Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Štúdia zo Stanfordu: Lockdowny nemajú žiadny podstatný vplyv na šírenie COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

Štúdia zo Stanfordu: Lockdowny nemajú žiadny podstatný vplyv na šírenie COVID-19

(STANFORD, Kalifornia, Január 2021) – Nová štúdia zostavená odborníkmi zo Stanfordovej univerzity zistila, že prísne lockdownové opatrenia, ako sú nariadenia na zdržiavanie sa vo svojich domovoch a zatváranie podnikov, nemajú „jasné, výrazné prínosy“ v predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 a v skutočnosti môžu rýchlosť šírenia infekcie zvyšovať.

Celonárodné či celoštátne lockdowny sú od objavenia sa ochorenia COVID-19 obľúbenou taktikou vlád, no nový výskum odhaľuje, že také drastické a drakonické opatrenia sú, prinajlepšom, neúčinné.

Štúdiu s názvom „Posúdenie vplyvov povinného zdržiavania sa doma a zatvárania podnikov na šírenie ochorenia COVID-19“ uverejnili 5. januára tohto roku Dr. Eran Bendavid a profesor John Ioannidis, spolu s Dr. Christopherom Ohom a Dr. Jayom Battacharyom, jedným z troch autorov Veľkej barringtonskej deklarácie.

Každý z týchto štyroch pracuje na inej katedre Stanfordovej univerzity, a to na Katedre medicíny, v Centre zdravotnej politiky, Centre prednostnej starostlivosti a výskumu výsledkov a Katedre epidemiológie a zdravia populácie.

Autori skúmali vplyv „nefarmaceutických intervencií (NPI)“, rozlišujúc medzi „reštriktívnejšími NPI“ a „menej reštriktívnymi NPI“.

Ako jedny z „najreštriktívnejších postupov NPI“ boli v štúdii označené lockdowny, nariadenia neopúšťať svoje domovy a zatváranie podnikov.

Žiadny dôkaz účinnosti lockdownu „v žiadnej krajine“

Na základe výsledkov získaných od krajín, ktoré použili veľmi reštriktívne NPI, v porovnaní s krajinami s len ľahkými reštrikciami, štúdia nezistila „žiadny jasný, výrazný vplyv reštriktívnejších opatrení NPI na rast prípadov v žiadnej krajine“.

Čo sa týka lockdownov z jari 2020, t.j. či reštriktívnejšie NPI zrazili nadol šírenie infekcie, v štúdii sa píše:

„Nie je žiadny dôkaz toho, že by reštriktívnejšie nefarmaceutické intervencie („lockdowny“) začiatkom roku 2020 podstatne prispeli k poklesu krivky nových prípadov v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Iráne, Taliansku, Holandsku, Španielsku či USA“.

Autori pripustili, že hoci „mierne poklesy denného nárastu“ nemožno v niektorých krajinách vylúčiť, možnosť veľkých poklesov denných nárastov z dôvodu reštriktívnejších NPI opatrení nie je v zhode so zhromaždenými dátami.

Všetkých týchto osem krajín, ktoré využili reštriktívne NPI (USA, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Irán, Holandsko, Španielsko) porovnali so Švédskom a Južnou Kóreou, teda krajinami s menšími obmedzeniami.

Autori uviedli, že „pri akomkoľvek porovnávaní, u žiadnej krajiny, neexistuje dôkaz zníženia rastu počtu prípadov v dôsledku zavedenia reštriktívnejších NPI opatrení“.

V 12 zo 16 porovnaní bol v skutočnosti pravdou opak, kedy „reštriktívnejšie NPI opatrenia viedli k nárastu denných prípadov“.

„Je možné,“ uviedli autori, „že nariadenia na zotrvanie doma môžu prenos dokonca uľahčovať, keď zvyšujú vzájomný kontakt osôb tam, kde je prenos účinný, ako sú uzavreté priestory“.

Predložené dôkazy demonštrovali, že reštriktívnejšie NPI, ako sú lockdowny, vlastne ani neboli potrebné, pretože:

 „Obmedzenia spoločenských aktivít, ktoré viedli k zníženiu nárastu prípadov, sa udiali pred samotným zavedením reštriktívnejších NPI opatrení, nakoľko ľudia v postihnutých krajinách pozorne sledovali dopad pandémie v Číne, Taliansku či New Yorku. 

Registrovali odporúčania na obmedzenie sociálnych kontaktov a to všetko sa udialo ešte pred zavedením samotných reštriktívnejších opatrení.“

Štúdia tvrdiaca, že lockdowny fungujú, obsahovala chyby

Autori si našli čas všimnúť si chyby prominentnej a často citovanej štúdie, uverejnenej v júni minulého roku, ktorá tvrdila, že reštriktívnejšie NPI a najmä lockdowny „mali veľký vplyv na zníženie prenosu“.

Bendavid s Ionnidisom zistili, že účinky lockdownu na prenos boli v tej júnovej štúdii, využívajúcej modelovanie ochorenia, „skôr predpokladané ako stanovené“.

V skutočnosti júnová štúdia chybne prisúdila „takmer celé zníženie prenosu poslednej intervencii, bez ohľadu na to, ktorá intervencia sa udiala ako posledná.“

Prírodná liečba osteoartritídy

Bendavida a Ionnidisa podporila, takmer určite nevedomky, tajnostkárska Vedecká poradná skupina britskej vlády pre mimoriadne situácie (SAGE).

