Mobilné siete 5G z kozmu: Bez žiarenia nezostane ani centimeter zemegule


Print Friendly, PDF & Email

Mobilné siete 5G z kozmu: Bez žiarenia nezostane ani centimeter zemegule

V novembri 2018 Federálna komisia USA pre telekomunikácie (FCC) poverila raketovú spoločnosť SpaceX, vlastnenú podnikateľom Elonom Muskom, vypustiť flotilu 7518 satelitov pre zavŕšenie ambiciózneho plánu SpaceXu dodávať globálne satelitné širokopásmové služby do každého kúta Zeme.

Satelity budú fungovať vo výške približne 338 kilometrov a ožarovať Zem extrémne vysokými frekvenciami v rozmedzí 37,5 až 42 Hz.

Táto flotila bude prírastkom menšej flotily 4425 satelitov spoločnosti SpaceX, už schválenej FCC v priebehu roka, ktorá bude obiehať Zem vo výške približne 1200 kilometrov a má nás kúpať vo frekvenciách od 12 do 30 GHz.

Celkový počet satelitov SpaceXu má teda dosiahnuť takmer 12000.

V súčasnosti obieha okolo Zeme približne dvetisíc plne funkčných satelitov. Niektoré vysielajú dolu komerčné GPS (alebo tiež „satelitnú navigáciu“), niektoré zabezpečujú televízny signál, iné služby mobilných telefónov a niektoré odrážajú tam a späť radar pre vytváranie obrazov pre meteorológov a vojenské pozorovanie. Zem je tak úplne ožarovaná z vonkajšieho priestoru.

Nové flotily SpaceXu však budú znamenať masívny nárast počtu satelitov na oblohe nad nami, a tým aj masívny nárast žiarenia, ktoré z nich dopadá na Zem.

Flotila SpaceXu je ale len jednou z niekoľkých, ktoré majú byť vypustené v nasledujúcich niekoľkých rokoch a všetky majú slúžiť rovnakému účelu: poskytovať globálne širokopásmové služby.

Ďalšie spoločnosti, ako sú Boeing, One Web a Spire Global, vypúšťajú svoje menšie flotily, čím sa celkový počet plánovaných nových širokopásmových satelitov dostáva na približný počet 20 000 – každý z nich má ožarovať Zem podobnými frekvenciami (obr. 1).1

…skutočnou hnacou silou tohto je vytvorenie podmienok, v ktorých si bude elektronická alebo „umelá“ inteligencia schopná uzurpovať ešte väčšiu prítomnosť v našich životoch.

Prečo dochádza k tejto náhlej, horúčkovitej aktivite?

Nové satelitné flotily sú príspevkom k dohodnutému globálnemu úsiliu o „upgradovanie“ elektromagnetického prostredia Zeme.

O tomto upgrade sa bežne hovorí ako o 5G, alebo tiež o piatej generácii bezdrôtovej siete. V technických kruhoch sa stalo zvykom hovoriť o zavedení 5G ako o zapojení sa do vytvárania nového globálneho „elektronického ekosystému“.

Rovná sa to geoinžinierstvu v miere, o akú sa doteraz nikto nepokúsil. Verejnosti sa to síce podáva ako zlepšenie kvality streamovania videí pre médiá a zábavu, no skutočnou hnacou silou tohto je vytvorenie podmienok, v ktorých si bude elektronická alebo „umelá“ inteligencia schopná uzurpovať ešte väčšiu prítomnosť v našich životoch.

V predchádzajúcom článku pre New View („Žiarenie, robotické včely a 5G“, New View, 85, jeseň 2017) som písal, že zavedenie 5G si vyžiada státisíce nových ministožiarov pre mobilné telefóny (nazývaných aj „základňové stanice“) v mestských centrách po celom Spojenom kráľovstve a doslova milióny nových základňových staníc vo zvyšnej časti sveta, ktoré budú emitovať žiarenie vo frekvenciách a hladinách energií ďaleko vyšších, než akým sme vystavovaní dnes.

