Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Čo povedali o lockdownoch pred rokom 2020 a dnes otočili o 180°


Print Friendly, PDF & Email

Čo povedali o lockdownoch pred rokom 2020 a dnes otočili o 180°

Presvedčenia o tom, ako zvládať nový vírus, zaznamenali v roku 2020 silný posun.

Pred pandémiou ochorenia Covid-19 entity mainstreamovej epidemiológie a verejného zdravotníctva o účinnosti lockdownov a masových karantén pochybovali – či ich dokonca odmietali, lebo ich pokladali za neúčinné.

Toto všetko sa zmenilo v marci 2020, kedy sa ich postoj zmenil na podporu lockdownových opatrení. Napriek tomu existuje obrovské množstvo dôkazov, ktoré vysvetľujú ich pôvodný postoj a prečo tieto nariadenia nefungujú.

1. Fauci (americký Mikas) povedal, že zatváranie krajiny nefunguje (24. januára 2020)

Začiatkom roka 2020 Fauci novinárom povedal:

„Niečo také by sme, podľa mňa, v Spojených štátoch spraviť nemohli. Neviem si predstaviť, že by sme zavreli New York alebo Los Angeles, no názor úradov čínskeho zdravotníctva je daný skutočnosťou, že sa to šíri naprieč provinciami…

Podľa ich názoru je to niečo, čo to vlastne pomôže zastaviť. Či to pomáha alebo nie, je naozaj otvorená otázka, pretože z historického hľadiska, keď niečo zavriete, nemá to veľký efekt.“

2. Správa Svetovej zdravotníckej organizácie sa zaoberá nefarmaceutickými intervenciami (NPI) a hovorí o tom, prečo je karanténa neúčinná. (2019)

WHO v prehľade uvádza svoje odporúčania nefarmaceutických intervencií v závislosti na závažnosti úrovne. Karanténa ochoreniu vystavených jednotlivcov je zaradená do kategórie „neodporúčané za žiadnych okolností“.

Správa vysvetľuje, že:

„Toto opatrenie nemá žiadny logický dôvod a pri jeho zavádzaní by boli značné ťažkosti.“

3. WHO priznáva, že dodržiavanie sociálneho odstupu počas pandémie chrípky v roku 1918 prenos dramaticky neznížilo. (2006)

Vo WHO nakoniec dospievajú k záveru, že nefarmaceutické intervencie, vrátane karantény, si vyžadujú lepšie a viac zamerané metódy, aby sa stali účinnejšími a boli menej „únavné“.

„Choré osoby,“ tvrdia autori z WHO, „by mali pri prvých príznakoch zostať doma, no nútená izolácia a karanténa sú neúčinné a nepraktické.“

Sumarizujúc správy z pandémie chrípky v roku 1918 WHO uvádza Lomé (Britmi okupované Togo) a Edmonton (Kanada) ako miesta, kde „boli zavedené izolácia a karanténa; boli zakázané verejné zhromaždenia; zatvorené boli školy, kostoly, internáty, divadlá a ďalšie miesta, kde sa zhromažďuje verejnosť.“

Lenže aj napriek dodatočným opatreniam (Lomé zastavilo dopravu a Edmonton obmedzil otváracie hodiny) „opatrenia na dodržiavanie sociálneho odstupu prenos nezastavili, alebo ho, zdá sa, dramaticky neznížili“.

Komplexná správa USA o pandémii v roku 1918 tiež dospela k záveru, že zatváranie „nebolo v urbánnych oblastiach dokázateľne účinné, mohlo však byť účinné v menších mestách a vidieckych oblastiach, kde sú skupinové kontakty menej početné“.

4. K záveru, že karantény nefungujú, dospela aj štúdia v časopise Bulletin of Mathematical Biology ohľadom pandémie chrípky v roku 1918. (2003)

Štúdia simulovala rôzne úrovne dopravy a zistila, že obmedzenia dopravy môžu byť účinné, ale že politika zavádzania karantény v čo najskoršom možnom čase nemusí vždy viesť k najväčšiemu zníženiu počtov ochorenia.

Autori prichádzajú k záveru, že:

„Karanténne opatrenia, obmedzujúce dopravu medzi komunitami, nie sú pravdepodobne nikdy stopercentne účinné.

Výsledky simulácie naopak naznačujú, že taká situácia môže v skutočnosti veci zhoršovať, najmä pri absencii silných snáh držať infekčných jednotlivcov izolovaných od zvyšku populácie.“

5. Obľúbený spisovateľ a mimoriadny profesor na Univerzite Tulane John M. Barry, silný odporca Veľkej barringtonskej deklarácie, tvrdil, že v prípade španielskej chrípky karantény nezaberajú. (2009)

Barry pred viac ako desaťročím zistil, že karantény v dejinách boli neúspešné.

Tento spisovateľ väčšinu navrhovaných nefarmaceutických intervencií podporuje, s výnimkou karantény, o ktorej dejinné dôkazy silne naznačujú, že je neúčinná a s výnimkou možného zatvárania škôl, až do analýzy nedávnych udalostí.

A namiesto toho navrhuje bežne propagované opatrenia, ako zostať doma, keď sa necítite dobre (a izolovať sa pritom od členov rodiny), často si umývať ruky a nosiť rúško, keď ste chorí.

Ohľadom toho posledného varuje pred nosením rúšok zdravými osobami, poznamenávajúc:

„Dôkazy z epidémie SARS naznačujú, že väčšina pracovníkov zdravotnej starostlivosti sa nakazila pri vyzliekaní ochranného vybavenia.“

6. (2009) Riaditeľ Seton Hallovho Centra globálnych zdravotných štúdií hovorí, že obmedzenia cestovania šírenie SARS nespomaľujú. (2009)

Yanzhong Huang priznáva, že:

„Cestovné obmedzenia a karanténne opatrenia majú obmedzený prínos na zastavenie šírenia ochorenia […], postihujú cestovanie a obchod, odrádzajú práve od toho druhu transparentnosti a otvorenosti, ktoré sú pre globálnu reakciu na epidémie ochorenia nevyhnuteľné.“

Tieto opatrenia rozhodne podkopávajú sledovaciu schopnosť krajiny, lebo „ľudia, ktorí javia symptómy, sa môžu rozhodnúť vyhýbať úradom verejného zdravotníctva kvôli obave z karantény alebo stigmatizácie a z plytvania obmedzenými zdrojmi zdravotníctva […]

Laurie Garrettová z Rady pre zahraničné vzťahy si všimla, že už v júli sa u väčšiny sveta prejavil známky únavy a vyčerpania zdrojov.