Ešte v septembri 2020 požadoval dokument SAGE ďalší celonárodný lockdown a uzavretie podnikov, no v texte sa dopustili odhaľujúceho priznania, že „základňa dôkazov o účinnosti a škodlivosti týchto intervencií je vo všeobecnosti chabá“.

Napriek svojej silnej „pro-lockdownosti“ SAGE pripustila, že požadované nefarmaceutické intervencie budú mať „relatívne menší účinok na úrovni populácie“.

Skupina dodala, že „môže dôjsť aj k synergickým (či dokonca antagonistickým) účinkom, vyplývajúcich z prijatia rozmanitých intervencií“, a že „prospešné dopady na zdravie budú len mierne“.

Škody z reštriktívnejších lockdownových režimov

Odhliadnuc od chýbajúceho prínosu, ktorý by bol dosiahnutý prísnejšími NPI, Bendavid s Ioannidisom varovali pred veľkou škodou, ktorá by z nich mohla povstať, a to inou, než je predtým spomenutý nárast infekcií.

„Lockownové reštrikcie, okrem akýchkoľvek sporných prínosov, môžu spôsobiť aj škody a niektoré škody môžu byť pri niektorých opatreniach výraznejšie než u iných.“

Štúdia zdôraznila efekt, aký bude mať na deti v USA zatvorenie škôl, odhadujúc škodu na „ekvivalent 5,5 milióna rokov života pre deti v USA len počas jarného zatvorenia škôl“. K tomuto číslu treba pripočítať odhadovaných „168 000 ďalších detských úmrtí“, ku ktorým by podľa predpovede inej štúdie mohlo do roku 2022 dôjsť v chudobnejších krajinách.

Bendavid a Ioannidis sa zmienili aj o množstve ďalších škodlivých účinkov reštriktívnejších NPI opatrení ako sú:

„hlad, predávkovania súvisiace s opiátmi, neúspešné očkovania, nárast necovidových ochorení v dôsledku zanedbaných zdravotníckych služieb, domáce násilie, duševné zdravie a páchanie samovrážd, ako aj celý rad ekonomických dopadov so zdravotnými následkami.“

Ďalším dôležitým aspektom boli dáta, dokazujúce, že úmrtia v opatrovateľských domovoch boli podľa autorov „početnejšie počas reštriktívnejších opatrení, než počas menej reštriktívnych. Také čísla ďalej naznačujú, že pri reštriktívnych opatreniach nie je jasné dosiahnutie ochrany zraniteľných populácií“.

Štúdia vlastne poukázala na ďalší dôkaz, aby naznačila, že pri reštriktívnejších NPI „môžu byť infekcie častejšie v prostrediach, kde majú bydlisko populácie, ktoré sú v porovnaní s bežnou populáciou zraniteľnejšie“.

„Škody“ z lockdownov by mohli prevyšovať akékoľvek „prínosy“

Dôkazy predložené v tejto novej štúdii nie sú prvé, keďže už aj rada Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2019 neodporúčala reštriktívnejšie NPI opatrenia pre podniky a zatváranie hraníc.

Ohľadom zatvárana podnikov pre zabránenie šírenia chrípke podobných vírusov WHO napísala:

„Celková kvalita dôkazov o tom, že opatrenia na pracovisku a zatváranie znižujú prenos chrípky, je veľmi nízka“.

Okrem toho „za žiadnych okolností neodporúčala“ počas „pandémie“ ani zatváranie hraníc a ani dohľadávanie kontaktov a „karanténu zistených jednotlivcov“.

Záver

Závery Bendavidovej a Ioannidisovej štúdie stojí za to reprodukovať v plnom znení:

„Suma sumárum, nepodarilo sa nám nájsť silné dôkazy, podporujúce rolu reštriktívnejších NPI opatrení v zvládaní ochorenia COVID-19 na začiatku roka 2020.

Nespochybňujeme rolu všetkých verejných zdravotných opatrení ani koordinovaných komunikácií o epidémii, no nedarí sa nám nájsť žiadny ďalší prínos príkazov na zdržiavanie sa vo svojich domovoch a zatváranie podnikov.

Dáta nemôžu celkom vylúčiť možnosť nejakých prínosov. Lenže, ak aj tieto prínosy existujú, nemôžu sa vyrovnať početným škodám z týchto agresívnych opatrení.

Pre budúce zvládanie epidémie bez škôd z veľmi reštriktívnych opatrení môžu byť dôležitejšie skôr cielené intervencie verejného zdravotníctva, ktoré prenos znižujú účinnejšie.“

Zbohom vysoký krvný tlak

Autor: Michael Haynes, Zdroj: lifesitenews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.naturalnews.com/2021-01-29-nurse-aide-died-after-getting-vaccinated.html
  Nurse aide dies after receiving work-mandated coronavirus vaccine shot
  Pomocná sestrička zomiera po prijatí pracovne prikázanej korona vakcíny
  Zomrela do 48 hodín po prijatí vakcíny.