Tieto nové stožiare sú oveľa menšie než tie, ktoré dnes vídame pri našich cestách a na strechách budov. Budú diskrétne pripojené k bočným stenám obchodov či k stožiarom verejného osvetlenia.

Tých 20 000 satelitov je nevyhnutným doplnkom tohto pozemského úsilia, lebo zaručia, že sa do novej elektronickej infraštruktúry začlenia aj vidiecke oblasti, jazerá, hory, lesy, oceány a divočina, kde žiadne budovy ani stožiare verejného osvetlenia nie sú. Bez žiarenia nezostane ani centimeter zemegule.

Vzhľadom na rozsah projektu je prekvapujúce, ako málo sú si ľudia vedomí toho, čo sa všade okolo nás práve začína odvíjať. Len veľmi málo ľudí počulo o 20 000 nových satelitoch, ktoré majú planétu zmeniť na takzvanú „smart planétu“, ožarujúcich nás vo dne v noci.

V celoštátnych médiách nepočujeme hlasy spochybňujúce múdrosť, tým menej etiku, geoinžinierstva nového globálneho elektromagnetického prostredia.

Mali by sme si však položiť otázku, či si tiež želáme čoraz vyššiu mieru vystavenia prírodného prostredia a všetkých živých tvorov, vrátane nás, čoraz väčšiemu množstvu elektromagnetického žiarenia.

Namiesto toho tu máme ľahkovážny súhlas s tým, že technológia musí napredovať a nevyhnutnou súčasťou tohto progresu je prítomnosť čoraz „múdrejších“ prístrojov a zariadení v našich životoch, ktoré sa stávajú z roka na rok múdrejšími a schopnejšími.

A kto si neželá pokrok? Takmer všetci milujú ich štíhle a zvodne riešené telefóny, klávesnice a virtuálnych asistentov a považujú ich za nenahraditeľnú súčasť svojich životov.

Mali by sme si však položiť otázku, či si tiež želáme čoraz vyššiu mieru vystavenia prírodného prostredia a všetkých živých tvorov, vrátane nás, čoraz väčšiemu množstvu elektromagnetického žiarenia.

Je pravdepodobné, že sa s tým nespájajú žiadne nepriaznivé zdravotné dôsledky, ako tvrdí vláda aj priemysel? Ak prechádzajú elektromagnetické vlny, pripájajúce naše smartfóny na internet, cez tehlu, skalu a betón, čo sa potom deje, keď tie isté vlny vstupujú do našich tiel?

Buďte si istí, že sa od nás len neodrazia! Vstupujú do ľudského tela. Miera, v akej sú absorbované, sa dá presne zmerať takzvanou špecifickou mierou absorpcie, vyjadrenou vo wattoch na kilogram biologického tkaniva.

Keď svoje domácnosti vybavíme Wi-Fi, ožarujeme naše telá stále. Keď držíme pri uchu smartfón, elektromagnetické vlny nám ožarujú mozog. Naozaj veríme tomu, že by to mohlo byť úplne neškodné?

5G z kozmu: „Bez žiarenia nebude ani centimeter zemegule“

Vlny a frekvencie

V súčasnosti mobilné telefóny, tablety, väčšina Wi-Fi a tak ďalej fungujú v oblasti pod 3 GHz, v takzvanej „mikrovlnnej“ oblasti elektromagnetického spektra.

Keby ste mohli vidieť a zmerať ich vlnové dĺžky, zistili by ste, že majú dĺžku mnohých centimetrov. Napríklad smartfón, fungujúci pri 800 MHz, vysiela a prijíma signály o vlnových dĺžkach 37,5 centimetra.

U toho, ktorý funguje pri 1,9 GHz, sú vlnové dĺžky 16 centimetrov. Wi-Fi využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz s vlnovými dĺžkami 12 centimetrov.

Zavedenie 5G bude znamenať používanie značne vyšších frekvencií, než sú tieto, s príslušne kratšími vlnovými dĺžkami. Vlnové dĺžky pri frekvenciách nad 30 GHz majú namiesto centimetrov len milimetre.