7. Štúdia Univerzity Wake Forest naráža v simulovanej epidémii na „únavu z chránenia sa“. (2013)

Na simuláciu šírenia infekčného ochorenia v populácii tvorenej hráčmi online využíva štúdia hru pre viacerých hráčov.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Autori zisťujú, že:

„Ochota ľudí angažovať sa v bezpečnom správaní časom stúpa alebo ochabuje, v závislosti od vážnosti epidémie […] v priebehu času; keď je prevalencia nízka, prejavuje sa efekt „únavy z chránenia sa“, čím sú jednotlivci časom menej ochotní prinútiť sa k bezpečnému správaniu.

Hovoria, že to pripomína „únavu z kondómu“ – odmietania používať kondóm ako preventívne opatrenie – v kontexte prevencie pred HIV/AIDS.“

8. Epidemiológovia z Univerzity Johnsa Hopkinsa v časopise Biosecurity and Bioterrorism karanténne opatrenia vyslovene odmietajú. (2006)

V článku nazvanom „Opatrenia na zmiernenie ochorenia pri zvládaní pandémie chrípky“ si epidemiológovia z tejto univerzity všímajú problémy s lockdownmi:

„Ako ukazujú skúsenosti, nie je žiadny základ na odporúčanie karantény či už skupinám alebo jednotlivcom.

Problémy so zavádzaním takých opatrení sú neľahké a výrazné budú pravdepodobne aj druhotné vplyvy absentérstva a rozvratu komunity, ako aj možné nepriaznivé dôsledky, ako sú strata dôvery verejnosti vo vládu a stigmatizácia ľudí a skupín, ktoré sú v karanténe.“

Ich záverečná poznámka zdôraznila, že:

„Skúsenosti ukazujú, že komunity čeliace epidémiám alebo iným nepriaznivým udalostiam reagujú najlepšie a s najmenšou úzkosťou vtedy, keď je najmenej narušené sociálne fungovanie komunity.“

Poznámka redakcie: Zdá sa, že súčasné zákazy všetkého, kde sa ľudia sociálne stretávajú, sa snažia o presný opak uvedeného odporúčania.

9. (2006) V špičkovom časopise American Journal of Epidemiologyautori vysvetľujú stavy, kedy by karanténa bola účinná, no tie nie sú v súlade s charakteristikami ochorenia Covid-19. (2013)

Konkrétne poznamenávajú, že karantény budú účinné len vtedy, keď:

 • nie je možná izolácia; a
 • je výrazné asymptomatické šírenie a je načasované úzkym spôsobom (ani jedno z toho neplatí pre Covid).

Uzatvárajú, že:

„Za predpokladu účinnej izolácie sa očakáva, že počet infekcií, ktorým sa zabráni prostredníctvom karantény, bude veľmi nízky.

A keď bude izolácia neúčinná? Vtedy bude len prospešné, keď bude dochádzať k asymptomatickému prenosu a keď asymptomatická doba nebude ani veľmi dlhá, ani veľmi krátka.

Keby sa však mala využiť masová karanténa, spôsobilo by to významné sociálne, psychologické a ekonomické dopady, bez toho aby viedli k odhaleniu mnohých infikovaných jednotlivcov“.

10. V časopise Epidemiology profesori z Harvardu a Yale Marc Lipsitch a Ted Cohen hovoria, že odsúvanie infekcie môže staršímpohoršiť. (2008)

Vysvetľujú, že u staršej populácie môže odsúvanie rizika infekcie fungovať opačne, lebo patogén je pre ňu smrteľnejší.

Hovoria:

„Znižovanie rizika, že bude každý člen komunity vystavený patogénu, má za sprievodný účinok zvýšenie priemerného veku, kedy sa infekcie objavia.

U patogénov, ktoré u starších spôsobujú vyššiu morbiditu, môžu intervencie, ktoré zmierňujú, no neeliminujú expozíciu, paradoxne zvyšovať počet ťažkých ochorení, posúvaním infekčnej záťaže k starším jednotlivcom.“

Na základe tejto analýzy je lepšie zvládať ochorenie Covid-19, ktoré nepomerne viac poškodzuje starších než mladých, umožnením komunite vystaviť sa mu, či už prostredníctvom prirodzenej infekcie alebo vackinácie.

11. Tím vedcov z Univerzity Johnsa Hopkinsa hovorí, že karantény nefungujú, no robia sa z politických dôvodov. (september 2019)

V správe vysvetľujú, že karanténa je skôr politická než vzťahujúca sa k zdraviu verejnosti:

„Za núdzového stavu by sa malo očakávať, že zavádzanie niektorých nefarmaceutických intervencií, ako sú obmedzenia cestovania a karanténa, by mohli byť politickými lídrami uskutočňované skôr zo spoločenských alebo politických dôvodov, než z dôvodu zdravia verejnosti.“

Neskôr vysvetľujú neúčinnosť karantény:

„V kontexte nejakého veľmi účinného respiračného patogénu môže byť karanténa kvôli jeho vysokej prenosnosti tou najmenej pravdepodobnou nefarmaceutickou intervenciou pre účinné zvládanie šírenia.“

V marci 2020 Michael Osterholm – teraz Bidenov poradca pre Covid-19 – tiež tvrdil, že lockdowny nie sú „liekom“ na pandémiu, vymenúvajúc rozmanité dopady lockdownu.

Osterholmov augustový článok v New York Times však prezrádza opačný názor, uvádzajúc, že:

„Našich lockdownových snáh o zvládnutie šírenia koronavírusu sme sa vzdali dávno predtým, než bol vírus pod kontrolou, lebo sme sa otvorili „príliš rýchlo“. Osterholm a (Neel) Kashkari presadzujú povinný zákaz vychádzania pre všetkých okrem naozaj nevyhnutne potrebných pracovníkov“.

V marci 2020 tiež tieto zistenia z uvedených prác a mnohých ďalších vyvrcholili do otvoreného listu viceprezidentovi Mikeovi Penceovi, podpísaného 800 lekárskymi špecialistami z početným univerzít celej krajiny.

List upozorňoval na to, že:

„Povinná karanténa, regionálne lockdowny a zákazy cestovania […] sa ťažko zavádzajú, môžu podkopávať dôveru verejnosti, mať veľké spoločenské dopady a, čo je dôležité, neúmerne postihovať tie najzraniteľnejšie segmenty našich komunít.“

Záver

Hoci bol odborný konsenzus minulých rokov ohľadom neúčinnosti masovej karantény nedávno spochybnený, významné súčasné dôkazy sústavne ukazujú, že masová karanténa je nielen neúčinná v predchádzaní šíreniu ochorenia, ale aj škodlivá pre jednotlivcov.