 2. https://www.naturalnews.com/2021-01-29-uk-government-religious-leaders-abortion-coronavirus-vaccines.html
  UK government lobbying religious leaders to promote abortion-tainted coronavirus vaccines
  Vláda Veľkej Británie lobuje u vodcov cirkví aby propagovali potratovo poškvrnené korona vakcíny

 3. https://www.naturalnews.com/2021-01-29-budweiser-skip-superbowl-ad-promote-coronavirus-vaccines.html
  Budweiser to skip Super Bowl ad this year, will instead promote coronavirus vaccines
  Budweiser tento rok preskočí Super Bowl (šport.) reklamu a namiesto toho bude propagovať koronavírus vakcíny.

 4. ja som dnes prvý raz videla p. Mikasa a prvé čo ma napadlo „jedno rúško mu nestačí“ …. proste mám pocit, že mu je malé, že by mal mať špeciálnu veľkosť.
  Lebo keď už dáva tie vyhlášky, tak by mal ísť príkladom
  https://davdva.sk/po-slovach-zilinku-je-mikas-v-koncoch/

 5. https://www.naturalnews.com/2021-01-29-bill-gates-george-soros-rockefeller-family-coronavirus.html
  Peruvian court rules that Bill Gates, George Soros and Rockefeller family “created” coronavirus pandemic
  Súd v Peru rozhodol, že Bill Gates, George Soros a rodina Rockefellerovcov „vytvorili“ korona vírusovú pandémiu

  Tento článok by sa mohol preložiť pre ľudí čo nevedia anglicky – pravda týmto nechcem rozkazovať tímu Bádateľa.

 6. https://www.naturalnews.com/2021-01-29-seniors-dying-like-flies-after-covid-injections.html
  CNA nursing home whistleblower: Seniors are DYING LIKE FLIES after COVID injections! SPEAK OUT
  Sestrička z domova dôchodcov informuje: Seniori umierajú ako muchy po COVID vakcínach! PREHOVORILA

 7. https://zemavek.sk/v-nemeckom-miesbachu-umrelo-zo-41-ockovanych-7-ludi-34-ochorelo/
  V nemeckom Miesbachu umrelo zo 41 očkovaných 7 ľudí, 34 ochorelo

 8. https://www.hlavnespravy.sk/schvalovanie-vakcin-proti-covid-na-objednavku-ziadni-nezavisli-odbornici-ziadna-transparentnost/2422568
  Schvaľovanie vakcín proti COVID na objednávku, žiadni nezávislí odborníci, žiadna transparentnosť

  Dr. Anthony Fauci, hlavný infektológ v USA, utvrdzoval americkú verejnosť o bezpečnosti vakcín tým, že komisie dohľadujúce nad klinickými testami sú nezávislé od farmaceutických koncernov, od neho i od prezidenta. Opak je však pravdou

 9. „Mark van Rans, chřipkový komisař v době prasečí chřipky, přednáší o tom, jak komunikovat skrze média k dosažení žádoucího výsledku v době pandemie – na několika případech ukazuje, jak lze informacemi manipulovat ve vlastní prospěch.“
  https://www.infovojna.sk/article/video-skoleni-virolog-a-odbornik-2019-jak-lhat-a-manipulovat-v-dobe-pandemie

  • Pán Maroš, presne tak. Ja si tiež myslím, že veľkú „úlohu“ pri kovide zohráva pustenie 5 G (veď sa dusí bunka, bunka potom uvoľňuje exosome).
   Už minulý rok keď „tento cirkus začal“ hovoril o tom David Icke vo svojich vídeach.

 10. taaak, očkovanie nie, rúška nie, lockdown nie… ale navrhnete aj čo áno? Ako teda chcete epidémiu riešiť? Jaaaj, či podľa vás žiadna nie je…

 11. Pre zaujímavosť – ako je na tom s návštevnosťou Badatel
  https://hypestat.com/info/badatel.net

  Pre zaujímavosť – otázka – koľko zamestnancov napr. vo Volkswagene, Kia, Samsungu, v Tescu, atď počúva počas pracovnej doby RTVS?! Nemáte pocit, že tu sa platia koncesiomárske poplatky zasranej „verejnoprávnej“ ?!

  „Firmy s malým počtom zamestnancov by sa už nemuseli zaoberať zháňaním potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať tzv. koncesionárske poplatky. Zbavenie sa tejto administratívnej povinnosti je cieľom novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí, ktorú v piatkovom hlasovaní zákonodarcovia posunuli do druhého čítania.
  „Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov,“ uviedli predkladatelia.
  Podľa súčasného stavu sú podnikateľské subjekty ako právnické osoby povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov, pričom sú od tejto povinnosti oslobodené, len ak majú menej ako troch zamestnancov. V prípade zmeny nad alebo pod tento počet musia firmy preukazovať novú skutočnosť potvrdením zo Sociálnej poisťovne.“ – ty kokso! Pozerať telku či počúvať rozhlas za pásom – takú salámovú robotu by som chcel! Za tie koncesionárske poplatky by mohli firmy zaplatiť zo zákona radšej hajzláky!

