Unikol covid-plán o tom, čo pre nás chystajú na najbližšie mesiace


Print Friendly, PDF & Email

Unikol covid-plán o tom, čo pre nás chystajú na najbližšie mesiace

Kedysi v minulosti, keď sa vo svete objavovali pandémie, tak mali tú vlastnosť, že ich priebeh bol na rôznych územiach v odlišných časoch. Táto súčasná pandémia „nového koronavírusu“ je však iná. Zdá sa, že jej priebeh je rovnaký a takmer simultánny na celom svete.

Veď si zoberme, že vo všetkých európskych krajinách a v USA sa začala prvá vlna takmer v rovnakom čase – v polovici marca 2020. Trvala zhruba 2 mesiace a v polovici mája postupne oslabovala.

Potom počas leta 3 mesiace bol pokoj a zrazu v septembri, ako na povel začali všade čísla v podstate úplne identicky rásť.

Teraz tu máme druhú polovicu októbra a opäť, takmer synchronisticky sa idú zavádzať lockdowny (uzatvárania) na Slovensku, v Čechách, vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku a vlastne na celom svete.

Vyzerá to, ako keby ten vírus mal v sebe zabudované presné atómové hodiny. Pomaly si podľa neho budeme môcť nastaviť čas na hodinkách. Alebo je to celé inak?

Jediné vysvetlenie takejto pozoruhodnej časovej zosúladenosti je, že sa jedná o plánovanú celoplanetárnu operáciu. Ak je to tak, čo je cieľom takejto operácie?

Uniknutý plán z Kanady

Nedávno sa na verejnosť dostali podrobnosti plánu, ktorý bol sprístupnený Parlamentnému výboru pre strategické plánovanie Kanadského parlamentu, ktorému predsedá úrad samotného premiéra.

Tento plán vyniesol na verejnosť jeden jeho (z pochopiteľných dôvodov) nemenovaný člen, ktorému sa vôbec nepozdával.

Podľa jeho slov bol sám šokovaný, že na výbore iba 30% členov prejavilo nad týmto plánom znepokojenie. Zvyšným 70% členom nijako zvlášť neprekážal.

Členom výboru, ktorí so spomínaným plánom nesúhlasili, bolo veľmi jasne povedané, že ich námietky sú zbytočné, a že jeho vykonanie nič nezastaví.

Hoci sa jedná o plán pre Kanadu, podľa podobného scenára sa vraj riadia aj všetky ostatné krajiny sveta. Keďže ide o celosvetovú akciu, tak sa to pravdepodobne rovnako týka aj nás.

Čo na nás elita chystá

Informácie o tomto covid-pláne priniesol vo svojom videu Jeff Berwick prevádzkujúci video kanál Dollar Vigilante.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť, čo sa má chystať na najbližšiu dobu:

November 2020

Plánujú sa pravidelne opakujúce lockdowny hlavných metropolitných oblastí. Lockdown „druhej vlny“ je načasovaný na november 2020.

Denné prírastky „nových prípadov COVID-19“ začnú prudko stúpať, až presiahnu testovacie kapacity. Rovnako budú ku koncu novembra stúpať krivky úmrtnosti na COVID-19 a pridružených komplikácií.

Zvláštne je, že už teraz presne vedia, čo sa bude diať…

December 2020

V každej provincii sa zintenzívni kupovanie existujúcich alebo budovanie nových karanténnych objektov.

Jeden poslanec sa v rámci hodiny otázok na toto pýtal predstaviteľa kanadskej vlády, ktorý mu odpovedal, že sú to internačné tábory pre karanténu tých, ktorý sa vrátia zo zahraničia.

Poslanec však ďalej poukazoval na to, že dokumentoch sa píše, že zadržiavanie sa nebude týkať len prípadov COVID-19, ale dôvody môžu byť rôzne.

Pýtal sa preto zástupcu vlády, kto všetko bude v týchto táboroch internovaný. Odpoveď však nedostal a hneď mu bol vypnutý mikrofón.

Január 2021

Pokračovanie lockdownov (oveľa striktnejších ako v prvej a druhej fáze).

Budú sa reformovať a rozširovať programy podpory v nezamestnanosti, ktoré sa postupne transformujú do programov „univerzálneho príjmu“ (koncept, pri ktorom každý dostane mesačne nejakú sumu peňazí podpory bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie).

Táto transformácia programov v nezamestnanosti by sa mala začať v januári a pokračovať počas prvého kvartálu roka 2021.

Február 2021

Je projektovaná mutácia vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a kombinovaná infekcia s ďalším vírusom, ktorá bude nazvaná ako COVID-21. Jej infekčnosť aj smrtnosť budú ale omnoho väčšie.

Toto povedie k tretej vlne lockdownov (uzatváraní).

Podľa špekulácií tento nový vírus a jeho väčšia smrtnosť budú korešpondovať s masovým spúšťaním 5G sietí.

Tu sa žiada upozorniť na častý omyl kolujúci medzi verejnosťou, že 5G siete šíria koronavírus, čoho sa s radosťou chytajú rôzni „vyvracači hoaxov“ a označujú to za konšpiráciu.

Nie, 5G siete žiadny vírus nešíria. V skutočnosti však toto žiarenie môže vyvolávať u ľudí symptómy, ktoré sa podobajú na ochorenie COVID-19, ako sú napríklad problémy s dýchaním či nedostatok kyslíka.

No a keď sa po masovom zapínaní 5G sietí na vysokých frekvenciách (nad 30 GHz) začnú u ľudí tieto príznaky objavovať, vina sa zvalí na COVID-19, prípadne COVID-21.

Marec 2021

Tvrdé lockdowny tretej vlny začnú narúšať dodávateľsko-odberateľské reťazce, vrátane zásobovania s potravinami. Zvýši sa ekonomická nestabilita.

Už v súčasnosti v niektorých oblastiach dochádza k čiastočnému narúšaniu zásobovania potravinami a tovarmi tým, že sa pre výskyt COVID-19 u zamestnancov zatvárajú výrobné a spracovateľské závody.

Liečba osteoporózy

Do hlavných metropolitných oblastí a na hlavné dopravné tepny bude tiež nasadená armáda, ktorá na nich vytvorí kontrolné stanovištia. Bude obmedzená doprava i pohyb obyvateľstva.

Apríl až jún 2021

Počíta sa, že celková zadlženosť obyvateľstva od dnes do druhého kvartálu roku 2021 dramaticky porastie. Už dnes sa giganticky zadlžujú nielen štáty, ale aj obyvateľstvo. Zrejme aj tí, ktorí dnes nemajú žiadne úvery, ich v tomto období už mať budú.

Na zmiernenie devastačných ekonomických následkov pre obyvateľstvo, ktorý sa dá nazvať aj ekonomickým kolapsom, bude obyvateľstvu ponúknutá úľava v podobe odpustenia všetkých dlhov (hypoték, pôžičiek, kreditných kariet a podobne).