Osvojenie si toho nesprávneho poučenia – predpokladu, že masové karantény sú dobré aj účinné – vytvára pre budúce pandémie nebezpečný precedens.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Autori: Amelia Janaskieová, Micha Gartzová, Zdroj: www.aier.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Mňa najviac upútal efekt „únavy z chránenia sa“ , s čím súhlasím … pretože každý človek vždy všetko vykonáva s veľkým nasadením takmer na 100% a časom, keď nevidí efekt, tak poľaví.
  Normálne a ľudské. Ja som „unavená“ z toho od začiatku 😀

 2. „Ste tí, ktorí, podľa vašich slov, vstúpia do dejín.

  Máte pravdu. Vstúpite.

  My, ľudia neľahostajní k sebe a svojim blížnym, vieme, že právnymi prostriedkami nemožno bojovať proti bezpráviu.

  My, vojaci, poddôstojníci, práporčíci a dôstojníci v zálohe, sme neprisahali NATO, ale našej vlasti!

  My, spravodliví, majúc na pamäti slávnu históriu našej krajiny, vážiac si našich šľachetných predkov a činy, vďaka ktorým tu stále žijeme, pripomíname vám, nezrelej vláde, že sociálny experiment sa skončil.

  Okrem skladania účtov pred cudzinou ich budete skladať aj u nás doma. Je to tiež súčasťou dejín.

  A preto vás, ako priamych a zodpovedných

  vyzývame

  na okamžité zrušenie všetkých reštrikcií a nariadení, ktoré ste vydali od prvého dňa vášho pokusu o vládnutie. Krajinu ste priviedli na pokraj bankrotu, rodiny na pokraj zúfalstva, školstvo do doby kamennej, obmedzením fungovania nemocníc ste mnohých vystavili riziku úmrtia a svojimi chybnými opatreniami a rozhodnutiami ste spôsobili a naďalej spôsobujete dotknutým ľuďom smrť.“

  NWO reality
  2021-02-10 22:45:58

  Co to je?
  Vážený pán premiér Mgr. Igor Matovič, vážení členovia vlády

  https://www.infovojna.sk/article/vyzva-matovicovej-vlade-od-obcanov-slovenska-milujucich-svoju-vlast-zarty-skoncili-hra-je-pred-koncom-pravda-zvitazi
  ———————————————————————————————–
  PŠM – politické školenie mužstva

  https://ulozto.net/file/sWqVFFTLzxk5/v-m-velicko-fasizmus-system-nenavidiaci-cloveka-mp4

  https://ulozto.net/file/bSDDe20Tfar5/v-m-velicko-od-klanoveho-elitarstva-k-najomnemu-statu-mp4

  https://ulozto.net/file/kQYNFudhAci5/v-zaznobin-o-vysokom-psychosocialnom-riadeni-mp4

  https://ulozto.net/file/TZNmAatFnIXC/grigorij-klimov-prekliati-progresivci-liberasti-mp4

  Zlatá miliarda… Viď likvidačné komando „Popolovej“ vlády sociopatov na Slovensku!
  https://ulozto.net/file/vbhzaBuhd28t/nikolaj-starikov-na-ukrajinu-vyslali-likvidacni-komando-mp4

  https://ulozto.net/file/xXog9yKP9IUA/kriminalnici-na-cele-ukrajiny-mp4

  https://ulozto.net/file/s4X9i9zAmR3p/sodoma-zakazany-rusky-film-lgbt-a-gender-agenda-mp4

  https://ulozto.net/file/dUZfSRmY6FqA/grigorij-klimov-masonstvo-tajne-spolocenstvo-homosexualov-mp4

  Marx si vydržiaval milenca Engelsa za peniaze svojej manželky!
  https://ulozto.net/file/ktKZy7cNvIfQ/grigorij-klimov-o-homosexualnom-vztahu-marxa-a-engelsa-mp4

  Zlatá miliarda…
  https://ulozto.net/file/SMJQ8kFPWBMY/harvardsky-a-houstonsky-projekt-plan-na-likvidaciu-slovanov-mp4

  Zlatá miliarda…
  https://ulozto.net/file/WbM4R9UjDmlK/lockdown-hladomor-na-ukrajine-mp4

  Zlatá miliarda…
  https://ulozto.net/file/AZnQLSNiI5BP/v-v-pjakin-proc-chteji-nahradit-puvodni-evropske-obyvatelstvo-mp4

  „25.06.2011 09:30
  BRATISLAVA – Ministerstvu obrany (MO) SR sa podarilo zbaviť vyše 90.000 prebytočných československých samopalov. Kam zbrane poputujú, zatiaľ nie je známe. Bezpečnostný analytik tvrdí, že cieľovou krajinou môže byť niektorý z afrických štátov tretieho sveta.

  „Celkom sa podarilo odpredať 90.183 kusov SA vz 58 P (V) za celkovú cenu 1.092.537 eur. Výsledok vzišiel z elektronickej aukcie. Výsledná suma bude príjmom do štátneho rozpočtu,“ “

  Ku.va! Predať za 11 eur trofejnú zbraň Američanov vo vietnamskej vojne – vyľahčený čs. „kalašnikov“ /AK 47 je dodnes dokonalá zbraň!!!/ – tak aké „zastaralé“ zbrane ku.va! Tu sa už s mobilizáciou a obranou štátu nepočíta?!/ – to je vlastizrada! Takto nás protinárodní zmrdi rozkrádajú a odzbrojujú už od r. 1990! Blbá vzduchovka stojí najmenej 60 eur!
  https://www.topky.sk/cl/10/1278502/MO-predalo-90-tisic-samopalov-za-milion-eur
  https://ulozto.net/file/pWI0gabX2SLd/rozborka-a-zborka-samopal-vzor-58-mp4

  https://ulozto.net/file/YNtCBPM21DiR/rozhovor-lekarky-s-janem-palachem-mp4

  Zastavme SA v Duchu vízie bratia – nech žije naše krásne Slovensko a slovenský ľud – veď tyrani sa stratia – už ich nieto! Je z nich rozfúkaný popol. Amen!
  https://ulozto.net/file/lV7B6y8itXBh/myslienka-ma-ovela-vacsiu-moc-ako-si-myslite-mp4

  Vakcinačná genocída, pokusy na ľuďoch, odľudštenie, transhumanizácia – medicínsky organizovaný zločin!
  https://ulozto.net/file/ikp16KIp7Uhc/dr-carrie-madej-urgentni-informace-o-vakcine-proti-covidu-19-mp4

  • Ad „„25.06.2011 09:30
   BRATISLAVA – Ministerstvu obrany (MO) SR sa podarilo zbaviť vyše 90.000 prebytočných československých samopalov. Kam zbrane poputujú, zatiaľ nie je známe. Bezpečnostný analytik tvrdí, že cieľovou krajinou môže byť niektorý z afrických štátov tretieho sveta.“ – takže sme išli pomôcť zvrhnúť – za ČSSR spriateľený Kaddáfiho režim – československými zbraňami?! Aby sme NATO pomohli do Európy vytvoriť pre nás samovražedný imigračný koridor „utečencov“ – ktorých dovtedy zadržiavala Líbia?! Lebo keby povstalcom dodali zbrane z USA /ČSSR dodávala Líbii zbrane za miliardy/ – bol by to dôkaz, kto túto „farebnú“ = krvavú /pes „farbiar“ – stopuje krv poraneného zvieraťa/ RE-evolúciu ORGANIZOVAL?

