Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k vakcinácii na COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

Stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k vakcinácii na COVID-19

Kto a ako rozhoduje o koróna-očkovaní? Infektológ Pavol Jarčuška, člen poradnej komisie premiéra a konzultant Ministerstva zdravotníctva, poskytol rozhovor pre denník Postoj.[1]

Znepokojivé informácie, ktoré zverejnil, nás nútia klásť si otázky, či o očkovaní proti korónavírusu nerozhodujú hlasy fanatikov alebo farma-lobistov.

Podľa Pavla Jarčušku je v pláne zaočkovať 3 milióny Slovákov korónavírusovou vakcínou, pričom mediálna kampaň by mala začať už na jeseň.

Poradná komisia už živo diskutuje o rozmanitých spôsoboch nátlaku pre tých, ktorí sa budú zdráhať očkovať.

Fakty

1. Všetky 3 vakcíny, ktoré pripadajú do úvahy, sú ešte len v štádiu klinických skúšok, ktorých 3. fáza končí v apríli 2021 až novembri 2022.[2]

2. Tieto vakcíny sú vysoko experimentálne.

Nielen preto, že ešte nemajú ani ukončené základné klinické skúšky. Ide o vakcíny založené na úplne novej génovej technológii (mRNA resp. AdV-vektor), kde očkovaný človek je manipulovaný pomocou umelého genetického kódu.

Takéto vakcíny neboli nikdy masovo použité u ľudí a môžu mať celkom nové, nečakané, vážne a dlhodobé nežiaduce účinky, ktoré sa v klinických skúškach nemusia odhaliť.

Výrobcovia sú si toho zjavne vedomí. Napríklad firma AstraZeneca už dosiahla dohodu s väčšinou európskych štátov o tom, že neponesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky.

Člen vedenia firmy, Ruud Dobber, k tomu povedal: „Toto je jedinečná situácia, kde ako spoločnosť jednoducho nemôžme riskovať, že o … štyri roky vakcína ukáže nežiaduce účinky“.[3]

Do tretice, budú to vôbec prvé korónavírusové vakcíny v používaní. Pavol Jarčuška uvádza, že sa nebojí ich rýchleho vývoja, lebo nadviazali na vakcíny proti MERS, ktoré už boli „v pomerne pokročilom štádiu, bolo potrebné vykonať len pár detailov„.

Faktom však je, že vývoj korónavírusových vakcín trvá už takmer 18 rokov (od výskytu SARS) a za ten čas sa nepodarilo vyvinúť účinnú a bezpečnú vakcínu – napr. zaočkované subjekty nielenže neboli chránené proti ochoreniu, ale naopak, po stretnutí s vírusom utrpeli rôzne ťažké ochorenia.[4][5]

Nejde teda o žiadne „detaily“ a renomovaní vedci žiadali, aby sa vakcína proti COVID-19 podrobila najprv dôslednému skúmaniu[6], čím celkom iste nemysleli uvedenie na trh ešte pred ukončením klinických skúšok.

Aj keby sme chceli veriť, že sa zrazu za pol roka vyriešili všetky vážne problémy doteraz neúspešných vyvíjaných vakcín, musí sa to najprv nespochybniteľne preukázať.

3. Pre masové očkovanie neexistuje nijaký dôvod.

Ochorenie Covid-19 ohrozuje prakticky len ľudí s vážnymi sprievodnými problémami, zvyčajne nad 65 rokov, ktorí sa samozrejme môžu dať zaočkovať, ak budú mať záujem.

Väčšina Slovákov však očkovanie nepotrebuje, tak ako nepotrebuje a ani nejaví záujem o zbytočné očkovanie proti chrípke (zaočkovanosť 5% vrátane lekárov).

4. Kolektívna imunita je falošné zdôvodnenie, ktorým Pavol Jarčuška obhajuje potrebu zaočkovať aspoň 60% Slovákov. Toto číslo je podľa nás absolútne vymyslené a nemá základ v žiadnom vedeckom dôkaze.

Ešte totiž nie sú známe ani základné parametre účinnosti vakcíny, a už vôbec nie je preukázané, že by vakcína mala schopnosť brániť šíreniu ochorenia. Takáto vlastnosť totiž nie je samozrejmá; vakcína ju nemusí mať ani v prípade, že by účinne chránila pred ťažkým priebehom COVID-19.

Korónavírus sa mimoriadne rýchlo množí na sliznici a protilátky tomuto šíreniu nemusia zabrániť. Inými slovami, v prípade infekcie, ochorenie budú pravdepodobne šíriť aj očkovaní ľudia.