Toto financovanie sprostredkuje Medzinárodný menový fond a stane sa známym pod názvom „Svetový program úverového resetu“.

Bude to však mať jeden háčik. Obyvatelia ako protihodnotu odpustenia všetkých dlhov sa budú musieť navždy vzdať všetkého svojho majetku.

Vlastne, háčiky budú dva. Tým druhým je, že každý sa bude musieť tiež zúčastniť očkovania proti COVID-19 a COVID-21, na základe čoho im bude vydaný takzvaný „zdravotný pas“. To by malo ľuďom zároveň poskytnúť neobmedzený prístup k cestovaniu, a to aj počas lockdownov.

Keď sa členovia parlamentného výboru pre strategické plánovanie opýtali, že kto sa stane majiteľom všetkého majetku obyvateľov a čo sa stane s finančnými inštitúciami, odpoveď bola, že „Svetový program úverového resetu sa postará o všetky detaily“.

Na ďalšiu otázku, že čo sa stane s ľuďmi, ktorí nebudú súhlasiť s očkovaním, vzdaním sa majetku alebo „zdravotným pasom“, odpoveď bola veľmi znepokojujúca. Bolo im povedané, že je ich úlohou zabezpečiť, aby sa také niečo nestalo, a že je v záujme všetkých, aby sa spomínaných programov zúčastnili.

Keď sa niektorí členovia výboru domáhali detailnejšej odpovede, bolo im povedané, že všetci, ktorí to odmietnu, budú musieť zostať v karanténe na neurčito.

Časom, ako sa stále viac Kanaďanov zapojí do programu úverového resetu, tak tvrdohlaví odmietači budú vyhlásení za riziko pre verejné zdravie a transportovaní do izolačných (internačných) táborov.

V týchto táboroch im znova budú ponúknuté dve možnosti – zúčastniť sa programu úverového resetu a byť prepustení alebo navždy zostať v internačných táboroch ako subjekty vážne ohrozujúce verejné zdravie s tým, že ich majetok bude tak či tak zhabaný.

Horúca diskusia po odhaleniach chystaného plánu

Po týchto odpovediach nastala medzi členmi výboru kanadského parlamentu horúca diskusia, akú ten člen, ktorý to vyniesol na verejnosť, ešte nezažil.

Predsedajúci úrad premiéra naznačil, že táto agenda sa uskutoční bez ohľadu na to, či s tým budú súhlasiť alebo nie. A že sa to nebude týkať len Kanady, ale v podstate všetky krajiny sveta idú podľa podobného plánu.

Členovia výboru nesúhlasiaci s takýmto plánom a poukazujúci na to, že súčasná pandemická kríza by sa mala využiť na pozdvihnutie ľudstva, boli kompletne odignorovaní.

Ak sa takýto plán skutočne uskutoční, celé ľudstvo bude uvrhnuté to veľmi pochmúrnej budúcnosti.

Malá poznámka k naplňovaniu plánu

Odhalenie tohto plánu môže znamenať, že sa jeho kroky neuskutočnia presne podľa stanoveného harmonogramu. Potom totiž budú môcť jeho protagonisti kričať, že šlo o ďalšiu konšpiračnú teóriu.

Podstatný však nie je presný čas, kedy k jednotlivým krokom dôjde, ale či k nim dôjde.

Preto treba byť obozretný a pozorne sledovať, či kroky našich vlád budú viesť smerom, ktorý je naznačený v uvedenom pláne.

A ak áno, je potrebné okamžite reagovať a proti navrhovaným opatreniam ostro vystupovať.

Poučenie pre Slovensko

Je tento plán pravdivý? S určitosťou to potvrdiť nevieme.

No ak sa pozeráme na rôzne opatrenia v rôznych krajinách, tak indície naznačujú, že mnohé veci z tohto plánu sa už vykonávajú.

USA už má vybudované internačné tábory nejakú dobu, volajú ich FEMA kempy. Podobné zariadenia sa momentálne budujú okrem Kanady aj v Austrálii a na Novom Zélande. To sú krajiny, o ktorých vieme. Mnohé ďalšie sa môžu stavať v tichosti a zatiaľ o nich nič nevieme.

Lockdowny sa zavádzajú takmer všade. Na Slovensku už máme povinné rúška viac-menej všade, ešte pred pár dňami sa uvažovalo o povinnom testovaní a o povinnom očkovaní sa tiež už vedie diskusia.

Je jasné, že v lockdownoch druhej vlny sa ešte viac rozvrátia ekonomiky. Ak dôjde budúci rok k lockdownom tretej vlny, tak to už zrejme vyvolá spomínané kolapsy dodávateľsko-odberateľských reťazcov, vrátane zásobovania potravinami.

Čo bude potom? Predostreté riešenie v podobe „Svetového programu úverového resetu“ sa v tomto svetle začína javiť ako pomerne zmysluplné riešenie.

Čo myslíte? Čaká nás takáto temná budúcnosť? Dá sa to ešte celé zastaviť?

Myslíme si, že teraz sa to ešte zastaviť dá. Ako?

Protesty zrejme veľa nezmôžu. To, ako bude reagovať systém na protesty, sme mohli nedávno vidieť na proteste v Bratislave – hrubou silou.

S protestami si systém poradiť vie. S čím si poradiť nevie, je občianska neposlušnosť, na ktorú nám mimochodom dáva právo aj Ústava.

Sme toho názoru, že podmienky na jej použitie boli naplnené. Napríklad aj tým, keď Generálna prokuratúra vyhlásila nariadenia ÚVZ SR za nezákonné, no nenamietala ich platnosť. Tu už ide rozklad ústavnosti, čím sú splnené predpoklady pre právo na odpor a občiansku neposlušnosť.

Iste, pri občianskej neposlušnosti sa systém môže vyhrážať pokutami, ale je to o dosť ťažšie ako použiť na ľudí vodné delo, gumené projektily, slzný plyn, psov či obušky. Je šokujúce, že na takom relatívne malom proteste, kde násilnosti páchalo len pár jednotlivcov, použili všetky tieto veci.

Zrejme nám chceli poslať odkaz. Pochopili sme.

Ináč viete, prečo teraz vyšli s povinným testovaním? Pretože ste medzičasom akceptovali povinné rúška. Ak dnes budete akceptovať de-facto povinné testovanie, neskôr prídu s povinným očkovaním. A potom, takouto salámovou metódou, s ďalšími a ďalšími povinnosťami.

Preto sa musíme začať brániť. A brániť sa musíme od úplného začiatku – od povinných rúšok cez povinné testovanie, povinné izolácie zdravých ľudí až po všetky tie ďalšie nezmyselné povinnosti, ktoré nám ukladajú.

Na to je samozrejme potrebná určitá odvaha. Nájdeme ju v sebe, alebo sa necháme zbedačiť a na konci toho všetkého i zotročiť?