O milimetrovom vlnovom pásme (od 30 do 300 GHz) sa hovorí ako o extrémne vysokej frekvencii a jeho vlnové dĺžky sú v rozmedzí desiatich až jedného milimetra.3

Až doteraz sa elektromagnetické žiarenia extrémne vysokej frekvencie veľmi nepropagovalo a jeho zavedenie znamená výraznú skokovú zmenu v druhu elektromagnetickej energie, ktorá bude prítomná v prírodnom prostredí (obr. 3).

5G z kozmu: „Bez žiarenia nebude ani centimeter zemegule“

Dôvodom, prečo majú byť pre 5G používané milimetrové vlny, je ten, že u extrémne vysokých frekvencií sú k dispozícii oveľa väčšie pásma spektra než na nižších frekvenciách.

To znamená, že tam môže byť oveľa väčšia „šírka pásma“. Väčšia šírka pásma znamená možnosť prenosu väčšieho množstva dát a výrazne vyššia bude aj rýchlosť ich prenosu.

Jedným z dopadov toho je, že to znižuje takzvanú „latenciu“, teda časové oneskorenie systému, čím sa zlepšuje kvalita streamovania videí.

Zároveň to však umožňuje aj vyššiu spojitosť medzi dátami, dostupnými z virtuálnych zdrojov a našimi vnímaniami objektov v reálnom svete, aká sa vyžaduje, napríklad, v aplikáciách rozšírenej reality.

Väčšia spojitosť znamená, že s menším úsilím obývame prírodný a elektronický svet, akoby boli jednou realitou.

Ako bude táno nová 5G sieť fungovať

Jeden 5G vysielač/prijímač bude mať množstvo maličkých antén, zoskupených v jednej jednotke.

Jedným z technických problémov využívania frekvencií v milimetrovej oblasti spektra je – keďže vlny nesúce údaje sú také drobné, že majú dĺžku len pár milimetrov – že sú menej schopné prechádzať fyzickými bariérami ako dlhšie vlny nižších frekvencií.

Práve preto je nevyhnutné mať toľko nových telefónnych stožiarov alebo „základňových staníc“. V mestách budú musieť byť rozmiestené 100 metrov od seba, lebo nad túto vzdialenosť signál slabne a je teda menej schopný prenikať budovami a spájať sa so zariadeniami v ich vnútri.

Okrem toho, že budú tak husto rozmiestnené, budú základňové stanice 5G fungovať na oveľa vyššej energii než súčasné telefónne stožiare, aby sa zaistila dostatočná sila signálov.

A keďže vlnové dĺžky sú o toľko menšie, budú omnoho menšie než súčasné telefónne stožiare a elektronické zariadenia aj antény, ktoré ich vysielajú a prijímajú.

Jeden 5G vysielač/prijímač bude mať celý rad maličkých antén zoskupených do jednej jednotky.

Súbor čosi vyše tisíc takých antén má rozmer len desať centimetrov štvorcových, ľahko sa teda vojde do malej základňovej stanice na stožiari verejného osvetlenia, zatiaľ čo smartfón vo vašom vrecku bude mať tých štvorcových centimetrov pravdepodobne štyridsať (obr. 4).

Stop Candida

Tiež to ale znamená, že každý živý tvor, ktorý sa dostane  do cesty takému koncentrovanému lúču, bude vystavený silnej dávke elektrického žiarenia extrémne vysokej frekvencie.

Ako 5G satelity, tak aj pozemné 5G stožiare budú využívať systém zvaný „fázované sústavy“. Vo fázovanej sústave sú skupiny antén koordinovaných tak, aby vysielali pulzy konkrétnym smerom a v konkrétnej časovej sekvencii.

To umožňuje koncenrovanému lúču rádiových vĺn zamerať sa presne na určené ciele, umožniť odosielanie alebo príjem signálov. Keďže sú lúče takto koncentrované, zvyšuje sa tým ich sila, čo znamená, že dokážu ľahšie prenikať budovami.