Možný scenár vývoja

Hrozí nasledujúci scenár vývoja:

Očkovacia propaganda bude, bez akýchkoľvek dôkazov, presviedčať národ, že kto sa zaočkuje, ten už nebude pre ostatných rizikom; že očkovaním seba chránime slabých, atď.

Komisia nám možno predstaví očkovanie ako podmienku či vstupenku do „normálneho života“ bez obmedzení, ktoré na nás predtým sama uvalila.

Akýkoľvek prípadný objektívny či mediálny nárast výskytu ochorení propaganda následne pripíše za vinu neočkovaným, a tým zdôvodní nátlakové opatrenia a šikanu na donútenie k očkovaniu.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Skôr či neskôr sa zverejní potreba preočkovania, či už pre krátku účinnosť vakcíny, alebo pre výskyt nových mutácií vírusu. Očkovanie bude napokon vynucované pravidelne a jediným víťazom bude výrobca vakcín.

Ako pracuje poradná komisia?

Považujeme za predčasné až absurdné, že v situácii, keď chýbajú informácie o základných parametroch účinnosti a bezpečnosti vakcín, komisia už stanovuje ciele zaočkovanosti.

Máme preto pochybnosti o tom, do akej miery je komisia vôbec kompetentná v danej problematike. Samotný Pavol Jarčuška v rozhovore preukazoval deficit vedomostí v oblasti nežiaducich účinkov očkovania.

Keďže komisia za týchto okolností vymýšľa už aj metódy, ako presvedčiť alebo donútiť viac než polovicu Slovákov zaočkovať sa vakcínou, ktorú väčšina z nich nepotrebuje, môže im spôsobiť nežiaduce účinky, a je navyše experimentálna, máme pochybnosti, aké záujmy vlastne komisia presadzuje.

Záver

Masovú vakcináciu riadne neotestovanou vakcínou považujeme za hazard so zdravím našich občanov a žiadame preto:

1. Premiéra o verejné vyjadrenie, kto ponesie materiálnu a trestnoprávnu zodpovednosť za nežiaduce účinky, ak budú experimentálne vakcíny akýmikoľvek spôsobmi, priamo či nepriamo, vynucované na občanoch SR a ako budú odškodňované osoby poškodené očkovaním, keď celkom chýba príslušná legislatíva.

2. Úrad vlády, aby zverejnil zloženie poradnej komisie, ktorá má rozhodovať o očkovaní proti korónavírusu. Ak totiž ide o „Pandemickú komisiu vlády SR“, zverejnený je len jej tajomník.[7] Národ má právo poznať mená tých, ktorí chcú z neho urobiť nedobrovoľných pokusných králikov.

3. Úrad vlády, aby zverejňoval zvukové a textové záznamy zasadnutí tejto komisie. Máme právo vedieť, akým spôsobom pracuje a na akom základe produkuje svoje závery, ktoré sa dotýkajú každého občana SR.

4. Médiá, aby objektívne informovali o ochorení a vakcíne. Veď možné nežiaduce účinky očkovania sa nebudú vyhýbať ani redaktorom a ich rodinným príslušníkom.

5. Úrad verejného zdravotníctva, aby, v záujme nastolenia spoľahlivého a objektívneho informovania verejnosti o závažnosti ochorenia, priebežne sprístupňoval údaje, a to v takej forme, aby sa dala jednoducho porovnávať úmrtnosť na pneumónie spôsobené korónavírusom voči úmrtnosti na pneumónie z iných jednotlivých príčin, a to aj voči porovnateľným obdobiam minulých rokov.

6. Imunológov, aby verejnosti vysvetlili vyhliadky masového očkovania proti korónavírusu vo svetle známeho javu tzv. sérotypovej výmeny; že masovým očkovaním proti súčasnému pomerne miernemu kmeňu korónavírusu môže vzniknúť priestor pre rozšírenie nebezpečnejších kmeňov a nárast vážnych ochorení. Ako príklad môžu poslúžiť neblahé následky plošného očkovania proti pneumokokom.

7. Ministerstvo zdravotníctva o pravdivé informovanie verejnosti o experimentálnej povahe vakcín.

Nadovšetko žiadame o otvorenú verejnú diskusiu.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., IČO: 42126835, tlačová správa, 14.8.2020

O nás

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania o. z. vzniklo v roku 2007. Združuje vyše 100 rodičov, mnohí majú deti ktoré utrpeli následky po očkovaní.