Stop Candida

Zdroj: bitchute.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za ďalší článok len prosím opravte rok v nadpise, aby to niekoho nedoplietlo (už aj tak sme mnohí dopletení):
  Apríl až jún 2020 – myslím, že má byť 2021
  Ďakujeme.

  • Áno, má byť 2021, ďakujeme za upozornenie. Keď je teraz rok 2020, tak to stále zvádza takto písať.

   • Niekedy aj dôchodca má pravdu. Rada by som tento článok preposlala kamarátke v angl. hovoriacej krajine – len to neviem nájsť v angličtine. Ak sa dá tak to prosím uverejnite – ďakujem.

    • Tento článok nevychádza z článku, ale z videa v angličtine. Odkaz na neho nájdete v závere (bitchute).

    • Julia Visnovec

     Gov. Leak
     From a leaker within the liberal party of Canada. Please contact all levels of authorities and gov that we know the plan.
     Fw: LPC Strategic Committee Leak
     Inbox
     LPC leaker
     1:47 PM (7 hours ago)
     ‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
     On Saturday, October 10, 2020 1:38 PM, REMOVED wrote:
     > Dear REMOVED,
     I want to provide you some very important information. I’m a committee member within the Liberal Party of Canada. I sit within several committee groups but the information I am providing is originating from the Strategic Planning committee (which is steered by the PMO).
     >
     > I need to start off by saying that I’m not happy doing this but I have to. As a Canadian and more importantly as a parent who wants a better future not only for my children but for other children as well. The other reason I am doing this is because roughly 30% of the committee members are not pleased with the direction this will take Canada, but our opinions have been ignored and they plan on moving forward toward their goals. They have also made it very clear that nothing will stop the planned outcomes.
     >
     > The road map and aim was set out by the PMO and is as follows:
     >
     > – Phase in secondary lock down restrictions on a rolling basis, starting with major metropolitan areas first and expanding outward. Expected by November 2020.
     > – Rush the acquisition of (or construction of) isolation facilities across every province and territory. Expected by December 2020.
     > – Daily new cases of COVID-19 will surge beyond capacity of testing, including increases in COVID related deaths following the same growth curves. Expected by end of November 2020.
     > – Complete and total secondary lock down (much stricter than the first and second rolling phase restrictions). Expected by end of December 2020 – early January 2021
     > – Reform and expansion of the unemployment program to be transitioned into the universal basic income program. Expected by Q1 2021.
     > – Projected COVID-19 mutation and/or co-infection with secondary virus (referred to as COVID-21) leading to a third wave with much higher mortality rate and higher rate of infection. Expected by February 2021.
     > – Daily new cases of COVID-21 hospitalizations and COVID-19 and COVID-21 related deaths will exceed medical care facilities capacity. Expected Q1 – Q2 2021.
     > – Enhanced lock down restrictions (referred to as Third Lock Down) will be implemented. Full travel restrictions will be imposed (including inter-province and inter-city). Expected Q2 2021.
     > – Transitioning of individuals into the universal basic income program. Expected mid Q2 2021.
     > – Projected supply chain break downs, inventory shortages, large economic instability. Expected late Q2 2021.
     > – Deployment of military personnel into major metropolitan areas as well as all major roadways to establish travel checkpoints. Restrict travel and movement. Provide logistical support to the area. Expected by Q3 2021.
     >
     >
     >
     > Along with that provided road map the Strategic Planning committee was asked to design an effective way of transitioning Canadians to meet a unprecedented economic endeavor. One that would change the face of Canada and forever alter the lives of Canadians. What we were told was that in order to offset what was essentially an economic collapse on a international scale, that the federal government was going to offer Canadians a total debt relief. This is how it works: the federal government will offer to eliminate all personal debts (mortgages, loans, credit cards, etc) which all funding will be provided
     > to Canada by the IMF under what will become known as the World Debt Reset program. In exchange for acceptance of this total debt forgiveness the individual would forfeit ownership of any and all property and assets forever. The individual would also have to agree to partake in the COVID-19 and COVID-21 vaccination schedule, which would provide the individual with unrestricted travel and unrestricted living even under a full lock down (through the use of photo identification referred to as Canada’s HealthPass) .
     >
     > Committee members asked who would become the owner of the forfeited property and assets in that scenario and what would happen to lenders or financial institutions, we were simply told „the World Debt Reset program will handle all of the details“. Several committee members also questioned what would happen to individuals if they refused to participate in the World Debt Reset program, or the HealthPass, or the vaccination schedule, and the answer we got was very troubling. Essentially we were told it was our duty to make sure we came up with a plan to ensure that would never happen. We were told it was in the individuals best interest to participate. When several committee members pushed relentlessly to get an answer we were told that those who refused would first live under the lock down restrictions indefinitely. And that over a short period of time as more Canadians transitioned into the debt forgiveness program, the ones who refused to participate would be deemed a public safety risk and would be relocated into isolation facilities. Once in those facilities they would be given two options, participate in the debt forgiveness program and be released, or stay indefinitely in the isolation facility under the classification of a serious public health risk and have all their assets seized.
     >
     > So as you can imagine after hearing all of this it turned into quite the heated discussion and escalated beyond anything I’ve ever witnessed before. In the end it was implied by the PMO that the whole agenda will move forward no matter who agrees with it or not. That it wont just be Canada but in fact all nations will have similar roadmaps and agendas. That we need to take advantage of the situations before us to promote change on a grander scale for the betterment of everyone. The members who were opposed and ones who brought up key issues that would arise from such a thing were completely ignored. Our opinions and concerns were ignored. We were simply told to just do it.
     >
     >
     > All I know is that I don’t like it and I think its going to place Canadians into a dark future.

  • Jozef

  • Bojový útvar…
   „Dobré ráno pane!“
   „Ku.va! Ty si snáď rosnička?!“

  • moderátorka sa pýtala premiera „hovorili ste, že testovanie bude dobrovoľné“ … a on na to, že áno, môžete si vybrať či pôjdete na test alebo ostanete v karanténe (neplatenej) ako prekážka na strane zamestnanca.

 2. Redakcia – faktom je, že plánovači nestíhajú ČASOVANIE!
  Prozreteľnosť…
  „Bill Gates chce dodať milióny antigénových testov juhokórejskej firmy SD Biosensor do Afriky. Ten istý test kúpila aj Matovičova vláda“
  „Dobrodinec a filantrop Bill Gates už v apríli povedal: „Rozvojové krajiny sú zatiaľ zodpovedné len za malú časť hlásených globálnych infekcií. Jednou z priorít našej nadácie je pomôcť zlepšiť testovanie v týchto krajinách, aby poznali svoju situáciu.“ V tomto trende pokračuje aj v druhej vlne pandémie. Jeho Nadácia (Bill & Melinda Gates Foundation), spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), uzavrela samostatné dohody o objemovej záruke s producentmi rýchlych diagnostických testov – americkou firmou Abbott a juhokórejskou firmou SD Biosensor. Krajinám s nízkym a stredným príjmom spoločne prisľúbili dodať 120 miliónov týchto testov na Covid-19.“
  https://www.infovojna.sk/article/bill-gates-chce-dodat-miliony-antigenovych-testov-juhokorejskej-firmy-sd-biosensor-do-afriky-ten-isty-test-kupila-aj-matovicova-vlada

  Keď nefunguje timing – nastupujú zástupné bábky – pufrovači – ako náhradníci Matoviča! To teplé prasa Pellegrini sa už nevie dočkať štafetového kolíku v svojom zadku!

