich ,,podarí“ všetky prečítať…p.Eliášová sa vyznamenala tým, ako ,,pekne“ hovorí o boji s cov :-(…až je to fakt na zasmiatie….a tá sex.výchova je podľa Cigán.a Grol.najakútneší ,,problém“ v školstve, ďalší ,,úžasní ľudia“…..áno, tá techn.GRISPR je veľmi nebezpečná, no mnohí o tom ani len netušia! ….a neviem Jean, kde berieš tú istotu, že keď je to označ.BIO, že je to ozaj také dobré?….Maroš, tak toto je ozaj zlá inform., že citr.a zemiaky bez vit:-(…a máš pravdu, robia to tak, že to GMO dokážu prežiť aj ich pesticídy …..Maroš potešilo by ma, keby si si ku tým pravdiv.informác.odpustil to h.na začiatku, viem, že si rozćulený a právom, no aj tak, skús to…si predsa intel.človek, dá sa povedať aj inak…. všetko to smeruje k hladomoru, no mnohí z nás sa zároveń prebúdzajú a to je výborné :-)…..nech sa nám ten plamienok Svetla, lásky a nádeje rozpaľuje čoraz viac …..-..

 14. vedecký dokument – Velky podvod s globalnym oteplovanim https://vk.com/video639487477_456241848

 15. …p.s. a ešte mi napadlo, keď tu voľakto v min.článku písal o stresoch v zamestn. ….áno, veľa si človek robí sám, že či si to pripúšťa alebo nie, no dlhod.nepriaz.situác.nie je pre nikoho dobrá… v tom príp.treba zrejme zmeniť buď podmienky v práci, alebo aj celú prácu…

 16. svatoslav butora

  Prajem pekný deň. Skleníkový efekt je pre životné procesy na Zemi nevyhnutný a potrebný a užitočný. V podmiekach tepelného vyžarovania Slnka na všetkých vlnových dĺžkach v daných podmienkach tepelnej rovnováhy zemskej atmosféry v danom prostredí obežnej dráhy Zeme okolo Slnka je skleníkový efekt vytváraný absorbciou tepelného vyžarovania jednotlivými plynmi atmosféry následovne:

  asi 75% efektu vytvára vodná para rozpustená v atmosfére
  asi 25% efektu vytvárajú spolu všetky ostatné plyny atmosféry: dusík N2, kyslík O2, argón Ar a veľmi nepodstatné objemy „veľmi hriešnych“ plynov kysličníka uhličitého CO2 a metánu CH4. Tieto podľa OSN a WEF veľmi „hriešne plyny“ majú na užitočný skleníkový efekt úplne nepatrný vplyv.

  Celá metodika a koncepcie OSN a WEF a nimi idiotizovaných vládnych štruktúr v tzv. EU a vo svete ohľadne boja „s globálnym oteplovaním a s CO2“ sú nevedecké a bláznivé a hlavne pre celý Svet Ľudí nebezpečné. Tieto sparchantelé nevedecké bláznivé inštitúcie OSN a WEF riadené Svetovládnymi Idiotmi do Sveta Ľudí nepatria a musia byť zrušené.

  • S ohledem na dnes již známé agendy taková myšlenka.

   Nehodí se jim zvyšující se úroveň CO2, protože rostliny pak mají více plynu pro svůj základní životní proces – fotosyntézu a tedy lepší podmínky pro svůj růst. A oni se snaží produkci geneticky neupravených rostlin snížit, aby ji mohli následně zajišťovat jejich patentovanými GM plodinami.

   Jen se mi to jeví jako paralela s farmaceutikami(nechce se mi tomu říkat léky). Cokoliv mimo jejich kontrolu pryč a nahradit patentově chráněnými produkty.

  • Vazeny Pan Butora,vsetky tieto „organizacie“ maju len jeden ciel: vyvrazdenie ludstva,oni su neni idioty,ale masovi vrahovia,respectfully,Janko

 17. Chcete benzín zadarmo? Stačí ísť zaplatiť bez rúšky:
  https://www.infovojna.sk/article/video-caro-pandemie-a-ako-nakupit-bez-platenia-alebo-ako-advokatke-krajnikovej-neumoznili-platit-pretoze-nemala-nasadeny-nahubok
  PS: Natankovaný benzín sa nedá vrátiť, dá sa iba zaplatiť. To je ako by ste zjedli v reštaurácii obed a po nezaplatení by vás pýtali vrátiť obed.