  „Pre novoročný príhovor michalovského primátora Viliama Zahorčáka (Smer-SD) odvysielaný v mestskej televízii TV Mistral podalo občianske združenie (OZ) Nové Michalovce sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Podľa združenia došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy, televízia to odmieta.
  Združenie uvádza, že Zahorčák označil v prednese zmeny politických pomerov po parlamentných voľbách z februára 2020 za výrazné. Po voľbách sa podľa neho „ukázalo, že to, čo sa dlho zdalo ako relatívne zvládnuteľné, zvládnuteľným byť nemusí, keď sa riadenia ujmú ľudia, ktorí na pozície, ktoré zastávajú, nemajú potrebnú organizátorskú, osobnostnú a ani mentálnu výbavu“. Slovensko sa ďalej podľa slov primátora i preto dnes zmieta v nielen zdravotných problémoch, no hrozia mu i problémy ekonomické a sociálne, ktoré môžu prerásť do problémov politických. To môže mať podľa Zahorčáka fatálne dôsledky. „Zlo, ktoré má v rôznych aktuálnych podobách navrch, dlhodobo víťaziť nemôže,“ dodal v príhovore občanom s tým, že je len otázkou času, kedy sa „všetko vráti späť do normálu“. Nikto z koalície pritom podľa združenia priestor reagovať na to nedostal.
  „Týmto spôsobom a týmito vyjadreniami primátor Zahorčák zneužil mestskú televíziu, ako aj ostatné mestské informačné kanály na svoju politickú propagandu, čo je v príkrom rozpore so zákonom vzhľadom na to, že mestské televízie podliehajú zákonným obmedzeniam zákazu vysielania politickej reklamy a majú povinnosť zabezpečiť nestrannosť vysielania,“ uviedla členka OZ Nové Michalovce Zuzana Harmanová Dobranská.
  TV Mistral odmieta, že by išlo o politickú reklamu, s tým, že v príhovore nebola zmienka o akejkoľvek strane, členovi strany alebo kandidátovi a podanie na RVR označila za neadekvátne. Novoročný príhovor je podľa televízie osobným postojom primátora k vývoju a stavu mesta za uplynulý rok a všeobecne spoločenskej situácie predovšetkým v Michalovciach, ale aj v štáte.“ – OZ „Strážcovia slniečkárskeho koaličného mainstreamu“ sa „apoliticky“ ozvali!
  https://celamko.blogspot.com/

 12. https://www.naturalnews.com/2021-01-29-uk-government-admits-covid-vaccine-zero-protection.html
  The UK government admits that covid vaccines are pointless and offer zero protection
  Vláda Veľkej Británie pripúšťa, že kovid vakcíny nemajú zmysel a ponúkajú nulovú ochranu.

 13. https://zemavek.sk/dr-fauci-ockovanie-este-neznamena-volne-cestovanie-odlozenie-ruska-alebo-koniec-testovania/
  Dr. Fauci: Očkovanie ešte neznamená voľné cestovanie, odloženie rúška alebo koniec testovania!

  • Takze nema zmysel sa ockovat. My to teda vieme a ktovie, ci sa nad tym celym zamyslia uznavaci opatreni proti hnusobe.

 14. Prekopírovala som jeden zaujímavý blog:
  Odpovede vlády SR na otázky ohľadom očkovania:
  Ak sa nechám zaočkovať:
  1.- Môžem prestať nosiť rúško? Odpoveď vlády – NIE
  2.- Môžu znova otvoriť reštaurácie, krčmy, bary atď. A všetci pracovať normálne? Odpoveď vlády – NIE
  3.- Budem mať odolnosť voči covidu? Odpoveď vlády – Možno, ale nevieme presne, pravdepodobne to nezabráni tomu, aby ste ho dostali.
  4.- Aspoň nenakazím ostatných? Odpoveď vlády – Nie, stále to môžete odovzdať, s určitosťou to nikto nevie.
  5. – Ak som očkovaný, môžem prestať so spoločenským dištancom? Odpoveď vlády – NIE
  6.- Budú sa vďaka očkovacím látkam znovu otvárať kiná, divadlá a štadióny? Odpoveď vlády – NIE
  7.- Budú sa môcť očkovaní zhromaždiť? Odpoveď vlády – NIE
  8. – Aký je skutočný prínos očkovania? Odpoveď vlády – Vírus vás nezabije. 9. – Ste si istí, že ma očkovanie nezabije? Odpoveď vlády – NIE
  10. – Ak ma štatisticky vírus nezabije … Prečo by som sa mal dať
  zaočkovať? “ Odpoveď vlády – na ochranu ostatných.
  11.- Takže ak sa dám zaočkovať, majú ostatné osoby istotu, že ich neinfikujem? Odpoveď vlády – NIE

 15. Prekopírovala som ďalší zaujímavý blog:
  V Číne sa osvedčilo úplné sledovanie obyvateľov na každom kroku a udeľovanie kultúrnych bodov, ktoré oprávňujú k pre nás stále ešte prirodzenému životu. My teraz žijeme približný život Číňana s nízkym počtom kultúrnych bodov, ktorý nemôže cestovať, nakupovať v niektorých obchodoch ľudia sa mu vyhýbajú, lebo stykom s ním klesajú aj ich kultúrne body (dokonca na to majú apku, ktorá ich varuje pri priblížení k takému človeku). Radšej nebyť, ako byť otrokom.

 16. Definitiva
  • koronu? …to sa dá? 😀

   • Korona je ikona – zrušíš ikony v kostoloch a môžeš z nich mať buď kultúrne pamiatky, alebo mešity. Korona je nástroj riadenia – Putin zrušil nástroj riadenia.