  „Hrozenie občanom lockdownom je snaha vystrašiť ich, reaguje Hlas. Vláda podľa Pellegriniho strany nepozná odpovede na otázky samospráv o zabezpečení a priebehu plošného testovania.

  Peter Pellegrini pri plošnom testovaní hovorí o vydieraní. „Lockdown je snaha vystrašiť občanov a tlačiť ich k múru,“ povedal.

  Tvrdí, že premiér Igor Matovič riadi od začiatku štát spôsobom, „ak neposlúchate, tak budete potrestaní“, a myslí si, že je sultán s neobmedzenou mocou. Pellegriniho mrzí, že vláda odmieta prísť do parlamentu a zodpovedať otázky poslancov.

  Matovič podľa Pellegriniho vníma akciu ako referendum o svojej osobe, a preto chce čo najväčšiu účasť.

  Poslanec a primátor Kežmarku Ján Ferenčák hovorí, že ak vláda upúšťa od myšlienky plošného testovania a zvažuje lockdown, je to výsledok toho, že nedokázala zodpovedať otázky samospráv k testovaniu. Doteraz podľa jeho slov napríklad Kežmarok nikto nekontaktoval a neinformoval.“
  https://www.infovojna.sk/article/pellegrini-hrozenie-slovakom-lockdownom-je-snahou-vystrasit-ich-a-pritlacit-k-muru

  Výmena „maňušiek“ – to je jediný plán B!

  Takže paradoxne – čím dlhšie bude idiot Matovič pri moci – tým viac im to „časoví termiti“ nahlodajú!

  „Všetko zlé využi vo svoj prospech!“ – čínske príslovie.
  Počkáme si…

  • áno , budeme potrestaní tým, že budeme musieť mať neplatenú karanténu .. a čo ak by si niekto zobral platenú dovolenku miesto toho? …čo potom?

   ale aj tak..naša vláda má úžasné jasnovidecké schopnosti…
   1. v júni hovoriť, že príde druhá vlna v septembri
   2. keď bolo nakazených okolo 500 z tuším 5200 testovaných, tak hovorili, že o týždeň to bude raz toľko .. aj bolo … ale aj cez 10 tis. testovaných

   Nevedia mi tieto jasnozrivé médiá povedať, do čoho je vhodné teraz investovať? .. do elektromobilov, zlata či vakcín?

  • Celé toto koronadivadlo začína mať spoločný pozitívny efekt – že spája národ proti spoločnému globálnemu sionboľševickému nepriateľovi!

  • Maroš, skvelé si to napísal!!! Absolútny súhlas!!! ???

 3. čítam teraz na TA3:
  „Denne zomrie v slovenských nemocniciach na nový koronavírus priemerne 18 ľudí. Uviedol to minister zdravotníctva Marek Krajčí,“
  https://www.ta3.com/clanok/1195199/slovensko-ide-do-ciastocneho-lockdownu-co-to-bude-znamenat.html

  to čo je za hoax, že 18 denne, ak doteraz zomrelo celkovo 115

 4. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) odôvodňuje rozhodnutie dátami o dramatickej situácii. Denne podľa neho zomrie v nemocniciach 18 ľudí, ktorí mali pozitívny test na koronavírus. A tento trend podľa neho bude rásť.
  … Cize po testovani mozu 100% umrti ktore by bolibtak ci tak pre vysoky vek alebo nehody na čővid.. Pekne krutia slova a ja im zelam take krutenie v krematoriu..
  Hm. Toto je velmi vazne az si myslim ze prehnane scifi no salamova metoda vezmite si ze ako by sa obcan z cca 1960 musel citit dnes v 2020 a nech aj 2019? (Nie nutne slovak pretoze sa tu zmenil rezim)

 5. „Anjeli Slovenska!
  Začíname s obranou národa!
  Krabice – hýbte sa!
  Logos!“

 6. Jozef Majdák

  Chcem sa prihlásiť na odber mailom, ale nedá sa. Pošlite mi toto a ďalej ostatné. Ď

  • Už ste prihlásený. Ak vám nechodia žiadne emaily, skontrolujte si, či vám nechodia do reklám alebo do spamu. Ak áno, dajte si našu emailovú adresu ([email protected]) do kontaktov a tiež staršie emaily v spame označte, že nie sú spam.

 7. Prekopírovala som jeden blog:
  Matovičova vláda korumpuje za štátne peniaze sumou 20 EUR za každý pozitívny výsledok na covid19.
  Z toho dôvodu je dôvodné podozrenie z falšovania výsledkov testovania na covid19.

 8. Pre VŠETKÝCH: Informácie o tomto celosvetovom MEGAPODVODE – GENOCÍDE nájdete na stránke . http://www.stopworldcontrol.com preložené video: https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-carrie-madej-bitva-o-lidstvo-vakcina-proti-covidu-19/

 9. Dnešný článok Dr. Mercolu:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economic-forum-prediction-global-takeover.aspx
  Je to o tom čo s nami doteraz urobili elity sveta a čo ešte plánujú s nami urobiť.

  • Len teraz som prečítala celý dnešný článok Dr. Mercolu, kde podrobne vysvetľuje túto situáciu.
   Kiež by to niekto preložil do slovenčiny pre tých čo nevedia angl. Tí čo vedia angl. veľmi doporučujem to celé prečítať.

 10. Nedame si SVK

  Zodpovednosť? Kto je zodpovedný za nákazu na SVK? Kto posielal ľudí do Chorvátska, je to „zelená“ krajina, choďte na dovolenku…. (vyčerpajte si dovolenku, „oddýchnite si“). Vedeli, že v Septembri bude druhá vlna. Tí, čo nechcú testovanie si v lete na odporúčanie vyčerpali dovolenku a teraz už nemajú. Kto podá trestné oznámenie na neznámu osobu za to, že nekonala a nedokázala ochrániť jemu blízku sobu, ktorá podľahne na túto chorobu? Kto bude zodpovedný? Prečo vo Francúzsku podali oznámenie na vládu a na SVK sa niekto chce iba ukazovať v TV ako mu to je ľúto a robí všetko pre to, aby tu nákaza nebola? Včera na tlačovke tvrdil Krajči, ako bil na poplach a nikto ho nepočúval? MENÁ! Kto nepočúval? Koho kamarát, majiteľ obchodov, presvedčil o ponechaní otvorenia obchodov?