   „Po vypuknutí povstání v únoru roku 2011 a následné vojenské intervenci mezinárodních sil v březnu roku 2011 se oblast pod jeho kontrolou zmenšila, načež začal zpět ztracené území dobývat. Během července a srpna 2011 se však situace opět obrátila a 23. srpna 2011 povstalci dobyli Kaddáfího sídlo Báb al-Azízíju, aniž by nalezli samotného diktátora. Byl stíhán Mezinárodním trestním soudem kvůli obviněním ze spáchání zločinů proti lidskosti. 20. října 2011 byl dopaden skupinou povstalců, lynčován a poté zastřelen.“

   „Muammar Kaddáfí byl dopaden 20. října 2011 za úsvitu poblíž rodného města Syrta, když se skrýval v odpadové rouře poté, co se pokoušel uprchnout v konvoji aut, na který zaútočilo letectvo NATO. Povstalci byl postřelen do hlavy a hrudi. Zemřel na následky smrtelného střelného poranění; předtím byl lynčován davem.[2] “

   Ad „zločiny proti ľudskosti“ – musel udržať neustále Západom podpichované intrigovanie konkurenčných kmeňov pod kontrolou! Tak to chodí v arabskom svete!
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Muammar_Kadd%C3%A1f%C3%AD

   https://www.theguardian.com/world/video/2011/oct/20/unverified-footage-gaddafi-body-video

  • a kde nabrali tých 183ks samopalov navyše??

 3. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/02/10/the-vaccine-race-and-accelerated-nursing-home-deaths.aspx
  The Vaccine Race and Accelerated Nursing Home Deaths
  Vakcinačné preteky a zrýchlené smrti v Domovoch dôchodcov

 4. Definitiva
 5. Pán premiér zadržali colníci liek Ivermectin?
  Zúfalí ľudia aj lekári zháňajú účinné lieky s ivermektínom proti ochoreniu COVID-19. Politický analytik Ján Baránek reagoval na zadržanie lieku colníkmi z dôvodu, že u nás nie sú povolené úradmi.
  Pred chvíľou som dostal jednu informáciu. Mám otázku pre premiéra, ministra zdravotníctva a poslancov NR SR:
  Je pravda, že na colnici v Žiline je už 4 dni zadržaný kamion s liekom Ivermectin, ktorý podľa viacerých odbornikov a štúdií lieči ochorenie na Covid?
  Je pravda, že objednávateľ tohto lieku dostal pokutu údajne vyššiu a 100000€?
  Ak je toto pravda, nebojíte sa?

  P. Baránek akékoľvek otázky na týchto novodobých vládnych ľudí sú asi zbytočné. Ak chcú ostanú hluchí, ak chcú ostanú slepí, ak chcú, tak umierajú ľudia, lebo situácia im nahráva, majú našich ľudí na prokuratúre, majú ONI vôbec strach?
  Sú tak chránení, kto ich zastaví?

  • aj ja som to dnes ráno počula, že kamión stojí už 5. deň

   a dokonca ja to vo včerajších správach, že istá primárka BA nemocnice povedala, že ona liečiť Ivermectinom nebude, lebo to nie je overený liek …

   prečo jeden pozitívne testovaný dôchodca nad 65r. sa počíta za 4 osoby do covid automatu?

   prečo otvorili školy na týždeň, keď začínajú jarné prázdniny? ..nemali deti už dosť voľna?

   • Doktorka bude „liečiť“ – „overenou“ vakcínou!

    Big Pharma“ nenese odpovědnost za poškození vakcínou COVID-19

    „Tato zpráva by vás měla přimět k přemýšlení a alarmovat. Vysoký představitel druhé největší britské farmaceutické společnosti AstraZeneca řekl tiskové agentuře Reuters, že ochrana před soudem byla právě poskytnuta, pokud bude mít koronavirové očkování škodlivé vedlejší účinky.“

    „Výrobci vakcín nechtějí riskovat, ale populace, která bude pravděpodobně povinně očkována riskovat bude. Riziko poškození zdraví je přeneseno na miliony lidí a „zdravotnické úřady“ to schvalují.

    Korona není o ochraně zdraví obyvatelstva. Falešná pandemie, zastrašování a povinnost nosit masku nemá za cíl chránit lidi před infekcí, ale tiše upozorňuje na to, aby se přijalo možné škodlivé očkování.

    Pro společnost „Big Pharma“ jde o obrovské zisky bez rizika. Podle „boha očkování“ Gatese je na celém světě 7 miliard „zákazníků“. Je to skvělé, podporovatelé vakcíny jsou osvobozeni od jakékoli odpovědnosti a mohou vstřikovat nečistoty.

    Chtěl bych vám připomenout, že jedna z největších farmaceutických společností na světě, GlaxoSmithKline, má dlouhou historii soudních sporů o náhradu škody a vysoké pokuty za podvody. V roce 2012 se společnost přiznala k falešné reklamě a cenovým podvodům a americké úřady společnosti udělily pokutu ve výši 3 miliard USD.

    Během pandemie prasečí chřipky v letech 2009/10 dostalo na celém světě 31 milionů lidí vakcínu GlaxoSmithKline Pandemrix, ale očkování bylo zrušeno poté, co lékaři zaznamenali prudký nárůst narkolepsie u příjemců, zejména u dětí. Následoval dlouhý seznam soudních sporů o náhradu škody.

    Pokud je vakcína proti COVID-19 tak bezpečná, o čemž se dozvíte brzy po zahájení očkování, proč jsou farmaceutické společnosti chráněny státem před nároky na náhradu škody za poškození vakcínouy? Přesně proto, že se očekává poškození vakcínou, končí komentář von Freeman.“
    http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/zpravy/big-pharma-nenese-odpovednost-za-poskozeni-vakcinou-covid-19/

    Norimberský kódex – Wikipédia
    [Prehľadávať doménu sk.wikipedia.org/wiki/Norimberský_kódex] https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimberský_kódex
    Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.. Desať bodov norimberského kódexu. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas.