    Ha! Lenže aj futbal je náboženstvo! A tiež je to nástroj riadenia – zástupná vojna. Takže porovnajte situ s „pozeranou“, keď ešte milióny divákov namiesto toho, aby športovali a hrali aj futbal – sedeli na zadku a pozerali, ako MILIONÁRI HRAJÚ FUTBAL! Dnes je situ obdobná – milióny sedia doma kvôli lockdwnom na zadku a pozerajú ako farmako miliardári a politici kopu DO NICH! Tiež pasívna podívaná!

    Namiesto lopty majú pred nosom loptičku s akýmisi výrastkami podobnými morskej ježovke, ktorá mení farbu podľa mediálnych mutácií, a hoci ju nevidel živú ani boh, už rozdelila svet na kovid veriacich a kovid neveriacich – čo akurát stačí, aby Diabolos – ten, ktorý rozdeľuje svet – mohol začať Mundial.

    Nikdy som nefandil futbalu ani hokeju, vždy len individuálnym športom – skôr bojovým umeniam, ale odporúčam pozrieť si výnimočne dobrý 3-dielny film z futbalového prostredia – Mexická vlna! Kam zmizli všetci títo ľudia?!
    Kam zmizli všetky tie tímy?!

    „Ak je lopta vždy rýchlejšia ako futbalista – prečo si tu nahrávajú len svetoví zločinci?!“
    https://uloz.to/file/B5wOET8YeiXh/mexicka-vlna-1-2005-avi
    https://uloz.to/file/E2anpqCkp1HH/mexicka-vlna-2-2007-avi
    https://uloz.to/file/I2ZoRe80lKVI/mexicka-vlna-3-2009-avi

    Pozámka k tej individualite – famózny oštepár Železný síce nehádzal oštep na olympiáde v tíme oštepárov /kedysi vojsko/, v každom prípade ho hádzal za tím svojej krajiny. Deliť ľudí na tímových a netýmových hráčov je relatívne. Proti nám stojí banda – tím nadnárodných zločincov a je dôležité, aby sme každý jednotlivec zobrali oštep-meč do ruky a bojovali proti nim tak ako za seba, tak aj za ostatných!

    Definitíva – zlomil som ti nohu? Zlomil som ti srdce? Zlomil som ti Ego? Alebo len dostávaš záchvaty diskutérskej „astmy“? To si teraz akože nakukol do šatne?

 17. Definitiva

  Konšpirácia, ktorá sa stane pravdou, realitou nezávislou na ľudskej vôli:
  http://www.nwoo.org/2021/01/29/ze-by-bylo-jeste-neco-jineho-co-zpusobuje-tolik-onemocneni-a-tolik-umrti/

 18. Sú Slováci zase pokusné myši v rámci experimentu s celoplošným testovaním?
  JUDr. Ján Drgonec: “Dobrovoľné“ testovanie bolo spolufinancované britskou vládou!
  Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., emeritný sudca Ústavného súdu SR, ústavný právnik, advokát a bývalý člen Súdnej rady SR aj v relácii na rádiu InfoVojna odvysielanej 22. januára 2020 vyjadril závažné skutočnosti spojené s prvým plošným testovaním, ktoré sa v októbri 2020 na Slovensku uskutočnilo. Opätovne sa odvolal na seriózny vedecký medzinárodný časopis, ktorý prezentuje svoje články na http://www.medrxiv.org, kde sú v štúdii spomenutí minister zdravotníctva Krajčí s epidemiológom Jarčuškom ako autority diela. Drgonec zároveň vylučuje, aby išlo o hoax.

  Štúdia hovorí o tom, že na slovenskej populácii s 5,5 miliónmi obyvateľov, sa uskutočnil výskum, avšak za daných podmienok a platných zákonov SR, kde je vyžadovaný súhlas s ošetrovacím výkonom a poučenie chorého, bol výskum robený bez dodržania podmienok daných medzinárodným právom, pretože na dianie v medicíne sú uzavreté medzinárodné dohovory a bez toho všetkého sa na Slovensku dialo niečo, čo je v medzinárodnom odbornom časopise vykázané ako výsledok výskumu.

  „Dr. Mengele nemal pre pokus na človeku tak priaznivé podmienky vytvorené svojim režimom ako náš minister zdravotníctva dostal od vlády premiéra Matoviča“.

  Drgonec dodáva, že ak sa na Slovensku dial nejaký výskum, ktorý ma svoj výsledok, muselo dôjsť k experimentovaniu s populáciou v Slovenskej republike v počte 5,5 milióna obyvateľov.

 19. Definitiva

  Rada Európy, vakcína nie je povinná, štáty majú povinnosť o tom informovať občanov:
  https://www.badatel.net/studia-zo-stanfordu-lockdowny-nemaju-ziadny-podstatny-vplyv-na-sirenie-covid-19/

 20. Prekopírovala som ďalší zaujímavý blog:
  Vakcinačný biznis je eldorádo bonanza zlatá baňa, 1. Musia to dostať všetci je to povinné 2. Hradí to štát zo zdravotnej poistky čiže občania, 3. Farma firmy nemôžeš žalovať za poškodenie zdravia 4. Poškodených po vakcinácii treba ďalej liečiť….