  A čo ma najviac dostalo… Keď „niekto“ povedal, že nedajú zatvoriť obchody, tie môžu byť otvorené, ale pod hrozbou pokuty tam nesmie nikto prísť nakupovať. Je to normálne? „Niekomu“ ide o to, aby vydrbal s malými živnostníkmi a nemusel ich odškodniť. Aj tak žijú z posledného. Zrujnuje ekonomiku štátu, malých živnostníkov a odíde zo SVK s obrovskými peniazmi čo má preč. Načo by tu ostával, keď môže byť niekde, kde ho nikto nepozná? A užívať si peniaze?

 11. Definitiva

  Mám obavu, že ľudstvo sa podriadi covid plánu, tak ako tisícky rokov dozadu sa podriadilo svetovláde sociálne parazitickej ideológie. Ľudstvo vždy dostane ponuku, ktorej jeho primitívny mamon nedokáže odolať a keď pasca sklapne, tak už je neskoro.

  Neviem si predstaviť jednotlivý občiansky odpor v situácii, keď represívne zložky štátu, polícia, prokurátor, sudcovia, Ústavný súd, EÚ súdny dvor, dokonca aj vojsko, idú proti občanovi. Revolúciu, odpor, môžete konať vtedy, keď máte na svojej strane silové zložky, inak vám ide o život.

  Viem si predstaviť masový odpor, ako v 1989, ale podmienkou je vodca, organizácia protestu a garancia, že sa moci neujmú zradcovské štruktúry, ktoré majú agentov pomaly v každej rodine. Stádo nemá vodcu, ani organizáciu a vždy bude zneužité v prospech cudzej moci.

  Malý štát sa nemôže stavať na odpor svetovláde, lebo Juhoslávia, Husjanm, Sýria… Malý štát si musí nájsť krytie od veľmoci, na výber je USA, Rusko, Čína. USA nás chránilo posledných 30 rokov, Čína je mocenské centrum, ktoré má nahradiť USA a je na obraz USA parazitizmu. Putin sa tvári ako spasiteľ Slovanov, národov, kultúry, ale Rusko poslušne ide podľa Covid plánu /alebo to len tak vyzerá?/, svoju suverenitu posilňuje, ale ešte nie je za vodou.

  Som veľký pesimista, čiže realista. Treba dobu prežiť s čo najmenšími stratami a najväčším ziskom. Ako napr. bola Slovenská republika za Tisa, bránil národ, bol zadobre s Nemcami, židov deportoval Tuka a spol., Slovensko bolo pred a počas vojny priemyselnou a ekonomickou silou v Európe, potraviny u nás nakupovali Rakušáci aj Nemci,
  vojnu sme prežili v pohode, potom prišlo SNP a potom Tisa za odmenu popravili. Podobne bolo aj vo Švédsku, podriadili sa Nemcom a zachraňovali židov a za odmenu dnes máme sionistickú parazitickú svetovládu.

  Najväčším nebezpečenstvom je vakcinácia proti Covid a následky 5G skryté za Covid, tu ide o život a zdravie, buď rodenie detí, alebo autogenocídu.

  Najdôležitejšie je získať Covid pas o očkovaní, ale bez očkovania. Doktori, budete na strane národa a života, alebo na strane setovlády a smrti?
  Rovnako dôležité je sabotovať 5G siete, ich výstavbu a povolenie na prevádzku, tu som ešte väčší pesimista, lebo stádo primátorov a starostov je neskutočne tupé, rovnako ako všetci tí, čo uverili, že 5G im prudko zvýši bezhraničný konzum.

  • Definitiva

   PS: Nebezpečné sú všetky cesty na možné vpravenie nanočipov alebo infikovanie laboratórnym vírusom, t.j. výter z hrdla a nosohltanu, lepenie nálepiek na kožu.

   Nikto nemá právo siahať na váš organizmus, najskôr vám musia dokázať, že ste šíriteľ veľmi nebezpečnej nákazy a to nie ste, lebo Korona je miernejšia ako chrípka a za chrípku vás nikto neznásilňuje. Nech dokážu, že ste chorý, nech vám zistia zvýšenú teplotu, kašel, bolesti, nech zoberú krv a nechn nájdu Covid vírus. NENÁJDU!!! Nech predložia oficiálne zdravotnícke a štátne štatistiky o náraste chorých a mŕtvych, o klinických príznakoch, konkrétne podľa osôb a nie nejaklé drísty z politickej tlačovky. Covid pandémia je pandémiou falošných čísel na základe falošných testov.

   Základným princípom svetového práva je, že ten čo hlása Covid pandémiu, ten musí dokázať, že pandémia existuje podľa metodiky vedy a medicíny. Ten kto realizuje opatrenia proti Covid, ten koná zločin proti ľudskosti, ten zločin je nepremlčateľný!

   Prídu lepšie časy, lebo všetko konanie proti Bohu, proti zákonom prírody a kozmu, je vopred odsúdené na zánik. Stvoriteľ nechce aby ľudstvo zaniklo, chce, aby plnilo svoju misiu na Zemi. Dnešná svetovláda je takou 5000 ročnou zlou udalosťou. Národy prežijú, zanikne dnešná sociálne parazitická, otrokárska svetovláda a konzumný kapitalizmus, ničenie zdrojov Zeme, genocída bieleho človeka, LGBTI… Podmienkou je, aby väčšina národa bola vzdelaná a žila podľa novej morálky a svedomia pre život a nie pre smrť. Ježiš: Ten, kto chráni život, ten nekoná zlo /toto asi v biblii nenájdete, ale vo Vatikánskej knižnice určite, ak sa popnáhľate/.

   • Máte čistú pravdu, ale s tým Covid pásom to bude ťažké, budú chodiť k lekárom špicle a sledovať alebo lepšie povedané skúšať ci im dajú ten pas aj bez očkovania a veľa lekárov bude sankciovanych, pripadne im zoberú diplom alebo ešte horšie. Už teraz poznám 2 prípady spiclov ktori „skúšali“ kaderníčku akože zákazník sa jej pýtal ci si môže dať dole rusko ona ze nie a keď sa jej to opýtal asi 8.x povedala tak na chvíľu si dajte a bum pokuta aj sa preukázal z úradu a takto dopadli aj predavačky v obchode keď sa akože zákazník urobil že mu je zle a dal si dole rusko ale prečo tak ľudí skúšajú si vieme domyslieť už len to je podozrivé.

 12. Ja si myslim, ze ten udajny umely corona vir vobec neexistuje!!! Vsak sama CDC uvadza, ze ho nema a doteraz ho nikto ani samostatne neizoloval!!! Ako tvrdi nemecky imunolog Dr. Bakdi, tento virus nie je novy ale sleduje nas uz desiatky rokov!!!
  Dalej, v tych PCR testoch sa nachadza uz ockovacia latka, teda nazalne ockovanie plus nanocipy a vraj este aj virus, preto sa ta palicka musi strkat hlboko do nosa a okrem toho odoberaju geneticky material!!!

  http://www.nwoo.org/2020/10/18/testovani-na-koronu-obsahuje-koronu-tajny-utok-proti-nam/

  https://udalostiextra.cz/cs/epidemie-skoncila-v-cele-evrope-testy-ktere-pouzivate-jsou-falesne

 13. Naša krajina je na tom najhoršie,tu to postupuje rýchlejšie už iba preto že ludia daleko menej zarábajú ako inde a hlad príde omnoho skôr a tretia vlna nebude treba.Takže bud sa začneme bránit samozrejme silou alebo zdochneme,tretia možnost pre nás neexistuje.