 18. TASR: Slovenský ŠÚKL oznámil, že najviac ľudí hlásilo nežiaduce účinky pri vakcíne Pfizer/BioNTech. EXPERT: PRIZNANÝCH A HLÁSENÝCH JE LEN 1-2% ÚMRTÍ A POŠKODENÍ PO EXPERIMENTÁLNYCH COVID INJEKCIÁCH
  https://cz24.news/tasr-slovensky-sukl-oznamil-ze-najviac-ludi-hlasilo-neziaduce-ucinky-pri-vakcine-pfizer-biontech-expert-priznanych-a-hlasenych-je-len-1-2-umrti-a-poskodeni-po-experimentalnych-covid-injekciach/

 19. https://tadesco.org/generalny-prokurator-statu-nebraska-tvrdi-ze-lekari-by-mali-mat-moznost-predpisovat-ivermektin-a-hydroxychlorochin-na-liecbu-covid-19/
  Generálny prokurátor štátu Nebraska tvrdí, že lekári by mali mať možnosť predpisovať ivermektín a hydroxychlorochín na liečbu COVID-19

 20. https://www.infovojna.sk/article/kruta-dan-za-ruskovy-diktat-likvidacia-imunity-tazke-stavy-z-nadchy
  Krutá daň za rúškový diktát: Likvidácia imunity & ťažké stavy z nádchy

 21. https://www.infovojna.sk/article/pro-treti-davku-ockovani-neni-vedecky-dvod-ani-v-pripade-mutaci-uvadi-vedecka-studie-zverejnena-v-casopisu-the-lancet
  Pro třetí dávku očkování není vědecký důvod. Ani v případě mutací, uvádí vědecká studie zveřejněna v časopisu The Lancet

  PS A u nás idú očkovať treťou dávkou v domovoch dôchodcov – treba ušetriť dôchodky.

 22. „Riešenie problému? Vakcíny proti chrípke, ktoré sa pri deťoch v minulosti takto aktívne nikdy neodporúčali.“ ???

  O čom točím?! O článku prevzatom Infovojnou!!!
  ————————————-
  Krutá daň za rúškový diktát: likvidácia imunity – z nádchy ťažké stavy

  Jozef Jurík
  15. október 2021

  COVID-19
  Slovensko

  https://hrot.info/c/2727-kruta-dan-za-ruskovy-diktat-likvidacia-imunity-z-nadchy-tazke-stavy

  „Dospelých ľudí začala sužovať obyčajná nádcha, ktorá je svojím priebehom u mnohých horšia, ako keď prekonávali covid bez dostupného očkovania. Kašeľ s ňou spojený trvá u mnohých aj týždne.

  Pediatri na Slovensku hlásia obrovský nárast prípadov chorých detí, s akým sa v minulosti nestretli a nejde o covid.

  Pediater Mário Moro v rozhovore pre Postoj uviedol: „Robím tridsať rokov, ale to som ešte nezažil. Je to extrém. Keď sa otvoria škôlky, každý rok od októbra sú veľké počty chorých detí, ale také návaly, aké sú teraz, som ešte počas svojej praxe nezažil.“

  V Moravskosliezskom kraji referujú ešte o vážnejšej situácii. Tam deti s nádchou zapĺňajú nemocnice. Najprv zaplnili ordinácie obvodných pediatrov či pohotovostí. Dnes už zahlcujú detské oddelenia nemocníc vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti.

  Predpokladaný dôvod? Príliš dlhé obmedzenie fyzického kontaktu a nosenie rúšok.

  Zopakujme si to ešte raz: ťažké stavy z nádchy. A to ešte čakáme na chrípkovú epidémiu, ktorá vďaka proticovidovým opatreniam môže potrápiť ľudí, nemocnice či pohrebné služby podobne ako covid.

  A detí si to môžu odskákať dokonca ešte viac, keďže chrípka na rozdiel od covidu ohrozuje popri starších aj tých najmladších.

  Riešenie problému? Vakcíny proti chrípke, ktoré sa pri deťoch v minulosti takto aktívne nikdy neodporúčali.“
  REPLAY – „Vakcíny proti chrípke, ktoré sa pri deťoch v minulosti takto aktívne nikdy neodporúčali.“
  https://www.infovojna.sk/article/kruta-dan-za-ruskovy-diktat-likvidacia-imunity-tazke-stavy-z-nadchy

  „Spôsobím problém a potom ponúknem jeho riešenie!“ – Protokoly Sionu.
  Šamorínske vrabce – či šamorínske zvony?

  Čiže nie zákaz rúšok, ale vakcínočky vakcíny! Dokonalý Lichtner si dokonale nasral do huby!

  • Na webe MUDr. Mercolu som čítala, že tieto nové vakcíny proti chrípke sú už vyrábané mnra technológiou ako aj covid vakcíny. Kto sa rozhodne prijať tento jed, mal by si aj toto uvedomiť.

   • „Slobodomyselný antivaxer“ Lichtner to vie!