To však tiež znamená, že akýkoľvek živý tvor, ktorý sa takému koncentrovanému lúču dostane do cesty, bude vystavený silnej dávke žiariacej elektriny extrémne vysokej frekvencie.

Štúdia, publikovaná začiatkom tohto roka, demonštrovala, že obzvlášť zraniteľné milimetrovými vlnami vyšších frekvencií – ktoré majú byť využívané 5G (obr.5)5 – sú kvôli svojej malej veľkosti isté druhy hmyzu.

Iné štúdie ukázali, že zraniteľné sú aj baktérie a rastliny, ako aj (ako sa dalo čakať) koža a oči zvierat, vrátane ľudských bytostí.6

Okrem svojej schopnosti koncentrovať energiu do sústredených lúčov má technológia fázovanej sústavy aj ďalší komplikujúci faktor.

Po stranách hlavného lúča sa časové intervaly medzi pulzmi líšia od časových intervalov medzi tými v hlavnom lúči, môžu sa však prekrývať takým spôsobom, že vytvárajú extrémne rýchle zmeny v elektromagnetickom poli.

Toto môže mať obzvlášť škodlivý účinok na živé organizmy, pretože namiesto toho, aby sa žiarenie po svojom absorbovaní do živého tkaniva rozpadlo, môže byť v tele znovu vyžarované.

5G z kozmu: „Bez žiarenia nebude ani centimeter zemegule“

Pohybujúce sa elektrické náboje prúdiace do tela sa účinne stávajú anténami, ktoré opätovne vyžarujú elektromagnetické pole a posielajú ho hlbšie do organizmu.

Tieto opätovne vyžiarené vlny sú známe ako Brillouinove prekurzory. Boli pomenované podľa Leona Brillouina, ktorý ich ako prvý opísal v roku 1914. Výskum naznačuje, že môžu mať významný a veľmi škodlivý vplyv na živé bunky.8

Neuspokojivé ubezpečenia vlády a priemyslu

Vládne orgány, ktoré majú chrániť zdravie verejnosti, nás informujú, že neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že by žiarenie rádiovej frekvencie (ktorú využíva rádio, televízia, mobilné telefóny, smartfóny a 5G) malo nejaké nepriaznivé zdravotné účinky na dospelých či deti.

Bolo to ako dať telekomunikačnému priemyslu nevypísaný šek k prechodu na vyššie frekvencie bez akéhokoľvek ohliadania sa na dôsledky.

Táto rada vychádza z odporúčaní údajne nezávislého orgánu zvaného AGNIR (Poradnej skupiny pre neionizujúce žiarenie), ktorý v roku 2012 zostavil správu o bezpečnosti žiarenia rádiovej frekvencie.

Správa uvádzala, že pre akékoľvek nepriaznivé zdravotné účinky nie je dostatok „presvedčivých“ a „nezvratných“ dôkazov.9 Bolo to ako dať telekomunikačnému priemyslu nevypísaný šek k prechodu na vyššie frekvencie bez akéhokoľvek ohliadania sa na dôsledky.

Ukazuje sa, že AGNIR nie je nezávislá ani zďaleka. Má vysoký podiel členov s očividnými konfliktmi záujmov a ich správa prekrútila, alebo rovno vynechala závažné dôkazy, ktoré by ich prinútili dospieť k opačnému záveru, než k akému došli.