Našimi prvoradými cieľmi je informovať o danej téme, spolupodieľať sa na zmene legislatívy v prospech dobrovoľnosti očkovania a odškodňovaní obetí očkovania, pričom svoju činnosť sme rozšírili aj o ďalšie oblasti ochrany ľudských práv detí a rodiny.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: [email protected]

Odkazy na zdroje

[1] Masívne očkovanie sa vo svete začne na jeseň. Kto ho odmietne, môže mať problém. Postoj.sk, 4.8.2020. (odkaz)

[2] Clinicaltrials.gov. NCT04470427, NCT04368728, NCT04400838.

[3] BURGER, L.;ARIPAKA, P.: AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most countries. Reuters, 30.7.2020 (odkaz)

[4] TSENG, CH. T. et al: Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. PLoS One. 2012;7(4):e35421.

doi: 10.1371/journal.pone.0035421. PMID: 22536382. PMCID: PMC3335060

[5] ROBERTS, A. et al: Animal models and vaccines for SARS-CoV infection. Virus Res. 2008 Apr; 133(1): 20–32. doi: 10.1016/j.virusres.2007.03.025. PMCID: PMC2323511. NIHMSID: NIHMS44336. PMID: 17499378

[6] CALLAWAY, E.: Coronavirus Vaccines: Five Key Questions as Trials Begin. Some experts warn that accelerated testing will involve risky trade-offs. Nature Medicine, 20.3.2020. (odkaz)

[7] (odkaz)

Liečba osteoporózy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Dr. Mercola odhaľuje (odkrýva) depopulačnú agendu Billa Gatesa:
  https://banned.video/watch?id=5f3c6593df77c4044ee9e107

 2. Mária Vaneková

  Nesúhlasím s očkovaním na Covid 19

 3. VEĽKÝ RESET: Davos a sprisahanie na zničenie Trumpa
  https://www.youtube.com/watch?v=bTbKiTSXV_o

 4. Dnešný článok na mojom obľúbenom webe naturalnews.com
  https://www.naturalnews.com/2020-08-19-plandemic-ii-indoctornation-film-released-covid-19.html
  odhaľuje kriminalitu Dr. Fauciho, WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), CDC (Amerického úradu na kontrolu liečiv), odhaľuje sa tu kriminalita očkovacieho priemyslu, o Billovi Gatesovi…
  Prekopírovala som posledné 2 vety:
  Humanity must awaken to these vaccine criminals and bioweapons engineers who are literally destroying human civilization for power and profit.
  If we don’t wake up now, we will be exterminated en masse.
  Voľný preklad:
  Ľudstvo sa musí zobudiť, čo sa týka týchto vakcinačných kriminálnikov a inžinierov (konštruktérov) biologických zbraní, ktorí doslovne ničia ľudskú civilizáciu pre moc a zisk. Keď sa teraz nezobudíme, budeme všetci vyhubení (zničení).

 5. Vďaka za článok.
  Som totálne vytočená z toho, prečo sa nepreferuje to, čo je zadarmo a čo pomáha na všetky choroby: zdravý životný štýl, rozumné stravovanie, pohyb, otužovanie, správny pomer minerálov, vitamínov, omegy a telo si zo všetkým poradí samé! Roky som vďaka tomu spolu s rodinou zdravá. A hoci mám polovicu štítnej žľazy a vrodenú srdcovú vadu, dvadsať rokov všetko riešim len prírodnými prostriedkami – a je mi dobre!
  Lenže práve – je to skoro zadarmo. A pokiaľ bude farmabiznis, pokiaľ bude všetko o peniazoch a nie o zdraví, dovtedy budú pretláčať zbytočnosti, ktoré vedú len k väčšiemu množstvu nových pacientov. No a čo je v pozadí sveta, to je ešte väčšie svinstvo! Našťastie je mnoho zdrojov a spôsobov, ako sa dostať k informáciám

  • Milá Marry, aj ja som vytočený, ale z niektorých komentárov k článku. Aj z Tvojho. Tiež som za zdravý životný štýl, rozumné stravovanie, pohyb, otužovanie atď.; navyše tieto atribúty zdravého života už roky presadzujem a odporúčam iným. Ale…
   Nikdy by si žiadny odborne vzdelaný človek nedovolil tvrdiť, že to stačí, resp. že vďaka tomu si „telo poradí samé“ ako píšeš. Pokiaľ má človek v poriadku imunitný systém aj genetické predispozície, zdravá životospráva a to ostatné mu v jeho snažení byť zdravý napomáha. Nie každý však má to šťastie a nie všetci žijú v rovnakom prostredí a v rovnakých podmienkach. Pokiaľ by si sa nakazila tým koronavírusom (od osoby, ktorý by nemusela mať žiadne príznaky choroby), riziko, že by si skončila zle, by bolo príliš veľké. Zrejme aj očakávania, že bežné prírodné prostriedky by Ti pomohli vyliečiť sa pri prepuknutí choroby Covid-19, by boli príliš optimistické.