  Nedokážem si predstaviť lepší biznis ako vakcinácia….pre farma mafiu je to rozprávka

 21. https://otevrisvoumysl.cz/24-pacientu-zemrelo-v-britskem-pecovatelskem-dome-po-vakcine-proti-covid-19/
  24 pacientů zemřelo v britském pečovatelském domě po vakcíně proti COVID-19

  V britském pečovatelském domě zemřelo 24 pacientů po očkování proti COVID-19. Jedná se o další případy úmrtí v Británii v pečovatelských domech.
  Téměř každý den dostáváme zprávy o obrovském množství úmrtí v pečovatelských domech po očkování experimentálními mRNA vakcínami proti COVID-19. Pečovatelský dům v Británii hlásí, že více jak třetina jejich pacientů zemřela poté, co obdrželi experimentální mRNA vakcínu proti COVID-19.

 22. https://www.protiproud.cz/politika/5590-the-telegraph-rockefeller-soros-a-gates-se-chystaji-znicit-prirodu-ve-jmenu-zelene-energie-vse-je-pouhy-byznys-za-ucelem-pojistit-si-vladu-nad-svetem-banda-filantropu-se-rozhodla-nastolit-neofeudalni-nevolnictvi.htm
  The Telegraph: Rockefeller, Soros a Gates se chystají zničit přírodu ve jménu „zelené energie“. Vše je pouhý byznys za účelem pojistit si vládu nad světem. Banda „filantropů“ se rozhodla nastolit neofeudální nevolnictví

 23. Rád by som vedel, ako teda poraziť koronavirus vo svete a zabrániť ochoreniu a úmrtia na Covid-19, keď rúška nie, očkovanie nie, lockdowny nie‘,… Čo teda?!

  • Čo porazilo doteraz všetky pandémie v histórii? Bez lockdownov, bez rúšok, bez vakcín?

  • Pravda o tomto globálom podvode! V každom prípade – nauč sa prijať smrť a prestaň desiť seba a svoje okolie! Ako povedala „Húfnica“ – „Aby sa ľudia na Slovensku nebáli zomierať!“ si treba len preonačiť – „Aby sa ľudia nebáli na Slovensku zomierať ZA“! A to ZA treba definovať! Tak ako „Pomáhať a chrániť“ – KOHO – VY DEBILI?! Pomáhať a chrániť mafiu?!

   Ljube – Davaj za!
   https://www.youtube.com/watch?v=IsBOC3bLbpI

 24. https://www.infovojna.sk/article/video-sirenie-koronavirusu-na-slovensku-je-uz-vyraznejsie-nizsie-ako-v-okolitych-statoch-matovicova-vlada-napriek-tomu-obnovi-nudzovy-stav-a-zavedie-dalsi-zakaz-vychadzania

  Tak! Jedno veľké prasa pomohlo malou „loptičkou s výrastkami“ zavrieť celý národ! Národ sa dá zatvoriť LEN V HLAVE ty debil!!!

  Je jasné, že toto vybuchne a to „do roka a do dňa“! A ich črevá a rúška budú všade! Pripravte sa na jarné upratovanie tohoto veľkého svinstva!

  • mal by si začať čistiť hrubé črevo glauberovou alebo epsomskou soľou, nech nemusíme chodiť s lopatami … Colon (Isochronic Tones 176 Hz) mu asi nebude stačiť
   https://www.youtube.com/watch?v=ATXKcCkGZvw

   • VIDEO: Koľko pravdy znesieš? /Televízia Slovan/
    Poznámka – s radikálmi a provokatívnymi „radikálmi“ sa nikdy nekontaktujte cez telefón! Gmail si už zmenili na Protonmail /ad kontakty vo videu/. Treba si ujasniť úlohu „rebelky“ Martiny Šimkovičovej, ktorá potom v parlamente hlasovala všelijako. Skutočne konceptuálneho pronárodného politika ani osobnosť tu zatiaľ nevidím.
    https://www.infovojna.sk/article/video-kolko-pravdy-znesies

    „Celoplošná Televízia Slovan by mala vysielať 24 hodín denne, v slovenčine. 80 percent vysielania by mali tvoriť programy (zvyšok doplnkové vysielanie), z nich štvrtinu dokumentárne programy, štvrtinu dramatické programy, pätinu spravodajstvo, necelých 9 percent ostatná publicistika, 6,5 percenta detské programy, 6 percent politická publicistika, zvyšok zábavné a vzdelávacie programy. Programová služba má byť šírená prostredníctvom DVB-T.