 14. Bohužiaľ,dostali nás do štádia,kedy ľudia sú denne masírovaní demagógiou….už nepoznám nejaké telekomunikačné masmedium,ktoré by pravdivo ukázalo na skutočnosť! Zvrátený liberalizmus sa tlačí všade!!!! Ako vidno, nečaká nás veselá budúcnosť,a pokiaľ sa ľudia nezobudia,tak sme skončili!!! Ale Boh je s nami! Vďaka bádateľ,sa ďalší skvelý článok!! Držte sa,lebo zapredanci vám nedajú pokoj! ?✊

  • Ján Paulík

   Fredy, pekne si poznamenal: „Boh je s nami“.
   Je to biblická pravda. Dokonca ponúka riešenie, ako uniknúť všetkému, čo má prísť na svet.
   Boh sa však nemieša do života ľuďom, ktorí ho odmietajú, pretože akceptuje ich slobodnú vôľu.
   Napriek tomu neustále ponúka riešenie, napr. viď materiály ob Roberta Brakera alebo Sergeja Miháľa.

   • Ja verím Bohu. Verím jeho Prozreteľnosti. Proti nám stoja jeho Odporcovia – satanistickí, židokomunistickí, chtonickí, materialistickí, baživí, organizovaní zločinci! Kto im odpustí – odpustí zločinu!

    Odpustiť môžem nechtiac lakťom do oka – v autobuse – nie zlý úmysel!

 15. Radsej zomriet postojacky, ako zit cely zivot na kolenach!

  • Ivana – tiež to mám rád na stojáka – to bol vtip. Isto – človek má možnosť výberu – či zomrie dôstojne, alebo nedôstojne. Len ľudia o tom akosi nevedia. Videl som film – dohľadám – Indočína – ako si starosta tamojšej komunity odsekol ruku za to „že si za tým stojí“! Kedysi toto pravidlo platilo aj u nás! Kam sa vyparilo? Sme neskutočne demoralizovaní! Náš problém nie MATOVIČ!!! Náš problém ja naša upadnutá morálka doboha!

 16. Čo si myslíte ? V ČR a SR najvyšší predstavitelia vtipkujú, alebo nám hovoria pravdu tak, aby sme ju počuli, ale si mysleli, že je to len vtip. Overtonovo okno bolo otvorené ako v ČR tak aj v SR. Oni nám MUSIA povedať pravdu, ale nikde nie je nariadené akou formou. Napr. aj takto:

  https://m.youtube.com/watch?v=_1TInI9xMqk&t=8s

  Je len na ľuďoch ako zareagujú. Ak to zoberú ako „vtip“, či „omyl“ – oznámené im to bolo. – nepodnikajú kroky proti ? – tak sa to považuje za ICH SÚHLAS !!! a nie za porušenie ich slobodnej vôle. Preto ak budete súhlasiť a pôjdete na „dobrovoľné“ testovanie – o pár mesiacov budete musieť na „dobrovoľné“ očkovanie a potom „dobrovoľne“ budete musieť odovzdať svoj majetok a i svoju osobu a možno i telo .

  • Presne to mi napadlo, keď som to dnes počula, že nám to oznámil, len sa divím, že ten tvor ešte dokáže sám so sebou existovať.

 17. Tibor Lapoš

  Tibor Lapoš Veľmi presný ale zároveň smutný popis udalosti. Musíme si uvedomiť že sme vo vojne, nie len ako Slovensko ale cely svet ale to nie je vojna s tankami a delami ale rozhodujúca o existencii a zachovane celej ľudskej rasy. Som optimista aj včera mi došlo zopar citátov z biblie že prvý budú medzi poslednými a posledný medzi prvými alebo že dochádza k oddeleniu zrna od pliev. Preto aj touto cestou prosím všetkých dobrých ľudi,žijme v láske jeden k druhému a svetlo, pravda zviťazi Dˇakujem.

 18. svatoslav butora

  Kovidní svetovládci a miestni kovidní satrapovia ukázali, že demokracia neexistuje a že ich kovidné myslenie im umožňuje vládnuť bez ľudí. Nemajú žiadnu cenu ani žiadnu pokrokovú ideu pre budúcnosť. Ich jedinou ideou je svetovládny otrokársky systém. Dokázali, že nič iného nevedia, len replikovať otrokárske systémy minulých čias. Pre Svet Ľudí sú kovidní svetovládci všetkého druhu zbytoční. Zo srdca im prajem, aby sa tým kovidným šialenstvom zadávili…Kapitalizmus je hnus. Globalizácia je hnus. Kovidní svetovládci sú hnus.

 19. Definitiva

  Vážená redakcia, myslím,že táto informácia stojí za pozornosť a spracovanie.

  https://blog.hlavnespravy.sk/23775/testovanie-na-koronu-obsahuje-koronu-tajny-utok-proti-nam-ockovanim-do-nosa-nove-video/

  • Vďaka, milá Jean… ten krutý záver linku – to je presný prepis zo žido-kresťanskej Biblie – podľa boha tohto systému vecí my ovce budeme za „hnojivo po celej tvári zeme“. No, takýto plán múdra a inteligentná bytosť nevymyslí.

   Zdá sa, že boj medzi Dobrom a Zlom sa vyostruje – mám pocit, že toho času je to cca možno tak „půl na půl“. Majster zla je boh (ktovie, či aspoň ten svoj vyvolený – židovský – národ si aj tentoraz ochráni).
   Na opačnej strane nemilosrdného boja „naživot“ a „nasmrť“ stojí Stvoriteľ, a hoci so svojím synom Pravým Ježišom (nie židovským kristom) žije na inej planéte, než my ostatní, má inak dokonalú techniku, ako my, nedokonalí, od narodenia ohlupovaní, ovcovití ľudia. Ibaže On zničujúce zbrane na svoje deti – čo aké nepodarené sú – nepoužije. Jeho jedinou a skutočnou zbraňou je Láska. Dúfajme, že tým narcistickým dementom naleje aspoň štipku citu, prípadne aj zdravého rozumu.