   Nechápem tých, ktorí z nedostatku vedomostí zatracujú farmapriemysel, lekárov a celú modernú medicínu. Mal som šťastie v živote stretnúť mnohých veľmi dobrých a zodpovedných lekárov a farmaceutov, odborníkov. Bola, resp. je ich drvivá väčšina. Ale (našťastie nie na vlastnej koži) som zažil aj tých druhých.
   Ale tak je to aj v iných profesiách, resp. v každej a nikto (rozumný) kvôli tomu nezatracuje „všetkých“, či už správcov domov, podnikateľov, politikov, alebo celé stavebníctvo, bankovníctvo atď. Treba vedieť rozlišovať a (z neznalosti) nehádzať všetkých a všetko „do jedného vreca“. Ale som presvedčený, že keby sme sa osobne stretli a úprimne sa porozprávali, že by sme si aj porozumeli. Pretože platí: „To, že máme na niečo protichodné názory a nerozumieme si, väčšinou je spôsobené rozdielnou úrovňou našich vedomostí, serióznych informácií (faktov podložených dôkazmi) a skúseností.
   Máme tú „smolu“ že žijeme v akejsi nenormálnej dobe. Ale som rád, že nie je to doba 2. či 1. svetovej vojny, ale ani zlých 50-tych rokov. Čo by dali za to tí, ktorí v tej dobe žili, aby mohli žiť v našich „zlých“časoch.
   Tešme sa, že sa nedožijeme (ja určite nie) napr. druhej polovice tohto storočia! Je mi ľúto najmä mojich vnúčat, ktoré si budú „užívať“ už značne zmenenú klímu a životné prostredie, telá ktorých budú zamorené mikroplastami či inou pliagou a mozgy mnohých (či väčšiny?) ľudí rôznymi konšpiráciami, bludmi a klamstvami, šírenými najmä na sociálnych sieťach. Ale je nádej, že sa ľudstvo spamätá a každú správu či informáciu, ku ktorej autor nedoloží nezvratnými dôkazmi, bude mať povinnosť označiť za „nespoľahlivú“…

 6. Hypotéza…..starého človeka z vesmírno-pozemského podvedomia: kresťanská aj
  staroegyptská terapia, kvantová mechanika:
  Nakoľko ide o umelo vytvorený vírus, ktorý blokuje systémovú funkciu epifýzy
  pre život, zdravie a smrť človeka……..musíme sa vrátiť terapeuticky
  do štádia prenatálneho vývinu človeka a epifýzu, resp. celý imunitný systém človeka impulzne regenerovať na báze systémovej embryonálnej apiterapie
  ….niečo o tom viem, som pripravený na odbornú diskusiu na báze harmonie „VEDY A VIERY“/

  • Pani Jean, veľmi pekne Vám ďakujem, že nám dávate odkazy na takéto dôležité stránky a videá. (Škoda len, že mnohé sú len v angličtine. )

 7. Ak kliknete na článok PT myši, otvorí sa Vám menu, z ktorého si vyberiete „preložiť do jazyka Slovenčina“… prehliadač Google Chrome Vám článok krásne preloží 🙂

 8. jednoducho NIE, nech sa zaočkujú sami a nevnucujú to národom. Rôznych ideológii a náboženstiev, čo zatracujú človeka je dosť a aj s nimi treba skoncovať. Človeče, neboj sa!

 9. Aj toto sa oplatí prečítať:
  https://zemavek.sk/7-rokov-od-pandemie-k-totalite/

 10. Zaujala ma stránka pokrokových katolickych kňazov pôsobiacich z exilu : vkpatriarhat.com, – najmä : Prorocke slovo k programovane vakcinaci a cipizaci (video, strana 1 zo dňa 7.7.2020), Duchovni boj – vakcinace a cipizace (video, strana 2, zo dňa 7.6.2020)

 11. Aeronet. cz – článok : Skandal a hrozba nejen pro Slováky – (o nákupe 400 miliónov vakcin pre EÚ )

 12. Vďaka za výborné pripomienky.
  Treba však vec nazvať pravým menom, úplne – žiadna epidémia tu nie je, žiadny smrteľný vírus (na základe ktorého propagovanej údajnej prítomnosti niekoľko málo ľudí vedie celé národy do katastrofy) tu nie je. Nie je tu „niečo“, čoho sa treba báť. Báť sa treba len Pána Boha a straty večného života.

Pridajte komentár

*