    Podobná televízia INTV mala krátke trvanie. Vznikla v roku 2015 a v roku 2016 zanikla. Zmohla na provizórne vysielanie s niekoľkými vydaniami amatérskych spravodajských relácií, kde nechýbali konšpirácie a proruské správy po vzore Slobodného vysielača. Správy dodávalo občianske združenie zakladateľa Slobodného vysielača Norberta Lichtnera, o.z. ktorý bol aj spoluvlastníkom televízie. Televízia má za sebou policajnú raziu, kvôli trestnému stíhanému Petra Puškára, ktorého meno sa s televíziou neoficiálne spájalo a ktorého televízia vo svojich správach aj obhajovala.“
    https://www.omediach.com/tv/13908-simkovicovej-znamy-zaklada-celoplosnu-televiziu-slovan-rozhovor

    Ide o to pochopiť, že tí, ktorí sa chcú udržať v politike – musia si budovať vlastné médiá, ktoré im zabezpeči dostatočný počet voličov – dik Boris Kollár a „jeho“ Fun rádio. Avšak treba pochopiť aj to, že za všetkým sú určití bábkoherci s rôznymi alternatívami scenárov – ktorí potrebujú udržať v politike tie svoje marionety. To udelenie licencie nie je len tak „pokiaľ máte robiť problémy“, takže aj to robenie „problémov“ – akože – môže byť súčasťou vyššieho scenára. Minimálne kvôli uvoľneniu napätia, a vždy vo vzduchu visí zrada. NEdôveruj a preveruj! Nevyhnutná miera paranoje je dôležitá na zabezpečenie si nevyhnutnej miery bezpečnosti. Ak nechcete skočiť v jednom vreci. „Ak je nepriateľ silnejší – vyhýbaj sa otvorenému stretu s ním!“ Sun’cu.

 25. Toto sa oplatí vypočuť:
  https://www.youtube.com/watch?v=nWYereuLHYU
  Ministrov SVOKOR a minister – TOTO si k NÁM môžu dovoľovať?…
  Dr. Igor Bukovský

 26. „Vláda nemá deklarovať, že núdzový stav je. Má v každom momente dokazovať, či trvajú podmienky na vyhlásenie a trvanie núdzového stavu. Práve testovaním dokázala, že tieto podmienky splnené nie sú. Teraz má už len deklarovať, čo testovaním dokázala! A nech si tento dôkaz aj odpublikuje hoc aj vo vedeckom časopise. Tentokrát by možno dostala ja peer-review.“
  https://www.eurorespekt.sk/vysledky-celoplosneho-testovania-dokazali-potrebu-zrusenia-vsetkych-opatreni/

 27. 1. Putin ruší obmedzenie zavedené kvôli Covid-19 ! 2. Hodinu po Bidenovej inaugurácii WHO pripúšťa nebezpečnú nepravdivosť testov PCR na covid 3. Rusko: Posilňujeme štát proti zahraničným vplyvom
  iconPublikované 29.01. 2021 o 15:55

  Oproti paranoji západných vlád Vladimír Putin oznámil návrat k normálu v Rusku:
  BM – liberálni bastardi v Rusku znovu dostávajú po papuli
  2. Mali „konšpirátori“ pravdu, keď tvrdili, že úmyselne zastrašovali svetovú populáciu vykonaním testov s falošnými výsledkami ?
  BM – budú sa táto matovičova fašistická chunta ako aj novinárske prostitútky zodpovedať ?
  Napriek tomu je farmaceutická loby v skvelej kondícii a očkovanie začína zajtra v Moskve! Ako prví, doktori a učitelia. Vždy na základe dobrovoľnosti. Posledné prieskumy však naznačujú, že len 30 až 35 % ľudí je pripravených na očkovanie ! Každopádne, v Moskve je pripravených 300 dobrovoľníkov! Môžeme len dúfať, že neskočia v štatistike úmrtí…

 28. https://tadesco.org/pfizer-varuje-pred-vlastnou-covid-19-vakcinou-skvela-sebereflexe-corp-pfizer-a-msmsk-deniku-hlavne-to-nyni-jeste-dobre-politicky-vysvetlit-poskozenym-pozustalym-a-perzekuovanym-ze/
  Pfizer varuje před vlastní COVID vakcínou. Skvělá sebereflexe Pfizeru a MSM. Hlavně to ještě dobře politicky vysvětlit poškozeným, pozůstalým a perzekuovaným, že…?!

 29. Jednoduchá

  …presne tak….odpoveď na otázku- Odvolať túto vládu? – bude nieeee………..

 30. Prekopírovala som ďalší zaujímavý blog:
  MIMORIADNE PODOZRIVA AKTIVITA BILL GATESA V SR
  ============================================
  Čína už dávno porazila Covid a Slovensko je po celoplošných
  testoch stále na tom horšie a horšie a vždy je v hre kontroverzná
  nadácia nadácia Bill & Melinda Gates Foundation.

  1, Juhokórejské testy od SD SD Biosensor financovala kontraverzná
  nadácia Bill & Melinda Gates Foundation. *B. Gates

  2, Trnavská firma Eurolab Lambda a.s napojená na Matoviča a Sulíka
  má exkluzívnu prave s firmou SD Biosensor. Špeciálnu a limitovanú
  edíciu juhokórejského preparátu pritom financovala kontroverzná nadácia Bill & Melinda Gates Foundation. *B.Gates

  3, Z celoplošného testovania , čo Matovič presadzoval na jeseň aj
  cez mŕtvoly sa vykľul TAJNÝ KLINICKY VÝSKUM platený Britskou vládou
  a nadáciou Bill & Melinda Gates Foundation. *B.Gates

  • 4, Po Veľkej noci sa ma na Slovensku uskutočniť celoplošne zaočkovanie
   vakcínou od spoločnosti Pfizer a BioNTech, kde 70 % akcionármi americkej spoločnosti Pfizer je nadácia Bill & Melinda Gates Foundation a finančný špekulant G.Sorros .