 20. Najtemnejšie je pred úsvitom. Vydržať a nedať sa nebáť sa že to svetlo neustojí. Strach je zlý pán.

 21. Prekopírovala som jeden blog ohľadne terajšieho testovania antigénovým testom:
  Ak to ešte niekomu nedošlo, tak vôbec nejde o nejaké účinné testy, ako ukazuje aj pribalový leták pre používaný test Abiot Panbio v komente SurikataSK nižšie. V máji bol tento test odmietnutý americkou FDA a nedostal schválenie (či dostal licenciu neskôr, neviem, nič som k tomu nenašiel). Vykazuje vysokú falošnú negativitu, teda chorý môže byť detekovaný ako zdravý. To, v spojitosti s masovou koncentráciou ľudí pri dlhom čakaní na zime, počet ochorení len zvýši a vďaka tomu smerujeme k istému lockdownu.
  To, o čo naozaj ide, je iný test. Test poslušnosti národa a jeho podvolenia sa príkazom, akokoľvek hlúpym a nezákonným. Ak bude test úspešný a prejaví sa vysoký stupeň povoľnosti, bude sa pokračovať ďalej. Nič tým neskončí, naopak všetko iba začne a dodá vláde sebavedomie robiť si s beztvarým národom, čo len chce. To, okrem iného, znamená aj povinnú vakcináciu.
  Plošné testovanie je teda test poslušnosti občanov. Ak skončí úspešne, prikročí sa k ďalším zákrokom na obmedzenie práv občanov.
  Salámová metóda.

  • vyhodňare ta šli jako ovečky, co už

  • Jean – ako bývalý technik BOZP ti oznamujem – zverejni to – a žiadam o to aj redakciu! Toto sú trestno-právne dôsledky PORUŠENIA ZÁKONA vládou SR v zmysle Zákona o zhode č. 56/2018 Zb. z.

   Toto je presne ten problém, prečo hovorím, že právnická židula Krajníková si robí mediálny PR /možno z nej bude raz ministerka sionspravodlivosti – či!/ – ale meritus veci – nerieši!

   Jean! Nemám ťa moc v láske – ale toto je kľúčová informácia! S týmto musíme ísť von!

   He! Problémy sa riešia komunikáciou!

 22. liberalizmus je fasizmus
 23. liberalizmus je fasizmus
 24. UPOZORŇUJEM!

  JUDr. Krajníková nereaguje na telefón, ani na e-mail!
  Z hľadiska Protokolov – provokačná činnosť!

  • X ludi jej pise, ak pockate, dostane sa Vam odpoved,alebo zavolajte do infovojny.sk kde ona vystupuje s JUDr.Harabinom..pridajte si ju na facebook…

   • ivus – na Facebook ti pochopiteľne serkám!
    Pred 3 dňami som jej poslal e-mail, aby sa mala – mohla chytiť indícií – v zmysle nákupu toho testovacieho svinstva za 53 melónov! Nulová reakcia. Detto na telefonáty. Ona sama sa bojí, že ju nachytám – a už som ju nachytal! Teraz to zverejňujem“

    Odporúčam ti naštudovať si Protokoly sionských „mudrcov“ a čo znamená – aký význam má – držanie iniciatívy!

    Tá schéma je pomerne jednoduchá!
    B’Nay B’Rith, Daňo, Harabín, Krajníková.

    Už viac polopatisticky /aby mi Emily nevyinadala/ to nevládzem.

 25. Jednoduchá

  Pre p.Jean, ako vždy kopec dobrých linkov , ďakujeme :-)……
  pre ametyst – je to veľmi smutné, ako sa majú občania tohto štátu rozhodnúť, však je to ,,NEDOBROVOĽNE DOBROVOĽNĚ TESTOVANIE ! :-(………….
  p.Definitíva – vďaka za oba príspevky- ten 1.o 9:11 mi príde taký dosť tvrdo realistický no a ten 2.o 9:41 vyjadruje nádej a povzbudenie, tak ním ste mňa potešili :-)……..hm. a ten príspevok testovanie na koronu obsahuje Koronu, už to tu myslím ktosi spomínal, tak to je veľmi ale veľmi smutné ………………..
  P.Emily- tak p.Prymula sa ,,vyfarbil“ , aspoň budú mať Češi o jedného popred.
  ,,sympatizanta“ nezmys.nariadení proti cov.19 menej ! …….. a to ste veľmi pekne napísala o Stvoriteľovi- áno, jeho najv.,,zbraňou“ je LÁSKA, verím tomu, že sa to všetko skončí inak, ako sa ,,MAĽUJE“ ten hrozivý scenár……
  P.Maroš, tak to ste nepotešil :-(…..a je, že budem mať zálohu poruke :-(…..
  No stále verím tomu, že nebude treba ísť až do takých krajností …………
  Želám všetkým skutoč.bádajúc.dobrú noc :-)………………………