Vo forenznej analýze správy vysvetľuje vedkyňa, Sarah Starkeyová, že tieto vnútorné rozpory a očividná nekompetentnosť sa dajú vysvetliť len zámernou nevšímavosťou a prehliadaním vedeckých dôkazov.10

Zdravie a bezpečnosť jednoducho nefigurujú v myslení vlády, napriek skutočnej hore doslova tisícok štúdií, dokazujúcich nepriaznivé zdravotné účinky,…

A napriek tomu je správa základom súčasných vládnych politík, ktoré umožňujú vládam rozbehnúť 5G technológiu bez akéhokoľvek ohliadania sa na potrebu posúdiť predtým zdravotné a bezpečnostné riziká.11

Zdravie a bezpečnosť jednoducho nefigurujú v myslení vlády, napriek skutočnej hore doslova tisícok štúdií, dokazujúcich nepriaznivé zdravotné účinky pribúdajúcich tempom zhruba 350 štúdií za rok, v priemere prakticky jedna denne.12

Prečo sa ignorujú dôkazy o nebezpečnosti 5G žiarenia?

Jeden z dôvodov ignorovania týchto dôkazov v čo najrýchlejšej snahe vytvoriť 5G elektronický ekosystém, je presvedčenie vo vládnych kruchoh, že ak ho nezavedieme čo najskôr, zostaneme „pozadu“ a ohrozí to náš hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Na zvažovanie zdravotných dôsledkov jednoducho nie je čas.

Komisia pre národnú infraštruktúru (NIC), ktorej správa z roku 2016 s názvom Spojená budúcnosť, tvorí základ súčasnej vládnej politiky, pretláčala túto panikársku víziu zaostávania Veľkej Británie za ostatnými národmi a nabádala vládu zabezpečiť plné zavedenie novej digitálnej infraštruktúry do roku 2025.13

Správa NIC opakovane uvádza, že finančné prínosy „spojenej budúcnosti“ sa budú v tržbách počítať v miliardách libier.

Iróniou je, že „spojená“ budúcnosť je taká, v ktorej sa úplne obchádza, že závratné zisky majú byť dosahované technológiami, ktoré nás od skutočného sveta čoraz viac odpájajú.

Spomenuté nepredstaviteľné sumy sú dobre doložené v nedávnom odhade, že len priemysel globálnych médií sa chystá do roku 2025 zarobiť na 5G 1,3 bilióna dolárov, v nemalej miere vďaka tomu, že 5G „odomkne potenciál rozšírenej (AR) a virtuálnej (VR) reality“.14

Spomenuté sumy dostatočne vysvetľujú, prečo sa priemysel telekomunikácií za uplynulých dvadsaťpäť rokov snaží všemožne ubezpečovať, že výskum zdravotných účinkov bezdrôtových technológií prináša negatívne alebo nepreukazné výsledky.

Od roku 1993 tento priemysel financuje veľké množstvo štúdií, čím vládam šetrí veľké výdavky a zároveň udržiava vyhovujúcu ilúziu, že sa stále nevie, či vystavenie sa rádiovej frekvencii žiarenia škodí.

Začiatkom tohto roku uverejnil The Guardian článok citujúci výskum, ktorý dokázal, že zatiaľ čo 67 % štúdií, financovaných z nezávislých zdrojov, zistilo biologický vplyv vystavenia sa žiareniu rádiovej frekvencie, z priemyslom financovaných štúdií to zistilo len 28 %.

Pravdepodobnosť zistenia zdravotných účinkov u priemyslom financovaných štúdií je skoro dvaapolkrát menšia, než u nezávislých štúdií.15

Autori článku v The Guardian vysvetľujú, že telekomunikačný priemysel nepotrebuje vo vedeckom spore o bezpečnosti zvíťaziť, stačí mu viesť spor do neurčita vytváraním štúdií s výsledkami, ktoré sa nedajú overiť, alebo, ešte lepšie, ktoré tvrdia opak toho, čo výskum, ktorý nepriaznivé zdravotné následky nachádza.

Jedna z najsmutnejšie známych štúdií je obrovská, priemyslom financovaná „Štúdia Interphone“, ktorej sa podarilo dospieť k záveru, že držanie mobilného telefónu pri hlave užívateľa v skutočnosti pred mozgovými nádormi chráni!