 6. Definitiva

  Každý sedliacky zdravý rozum aj bez emerických časopisov dávno prišiel na to, že Covid opatrenia sú neúčinné. Rúška, ruky, domáce väzenie, zákaz sociálnych kontaktov, testovanie, vakcinácia, už trvajú rok a aj debil musí zistiť, že niečo nefunguje.
  Predtým som čítal, že výrobcovia neodporúčajú vakcinovať 65+, lebo na nich nebola vakcína testovaná. Na Slovensku sa preventívne vraždia/vakcinujú dôchodcovia. Všeobecné zásady pre vakcináciu hovoria, že u starcov je vakcinácia menej, až neúčinná. Že u chorých všeobecne je vakcinácia nežiadúce, lebo pre choré telo je vakcinácia obrovská zdravotná záťaž a riziko, aj pre mladých. A na Slovensku ideme zachraňovať starcov tak, že ich ideme vakcinovať neodskúšanou vakcínou, chorý, nechorí, všetko jedno, len ich zachraňujeme-zabíjajme.
  Poniektorí vedia, že vírusová epidémia trvá nejaký ten týždeň a potom začne ustupovať. Ak sa Covid takto nespráva. treba sa pýtať, prečo? Prečo už rok šaškujeme a Covid naberá na číslach? Lebo politika?

  Nikto nevyšetruje zdroj SARS CoV2, ani jeho mutácie, okrem emerickej komisie a WHO, ktorej pracovník, zamestnanec, výskumník virologického laboratória vyšetruje sám seba, že ako vznikol vírus a kade došľaka utiekol zo skúmavky. Ak zistíme zdroj Covidu, tak vieme ho likvidovať. Ak nevieme pomenovať nebezpečenstvo, tak len bojujeme s veternými mlynmi. A niekto veľmi nechce, aby pravda vyšla na povrch.

  Na Slovensku sa cielene zvyšuje politická Covid hystéria, strach a chaos u ľudí sa úmyselne bičuje do maxima, masmédiá poslušne tlačia do hláv občanov jedovaté informácie.

  Pri chrípkovej epidémii má 10 – 15 populácie s klinické príznaky. Pri Covide má cca 1,5% ľudí pozitívny test a to bez klinických príznakov, test sa používa v rozpore s odporučením výrobcu. Klame sa v počte mŕtvych na Covid…

  A nikto kompetentný sa nezaoberá prevenciou a liečbou. Vitamíny a minerály sú známe. Ale napr. zvýšenie telesnej teploty pri fyzickej námahe, potenie, rýchle a hlboké dýchanie, min 30 min 1x týždenne, napr. beh, rýchla chôdza, zaručene zničia všetky vírusy v tele. Po ukončení fyzickej aktivity sa ihneď prezliecť do suchého, aj na mraze, spotené tričko je zárukou virózy. Namiesto zdravého pohybu deti zavrieme doma a zatajíme im zdravý spôsob života. Zločin na deťoch, obludnosť, autogenocída.

  Ľudská duša, vedomie, je rovnaké, ako pred tisíc rokmi, ako v stredoveku, tak aj dnes, Duša hlboko veriaca, nemysliaca a manipulovateľná, všetky mysliace odchýlky zhoreli na hranici, alebo odvisli. Volá sa to šľachtenie človeka na žiadúci účel, poslušný a nemysliaci. Ľudia namiesto spolupráce a tvorby hodnôt pre spoločnosť, národ, rodinu, sa nenávidia a zabíjajú. A tretí sa len prizerá, Vie, že bude víťazom.

  Koľko ľudí ešte musí zomrieť? Pol Slovenska? Pri našej poslušnosti je to celkom reálne.

  • ako povedal dnes Sulík „Nemôžeme robiť stále to isté a čakať iný výsledok“ … a preto zavedieme/obnovíme e-karanténu !!! … treba urobiť biznis inde keď testy nefungujú, či??

 7. Katastrofa menom Slovensko
  MUDr. Jozef Kubík10 februára, 2021/ dôležité odseky článku považujem tu dať/
  Áno, situácia na Slovensku je úplná katastrofa. Katastrofa menom Slovensko. Podotýkam, že nie som nijako politicky angažovaný, je mi úplne jedno, ktorá strana je pri moci, ale jedno je isté, táto vláda definitívne dorazila za pár mesiacov to, čo predchádzajúce vlády robili pomaly dlhé roky.
  Som lekár s viac ako 26 ročnou praxou. Pracujem s respiračnými ochoreniami už viac ako 23 rokov.
  Ako pneumológ z praxe mám stále pocit, že ľudia čo riadia boj s pandémiou, si stále neuvedomujú, s čím bojujeme a čo sa vlastne deje. Svoje obavy a názory som vyslovil už v prvej vlne pandémie, kde som bol poverený vedením a celkovou organizáciou COVID oddelenia a opatrení v nemocnici. Už vtedy som tvrdil, že pandémiu treba chápať ako biologickú vojnu, lebo to biologická vojna je. Vtedy aj mnou navrhnuté opatrenia sa nestretli s pochopením.
  Najväčší efekt však vždy prinieslo aspoň čiastočné obmedzenie mobility ľudí.