   PS. Multimiliardar a zakladajúci šéf Microsoftu Bill Gates otvorene priznal,
   že vakcíny a súčasná zdravotna starostlivost majú za cieľ depopulácii
   planéty. Povedal to na stretnutí elitnej organizácie TED v kalifornskom
   Long Beach.

 31. Veľmi zaujímavé video v maďarčine, jeden maďarský lekár vysvetľuje celú túto situáciu, ako sú veľmi nebezpečné covid vakcíny, hovorí o 5 G – ako je to nebezpečné, čo elity sveta plánujú, spomína chemtrails, elity sveta plánujú koronu zmiešať s arzénom a aj na to vakcínu…Spomína liečenie quantum – pomocou vĺn
  https://www.youtube.com/watch?v=Y9RrdS4JWY0

 32. Stale a stale len tri slová a tri slova stale v mediach ,ale vo vyhlaške su štyri slova. ROR plus V etranie. Tri slova vychadzaju každemu, kto vyhlašku ani nevidel a ide sa o tom vyjadrovat do TV.
  Dodatok vyhlašky
  Fitka- na 120m3 vzduchu pre požadovanu kvalitu vzduchu je nutné doplniť
  A/germicidny žiarič otvorený s min výkonom 30W/230V cez časový spinač
  B1/ ventilator odsavania s vykonom 30W-40W /230Vs trvalou prevadzkou
  B2/ ventilator odsavania s vykonom 30W-40W s prerušovanou prevadzkou pokial je tam germicidny žiarič min 30W uzavretý s trvalou prevádzkou
  B3/ventilator odsavania s vykonom 30W-40W s občasnou prevadzkou pokial je tam sterilizátor vzduchu nad 80W/230V s hepafiltrom s trvalou prevádzkou
  Triedy v školach
  A/germicidny žiarič otvorený s min výkonom 30W/230V cez časový spinač pre nočnu prevadzku
  B/sterilizátor čistička vzduchu nad 80W s hepafiltrom s trvalou dennou prevádzkou
  C/Vetranie cez okno
  Výtahová kabina
  A/Odvetrávaci,odsavaci ventilator do vykonu 15W /230W
  B/Germicidny žiarič o vykone 8W /230V
  atd……To by bol aspon nejaký pokrok.
  Opatrenia zabudol nejak do vyhlačky uviest ten pan, ktoreho fyzický fond odpovedá počtu skratiek pred menom aj za menom .

  • A čo s izbovými kvetmi? Moja obvodná má v ordinácii džungľu, a je to veľmi príjemné. A sú tu aj spriaznené mikróby, ktoré posilujú našu imunitu. Všetko riešiť totálnou sterilizáciou a dezinfekciou je nezmysel. Klimatizácia je zdroj nákazy – nájdete ju na nových objektoch – keď vyprdne – už ju ani neopravujú. Kvôli energiám – vetrať by sa malo intenzívne ale krátko = turnus – čo mnohí budú vnímať obmedzujúco „lebo on teraz akurát nechce“. A čo náčinie? Každý, kto športoval za socíku si pamätá typický zápach /kyselina maslová/ prepotených žineniek. A nič nám nebolo – obyčajný kyslík urobí svoje.

   Otázka – keďže poznám babu, ktorá musela odísť z baru-výčapu, lebo dostávala ekzém z umývania pohárov – čo všetky tie predavačky, ktoré musia denne desiatky krát prebehnúť handrami nákupné vozíky a košíky? Odbočím – keďže aj „autorita“ WHO spochybnila, že by hotovosť bola dôležitým vektorom prenosu chorôb – je tu vyslovene porovnateľná skupina – profesia, ktorá denne pracuje s hotovosťou a ešte nikto z toho neochorel. Navyše – a existuje antibakteriálna nanotechnológia výroby peňazí a mincové kovy – nielen strieborné mince – výrazne oslabujú baktérie.

   • Ruška bez vymeny vzduchu nejak nefunguju.
    Ale už začali vetrat Tesco a Kaufland maju zapnute odsávanie non stop uz asi mesiac v sulade svyhlaškou. Ostatne obchody si robia z vyhlašky srandu maju pustenu klimu do vnutra,bodaj mali niečo pustene ,lebo odsavanie vobec nemaju nainštaoované .Je to prehrešok rovnaký ako keby ste nenosili ruška.
    A tu zase UVZ urad verejneho zdravotnictva ludovo hygiena nerobí nič ako stale. Take obchody treba zatvorit ,az do odstranenia nedostatku -nezhody s vyhlaskou.
    Je to nehorázne ako boli skolaudované aj nove obchodne priestory,bez toho aby sa dal priestor odvetrat pomocou ventilatorov,hoci v projekte to bolo. Tu čast viny nesie stavebný urad a Inšpektorat prace IP.
    UVZ a IP nerobia vobec nič .Tieto inštitucie funguju ako uschovna protekčných detí .

 33. Najvatsou chybou bolo ,ze sa neprešlo k plošnemu očkovaniu lekarov,nie zdravotnikov.
  Hned by sa začali robit plošne krvne testy a zistilo by sa že 70 percent populacie ma na tutu smrtelnu chorobu protilátky,chorobu prekonali a ani o tom nevedeli. A očkovanie ked bude tak bude s krizkem po funusu alebo nebude potrebne…

Pridajte komentár

*