Táto štúdia, ktorá je plná protirečení a trpí žalostnými chybami plánu, sa často cituje ako dosiaľ najsmerodatnejšia, aj keď v skutočnosti bola úplne spochybnená.16

Napriek tomu sa udržiava dojem, že neexistuje žiadny vedecký konsenzus, a tak nie sú dostatočné dôvody konať. Samozrejme, toto vyhovuje rovnako vláde ako priemyslu.

Okrem zdravotných účinkov je tu aj ďalšia rovina toho, čo vlastne zavedenie technológie 5G obnáša. Prečítajte si celý článok Dr. Nadlera. (Read Dr. Naydler’s full article.)

ODKAZY

1  Jeden z najlepších zdrojov týchto informácií je webová stránka organizácie Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS) na www.stopglobalwifi.org, a súvisiaca webová stránka organizácie Cellular Phone Task Force na www.cellphonetaskforce.org.. Obe organizácie sú informované a inšpirované neúnavným výskumom a kampaňou Arthura Firstenberga, ktorému tento článok za veľa vďačí.

2 Zdroj: ISEE/ISEA Conference: Environmental Epidemiology and Exposure. Paris, 5/9/2006.

3 Pravidlo je: čím vyššia je frekvencia, pri ktorej vlna osciluje, tým kratšia bude vlnová dĺžka.

4 Zdroj: Qualcomm. Júl 2018.

5 Arno Thielens et al., “Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz”, Nature, 8: 3924 (2018):
„Ukazuje sa, že maximum energie rádiovej frekvencie sa u hmyzu absorbuje pri vlnových dĺžkach, ktoré sú porovnateľné s veľkosťou jeho tela… Skúmaný hmyz, ktorý je menší než 1 cm, vykazuje najvyššiu absorpciu pri frekvenciách (nad 6 GHz), ktoré sa v súčasnosti pre telekomunikáciu často nepoužívajú, no ich používanie je plánované v ďalšej generácii bezdrôtových komunikačných systémov.“

6 Cindy Russell, “A 5G Wireless Future”, The Bulletin (January/February, 2017, str.20-23 sa ohliada za výskumom a uvádza zoznam veľkého množstva nepriaznivých zdravotných dôsledkov elektromagnetického žiarenia milimetrových vlnových dĺžok, ako sú arytmia, rezistencia na antibiotiká, zákaly očnej šošovky, ohrozený imunitný systém, atď.

7 Zdroj: Arno Thielens et al., “Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz”, Nature, 8: 3924 (2018), obr.4.

8 Kurt Oughstun, interview o “Brillouin Precursors”, Microwave News, 22, 2 (2002), str.10. Podľa Oughstuna, profesora elektrotechniky a matematiky na University of Vermont „Jediný Brillouinov prekurzor dokáže otvoriť kanáliky v bunkovej membráne, keď ňou prechádza, môže vyvolať významnú zmenu elektrostatického potenciálu tej membrány.“
Pozri tiež Arthur Firstenberg “5G – From Blankets to Bullets” (17.januára 2018), na www.cellphonetaskforce.org.

9 Správa Poradnej skupiny pre neionizujúce žiarenie, Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields (2012).

10 Sarah J. Starkey, “Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising Radiation”, Review of Environmental Health, 31:4 (2016), str.493-503.

11 The Department for Culture, Media and Sport and H. M. Treasury, Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK, March, 2017, ktorá stanovuje vládnu stratégiu pre zavedenie 5G, sa nezmieňuje o zdravotných a bezpečnostných opatreniach.

12 Jedným z najlepších zdrojov tohto rozsiahleho výskumu je správa The BioInitiative Report (2012), ktorá ho užitočne usporadúva do logických sekcií a je pravidelne aktualizovaná. Dá sa vyhľadať online na http://www.bioinitiative.org. Podľa Správy dokázalo nepriaznivé účinky v rozmedzí rokov 2007 až 2012 približne 1800 nových štúdií, t.j. priemerne 350 ročne.

13 Správa National Infrastructure Report, Connected Future (december 2016), str.11. Autori tvrdia, že iba tak môže Spojené kráľovstvo „naplno využiť technológie ako sú umelá inteligencia a rozšírená realita“. Správa sa dá vyhľadať na www. nic.org.