  Potom prišiel nezmysel celoplošného testovania. Jednoznačne vždy zhoršil situáciu. Keď sa pozrieme naozaj reálne na vývoj kriviek, jednoznačne do 2 týždňov od každého kola celoplošného testovania sa vždy situácia zhoršila. Na margo toho, pozitívny test najmä antigénový, ale aj PCR neznamená vždy automaticky chorý a infekčný človek. Infekčný pacient musí mať totiž aj symptómy, ktoré zabezpečujú vylučovanie vírusu (t.j. kašeľ, kýchanie, smrkanie, a pod. ).
  Toto je respiračný vírus, ktorý sa šíri vzduchom, podobne ako je to pri chrípke. Nie je to len na 1-2 metre, mylné predstavy, že 2 metrové odstupy nás chránia.
  To sa nejdem vyjadrovať k tomu, že odbery biologického materiálu robili ľudia , ktorí na to nemali absolútne žiadne oprávnenie. Nestačí len ich zaučiť za 5 minút. Na to musí mať človek už nejaký tréning, aby bol výter naozaj urobený správne. A to nehovoriac o právnom zastrešení, ktoré je veľmi pofidérne. Výsledky týchto celoplošných testovaní sú všetky úplná katastrofa. Zachytiť 0.5-3% ľudí je neadekvátne vynaloženým prostriedkom.
  Z tých pozitívnych je ešte časť falošne pozitívnych. Najhoršie na tom je, že tí, čo to organizujú a vyhodnocujú , si neuvedomujú, že z tých ľudí, čo odišli s negatívnym testom , je minimálne 30% vlastne pozitívnych a z nich časť sú tí, ktorí vlastne ochorenie šíria a šírili ďalej. A ďalšie percentá ľudí sa nakazili priamo tam. Toto je výsledok celoplošných testovaní. Šírenie vírusu!!
  Tragédia, ktorá len umocňuje celú katastrofu na Slovensku. Lebo máme tu ľudí a firmy, ktoré vyrábajú rúška, respirátory, najlepšie ventilátory pre UPV na svete, vakcíny, injekčné striekačky, a podobne, ale my všetko nakupujeme zo zahraničia. Samozrejme za patričné všimné pre obstarávateľov. Naše firmy a výrobcov úspešne ignorujeme.
  Samostatná kapitola je liečba pacientov. Máme už veľa štúdii ohľadom liekov na COVID účinných na liečbu, ale aj znižujúcich hospitalizácie aj UPV. Sú drahé aj lacné. Problém je však, že kým sa dostanú k našim pacientom, trvá to strašne dlho a samozrejme musí na tom nakoniec niekto aj zarobiť. Problémom je ale, že sa nepozerá na liečbu tohto ochorenia ako na biologickú vojnu. Tu treba využiť všetko, čo je dostupné, a čo najskôr. Vo vojne je len jedno pravidlo prežiť.
  Každý liek, ktorý sa podá až v čase kritického zhoršenia pacienta je už zväčša neúčinný. Platí to aj pre Remdesivir, ktorý pri podaní u pacientov na UPV už prakticky nefungoval.
  Nové lieky, ak aj Ivermectin je tiež najvhodnejší začať podávať vo včasných fázach ochorenia. V čase rozvoja zápalu pľúc a cytokínovej búrky jeho účinok už nemusí byť tak významný.
  Dnešný svetlý príklad, z objednaných 10 balení Ivermectinu, prišli len 2. Ostatné nevieme , či vôbec prídu. A to nehovorím o sľúbených 3 prístrojoch HighFlow z MZ SR, ktoré k nám putujú už 2 týždne
  Tu si treba uvedomiť, že základom je vzájomná ohľaduplnosť, tolerantnosť, ale aj vedieť si správne pomôcť. Netreba všelijaké nezmyselné vládne nariadenia a vyhlášky, ktoré len čo sú vydané, tak sa zistí, že sú nepoužiteľné, alebo sa v nich zabudlo na to či ono. Treba použiť zdravý rozum a inštinkt prežitia. Od vlády sa čakajú naozaj systematické a rozumné, realizovateľné opatrenia, neplytvanie zdrojmi, rýchle a exaktné vyhodnocovanie údajov, plánovanie krokov aj niekoľko týždňov dopredu. Čaká sa od nich, jednoznačné a absolútne správanie, ktoré je vzorom pre ľudí. Bohužiaľ u nás tomu tak nie je, ale presný opak. Preto je bohužiaľ súčasný stav na Slovensku, ako zo zlého hororového, či katastrofického filmu. Ale film to nie je, je to žiaľ realita, smutná, otrasná realita.
  Tu sa počúvajú ľudia prepojení na farma firmy a preto treba pánov druhu Mikas Jarčuška, Krčméry brať s rezervou pán vrchný veliteľ Matovič, Krajčí ap.!!!!!!!!!!!

  • Ďakujem vám za otvorený názor, o to vzácnejší, že ste sám lekár, pneumológ. Všetko je úpna právda, škoda, že o tom sa dozvie len ten, kto CHCE vedieť aká je skutočná realita . Velmi si želám, aby tento dnešný marazmus sa skončil čo najskôr…….pritom veľa ľudí idú na test, pretože sa chcú presvedčiť, že sú naozaj zdraví, …. a všetko je naopak!

 8. Redakcia – nad ránom som sem zavesil komentár – výzvu vojakov v zálohe a občanov milujúcich Slovensko vláde – množstvo podpisov a stránku na podpisy – plus kopu linkov na dokumenty /PŠM/ z uložto. Pozrite sa na to prosím vás – nech zbytočne neponocujem.

  Musíme to vyriešiť dôrazne, ale bez Majdanu! Majdan tu už jeden máme – pri Horných Orešanoch. Tak aby nebol Majdan v našom povedomí samozrejmá podprahovka – lebo sú schopní všetkého! Zvlášť tí od Trnavy.

  Majdan (Horné Orešany) – Wikipédia
  [Prehľadávať doménu sk.wikipedia.org/wiki/Majdan_(Horné_Orešany)] https://sk.wikipedia.org/wiki/Majdan_(Horné_Orešany)
  Majdan inak Majdánske je časť obce Horné Orešany v okrese Trnava. Je to rekreačná osada na okraji Malých Karpát, v údolí riečky Parnej, 4 km západne od obce Horné Orešany. Osada leží pri ceste zo susednej obce Lošonec do osady Rybáreň v Malých Karpatoch.

  • Komentár už bol uvoľnený. Pozdržaný systémom bol preto, lebo obsahoval veľa linkov.

   • Redakcia – posielam do fronty sem dva dôležité dodatky – radšej po sebe – z jedného budete – veľa nevyhnutých linkov k výzve „vojakov“ – „ako obvykle“ – „prekvapení“

   • Prvý dodatok…
    „Kto zachráni čo len jedného Gójima – zachráni celý svet!“ – ha ha!

    Redakcia – koľko našich ľudí bude ešte musieť zomrieť, než všetci pochopia, že Slovensko je v dočasnej moci „sion K.H.Franka“?!

    Čo tak prevziať tento článok z Aeronetu.cz – alebo vám má potvrdiť tie informácie z Košíc ruská FSB?

    INFORMAČNÉ EMBARGO NA SMRTIACU VAKCÍNU V KOŠICKOM DOMOVE DÔCHODCOV!