 26. Krok č. l – predčasné voľby
  Krok č. 2 – voliť zásadne ĽSNS
  Krok č. 2 ……………………….

 27. Je to pravda vsetko. Bohati zli ludia chcu ovladat a ublizovat tomuto svitu. Tento svit ma cakat iba zlo. Chripku Koronavir chcu vyuzit na znicenie svita taky aky bol doteraz. Ma vzniknut novy svit. Presne tak vsetky testy su falosne, chcu, aby bolo moc pozitivnych. Mozme sa este zachranit, mozno ano. Moze nas zachranit Bozi zazrak. Triba to skusit veriaci ludia, triba sa modlit a prinasat obete. Ja sa modlim k cudotvornej- zazracnej Gospe Sinjskej, aby urobila zazrak skusit to mozem. Je to obraz Panna Maria v meste Sinj – blizo Splitu. V roku 1715 zachranila Sinj i okolie pred Turkami, ozdravuje ludi a pomaha uz vyse 300 rokov. ja milujem Dalmaciu a boli ma, ze tam uz mozno nikdy nepojdem iba zazrak mi moze pomoct. Ja sa nechcem dat testovat ani zaockovat a tak by ste to mali urobit vsetci, ktory sa chcete pokusit zachranit. Myslim ze tim mozeme ziskat nejaky cas. Najlepsie je asi sa zavriet doma, nikoho domov nepustit, k lekarovi chodit iba predpisovat lieky, nerozpravat sa so zdravotnikmi, armadou a policajtami. chodit iba do prace ak nam to bude umoznene alebo sa pokusit pracovat z domu. chodit iba na nakup nebo daju sa objednat potraviny aj domov. Mozno aj toto bude zachrana pre nas niekolko ludi, ktory sa nedame testovat ani zaockovat. Da sa zaockovat niekolko miliard ludi a ostatnym daju pokoj ako to bolo v spanielskej chripke. Mozno maju nejaky zmysel aj protesty a peticie. Musime sa pokusit aj nejako bojovat. Ved v historii je moc prikladov ako ludia bojovali a aj si nieco vybojovali. Radsej zomriet v boji ako byt otrokom tak nejak je to v basni Mor ho. Mne sa paci aj to co kazu Chorvati Za dom spremni – pripraveny. Mne je jedno co hovoria druhy ja verim svojim snom, ktore sa mi niekolko rokov snivali o buducnosti svita. Splnilo sa uz toto co sa mi snivalo, snivalo sa mi pred rokmi, ze do Europy prisiel sejk s celou rodinou, tento sen som jediny nechapala, ale pochopila som ho az az ked prisli do Europi Arabi . Vela krat sa mi snivalo o sporte, co sa splnilo. Snivalo sa mi aj o tom, ze sa Saku Koivu uzdravy. Snivalo sa mi aj o hurikanoch a povodnach v Amerike. Snivalo sa mi aj o velkom poziari kostola a o niekolko dni na to zhorel Notre Dame. Toto sa mi snivalo , niektore sni viem presne co maju znamenat ine sa domievam. Snivalo sa mi aj o Snivalo sa mi toto co sa vlastne uz plni bude problem s kulturou, ludia nebudu moct chodit do divadla, na koncerty, na sportove podujatia, k tomu sa pamatam dva sny videla som partiu mladych ludi ako sedeli na lavicke nebo obrobniku uz si to presne nepamatam ved sa mi to snivalo pred niekolkymi rokmi. Rozpravali sa a boli smutny. Jeden chlapec mal gitaru, jedno dievca povedalo zacni hrat, ked nemozeme ist na koncert nejakeho spevaka, spevacky nebo kapely urobime si koncert sami. On zacal hrat a ostatni pivat. Na chvilu sa aj zasmiali. Videla som otca so synom. Syn sa spytal otca. Otec preco nemozeme ist na hokej. Odpoved otca syn moj nejaky zly clovik nam to nechce dovolit. Niekolko mojich dalsich snov. Snivalo sa mi o tom, ze ludia boli zauckovany nejakou vakcinou, moc ich zomrelo, iny boli zmrzaceny. Zaockovany ludia, ktory ale prezili a neboli zmraceny boli na tom celkom dobre, ale bolo ich malo. Snivalo sa mi o problemoch s cestovanym a prestahovanym sa do inej, krajiny to vysvetlenie vieme vsetci ma sa to tykat nezaockovanych ludi, Snivalo sa mi o velkom prenasledovany krestanov. Videla som nejaky kostol a vedla neho male domceky, kde zili krestania jedine tam boli v bezpeci. Bude problem s potravinami, ktore sa budu dovazat, budu nekvalitne. Videla som obnovu druzstiev na Slovensku, vela nasadeneho obilia, pasli sa kravi, ovce, kozy, chovali sa aj prasata. Ludia na dedinach, ale aj v mestach v rodinych domoch si pestovali vlastne potraviny a chovali vlastne zvierata. Ludia v mestach burali panelaky a namiesto nich si postavili rodine domy, ale dokedy budu moct ludia v rodinych domoch takto zit. Videla som vela potop riek, jazier, mori, vybuchy sopiek, zametrasenia, ktore tiez zabiju vela ludi. Oni ti zli bohati ludia chcu asi ovladat aj pocasie. Na svete bude vela chudoby a nezamestnanych ludi. Ved sa to uz deje. Videla som vo sne nitriansky urad prace a radu az po mestky urad. Videla som na ulici ludi zeny, muzov aj deti prechadzali sa. Viac ako ludi pripominali matohy nebo zombii. Myslim si, ze toto ma byt dosledok cipu. Budu ludi cez cip sledovat, kontrolovat, chcu nam zobrat aj slobodu myslenia, mame byt ich otrokmi. Snivalo sa mi aj toto videla som nejake abstraktne domy, boli velke, mali velke okna, krive strechy a kominy. Boli v nych smutny ludia. Moze to byt sen o tych vazniciach pre ludi, ktory sa neprisposobia. o 5g sa mi nisnivalo, ale je tu. Nesnivalo sa mi ani o karantene a lockdowne a mame to tu. vsetko sa mi snivat nemohlo, ale snivalo sa mi toho dost.

 28. Hviezda z Východu

  Na chvilku im to prekazi 3.svetova vojna, ale potom sa pojde nie podla ich planu – oni len naplnaju proroctva Pisma, stare vyse 2000 rokov. Ich sucastou su aj vsetky pandemie od 1.storočia: https://hlaszpuste.com/corona-je-proroctvom-pisma/

  Vlady EU sa pirpravuju na vojnu uz dlhsie, ale ludom to ich vlady priamo povedat nechcu. len tu a tam – a LEN NA ZAPADE – je vidiet spravy o nej:

  https://hlaszpuste.com/tretia-svetova-vojna-pred-dverami/

 29. Existuje jednoduché a eleganí řešení
  více na https://e-koruna.com/

 30. Som sklamaná z ľudí čo podporujú toho diktátora Matelka a on je šťastný ako mu testovanie vychádza a neostane v hanbe pred svetom. Iba preto lebo nevedia trochu vydržať a vzdať sa svojho pohodlia. Keby nešiel nikto možno by sa niečo pohlo možno by tu demisiu podal. Ale nie, oviec je oveľa viac než som si myslela. Po testovaní to bude vakcína, potom zas čipovanie. A zas pôjdu ovce tichucko, poslušne, ved matel je viac než Boh tak prečo nepočúvat jeho protizákonné príkazy.

 31. Elity říkají vše otevřeně, viz anglická/německá verze knížky K. Schwaba: https://uloz.to/hledej?q=schwab+covid&autocomplete=std
  Polní nemocnice se staví kvůli možné válce v Bělorusku, viz sněmovní tisk 1063 nebo https://aliancenarodnichsil.cz/ans-zasadne-nesouhlasi-s-pritomnosti-cizich-vojsk-na-uzemi-cr/ a čtvrteční komentáře ANS na Svobodném vysílací…

 32. Vct 24 už vyhrožoval ministr zdravotnictví BLATNÝ ŽE KDYŽ SE TEN COVID NEBUDE SNIŽOVAT TAK JE MOŽNÉ ZE SE ZMUTUJE SE SARSEM prasečí chřipkou nebo ptačí a že TO PAK bude daleko nebezpečnější. ŽEBY BYL BLATNÝ VĚŠTEC? NEJAK TO DO TOHODLE ZAPADÁ

 33. COVID-21 prichádza, zdá sa, z Británie. Nuž, veď všetci vieme, že toto na bádateľ je konšpirácia a hoax. Ibaže by nie – koľko trvá, kým sa z hoaxu a konšpirácie stane pravda, alebo realita? Pár týždňov, mesiacov, možno rokov, najviac dekády…

 34. ej,včeličky,včeličky, kade lietate???

 35. Je pulka kvetna 2021 a bohuzel zatim vse zminene se plni. Zdravotni pas se nazyva „covid pass“ a diky nemu muzes cestovat bez omezeni. Cekam jeste na uveroy reset na na tabory a bude to konecna… teda otazne, co naozaj vakcina s nama udela (za 5 nebo 20 let)…

  • Časový rámec je skôr 6 mesiacov až 2 roky. Všetky tie filmy o zombies neboli sci-fi, bolo to prediktívne programovanie.

Pridajte komentár

*