14 Ovum, “5G Economics of Entertainment Report” (október 2018). Správu si objednala spoločnosť Intel a jej zhrnutie sa dá nájsť na www.newsroom.intel.com.

15 Mark Hertsgaard and Mark Dowie, “The inconvenient truth about cancer and mobile phones”, TheGuardian, 14.júla 2018. Na nehorázne, predpojaté financovanie prvýkrát upozornil v roku 2006 Louis Slesin, “’Radiation Research’ and the Cult of Negative Results”, Microwave News, 26.4 (júl 2006), str.1-5. Dobré zhrnutie problému sa dá násjť v “Bias and Confounding in EMF Science”, na stránke Powerwatch: www.powerwatch.org.uk/science/bias.asp.

16 Štúdia Interphone je podrobená zničujúcej kritike v L. Lloyd Morgan et al., Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern (2009), dostupné online na www. electromagnetichealth.org.

Liečba osteoporózy

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. No neviem – jedni uvádzajú údaje o škodlivosti EMG žiarenia 5G, druhí opačné. Nikto z nich pritom nemá výsledky dlhodobých(!) pozorovaní takéhoto žiarenia na živé organizmy. Pritom každý živý organizmus má vrodenú schopnosť adaptovať sa na nové podmienky. Keby tomu tak nebolo, zem by bola pustá, neobývaná…

    Ako to snaženie o „zamorenie“ zemegule 5G žiarením nakoniec dopadne? To nikto nedokáže seriózne predpovedať. Keď sa pozrieme niekoľko desaťročí dozadu, ľudia panikárili aj pri zavedení železničnej dopravy. Pred vlakom musel ísť človek mávajúci zástavkou, aby ľudí varoval pred nebezpečnou rýchlosťou oceľového monštra. Nad týmito a podobnými príkladmi sa dnes iba usmievame…

    Nejde mi však do hlavy, že okrem niekoľkých jednotlivcov či záujmových skupín sa 5G nikto iný neobáva. Vedcov, lekárov, špecialistov na vplyv EMG žiarenia na živé organizmy je na svete ohromné množstvo. Aký názor majú títo odborníci? Alebo aj oni sú absolútne ľahostajní k osudu ľudstva? Alebo sú ovplyvnení výrobcami technológií?

    Hypotéza: po desiatkach rokov začnú ľuďom predčasne odumierať mozgové bunky a ľudstvo začne vymierať… Stane sa niečo hrozné? Pre planétu Zem nie. Tej je úplne jedno, či na nej existuje život alebo či je takou, aké sú ostatné planéty. Možno ľudia naozaj potrebujú dostať silný kopanec, aby sa spamätali. Možno sa spamätajú, možno nie a naša civilizácia skončí podobne ako predošlé, dávno zaniknuté. „Nechajme sa prekvapiť“ 🙂

  2. Ľudstvo sa bude zahrávať so svojím osudom, až to doženie do nezvratného konca. Zisky firiem začínajú výťaziť nad zdravým rozumom. Predsa život človeka nie je o megazbohatnutí. Žiť sa dá krásne aj skromné. Áno živočíchy sa vedia adaptovať. Človek si o sebe myslí ,že je silný a dokáže aj nemožné. Ale čo hmyz . Tiež je tak odolný. Stačí jedna chyba, ktorá vyhubí včely a o pár rokov už nebude mať kto používať tú supertechniku.

  3. Výzva pre všetkých, ktorí rozmýšľajú nad podnikateľským zámerom! Pouvažujte nad zostrojením rušičky, ktorá by eliminovala vplyv tohto svinstva – doma, v práci, v mojom okolí + chcem si ju nosiť so sebou. Som si istá, že odbyt je zaručený… už bude len na ľuďoch, aké komunity vytvoria, aký životný štýl si zvolia, na ktorú stranu sa pridajú…

Pridajte komentár

*