    „V pečovatelském domě v Košicích začali 2 dny po zahájení očkování hromadně umírat senioři, kteří do té doby byli negativní a celou dobu byli v izolaci! Celými Košicemi se šíří zpráva, že zabíjela vakcína a vedení zařízení rozhodlo okamžitě očkování přerušit poté, co zemřelo již 36 klientů v pečovatelském centru! Slovenský Covid Automat falšuje statistiky a jednoho pozitivního člověka ve věku 65+ počítá jako 4 nakažené! Potvrzuje to oficiální dokument! Takhle se vyrábí pandemie na Slovensku v přímém přenosu, zatímco staří a často opuštění lidé v domovech důchodců umírají jako laboratorní myši jen pár dní po vakcinaci! Jen shoda náhod?“

    „Na celou událost je vyhlášeno informační embargo a Facebook byl již instruován, že má monitorovat slovenské uživatele a mazat “nekorektní” informace o této události. V tomto pečovatelském domě zahájili 21. ledna/januára očkování seniorů [2], podle našich informací jde o vakcínu Comirnaty 500 od Pfizer-BioNTech. Ihned poté začali senioři umírat a 23. ledna všichni zaměstnanci a klienti centra podstoupili PCR testy, přičemž do té doby byli všichni negativní.

    Dne 26. ledna přišly výsledky a bylo zjištěno, že 51 zaměstnanců a 102 klientů pečovatelského centra je pozitivních [3]. Od té chvíle v centru zemřelo v rozmezí pár dnů 36 seniorů a situace je natolik dramatická, že vedení centra se rozhodlo, že s okamžitou platností zastavuje proces očkování [4], podle našich informací hlavně kvůli tomu, že senioři se bojí, že zemřou a vedení Košického kraje, které je zřizovatelem centra, má obavy z politických dopadů celé kauzy. Podle informací slovenských médií se první případy pozitivních testů a nákazy objevily v zařízení již 10. ledna/januára před počátkem vakcinace, ale krize a hromadná úmrtí se spustila až po 21. lednu po zahájení očkování.
    V pečovatelském domě v Košicích zemřelo pár dní po zahájení vakcinace už 36 seniorů, desítky dalších seniorů jsou nakaženy, to samé zaměstnanci“

    „Nemyslete si, že důchodci dostali přednost jen tak pro nic za nic při vakcinaci. Big Pharma to má moc dobře spočítané od koho nejméně hrozí žaloby a litigace – od opuštěných seniorů, kteří už nikoho nemají. A falšování Covidového automatu, počítání jednoho pozitivního seniora 65+ celkem 4x do statistiky? To je prostě součást plánu globalistů na budování hysterie při realizaci Velkého resetu a s ním spojeného modelu Total Control na řízení a brutální omezení svobody pohybu a práv populace.“

    https://aeronet.cz/news/v-pecovatelskem-dome-v-kosicich-zacali-2-dny-po-zahajeni-ockovani-hromadne-umirat-seniori-kteri-do-te-doby-byli-negativni-a-celou-dobu-byli-v-izolaci-celymi-kosicemi-se-siri-zprava-ze-zabijela/

    • Redakcia – druhý dodatok zase uviazol?

     • „falšuje statistiky a jednoho pozitivního člověka ve věku 65+ počítá jako 4 nakažené! Potvrzuje to oficiální dokument! !
      Keď som tento dokument dnes videla na vlastné oči, tak som sa musela posadiť a predýchavať…neverila som vlastným očiam. Lebo chodím okolo 2 odberných miest a čo tam stojí dôchodcov je k neuvereniu.
      Včera som bola v Kauflane o 11.30h …85% dôchodcov!! A to ma pol hodinu predtým nepustili 5 min. pred 11h do Lidla, lebo „dôchodcovská hodinka“. Tuším sa chodia socializovať.

     • Redakcia – ak máte s tým problém – s druhou „umeleckou“ frakciou „novo ch-artistov“ – iniciátorov údajnej výzvy „vojakov v zálohe“ váženému psychopatovi /prvá frakcia sú „právnici za spravodlivosť“/ – tak ja to „opravím“ – budete to tu mať zavesené bez jediného zdrojového linku. A bude to zavesené aj inde.

   • Druhý dodatok…
    VÝZVA SLOVENSKÝCH VOJAKOV V ZÁLOHE – VÁŽENÉMU PSYCHOPATOVI?!

    VÝZVA SLOVENSKÝCH VOJAKOV V ZÁLOHE?!

    Podpisy tu:
    https://www.peticie.com/a/293384

    – treba zvážiť, pretože:

    1/ Je to opäť výzva „nosatých umelcov“ – nie našich vojakov doboha!!!

    Za všetkých občanov Slovenska, ktorí milujú svoju vlasť:

    Ing.Oskár Cvengrosch – technik a spisovateľ

    NEOCHRONOLÓG?!

    „Blažena Ovsená: OC vytvára slová spôsobom, akým ich v slovenčine vôbec nevytvárame. Opidum ako opevnený dom? Je to znásilnené. Potom posekané drevo je podrevo? A suchá tráva je sutráva? Ďalšie úvahy v článku o slove dom sú bezvýznamné.“

    Poznámka – všimnite si podsunutý názov – SCLABONIA – zem Otrokov! Nie Slavónia – zem tých ktorí Slávia Stvoriteľa!
    https://sclabonia.sk/2013/01/kriticke-poznamk-blazeny-ovsenej-na-clanok-oskara-cvengroscha-o-marave-a-markomanoch/

    Ing.Peter Kohút, CSc. – vedec a publicista

    Peko, Author Hlavné správy – Blog
    [Prehľadávať doménu blog.hlavnespravy.sk/author/peko/] https://blog.hlavnespravy.sk/author/peko/
    Peter Kohút . O AUTOROVI. Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia.

    Poznámka – Hegel je presne to, čo je základom nášho kontrolingu zo strany elitárskych psychopatov!
    Hegelova filozofia – Wikipédia
    [Prehľadávať doménu sk.wikipedia.org/wiki/Hegelova_filozofia] https://sk.wikipedia.org/wiki/Hegelova_filozofia
    Hegelova filozofia. Hegelova filozofia je súbor G. W. F. Hegelom vytvorených filozofém . Podľa Jána Kollára sa vyznačuje abstraktným odborníctvom a odtrhnutosťou od života.