    Lichtner Family History
    Lichtner Name Meaning

    Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups – by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage, adoption, and even physical characteristics (like red hair). Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland.
    https://www.ancestry.com/name-origin?surname=lichtner

    Toto neviem kvôli podmienkam YT otvoriť – Ludo Huďo…
    Norbert Lichtner nie je spôsobilý na pôsobenie v médiach …
    [Prehľadávať doménu youtube.com] https://www.youtube.com › watch?v=10K0Z0kp4Tc
    V prvom rade je aj pre mňa nepríjemné a bolestivé kohokoľvek kritizovať, ale na druhej strane je mojou etickou povinnosťou upozorniť aj na negatíva a nebezpe…

  • Marosko nikto neprekonava,“covid“,lebo neekzistuje,vsak ty to vies

 23. http://www.zvedavec.org/komentare/2021/10/8884-great-reset-jede-podle-planu-debilizovani-lide-dal-klusaji-na-sametova-jatka.htm
  Great Reset jede podle plánu, debilizovaní lidé dál klusají na “Sametová jatka”

 24. …áno, potrebujú ušetriť na dôchodkoch, tak to chcú urobiť aj takto…

 25. Niečo aj na zasmiatie, Mikas nedovolí spievať:

  https://www.youtube.com/watch?v=olfM7VkXl18
  Robert Fico: To je absurdné! Neuveríte, čo nám na proteste zakázali robiť – SMER SD | Politikum

  Robert Fico (SMER SD): To je absurdné! Neuveríte, čo nám na proteste zakázali robiť“

 26. …takže už aj na obyč.chrípku chcú núkať vakcíny? tie boli aj v minulosti, akurát, že sa tak nedávali do popredia ako jediné riešenie… presne tak, je to krutá daň za tento ,,rúšk.systém“ …. no a je to možné, z moj.rodiny sú 2 osoby v takomto ,,nežel.stave“ a pokiaľ viem, nosia rúško vo ,,veľ.miere“ :-(…. ,,verím tomu, že tých rodičov, kt.toto pre ,,dobro“ svoj.detí odmietnu, bude stále dosť….

 27. https://www.hlavnespravy.sk/slovinsky-premier-odhalil-zoznam-sorosovych-babok-v-europskom-parlamente/2717584
  Slovinský premiér odhalil zoznam „Sorosových bábok“ v Európskom parlamente

  Medzi Sorosovými marionetami figuruje aj holandská liberálka Sophie In´t Veldová, ktorá prednedávnom absolvovala inšpekčnú cestu na Slovensko, kde sa odmietla stretnúť s predstaviteľmi opozície a obmedzila sa iba na pochvalné komplimenty liberálnemu režimu v Bratislave.

 28. Neočkovaná farmaceutka: U léčiv musíme hodnotit risk / benefit, to se u vakcíny proti covidu neděje
  https://www.youtube.com/watch?v=PhJ0Uv23tYM

 29. Od severu k jihu je Itálie zablokovaná
  16.10.21
  Itálie:
  Přístav Terst zahájil útok proti povinnému Zelenému pasu, přístav Ancona odpověděl, stejně jako přístavy v Ligurii, včetně velkého přístavu Janov, a další, Gioia Tauro, Civitavecchia u bran Říma: zablokování přístavů vede k následným logistickým poruchám, kamiony nemohou vjíždět ani vyjíždět, ani nakládat ani vykládat.
  Dokáři nejsou jediní, kdo je na válečné stezce. Silné protesty probíhají také před turínskými továrnami. „Nejen v této zemi se musí za práci platit, jsem tu už dvaatřicet let a dnes ráno se nemohu dostat dovnitř, protože nejsem očkovaný, připravují nás o svobodu,“ hřímal dělník Fiatu Avio v Rivalta Torinese, který od rána s desítkami lidí bojoval proti povinné zelené propustce před branou č. 10 letecké továrny.
  Další kritickou situací je veřejná doprava, kde se procento neočkovaných zaměstnanců pohybuje mezi 10 a 20 %.
  Zemědělství je rovněž postiženo: zemědělská činnost je vázána na sezónní cykly a nelze ji zastavit a na polích pracuje nejméně 100 000 neočkovaných zemědělských pracovníků.
  Šéf italské vlády Draghi nechce dělat žádné kompromisy, zítřek je však vysoce rizikový a mohl by ho přimět k ústupkům: sociální a protisankční agitace v Itálii teprve začíná…
  http://zvedavec.org/vezkratce/18191/

  • to je pozitívna správa … a v prístavoch už mali konať dávno, hlavne tie obrovské výletné lode nepustiť na more s očkovanými

 30. Hrozné, hrozné aké video – ale ľudia za peniaze urobia všetko. Neboj sa, očkuj sa – no comment (bez komentára)

 31. …áno ametyst, je to ozaj dobrá správa….a ešte k tej pesničke, my sa predsa nemusíme báť a nechceme sa mnohí očkovať, máš pravdu Jean, niekt. ľudia za peniaze urobia všetko…. tá reklama hovorí veľmi veľa o nás ľuďoch….zrejme som to nepostrehla, tiež sa pýtam, čo je dnes 17.10. …..

Pridajte komentár

*