    Mgr.Vlado Bálint – spisovateľ, dramatik a hudobný skladateľ

    „Vlado Bálint (* 1960, Michalovce, Slovensko) vystudoval kulturologii na Univerzitě P. J. Šafáříka v Košicích. Působil v profesionálním divadle, televizi, rozhlase, dabingu a jako pedagog. V současnosti se kromě psaní věnuje i fotografii a komponování hudby. Je zapsaný v Who is Who v Slovenské republice, II. edition, 2003.“
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlado_B%C3%A1lint

    Kto je kto na Slovensku = Who is who. (Journal, magazine …
    [Prehľadávať doménu http://www.worldcat.org/title/kto-je-kto-na-slovensku-who-is-who/oclc/224596590%5D https://www.worldcat.org/title/kto-je-kto-na-slovensku-who-is-who/oclc/224596590
    Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

    Takže – vitaj na Slovensku!!! Viera Bálintová podmanivo predčítala za mojich detských čias rozprávky v Slovenskom rozhlase – takže toto meno vnímam podprahovo! A za prvej Slovenskej republiky sa poznala aj s mojím dedom – krásnym chlapom – ako kolegyňa z Tatrabanky – svetaznalým riaditeľom konkrétnej pobočky. Za komančov v 50-tych rokoch už vyhodený prišiel po menovej reforme 1953 O VŠETKO! – pretože ho nútili predať vilu – inak by mu ju zabrali „pre nadrozmernosť“ na objekt MNV – nakoniec ju po dohode predal vysokému funkcionárovi KSČ – a v priebehu týždňa prišiel o všetko! Keby počkal 7 dní! No – kto nie je s vlkmi – nemá tie správne informácie v predstihu – čo vlci chystajú. Starý otec bol z toho psychicky na dne do konca života – že sa to stalo práve jemu – finančníkovi.

    Dagmar Weissabelová, aktivistka

    Dagmar Weissabelová – kandidát pre VOĽBY 2020 | Aktuality
    [Prehľadávať doménu volby.aktuality.sk/volby-2020/kandidat/dagmar-weissabelova/hlasludu-9/] https://volby.aktuality.sk/volby-2020/kandidat/dagmar-weissabelova/hlasludu-9/
    Pozrite si profil Dagmar Weissabelová – kandidáta do parlamentných volieb 2020. Dagmar Weissabelová kandiduje v parlamentných voľbách 2020 za stranu HLAS ĽUDU.

    Čiže – Marčekova aktivistka. Zhodou okolností je v článku od Ringier Axel /Rotschield/ Springer o archeológii /ako bola náhodou aj Martina Kušnírová/. Sorosovská banda Vagovič a Bárdy z Aktuality.sk, ktorá tu masírovala vraždu Kuciaka a pripravovala informačné pole na zvrhnutie Ficovej vlády a poťažmo slovenský Majdan! A náhodou to je Weissabelovej článok o ezoterike a o anjeloch. Spasiteľský komplex = mocenský komplex.

    https://diva.aktuality.sk/clanok/50152/vsetko-co-by-ste-chceli-vediet-o-anjeloch-s-angeologickou-dagmar/

    https://t.aimg.sk/magaziny/BlO8BUYHRVSzxUUIMZxwAQ.1280.jpg?t=L2ZpdC1pbi83MjB4MA&h=pa66BBFdh6Wut5_VZI7Z7A&e=2145916800&v=1
    ——————————-
    „Vážení signatári,

    text tejto petície bol upravovaný, takže ak ste petíciu už podpísali, znova si ju prosím prečítajte, ak s ňou nesúhlasíte, môžete svoj podpis odobrať.

    Skontrolujte si prosím v maily, či ste petíciu potvrdili a aj či ste vyplnili kompletnú adresu s popisným číslom, lebo inak …“ – pokračovanie identifikácie.

    Dagmar Weissabelová, [email protected]

    Poznámka k „Bielej Ábelovej“- „svetový mier“ je deklarovaným cieľom NWO!

    Takže kto tu čo chystá?!

    2/ Mne sa veľmi veľmi nepáči to ich servilné oslovenie „Vážený pán Hitler“ – ultimatívne je to nekozistentné!!! Signál spolupatričnosti? Provokácia idiotov, ktorí majú skočiť na lep? Ako si v Turecku Erdogan zosnoval puč proti sebe – aby mohol odchytať v armáde opozíciu? Lebo príprava vojenského puču síce potrebuje vybudovať informačné pole na spoluprácu s verejnosťou – ale jeho zúčastnené osoby určite nemôžu byť jeho verejne známou súčasťou! Čiže opäť – nespoliehať sa na to, že niekto niečo za nás vyrieši, ale treba prebrať – prebudiť čo najviac ľudí – INFORMÁCIAMI!!! Tam, kde nefungujú fakty – fungujú EMÓCIE! A emócie sú hnacím motorom každej vojny! Na to, aby začali fungovať fakty – ľudia si musia začať klásť otázky! Sebe – nie tým permanentným luhárom a podvodníkom! Tak nech idú „odhrnúť sneh“ do tých Košíc!
    —————————
    Míľnik, ktorý sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice?
    23 480 zhliadnutí
    •13. 3. 2018
    https://www.youtube.com/watch?v=gXj2v5YAGYI

    Ako tento „MílniK“ chce rozbíjať papule.
    https://www.mojevideo.sk/video/2c8dd/matovic_sa_preriekol_na_tlacovke_zaznam_z_ta3.html

    Kto zatajil vyšetrovateľom vraždy Kuciaka dôležité informácie z jeho „neúplného“ článku?!
    https://ulozto.net/file/KQYerpSO0S0s/jan-kuciak-postmortem-media-liars-mp3

    https://www.extraplus.sk/clanok/vlada-cisticov

    Nejaké otázky?

  • v Orešanoch majú domáce vinice s fajným vínkom 🙂
   a na Havranici v Malých Karpatoch je les posiaty medvedím cesnakom.. kľudne s kosou môžete 🙂

   • Keď už spomínaš medvedí cesnak – o mesiac bude vonku – ak vieš nazbierať listy aspoň za igelitku – je z toho bohovský „špenát“ – normálny špenát s cesnakom sa môže strčiť! A ešte nerozkvitnuté kvetné butóny – zavárané ako uhorčičky. Treba toho veľa a natlačiť, lebo sa to v pohári scvrkne. Geniálna príloha k ryži. Ja mám len 10-metrový pás /výhradne v tieni!/, takže už takéto orgie si nemôžem dovoliť – naposledy v Petržalke – tam sme to zbierali možno len 3 osoby a tie dve som to naučil ja. Petržalčania tým zachránili cca 500 židovských väzňov v miestnom koncentráku – keď všetky zásoby zrekvírovala Červená armáda – keďže išlo vtedy o nemecké územie.

 9. https://childrenshealthdefense.org/defender/moderna-pfizer-vaccines-blood-clots-brain-inflammation-heart-attacks/?itm_term=home
  Could Spike Protein in Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain Inflammation and Heart Attacks?
  Môže Spike Protein v Moderna, Pfizer vakcínach spôsobovať krvné zrazeniny, zápal mozgu a infarkty?

 10. Covid pozitivny v Indii dostane baliček liekov v ktorom je ivermektin,azitromicin.
  Na Slovensku covid pozitiv dostane 10 dni na pomnoženie virusu a potom plucnu ventilaciu. India predbehla Europu ,a ze vraj India je krajina hnijucich odpadkov .

Pridajte komentár

*